Skip to main content

Full text of "Breviarium aberdonense ... / [edited by William Blew ; preface by David Laing]"

See other formats


^^M DA 750.be NO ^b V3 

a31 188000i453817b UNIVERSITV OF GUELPH The Library SOCSCI 

DA 750. B2 no.96 v«3 

Catholic Church 

Liturgy and ritual. Breviary 

Breviarium aberdonense « » , .!!^ Date due 


KING PRESS NO. .303 'P. c jl^eutarij ^bertionefis ati per 
ttlthiis tttXit ^foto? potiffimu^ 
bfum et tonfuetutJtne l^ar» efti* 
ualis : tietpe et tiefcts ac tiauitico 
pfalterio congruenter per ferias 
tiiuifo : cum 3fnuitato^i|5! fj^mnis 
^ntipfjonisf capitulis 3Refponlb* 
ri|S htis feriai[2 comeo^acionii^ 
5 ani curriculii necno coe fcoijz plu 
rima^q; /JJfiinu | matronai[Z ac tii 
uerfo^ fc0i? legetiis!: 5 Cparlim in 
incerto antea tjajabantur : cum 
l^alentiario et mobilitt fefto^um 
tabula Bpetua barijfq^ ali|0 atiiu 
ctij9! I tie nouo atitiitis facertiotif)^ 
plurimu q? neceffarijs i OEtilljurge 
fi oppitjo toalteri c^epma merca 
to^is !pefi0 imp^eifa pritiie nonas 
^funii» ^nno f alutifi nf e I gf e, x 
#1. fup^a et qufijetelimu» M^ 


THE LIBRARY 
UNIVERSITY Of GUELPH THE BANNATYNE CLUB. 

APRIL MDCCCLII. THOMAS THOMSON, ESQ., 

pre0itient, 

THE EARL OF ABERDEEN. 
ADMIEAL SIR CHAELES ADAM. 
THE EARL OF ASHBURNHAM. 
LORD BELHAVEN AND HAMILTON. 
WILLIAM BLAIR, ESQ. 
BERIAH BOTFIELD, ESQ. 
THE MARQUESS OF BREADALBANE. 
SIR THOMAS MAKDOUGALL BRISBANE, BART. 
GEORGE BRODIE, ESQ. 
10 CHARLES DASHWOOD BRUCE, ESQ. 
O. TYOT)ALL BRUCE, ESQ. 

THE DUKE OF BUCCLEUCH AND QUEENSBERRY. 
VERY REV. DEAN RICHARD BUTLER. 
SIR HUGH HU]ME CAMPBELL, BART. 
JAMES CAMPBELL, ESQ. 
EARL CAWDOR. 
PATRICK CHALMERS, ESQ. 

RIGHT HON. SIR GEORGE CLERK, BART., M.P. 
HON. HENRY COCKBURN, LORD COCKBURN, [VICE- 
PRESIDENT.] THE BANNATYNE CLUB. 20 DAVID COXSTABLE, ESQ. 

THOMAS CONSTABLE, ESQ. 

ANDREW COVENTRY, ESQ. 

DAVID COWAN, ESQ. 

JAMES T. GIBSON CRAIG, ESQ. [TREASURER.] 

SIR WTELLIAM GIBSON CRAIG, BART., M.P. 

THE MARQUESS OF DALHOUSIE. 

THE MARQUESS OF DOUGLAS AND CLYDESDALE. 

GEORGE HOME DRUMMOND, ESQ. 

HENRY DRUmiOND, ESQ., M.P. 
30 RIGHT HON. SIR DAVID DUNDAS, M.P. 

GEORGE DUNDAS, ESQ. 

WILLIAM PITT DUNDAS, ESQ. 

THE EARL OF ELLESMERE. 

JOSEPH WALTER KING EYTON, ESQ. 

LIEUT.-COL. ROBERT FERGUSON, M.P. 

COUNT MERCER DE FLAHAULT. 

THE EARL OF GOSFORD. 

WILLIAM GOTT, ESQ. 

ROBERT GRAHAM, ESQ 
40 THE EARL OF HADDINGTON. 

THE DUKE OF HAMILTON AND BRANDON. 

Sm THOMAS BUCHAN HEPBURN, BART. 

JAMES MAITLAND HOG, ESQ. 

JAMES R. HOPE, ESQ. 

RIGHT HON. JOHN HOPE, LORD JUSTICE-CLERK. 

COSMO INNES, ESQ. 

DAVID IRVING, LL.D. 

HON. JAMES IVORY, LORD IVORY. 

DAVID LAING, ESQ. [SECRETARY.] 
50 JOHN BAILEY LANGHORNE, ESQ. THE BANNATYNE CLUB. THE EARL OF LAUDERDALE. 

VERY REVEREND PRINCIPAL JOHN LEE, D.D. 

LORD LINDSAY. 

JAMES LOCH, ESQ., M.P. 

THE MARQUESS OF LOTHIAN. 

LORD LOVAT. 

JAMES MACKENZIE, ESQ. 

JOHN WHITEFOORD MACKENZIE, ESQ. 

KEITH STEWART MACKENZIE, ESQ. 
60 LEWIS MARK MACKENZIE, ESQ. 

WILLIAM FORBES MACKENZIE, ESQ., M.P. 

ALEXANDER MACONOCHIE, ESQ. 

JAMES MAIDMENT, ESQ. 

SIR WILLIAM MAXWELL, BART. 

THE HON. WILLIAM LESLIE MELVILLE. 

THE EARL OF MINTO. 

JAMES MONCREIFF, ESQ. 

THE EARL OF MORTON. 

JAMES PATRICK MUIRHEAD, ESQ. 
70 HON. SIR JOHN A. MURRAY, LORD MURRAY. 

WILLIAM MURRAY, ESQ. 

ROBERT NASMYTH, ESQ. 

CHARLES NEAVES, ESQ. 

THE EARL OF NORTHESK. 

LORD PANMURE. 

ALEXANDER PRINGLE, ESQ. 

JOHN RICHARDSON, ESQ. 

THE DUKE OF ROXBURGHE. 

RIGHT HON. ANDREW RUTHERFURD, LORD RUTHERFURD. 
80 THE REV. HEW SCOTT. 

THE EARL OF SELKIRK. THE BANNATYNE CLUB JAMES YOUNG SIMPSON, M.D. 
ALEXANDER SINCLAIR, ESQ. 
JAMES SKENE, ESQ. 
WILLIAM SMYTHE, ESQ. 
JOHN SPOTTISWOODE, ESQ. 
EDWARD STANLEY, ESQ. 
THE REV. WILLIAM STEVENSON, D.D. 
THE HON. CHARLES FRANCIS STUART 
90 THE DUKE OF SUTHERLAND. 

ARCHIBALD CAMPBELL SWINTON, ESQ- 
ALEXANDER THOMSON, ESQ. 
SIR WALTER CALVERLY TREVELYAN, BART. 
ADAM URQUHART, ESQ. LIBRARIES. 

THE BRITISH MUSEUM. 

THE SOCIETY OF LINCOLN'S INN. 

THE FACULTY OF ADVOCATES. 

THE SOCIETY OF ANTIQUARIES OF SCOTLAND. 

THE SOCrETY OF WRITERS TO H. M. SIGNET. 

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH. 

THE UNIVERSITY OF GLASGOW. 

TRINITY COLLEGE, DUBLIN. 

THE SMITHSONIANINSTITUTION, WASHINGTON, UNITED STATES. At a Meeting of the Committee of Management of the 
Bannatyne Club, held at Edinburgh, on Saturday, 
the 26 th day of January, 1850 : — 

The Committee having examined the specimen sheets of the 
proposed republication in fac simile of the Breviarium Aberdo- 
NENSE, in Two Volumes, it was Resolved, that the Copies 
subscribed for by the Club, be thrown off upon the same paper 
uniformly with those printing for private Subscribers, and on 
the terms previously arranged with the Publisher. 

Extracted from the Minutes ofthe Cluh. 
David Laing, Secretary. Zutt^ *BF 1 T JanuanusbabctDiesmi.lLunatjeto rrr. 
nuet^ JQl JLJL Boxi^htt iom x\)u Dte$ tieto Wl 

iii jS. Slanuatii Citcuciftonis Ofu min*^ nup 

ti iiii B HDfta. fc! Iiep6ani iii. lec* cu tegf. c6o|i 

ri c iii B (^enouefeiJgi.nomat^meaftJeocttioft. 

D PiiDie £Da.Ccoi?mo.mt.iii.le.cute.c6o.(eua.irJ 
rir e il^oni? C Oigtlia epipbanie 

tJiii f tJiii 3Il!i (Z^pipbanie Dni p?incipale Uupler 

g Dii 3115. iRetigetnematto.meili.Lboc.ir.fCIaues 

rtji JBL t)i 3|ft jl3at6alaniepi(jpfetme6J.fioc.irX(Irr. 
t) a t) iouis: Jf elani abtiatiiS med lec. De oc. ir. lec. 

c iiii 3fi ft^acDielegateuage.dJiDitiobesinifiiOo. 
riii D iii W ^oHaquatio (euenetit 

ii t Piioit 3fi S>ac Die legat bpffo. ©etetem ftomine 

f JDitius l^etigetni ejpi u Dfef. mai^ du. 

r g rir M. iFetn?, jrelicig pfftpjnuit fimp Jii. lec. 

JEC rDiii kl ^auti atJ&a, 3lnui. fimp. iiu L 

rDiii t rDii hl iFutfeiatJ.metlLDe.tmatcelloini^Jr.lec 

)(iii c rDi fef antoniiatJ.mefilec^fi.tfulpicioepoirJ. 

D rD W IP^ifce iJgi. inuita. fimp Jii.f. JP?ima Irr. 
rt) e riiii lif 

iiii f riii W jTat)iani Qt fetjafliani. tnt ir. fc 

g rii W 3gnet5 iJg. $ mat. ir. f c. tlpnnini epi $ pf. 

rti jBL ri fef Oincencii mattptj ir. lectio (irlec. 
i ti r Itf 

c ir Itf 

ir D ^iii kt Couetfioni$pauUapfi.tui.ttipcttme.De 

e x^ii M (fcto p^eiefto. ix. lec. 

rDii f t)i fef 3lulianiepitpfef.3Inui.fimp.iii.lec. 

Di g t) lil agneti0 fecunDo inuita. fimp. iii* lec. 

^ iiii lil Ooloci epi et confef. ir. lec. Clauesf rl. 

riii t) iii fel (^lafciani epi et cofelTo. ir. lec. 

iii c PiiDiei^i. a^oDoci epi et confeflfo. ir. lec. C omnia fefla ttiu lectionii q ifta Irr. cotigiit Ijabet 
inuitato, fimplicia et fempet aD matutina? Dicuntut cu noct. tjfqj an quarta feria in capite ieiu. an tie tiisi fit ferui 
ciu. 3ln quaDia uero tjfcp au octa. pafcfte nicfiil fiet oe fef. iii 
lec. nifi tm mco ao tjefperas et an matutinas De fancta maria 
que p^eceDet. memo?ia De fancto fpiritu. 

aure^ "^ TT JFet)2uari96fDie0.rrDiii.Cti&iferto.rrir 
niier^ Jtg JLJ. JLuna.rririQoriiaftetboia^.riiiiDieg.r 

D jFetiiuarii '^B^igiDe DirginijS no mart^^isi» ix* lec 
ri e iiii B IpurificacionlstJtemariemaiusDupler 
rir f iii iI3 IBMi epi et mi? ir lec 
r^iii s P^iDie ^oDani at)()ati$ ir lect 

Ja; Jl3oni0 9pt6e %i et mi? ir lec 

rt)i , b \)iii 3it ^eoaai et amaDi epoi? 3ln Um iii tt 

n c Dii 36 Clbiciiq^pmalunafueritp^fef.fceaga 

D Di 315 tJjeiJgi |)riaDo.iDefeque0eritQuaD?a. 

riii e t) 316 IP^ima. rl 

ii t iiii 316 ©colaftice l^ffi 31n fimp iii lect 

g iii 316 ^ol in pifcit)U6. 

r jac PiiDie 

3IDif)U0 

rDiii c rDi a^arcii (Kaletini epi et mi? 3In fimp iii lec 

Dit D rD &r 

t viiii kl 31uliane i30i et mi? 3[n fim iii lec 

rD f riii M jFinnaniepietpfirlec 

iiii s xii kl Colmaniepietpfefir lec 

jH n fef locus tiiferti* 

xii h X kl anno!0iptirippte0iiiiequa0.([lltimaIrr 
i c ir U CupoterigDitiDifert^aDeireDignetur. 

D t)iii lii: Catf)eDief.petri31ntriirf.Oerincipit 
ir e \}ii fef 

f Di fef a^atftie apK min^ 5 iLocuisftiCerti. 
rDii D fer ^ian^ftifertiliisfue.qrtaDieacatbe.f. 
^j Jec iiii W petriiclufiuefietfef.f.matl)ieet,JFaca 

b iii kl Di0 numeretur. 
xiiii t Ip^iDie 3leiunioi? quatuoi tepoia. 

Pofi cinere0 pneuma: poft crucem poftq^ lucia 
q^ercurii et Deneris mbm ieiunia fient %i feftu purificacionis btatt marie ttitffinis infra. Irr. conti 
gerit femper Dicetur (cquencia aD miflam et fimiliter in felio 
annunciacionijai fteate marie tJirginis. 

jCiuoticunq^ feflum ir lec a capite itimii tifq? aD quarta feria 
ante pafcba licet oupler fellum fuerit femp fiet folenis meo. 
ne ieiunio ao tjefperas et ao matutinas oe fefto f? no ao mifla 
JSam poft milTam De oie fiet milTa oe ieiunio quotiOie : tJtrac? 
ao p^incipale altare. 

aure^ •^ TT ^^^^^^^ &^^^f ^^^^' ^^^i» ^""^' ^^^* 

mtx^ X-t J^ ^^^ 6^^^( ioin^* xiU Die0. xii* 

iii D ^arcii ^onani pf ir f Q^arnani epi pf ir t Da 

e tJi 113 CeODeepipfirlec (uioepipfirlec 
ri f t) B 

iiii je ^D|ianiejpietmi?foctO2ug^eiU0mi?irL 
rir ^ iii 113 

tiiii h Ip^iDie IBalD^eDi ejpi et pf. ir lec» 

c H^oniis Ct)ome De aquino Docto* ir* t meo De ^ 

rtJi D tJiii' 31ti DutJ)aciepietpfmi9 0ir(pe*etfe.mi? 
ti e Dii 31ii 

f tJi 3lti ^tKo^i epi cofef. ir. lec* ^o! in ariete. 

riii t) 3li!i Coflatiniregiis^mi^.irLCIauespafc&e 

ii £i iiii 3i5 (^regoiii pape min^ Dup ir lect» 

h iii Si^ f^tuott tJirgi. no mart^^is ir lec» 

r c Wfii^ Oltima quaDiage. 

Q HDitiUjS 
rtJiii e rtjii ai^lis 'Bonifacii epi et pf mai^ Dup, 

tj« f rt)i Itf Patriciiejpietpfmi9airI.3lntrolt9noe 

g rt) fef jFinianiepipfirfc. (inarcfta 

rt) jgc riiii W Jofepftpf.afe.Crafla^mariemagairf 

iiii t xiii M CucbttJertiepipfirf. 

c rii fef laiiriiaialJirf.CatiraaDiue.pafcbartJi 

rii D ri Itf Piimiipafc6a.lPiiaIiiainigroniierot) 

i e r fef a (inilJris! iueto et Ira 00. ioe feqnti fuo 

f ir hl oioine apte Die pafcati0 agnofce0 xiii 

ix t)iii fef 3nn(iciacioni0 Diiice. mai^ oup. ii 

JH 


iDii 


kl 


rDtt 


b 


\)i 


kl 


t)t 


c 


t) 


U 
D 


iut 


kl 


xiiii 


e 


tii 


kt 


iii 


f 


mn 


lie £V6cu(0 fef, ir. f. ifra paL tJtii eue. nicfjil 
fef. erit nifi 6 fuerit tjfq^p^ Do. i oc paf. t 
Ipoll martig no. titJi fit noua lua re^res 
^orq? Dies Dfiica tcrcia paf. tmtt xWi 
©laui r eg: et mi?4jr. f ♦ Eeg uli afi. ir. f ♦ tiii 

^i feCta (ancto?um olaui martgns et reguli atbatis infra 
paOtone no. cotigerit feu oc. paf tranfferri neftent tiiDel? Dies 
olaui t)fq^ ao quarta^. &f0 augufii quo tiie pafito eiufOem ce^ 
leb?atur et fancti reguli tjf^ ao crafiinum micbaelig De mon 
te tumba nifi in ecclefiis ne eifnem Deoicatis 

aure^ *]^ 'm r ^p^ilis ftaliet oieg. rrr. Huna. rrir. 

niier^ X^l JLjL il3or 6aijet boiag. r» HiejO! t)ero. riiii. 

g: 3plij8! ailtjerti epi et pf ma. nup. rti 

ri ja iiii 115 a^arie egppciace matrone. ir, lc. iiii 

ti iii JQ 

rir c Wtsit amb^ofii epi et Do. mi. Hup. ir. fc. rti 

tiiii /I3onis! i 

rtii e tJiii 315 ^ialiQftfeftut^rieiuniuieljn.pafcfieeue. 

t) f tJii 3ia nicbilfietnefeftotjelDeieiu.necpofi tr 

t3i 3(5 necatenififtfef.fue.f^talefef.BifferattJf 

riii jg[ ti 315 q^ pofi oc. paf. lie it\\x, nicbil fiet eo rtiit 

ii h iiii 35 anno ^ te fef. nifi. iii, f. pafc. tpis tJtii t)i 

c iii 315 puenie pofltt celet)?ari. ^olintauro. 

r D p^iDie Cptiur.tiale.$mari.mi?iiiLpatte,riiit 

e Stiitius ClauciS rogacionu tii 

rtJiii f rtJiii U ^aii 
t3ii g: rtiii U 

ys. ^tii fef ^agni mi?. ma. Dup. ir. fc 

rti ti rt) fef 2:>onaniat).iii.lec.paf.tpij8;ciire.cf)o.rir 

itit c xiiii U t)iii 

ti riii U aipjiegl arc&i. $ mi?. iil f . cu re. cl)0. 
rtt e rii 
i f ri 

r ix jEL ij^ ^^f (^eoiffii mi?, 3In* i!i. iii lec cu te. cfjo^ 

rtiii c t)ii feH Q^arci euag. mi. 6 23ltimu pafcba 
ui D tji fef p^ima rogacionu 

e u kC 

riiii f iiii fef (KitaUiEf mi? iii lec. cii reg:. cfjo^i 

iii g iii U OBgrelP noe De arcba Clauespetbe. 
JEL P?itiie 

a quarta feria ante pafcba tifc^ ao oo. tcini. no Oicat tiigilie 
moituoi? nifi co^p^ pns fue. tjel aniuerfariu fuerit celeb^aDum 

^i Oriica ^jrima ate afce. oiii a Dup. fello tiacauerit tiel ab ott 
cu regimine cbo^i tCic Dicatur oes aiie fup lauDes. if3a qiicuci^ 
fit tJltimii feruiciu De Do. ati afcefione Dtii. aD i)ceflione ante 
milTa Dicetur an. SeDet angel^ cii fuo «fu. 

^ure^ "BF *1 T ^agus fialiet Dies. rrri. iluna. rrr. 
nuer^ J^ «-LJ_ n^or Iiafiet \^m%* titii* Dtes tiero* rt)i. 
ri b ^aii apoftoloi?pbilippi^iacobimin*^,6.afept) 

c t3i JI3 (epi pf. ut. f. cti re. 

rir D t) 113 3lmtecioi0 fce crucis mi'^ 6 cii meo De mi? 
t)iii e iiii B> 

f iii 113 
rt)t g IPiiDie Slobanis ate po^ta lat Jn. trip. cu reg. 
t) ^ jl3onis 

t) t)iii 315 
riii c t)ii 3ia Craf.fftiaD|eetiir.Craf.f.nicl)0.cure. 
ii D t)i 316 <^0|Dianiepp.m)?.tii.f.cfire.P^iapetbe. 

e t) 3(5 ^ol in gemini 

r f iiii^ 316 Cogalliaft.iiif. ciire. ettmmeoDemi?. 

g: iii 3|6 (nereimi?. 

rDiit ^ IPiiDie 
t)ii t) 3Dit)us 

c rDii 31unii IB^aDam afi» iii. !• 3In« 6 cii reg:. 
rti D rt)i fef 
tiii e rt) kl f xiiii U ipotencianetJir0i3Inuita.fimpler.maec, 

rii ff riii W 

i jS ni fer «....-. 

b xi M iRonaniepipfef.iu.fc.cure0ul)Oiinecou 

ir c r kl 

D ir U 

rtiii e tjiii U (K2liamepipfeCJiiJc.ciire.cbo.C<2B(ia0 

tji f \)ii U au0uCiiniaglO)?apnetpf. 

t)i kt 

tiiii jg[ tj U (^ermamepietpfelTo.inuita.tiupJii.lec. 

iii b iiii kl 

c iii kl C ^ltima ro0acionii 

ri D ^iii}it Ipetronille t)ir. no mar. inuita. fim. iiU U C Ji^otannum q^ uominica p^orima t)acante poH octa. coipo 
ris cbiiiii le^atur bplio^ia libii re^um ^iii^ teflo^ia eiuCDem 
incboatur cum meo. in oominica infra octa. coipo^is tW^i : 
nifi in tali oo. feflum nupler aut. ir. lectio. in eanem euenerit. 
OBt le^atur left. per o^oine t)pflo|iaru qit ne eane Ut feruicium 

aure^ *]S I r 3luniu0 bafiet Uies. rrr. Luna. rrir 

nuer^ X^ JLA. ii5or Jabet 'bm^ t)i. W% tiero. rt)iii 

e 3lunii Bicbomeoiisi mar. inuita. nup. iii. lec. 

rir f iiii m ^ctoi?marceUini$petrim)?.inui.0.iii.fc 
t)iii iii m 
rt)i JBE P^iDie 

t) t) I13oni0 OBonifacii epi t mi?. focioi^qj ei^ mr. 3[n. 

c t)iii 3ia Colmoci epi et pf. ir lec. (Dup. iii. lec. 
riii H t)ii 3ii!i 

ii t t)i 3ifi ^eliarl)iet0iHiarDiepi.inui.fim.iii.fc, 

f t) 3ia Colute al)f)a. maiu0. nup. ir. lec* 
r iiii 3Iti 

JBL iii 3ia IBarnafie apfi min^ nup C ^ol i cacro. XU 


U 


rtj 


U 


xiiii 


kl 


xiii 


kl 


xii 


kl 


xi 


kt 


X 


U 


ix 


U 


mi 


U 


m 


U 


t)i 


kl 


t) 


U 


iiii 


fef 


iii 


U Plitiie Cetnani epi cofef, ix. Izt. meft. lcM fctis. 
Siuifjusi e Clltima pct&ecoaes 

rtJuiSluUi^Bafilii epi pf. iii, L m. (imp. 
rtJii kl 2Iite mooefle ctefcecie iui. fim. iii. t 
Ceciaci $ iulitti mi?. iii. L 3lnui. (imp 

^coi? macci ^ maccellini tni?. 31n. 6. iii. f . 
^argatete regle ttalla, ir. f . mei^ f ,ne fcija; aiftani ^tbomar. aglo^. ir. lec 
Ctbeioieoe ^. n mar. iii. L cu no. ^jpt tJig: 
JBatiuitatJ fiti iobanii^, liapte mai^ Dujp, 

toloci epi pf. maiu0 Dup. 
coi? iobanis t pauli m^ imitta» nupler 

JLeoni0 pape iil lec. cii no. ept tjigiliam. 
3plo2u petri et pauli. maius nupler 
P2iDie ComeoiacioijS fci pauli apfi inui. tri. ir. f Ipoll treis pfona0 litJium regii Dare nebe^ 

I13at. Oiii pentbe. ioljan. lau. fumptio fancta 

3fli0 tJigiliig ieiunemug Inctc^ marci e Deuis oium 

lPetru0 et ano^eas paulu0 cum fpmone iutias; 

Ot ieiunemus! nos aomonet atq^ matbeu? 

aure^ "^ TT 3Iuliu0 ftaliet Die0. rrri, JLuna. rrr. 
niier^ JC^ l^ J13or babet t)02as. tJiii. Dies tiero. rt)i. 
rir s Julii ^eruaniejpipf.ir.fEiimalDiepiinr.irf 
^^iii jHl ^i ^- Oifitacioig &. ma. t)ir. mai^ fi. me. 6 ttir 

r"tj JI3 
rt3i c iiit B Craflacioigfcimartinimetifc.Deapo.ir.f 
t) D iii iB 

e Piix^iz Pallanii epi pf. apfi fcoto^ mi^ meo. tin 
rii! f iSoni0 Craaacioigfcitbomemar.ir.f (Deoc.apo 

B C rtJiii 


t) 


t)U 


c 
D 


rt) 


e 


iiii 


f 
Q 


xii 


M 


i 


b 
c 


ix 


D 
e 


rt)ii 


f 


tit 


ff 


Xiiii 


f 


iii 


c 
D 


ri 


e 
f ii \yiii 3!ti JFeftareliqiUiai^etDeDicacfonfeeccleOie fi^ 

jS. ^ii 3i^ ^"^ ^^^^ tJniuCcuiufc^ eccfie cofuetuuinL 

X ti t)i 3fi ^ctoi? fepte ftm mi? 3[m b iii Ject 

c D 3|6 Ctaliacionis iJtiliicti atJ, ir, lec, nili fafte 
rtiiii U iiii 3i^ ^olinleone (fuerit i qOia» 

tJii e iii W^ 

f lP?itiie 31ncipiunt 

rtt g 3[DitJU0 ^ca? noue %i» ir, f Dies caniculates 
iiii JBC ^^" augufli 

b rui Itf 

rii c rt) fef Cljenetitje mattone mefi L oe fcto atnul 
i D riiii fef (pboJrlec. 

e riii kl Q^atgatete i^gi et mi?. ir. L 

ir f rii fef P^aretiiis i^gi no mi? 3[n. fim. iii. lec 

g ri fef a^atie mag5 min^ oup ir. lec. 

ttJii ^ r fef appoUinati0 epi et mi? 3In. 6. iii lec 

tji b ix hl Ctiflie %i no mi? iii f cu noc. |)pf tJigi. 

c tJiii U 3acobi apfi min^ nup ir lec 

xiiii D t)ii fef anne mattis matie min^ oup ir lec 
iii t t)i fef 31nfiiiilect. 

f t) fef ^apfoni0 epi 31n Dup iii lect. 

ri g iiii fel SDlauiteg:.etmi?me6lecDemi?fe.$fau. 

^ iii IBlf at)Do$fene0mi?iiil.(nififactefue.iqD2a 

rir i) P^iDie <$etmani epi. pf ir lec min^ Dup 

Ct poft fapfone fapiete Da falmone tefto^ia 31n p^incipio 

aute^ "^J *l F auguftus !)at)et Dies; rrri. iLuna rrr 

nuet^ JCg l^ ji3or ftaftet boiag r. Dics t)eto riiii 

t)iii c augufti ^D tjicula fcti petti 31n ttip ir iec. 

rDi D iiii B ^tepftani pape et m^ 31n 5 iii IttU 

D t iii B 31nuecioni0 fcti fiepbani 4)t|)0. ir lec 

f P^iDie 

riii Q H^onis fe. niuiu iJgi. matie mi. b £DfDt)alDi te. ^ 

« jEt tjiii 3lti Ctaffigutacionig Diii min^ t) (mi? ir Ic 

h t)ii 3ia iQois iefu folenitatis min^ Dup 

r c Di 3ia Citiaci focio^iiq^ eiu]5 mi? 31n fi iii l D ti 3i^ Eomani mi? ui lec cu noc» |)pt tJigilia 

jctJiii e iiii 3|i!i Laucecii m? mai^ nup 15Iaani epi mi^ a, 

\}ii f iii 3155 Cgdutcii mi? 3ln iii Jec» ^oli^ie 

g Plitiie 

rt) ^ 3ItJibuj5 3lP0liti mat focioi^t^ ei^ ir. lec 

iiii tj jcir J^a. ^epteb^is OEufitJii pbci iii. lec. ^ligllia 

c jctiiii feal aiTiiptionijJ tite ma. ijgi. pncipale nup 

rii D rtJii feal 

i e rtii feal HDcta fancti lautecii meo. ttn 

f rt) Ml agapiti mattp^i^ meo. tm 

ix g: xiiii feaL ^agni mat. memo. trn 

^ riii feal 

rtJii d rii feal 

tji c ri feal £Dct allupcio. ma. meft. fc fi int. ir fc 

D r feal €I)be tj. no mat. med. L De fci0. ir. lec. 

xiiii t ix feal T5att6oIomei apK min^ li (^^cfiatDi epi (j 

iii f t)iii feal (pfe. ir. fc. 

g t)ii lial 

xi ^ t)i feal a^altulJii al). med fc. 0. f. tupljo. ir. l 

h t) feal auguOini epi et oofto. min9 Dup 

rir c iiii feal OecoIIacionis iofjis fiap. 3[n. tti. ir. f 

t)iii D iii feal jFiacti al). mefi. f. De f. atiaufti. ir. fc. 

e ip^iDie aioani ejpi et confef. irlec Ipol! auguflinum Docto^e 3Iot) lege iuflii. lJ)gfloiia ^i fiona. 

^jepteliet ftafiet oies! rrr. luna rrir 
il3or ftatet fjo^as! rii. Dies Deto rii 

^eptembiis aBgiDii al). min^ Dupler 

iiii 

iii 

IP^iDie Ctaflacionis cutjliettiepipfef. ir. fc.nifi 

H^onis; 15ettini at). 3n. 6 iil lec. (factfue.inqD^a 

tJiii 31D9 £)iej5 caniculates finiuntut 

t)ii 3D9 

t)i 3D9 Ji3atiuitati0 t)te ma. tjgi. mai^ Dup aute^ 


f 


nuet^ 


Jt 


rDi 


f 


D 


5 


« 


H 


riii 


D 


ii 


c 
D 


X 


e 
f 
rtim g: u fef (Soipmi m? meo tm» 
tiu ^ nii M 

b iii kt Piotji et mcincti mi? meo tm» 
jrtJ c Ip^iDie C^olinlilj^a 

iiii D 3ltiitu$ 

e rtJiii kl £DaoS^(Bral.f»ctuci0miameotmtiemi? 

xii f ruii kl ©ctnati.ti.marieJnttipirL^eriniepi 

i g: rui U iI5inianiepipfma6meotrnDemi?(pfirfc 

^ rt) fef JLamtjerti epi et mi? 3|n fimp iii lec. 
ir ti xiiii kl 

t xiii kl 
xW n xii U 

t)i e ri kt ^atJeiaprieteua^mi^ameoDeflauDo 

t X U ^auricii focioi^r^ ei^ mi?. ir. lc. ILolani 

xiiii g ir U aDapnaniat).irJ.me6f.De%i.(epiirf» 
iii JBE Diii kt 

b m fef jrpmfierriepipfmebfDef.firminoir.L 

ri c t)i fef Cppiiani epi et m? et iufline i3gi et mi?. 

D t) fef ^ctoi? cofme et Damiane mi? 3|n fi iii f. 

rir e iiii kf ^acftaniepipfirf. Couallipf.irfc 

Diii f iii kt #ic!)aeli0 arcftageli maiUi3 Dujp 

ff W^it 3leronimi pfici et Docto» min^ Dup» 

C{)Ol)ia Dictu pofi ^tf)um attp iacintu Ipeto Dne 
^uaiugas iuDit{) poCt Digiliaq^ matfiei aDonap 
Pofl fftm cofma Daf)i0 bifloiia macbatieo aDapiat aure^ ^5 "ipj October ftaliet Die0 rrri. JLuna. rrr 
nuer^ .CJ ^l^ Jl5or ftatiet fjoiag. riiii. Dieg t)ero« x. 
rDi JBL ©ctotJ^i^ iRemigiigetmanietamaDiepoi^mellilc 
t) i) t)i JI3 leoDegatiimi?3n(iiiif (Defmelo^oirf 
riii c ti B 
ii D iiii jO iFtancifci pfef. ir. lec. 

e iii 113 
i^ f IP^itie JFiDis Ditgi. et mi?. 3[n Dup iii lec 

g: Jl3onis Q^atci matcelli et epulei mi? 3ln fi» iii. fc. x\iiii jS. \)iii 316 CriDuane ^o^l non mi?» ix. Itc. 

r3u b t)u 316 DioniCli ruftici et eleut&eni mi?, ir lect 

c t3i 316 (S5ereonis focio?uc0 ei^ mi?. iii. L 31n fim. 

rtJ D ti 316 Caniciat). medlec.tiefctonicbalioirfc. 
iiii e itit 316 ^ol tn Cco^pione 

f iit |6 Coganiati. ijcJ.JFIcaneetfintiocepfriai? 

rii ff W^i^ Calijrtepapeetmi?31n6iiif. (ijgi.ir.fc 
i ja 3ini&u0 

b rt)it n^ouedi? 99ic6aeli0 De motetu&airf» Colmani 

it c rtJt kl EeguliatiJrf nififactfueiqD2a(epiirf 

ti rt) fef Luce euagelifle min^. Dup. 
rtJit e riiii fef 
tJi f riii fef 

g rti Itf ^ftai? tjnneci miliii i^ginu. ir. fc. e^uni 
xiiii jBC xi fef (ab. ir. lec 

itt t X fef iRomani epi pf. 3In fimp. iii. lec. 

c tr fef 
ri D tJiii ^ernoci epi pf me6 f De Cctts crifpino et crifpi 

e tJii fef T5eani epi pf. ir. lec. (niano mi? ir f» 
rir f tJi fef Qigilia. 

tJiit t) fef ^poliolo? Cjmonis et tuDe min^ Dupler 

jPC iiii Itf i^ennere tiirgi et mar. ir lec. 

rt3i h iii U Calaricani epi pf. ir lec. 

t) c p^iDie 'Begtje ijgi no m? me6 f De f quttino ix f 

Ipoli iuDa f^mone Culiiunga^ cf ecfiiele, 5)p(!o|ia 2^iDi Ditm 9ure9 •|5 I f leoueder babet Dies. rrr. Huna. rrir. 
nuer^ .Cg ^i^ ii5or ftabet ioim rtJi. Die^ tjero. tJiii 

D iii^ouet)^i0 iFefliuitatis cium iactoi? maius Dupler. 
riii e iiii 115 Comeo^aciois ofum fiDeliu ir fc. 
ii f iit 113 'Bape et maure pfrimai? ^si ix f. Cngla 

ff JPliDie (cii alifia. ir f. 

X ^ iSonis 

ii tJiii 316 ILeonarDiafJirf.ODilt)|oiDtepif mi?irf 
x\}iii t m 3(6 W n t)i 36 Q0O2OciepLpf,me6Jc.tiemarJrJc.(^er' 

e t) 316 Cfteolioii m?- iii. L (uanii pfeL ir. f c. 

rti f iiii 316 

iiii ff iii 316 ^artini epi pfe. mi^ Du ^ol i fagittario 

jgC IPiitiie a@acf)arii epi pf. mai^ 6 leuiniepiinrir J 

rii t) 3[tiil)U0 IB^icii epipfef.ir J^Deuiniciepipfefar Jc* 

i c ruiii Ef 2:)eccljn^ot)anie,pfarJ.meJ»6oc»mar» 

ti rtJii kl ^acf)utiepipfef,me6.Lt)eoc.fc!martini 

ir e rt)i fel a^argateteregiefcocieirlc.me^Jctieoct 

f rt) fel 3nian!epipf.me6J6ff)ugde$tmme.6oc 

rtjii g riiii fel JFergufianiepipfef.me6J.6oc.f.marJrJ 

t)i jBC n» '^'t a9etJanei3gi.nomi?,irJc.intiiemacbarii. 

t) rii lil 

xiiii c ri fel lp^efentacionisf)temariei3gi.minu0Dup, 

iii tJ r fel Cecilie t)ir0ini0 et mar. ir. lec. 

e ir fel CIemetJpap4mi?.ir.Ldftmme»6felici.rni? 

ri f t)iii kf (^rifogoni mar. jnuita. Dupler iii* rc. 

g t)ii fel iBiat6erinet)irgini0etmarti?.min9DupIer 

rir jgi t)i fel Lini pape et martprnnuita. fimpler 

t)iii & t) kt 

c iiii kf 

rt)i ti iii kl ^aturnini mar. iii. lec. C (Higilia 

t) e l^^itiie kal anti^ee apofioli maiu0 tiupler atiuent^ tiiti fequit folenia lini» ^ifloiia afpicien^ 

aure^ 15 'i r Decel)er bal^et tJies rrri. JLunatjero. rrr. 
nuer^ Ai jLA, aor Jatet %tm t^Hi '^in i5o \A. 

f i^r.Decef))? aHIigiiejpiconfe(ro.me6.rc.tieocta.irJc. 
riii 9 iiii JI5 €tl)ernaniepipfef.me6.rc.tieocta.ir.Iec. 
» jBC iii ^ 
r t) ip^itJie 'BartiareiJgi.^mar.me^fc.tieocta.irJc 

c Jl3om0 
rtJiii t) t)iii 36 aicjolaiepipfef.^tmmeo.tieoc.min^a. 
t)ii e t)ii 36 HDcta. fci anD^ee inuitato. tripler ir. lec 

f t)i t)i €ocepcioni0t)temarie«0i.maiu0tiupIe. iiii JBC iiii 31^ 

b iii m 
xii c IPiitiic 316 
i ti 3ltiibu5 !LucieiJ.(jmi?,ir. I0ctmmeot)etcaf»ma^ 

e rir EL 3lamiarii D^oftani atJfia» ir. L (gnimac. 
ir f rl3iii fel 

g rt)ii fel © fapiecia jQuUe neiceps aD tJ5 fiat pce0. 
J:t3ii ^ rtJi fel 
tJi ti rt3 fel Q^aniti epi et confef. ir» lec 

c riiii kl 
riiii D riii fel 
iii e rii fel Cbome apfi minus Dupler 

f ri fel €t6ernafci epi et confeflTo* ir. lec. 
ri g r fel Q@a^otei3»ritni?jrLCaraniepipfe»ir.fc. 

JS. it fei Oigilia (JFotini epi mn. ix. L 
rir h tiiii fel Batiuitatis niii noflri iefu rpi piicipale 
tjiii c tJii fel ^tepbani p^otbomartp. maius Dupler 

D tJi kl 3lol)annisi apfi et euange. maiu0 Dupler 
rtJi e t) fel ^ctoi? innocenciu martp? maiusi tjupler 
t) f iiii fel Cbome epi et martp. ir. lec. 

g; iii kl 
tiii ^ IP^itiie ^ilueflri pape me6. lec. ne octa 

C Ciuoticiiq^ feflii in aliqua tiiiica atiuent^ Diii a pma eue. Ii« 
cet Dupler feflii fuerit (nifi feflii loci fuerit celeti|ani!i tjel DeDi 
cacioni0 ecclefie aut reliquiaru) fjp Detiet tranfferri: feD Diiica 
Plima nullatenus Diflferri Detiet jipter qiuoDciiq^ feflu C iFefla facto^um Carani et fotini nifi i eo^um eccIefiijBf traf- 
ferri Deiient Df^ pofl octa. epipftanie et tunc De ipfig fiet ferui 
cium Dtii c6uenienciU0 poflunt celeliiari 9uce9 JLunni ^eptua 


CiuaDia jFefla 


EogacilPentbe 


nuec^ cales i 


gefime 


gefime 


paCcbe 


nes 


cofle0 


rui 


X.^mm^ fetiiuari^ marciu0 ap?ilii5 ^ai^. 


U D 


rtJiii 


tJIU 


rrii 


rrt)i 


r 


e 


rir 


ir 


rriii 


rrt)ii 


xi 


xiii f 


rr 


X 


rriiii 


rrt)iii 


xii 


u 9 


rri 


xi 


rrt3 


rrir 


riii 


a 


rrii 


xii 


rrtJi 


rrr 


xiiii 


X b 


rriii 


riii 


rrtJii. 


a^a^.irt) 


c 


rriiii 


xiiii 


rrtJiii 


ii 


rDi 


x\)iii D 


rrtt 


rD 


rrir 


iii 


rt)ii 


mi z 


rrtji 


rDi 


rrr 


iiii 


rt)iii 


t 


rrtjii 


rt)ii 


rrri 


t) 


rir 


ru ff 


xx\)iii 


rDiii. 


aplis i 


t)i 


rr 


nit a 


xxix 


rir 


ii 


t)ii 


rri 


b 


XXX 


rr 


iii 


t)iii 


rrii 


xii c 


xxxi 


rri 


iiii 


ir 


rriii 


t D 


Ubin. i 


rrii 


D 


r 


rriiii 


e 


ii 


rriii 


t3i 


ri 


rrD 


tr f 


iii 


rriiii 


tJii 


rii 


rrt)i 


B 


iiii 


rrt) 


t)tii 


riii 


rrDii 


rt3ii a 


D 


rrDi 


ir 


xiiii 


rrt)iii» 


Ui 1) 


t)i 


rrtJii 


r 


rt) 


rrir. 


c 


m 


rrtJiii 


ri 


rt)i 


rrr 


riiii D 


\)\ii 


^ar. i 


xii 


rDii 


rrri 


iii e 


ix 


ii 


riii 


rt)iii 


iuni9. i 


f 


X 


iit 


xiiii 


rir 


ii 


ri g 


xi 


iiit 


rt) 


rr 


iii 


a 


xii 


ti 


rt)i 


rri 


iiii 


rir tj 


xiii 


t)t 


rt)ii 


rrii 


D 


utii c 


xiiii 


tiit 


rt)iii 


rriii 


t)i 


D 


rD 


tiiit 


rir 


rriiii 


t)ii 


e 


x\)i 


tr 


rr 


rrD 


r)iii 


f 


rDii 


r 


rri 


rrt)i 


ix 


B 


rDiii 


ri 


rrii 


rrt)ii 


X 


a 


rir 


rii 


rriii 


rrt)iii 


xi 


ti 


rr 


riii 


rriiii 


rrir 


xii 


c 


rri 


xiiii 


rrD 


rrr 


riii C Bcgufa perpetua p^o tabula feGoium mobiliu p^ecedc 
cium cognofcenna. 

IB pnmo naq^ oioine ponitur aureuia; numeru0 3In fe 
cunoo littera Oiiicalis. 3In tercio in quo menfe ^ quo 
Die menfi0 erit feptuagefima 3(n quarto ^ oie menfis erit 
QuaniageiKma 3ln quinto quo menfe et quota menfis erit 
tite0 pafcjje 3|n ferto quo Die meniis; erunt rogaciones 3ln 
feptimo quo Die menfis erit pentbecofles ^i tJiiS ergo fcire 
iinguli0 annis infalliftiliter fefla motJilia p^eceoencia in= 
greoe tafiulam pieceoentem : et quere in piima linea aureii 
numerum feu numerum fuper que currit p^ima p^o anno 
Domini in quo tu es : DeinDe in fecunDa linea quere littera 
Diiicalem illiug anni immeDiate fequete ilium numerii $ Di 
recte DefcenDenDo ati illa littera Dominicali et furfum re= 
fpicienDo nomen menfis : SabeiJis iD quoD querijs in eaDem 
linea: et ita falli non poteiS. aouerte tamen in anno tiifer' 
tili fi littera Dominicalis immcDiate ponitur pofl aureum 
numerum non Detieg illam accipere feD fequente in fecunDo 
loco pofltam. ^imiliter aDuertere Delieg in anno tiifertili 
P?o feptuagefima et quaD^agefima fi talis annus lioc eri= 
gat qp DeDes accipere p^imam litteram Dominicalem illiuis 
Jjiferti : pio aliis autem feflis! pafcfte rogacionum et pentfte 
cofles Deteis accipere fecunDam litteram Dominicalem illi- 
U0 tiiferti R C C ©ec funt felia et ieiunia fa 
cto^um inDicenDa populo pet 
annum feruanoa in quoliftet 
menfe fpecialiter» 

C 3fn ianuario 
Dies circunci(ioni0 Uomini. 
(2Epipt)anie Domini 

C 3ln fet)?uario 
IPurificacionisi marie cum ie 
iunio 
a^ati)ie apoftoli cum ieiunio 

C Jn marcic 
annunciacioni0 Dominice cii 
ieiunio 

C Jn milt 
a^arci euagelifte a carnitiug 
atlJinenDum eft 

C 3in mapo 
3poiioIo?ii pfiilippi u iacobi 
3Inuencioni!S fancte cruci0 

C 3fn iunio 
IBarnatie apolJoIi cii ieiunio 
jOatiuitatis tjeati io6anni0 
cum ieiunio 

apoftolo^um pctri et pauli 
cum ieiunio 

C Jn iulio 
Oifitacionis marie 
a^arie magDalene. 
3lacot)i apofloli cu ieiunio 

C In auguHo 
ao tJincuIa fancti petri 
ilaurecii martpiis cii ieiunio 
aUupcioniis! marie cii ieiunio 
QBartboIomei cum ieiunio 

C Jn feptemb?! 
I13atiuitati0 marie cii ieiunio a^atbei apofloli cum ieiunio 
^icbaeliiS arcbangeli 

C 3n octot)|i 
Huce euang:elifle cum ieiunio 
apoSoIoiuf fgmonis $ iuDe 
cum ieiunio 

C 3In nouemb^i 
iFeiiiuitatJ omnium fancto? 
cum ieiunio 
a^artini epifcopi 
anD^ee apoQoIi cum ieiunio. 

C Jn Decem5?i 
il3ic{)0lai epifcopi 
Concepcionig Deate marie cii 
ieiunio 

Ci)ome apolioli cum ieiunio 
H^atiuitat^ Domini cii ieiunio 
^tepbani p^ot6omartg?i0 
3lol)annis euangelifie 
^anfto^um innocencium 
CJ)ome martg^isi 
C ^ec iunt ieiunia generali^ 
ter per annum ot)feruanDa. 
(HiDelicet. quaDiaffefima a Die 
cinerum incIuClm Dfq^ in Die? 
pafcbe Cvuatuo^ tepo^a anni 
2:iiDeIicet Oieis mercurii De^ 
neri0 $ fat)t)ati immeDiate fe 
Quentesi* Diem cinei? : Diem pe 
tbecofte^ : Diem ejcaltacionis 
fancte cruciis et Diem lucie Dir 
ginig ante natale Domini 
Oigilia pafcfte. Oigilia pen* 
tbecoUeg 23igilia trinitatis 
et in Diet)U0 iLune martis; et 
mercurii rogacionum a car- 
nit)ug at)ftineDu q fejg contin gunt ilto txibm fttm tint 
immetiiate p?ecenimt feGum 
afcenfioniis Domini 
f[ jfefla generaliter p annu^ 
obferuantia Deptisi fcto^um 
folennitatitjus p^efatis. t)c^ 
Dtiice jp totii annu ab omni 
opere feruili 

Dies afcenfioni0 nomini 
Dies coipoii0 cW^i 
iFefium loci in quaciiq^ eccle 
fia contigerit* 
Dieg neDicacionig ecclefie 
Die0 reliquiarum aD clerfi 
Dieg pafcfie cum ttitm tiie- 
hm fequentit)U0 
Die0 pent{)ecol!e0 cum trifj^ 
ijithm fequentitius 
De tepoie nuptiarii celeb^ati 
per annum J15otantium ^ p* 
me nupcie cuiullitiet anni in- 
trant uie xiii ianuarii et tiu^ 
rat tjfq^ i nitica feptuagefime 
^ecuntie nupcie tieniunt tio^ 
minica in alt)i0 que eli Ciuafi 
motio geniti infantes dBt tiu 
rant tofqgj ati rogacioneg 
aitime intrant in tominica 
trinitatig et Durant t)fqj an 
anuentum nomini. 

C 2De atJuentu. 
jl5otanDum ^ atiuentug tio* 
mini Ceper acciDit i ttiica ^ri- 
mioii feOo facti anti?ee cfi tt= 
letiiatur tiie xxx. menfis Bo- 
uemt^ig fiue ante fiue poft dBt 
fi ipfum feflum fancti anti^ee in nnica cotigerit {lacijpa tiie 
celet)?at)itur atiuentus tifii et 
tiurat Dfq^ ati natiuitate Oiii» 
C iFo^ma atifoluetii a maio 
ri ercommunicacioni 
C 3in p^imi0 faciat facerDo0 
atifoluentiii iurare pet facra 
Dei euangelia femp Ctate inb' 
iectum p^eceptijS et mannatis 
fancte mattig ecclefie $ fuo^a 
p^elato^O mt^ m^ ercomu< 
nicactone cotepnet quo fa£to 
intuncta eiDe penttecta ^ md 
t)o culpe attiittio fupetio^ijs 
t)el cui comittitut abfolueDt 
poteQas faciat at)foluenDu 
P^ofitatum fupet genua ante 
oi!ia ecclelie et cum Uttga feu 
aQ)etf02io pcuciat plane et le 
uitet DoKum at)foIuenDt tii« 
cenDo pfal piferere mei ne^ 
et Deug mifereatur nf i Dfq? 
an fine cii <^Io?ia pti» Ipofiea 
Dicat Epiielepfon jfpelapfon 
"^Vlit lepfon Pater nt Ct ne 
no0. iJ^, ^aluit fac feruii tuu 
l^ Deu0 meu0 fperante in te 
139 ^nt etauDi, lam. dBt cla^ 
moi meu0» Dti^ i)Ot)ifcii* <Bt 
Y^cfi fpiritu tuo HD^acta, 
\j€m cui piopiiii eft mi 
fererifemjpetjpcere: fufcipene 
P^ecacione noflra m f)unc fa 
mulii tuii,l5. que fenteciaet^ 
communicacioni0 ligat: mife 
racio tue pietati0 abfoluat. 
Pet jrpm Diim nofltii ^men C Sbfolucio tiflincte tt too^ ftumilitasi Wim cofeflionis 

caliter pionunciet bot moDo ftonum piopofitum qft fjaties; 

ȣDminu0 nolJer iefus et tiona que per oei gracia fa 

rpst per tiirtute et me^ tm ac mala que pacienter fu 

ritum fue amariifime paflto^ flinuerig p?ecoi oeum q? fint 

nis te afjfoluat €t ego aufto titii in remilSonem peccatoi? 

ritate ipfluis et fteatoium apo lp?o fpeciali tamen peniten^ 

floloiu petri et pauU ac fanfte cia uice» tiel facies. $c. aD ar 

matris ecclefie titii ^ micji in bitrium confeiro|i0 peniten- 

f)ac parte cdmilTa atifoluo te ciam iniungentis C Ciuo fa 

ab omni tjinculo ercomunica cto petat facertios! fi tielit ifla 

cionis maio|i0 erpmeoo cau facere/ refpofione aute facta 

fam et moou ipfiu0 ercomu* qp ita liljeter ^udinferat fa^ 

nicacionijs aggfrauacioig uei cernos; atifolucione in bac foi 

reaggrauacionis fi Quam in* V^£Dminus nofler ( ma. 

currifli : et reflituo te unioni t^^itim cbiiflus per tjirtu 

et participacioni fioelium ac tem et meritum fue amarifli* 

fancte matris ecclefie» Ct ea= me paflionis te atifoluat & 

De aucto^itate atifoluo te ati ego aucto^itate ipfiu0 et fan^ 

omnitjus peccatis tuis 3n no cte matris ecclefie mic6i i fiac 

mine patris et filii et Cpiri* parte commifa/ atifoluo te a 

tm fancti amen. fentenciis ercommunicacioijs; 

minoiis fi quas incioifli par 
ticipanoo cum ercommunica 

C ^equitur motjus abfol^ tiis t)el alias et reflituo te fa- 

uenui a peccatis et a mino^i cramentis fancte matris ec* 

crcommunicacione clefie et Dnitati fioelium. OBt 

C iFinita cofeflione nicat fa eaoem aucto^itate te atifoluo 

cernos Q^ifereatur tui ^t ati omnitjus peccatis tuis. 

3lntiulgenciam atifolucione 3in nomine patris et filii et 

IpoftmoDum imponat emen fpiritus fancti. amen, 
Dam feu iniungat penitencia 
talem generalem boc mooo. 
dleritum paffiionis Dni no* 
flri iefu rjpi/merita et intercef 
fiones tieate marie femper tJir 
0inis et omnium fanctoium iBnDictfo fali0 1 aq ©ib^ m IPet ofa fc!a fcfoi?» Br. amen 

ci$ B anu Ipoll pma (j cp5 fiat ^equiriir erorcifmus aque. 

ftiiDiaio falis et aq ao graou jrJTj^oicifo te creatura aq 

cboii a faceroote boc moDo. v3L^^ ^^'^^ "^ ^^^ P^^^ ^^P*^ 

e^foicifo te creatu teti^etinnoie^iefurpifilii 

ra falisf p Deu ^? tP Dtii nci : (j i tiirtute fpus ^ 

tJiuum p Deum ^ fcti : t)t fias aqua ero?cifata 

Deru per Deum ^ aD effugaDa oem poteflate ini 

factu p Deu ^ te p Jelifeu p^o mici $ ipm inimicu eraoicare 

pSeta i aqua mitti iuflit tJt fa et erplatare tialeag cu agelis 

naret flerilitas aq t)t eflSciarJ fuis apoflaticis jp tJirtute eiuf 

fal eroKifatii i falute creDe' De Diii nci iefu rpi qui tietur^ 

ciii: et fijs oiti^ te fumetib^ fa efl iuDicare tJiuois <$ moituos 

nitas aie et coipo?i0: et effu^ etteculum e igne. ©» amen. 

giat at(0 DifceDat at) eo !oco ^equitur ofo fine. SDomin^ 

\ afperrii fueris;: ois fatafia ^ tjoliifcum, feD cum. ©iemu0. 

ne^cia t3el tierfucia Dpabolice ^^^OBus ^ aD falute fjiiani 

frauDis: oifq^ fpu0 imuD^ aD r^^^generiisf marima queq^ 

iuratus. IPer eii qui tjeturuis facrameta i aquai? fubflacia 

efl iuDicare t)iuo0 etmo^tuos; coDiDifli: aDeflo ^pici^ iuoca 

et feculum u i^ne. lEl. amen. cionitms nm $ elemeto fjuic 

%equitur oco fine. Domin^. multimoDis purificacioniti^ 

tjobifcu» feD tiTi cu. D^emu^. pieparato tjirtute tnz bznz^ 

Xa^mefaclemenciatuam Dictionig infiiDe t)t creatura 

oipote0 eterne DeujSjui tua mpfleriis tuis feruies ao 

liter implo?amus Dt f)ac crea abiicieDO0 Demones moibot 

tura fali0 qua in t)fii generis q^ pelleDosi Diuine gf e fumat 

f)umani tri()uifli hznz ^ Dice effectii t)t qcqD i Domiftus; Del 

re $ facti^ ficare tua pietate i locis; fiDeliii f)ec t)nDa refper 

Digneris: t)t fis olbm fumen ferit: careat oiimiiDicia: lifte 

tit)U0 faluj5 metis et co^po^ijs retur a nora : no illic refiDeat 

et ^cqD eo tactii Del refperfu? fpiis peflileng : no aura coirii 

fuerit careat omni imuDicia pes : DifceDat oeis ifiDie lateti0 

oic0 ipugnacione fpiialis ne- inimici: f fiqD eft q6 aut icolu 

quicie. Per Diim nf m iefum mitati Sitaciii iuiDet aut quie 

rpm filiii tuii qui tecii Diuit $ ti: afpfione f)uiu0 aq effugiat 

regnat i Dnitate fpiiis fcti De^ t)t falui)|ita0 jp inuocacione facti tuinomim0 erpetita: atj poQ afperfionem aque Dicat 

omnitJUjS fit ipugnacionifiusi facernojS ao gratium cl)Oii. i5 

nefefa. jp Ditm ntm iefu rjpm. HDlletie notiis; nht mfam tua 

i^ic mittat facecDosfal i aqua ja. <Bt falutare tuu Da notJiis 

i moDu crucis ita niceoo fine ^equitur oco fine. Domin^ 

nota. OComirtio faliis ^ aque nofiifcu. fen tin tii ^iz^. ©c 

pariter fiat» 3ln noie pfig/ et jnf^auni no0 nfie factepa^ 

filii et fpu0 fancti. ^. amen. VA.^^^ "^^P^ eterneneuset 

Dtisi notJifcii» ^izmm* £Df o mittere nignare faftu angelfi 

»(Bm inuicte ^tutig au tuii ne celis : qui cufioniat : fo^ 

cto? et ifuperatJilis ipe ueat : ^tegat: nifitet et nefen* 

rii rer: ac fejp magnific^ triu nat oes fjabitateg i fjoc babU 

P6ato^*quianuerfenriacioni0 taculo. p cjj^ifium. ^. amen 

t)ire0 rep?imi0: ^ inimici ru- IBiinictio panis. Dti0 notifcu 

0ienti0 feuicia fuperag: ^60 l&(Bt th fpii. ©lemug* ©fo. 

fiile0 nequiciag poteng erpu^ ^^^(BnMt nomie ifia crea 

gna0: te niie tremente^ t fup ^JCjtura pani0: ficuttiiniri 

plices nepcamur ac petimug fti quinq^ panes in neferto nt 

t)t 6ac creatura falig et aaue oe0 guflateg er eo recipiat ta 

nipanter accipiag : tenign^ toipsi $ aie fanitate 3in noie 

illuflreg pietati0 tue moie fa pfi0 ^ filii et fpiigfcti. amen 

cti .^ ficeg: nt ntJicunq^ fuerit afpgatq^ aqua tifinicta aiia 

afperfa per inuocacione facti tjiinictio pani$; i3. 0niuto?iii 

tui noi0 : ois infefiacio imuni nf 5 i noie nfii. ©. Ciui fecit ce 

fpiis atiiiciat : terro^q^ nene- lu u tra» ;i3.Dii0 no.Ctcu» ©1? 

nofi ferpenti0 ^cul peUat: et t^^^tniz fce pat op0 eter 

pficia facti fpii0 nobi^ miferi €%^^z neu0 iJii -? nicere ni 

co^niam tuam pofcentitJU0 : gnen^ 6iic pane tua fca fpiia 

ntJiqj anefle nignetur. Per no li tJfinictione : nt fit oitJ^ fume 

minum in nnitate eiufnem. titJU0 fal^ meti0 ^ toim ^tt^ 

^u afijgit aqua: catet {jec an ptra oe0 mo2tJO0 $ i)niuerfa0 

afperge0menfiepfopoetmii inimicoi? infinia^ tutame. s 

natjo?: IauatJi0 me ^ fufi niue nfim nf m iefii rpm filiii tuii: 

nealtjatjo?. ps. a^iferere mei pane q ne celo nefcenit: u nat 

neu0. afperge0* :6'K €t fecun^ nita et falute miino et tecii ni 

num. afpecg:e0. ^. mom pa uit et regnat ne^. per omnia 

tri, ^icut erat JLauatJi0 me. fecula feculo^um. B. ^men. TBfinictionesf matutinale^ 

C jCiuottenfcuq^ fiunt. ir. fc. C 3D octaua iectfone Cepet 

per totu annu nicatut tl!e Cer ti tfia beneDtctio : nia ! fel!i0 

liituictione0 au matu. ptetq? fieate 6@atie et olum fanctoi? 

in fefiis tieate Qpatie 5 olum JJiuinu auriliit maneat fe- 

fancto? et in feliis ttm lec. fi pet nofJifcit. duaoo t)eto Dc 

ne erpolicione euangelii: Unz erpofitio euage. aD pma \tSti 

ttoim tegitut liue non: et in one tilc 6t i(!a tiiiDictto fctia 

octaua et infta octaua^: $ i fe ^ininu auriliit 3|n fefii0 tio 

tiijs pafcfia. tpigi fcfim o?Dine fanctoiu ftt iOa. ir. tifiDictto* 

noctutnoi?. 3ln p?imo noftut JBCD focietate timix fUjBnoi?: 

no Dicunt ille teneDictiones. petDucat no0 ter angeloium 

B^neDictionepetpetuafjene ^t femp th Eer angelo^um 

Dicat no0 patet etetnu0. ^ntnc^ 6^ fcfim Dfu? ecclefie 

Deus Dei filiug no0 fieneDi- ^coticane: nifi i fefiijBi fteate 

cete et aDiuuate Dignetut matie. ^ift in fefii^ ttium le 

Jgfpititus fancti gtacia illu^ ctionum cii erpoficione euan 

minet co?Da u co2pci?a noflta QZ* Ht ifla tetcia lieneDictio. 

31n fcfio noctutno iJiiDictio. aD focietatem ciuium dua- 

Ops! Dns fuagta no0 tiiDicat Do Deto fiant. ir. lect. De tpali 

OCftlifius petpetue Det nofiis pet totii annu: nifi a fefio fa^ 

gauDia \}itt. cte ttinitati^ Df^ aD aDuetii 

Xntus et erteti^ putget no0 Domini fit ifia. ir. fieneDictio. 

fpititu0 almu0. Xn Dnitate fancti fpititu0 

31n. iii. noct. %ttim matcum fieneDicat no0 patet et filiu0 

GCuangeIici0 atmi0 muniat Dicet et in fefio co?po|i0 rpi: 

no0 conDito^ o^Di^ et in oct. eiuCDe et i eraltacide 

^ecunDum mat^eum. fcte ctucf0: $ i fefio DeDicacio 

GCwagelica lectio fit noDi0 fa ni0 ecclefie : et in Domihica in 

Iu0 et iJtectio. ^cfim lucam. fta octa. ^ in octa. eiufDe.IXii 

^et euagelica Dicta Deleat ^o fiut tte0 lectioe^ De tpali 

nofita Deltcta. ^cdm iobane cii erpoficione euagelii titc fit 

Eon0 euangelii tepleat no0 ifla tilDiaio tetcia. 3[n Dnita. 

Dogmate celi: £iuanDo erpo- 3 feflo Deto fancte ttinitati0 

fitio no baDetut tuc Dicif aD ntc^ aD aDuentum Dfii Dtiici0 

feptima lectione ifla DtiDictio DietiU0 quanDo De Dominica 

OCteato? omnium tetum: De agitut fit ifia. ir. tieneDictio. 

neDicat no0 Ut et in euum X" cftatitate petfecta con^ ficmet nos trinitag Cancta. auriliattir, Jn. ii, nocturno» 

3ln 011)9 ferujs p gnii ertra tps ^ancte marie merita nojs tiu 

paCc. et Qfi erpoficio no babef cant an regna celeliia. 

Hicatur be tienenictiones. iii» Ct«e peperit cft^iaum p^o 

X)tm mifereatur noflri et notiis poflulet ipfum. 

net notJi0 fuam pacem. ^tella maria maris fuccurre 

O[irtu0 iefu cbiilJi ftatiitet i piilfima notiis. 3!n. iii, noct» 

coioitjus noflri0 !Qer marie fuffragia p^oflt 

X)t celo miiru0 uoceat no0 notJig lectio euangelica. 

(piritus; almus. X)iuina folacia notJijS impe- 

3n fefio oium fcto? Dicutur tret tiirgo maria. 

tt tjnDictiones. Jn pmo noc. JH;d focietate ciuiii fupnoi?: 

Xn cbaritate perfecta con= pertiucat nos regina celo^um 

firmet no0 trinitas fancta. 31te alie t)iitiiaioejs De f. maria 

5Qer intercellione fue matris ^Qura punica pia miferis mi 

tjntiicat nos filiuis nei patrijs ferere maria. 

ja;D focietate ci. 3n. ii, noft. tliW parens natum fac 

^QatriarcJarum merita nos; notJis piopiciatum. 

nucant ati regna celeflia. HO0 piecitiu0 matriiS faluet 

jgpofloloi? intercelfio iun^ fapiecia patriis. ^ecunDa Hie 

gat nos; angelo^ii confo^cio. tXiJ^SO tieo tiigna p^ecatib^ 

jQiarti^iii coflacia nos Ducat eflo tienigna. XnterceDe pia 

ati celi gautiia. |n. iii noct. p?o notiis tiirgo maria* 

jgancti euangelii lectio fit no Q^ut peperit flo^em net no^ 

tiiis falus et p^otectio. tiijs tiom otioiem. Cercia Die 

dlio^us fanctarii tiirginii in OCoCerua famulosi tiirgo ma 

tercetiat pio notiis aD Onm. ria tuo0. ^cte marie p^eciti^ 

^ancto^um meritis; merea* tienetiicat no0 pater et filiu? 

mur gautiia lucis E^lius tiirginig marie tiet 

3[n feflig et in comemo^acio notiis gautiia tiite» Smen» 
nitiu0 tieate marie Hicat ifle 
tiiitiictioneg, 3ln p^imo noct. 

jaima tiirgo tiirginum iter C ^itgo pareng tiirit. Iriii. 

cetie p|0 notii0 ati tiominu anig qtuo? atq^ Dece fuit i ^'' 

OCliliflus marie filius fic no tu tifitiicta. Ct. rrriii. cu nato 

tis clemens et piopicius tiirerat zim itxt^ tiecem fola 

jganfta tiei genitrir fit notiis pofl$ tieu0 aflra petiuit Dnicis! x^itbm aH matutinas, JFolio Jmo. 

C 3ln nomine niii nodri ie- tt)ic ftgmn^ uicet ao matut. 

fu c6?ifli Pfalterium Dauitii oidus Dtticijai et ferialib^ Die 

cum in iauDe et ()onoiem oei tm a Oiiica pma aDuet^ Drti 

oiuinit^ euitu ao cofuetuDi qti ue aouentu (it feruitium 

ne et tifii i(igni$ eccleiie Ca t)t(^ ao t)igi. nataU.0 eiufOe 

tf)eD|ali0 ^bertioneti. ! ^co C Ditica fci^a aouetu^ Diti 

tia fi cuiuaibet e&DomaDe an aD matu. Jnuitato. Eer no 

ni ferias cii inuitatoiii0 an= Ger aDueniet rp0 : Ciue iofta 

tipboni0 capituli0 l)pmni0 ne0 p?eDicauit agnit elTe Den 

IauDi(iu0/ l)O|i0/ et p^ecitiu^ turu. p0. Oenite. t)?^ Oerftii 

fui0 in loci0 cogruentift^ Di fupnit Dtl C Ditica iii. aD= 

ligenter appofiti0 rite Diui^ uentu0 Diti aD matu. Jlnuita 

fum ^equitur C Ditica p= toriii dBctt iam Denit pleni= 

ma aDuentu0 Drti aD matu= tuDo tepo?u in quo mifit De^ 

tinas Jnuitato. €cce Denit filiu fuu natii De Dirgine/ fa 

rer ©ccurram^ oiiuia falua ftum fuft lege (Elenite aDoie 

t02i nro. p0. Oenite. ^pmn^ ntu0. p0. Oenite. ^p^. 23ert)u 

UOBrbum fupnii pioDi^ fupernii Dtl. C Ditica. iiii. 

en0/apatreolierien0/ aDuentu0 Diti Jnuitato. aD 

qm natu0 oibi fui)ueni0/ cur matu. P^elJolante0 reDepto 

fu Decliui tempo?i0. rem/ leuate capita Dca: Ciin 

Xiiuntina niic pefto^a/ tuoc^ p?ope ell reDemptio Dca. p0. 

amo^e cocrema/ auDito Dt p- Oenite. t)p9. tjtl C Ditica. i. 

conio/ fint pulfa tanDem lu^ poil ofta. epppbanie |) ftiao^ 

l)?ica. ria. Dite ne in ira incf)oanDa 

XuDer Que cii poft aDeri0/ri Jnuita. aD matu Pieoccupe 

mari fafta coipoii0/ reDDens mu0 facie Diti. <Bt l pfalmi0 

Dicem p?o atiDitis : innHc^ re iubilem^ ei. p0. Oenite 5)oe 

gnum pio ftoni0. inuitato. Dicet oit)U0 Ditici0 

j^jon Demii arcemur mali0/ aD matu. a Domie ne in ira. 

mo Qualitate crimini0 : feD ufcp aD Do. i feragefima. f^v^ 

cum t)eati0 compote0/ fimu0 ^ ^^^-^ Eimo Dierum om 

perenne0 celit)e0. ^^ Mniu/quomiiDu0er :© J2au0 f)ono? Dirtu0 glo^ia/ Bv^tat conDitu0 : Del 

Deo patri et filio/ fafto fimul <J^I> quo refurgen^ co^ 

paraclito/ in fempiterna fe* Dito?: no0 moiteDifta lifieret 

culaamen. ^ulfi0 4)cul toipo^iti^: fur 

B c a Dnicis rMtbm 

5amu0 omne0 otim: $ nofte mo Hietu. tJtl. C Onica. U 

Queramusi pm: ficut ijpbeta poft ofta. fanfte tnmtatis 9 

nouimu$. fjiflo^ia ^zm oim. incf)oan 

X|ofira0 p?ece0 Dt auuiat: oainuitato. ao matu, Hautie 

fuaq^ oertera po^rigat: t)t tx mm iefum rpm £Xttt ipfe efl 

piato0 fo^oitjus : reotiat po* reoemptoi olm feculoiu, pg« 

loiumfetiitiusi. Oenite» rpoc inuitato^iii nu 

Clt Quiq^ facratifltmo/ fjui^ cetur in p^icipio ftiflo^ie £>e 

Diti tepoie : boiis; quietj pfal^ m oim et oilius tiiticis t)t(5 

lim^: Doni0 teatis; muneret. ao piimam Hriicam pofl. t). 

Xam nuc paterna claritas/ Itfa^ feptetn?. quantio ne Do 

tepoflulam^ affati: atifit litii minica agit. lE)p9 aD matut. 

Do fo^oitiaie;/ oUc^ aft^ nori^. «^"^^fte furgenteisi t)igile 

X>e feDa fit Del luti^ica: co ^£musoe0/fempinpfal 

pago noflri coipor^* per qua mi0 meDitemur/ atq^ Dirib^ 

auerni ignitmg/ ipfl creme^^ totisi Domino canamu^/ Dul 

muracriu0. citerft^mnog, 

O^ ftof reoepto? Quefumu0/ Oct pio regi pariter canen^ 

Dt p?oti|a noflra Mnm/ t)i- tes/ cum fui^ fanftis merea^ 

te perennis comooa/ notiis bt mur aula/ ingretii celi fimul 

nigne conferas. et tieatam/ tiucere t)itam. 

Ciuo carne aftu erules;/ effe *Q?eflet F)Oc notiiis oeitas! bt 

fti ipfi celit)e0/ t)t pflolemur ata/ patris ac nati pariter^ 

cernui/ melos canam^ gio^ie fanfti/ fpus cui^ rot)oat i om 

50?efla pater piiflxme/ priq^ ni/ glo^ia muntio. 3me. ipic 

compar tjnice/ cu fpiritu pa f)pmnu0 Dicet aD matu omi 

raclito/ regnang per ome fe- tius Diiici0 r^itbm a De^ om 

culum. ^etJ t)f(5 aD purifica nium. t)f^ ati aouetit Diii qn 

tione Dicet<25Ka tibi Dne. gtc. De ofiica fit feruiciii» C Dni 

C C^o. in feragefima 3lnui= ca fima pofl t3. kL feptemt)i2. 

tato^iu. i^m ttm magn^ do Jnuitato. Hauliem^ nomen 

minu0 et rer magn^ fup 000 Dfii/ qm fuaui^ efl in l)pmni0 

Deo0. ps. Oenite. rpoc inui- cofitemini illi iSXxa ipe e Ons 

tato^iu aD matu. Dicet in tac ttm nofler» 5)oc inuitato. Di 

Dftica $ in Do. QuiQuagefime cetur oifius litiicis Qii De ca 

tantit et fic Dicet aD Dnicam agit t^fqj aD. i. Dttica pofl. t). 

Quamagefime. ©pmn». W* kXm oftot)?. p0. Oentte. fi^9 aD matutmas jFoUo. iu 

jQofte Cutgen» t)t$. C 2Dnica tu0 a facie terre, 

pma poft. tj. fef. oftotJi? 31nui Xli^ci non refurgunt impu 

tatoiiu. aDaperiat tinjs coi iniuOicio: neq^ peccatoie^ in 

tjeCirum in lege fua $ in pce^ confilio iuflo^um. 

ptis fui0 tJt faciat pace 8)oc Q^uoniam nouit tiftg Diam 

inuttato^iu Oicet oltius Diii^ iuQoium: et iter impio^um 

ci0 a nicta Hnica qtt De Dttica peritiit I^falmus. it. 

agif tJfq? aD i^ma Do. poH. D. g^ Oare fremueritt gen^ 

fef. nouetn?. p0. Clenite ©p^. \J^m: etpopulimeDitati 

l^ofte furgeit. Dt^. C ^o. i. funt inania. 

poft, D. fef. JI3oueti? aD matu. Sfiitect reges terre et p^ici 

inuitato. Dite Deu0 rer cele= pes couenerCtt in Dnit: aDuer 

lli0/ qni feDeis in tftrono mife fujs Dttm f aDuerfu0 rpm ei^. 

rere noDi0. fpoc inuitato. Di ^O^^wP^^ws; Dicula eoi?: et 

cetur ad ^ac Die omtt)u$ Dtit j^iiciam^ a mbis iugu ipoi^. 

cijS Dietiu0 Qit De ea agit tifq^ CXui bitat i celi0 irriDeDit. 

aD aDuetum Dtti. p0. 2Ienite eois: et Dit^ futifannatjit eo0. 

Jpmnus BoStz furgenteg Di XX^^^^^^ ^^ ^^^ i^ ^^^ ^"^* 

0ilemus» DtS. Pfaim^ pmus et i furoie fuo pturtiatiit eo0 

BOBatus Dir ^ non 6[go aitt coflitutus fum rer 

atJiitinpftlio im ati eo fup fpo monte fanctii 

pio^um $ in Dia eiu0: p^eDicag pieceptu eiu0. 

peccatorii no fle X)^^ ^i^^^ ^^ ^^ fil^^ Kteu0 

tit: et in catfteD^a peftilentie es tu: ego t)0Die genui te. 

nonfeDit. J^ofiula a me et Dabo tibi 

j^eD in lege Domini tiolittas gentes ftereDitatem tuam: et 

eiu0:$inIegeeiusmeDitat)i^ polTelltone tua termio0 tre. 

tur Die ac nofte. Bege0 eo0 i Dirga ferrea : et 

GCt erit tanf lignum quoD tan^ Da0 figuli pfrige0 eo0 

platatum eft (ecu0 Decurfu0 eCtniicrege0itelligite:eru= 

aquarum: quoD fructii fuum Dimini qui iuDicati0 terram 

Dat)it in tempo^efuo. jgeruite Domino in timoit: 

GCt foliii ei9 no Defluet : (j oia et erultate ei cum tremo^e. 

(inttm faciet ^fperabutur. jSpmtbtnoitt Difciplinam 

Xion fic impii non fic: feD ne quanDo irafcat Dominu0 : 

tanq^ pului0 que p^oiicit Den et pereati0 De Dia iufla 

aii Dfucis Diebus 

OCum erarferit in bmi ira q niciti^ i coinibus: tjcig: $ in 

eius: tieatiomneis qui confi^ cubilitius r^m copungimini 

Dunt in eo, lEXalmus. iii. ^acrificate facrificiu ium^ 

ȣE)mine quiu multipli cie $ fperate in rjfio : multi Oi 

cati funt qui tritiulat cunt ^s ofleOit noijis tjona. 

me: m!ti ifurgiit aouerfu me Jgignatum eft fuper nois lu- 

Iftulti Dicut anime mee: no men t)ultu0 tui Diie: Detiilli 

efi falu0 ipfi in Deo tim* leticiam in co?De meo. 

tlu at Dfie fufcepto? me^ es: jBL fructu frumenti t)ini et 

glia mea <$ eraltas caput meii olei fui : multiplicati funt. 

OCoce mea aD Dominu cla= In pace in iDipfum: Doimi^ 

maui: et erauDiuit me De mo am et requiefcam. 

te fancto fuo. Q^uoniam tu Diie fingula» 

GCgo Do^miui et fopoiatus riter in fpe: conftituilii me. 

fum et erurreri: quia Domi^ Bon D icit aD nocl. iftc ps. d. 

nu0 fufcepit me. Jrrcrlia mea aurib^ per^ 

X>on timeDo milia ppK cir vJLcipe Domine: intellige 

cunDati0 me: erurge Domine clamoiem meum. 

faluum me fac DeuiS meu0. InteDe Doci o^ationi^ mee: 

Q.tn tn jpcuififii oU aDuer^ rejc meu0 et Deu0 meus. 

fantes micbi fine caufa: Den= Cim aD te o^aiio Dite: ma^ 

tes peccato^um contriuilii. ne erauDies Docem meam. 

Drii eft falu0: ^ fuper popu- 0ane aliaiio titii <$ DiDelJo: 

lum tuum (jeneDictio tua. qm no De^ Doles iiqtate tu es 

Jl3on 6? aD noct ifle. ps. iiii, Jtleq^ ftatiitaliit iurta te ma 

aOm iuocare erauDiuit lignug: ne^ permaneijut in 

me De^ iuflicie mee: in iuQi ante oculog tuos. 

triijulatione Dilatafli micbi. O^ifii oes q opant ini^tate: 

jQiiferere mei: et erauDi o^a fiDes oes q loquunt meDacifi 

tione meam. Clitii fanguinu ^ Dolofum 

'E.ilii bomim tjfq^quo gra aljominatiitur Diis: ego aut 

ui co?De: tJt qD Diligitis Dani in muItituDine mie tue. 

tate et queritis menDatium. Introilio in Domum tuam: 

GCt fcitote qin mirificauit aDo^atio aD templu? fanctii 

Dns factu fuii: Dfis erauDiet tuum/ in timoie tuo. 

me cum clamauero aD eum. Domine DeDuc me i iuflicia 

Irafcimini $ nolite peccare tua ^jpter iimicos meos: Di' au matutmas iFolio, iil 

rige i cofpectu tuo tJia mea. \m me^; inueteraui itet oes 

Qin non eCt in oie eoiii tie^ inimicog meos, 

ritas: m eoium tianum ell. X^^ceoite a me oes qui ope 

i^epulcbiu paten0 eff guttur ramini iniqiuitate: qm erau^ 

eo?ii: iinguig fuis oolofe age Uiuit Dti$ tiocem fletus mei. 

ijant iuoica illosi lieu0. GCrauOiuit niis oepcatione 

X)eci0at a cogitationifjus mea: nti.s ofone mea fufcepit 

fuis fecunou multituoinem GCrubefcant et cotur&entur 

impietatu eo?u: erpelle eo0 tjefjementeroe^ inimicimei: 

quoniam irritaueriit te tifie. conuertantur et erubefcant 

^t letent omnes qui fperat tjaioe tjelociter. 

in te: in eternum erultatjunt OTia patri. C 3" oiij^ Oiii^ 

et (jatJitatii0 in ei0. ci0 tJietiu0 u aouetu tJfq^ aD 

e[t glo^iatjunt in te omne^ natiuitate Diii. Jn. i. nocf. a. 

qui oiligunt nomen tuii: qm 1135 auflferet fceptrfioe iuDa: 

tu tjeneDice0 iulio. et our oe femo^e zim Donec 

Dne tJt fcuto tjone tJOliita tieniat ^ mitteou^ eft. C 3in 

ti$ tue: co^onafli no0. ps, tJi. oitj^ Dtiicis atj oftaua epppjja 

»^mie ne i furo^e tuo nie tjfq^ aD paflione Dtii qti 

argua0 me: neq^ in ira De Dnica agit 3ln. i. noct. an. 

tua co?ripia0 me. ©eruite Diio i timoie. 3n 

0iferere mei Oiie qin infir^ oitJU0 otlicis a Diiica trinita 

mu0 fum : fana me Diie qin co ti0 tjfq^ aD aDuentit oiii qfi De 

turtjata funt ofl^a mea. Dttica agitur. 3ln. i. noct. an, 

G[t aia mea turtjata efl Dal= P?o fiDei meriti0 tjocitatur 

De : feD tu Domine Dfq^quo iure Deatu0: lege qui Diti me 

OLOuertere Domine et eripe Ditatur nocte Dieq^. p0. M^ 

anima meam faluu^ me fac : ^'"VSDmine Deu0 meu0 in 

p^opter mifericoiDia tuam. A^te fperauifaluum me 

Cluonia no eft in mo^e qui fac: er omnitJU0 perfequenti 

memo? fit tui: i inferno aute Du0 me et liDera me. 

qui0 confitetJitur titJi. HequaDo rapiat Dt leo ani 

jZatJO^aui i gemitu meo la mam meam : Dum no eft qui 

uatjo jp fingula0 nocte0 leftii reDimat neq? q faluii faciat. 

meii : Iac})?imi0 mei0 ftratuf Dne Deu0 meu0 fx feci ifluD : 

meum rigatjo. fi eft iiquita^ i manitJ^ mei0. 

'tturtjatu^ eft a furoie ocu^ jgi reDDiDi retritjuetitj^ mi«= Dnicis Uieftus cfjimala: uecinam merito ati 
inimici0 mei0 inani^. 
jQerfeQuat iimic^ aia^ mea 
et c6p?e6eDat $ coculcet i ter 
ra tJitam meam: et gloiiam 
meam in puluerem DeDucat 
Q^jcurgetitieiiratua: ^eral 
tare i finitj^ inimicoi? meoi? 
gCt erurge nfie ueus meu0 in 
P^ecepto q6 maoafli: $ fpna- 
goga populoi? circiiDatiit te. 
g[t |)pter l)ac in altii regre- 
uere: tifts iuuicat populo0. 
XuDica me Diae fecunDii in' 
(iiciammeam: $ fecunDii in- 
nocentiam meam fuper me. 
(Jonfumetur nequitia pcto 
rum et Dirigeg iuflum: fcru- 
tan0 coiDa et reneg Deu0» 
XMiin aDiuto^in meii a Drto: 
tiVii faluo0 facit recto0 co?De 
X)eu0 iuDer iullus fo?ti0 et 
patien0: nunquiD irafcit per 
ijngulo0 Die0» 

Xli^ conuerfi fueriti0 gla^ 
Dium fuum tjib^auit: arcum 
fuum teteDit et parauit illii» 
gCt in eo parauit uafa moiti: 
fagitta0 fua0 arDetib^ effecit 
g[cce parturit iiuflicia coce 
pit Dolo^e: ^ pcperit ii^tate* 
Hacu aperuit u effoDit eum: 
et inciDit in fouea qua fecit 
donuertetur Dolo^ ei^ in ca 
put tin^: <$ in uerticem ipiu0 
iniauita0 tim DefcenDet» 
donfitefio? Dno fecunDjum iufiicia eiu0: ^ pfallam nomi 
ni Domini altiflimi* ps. ))iii, 

ȣDmine Dfi0 nofier: $ 
aDmiratJile eG nomen 
tuum in Dniuerfa terra» 
Q,m eleuata efi magnifice 
tia tua: fuper celo0» 
^r oie infantium et lacten 
tmm perfeciHi lauDe ^jpter 
inimicos tuo0 : Ut Deflrua0 ii 
micum et uitoiem. 
QJh uiDetio celo0 tuo0 ope 
ra Digitoium tuo^ii: lunam 
et fleUa0 que tu funDafli. 
Q^uiD efl 6d q? memoi e0 ei^ : 
aut fili^ 6oi0 qin uifita0 eii. 
0.inuifli eii paulomin^ ali 
angeli0 gloiia ^ tomit toio 
nafli eum: etcoflituifli eum 
fuper opera manuii tuarum 
Qia futiecifli futi peDitiu0 
eiu0 oue0 $ tioue0 imiuerfa^: 
infuper et pecoia campi, 
Ctolucre0 celi ^ pifce0 marj: 
qui peratmlat femita^ marj 
X)omine Dti0 nofler : $ aDmi 
ratJile efl nomen tuum i ijni 
uerfa terra. pfalmu0. ix. 

GDnfitetJOi titJi Dfte fn 
toto coiDe meo: narra 
Do omnia miratiilia tua, 
jjetatjo? et erultatio in te: 
pfalla nomini tuo altiilime. 
Xn conuertenDo inimicum 
meu retroifum: infirmatiii* 
tur et peritmnt a facie tua, 
Q^m fecifti iuDicium meuf an matutina^ JFoL iiiU 

etcaufam mea^: fenesifuper CTognofcet tin0 iuHicia fa* 

tftionu Qui iuoicas iufiicia. cien^: in operiti^ manuu fua 

Increpafii sentes et periit rit compie6efu0 eft peccato?, 

impius: nomen eo|u^ neleHi OConuertantur peccato^es 

in eternii et in feculum feculi in infernum: omnes; gentes 

Xnimici Defeceft fcamee in que obliuifcuntur Deum. 

fine: $ citate^ eoi? tJeHrurifli (iuonia no in fine otiliuio 

^Qeriit meoiia eoi? cii foni^ erit pauperig: patiencia pau 

tu: et nn^ l ttzxm permanet. perum non peritiit in finem 

^Qarauit in iuoicio tb^onii GCrurge Diie non confoKe-' 

fuu: i$ ipfe iuoicatiit oibt ter tur {)omo: iuoicentur getcjj 

re in equitate iuOicatJit popu in confpeftu tuo* 

100 in iuliicia CIonGitue Domine legifla^ 

eCt faau0 eft Oiis refuglum toiem fuper eos: fciant gen* 

pauperi: aoiuto? in oppoitu te0 quoniam i)omine0 funt* 

nitatitiu0 in tribulatione XXt qnii} oomine receflifli lo 

GCt fperet in te qui noueriit ge: Defpicis in opoitunitati^ 

nome tuii: quoniam non Oe bm in trifiulatione 

reliquifti querenteg te Oiie X)w fupertiit impiu0 inceOi 

©fallite Diio qui ftatiitat in tur pauper : cop^ejjentiuntur 

fpon: annunciate inter gen^ in confilii0 mbm cogitant 

teg auDia tim. Q,uonia lauoatur peccato? 

Ctuonia requireng fangui inDefptierii0animefue:$im 

nem eoi? recoitiatu0 eft: no quu0 Iienetiicitur. 

e(! olilitu0 clamoie pauperii G^racerfiauit oominii pec- 

(Qliferere mei Oiie: tiitie W'- catoi: fcdm multitutiine ire 

militatem meam De inimi- fue non queret 

ci0 mei0. tQDn eH tieu0 in confpectu 

Qui ejcalta0 me De po^t^ mo^ eiU0 : inquinate funt tiie illi^ 

ti0: Dt anniicie ome0 lautia^ in omni tempoie. 

cione0 tua0 i poiti0 filie fgo. jauferuntur iutiicia tua a 

GCrultatio infalutarituo: in facie timi omnium inimico 

fire funt gente0 in interitu rum fuo^um tiominaliitur. 

quem fecerunt Dirit enim in co?tie fuo : no 

Xn laqueo ifto quem afifco mouelioi a generatione in ge 

Derunt: compiebenfu^ efl pe0 nerationem fine malo 

eo?um. CI«iu0 maleoiftione 00 ple ^nim Dietius 

num eft et amadtutiine ^ tjo luDicare pupillo et bumili: 

lo:fubliguaei9ia(JOiettJolo? u no apponat tJltra magni 

^euet in infioiisi cum Oiuiti ficare (e 60 fujp terra» ps. r. 

bm in occulti^: t)t interfi^ •tt' JQ Oiio cofioo quomono 

fiat innocentem ^ ■ tiicitigaiemee:tranfmi 

OcuU eius in paupere refpi gra in montem ficut palTer. 

ciunt: infioiatur in atJfcotJi- (Xm ecce pftoies inteoerut 

to quafi leo in fpeliica fua arcii: parauerut fagitta^ fu 

Xnfitiiatur m rapiat pau^ a0 in p&aretra: u fagittent 

perem: rapere pauperem ou? in otifcuro reftos coioe 

attrabit eum. Q.m que perfecilii Oeflrue' 

Xn laqueo fuo fjumiliabit runt: iuflu0 aute quiti fecit. 

eu: inclinabit fe et caoet cum Dominus in templo fanfto 

tiominatu0 fuerit pauperu. fuo : Diis incelo feoes eiu0 

X)int eni in co^tie fuo oftli- Qtnli tim in paupere refpi 

tu0 eH tjeu0: auertit faciem ciunt: palpeiiie eiu0 interro* 

fuam ne tiitieat in finem gant filio0 ftominum. 

g[rurg:e tiomine Deu0 (j eral X)n0 interrogat iufiix et im 

tetur manu0 tua: ne obliui^ pium: tim aute tiiligit ini^ta 

fcari0 pauperum. tem otiit animam fuam 

^iopter quiti irritauit im^ ©luet fup pctoie0 laqueo^: 

piu0 oeum: tiirit enim in coi igni0/ fulpfjur/ $ fpiritu0 p?o 

tJe fuo non requiret. cellaru par0 calici0 eo^um. 

OCili^iS qm tu laboie et tiolo CXm iuftu0 tiri0 et iuflicia^ 

rem confioera^: tJt tratia^ tiilerit: e^tatetjioittiult^ ei^ 

eo0 in manu0 tua0. OTIoiia. iper aoue. an. €tit 

'tt J^i tiereliftu0 eli pauper: ip(e erpectatio gentiu: laua* 

oaJbano tu eri0 aoiuto?. Ijitq^ tiino flola fua $ fangui 

(Jontere tiiacftium peccato ne tme palliii fuum. ati. oft. 

ri0 et maligni: queret pecca-- epp. tifq? ati paflKone Hfii. an 

tum illiu0 et non inuenietur Diie Deu0 meu0 in te fperaui 

Dominu0 regnaliit in eter= l^er eflate. an. 3lufle tie^ iiu 

num$infeculufeculi:perit)i ner fo?ti0 patienfq^ tienign? 

ti0 gente0 tie terra illiu0 in te fperante^ muni mifera 

X)efitieriu pauperu erauoi^ 00 fioele^ Ipfalmus ri. 
uit tiii0: p^eparationem co^ ^jraiuum mefac Domine 

pi0 eo^ii auDiuit auri0 tua J^ quoniaoefecitfanftu^: au matutinas Solio. u. 

Quonfam tJiminute funt t)e= neqrt Uicat inimicus mcus p 

titates a Ulm bominum ualui anuerfu^ eum 

OCana locuti funt t^nuf^fq^ (Xni tritjulat me erultadut 

an p^orimii im: latia tiolo fi mot^ fuero: ego autem in 

fa in co^tie (j co^tie locuti fiit miferico?t)ia tua fperaui 

T)ifpt)at t)n0 vmiuerfa la= QCjrultabit co? meu i faluta* 

tjia Dolofa: et linguam ma- ri tuo cantatjo nomino q to 

gnilOQuam» na ttibnit micbi: f pfalla no 

(X^i Hirerunt linguam no mini t)ni altiflimi. ps. riii. 

flram magniflcat)imu0 : Ia= V^3[ntinfipiensinco?t)e 

bia noflra noti^ funt quiis cV^fuo: no e De^ 

nofler nominus efl. (joirupti funt $ aftomina^ 

;Q?opter miferiam inopum fiiles facti fiit i flut)ii0 fuis: 

et gemitum pauperum: nuc no efl qui faciat homm non 

erurpm Dicit nominus. efl Ufq^ aD Dnum. 

^Qonam in falutari: fiDucia 33110 De celo pfpcrit fup fi- 

liter agam in eo. lios bominii: ut tJiDeat fi efl 

6;ioquia Domini eloquia ca intellips aut requires Deii. 

fla argentum igne eramina QU Declinauert fimul iuti- 

tum : p?ot)atum terre purga les facti funt : non efl q faciat 

tum feptuplum. tjonum no efl t)f(5 aD t)num. 

'ttu Domine feruatiig no0 $ jgepulcb?ii pates efl guttur 

cufloDies no0: a generatione eo^ii linguis fui0 Dolofe age 

t)ac in eternum, tant: tjenenum afpiDum fut) 

Xn circuitu impii amt)ulat: labiiis eo?um» 

fc6m altituDinem tua multi Q,uo?ii 00 maleDictione et 

plicafli filiO0 fjominu, ps. rii amarituDine plenum efl: t)e== 

a^q^quo Dtte ot)liuifce Ioce0 peDes eo?um aD effun* 

ri0 me in fine: t)fc0quo DenDum fanguinem. 

auertig faciem tuam a me (jontritio et infelicitag in 

(XuMu pona cofllia in aia tJiis eoium <$ tjiam paci.0 no 

mea: Dolo?e i co^De meo jp Die cognoueriit: no efl timo? Dei 

tlf^quo eraltat)itur inimi ante OCUIO0 eo?um, 

cu0meu0fuperme:refpiceet Xl^^^ cognofcet oe0 ^ ope 

erauDi me Dfie Deu0 meu0 rant iniqtate: q Deuo^at ple* 

Xlluntina oculo0 meo0 ne tm mea. ficut efcam pani0: 

tjnif ot)DO|miam in mo?te: J)eum non inuocauerunt: 
B c ti 'DfHti^ titbm illic trepinauerunt timoie 
\}bi non erat timoi. 
Q,m nri0 i generatioe iuUa 
efl: cofilium inopi^ confuoi 
m$i qm Iitt0 fpe0 tim eft, 
Q,ui0 tialJit er fgon faluta- 
re ifrf : cii auerterit 0fii5 capti 
uitatem pletJisfue: erultatiit 
iacoti 5 letatJif ifrL ps. xiiii. 

»i)mfe quis Jatiitabit 
i tatiernacfo tuo: au 
^s reqiuiefcet in mote fco tuo 
Q,ui ingreoitur flne macu- 
la: $ operatur iufliciam» 
Q.ui loquitur tieritatem in 
co?tie fuo: tini non egit nolii 
in lingua fua. 

XJec fecit piorimo fuo ma 
lum: et oppiofJiiu no accepit 
aouerfus! piorimos fuos 
ja;ti nicfiilii tietiuft^^ efl in co 
fpeftu tim malignu0: timen- 
te0 autem nnm glo^ificat. 
Q^iii iurat ^jrimo fuo et no 
Hecipit: qui pecuniafuanone 
nit an nfura et munera fujp 
innocentem non accepit. 
Qui facit bec: non moueM 
tur in eternum» 
Orioiia,ig)er, anuen, an. IPul 
crioies funt oculi ei^ \3in0 
et nentes eius lafte caninio^ 
re0, ij. <Bx fpon fpecies necor^ 
tim* ia. I>e9 nofler manife^ 
fletieniet. iper ofta. epp. nfq^ 
an paf. nni a iHefpice ij erau 
ti me nite neus meus. ij. a^e moi fui nofte noi0 tui nite. 
j^. (Bt cufloniui lege tuam. 
Per eflate an. %urge (j in t-- 
ttxm ferua munimine facro 
cufloniq^ tuo0 aflripotes fa 
mulo0. tJ^. wtmoi fui nofte 
nominig tui nomine. ps. m. 

aiDnferua me niie quo^ 
niafperaui inte: niri 
Dno Deu0 meu0 t& tn qrn tio 
no?um meo^um non eges 
^anftig qui fiit in terra ei^: 
mirificauit omneg nolunta 
te0 mea0 in ei0. 
fllultipUcate funt iflrmita 
te0 eoi?: poflea accelerauect. 
XJon congregabo coueticu* 
la eoi? ne fanguiniti^: nec me 
mo? ero nominum eoium p 
latiia mea. 

X)fe par0 f)erenitati0 mee 
et calici0 mei: tu e0 q reflitu^ 
e0 lierenitatem meam mic6i. 
3a;une0 cecineriit micW in p 
clari0: etenim 6erenita0 mea 
pclara efl micbi. 
jgenenica nfim qui tritiuit 
miclii intelleaum:infuper et 
Dfq^ an noftem increpueriit 
me rene0 mei. 
^iouinetia ntim in confpe^ 
Su meo femper : qiti a nertri0 
efl mic&i ne commouear 
©^opter 60C letatu? efl co? 
meii et erultauit linguamea: 
infuper et caro mea requie= 
fcet in fpe ao matutinas jFol. \}L 

(Xm nd netelinqiues; anima ftioium tuoium ego culloDi 

meam in infecno: nec rjatiis ni tiia^ tiuras, 

fftrn tuu tJioete co^tuptione Betfice gtelTug meo$ in fe 

!Oota0 micfti fecifti tiia^ t)i mitis tuis: t)t nomoueantut 

te : atiimpletii0 me leticia cuf tielligia mea 

tjultu tuo oeleftatioeg intier GCgo ctamaui qtn erautiil!i 

teta tua tjfq^ in finem. me tieus: inclina aute tuam 

O^loiia patti ^ filio et fpiti-- micfti u erautii tjetba mea 

tui. Diiici0 tiietiu$ u aDuetu fllitifica mias tuag: qui fal 

tjfq^ ati natiuif. Dni. Jn. ii. uo0 facis; fpetanteis in te 

noc. an. 1Bet6Iee no e0 mini jEi tefidetiti^ oejctete tue cu 

ma in piincipitiug iutia: er te liotii me: t)t pupillam oculi, 

eni eriet tiur q tegat populii i^uti t)mtj?a alatii tuai? pio 

meii iftael. ipe enim faluu fa tege me: a facie impioiii qui 

ciet ppfm fuii a pctig eo^um. me affliretunt. 

2Diel)9 Diticis at) oct» epp. t^fqj Xnimici mei afam mea cit= 

ati palfione tJiii 31n. ii, not. a cuntieDetiit atiipe fuum con 

iBonoiii meoi? non intiiges: clufetunt: 00 eo^u^ locutum 

in te fpetaui cofetua me Otie. ell fupettiiam. 

Diiicis tiiet)U0 ati ofta. ttini. B?oiiciete0 me nunc citcun 

t)fq^ at) atiuetum Dfit. 3n. iu Detietiit me: oculo0 fuo0 0a 

noc. an. 5l3atute genito? con tuetunt tieclinate in tettam. 

fetua mo^te tetieptos: facq^ ^ufcepetiit me ficut leo pa^ 

tuo tiigno0 fetuitio famfo0 tatu0atip?etia: et ficutcatu- 

ejauoi titie in- p0. rtJi. Iu0 Ie6i0 t)at)ita0 in at)tiiti0. 

flicia mea : intenoe Dep GCrutge tiite pieueni eum et 

cationem meam fupplanta eum: etipe anima 

JH;utit)U0 petcipe o^atione meam at) impio. ftamea tua 

meam: non in lat)ii0 tiololt0. ati inimici0 manu0 tue» 

X)e t)ultu tuo iutiiciit meii Doniine a pauci0 tie tetta 

p^otieat: oculi tui t)itieant e^ Diuioe eo0 in t)ita eo^um: tie 

tate0. at)fcotiiti0 tui0 at)impletu0 

©?ot)alii m tntn $ t)ifita* eft t)entet eo^um 

fii nofte: igne me eraminafli jgfatutati fut filii0: $ tiimife 

et no efl tuenta in me tiqta^. tut teliqa0 fua0 jpuuli^ fui0 

Oct no ioquat 00 meii opeta GCgo aiit in iutticia appate 

bominum: p^optet t)ett)a la t)o in cofpectu tuo: fatiatio? 

t)ii I?nici0 r^kbm cum apparuerit glo^ia tua. 
01o|ia. Per aDue, an. (Bctt 
Dirgo cocipiet et pariet filiii 
et tjocatitur nomen eiUiS em 
manuel. Poft ofta. cpp, ufcp 
ao paOio. Diii. a. 3[nclina niie 
aure tua micfji et erauDi tjer 
ba mea, Per cflate. a. pecto 
ra nca tibi tu connito? oiti» 
aoure ijne pio purganis atqj 
cremanoo ^bans. ps. rtjii. 

»3!liga te One foitituno 
mea: tiits firmametii 
meum et refugium meum et 
literatoi meu0. 
X)eug meus aoiuto? meu0: 
et fperado in eum. 
©?otecto? meu0 et co?nu fa 
Iuti0 mee: etfufcepto? meus 
Haunas inuocatjo nitm: et 
at) inimicis meis faluus ero 
CCirciinenerut me noloies 
moitis: et toirente^ iniquita 
ti0 conturbauerunt me 
Dolo^es inferni circunene 
runt me: p^eoccupaueriit me 
laquei mo?tis 

Xn tribulatioe mea inuoca 
ui nominum: et an neum me 
um clamaui 

eCt erauniuit ne teplo fan^ 
fto fuo tjocem meam: et cla^ 
moi meu0 in confpeftu ei^ in 
troiuit in aure0 eiu0 
CCommota efl et cotremuit 
terra: funnamenta montiii 
conturliata funt et commo- ta funt Qin iratus eft ei0, 
jfffcennit fumu0 in ira ei^ 
et igni0 a facie tm erarlit: 
carbone0 fuccenfi fiit ali eo. 
Xnclinauit celo0 $ nefcenit: 
et caligo fub peniftus tim 
GCt afcennit fuper cfterufjin 
et Dolauit: nolauit fuper pe 
na0 nento^um. 
eCt pofuit tenetJ2a0 latibu^ 
lum fuum in circuitu tim: ta 
tiernaculum tim tenetJiofa 
aqua in nut)itJU0 aeri0 
"jQlt fulgoie in confpeftu ei^ 
nutie0 tranfierunt: granno ^ 
cartjone0 igni^ 
GCt intonuit ne celo nomi= 
nu0 et altiflimu0 nenit tjo^ 
cem fuam: granno et cartjo* 
ne0 igni0. 

eCi mifit fag:itta0 fua0 ^ nif 
ftpauit eo0: fulgura multipli 
cauit et conturfiauit eo0. 
eCt apparueritt fonte0 aqua 
rum: et reuelata funt funna 
meta oihi^ terrarum. 
jpijb increpatione tua nomi 
ne: ati infpiratione fpiritu0 
ire tue. 

0ifit ne fummo et accepit 
me: et aflumpfit me ne aquis 
multi0. 

gripuit me ne inimicis me* 
i0 foitiflimi0 et ati W q one 
runt me: quoniam confo^a 
ti funt fuper me. 
!Q?euenerunt me in nie af? an matutmd$ jFoIio t)u. 

flictiomsi mee: et factus eil tim: eloquia tiii igne erami 

Oominu0 p^otecto? meu0, nata piotcctoi eft omniu fpe 

tlt eourit me in latituoine: tantium in it. 

faluu me fecit quoniam uo- Q.uoniam qui^ lieus pietec 

luit me. nominum: aut quig! oeus p?e 

eCt retritiuet micfti tiomin^ ter tzn nolirum. 

fecuOum iufiiciam meam: et 'X}tm Qui p?ecinritme \)iX' 

fecuoum puritatem manuu tute: ^ pofuit immaculatam 

mearum retritjuet micbi. Diam meam. 

(Xuia cuGoDiui Dias nomi Qui jpfecit petie0 meo0 tan 

ni: necimpiegelGarieomeo. qpceruoium: ufujB ercelfafla 

Q^uia omia iunim tim in tuensi me. 

cdfpectu meo : $ iuHiciag tim Ciui Docet manu0 meas aD 

non repuli a me. p?elium: et pofuifli tJt arcum 

i^t ero immaculatu0 cu eo: ereum b^acliia mea, 

et otiferuatJO me ati iniquita GCt neoifti micbi piotectio^ 

te mea, nem faluti^ tue : $ nertera tua 

gt retritiuet micbi nomin^ fufcepit me. 

fecunnum iuOiciam meam: GCt nifciplina tua coirerit 

et fecunnum puritatem ma* me in finem: $ nifciplina tua 

nuum mearum in confpectu ipfa me nocetJit. 

oculo?um tim. Xyi^^tM grefP meo0 futi^ 

OCum fanfto fanftus! eris: et tus me: et non funt infirma 

cum niro innocente innoceg; ta nelJigia mea. 

eri0. XJerfequar inimicos meos 

GCt cum electo electus eri^: et compieftenam illog: et no 

et cum peruerfo jpuerterisi. conuertar nonec neficiant. 

(Xuoniam tu populum bu^ CConfringam illog nec po= 

milem faluum facies: et ocu terunt fiare: canent futitus 

loi5 fupert)o?um ijumiliatJi^ penes meo0. 

Ctuoniam tu illuminas lu^ GCt piecinrifli me tiirtute an 

cerna meam niie: neus meug tellum: $ fupplantalii infur 

illumina tenetJias mtm* gentes in me futJtus me. 

(iuonia in te eripiar a ten GCt timicog meo0 nenidi mi 

tatione:^ in neo meo trafgre tU no^fum: et onienteis me 

niar murum. nifpeminifli» 

X^tm mtm impoluta tJia OC^amauerunt nec erat qui Dnicis Diebu9 Caluo0 faceret aD nommum: 
nec erauuiuit m. 
GCt cominuam eos Dt pulue 
rem ante faciem uenti: t)t lu 
tum platearum nelebo eo0» 
GCripies me tie cotranictio^ 
nitjuspopuli: coflitueis mein 
caput gentium. 
©opulu0 Quem non cogno 
ui feruiuit miciji: i aunitu au 
niBi ot)etiiuit mic6i« 
3B[xln alieni metiti funt mi^ 
thU fiUi alieni inueterati fut 
et claunicauect a femit^ fui0, 
CX^iuit t)ominu0 et benetii^ 
ctu0 ueus meu0: et eraltetur 
ueu0 faluti0 mee. 
X)fUi5 m tias tJiOictas mi^ 
c6i $ fut)Di0populO]5fufi me: 
litjeratoi meus De inimicis 
meiis iracuntJis, 
GCt ati infurgentibus; in me 
eraltaftis me: a tJiro iniquo 
eripie^ me. 

5Q?opterea confitebo? tibi 
in nationitjus! tiomine: et no 
mini tuo pfalmu tiicam. 
Jllagnificang falutes regig 
eiuis et facienis mifericoitJia 
c{)iifio fuo tiauiO: et femini 
eiu0 tjfq^ in feculum. 
OTfia patri. Iper atiuetu. an. 
©lietur in OietJUjs tim iufii^ 
cia et at)untiatia paci0 $ atio 
ratiunt eu ot% reges; tre oeg 
gentes feruiet ti* o. aBgretiie 
tur tJirga ne raoice iefle. ^. €t flO]5 tie ratiice ei^ afceDet 
Ipofi octa. epjppbanie tiic^ aD 
pafltonem Dni. a. Dominus 
firmamentu meu et refugiu 
meum. ti^ q^eDia nocte fur^ 
get)am aD cofitenou tit)i. R. 
^uper iuDicia iuflificatiois 
tuej).eftate. an. Cu populum 
f)umilem faluafli at) bofle re 
Deptoi atq^ fujBt)a tuo colla 
P?emi0 iaculo. ti. mtUa no^ 
cte furgebam. pfafin^. rtJiii. 

GOBli enarrant glo^iam 
Dei: et opera manuum 
tim annunciat firmametu. 
X)i^^ ^i^i eructat Derbu^ : et 
nor nocti inDicat fcientiam. 
XI on funt loquele neq^ fer* 
moneis : quo^um non auDian 
tur Doces eoium. 
In omne terram eriuit fo* 
nm eo^u: et i fineg o^bis ter* 
re Derba eo^um. 
In fole pofuit tabernacufu 
fuu: et ipfe taqp fponfus p?o^ 
ceDens te tt)aIamo fuo. 
eCrultauit Dt gpgag aD cur 
rentam t)iam: a fummo celo 
egreflio tim. 

eCt occurfu0 ei9 tjfq^ aD fum 
mu eiu0: nec efl qui fe abfco^ 
Dat a caloie tim. 
32er Drii immaculata couer 
tens animas: teflimoniu Do 
mini fiDele fapientiam p?e== 
flang paruulis. 
luflicie Dni recte letifican* ati matutinas JFof. WU m coina: p^eceptum nni lu= 
ciOum illuminan0 oculo0» 
'l^imo^ Oomini factus pet- 
manet in feculum fecuii: m 
Dicia Homini ueta iulJifica^ 
ta in femetipfa. 
Defpoetabilia fuper aurCi 
et lapioe pieciofum multii: 
et tiulcio^a fuper mel $ fauii 
GCteni feruus: tuu0 cuflooit 
ea: in culiooiennis illi0 retri 
tutio multa. 

Delicta quiis itelligit aft oc 
cultis mei0 munoa me: et a(j 
alienis! parce feruo tuo» 
jgi mei no fuerint Uominati 
tunc imaculatus ero: <$ emu^ 
naftoi a oelicto marimo, 
Qit erunt tJt cdplaceant elo- 
quia om ntei: et meoitatio 
co^ois mei in confpectu tuo 
femper» 

Domine aniuto? meu0: (j re 
nemptoi mtm* 
Otm patri, Dnicig Oieftu0fi 
aouentu t)fq^ ad natiuitate 
tJiii. 3!n. iil noc. an. Box pie* 
cefSt tiie0 aute app^opinqua 
uit aftiiciam^ ergo opera te- 
nel)?arum et innuamur ar 
ma luci0« K)niti^ niebus ab 
ott, epppi)anie t)fq^ an pafllo^ 
nem nfii tin ne nfiica agitur. 
3ln iii. noc. an. IPieceptiinni 
lucinum iUumina0 oculO0 
Diiicis nielius pet eflate aii 
ne nfiica agitur nfq^ an an^ uentii. Jn, iii, noc. an. ^pon 
fu0 nt e tfialamo ^jceflit rps 
in oibz nefcenneng celo iure 
falutifero. pfalmus. rir. 

ejf auniat te nominu^ in 
nie trit)ulationi0: p^o- 
tegat te nomen nei iacoti. 
0ittat titii auriliu^ ne fan 
cto: et ne fpon tueatur te, 
©emoifit oi0 facriflcii tui: 
et {jolocauflii tuii pigue fiat 
'dritmat tibi fecunnum co? 
tuum: et oine confllium tuii 
confirmet. 

XuetalJimur i falutari tuo: 
et in nomine nei noflri ma= 
gnificatjimur. 

Xinpleat nominug omne^ 
petitione0 tua0: nunc cogno 
ni auoniam faluum fecit no^ 
minu0 cSiiflum fuum. 
ecrauniat illum ne celo fan 
cto fuo : in potetatitiu0 falu0 
nertere tiu$. 

XH in currit)U0 et U in eq0: 
no0 aute in noie nomini nei 
noflri inuocat)imu0» 
XPfi otiligati funt et cecine 
runt: no0 autem furrenmu0 
et erecti fumu0, 
^Qrie faluii fac rege: $ erau^ 
ni no0 in nie qua inuocaue- 
rimu0 te» 

Cyfia, iper anuetu. an. ^oia 
efl ia no0 ne fono furgere et 
ajpti fCit oculi nci furgere an 
rpm q? lur ^a efl fulgen^ in Dnici0 nitbm ceU0 30 oc! cpppbanic t)f(p 
ao paffionc niii. a. 3lmplcat 
tn^ OC0 petitioc0 tua^. l^tv 
cftatcm. a. auriliu not)i0 fal 
uatoi mitte falutis $ triliua^ 
tiitam tpe perpctuo» ps. rr. 

ȣDmie i ^tute tua leta 
tiiturrer:$fupfaluta 
te tuCl erultabit tJcbemcter» 
X)cfilierium co?tJis ei^ tri^ 
bniiii ei: et tjoluntate labio^ 
rum ei^ non frauOaUi cum. 
(Xin puenifii i iJiirjictioitJ^ 
tjulcet)ini0: pofuifti i capite 
tim toiom te iapioe jpciofo 
pCita petiit a te et tribuifii 
ei: longituoinc Dierii in fecu 
lum et in feculum fcculi, 
jOiagna cCt glo^ia tim in fa 
iutari tuo: glo?ia et magnu? 
oeco^cm impones fupcr eum 
CXm oatJiis eii i tJiitiictionc 
in feculum feculi: letificatJis 
eum in gautJio cii tjultu tuo 
CXin rer fperat in tJiio: et in 
mia altiflimi non pmouctjit 
Xnueniat manu0 tua oitjug 
inimiciis tuijs: Dertera tua in- 
ueniat omneis qui te otieriit 
^oneg eo0 tJt clitjanii ignis 
in tempo?e t)ultu0 tui : tJti0 in 
ira fua conturtiatJit eo0 ^ tJe* 
uo?atJit eo0 ignig. 
E^w^fw ^ov- tJC terra ptjc^: 
et feme eoi? a filiis tjominii, 
CXuonia tjcclinaueriit in te 
mala: cogitauerunt confilia 
que non potuerunt fiatJilire CXii^^nia pones eo0 tJO^fum 
in reliquii0 tui0: p^eparatjisi 
tjultum eo?um. 
gCraltare tJiie i ^tute tua : ca 
tatJim^ jpfallcm^iitutcstuas 
(3^na patri. Per aoucntfi. a. 
(SautJctc in Urio femip motie 
fiia tjcfira nota fit oitj^ fjoi^ 
tJU0 tiii0 piope ttt nicijil folli 
citi iiti0: fetJ i omni ocone pe 
titione0 tjcfire inotefcat apfi 
tieii. ij. (iBgrctiief Dii0 Oe loco 
fancto fuo. i^» Ocniet t)t fal 
uet ppfm fuii. iI3o Dicaf tilte 
riu0. at) oct* eppptjaie t)fq^ ao 
paflionc tJtii. a. t>nt in ^mtt 
tua letatJit rer^ ^^, toaltare 
tiiie in tJirtute tua. I^. Cata^ 
tJim^ et pfalm^ tJirtutes tua0 
Per efiatem. a. Eer fine fine 
mane0 miferi0 tu parce rui^ 
ni0: picmia concetJcn^ et tua 
cuncta rc0en0. W* Craltare 
Domine» t3t fup?a. Caticum. 
^^^% C Deum lauDa- 
^•■^^^V^ mu0:teDominu 
fl I confitemur. 

^^..^^**'tl!^ eternum 
patre^: omni0 tcrra tjcnera^ 
tur. 

'CtitJi omc0 angeli: titJi celj 
et tjniucrfe potcfiate0. 
tlitJi cftcrutJin ^ ferap&in : in 
celTatJili tjoce pioclamant. 
^anctu0, ^actu0.^actu0: 
X)ominu0 Dcu0 fatjaotb. 
^leni funt celi et terra: ma 
iefiati0 glo^ie tue» aD lauties jFolio ir. XX^ ^Woim apoflolo^um 

tbom* 

tle p^opbetarum lauoat)i= 

li0 numerus. 

tle martp?um canniriatus 

lauoat ercercitu0. 

'Cfe per oibzm terrarum: fa 

fta confitetur ecclefia. 

X3atre immenfe maieliatis 

OCeneratium tuum tierum: 

et ijnicum filium. 

^aftu quoq^ paracUtu fpin 

tlu rer glo?ie cft^ifte. 

"Cjy^ patris fempiternu0 es 

filiu0. 

"(XM ^^ iitieratium fufceptu 

rus bominem: non boiruifli 

t)irgini0 Dterum» 

XIu oeuifto mo^t^ aculeo: a= 

peruilii creDetitJug regna ce 

lo^um» 

'(Ta ao nerteramtjeifeoe? : in 

gloiia patri0 

XM^^^ creoeri0: eflfe Detur^ 

XX.^ ergo quefum^ famuli0 

tui0 fubueni: quo0 p^eciofo 

fanguine reoemifti. 

(g[terna fac cum fancti0 tu= 

i0: in glo^ia numerari. 

^aluum fac populum tuum 

One: et benetiic bereoitati tue 

G[t rege eo0: et ertoUe iUo0 

tjfq^ in eternum. 

^er fingulo0 tiie^: tjenetii^ 

cimu0 te. 

jg;t laut)amu0 nomen tuum 

in feculu: $ in feculum fecuU. 

B C X)ignare tirie tiie ifto: iine 
peccato no0 cufloDire. 
0iferere noliri tiomine: mi 
ferere nofiri. 

Ktat mifericoitiia tua tio- 
mine fuper no0: queatimotiii 
fperauimu0 in te 
In te tJtte fperaui: no cofun* 
tiar in eternu. ^. €rceUu0fu 
per otn0 gete^ t)ri0. ja <Bt fu 
per celO0 glo?ia zim* 
X)e9 in atiiuto^iii. 31n lau6 
an. iaegnauit tJii0 pcift^ fo^ 
tituoine cii tiecoie tJirtutum 
cuiu0fetie0e(lineternum. p0. 
Dii0reg:. an. ^ciam^ ome0 
quia tin0 ipfe eli tie^ cui iutJi 
Iemu0 i$ eraltem^ $ lautiem^ 
nomen tim in eternfi. p. 3iu 
tjUate. a /BenetJica te tirie in 
tJita mea tJt tiitJea tJirtutem 
tuam (j gIo?ia tua* pe Deu0 
tJeu0. an. ©10 creatura ceU $ 
terre tjenetJicat tirim {jpmnu 
oicat et fupereraUet eum in 
fecula, ps.15enetJicite. a.^pi 
ritu0 omf0 lautiet Ofim quia 
ipfe tiirit <$ fafta fut oia ma= 
Oauit et creata fiit tmiuerfa 
P0. ILauDate Dnm De celi0. 
^e p^eDitte ae. iu in lauQ. Di^ 
cantur Driicr^ Dietj^ qri fcljoa 
tut aiiqua noua (jiiio cit pie 
no feturtio. et qfr Wimo fit 
feruitiir De Dnica ante Irr. Del 
ari aDue. meDii0 ^o Dftrci0 t^i 
fjec fola a laegnauit. p. rcrr. 

c Dnicis liiebU0. »€)mmui5 tegnauit De 
co^eminDutus cfl: in^ 
Iiutu0 efl tiominu0 fo^tituoi 
nem et piecinrit iz. 
GCtenim firmauit o^be ter- 
re: qui non commouetiitur 
^arata mm tua ne^ ertuc: 
a Ceculo tu e0 

GCi^uaueriit flumia tiiie: ele 
uaueriit flumina tjocem fua 
eCIeuauerfit flumina fluft^ 
Cuo0: a t)ociti9 aqrii multai?» 
JftiratJileg elationesi mari0: 
mirabilis in altig tiominu0 
'Cteflinionia tua creOilJilia 
fafta fut nimis: Domii tua oe 
cet fanftitutio Dfie in logitu^ 
tiine tiierum. OW* ps« vtix, 

XCKtiilate Deo 010 terra: 
feruite Dno in leticia 
Xntroite in confpeftu ei^: in 
erultatione» 

j^citote qm Dn0 ipe efi Deu0: 
ipfe fecit no0 $ non ipfi no0 
feopulu0 ei^ $ oue0 pafcue 
tim introite poita0 tim l co 
feflione: atria ei^ in f)pmni0 
confitemini illi 
Jlautiate nomen eiu0 quo^ 
niam fuaui0 efl 0110 i eternu 
miferico?Dia tim: (j tJfq^ i ge 
neratione ^ generatione t)e= 
rita0 eiu0* 0lo?ia pci» p. irii 

»€u0Deu0 meu0: atite 
De luce t)igilo 
^itiuit in te af a mea : ^ mul= 
tipliciter tibi caro mea* Xn terra Deferta inuia ^ in* 
aquofa fic in fanfto apparui 
tit)i: t)t t)iDerem t)irtute tua 
et glo^iam tuam, 
QJii mtlioi efl mia tua fujp 
t3ita0: Iat)ia mea lautiatifit te 
jgic t)ftDica te in t)ita mea : et 
i noie tuo leuatio man^ mea0 
jgicut aDipe $ pingueDine re 
pleat aia mea: $ Iat)ii0 erul^ 
tationi0 IauDat)it 00 meum 
jgic memo? fui tui fuper flra 
tfi mefi in matutini0 meDita 
boiitt: qi fuifli aDiuto? me^. 
6Ct in t)eIameto alarii tuai? 
erultat)0 aD6e(it aia mea pofl 
te : me fufcepit Dertera tua 
Xpfi ^D i t)anfi qfierfit ani^ 
ma mea itroit)fit i iferioia 
terre: traDetur in man^ gia- 
Dii parte0 t)ulpifi erunt 
tQer t)ero letatit in Deo lau 
Dat)untur omne0 qui iurant 
in eo: quia otjflruftum efl 00 
loquentium iniqua, p0. Irt)i. 

»€u0 mifereatur nri $ 
t)eneDicatnot)i0:iIIu= 
minet t)ultum fuum fujp no0 
et mifereatur noflri, 
tlt cognofcamu0 in terra 
t)iam tuam: in omnibm gen 
tibm falutare tuum. 
(Xonfiteant titii populi De^: 
confiteantur titii populi oe0 
Hetentur $ erultent gente^ 
qm iuDica0 populo0 in eqta^ 
te: etgente0 in terra Dirigis. aD lauDes iFolio r. 

CConfiteant tibi populi tie^ ^Senetiicite oeg lieliie $ peco 

cofiteantur tibi populi omeis: ta Drio: beneoicite filii f)omi 

tetta Deoit ftuau fuum, num oomino 

B^neoicat nos tieu0 De^ no "^QiiXiicat iftael niim: lauDet 

liet tiritiicat no0 tie^: <$ metu- et fujperaltet eum in fecula 

ant eum omne^ fineg tette. "Sfiiyicitz facettioteg ofii Do 

0lO2ia patti» H^anielis iii, mio: tifitiicite fetui OtiiDtio 

*#3(2BneDicite oia opetaDo 58^neDicite fpititus ^ aie iu 

JjminiDtto: lauDateu fu fio^um Diio: tieneO fcti et bn 

petetaltate eum in fecula miles co^De Diio. 

SeneDicite angeli Dtii Dfio : B^neDicite anania a^atia 

beneDicite celi Diio* mifael Dfio: lauDate $ fupet 

5GeneDicite aque oe0 q fufi etaltate eum in fecula 

ceiO0 fiit Dfio: tieneDicite om BeneDicamus patte <$ filiit 

ne0 tJittute^ Domini Dfio. cii fancto fpititu: lauDem^ et 

':QeneDicite fol <$ luna Dfio: fupeteraltemu0 m in fecula 

iieneDicite Ilelle celi Domino BeneDiftus es Diie in fitma 

^eneDiciteimtiet(jto0Diio: mento celi: et lauDatiilisi et 

finDicite ot0 fpu0 Dei Diio g:Io?iofus et fuperaltatus in 

^fiDicite ignig ^ eflu^ Diio: fecula. ps. crltJiii. 

tjeneDicite ftigu0 $ eftas Dfio "■ r^uDate Dfim De celis: 

^fiDicite toieg <$ p^uina Do l^ lauDate eit in ercelfts 

mino: bnt gelu ^ ftig^ rino, JjauDate eii omnes angeli 

^QfiDicite glacie^ t niueg Do : eiu0: lauDate eum omnes t)it 

fieneDicite nofteg $ Dies Dfio. tutes tins 

;:gfiDicite lur et teneti^e Dfio : HauDate eu fol et luna: lau 

tinDicite fulguta (j nuties Dfio Date m oeg fielle et lumen 

^QfiDicat tetta Dfim: lauDet HauDate eum celi celoium 

et fufieraltet eutn in fecula. et aque que fupet celos funt: 

^QfiDicite motes et colle^ Do lauDent nomen Domini 

mino: tieneDicite tiniuetfa (Xnia ipfe Dirit $ fafta fut: 

getminatia in tetta Dfio ipfe maoauit et cteata funt 

^QiiDicite fonte0 Diio: tifiDi^ j^tatuit ea in etetnu? $ in fe 

cite matia ^ flumina Dfio. culumfeculi: pieceptii pofuit 

5QfiDicite cete et omnia que et non p^etetitiit 

mouentut in aquis Dfio: tifi^ HauDateDfim De tetta: D?a 

Dicite oe0 tjoluctes celi Dfio. chonz^ et omnes atipifi. 

cii Dnicis Diebus X0ni0 grantio nir glacie^ 
fpintu0 piocellarum: que fa 
ciunt tiertium tim. 
jQlonte0 et oe0 colles: ligna 
ftuctifera et omnes ceu^i. 
^Qeliie et tmiuerfa peco^a: 
ferpeteg et Dolucres penate» 
"J^tc^p terre $ oeg populi: 
Plincipes! et oes iuoiceg fre, 
Xuuenes et t)irg:!e0 feneg cii 
iunio?it)9 lauDent nome Ufii: 
Quia eraltatii efl nome eiug 
foliu0, 

OConfeflto tim fuper celum 
et terram: et eraltauit co?nu 
populi fui. 

XiVtnnm oibm fanctis ei^: 
filiis ifrael populo appiopi^ 
quanti fitii. ps, crlir. 

aantate nfio canticum 
nouum:Iaus eius iec^ 
clefia fancto^um. 
iZctet ifrf in eo ^ fecit eii : et 
filie fpon erultet l rege fuo. 
Hauoent nomen tim i cfjo 
ro in tpmpano: et pfalterio 
pfallant ei» 

CLuia fieneplacitum ell 00= 
mino i populo fuo: et eralta 
uit manfueto0 in falutem. 
GCtuItaftiit fancti in gloiia: 
letatuntur in cuftilifj^ fuig» 
eCruItationeg nei i gutture 
eo?um: et glatiii ancipites in 
manibug eo?um. 
JSEti facieoa tJiOicta i natio 
nifi^: increpatioesf in ppfis. jgcti allig:antio0 reges eo?ii 
in compeoib^: et notiilesi eo? 
in manicig ferreis. 
XXt faciant in eis iuWin co 
fcriptum: glo^ia ftec e omni^ 
tiu$ fanctis eiu0. pfalm^. cl. 

Eauoate rjominii in fan 
cti0 eius :Iaurjateeum 
in firmamento tiirtutis eius 
Jzaunate eum in tiirtutitj^ 
iim: lauDate eii fcfim multi 
tuninem magnituoinis tim 
Izaunate eum i fono tutie: 
lau6 eii i pfalterio $ citftara 
iZauDate eii in tpmpano et 
cf)oio: lauoate euf in co^oisi 
et o?gano. 

Hauoate eii in cimtialis tie 
nefonatitius launate eum in 
cimtialis iutiilationis : oinis 
fpiritus launet nominum, 
Ofia. Capitula ne anuc. fin 
gulis niefj^ niiicis eiufne fuis 
in locis fupi^ reperienf, fop. 

a€)r clara ecceintonat : 
otifcuraqueq^icrepat: 
pellant eminus fomnia: ati 
etliere cf)?iftus piomicat. 
flles iam refurgat toipina: 
Que fo^ne ertat faucia: finus 
refulget iam nouum : t)t tol= 
lat omne norium. 
6[ furfii agn9 mittit: larare 
gratis netiitii: oes |) inulge^ 
tia: t)oce nemus cti lacrimis* 
jgeciino t)t cii fulferit: mil^ 
niiq^ bomi cinrerit: no p?o aD laiiDes jFolio xU 

teatu puniat : fj pius nosi tuc ji^urgamus ergo flrenue : gal 

p^otegat» \m iacetes ercitat: u fomno= 

Xiam bomi tJirtus gloiia: lentos increpat: gaUu0 nega 

Deo patri et filio : fcto fimul tesi arguit. 

jpacUto : in fepitna fcfa. ame CJaUo canete fpes reDit : egrj 

tj 2l0jc clamantis i Deferto. faUis refuntJitur : mucro la= 

Vc Parate Dia tiiii rectas faci tronis conoitur : lapfis fiDes 

te feitas Dei nci. Dic fjpmnus reuertitur. 

cu fuo ^. (j Kr. Dice! aD lauti lefu latientes refpice: f nos 

omnitj9Dief)9Dtiici0.^fer.per DiDcDo coirige: (i refpicis lap 

aDuentum quanDo De ea agi fu0 caDunt: fletuq^ culpa fol= 

tur. apocaU. W, Capitulu. uitur» 

^^ry (^BneDiftio ^ claritas et 'ttw Iwr refulge fenfitjus : me 

JCj fapietia et gcaru actio tiftj^ fonu^ Difcute: te noflra 

Donoi $ Dirt^ f fo^tituDo Deo Dor piimu fonet: et Dota fol- 

noliro in fecula fcfoi?. ame. uamu0 titii. 

Deo gfag. fpoc cpm Dicit in Orioiia tiDi Dtie: tini na. Dfq^ 

omit)u$ hnim aD fauDe.s a. aD purift. pofl puri6. ^o th 

Drieneinira:Df()5aDlrr. ^a I)eo patri fit gloiia eiufq? 

£)eu0 oim: D(cp aD aDuetum foU fiUo tn fpu paracUto et 

qficu(5 agif De Dftica. C 3ln nunc et i perpetuu. 9men. ^. 

oibusi Djiicis a Dtie ne in ira. Dtts regnauit» ia. £>eco2em 

qii De Diiica agif Dfq^ aD xl inDuit. 3Ua. 3ifte ti. cu p?eD. 

6z aD Iau6 ftic feques jipmti^ cp. Dicat in laufi. oifi^ Dfticis 

jQTCerne rerum cobito?: tJf^ aD Irr. et a. Deus oim. 

VjLii'5^f^^i^i^^QW^^Wi5: tJfq^ aD aDue. Dni qii De Dtuca 

et tempo^it Das tempo^a: Dt agitur. & a Irt:. Dfq? aD rl. ti 

alleues faftiDium Dne refugiii fact^ e0 nofti0. 

;Q?eco Diei ia fonet: noftis jp B. a generatione et ijgenie. 

fiiDe puigil: nofurna lur Dia IPer eftate in Diiicis et feria^ 

tif^: a nocte nocte fegregas. Udus Diebus Dftp aD aDuetii 

X>oc ercitat^ lucifer: foluit Dicitur aD lauDes t)ic feques 

poTii caligine: l)OC ois erro^u ftpmnus quaDo De Diiica Del 

cboius: Diam noceDi Deferit. De feria agitur. ^pmnus. 

XJoc nauta Dires coIUgit: p6 g^€tz ia noctis tenuatur 

tit^ mitefcut freta: f)Oc ijpa pe vjL ^wtb^a/ lucis auro^a ru 

tra eccfie: cancteculpa Diluit tilans c{)0|ufcat/ nifib^ totis atJ p^imam 

rogitemuis oes/ cuftipotetem tiifitauit nos o^ies tx alto. 

OCt ne^ nofler miferat^ oe^/ Illuiare f)ii5 q i tenef)?i0 u 

pellat languo^em tritiuat fa t)mfi?a moit^ CeDet: aD Dirige 

lutem/ Donet et noDig pietate tio0 penes ncos in tJiam pacis 

patri0/ regna poloium 0ra- P§. feqns no nictl nifi 

"JQltm 6oc notji0 Deita^ fte i cboio t tL Ditb^ p^^ matu. qit 

ata/ pcigacnati pariterq^ ffti/ 'V W De fef . agit. ps. crrii. 

fpu0 cui9 retjoat in oi/ glo^ia ^ i.D teleuaui oculo0 me 

muDo 3me. ij. Dii0regnauit 00: qui Jabita^ in celi0 

51. Deco?e iDuit. aifa. Lu. i. 6Ccce ficut oculi feruo^u : in 

BeneDift^riri^De^ifrael: manit)U0 Dominoiu fuo?um 

quia Difitauit ^ fecit re jgicut oculi ancille i manit)^ 

Deptionem plet)i0 fue* Dne fue: ita ocfi nci aD Dnm 

G;t ererit co?nu falutj not)i0: Deii nf m Donec mifereat nci. 

in Domo DauiD pueri fui fll iferere noftri Dne mifere^ 

® icut locut^ efl jp 00 fftdi? : q re noflri : quia multii repleti 

a feculo fiit piopbetarii tim fumu0 Defpeftione 

^alute er inimici0 nci0: ^De Ciuia multii repleta el! aia 

manu oim m oDerut no0 nca: oppiot)?iii abiiDatit)^ et 

jjID facienDa miam cum pa Defpeftio fupert)i0. GTioiia. 

trit)U0 noflri0: et memoiari 'Mmi^ eleifon* Cftiilie eleifo 

tefiamenti fui fanfti i&g^ie eleifon» Pater nofier. 

X«toaDum qb iurauit aD gCt ne no0. ^eD litera. 

at)?a6am patrem noflru: Da GixmQt Dite aDiuua no0 €t 

turum fe not)i0. Iit)era no0 piopter nome tuii 

OCt iine timoie De manu ini Dtie De^ titutu couerte no0 

mico?um noflro?um lit)era= Ct oflenDe faciem tua $ fal= 

ti: feruiamu0 illi ni erimu0. 

Xn fanftitate ^ iuflicia coia X)^^ erauDi. €t clamoi 

ipfo : omit)us Diet)U0 noflri0 X)^^ Dot)ifcii. €t cii fpii tuo 

eC t tu puer ^pfteta altiflimi /nfCcIefie tue q0 Drie (m 

t)ocat)eri0: p?eit)i0 eni ate fa-- VjLP^^i^Pl^f^t^a^w^ift^-^f 

ciem Diii parare Dia0 tim Deflrufti0 aDuerfitatit)^ ^ erto 

jg;D DanDam fcientiam fa^ xih^ t)niuerfi0 fecura tibi De 

luti0 plet)i eiu0: in remim'o== feruiat Iit)ertate/ et pace tua 

nem peccato?ii eo^um. noflri0 conceDe tempo|it)U0 

© er Difcera mic Dei nci : qti^ per» C aD piimam l^pmn^ 9D p^imam jFof» xiu 

XamIuci0Oitofpt)ere/D0 tunt me: locuti funt labiis $ 

ump^ecemurfupplices/ mouerunt caput 

t)t in niurni0 aftitiV no0 fer= Jgperauit in Oiio eripiat eu5 : 

uet a nocentitjus faluii faciat tn qm mit eum 

jZinguam refrenas teperet/ QJti tu e^ qui ertrarilii me 

ne liti0 boixoi infonet/ tJifu? De tientre fpes! mea afi tJtieri 

foueoo cotegat/ ne tjanitates liu^ matris mee : in te ^Jieftus 

Sauriat fum er tJtero 

^int pura co|tii0 intima/ afi I>e tietre matris mee tieujs 

(iliat (j tjeco^oia/ carni^ terat me^ e0 tu : ne OifceiTeris a me 

fuperbiam/ potus! tihic^ par^ Qm tritjulatio piorima efl: 

cita0. qm non ell tini aoiuuet 

dtcumDiegatifcefrerit/no^ OCircunlierjerunt me tiituU 

ftemq^ fo^0 retiurerit/ munOi multi: tauri pingue^ obfeoe^ 

per atHinentiam/ ipfi cana= runt me 

mu0 glo^iam ilperuerut fug me 00 fuii: 

X>eo pci fit gfia/ eiuf^ foli ficut leo rapie0 et rugien^ 

filio/ cii fpii paraclito/ ^ nunc j^icut aqua effufu0 f ii : (j tiif 

et imfipetuum. ame. ps rri. perfa fiit omnia olTa mea 

»(Bm tieu0 me^ refpice E^ft" ^^ toi meum ta$ ce-- 

in me quare me tiereli ra liquefcen^: in meoio tjen- 

quifii: loge a falute mea tier^ tri0 mei 

tia oelifto^u meo^um JBLruit tan$ tefta tiirt^ mea 

X)^u0 meu0 clamatio jp tiie et lingua mea aOliefit fauci= 

et non erautiie0 : et nofte (j no tiu0 mei0 : ^ in puluere mo^t^ 

aD infipientiam micbi» DeDurifti me 

'fju auteminfaftofiatiita^: Ciuonia circuoetierunt me 

lau0 ifrael cane0 multi: confilium mali 

Xn te fperauerut patre0 nti: gnantiu otifeoit me. 

fperauerut t litierafti eo0 EoDerut manu0 mea0 u pe 

jpio te clamauerunt <$ falui De0 meo0: Dinumerauerunt 

fafti funt: in te fperauerunt <$ omnia oiTa mea, 

non funt confufi XPfi tiero cofiDerauerut et 

g[g:o aute fum tiermi^ u no infpererunt me: oiuiferunt fi 

jbomo : opp|cti?iii fiominum $ tii tjeftimenta mea f fuper tie 

atiieftio pletii0 fiem mea miferut foitem 

Ottine0 t)itiente0 me Derife^ XXM ^"^ ^"^ ^^ elongaueri0 ao piimam aurilium tuum a me: aD nefe 
fionem meam confpice 
g[rue a framea um anima 
meam : u De manu canig mU 
cam meam. 

^aluameeroieleoni^: eta 
co^nitjug t3nico?nium ftumi* 
litatem meam. 
Xlatratio nomen tuum fra 
triijus mei0: in meuio eccle- 
fie launaljo te. 

(Xwi timetis Uiim lauuate 
eum: tjniuerfum feme iacoti 
g:lo?ificate eum 
tlimeat eum omne femen if 
rael : quonia no fp^euit neq^ 
nefperitnep^ecatione pauper^ 
Xlec auertit facie fua a me: 
et cum clamare an eum erau 
niuit me, 

jgcpun te lau0 meain eccfia 
magna : tjota mea rennam i 
confpeftu timentium eum 
g[nent pauperes et fatuta^ 
tuntur $ launatiiit nominii : 
QUi requirunt eum niuet coi 
na eoium in feculum feculi. 
53eminifcetur ^ couertetur 
an niim: tjniuerfi fine0 terre 
gCt ano^abiit in cofpeftu ei^: 
tmiuerfe familie gentium 
CXuonia niii efl regnii: $ ipe 
nominatJitur gentium 
0annucauerut et ano^aue 
runt omes pingues terre: in 
confpeftu tim canent omnes 
qui nefcennunt in terram eCt aia mea illi tjiuet: et fe* 
men meum feruiet ipfi» 
]g;nniicial)itur nito genera 
tio Detura: (j anniiciatJiit ce 
li iuflicia tim: populo ^ na-- 
fcetur Que fecit nitj5» ps. rrii. 

ȣDminu0 regit me et 
nicJ)ilmicl)ineerit:ilo 
co pafcue itii me collocauit. 
jguper aQuam refeftioi^ enu 
cauit me: animam meam co 
uertit. 

X)ctiurit me fup femitas iu 
flicie: p?opter nomen fuum. 
XJam 5 U amtjulauero i me 
niotjmti^e moitiis: non time 
t)o mala Quonia tu mecii e0, 
tX^tga tua $ t)aculu0 tuu0 : 
ipfa me confolata funt 
XJarafli i pfpeftu meo mefa : 
anuerfu0 eo0 ^ trit)ulat me. 
Xntpinguafli in oleo caput 
meum: et calir me^ intbiia» 
$ PiecIaru0 eft, 
g[t mia tua fut)feQuetur me: 
omnit)U0 niet)U0 t)ite mee 
gCt t)t inj)at)ite in nomo no 
mini: in longitunine nieruj. 
0lo?ia patri, p0. rriii, 

»C mini eli terra et ple 
nitunoei9:oit)i0terra 
rii (j Dniuerfl q l)at)itat in eo 
Q^l ipfe fup maria fiinauit 
eu: (j fujp flumia pparauit eii 
CXm afcennet in montem 
nomini: aut Qui0 flat)it in lo 
co fanfto eiu0. aa p^imam JFolio xiiu Innocens maniftus ^ mun 
Do co?ue qui non accepit i m 
no animam fuam: nec iura- 
uit in Dolo piorimo fuo, 
I5ic accipiet tienetiiaionem 
a Homino : $ miferico^Diam a 
teo falutari iuo. 
liec eft generatio querentiii 
eum: querentium faciem oei 
imb. 

jRttoIlite po?ta0 piincipes 
t)ca0 et eleuamini po^te eter* 
naleis: ^ introifiit rer gloiie, 
Ctui0 eft iHe rer glo^ie: oo-- 
minus fo^ti0 et potenjS Dii0 
poten0 in pielio, 
jPittolUtt mw Piincipes 
tjras f eleuamini po^te eter* 
nale0: et introitiit rer gloiie» 
CXuis eft ifle rer glo^ie: Do- 
minu0 tJirtutum ipfe ect rer 
gloiie, ps. rriiii 

tetJrieleuauiaiam 
.meam: neusmeuisin 
te confioo non erubefcam. 
IJe^ irrioeant me inimici 
mei etenim tmiuerfi (ini fu* 
flinent te non confunoetur» 
donfunoantur omnes ini 
Qua agentes: fuperuacue. 
tlias tuas nomine oemon 
flra micf)i: et femitas tuas 
enoce me, 

X)itige me in tieritate tua 
et Doce me quia tu es oe^ fal 
uato^ meus: et te fuftinui to 
ta tiie» 

B C 
K^minifcere miferationu^ 
tuarum niie: $ mifericoioia^ 
rum tua? que a feculo funt. 
X)clifta iuuetut^mee: ^ igno 
rantias meas ne memineris 
^^c5m mifericoiOia tua me^ 
mento mei: tu piopter toni* 
tatem tuam nomine. 
Dulci3 $ reftus on^t ^pter 
6oc legem Dabit Delinquenti^ 
bm in t)ia. 

X)imtt mafueto0 in iiiOi'- 
cio: Oocetiit mites; tjiag fua0. 
pcniuerfe tJie Orii miferico? 
nia et tjitas: re^rentitj^ tefta 
mentii eiu0 $ teftimonia ti^. 
X>2opter nomen tuii Hfie 4)== 
piciat)eri0 peccato meo: mul 
tum eU enim. 

Ctui0 tft bo fli timet Dtim : le 
ge Mtuit ti in t)ia qua elegit 
jgia ti^ in I)oni0 Oemoiaftit: 
et feme ei^ 6eretiitat)it terra 
3H;irmametum efl t)ti$ time 
tibm eum: et teflametu ipi^ 
t)t manifeftetur illig. 
Ocnli mei femper ati oomi^ 
num: quoniam ipe euellet t)e 
laqueo petie^ meo0. 
^Qefpice i me $ miferere mei : 
qi t)nicu0 ^ pauper fum ego» 

multiplicate funt: t)e necefl!» 
tatiftus mei0 erue me. 
OCitie f)umilitatem mea f la 
hoitm meum: t nimitte tjni 
uerfa Delifta mea. ac P^imam BeCpice inimicos meos Qm 
multiplicati fut: et ooio ini= 
Quo ooerunt me, 
CCuflotii animam meam et 
erue me: non etutefcam qin 
fperaui in tt. 

Innocenteis et recti an^efe^ 
runt micl)i: quia fuflinui te. 
Hitiera tieu0 ifrael: tx omni 
tm tritjulationitiuis fui0» 
Oloiia patri» ps. rrt). 

IODica me nfte Qm ego 
in innocencia mea in^ 
grelTus! fum: et in oiio fpera^ 
non infirmatio^ 
!Q?oba me tine et tenta me: 
t)ie rene0 meo0 et co? meum. 
Q.m mifericoinia tua ante 
oculos meo0 elJ: et coplacui 
in tieritate tua» 
Hon feoi cum confilio tja- 
nitatis: et cum iniqua geren 
titius non introitio. 
Onini ecclefiam malignan- 
tiii: et cum impiig no fedetio» 
Hauatio iter inocentes ma 
nu0 meas: $ circutiatio alta 
re tuum Domine* 
Ht auoiam tjocem lauDis 
tue: $ enarremtmiuerfa mi- 
ratiiiia tua. 

Domine tiileri tieco^em Do^ 
mustue: et locum batiitatio^ 
nis gfie tue» 

X>e peroas m-^ impiis Deus 
animam meam: et cum tjiris 
fanguinum tiitam meam» In quoiu manitiu0 iniqui^ 
tate0 funt: oertera eo^um re 
pleta efi muneritiu^» 
GCffo aute in inocentia mea 
ingreiTug fum: reoime me et 
miferere mei» 

!Qe0 meu0 fletit in Oirecto: 
in ecclefii0 tieneoicam te Do^ 
mine» Ipfalmue. liii. 

»€u0 in no!e tuo faluii 
metac:(jint5tutetua 
iuDica me, 

Deu0 erauDi oiatione me^ 
am: auritiu0 percipe tiertia 
O2i0 mei» 

(im alieni ifurrererQt aD^ 
uerfum me et fo?te0 qfierut 
alam mea^: et no jjpofueriit 
oeum ante confpectum fuii. 
GCcce eni De^ aDiuuat me : et 
Dn0 fufceptoi eft anime mee. 
^uerte mala iimici0 mei0: 
et i tieritate tua Difjptie illo0 
Uoliitarie facrificatio titii 
et confitetioi nomini tuo Do 
mine: quoniam tionum efl* 
CXm er oi tribulatione eri-- 
puifti me: et fug iimico0 me- 
00 Defperit oculu0 meu0, 
Oloiia patri» ps. c.rtiii. 

a£)nfitemini Dfio qin tio 
nu0: qtti i fcf m mia ei9 
Dicat niic ifrael qin tionu0: 
qin in feculum mia tm. 
Dicat nunc tiomu0 aaron : 
qin in feculum mia tim. 
Dicat nunc qui timet Dfim: 311 p^imam Sot xiiit Qtti in feculum mia tim. 
X)t tdtiulatione mea muo- 
caui UJim: et erauniuitme in 
latitutJine tiominu0. 
X)n0 micfti atiiutoi: no ti-^ 
tntbo quit) faciat mijji f)omo 
X)n0 mic!)i aniutoi : ^ ego ne 
fpiciam inimicos meo0, 
;Qonii efi confiDere in tino : 
$ confitiete in Jomine. 
^Qonu elJfperate in tino: $ 
fpetate in p^incipitJU^, 
QU g:ete0 citcuietut me: et 
in noie tiiii qi tilt^ fum i eo0 
(Xitcutiante0 citcutietietut 
me: f in nomie tiomini quia 
t)ltu0 fum in eo0. 
(Xitcutietieft me ficut apes 
et eratfetunt me ficut igni0 
in fpini0: et in noie t}ni quia 
tJltu0 fum in eo0* 
Xtnpulfu0 euetfu0 fum m 
catietem: et tiris fufcepit me. 
;p[Ojttitutio mea $ laus mea 
Dominug: etfactu0 eft micbi 
in falutem. 

OCor ejcultatioi0 $ faluti^: 
In tatietnaculi0 iufloium. 
Derteta Dni fecit tjittute 
Derteta Dni eraltauit me: Der 
teta Drii fecit t)ittutem. 
X>on mo^iat feD tJiuam: et 
nattabo opeta Drii. 
(lafligas cafiigauit me Do 
min^: ^ mo?ti no ttaDiDit me 
jgcpetite micbi poitais iuM 
cie et ingteflrus! in eais c6fite= boi Dno: itt poita Domini in 
fii inttafjunt in eam, 
OCofiteboi tilJi qin erauDifii 
me: $ factus; es micbi i falute 
IzapiDe que tep^oftauetiit 
eDificanteg: f)ic factug efi in 
caput anguli. 

ypi Dtto factum efl iftuD : <$ eft 
mital)ile in oculi0 noCtig. 
X> ec e Dies qua fecit Dri0 : er* 
ultemug et letemut in ea. 
O tiite faluum me fac o Drie 
fiene piofpetate: beneDictus 
qui t)enit in nomine Dfti» 
^i^riDirimus tjotig De Domo 
Dni: Deu0Dfrs d illuritnoti^» 
OCoftitwite Die folene in c6= 
Den(i0: t)fq^ aD co?nu altatis 
X)eu0 meu0 e0 tu etconfite 
boi tibi: Deu0 meu0 e0 tu et 
eraltabo te. 

(Jonfitefioi tilJi qin erauDi 
fii me: et factu0 e0 micfti in 
falutem. 

(X6fitemini Drio qrn fion^: 
qrn in feculum mia tim* 
a Irr. Df(0 aD paf, Die Do. mo 
iflo» p. Cofitemini, Dicif jp$. 
S)rr0tegnauitDeco p0. c.r\3iii. 

BCati imaculati in t)ia : 
qui atulant i lege Dfri» 
^geati ^ fctutat telJimonia 
W: i toto totot erquitiit eir. 
Xlo eni qui opetatut ini^ta 
tem: t)ii0 ei^ amt)ulauetiit. 
XX^ manDafti: maData tua 
cufloDiti nimi0. 

Dii ao piimam OCtma nirigantut Die mee: 
an cuCtoHienDas iufiificatio 
nejs tua0, 

'duncno cofunnar: cii jpfpe 
jcero in olbm mauatis tui0. 
(JConfitetioi titii in nirectio 
ne coiDi0: in eo quon DiOici 
iunicia iuliicie tue. 
luHificatione^ tuag culio^ 
Dia:n6 meterelinqstjfq^ w- 
Xn quo coirigit atiolefcen= 
tio? Diam fuam: in cuftonie- 
no fermone^ tuo0» 
Xn toto co^ne meo erquifi^ 
ui te: nerepellas me a mana 
ti0 tui0» 

Xn come meo aftfconni elo- 
QUia tua: t3t non peccem tibi. 
^eneniau0 e^niie: noce me 
iuftificatione0 tua0. 
X.n lalJii0 mei0 pionuncia- 
uU omnia iunicia oii0 tui 
Xn tJia teflimonio^ii tuoiu 
nelectatu0 fum: licut in om^ 
nit)U0 niuicii0. 

Xn manati0 tui0 ererceljoi: 
et confineratio nia0 tua0, 
Xn iuflificationitj9 tui0 me* 
nitatioi: no otJliuifcar fermo 
ne0 tuo0* (^fia, pfalmus. 
*g3 Ctritiue feruo tuo \iU 
JQ^uificame: $ cuQoniam 
fermone0 tuo0. 
^Qeuela ocfo0 meo0: et cofi^ 
neratjo miratJilia ne lege tua 
Xncola ego fum i terra: no 
at)fcona0 a me manata tua. OCocupiuit aia mea nefinera 
re iu(lificatione0 tua0: i om 
ni tempoie» 

Xncrepafti fuptio^: maleni 
cti q neclinat a manati0 tui0. 
jguffer a me opp^otj^ium et 
contemptum: quia teftimo^ 
nia tua erquiliui» 
QCteni fenerunt p?incipe0 et 
anuerfum me loquetjantur : 
feruu0 aiit tuu0 erercetjatur 
in iuaificationit)U0 tui0. 
I>am et teftimonia tua me- 
nitatio mea eft : et confiUum 
meum iuftificatione0 tue» 
jELtWt pauimeto aia mea: 
uiuifica me fcfim tiertJii tuu 
OCia0 mea0 enunciaui $ er^ 
aunifti me: noce me iuftiftca 
tione0 tua0. 

p[iam iuftificationii tuarti 
inftrue me: et erercetio? i mi= 
rat)ilit)U0 tui0* 
J3^?niitauit aia mea m tt'- 
nio: pfirma me i t)ert)i0 tui0 
tlia iniqtatig amoue a me: 
et ne lege tua miferere mei. 
tXiam neritati0 elegi: $ iu- 
nicia tua non fum otilitu0. 
jgcnbeft teftimonii0 tui0 no= 
mine: noli me confunnere. 
p[ia manatoi? tuoi? cucur^ 
ri: cum nilatafti coi meum. 

glo^ia patri. 3in nieb^ no. a, 
omie ne in ira» tiftp an Irr. 
et a. Oeu^ omnium» tjfqj an 
anue. niii qtt ne no. agif. an. ^D p^imam JFolio ru. I^n% regit me et nicfjil mic6i 
Deerit i loco pafcue itii me col 
locauit. Jn fcnis a, Dfie ne 
in ira» tifq^ an. !rr. et a. Deuis 
ofm. tifq^ an atjue. qft ne fer 
la agif. a. De^ erauni of one 
mea auritj^ pcipe tier&a o^isf 
mei. 3n fe. per aouen. an. 
(Heni et lifiera no0 ueusi no* 
aer. ^imljolum atftanafii. 

aOicunq^ tmlt faluuis 
eflfe: ante oia opu0 ea 
tJt teneat cat!)olicam finem. 
Q uam nifi quifq^ itegram 
iuiolata(]j feruauerit: abf^ 
DutJio in eternum peritiit 
Elities aiit catfjolica Ijec ell: 
13 1 tmii neCi in trinitate: (j tri 
nitate i tmitate tieneremur. 
I>eq^ confunoetes jpfonas: 
neq^ futjflatiam feparante^. 
^lia efi enim perfona pa- 
triis: alia filii: alia fpiiaacti. 
^eo patris et filii $ fpulTan^ 
cti tma el! Diuinitas: equalis 
glo?ia coeterna maieflag;. 
Qualis; pater talis filiujsi: 
tali0 fpirituiranctu0. 
Increatu0 pater increatus 
filiu0: icreatus fpiiiranctus. 
Immenfus! pater immefuis 
filiu0: imenfu.0 fpiiiranctU0. 
GCternu^ pater etern^ fiiius 
eternu0 fpiritufl*anctu0. 
6[t tamen non tre0 eterni: 
feti t)nu0 eternu0. 
jgicut non tre0 increati nec tre0 immefi: fen tmu0 icrea^ 
tu0 et t)nu0 immenfu0» 
j^imiliter oipote0 pater op0 
filiu0: oipoten0 fpiifl*anctu0 
GCt tamen no tre0 oipoten= 
te0: feo t)nu0 omnipoten^, 
Xta rjeu0 pater ljeu0 filiu0: 
tjeu0 fpirituiranctu0. 
GCt tamen non tre0 M: fed 
tmu0 efl tjeu0. 

I ta tifi0 pater tJri0 filiu0 : tio^ 
minu0 fpirituiranctu0. 
GCt tamen non tre0 Domini: 
feu tinu0 efl tiominu0. 
CXi ficut figillati tinaquaq^ 
perfona: tieii aut tiiim pfiteri 
rpiana tieritate copellimur. 
Xta tre0 tieo0 aut liiio0: Oi^ 
cere catbolica religione ^U' 
tiemur. 

©ater a nullo efl fact^: nec 
creatu0 nec genitu0. 
3a;iliu0 apatre folo efl: non 
factu0 nec creatu0 ff genit^. 
^piritufllanctu^ a patre $ fi 
lio non factu0 nec creat^ nec 
genitu0: feD pioceDen0. 
tlnu0 ergo pater non tre0 
patre0 tmu0 filiu0 non tre0 
filii: t)nu0 fpirituflfanftu^ no 
tre0 fpirituflfancti. 
GCt i 6ac trinitate nicftil m 
U0 aut pofleriu0: nicbil ma^ 
m aut minu0. 
jgf eD tote tre0 perfone: coeter 
ne fitii funt et coequale0. 
Ita tit pcr omnia ficut iam an piimam 

fupianictum efl: et tonitas in cate t3iuo0 et mo^tuos. 

trinitate $ trinitais in tjnita aD cuius anuetu omes f)0 

te tjeneranoa fit* mineis refurgere babet cum 

Q,ui nult ergo faluus elTe: coipo?ilJU0 fuis: et reotiituri 

ita oe trinitate fentiat. funt ne factls s^mii^ ratione 

^eo neceirariu efl ao eterna Qit qui Ijona egerunt itiunt 

falute: V)t icarnatione quoqj in tiitam eternam: m Dero 

niti nci iefu rpi fioelit creoat mala in ignem eternum» 

g[lj ergo fiw recta t)t cre* IJec eft fioes catftolica qua 

tjamu0 (j cofiteamur: ai tifi.s nifi eifq^ fioelit firmitq^ cre= 

nofier iefus cft^ifi^ Dei filt^ nirierit:faluu]5 elTenopoterit 

rjeu0 et 6omo efi. Oloiia pri. 3ln oitjus niiiciiB 

X)eus e er futjfiatia patris qiicutp fii, p. De^ ne^me^ ref, 

ante fcfa genit^: et bo er futj^ cu^ reliqs pis. an. t nicet fufi 

fiatia matris i feculo natus. IXuicutj nult. fjec an. Ce neu 

^erfectus ne^ perfectus 60 patrem ingenitu te filiu nni^ 

mo : er aia rationali $ tjuma genitu te fpiritu fanctu pa* 

na carne futjfifiens. raclitu fanfta et inniuinua 

GCQu^lJ^ P^fti fecunum ni= trinitate toto coine et oie co 

uinitate : minoi patre fecu^ fitemur launam^ atq^ tj^ne^ 

num Ijumanitatem. nicimus titji glo^ia i fecula. 

(Xui Ucet neus fit et Ijomo: 3n ceteris aut niiicis fimpli- 

non nuo tti fen m^ t^ rpus. citjus totius anni (j in oitjus 

txnus aut no puerfioe niui fefiis fimplicitjus ta iil qp ir. 

nitatis i carne : fen alfuptiO'' lec cu reg. cfto. ct i oct. 5 itra 

ne bumanitatis in neum. quano cfro?us regit. et in c6 

txnus oino non cofufione meo^atione tJte marie f fefii 

futjfiatie: fen nnitate jgfone» loci nifi in tef: et comeoratio 

X>am ficut anima rationa nitj^ que cotingut infra oct^ 

iis ^ caro nnus efi fjomo: ita fancte trinitatis nicitur fup 

neus et Jjo nnus efi cft^ifius £iuicuqj» fjec an. Ceiurelau 

Ciui pafliis t^ .p falute no^ nat te ano?at te gfificat oes 

fira nefcenit an iferos: tercia creature tue tJta trinitas. 

nie refurrerit a moituis. 3ln tpe pafcbali alfa. Jm oi^ 

^fcennit an celos fenet an tjus fef. nuplicitjus per annu 

nerteram nei patris omnipo ertra etjno. fancte trinltatis 

tentis: inne tjentur^ efi iuni^ nicit fuper ^uiciiqj. bec an. ao p^imam jFof» x\)t 

(3mm tihi tieu0 gra^ tibi ^#^£Dmie mifetere noliri 

tjera Dna trinitas t)na $ fu= cV^ ^^ ^^^ erpectauimus: 

ma Oeitas! fcta $ una tjnita^ efto ii^acbiu nofiru in mane: 

3ln tpe paf, alla» 3ln omidus et falus nofira in tpe txibH'- 

(tt Qit Oe fef . agit per totum lationis» 3in oitjus aliisj fef , 

annu» et in fef. iii» lec. fine re* per anue. et a. Dne ne in ira. 

gimine c6o. et in ocf . et infra t)(q? ao cena oo. $ a. De^ oim. 

et in Quii)9 c6o?u.s non regit. tjfq^ au aoue. Qii ue fef . agif . 

(Bt in tJigif et in iiiU tpibm Uicitur capitulu. facfta. tJiii. 

ertra elJDo pentlje. $ etii^ fcte »^^acem ct tjeritate nili^ 

trinit Hicif fuper jCiuicunq? ^J^;^gite:aitriii0omp0.ct 

bec an. (Slo^ia tibi trinitas Qiicuq^ 6? Jjoc pieuictft cp. m 

CQualis t)na oeitas et ait oia ,i. tunc fiat pces cix 4)(!ratioe 

fecula etnucetin imperpetuu. aD oes. f)o. I^m. 3lefu rpe fili 

3In tpe pafcb alla. Iper ebDo Dei t)iui. a^iferere notis. tJ^. 

fancte trinif De Quocunq^ fit Q,ui feDes ao oertera pfis. 

feruitiu Oicit fug Ciuicunq^ ^iferere. (^fia. 3lcfu. 3|fte i5 

itt an. £D fieata et tienetiicta fc?. IXui feDes. 6? p totu anii 

et gfiofa trinitas paf et fiU^ pofl p^eDictii l&tn. nifi in Die 

et fpulTctus. Cap. Cimo. i. natafDrii: tabfiincDfQ^icra 

*g3 €gi aut feculo^ii imoi m. purifi. et paf. Diii t)fq? aD 

4Li tali inuifii)ili foU Deo afcen. Diii: et nifi Qii Dicat De 

Jonoi $ Qiom in fecula fecu fancta maria. et nifi in fef. tt 

Io?um amen. Deo gratias» per oc. co?po?i0 rpi Qii De oc. 

ipoc pieoictu cp. Oicitur oi^ fitferuitiu: ^nifii fef. trasfi 

bm Diiicis et in fef* et in oct. guratiois : et in fef. et per oc. 

et infra QuaDo ci)0* regitur. nois iefu QuaDo De ipfis oct. 

€t in comeo^a. fieate marie: fit feruitiii: feQuit iJ. €rur= 

et De fef. loci per totii annu^ ge Dfie aDiuua nos. S-. ^^tU' 

ertra etft paf. C 31n omnit)^ tiera nos p^opter nome tuii. 

aUis fe. per annii et in oit)us dBt J)is Dictis feQUuntur m' 

fec. at) oc. pat t^fq^ ao petbe. ces iot moDo 

et in oct. $ infra fine regimie ^i^ p?ie elepfon* iii, X P^ 

cj)0|i. et in t)ig:i. afce. et pen^ jLg elepfo.iii. Bprie elep^ 

tfte. et in t)igi. nataf Domini fon. iii. #ater nofler. 

et epp. CU5 ertra Diiicam eue. GCt ne nos. ^eD Ut)era nos. 

Dicitur f)oc capm. 3lfa. 33. tl^"^^ ^^^ ^^^ ^ lauDat)it te ao p^imam 

€t iuticia tua atiiuuatiant in Hiem. 

me. eCrauni no0 ue^ falutar^ nf . 

GCrraui ficut oui0 que periit ^pes! omnium finium terre 

Ciuere feruum tuu oiie quia et in mari longe. 

manoata tua no fum otilit^ X)^"^ ^^ aoiuto^ium meum 

(Xteoo in Deum. intentie. 

CCarnig refurreftionem. Domine ao aniuuanUu me 

(Bt tJitam eternam amen, fellina, 

33^Pl^ai^"t 00 mcum lautie, ^anftu^ tieu0 fanctu0 foiti0 

Ot cante gfiam tua tota tiie fanau0 et immo^tali^ 

magnituninem tuam agnu0 nei (im tolli0 peccata 

X)omine auerte faciem tua munni miferere notii0. 

a peccati0 mei0. ©enetiic anima mea oomio 

<Bt oe0 ini^tate0 mea0 tiele» (Bt oia que intra me funt no 

CXpi muntiu crea in me tie^. mini fanfto tim. 

OBt fpiritum reftum innoua ^Q^nMt anima mea titio. 

in t)ifceritiu0 mei0. (2Bt noli oliliuifci omne0 re= 

Xle P2Oiicia0 me a facie tua tritiutione0 tin^. 

(Bt fpiritum fanftum tuu ne CLUi piopiciatur omnitiu0 

aufera0 a me iniquitatit)U0 tui0, 

S^otie micfii leticiam falu- Ciui fanat omne0 infirmita 

tari0 tui te0 tua0. 

€t fpiritu p?incipali confir* CX^i retiimit He interitu tii 

ma me. tam tuam. 

GCripe me tiiie afi fiofe malo Ciui coionat te in mifericoi 

3 tJiro iniquo eripe me Dia et miferacionit)U0 

GC^ipe me tie iimici0 mei0 oe Ciui replet in tioni0 tiefioe 

U0 meu0. rium tuum. 

(Bt ati infurg:entitiu0 in me U Eenouatiitur t)t aquile in-- 

tJera me. uentU0 tua. I>eintie Oc Con* 

GC^^ipe me tie operantitiu0 ii fiteo?. a^ifereat $ abfolu^ 

quitatem. tionem. tjt0. an copleto^iu?, 

€t tie t)iri0 fanguinum fal* ^eauatur p?ece0 boc motio 

ua me. X>u0 tu conuerfu0 t)iuifi= 

^ic pfalmum nicam nomi^ catii0 no0. 

ni tuo in feculum feculi. Ct plet)0 tua letat)itur in te. 

Qt retitiam t)ota mea ne tiie Oftctie nobis tirie miam tua an piimam jFolio rbn. 

€t falutate tuum na nobi^» V^£Dminefaaepatetom 

X)ignate Orie nie iOo ^V^ nipotens etetne tieus 

%)ine peccato nos culiotiite, tim no0 ao piincipium fjui^ 

fllifetete nofiti Domine tki petuenite fecifli : tua nos 

^ifetete noHti, fiooie falua tJittute ^ coceoe: 

J^iat mia tua Dfie fujp no0. t)t in Sac Die ati nuUii uecli- 

jCtuealimotiu fpetauim^ i te nemus pftm: nec tillu incut^ 

X)iie tie^ ijtutit couette no0 tamus peticulii: feD femfi an 

(Bt ortne facie tua $ falui eti tuam iufliciam facienna om 

mu0, Dtie erauni (Bt clamo? nis noHta aftio tuo moneta 

^n% tjotiifcu. (Bt tn. ^izm^ mine nitigat Pet» Dit0 t)o. 

l^e pce0 pnifte nicat fupiani 'Biinicamus nrio* Deo gtas» 

fto mo an pma p totii anii ta Deinne nicat facetno^ (ic. i). 

in felii0 ^ in pfef. ta nupf $ P^eciofa ea in confpeftu ntti. 

fimpf ni(i a cena niti tifq? an f^. ^oi^ fftoi? tim. Deinnc 

ofta. paf. ^ nifi in nie aiatum nicat facetnos fine Dtts tJO^ 

ita ttt i oti)9 fet. $ p anue. $ a ^jr tiifcii. et fine HDiemus. 

Dfie ne in ita tjftg an cena no J55 ^nfta matia matet no 

mini: (j a De^ ot^. ttfq? an an mini nti iefu rjpi att^ oes fa 

uentii niti qit ne fet agt liati fti f elefti nei itetcenat ^ oitt 

poft JFiat ntia. fequatut. ^^, p^o notiis pfto^itjus; an nitm 

(JBrauni nite tjoce nteam qua neum nolltum ttt no0 metea 

clainaui an te. (j c. omia ficut mut ati eo aniuuati $ falua^ 

an ppf . fup^a notatii e ttff an ti. qui in ttinitate petfefta tti 

ocone nicena erpleat ^ec fe uit $ tegnat neus : u nia fecu» 

qnt^ 01? nc t oit)9 feliiiBi nup! la feculoiii amen. ^acetnos 

fi anii/ ertta e&noma. paf. oi? nicat. 2Deu0 in aniutoiiii me 

Xn fjac hoia Ijui^ niei tua um intene* \^. Dite an aniu-- 

no0 nite teple mia t)t p uannum me feliina. (ZBonem 

totum nie erultates: in tui0 mono nf ttit)U5 t)icit)9. Deu0 

Iaunitj9 neleftemut. Ipet. Do in aniuto^ium. Dite an. u tilc 

minu0 t)ot)ifcum. 'laenenica fequat fic. (^lo^ia pti $ filio 

mu0 nomino. Deo gtatias. et fpititui fanfto. ^icut etat 

3[n omit)U0 nitici0 u in fefti0 BPlie elepfon. ^Tpe elepfon. 

fanfto? non nupf. $ in felii0 ^lit elepfon. patet noftet 

ertta eftnoma. pafcfte nicatut ^t ne no0. ^en litieta. 

bec oiatio. GC^ neniat fupet no0 mifeti 

B C t 9Dtettmm 

coinia tua tne ^alutare tu= »^^Onc fanfte nobijS Cpi^ 

um CecunOu eloquiu tuum A^£ ritu0: tmu patri cu fi^ 

GCt refpice in feruos tuo0 et lio : nignar e piopt^ ingeri : no 

in opera tua. €t Dirige fili^ firo refufu.0 pectoii 

os eoium, Ois lingua mes fenf^ tiigo?: 

6Ct fit fpleDo? nfii tiei nfi fu^ confelHone perfonet : flame^ 

per no0 OBt opera manuu no fcat igne carita^: accenoat ar 

flraru oirige fujp no0 $ opusi Do? piorimos, 

manuu nraru oirige» f^tt fe ©^efta pater piiifime: pciqf 

qm» oco Dr i feftis Duplici* copart)nice:cofpueaclito:re 

bm 9 Quotiefciitp cljoius te* gnag jp omne feculu ame. p. 

git ertra tbi. paf. fine ^n^ m t (ZBgemponemicfjiriomi 

tioliifcu* fetJ tm cfi, HDiemuis, JLJl ne t)ia iuflificationum 

OQ^ps fempiterne tieu^: tuaru: $erq[Uiraeamfemper, 

nirige aft^ nfo0 in fie- I>a micfti intelleftu 5 fcru= 

neplacito tuo t)t in noie nile tdiboi legetua: et cufionia il* 

fti filii tui mereamur fjonis; lam in toto co^ne meo 

operit)U0 alJiinare. iEui tecii X)enuc me in femita mana 

niuit ^ regnat in t)nitate fpi toiu tuoi?: quia ipfam t)olui 

rituflanfti ne^: p oiafcfa fcfo Inclina coi meii in teftimo 

xn. ame* Dtii5 1)0» l^finicam^ nia tua: $ non in auariciam. 

ntio. 3n oit^ aliis fef. ^ pfef jffuerte oculos meo0 ne ni 

nc itt oco finc Ong t)otJifcii neant nanitatem: in nia tua 

»fen tantu cum ©lem^ niuifica me. 

3lrigere et fftfficare $ ^tatue feruo tuo eloquiii tu 

regere nignare niie neu0 qs um: in timo?e tuo 

coinatcoipoianfailegetua JHmputa opp?ot)iiu meum 

et in opiti^ manatoi? tuoiii: quon fufpicat^ fum: q? iuni^^ 

nt bk et in eternu te aurilia- cia tua iocunna. 

te fani u falui elTe mereamur GCcce cocupiui manata tua : 

IPer. (Bt finiat fupianfto mo in eqtate tua t)iuifica me 

Uinelicet cum. Oiis no. et cii. GCt neniat fuper me miferi- 

IBenenicamujs nfio. aBrcene= comia tua niie: falutare tuii 

tio? perfona nicat IBfinicite fcbm eloquium tuum. 

Oii0. 3(n noie pfi0 et filii et GCt refponet)o erpiofiiatitus 

fpiritulTanai 0men. C^^ micl)it)ertJii:qifperauiinfer 

tettiam i&pmnujj. monitmis tui0 3ti tertmm JFolio. rtJin» GCt ne auferais ne o?e meo iJ^ 
fju tJeritati^ tJff^quaq^: qa i 
iutiicii0 tui0 fuperfperaui 
(BCt cuaonia lege tua femfi: 
in feculii u in feculii feculi 
GCt amliulatia in latituoie: 
quia matiata tua ejcQuifiui, 
GCt loque&ar Oe telJimoniis 
tm in cofpeftu regum: $ no 
confunDetjar. 

€Ct meDitatjar in mantiatig 
tui0: que nileri 
GCt leuaui manu0 meas ati 
matJata tua q tiileri: $ ererce 
boi i iuUificationitj9 tui0 p. 
^fX €mo? eCo ^tJi tui fer= 
aIZ. uo tuo : i quo micfji fpe 
Detiifli* 

liec me confolata efl in fju^ 
militate mea: quia eloquiuf 
tuum tJiuificauit me 
^upertJi inique agetJat tJfq? 
quarp : a lege autem tua no tie 
clinaui. 

Jliemo? fui iutiicioi? tuoi? a 
feculo tfie: et confolat^ fum 
X)efeaio tenuit me: ^j pfto^ 
riti^ tiereliquetiti^ lege tua. 
CCantatJiles micfti erat iufii 
ficationesi tue: in loco pere= 
grinationi!5 mee. 
Jllemo? fui nofte noi0 tui Do 
mine: $ cuftotiiui legetuam. 
Ijec fafta efl micfji: quia m 
fiificationes; tuas erquiiiui. 
©o?cio mea tifie: tiin cuflo 
tiire legem tuam. IOep?ecat9 fum faciem tua 
in toto co^tie meo: miferere 
mei fcdm eloquium tuum 
OCogitaui tiias meas et con 
uerti petjej5meo0: in teflimo 
nia tua. 

JQaratus fii $ no fii turba^ 
tm: tJt cuflonia matiata tua 
Euneg pfto^um circumple= 
xi funt me: et legem tuam no 
fum otJlitus. 

JtteDia nofte furgeba ati co* 
fitentiii titii: fuperiutiicia m 
flificationisf tue 
©articep0 ego fum omniu? 
timentium te: u cufloDientiu 
mantiata tua 

jDlia tua tifie plena efl terra : 
iuflificatioes tuas tioce me. 
*#3£Dnitate fecifli cii fer^ 
JC^ uo tuo nomine: fc5m 
tJertiCi tuum 

Bonitate $ tiifciplina f fci 
entiam tioce me: qi in matia^ 
ti0 tui0 cretiitii 
©?iuf$ ijumiliarer ego tie^ 
liqm: piopterea eloquiuf tu^ 
um cufloniui 

Bon^ eg tu : $ i ijonitate tua 
Doce me iuflificatioe^ tuag. 
fllultiplicata efl fujp me ini^^ 
quita;5fuperlJ02ii: ego autem 
in toto co^tie meo fcrutaljo? 
mantiata tua 

OCoagulatii efl ficut lac co? 
eoium: ego tiero legem tuam 
metiitatus fum. au fertam 

^Bonu mi&i qi fiuiliafti me: 3(ncUna coi meii ne^. 3[n te^ 

tit Hifca iuftificatioe^ tuasi. flimoia tua. u. auette ocfos 

^onum micfti ler om tm: meos ne tJioeat tianitate in 

fuper milia auti et atgenti. uia tua Diuifica me» 3In te, 

fl^an^ tue fecetut me (j plaf= <3M. 3lnclina, ti^, Cgo tixi 

mauetut me: oa micfti itelle ttte mifetete mei. i^. ^ana 

ctii tJt Difcam manoata tua. aiam mea qi peccaui titii. 3n 

CLui timent te tJiOetiunt me fer. an. Oeniat micbi mifeta 

et letatjuntut : quia in tiettia tideg tue ^ t)iua. cp. i^it. jctjii. 

tua fupetfpetaui. ^jjrana me Drie <$ fanatio? 

CCognoui tiiie quia equitas J55 ^^lwu me fac $ faluus 

iuoicia tua: $ in tietitate tua eto qim lau0 mea tu e^. Sm. 

Ijumilialii me. ^ana aia? mea. di peccaui 

3E[iat mifeticoitiia tua m co titii. H. €go t}ixi titie mifete 

folet me: fecunoum eloquiu^ mei £i^ (S5lia. ^ana. \y ^r^iu 

tuum fetuo tuo. toi me^ eflo oite. ^. Bz nete 

OC^niant micfji mifetatioes liquas! me neq^ Hefpicias me 

mz $ t)iuam: quia iejc tua me ttm falutatis me^. 3in fec. 

Ditatio mea efl* pet anue. an. Cua One ercita 

CConfunoantut fujptJi quia potentia et tieni ati faluan= 

iniufle iniquitatem fecetunt tJum nos. Cajpm. ^jeb^eo. r. 

in me: ego aute eretcetioi in g^ Oi tJetutu^; efl tieniet 

manoatis tuis. X^^tt non tatoatiit ia no 

CCouettantut micfji timen^ etit timoi i finitiug nofltis: 

te0 te: et qui nouetunt tefli= qm ipfe e faluato? noflet. B 

monia tua. Sleni ao litetaOu no0. Dne 

E^at coi meCi immaculatii Deus tJittutii. 15^. a^t oflenOe 

in iuflificationit)9 tuig: tJt no facie tua (j falui etim^. Diie. 

confunDat, i^loiia» Oeni. ij, CimetJunt 

Gflo^ia. 3n Dfiica a. iLau0 et genteg nomen tuum Ofie. r^. 

peteni0 gloiia tieo pti (j filio OBt omnes; tegeg tette g:Io= 

fancto fimul pataclito i fcfa tiam tuam. ao tii. rDPmnus feculo^um. €pm. ii, cor. tjlf. ig3Cct02 potes tietar tie^ 
^^fRatia tfii nri iefu rjpi Jtiu0: qui tempetag tetu^ et catitas oei et comu^ tnceg : fpIetio?e mane infltu= 
nicatio fancti fpiig; (it femjg i^: et ignitjus metioiem. cu oitj9 not)i0. Deo gras, &. ccrtingue flammajs litiuf: an fertam jFolio. xix. aufer caloiem nonu: confer 
falutem co^po^um: tietamc^ 
pacem co^uium» 
5Q?efla pater piiiHme» ps. 

«OBfecit i falutare tm 
animamea: etintier- 
tium tuum fuperfperaui. 
X)t(zctx\it oculi mei i elo^ 
quium tuum: nicetes quanoo 
confolatieris me. 
Quia faatus fum ficut tJter 
in p^uina: iufiificatioesi tuas 
non fum otJlitus. 
Quot funt tiiegi ferui tui: 
quanoo facieg De perfequen^ 
titiu0 me iuoicium. 
Xliarrauerut micfti iiqui fa 
fiulatioeg: fen no t)t ler tua. 
Ontnia manoata tua tieri- 
ta0: iniqui perfecuti funt me 
atiiuua me» 

5Qaulomin9 confumauerQt 
me in terra: ego aute^ no De^ 
reliqui mantiata tua, 
jgecuntju miam tuam tJiui- 
fica me: $ cuGooiam teUimo 
nia oiis tui» 

Xn eternum nomine: tieriJu 
tuum permanet in celo» 
In generatione $ giiatione 
t^eritas! tua: funoafti terra^ 
et permanet. 

O^tJinatioe tua perfeuerat 
niesi: qm oia feruiunt titii* 
X^ifi Q? ler tua meoitatio 
mea eO: tuc fo^te perilTem in 
ftumilitate mea. Xn eternum non otiliuifcar 
iudificationes tuas: quia in 
ipfiis tJiuificafli me« 
^t^nm in ego faluu me fac: 
qm iuflificatioes tuas erqfiui 
jQIe erpeftaueriit peccato?e$ 
t)t peroerent me: teflimonia 
tua intelleri» 

Qmnig cofummationi0 tii^ 
Di finem: latum mannatum 
tuum nimig. Ig)falmu5. 

aSIomotio nileri legem 
tuamt)rie:totatJieme 
Ditatio mea eft. 
^uper iimico0 meosi p^utie 
tem me fecifli mantiato tuo: 
quia in eternum micfji efl» 
^uper oe0 Docentes me in^ 
telleri: quia teflimonia tua 
meDitatio mea efl. 
jguper fenes intelleri: quia 
manoata tua quefiui. 
jgfi oitJia mala ^bifmi peDes 
meo0: tit cuflooia )6ba tua» 
jp; iutJicii0 tuisf no Declina^ 
ni : qi tu legem pofuifli micfii. 
Q^ua Dulcia faucitiu.s meis 
eloquia tua: fufi mel o?i meo 
jg; mantjatis tui0 intelleri: 
Piopterea oDiui omne tJiam 
iniquitatig, 

Tjucerna peDiiiug meisi tier 
6q tuii: (j lume femitis; meis 
Xwtaui et fiatui: cufloDire 
mDicia inUiciz tm. 
Jpuiliat^fum Dfq^quaq^ Dtie: 
tjmiflca me fcb^ DertJu tuu. ao fertam 

OColuntaria 0110 mti {jene^ ^ufcipe feruu tuu in tonu: 

placita fac Dne: (f iutiicia tua non calunientur me fupertii, 

5000 nie. Of f i ^^^ Defecerut i falutare 

Mfa mea i manifi^ mei0 fe= tnnt et in eloquiu iufticie tue 

per: u lege tua no fum otJlit^ H^f f" ^^^"o tuo fc6m mi^ 

5Qofuerunt peccato^es; la= ferico^oiam tua: et lufiifica-- 

Queu micbi: et oe manDatisi tione$ tuas noce me. 

tui0 non erraui, jgerunuusfumego: tiami^ 

15eret)itate acquiliui tefii'- tU intellectu t)t fciam tefli^ 

monia tua in eternii: ca txnU monia tua. 

tatio co?ni0 mei funt tjC^mpu0 facientii nfte: Difli 

Xnclinaui co? meu an facie pauerunt legem tuam. 

Da0 iufiificatioe0 tua0 i eter Itieo nilen mantiata tua: 

num: ^ipter retrifiutione, p0 fuper aurum et topa^ion, 

XjI5iQuo0 otiio fiatiui: et ©?opterea ati oia maoata 

legem tuam tiileri» tua tiirigeiiar: oem tJia iiqua 

jgCDiutoi et fufceptoi meu0 otiio ftatiui» 3ln Dnici^. an. 

e0 tu: et i uertium tuum fujp* <^lom Iautii0 refonet in o?e 

fperaui, oim patri geniteq? pioli fpiii 

X)eclinate a me maligni: et fancto pariter refultet lautie 

fcrutatio? mantiata tiei mei, pereni. Cpm pmu. 3lolii0. U 

jgufcipe me fc6m eloquium r^y>He0 funt qui teftimo^ 

tuuet niuam: et no confum \jLniiitiantincelo: pf et 

Da0 me ati erpeftatione mea» \)txhn: et fpiiirctii0 et bi tre0 

Ja^iww^ tn^ ^ f^luu0 ero: et tinu funt* R. 3ln eternii Dfte, 

meDitabo? in iuflificationi* Permanet tieriiii tuii» u. 3!n 

liu0 tui0 femper» celo et i feculii feculi mim 

gpieuifli omne0 DifceDete0 tua. IPermanet» (^fia* 3ln et 

a iuDicii0 tui0: quia iniufla «. Dfi0regitmeetnic6ilmi^ 

cogitatio eo?um. ciii Deerit B 3[n ioco pafcue 

©?euaricate0 reputaui om iiii me collocauit. 3|n fer. an. 

ne0 peccatoie0 terre: iDeo Di^ Bo c6fiiDa0 me Diie aii erpe^ 

leri teflimonia tua. ftatioe mea. Cpm. CJiefla. tj, 

CConflge timoie tuo carne0 ^^Q^nia ^itiate quoD iio* 

mea0 : a inmi^ ei tui0 timui \J num eft tenete aii omni 

H^" i«tiiciu et iufticia : non fpecie mala atiftinete DO0. i^ 

txm» me caliiniantiti^ m. laeneDicam Dfim. 31n omni ao nonam Sot xx. 

tempoie» ^ %mu lau^ tim doquium tuum: m non 00= 

in 020 meo» 3|n, ena. 15ene== mmef mei omnis iniuaicia. 

Oica. 13. Dri0 regit. Jn aOue, ^etiime me a caluniig Wi-- 

an. 3ln tuo aouetu erue no0 nu: ut cuftooia maoata tua. 

oomine. Capm. Jfaie. xiiii. ^mzm tua illumina fuper 

liRope efi t)t tjeniat th feruum tuum: et ooce me iu= t3^ _ pu0eius:5riie0eiu0no flificationes tuas. 

elongalJiitur: miferetiit liitgi Qixitm aquarii oetJurerunt 

iacot) et ifrael faluabitur^ B oculi mei: quia non cuftooie 

HDflenOe nobis tiiie. a^iam runt legem tuam. 

tua. tj €t falutare tuum oa X"Sws; es oomie: et rectum 

noW0. a^iam. <3lia. ^noz. tj iuOicium tuum. 

^emeto nri Otte in tfiplaci^ (ftaDafli iufiiciam teliimo^ 

to ppfi tni. R. Clifita no0 in nia tua: ^ tjeritate tua nimis 

falutari tuo» 30 ir, 5)pmn^. 'tE^^^^f^^^ wi^ fecit^el^me- 

B(Bt\x oeus tenar t)iffO|: n%: q? otiliti funt tjerda tua 

immotus in te perma- inimici mei. 

nens: luci.soiurne tepo^a: fuc Xffnitil eloqu^ tuii tie&emc^ 

ceifitjus oeterminans. ter : et feru^ tuu0 oilerit illij. 

Ilargire clarii tjefpere: quo jgoolefcentulus fum ego et 

tJita nuf$ Decioat: feo p^e^ contemptus: iulJificationes 

mium mo^tis facre: perennis tuas non fum oblitus. 

inHet glo^ia. X^^^f^^ ^w^ iuflicia in eter= 

©?efia pater. pfalm^. num: et ler tua tieritas. 

^j\ 3lratiilia telilonia tua XJ^^^wl^fi^^ ^^ angulJia in= 

JkUL oomine: ioeo fcrutata ueneriit me: maoata tua me 

eH ea anima mea. Oitatio mea eft. 

X)eclaratio fermonii tuoi? gCquitasteHimonia tuai e- 

illuminat: et intellectum oat ternum: intellectum Da mi= 

paruulis. c6i et tJiuam. 

Qs meum aperui et attrari GTIo^ia patri. pfalmus* 

fpiritum: auia manData tua ^^Hamaui in toto co^De 

DefiDeratiam. V-<L ^J^auDi me Drie: iuflifi^ 

JBLimz i me $ miferere mei: cationes tuas requiram. 

fecunDum iuDicium Diligen (Xlamaui ao te faluum me 

tium nomen tuum. fac: Dt cufioDia maoata tua. 

Orteflrus meos Dirige feciiDii TQitnmi i maturitate $ cla 9D nonam 

maui: q? in mba tm fuper-- Gloiia patti tt mio. ps. 

X3?euenerunt oculi mei ao A:/megrati0:$a«tiistu= 

te Diluculo: m meoitarer elo i0 fo^miDauit coi meum, 

Quia tua» Jletatjoi ego fup elo^a tua: 

OCoce meam auDi fc5m mi licut m iuenit fpolia multa 

fericoiDia tuaDtie: ^ fc5m iu Iniquitatem oOio ftatJUi et 

Diciii tuum tjiuifica me ali&ominat^ fum: legem au* 

H^PPlopinquauerfit perfe^ tem tuam Dileri, 

Quente^ me iniquitati: a lege j^epties in oie lauoem Dijri 

autem tua longe fatti funt. tibi: fuper iuDicia inmtit tue 

©lope e0 tn Dtte: et oe0 m ©ar multa DiligentitJ^ lege 

tnt Derita.0» tuam: et no ell illis fcaDalu, 

Initio cognoui De tefiimo* eCrpeftatiam falutare tuu^ 

niiis tuis: quia in eternum fii Dfie: et manData tua Dileri» 

Dafli ea* (XulioDiuit aia mea teftimo 

tXiDe f)iiilitate mea $ eripe nia tua: <$ Dilerit ea Detemef» 

me: qi lege tua no fii otilitug j^eruaui manoata tua ^ te* 

luDica iuDicium meum et Gimoniatua: qiuia omejs t)ie 

reoime me: piopter eloquiu^ mee in confpeftu tuo. 

tuum iJiuifica me» jSVVlofiqntt Depcatio mea 

Eonge a peccatoiiftug fal^ in cofpeftu tuo Diie: iurta elo 

quia iuflificationes tuas no qiuiii tuii Da mic6i intelleftii 

erquifierunt Intret pofiulatio mea i co* 

fliie tue multe Drie: fc$m iu fpeftu tuo : feciirium eloquiii 

Dicium tuum ijiuifica me, tuum eripe me» 

jQluIti qui perfequiitur me t GC^uftatiunt labia mea hm 

tribulant me: a tefiimoniis num: cum Docueri$ me iufli 

tuis non Declinaui» ficationes tuas* 

DCini p?euaricante0 $ tatie^ ^Q^onunciatiit lingua mea 

fcetiam: quia eloquia tua no eloquium tuum: quia omia 

cuflooierunt. manoata tua equitas, 

Ctitie qin maData tua Dileri H^at manu0 tua m faluet 

Dtie: in mia tua tiiuifica me» me: qin manoata tua elegi» 

©lincipium tiertjoiu tuo?ii CCocwpiwt ^^alutare tuii Drie: 

iieritas: in eternum omia iu^ et ler tua meDitatio mea ell. 

Uicia iufiicie tue* tliuet anima mea f lauDa iFeria. ii. ati matutmas jFoIio xxl bittz: et iunina tua atJiuua^ 
tjunt me. 

gC^taui ficut ouis! que periit: 
Quere feruu^ tuum quia ma^ 
nata tua no fum ot)litu.$* 
0lia pci» Jn Do. an. OBr quo 
oia per quem omnia in quo 
omnia ipfi gloiia in fecula 
Capitulum. ao epfie. tj. 

ajBus nominu0 tma fi 
tes; tmum tjaptifma: 
tinu$ tieu0 et pater omnium 
Qui fuper omnes 5 per omia 
et in oibm notJig qui eCt tin= 
Diftus in fcfa, ^, Clamaui i 
toto co^oe. €rautii me Dne. 
^. Sluflificationes tuas re^= 
ram. (ZBjcauOi. (^Io?ia. Cla* 
maui. jj. ad occult^ meis mii 
na me Drie. R. Ct atj alieniis 
parce feruo tuo. Jn fer. an. 
Jurta eloquium tuu Da mi- 
ci)i intelleftum oomine 
Capitulum an gala. ferto. 

ILteralteri^onerapoi 
_ .tate : et fic atiimpIetJit^ 
lep rpi. Deo &. la. EeOime 
me tJtie Ct miferere mei. tJ9, 
Pe0 enim meus fletit in tjia 
refta in ecclefiis fienetiica^ te 
nne. Ct. (^loiia. Eetiime. ti. 
Zb occulti0 mei0. jn fer. m 
atiuetu an. ^leni Dne et noli 
tartiare relara facino^a ple^ 
liisi tue ifrf. cp. Q^icbee. iiii, 

aCnite afcentiamu0 ati 
monte tifii <$ ao tiomuf 

B C 
tjei iacob: ^ nocetiit nos tJias 
fua0: $ amtjula&im^ in femi 
ti0 eiu0: q? oe fpon eritiit ler 
et t3ert)u tiiii tie fjierufale. ^ 
^uper te ftierufale SD^ietur 
Dfis. 13. Ct gIo?ia tim in te t)i 
Oetiitut. ©lietur. (^fia. ^ufi 
ti. Dfie tie^ uirtutii conuerte 
no0. a. Ct ofietie facie tua 
et falui erimu0. C JFeria. iU 
aD matu. inuita. Eege tjetu* 
rii Drim Oenite aDo^emu0. p 
Clenite. 5)oc inuita. Dc in fec 
£ aDue. quotiDie tJfq^ aD t)i- 
gi. nataf Dni qtt De ea agitut 
nifi in. tiii. t)t. fef . $ fati. tiit. te 
poiu* p9. OertJii fupnii tJtg. 
ante pfal. I5eatu0 Dir. Ct a 
Diie ne in ira. tifqj aD rl. et a 
^tm oim. Df(]^ aD aDuentii 
Dtitqti De. ti. fer. agttut. Dr aD 
matu. inuita. feqn^. ^lenite 
erultemus Diio. p. JutJilem^ 
Deo (alu. 5c. ©pmnujEf. 

^jrHDmno refeftis artutj^: 
JC< ^Pl^to cutJili furgim^: 
notJis pater canentitJ^: aDelTe 
te Depofcimu$. 
^t lingua piimu cocinat: te 
metis arooi amtJiat: tJt aftuii 
fequetiii: tufftefis! ero^Dium 
(TeDat tenetJie lumini : <$ nor 
Diurno fiDeri: Dt culpa quam 
nor intulit: lucis latjefcat mu 
nere. 

JQ^ecamur iDe fupplice0:no 
ras t)t oe0 aputes: $ o?e te ca 

f jFenafcUa 

netiu: lautimis imperpetuu. nit te facie0 mea: faciem tua 

fyria titJi Hiie. IPoft purifica Homine requiram» 

ti0e5, 5Qta pr piifli. IPcr efla I}e auertas facie tua a me: 

te a? i0e 6i^mn'^. Bofte fur^ ne necline^ i ira a feruo tuo. 

gete0, qre i piticipio pfalterii jgLt^iiim me^ eflo niie ne ue 

an pfalmu. 15tu0 Dir. p, rrtii relinqua0 me: neq^ tiefpicias 

»€)minu0iUuiatio me Deu0 falutaris meu0. 

meaetfalu0mea: Ciuonia pater meu0 f ma= 

quem timelio. ter mea nereliquerut me : nii0 

1)110 iJtecto? Di= aute aflumpfit me. 

te mee: a quo trepioatJO. Eege pone micbi Uiie i tJia 

X)u appiopiat fujp me noce tua : ^ nirige me i femita refta 

te0: t3t eoant carne0 mea0. piopter inimico0 meo0. 

Qui tritjulat meiimici mei: X>e tratJineri0 me i anima0 

ipfi ifirmati funt $ cecinerut tritiulantiii me qin infurre^ 

^i confiflant anuerfum me rerunt in me tefle^iniqui: et 

caftra: no timelJit co? meum. metita eft iniquita0 Ubu 

gi erurgat anuerfum me p= (Jreno Dinere tiona nomini: 

m: in fioc ego fperafjo» in terra tjiuentium. 

OCna petii a niio 6ac requi- gCrpecta nominu^ niriliter 

ram: tjt inbabite i nomo niii age et cofo^tetur coi tuum: et 

omni{)U0 nief)U0 nite mee. fuftine nominii. p0. rrtJii. 

'CX.t nineam noluntate nrii: ' y w D te ntte clamafjo ne^ 

et nifitem templum tim. jTjLnte^ ne filea^ a me ne= 

Q.in afjfconit me i taterna qii tacea0 a me: ot aflimilatjo? 

culo fuo i nie maloi?: iJterit nefcennetifju0 in lacum. 

me i afjfconito tafjernacfi fui g[rauni nfie tjocem nepieca 

In petra eraltauit me u nuc tioni0 mee nu oio an te: num 

eraltauitcaputmeum: fuper ertoUo manu0 mea0 an te^ 

inimico0 meo0. plum fanctum tuum. 

(Xircuiui et imolaui i tafjer He fimul trana0 me cu pec^ 

naculo ei^ fjoflia nociferatio cato?ifiu0: et cu operantif)U0 

ni0: catafjo ^pfalmunicanfio iniquitatem ne perna0 me. 

gCrauni nomie tjoce meam Q.ui loquiitur pacem cum 

qua clamaui an te: miferece p^orimo fuo: mala autem in 

mei et erauni me. co^nifju^ eo^um, 

fX^bi nirit co? meii erquifi^ X)^ illis; fecunnu opera ec= aD matutinas iFof. xxiu 

rum: $ fecunnum nequitfam anmonum filiu0 tjmcoinu^ 

aoinuentionum ipfoium. pCor Dni itetcioetis flama 

^ecuntiu opera manuu eoi? ignig Dor Dtii pcucientig De= 

trifjue illi^ : reODe retritutio fertum : et comouetiit OiijS De^ 

nem eoium ipliis. fertum caoe^. 

Q,m no itellereft ojpa Dfii: tlor r^ni pparatis; ceruo^ t 

et in ojpa manuii ei^ oeftrues; reuelatiit coDenfa: (j in teplo 

illos et non eDificatiis eo0. tim omnes Oicent glo^iam. 

jgeneoiftus Dfi0: qm erauOi X)m Diluuiii iftitare facit: 

uit tjoce oep^ecationis mee. et feDetiit Dfi0 rer in eternum 

X)m aDiuto? meu0 et iJte^ X)ni5 ijirtutem populo fuo 

cto? meus: u in ipfo fperauit Dafiit; Dn0 teneDicet populo 

co? meum u aDiutu^ fum. fuo in pace. ps. rrir. 

G[t reflo^uit caro mea: $ er ^^^jTaltabo te Diie qiti fu= 

tjoluntate mea cofiteljo? ei. VjL^^^PiOi ^^* ^^^ Delefta^ 

X)n0 fo^tituDo ple{)i0 fue: et fli inimico0 meo0 fuper me. 

^jteaoi faluationu rpi fui e. X)ne Deu0 meu0 clamaui aD 

^aluu fac populii tuii Drie te: et fanafli me. 

et ijeneDic fjereDitati tue: et X)n^ eDurifti afi iferno ani 

rege eo0 et ertoUe iUo0 tjfqj ma mea: faluafti me a Defce^ 

in eternum. Dentibu^ in lacum. 

fyiDlia pri. an. 2Dri0 Defen^ JQfaUite Dtio omne0 fanfti 

fo? Dite mee. p0. rri3iii. eiu0: ^ confitemini memo^ie 

"yTTjfferte Dfio fiiii Dei : af fanctitati0 eiu0. 

^JtJLferte Dfio fiUo0 arietu CXm ira i inDignatione ei^: 

jg;fferte Dfio gfia^ (j J)ono?e et i3ita in Doluntate zim* 

afferte Dfio gfiam noi tim: jg[D Defperii DemoiatJit fte^ 

aDo^ate Dfim i atrio ffto ti^* tu0: et aD matutinCi leticia. 

XX^^ ^ft^ ^wper aqua0 Deu0 GCgo autem Diri i abiiDatia 

maieftati0 intonuit: Dfi0 fu* mea:nonmouelJonneternii 

per aquas multa^. X)^^ inDoUitate tua: piefti^ 

tXOjr Dfii i Dirtute: Dor Dfii tifti Decoii meo tJirtutem. 

in magnificentia. jpruertifti faciem tua a me: 

tx^^ ^fti pfrig:fti0 ceDio0: et factu0 fum coturt)atu0. 

et pfriget Dfi0 ceD2O0 Utiani. jgLD te Dfie clamatjo: et aD 

g[t cominuet eo0 taq? tJitu^ Deum meum Dep?ecafJO|. 

lum UtJani : u Dilectu0 quem- Q,ue tJtiUta^ i f aguie meo : 

fu jFeria fcfia 

uu tjefcenno in co?ruptione Hec concIuQm me in mani 

Xiun^O ;:>fitcbit tibi pnlm: hm inimiti: flatuifli in loco 

aut anuciabit ueritate tua» fpaciofo peoes: meo0. 

'HuDiuittitiSdtmifert^emei: 0iferere mei Dtie qm txibn 

0110 factu0 e atJiuto? meu0. lo^- coturfjatug eft in ira ocu 

OCouertifli planctu meu in lu0 me^ aia mea $ tJeter me^ 

gautJiu micfti: ::>timi faccu (Xm tiefecit in tiolo?e tJita 

meu ^ circuDetJilli me leticia mea : et anni mei in gemitib^ 

OCt catet titJi gfia mea $ no Infirmata e i paujBtate m 

copungar: orie tieu0mcu0 in mea: ^ oflameapturtiatafiit 

eternum cofitebo? titii. ^up oe0 iimico0 meos faft^ 

©"lo^ia, an. aoo^ate Onm in fum opp^ob^iu tJicinis mei0 

aula fancta tin^* ps. m, tjaioe: et timo? notig mei0. 

XiStetJiiefperauinoco^ (Xni tJitJebant me fo^as fu 

funtiarineternu: iniu gerlit a me: obliuioni tiatus! 

flicia tua libera me. fum tanq? mo^tuus a coitie. 

Xnclina atJ me aure tuam: Eact^ fum ta$ tjas jBDitii: 

accelera tJt eruas me. qm autiiui tJituperationem 

GCfto micfji in oeum p^ote^ multo? pmoiatiQ i circuitu 

cto^em (j in tiomum refugii: Xn eo num coueniret (imul 

tJt faluum me facias. atiuerfum me: accipere aiam 

Q.tn foititutio mea (j refu^ meam confiliati funt. 

giii meu es tu: $ ^jpter nome GCp aute in te fperaui tine 

tuii tietiuces met enutries me Uiri tieus meu0 es tn : in ma* 

GCDuces me tie laqueo qiuem nitius tui0 fo^tes mee. 

atifcotieriit micbi: quoniam GCripe me De manu iimico? 

tu e0 p^otecto^ meu0. meoi?: et a perfequctiti^ me. 

In man^ tuas commentio Illuflra facie tuam fue fer 

fpiritii meii: retiemifli me tio uum tuii faluii me fac i mia 

mine tieus tieritatis. tua tite: non cofunoar quo* 

Omi otjferuantes t3anita= niam inuocaui te. 

tes: fuperuacue. ©^rutiefcant ipii $ netiucam 

GCjo aiit i liiio fjpaui: $ erul tur in infernum: muta fiant 

tatjo et letatjo? in mia tua. latiia nolofa. 

Q.iti refperifli fjumilitate? Clnz loqiuiit atiuerfus iuflu 

meam: faluafli tie neceflitati iiti^tate: i fuptiia u i atjufioe 

tJU0 animam meam, (iua magna mftitutio oul'' aD matutmas jFoUo xxiii 

cetimig tue Une: quam adfco I)in cofitebo? anuerfu me 

Difti timenti&us te. in iufiicia mea litio: et tu re^ 

^Qerfecilii m qui fperat in mifiHi ipietate^ peccati mei. 

te: in confpectu Ulio^ t)oim, 'jQio Jac oiabit ao te oinis 

jgiifcooeisi eos in abfcooito fanctug: in tepo^e opoituno. 

faciei tue: a pturdatioe boim XX^^^^n l niluuio aqru mul 

5Q?oteges eo0 i tatjernaculo ta?: an eu no appiorimabut 

tuo: a cotraoictioe lingua?. tX" ^^ tefugiu meu a tritiu 

'jQtntnictnfi liti0 qin mirifi IatidequecirculieDitme:erul 

cauit miferico^Oiam fua mi= tatio mea erue me a circuDa 

cf)i: in ciuitate munita. titius me. 

G^go aute Oiri in ercelTu me X^^f^^l^ft" fi^^ ^^^d $ illrua 

tis mee: proiect^ fum a facie te i tjia bac qua graoierj: fir= 

oculoium tuoium» matio fuper te oculo0 meo0, 

Xli^o erauoilii t^oce oronijai IJolite fieri ficut equ^ <$ mu 

mee: oum clamarem ati te. lus: quidug no eft intelleftus 

X)iligite Ditm oeis facti ei^ X^^ cliamo $ freno marillas 

qin ueritate requiret Dri0: et eo^um coliringe: qui no ap^ 

retribuet atiiiDanter facien^ p^orimant aD te» 

ti(JU0 fupertJiam. 0fta flagella pctor^* fpera^ 

OCitilit agite $ cofoitef coi te aut i Dfio mia circiiDatiit. 

Dfm: oe0 ^ fperatis in Dtto. Ifetamini in Dito <$ erultate 

Gfloiia patri. pfalm^. rrri. iufii: et glo^iamini omes re= 

B(ZBati quo? remilTe fitt cti co^De. 

iniquitates: etquo^um 0na. an, 3!n tua iufiicia li^ 

tecta funt peccata. fiera me Dite. ps. rrrii. 

B^^tu0 Dir cui no iputauit ^nfjfultate iufti in Dito: re 

Dits pcttn : nec e i fpit ei^ DoR vjL ^^^^ ^^^^^ collauDatio 

Q,in tacui iueterauert olTa (Xofitemi Dito in citbara: in 

mea: Dum clamare tota Die. pfalterio Dece co^Darit pfal= 

CXuoniam Die ac nocte gra lite illi. 

uata efl fup me man^ tua: co (Xatate ei caticit nouii: tene 

uerfu0 fum in eriina mea pfallite ei in Dociferatione. 

Dum configitur fpina. Q-Uia rectum efl tiertiit Dtti: 

Xytlictn meu? cognitit ti&i et omnia opera tin^ in fiDe. 

feci: $ iiufiiciam meam non D^IJS^^ ^^^"^ ^ iuDiciii: mi 

abfconDi. ferico^Dia Diti plena e terra. ftxia itta XX^^^^ ^"^ ^^^^ firmati iut: 
et fpu O|i0 ei9 010 tiittus eoi? 
(jongtegan^ dcnt in Dtre 
aquas mari0: ponen0 in tfte 
fauri0 atJi(ro0 

'CCimeat oiim o!0 terra: ati 
eo aute comoueantur omts 
inba()itante0 o?bem 
Qiti ipfe Oirit $ fafta funt: 
ipfe maoauit et creata funt 
X)n0 OiHipat cocilia getiCi 
rep^otiat aut cogitatioe0 ppfo 
ru: <$ repiobat cofilia piicipii 
(Xofiliii aiit Orti i etnii ma= 
net: cogitatioe0 coitii0 tP in 
generatione <$ generationem 
^eata gen0 cuiu0 efl nomi- 
nu0 oe^ ei^: populu0 que ele 
git in 6eret)itatem Ubt 
X)e celo refpejcit liti0: uiDit 
omne0 filio0 fiominum. 
X> p^eparato Ijafiitaculo 
fuo: refperit fuper ome0 q 6a 
tiitant terram 

(Xui finrit figillati co^tia 
eoi?: ^ itellerit oia ojga toiu. 
IJon faluatur rer fi multa 
«tute: et gpga0 no faluatJit 
in multituDine t)irtuti0 fue. 
^E^llar equu0 ao falute: in 
atiuntiantia autem t)irtuti0 
fue non faluatiitur 
6;cce ocuU Dfii fuper metue 
te0 eum: <$ in ei0 qui fperant 
fuper mifericoioia tim 
Ctf eruat a mo?te aia0 eoi?: 
et alat eo0 in fame. jgiia nfa fuflinet Oiim: qm 
atiiuto? ^ ^Jteftoi nofter eft. 
Qj in eo letatJit coi nofiru: 
1$ in noie ffto tim fperauim^ 
'Ei^t miferico?Dia tua Oiie 
fuper no0: quemaomooii fpe 
rauimu0 in te. ps. rrriii 

BOBneDica Dtim in oi tpe 
femjB Iau0 ti^ i oie meo 
Xn Diio lauoatjit aia mea: 
auDiant mafueti <$ letentur. 
0agnificate oiim mecii: et 
eraltem^ nome ei^ in ioipfii 
g[rquifiui Dfim ^ erauoiuit 
me: $ er omnitiu0 tritmlatio 
nit)U0 mei0 eripuit me 
j^ccetiite ao eu $ illumina^ 
mini: ^ facie0 i)re no pfiitiet 
Xfie pauper clamauit <$ t)fi0 
erauoiuit eii: 5 er olbm tri= 
t)uIationit)9 tim faluauit eti 
Xtnmittit angel^ otii in cir 
tmtn timentium eum: et eri^ 
piet eo0 

0uMtt et t)itiete quoniam 
fuaui0 efl Dii0: tieatu0 t3ir 4 
fperat in eo. 

'^metetiiimoe^fftiei^: qtn 
no ell inopia timetit)U0 eum 
X)imtt% eguerunt $ efurie^ 
runt: inquirete^ autem Ofim 
non minuentur omni tono. 
Xjtnitt filii autiite me: timo 
rem Ofii Docetio t)O0. 
Q,ui0 ell 66 qui t)ult t^ita^: 
mugit Die0 t)it)ere t)ono0 
^obibe lingua tua a malo : aD matutmas; jfoL xxiiiU 

0t ladia tua ne loquat nolu tU mala 

Xyintxtz a malo <$ fac ftonu; DHiat ta$ puluis an facic tic 

inquire pace $ fifequere eam ti: $ anpl^ Dfii coartas eos. 

Oculi Dfti fufi iulios: $ au= Eiat tJia eoi? tenet^e et lu= 

res! eius aD pitm eo?um. ti^icum: et angelus Dtii perfe 

CTult^ aute Dfii fufi facien^ quens eo0. 

tes mala: t)t perDat De terra Qm gratis at)fc6Derut mi= 

memo^iam eo^um cfti interitii laquei fui: fufiua 

OClamauerut iuGi ^ Diis er^ tnz erp?oti?aueriit afai; mea. 

auDiuit eo0: ^ er oifj^ trifju^ tJeniat illi laque^ que igno 

lationiDus eoi? litierauit eo0 rat: f captio quam afifconDit 

lurta eft Diis f)i0 qui tritju app^efteDat eum $ in laqueii 

lato funt co^De: u bumile^ fpi caDat in iDipfum 

ritu faluafjit jBCnima autem mea erulta^ 

©ulte tri{iulatione0 iuIlo= tJit in Diio: et Deleftatiitur fu 

rum: u De omitiu0 bi0 litiera per falutari fuo, 

uit eo0 Dti0» Qi^nia oflTa mea Dicent: Do= 

duIioDit Dfi0 oia oflTa eoi?: mine qui0 (tmili0 titii 

unit er W non conteretur 6Cnpie0 inope De manu fo? 

JDLo?0 peccatoi? peflima: (j ^ tio?ii tim: egenii $ pauperem 

oDeriit iuflum Delinquent a Diripientitiu0 me. 

B^Dimet Dit0 aia0 feruoiit igurgente0tefte0iniqui:que 

fuo^um: et non Deliquet om- ignoiatiam interrogatiat me 

ne0 qui fperant in eo B^tntiuetiat miclii mala ^ 

01o?ia. an, iReftO0 Decet col tioni0: IJerilitate aie mee. 

XlauDatio. ps. rrriiii. G[go aut cum mic&i moIeOi 

e^DicaDfienocente^me: elTent: inDuetiar cilicio. 

erpugna impugnante0 me IJumiliaDam i ieiunio ani= 

^PP^e&eDe arma ^ fcutii: gt ma mea: $ oiatio mea in finu 

erurge in aDiuto^iii micfii meo conuertetur 

g[ffiiDe framea <$ cocIuDe aD Quafi ^irimu <$ quafi fra= 

uerfu0 eo0 ^ gfequiitur me: tre nf^ fic pplacetia: quafi lu^ 

Dic aie mee falu0 tua ego fit. ge0 $ ptriflat^ fic liiiiliatiar 

(XonfunDatur et reuereant: Q^t aDuerfum me letati fut 

querente0 animam mea. et coueneritt: cogregata funt 

jguertantur retroifum et fup me flagella et igno^aui. 

confunDantur: cogitate0 mi X5iflj^pati ^unt nec copunfti iFetia icH 

tentauerut me fu&fannaue* fempet magnificetur tin0 ^ 

runt me futJfannatione: fre= tiolunt pacem ferui tim* 

Duerut fujp me DcntilJ^ fui0. GCt ^gua mea meDitatiitur 

X)ne tin refpicie^ reflitue a* iufliciam tuam: tota Hie lau» 

nima mea a malignitate eo^ uem tuam. Pfalmus rrrti. 

rum: a leoniij^ tmica meam. V^^^nt inimm t)t nelin 

CConfitebo? tiOi in ecclefia cV-/nw^f^nfemetipfo:non 

magna: in populo graui lau efi timoi Dei ante oculo? ei^. 

natjo te. Ciuoniam nolofe egit i co^ 

IJon fupergauneant micbi fpeftu ei^^t^tinueniatur ini^ 

aui anuerfantur micfti iniq: ta0 eiuis ati onium 

Qui onerunt me grati^ et an OC^ttia o^is eius iniquitas tf 

nuunt oculis tol^: noUiit intelligere m bt 

(iin mitbi ^tie pacifice lo^ ne ageret 

quetat: ^iiracuuiaterrelo* XniQwi^at^tn meDitatus eft 

quenteis uolos! cogitatjant in cutiiU fuo aflitit oi tJie no 

6Ct tilatauerut fuper me 00 done: maUciam autem non 

fuum: Direrunt euge euge tii oDiuit 

uerunt ocuU nollri X)^^ ^" ^^^o mia tua : ^ tjeri 

OCiDifti Dfie ne filea^: nomi tas tua tjfq^ ati nutiejs 

ne ne nifcetiasi a me Xufticia tua ficut moteg tJei: 

GCrurge et intentie iutiicio iuDicia tua atjplTus: muita. 

meo tieu0meu0: et tiominus Jiomines et iumenta falua 

meu!5 in caufam meam tiiis Dfte: queatimotium mul» 

luDica me fcfim iufticiam tipUcafti miam tuam tieu0. 

tuam tiiie tie^ meus: $ no fufi ^ilii aute boim: in tegmine 

gautieant micbi. alarii tuarum fperatjunt 

XI on ticant in coitiit^ fuis X netiiiatiiitur ati tJtiertate 

euge euge aie nofire: nec tii= tiomus tue: et toirente tjolu 

cant tieuo?atjimu0 eum. ptati0 tue potatji0 eo0 

GCtutiefcat 9 reuereat fimul Q,uoniam aputi te eft fon» 

qui gratulantur maU0 mei0 tiite: ^ in lumine tuo tJitietii 

Intiuant confuQone et re- mu0 lumen. 

uerentia: qui maligna loquii ©^etentie miam tuam fcien 

tur fuper me tit)U0 te: et iufticiam tua {)i0 

eCruUent et letentur qui t)o qui recto funt coitie 

lunt iufticiam mea: $ tiicant JQon tjeniat micbi pe0 fujp^ aD matutinas jFolio m» 

bit: et manu0 peccato^fe non terram: et Ueleftaliuntur in 

moueat me. multituoine pacis 

X^i cecioerunt qui operant O^iferuatJit pfto? iuflu: (j ftri 

iniquitatem erpulfi funt nec ttbit fufi eum tentitufli fuis 

potuerunt fiare X)iis aute irritietiit eu: qtn 

0lo?ia patri. an. OBrpugna p^ofpicit ip tieniat Oies tim, 

impugnantes! me. ps. rrrtji, CyiatJiu euaginauerut pecca 

^^'VDli emulari in mali* to^e^: inteoerunt arcii fuum 

r*^>c ffnanti(JU0: neq^ ^ela* tJCtuecipiatpaupere t iope: 

ueri0 faciente^ iniquitatem. I3t trucinent reftO]S co^oe 

Ctm tanij fenii tjelocif are 0latiiu0 eo?um intret i co^ 

fcent: $ queaomotium olera ua ipfo^um: et arcus eo^ii co 

lierliarum cito oecitient. fringatur 

^peraintiiioetfactjonitate: JHeliug ed moDicu iuflo: fu 

et inlbatiita terram $ pafce- per oiuitias pctoi? multas 

ri0 in Diuitiis tim Qin ti^acjiia pftoi? coterenf : 

X)eleftare in nito : et oatiit ti confirmat aute iufiog tiii0. 

fii petitiones co?lii0 tni Houit tiii0 tiies imaculato 

^euela Oiio tiiam tua: $ fpe rii: (jbereoitas eoi? i etnu erit 

ra in eo et ipfe faciet Xicin cofuntetur in tpe ma 

G[t eOucet quafi lumen iuM lo: ^ in tJiet)U0 fami0 fatura 

ciam tuam et iutiicium tuuf bmt/ q? pftoie^ peritiunt 

tanq? merioiem: futmit^ eflo Inimici ^o Orii mor tit Jio^ 

nrio et o?a eum noiificati fuerint $ eraltati: 

Holi emulari in eo qui p?o neficiente0 queanmonii fu= 

fperatur in tiia fua: ^ in boie mu0 neficient 

faciente iniuflicia^. JHutuatiitur peccato? et no 

X>fine ati ira et nerelinque foluet: iuflu0 autem miferet 

furo?e: noli emulari nt ma= et retritiuet 

ligneri0 Qjiia tienenicente^ ei bere^ 

Qm m malignant erter= nitatiunt terram: malenicen 

minatiutur: fuftinete0 aute^ te0 autem ei nifperitiunt 

nfim ipfi lierenitatiiit terra. jgpwti nfim greflu0 6010 ni 

Qt anliuc pufillu et no erit rigent: et tjiam eiu0 tiolet 

peccato?: u quere0 locum ei^ (Ju cecinerit iufl^ no colline 

et non inuenie^. tur : qi nii0 fuppoit manii fua 

JHanfueti aute tierenitatiiit Xwnioi fui eteni fenui: $ no B C B jreria fcfia» tjini iuflu nerelictu nec feme 
tim querens panem. 
'tXota Die mii:eretur u como 
Dat: et femen illiu.0 in ftene- 
Dictione erit 

Declina a malo (j fac tonii: 
et inftatiita in feculu feculi. 
Ctuia rjtis! amat mitni: et 
no Derelinquet fanftog fuo0: 
in eternum conferuatiuntur. 
Xniufli punientur : et femen 
impioium perifiit 
Xi^^i aute {jeretiitafjunt ter 
ram: et inf^atJitatiunt in fe^ 
culu feculi fuper eam. 
Qsi i\i^i menitafjitur fapie* 
tiam: $ lingua tim loquetur 
iuUicium» 

Hejr nei tim in co^tie ipfiu^: 
et non fupplantatuntur gref 
im tim* 

CConfinerat peccato? iuflti: 
et Querit mo?tificare eum. 
X)m aiit no nerelinquet eii 
in manif)9 tim: nec Danatiit 
eum cum iunicatiitur illi. 
GCrpecta nominu et cuflotii 
tjiam eius! et eraltabit te tJt 
teretiitate capiaisterra: cum 
perierint peccatoieg tjitjebisi 
tlitii impiu fupereraltatu: 
et eleuatu ficut ceti^os litiani 
eCt trafiui et ecce no erat: q^ 
ani tix et no efi iuent^ loc^ ei^ 
OCuflotJi inocentiam $ t3itie 
equitatem: quonia funt reli^ 
quie ftomini pacifico» Xniulii aute tJifperitJiit fi= 
mul: reliquie ipio? interitJiit 
j^alu0 aute iuCtoiu a tJiio : et 
p^^otecto? eoiu in tepoie tri= 
tJUlationis. 

6;t atiiuuatJit eo0 tiiig et li^ 
tJeratJit eo$: u eruet eo0 apec 
catoiitJU0 et faluatJit eo0/ qi 
fperaueriit in eo. ps. rrrDii» 

ȣDmie ne i furo?e tuo 
arguasme:ne(5inira 
tua co?ripia0 me. 
Quuonia^ fagitte tue infire 
funt micfji: et cofirmafli fujg 
me manii tuam. 
XI e fanitas i carne mea a 
facie ire tue: no efl par oflitj^ 
mei0 a facie peccatoi? meo? 
CXm iiqtate0 mee fujpgrelTe 
funt caput meu: u ficut onu0 
graue grauate funt fujg me. 
X^utruerut et coirupte funt 
cicatrice0 mee: a facie infipi^ 
entie mee. 

jQlifer factu0 fum ^ curua= 
tu0 fum Dfq^ in finem: tota 
Die cotriflatu0 ingretiietjar. 
Q.uonia lutii mei ipleti fut 
iIIufionitJU0: $ no eflfanita0 
in carne mea. 

Ja;fiaictu0 fum et 6umilia= 
tu0 fum nimi0: rugietJa a ge 
mitu coitii0 mei. 
I^omine ante te omne Defi- 
tjerium meii: et gemit^ meu0 
a te non efl atjfc6tiitu0* 
OCo? meum coturtJatii efl in an lauoes. iFolio, rruu 

me neteliqiuit me tiirtug mea : Xntenne i auiuto^iu meum : 

et lumen oculoium meoi? et tiomine rszm falutis mee. 

ipfum non eft mecii. O^loiia. an. IReuela tirio t)ia 

^mici mei (j ^rimi mei: aD tua.t)'^. Dtie in celo mia tua. 

uerfum me appiopinquaue= Wn €t mxim tua t)f^ an 

runt et lieterunt» nuiieg* ilectioes <t ©r» oe eaoc 

gCt qui iurta me erant tielo^ fef. 9nte laud» p aouetfK ^. 

ge Cteterunt: et tJim facietiat (Bmitu agnii tuii Diie Dnato 

qui quereijant aiam mea» refre ilv De petra oeferti ati 

GCt qui inqreijant mala mi= mote filie fpon. ^eti m oW^ 

tU locuti funt t)anitate0: et aliis fet a Diie ne i ira.tjft^ 

DOIO0 tota tiie meoitatiatur ati xl et a "Dzn^ oim^ufq? an 

GCgo aute tanf furtiug non atiuentii tiiii. qii tie fef. agif. 

auOietiam: et ficut mutujs no T>itzX hit W, jFiat mia tua 

aperien0 00 fuum. Htie fuper nos. iSrm. Ciuem^ 

GCt factus fum ficut 60 non atimotiui fperauimus in te. 

autiiens : et no batiens in o^e 3ln lauDitJus. l^falmus. I. 

fuo retiargutione0. ^TV 3[ferere mei neusf : fecii 

CLxh i te Diie fperaui: tu er- JLLJl Dii magna miam tua. 

auDie0 me Diie Deus meu0* GCt feciiDu multituDine mi- 

Ctuia Diri nequaDo fupgau ferationii tuai?: Dele iniqui= 

Deant micfti iimici mei: (j Dii tatem meam. 

comouetur peDeg mei fuper JSCmpU^ laua me ati iiqtate 

me magna locuti funt. mea: et a pfto meo miiDa me. 

Ctuonia ego in flapUa pa Ciuonia iiquitatem meam 

ratu0 fum: et Dolo? meus in ego cognofco: $ peccatii meii 

cofpectu meo femper. contra me eft femper. 

Q.m iniqtate mea anniicia tXi^i i^oJ^ peccaui et maUim 

iio: ^ cogitaiio p?o pcto meo. coia te feci: t)t iuftiftcerig in 

Xnimici aute mei t)iuunt et fermonitius tui0 $ t)inca0 cii 

cofirmati fiit fujp me: f mul= iuDicari0. 

tipUcati fiit q oDeft me iique Qittz eni in inquitatit)^ con 

Q ni retritiuiit mala pio tio ceptus fum: et in peccatis co^ 

nig Detrabetiant micfti: quo= cepit me mater mea. 

niam fequetiar t)onitatem. GC f f ^ ^ni Deritatem Dilerifti 

Xlctiereliqua0meDiieDeu0 incerta et occulta fapientie 

meu0: neDifcelTerig ame. tue manifeftafti micbi. jFerias iU aD lauue? jg;cperges! me Dne pfopo et 
muntiatjo?: lauabi^me et fu^ 
pec niuem oealtiado^ 
jg[uDitui meo Datii0 gauDi 
um et leticiam: et erultabut 
oflfa t)umiliata 

jgcuette faciem tua a pecca- 
ti^ mm: et omneg iniquita* 
tei5 meas! nele» 

(Xot munnu creain me tie^: 
et fpiritum rectum inoua in 
tJifceritms mei0. 
X>e |)iicia$ me a facie tua: 
et fpiritum fanctu^ tuum ne 
auferas a me. 

BE^tHie micl)i leticiam falu* 
tari0 tui: et fpiritu p^incipa* 
li confirma me. 
Xyoctbo iniQUO0 t)ia0 tuag: 
et impii atJ te conuertentur, 
Hibera me ne fanguiniftus 
tieu0 tie9 falutigmee: ^ erulta 
liit lingua mea iufticia tua: 
X)nelafiiameaaperie0: $ 00 
meu annucianit lautie tua. 
Ciuonia U t)oluiire0 facri^ 
ficiutietiiirem: mit^ fiolocau 
lJi0 non tielectat)eri0, 
jgfacrificiu tieo fpiritu0 co^ 
triliulatu0: co? cotritu <$ l)\u 
miliatu t)eu0 non tiefpicie^. 
"jBtnic^nt fac tiiie i ftona t)0 
luntate tua fgon: t)t enifice^ 
tur muri Werufalem. 
tJunc acceptat)i0 facrificiu 
iuMcit ot)latioe0 <$ f)oIocau<^ 
fia: tunc imponent fuper al^^ tare tuum t)itulo0. 
C5rria,n. ^ifere meitie^.p. tj. 
OLert^a mea aurit)^ jpcipe tio. 
t)t 5 folio pmo. a. 3|ntellig:e 
clamoie meu tite. an. Deu0 
Deu0 meu0 ati te tie luce tJigi^ 
lo. p0. 3[pfum. Jfaic. xiu 

a£Dnfitet)0? tibi tiomle 
qrhirat9e0micf)i:puer 
fu0 efi furo? tuu0 et confo* 
Iatu0 e0 me. 

QCcce tie^ faluatoi me^: fiDu 
cialiter agam et no timetio. 
(iuia fo^titutio mea $ Iau0 
mea tiii0: et factu0 eft micf)i 
in falutem» 

I5aurieti0 aqua0 in gautiio 
tie fontitiu0 faluato?i0: u Hi* 
ceti0 in illa tiie confitemini 
Hrio et inuocate nomen tim* 
I>ota0 facite i ppri0 atiiues 
ti6e0 tim: memetote quonia 
ercelfum eft nomen eiu0. 
OCantate titio quoniam ma 
gnifice fecit: annunciate ijec 
in t)niuerfa terra. 
e;rulta et lautia tatiitatio 
fpon: quia magnu0 in meoio 
tui fanctu0 ifraeL 
0fia pci. an. Conuerfu0 eft 
furoi tuu0 Hrie ^ confolatu0 
e0 me. an. lautiate tiiim tie 
celi0. ps. 31pfum, Capitulii. 
/""V Cce tiie0 tjeniunt nicit 
Vj^tiii0/etfufcitat)o tiauiD 
germe iullu et regnabit rer 
et fapie0 erit $ faciet iuniciu aa lauDe^ fene fcfte. jFoUo. xxMiu 

tt iuflicia in terra. fpoc capi^ Coti^ia: ebiietate fpiritu$. 

tulu t}ictt QuotiDie aD laud. HetusDies bictranfeat: pu 

in fef. u fDt" aDuen. cin oe ea doi fit tjt Oiluculu: fiDes tie^ 

agitur. i)p9. (Hor clara tit^. lutmerir)ie0:crepufculu meg; 

ante fima ti. Qor clamatig. nefciat. 

(jHt ot()U0 fef. ati iaub. a Drie jgiuroia curfus :^ntUt: niu 

ne i ira^ufcp aD caput itimii ro^a totus ^joeat: in patre to 

et a ^tm oim. ufq^ ao aoue tus fili^: (j tot^ in ^tjo pater. 

tum Diii tiuatjo De feria. agi= X)eo pci fit gfia: eiufq^ foU 

tur Dicetur Cpm. Co?in. rtii filio: cu fpii paraclito : et nuc 

aaigilate et oiate: liate ei i perpetuii. ame. ij 3|n ma 

in fiDe: t)iriliter agite tutinis Drie meDitafto^ in te 

et confo^tamini f oia tjefira B. £Xuia fuifti aDiutoi me^. 

in caritate fiat. C ^ ^ne ne Per eftate, 5^ t)P^. €cce iam 

inira.t)(c)^aD rl. qn De. ii. fef . nofti0 t3. 3In matutinijs Dfie. 

agif d? aD !au* fequesi. fi)p9, jue t3. t>i olb^ fef . aD Iau6. a 

^jC iplenDo? paterne glo* Diie ne in ira, Dfcp aD rl. et a 

J5^ rie:DeluceIuce4)fere0: Deus oim, Dfq^ aD aDue. Dfii 

lur luci0 et fons lumiis: Die0 qii Dc tef . agif. an. IBfiDictus 

Diem illuminans. Deu0 ifraeL p0, 3lpnt. DeinDc 

tierufq^ fol illaftere: micas Dicant pieces fef. boc moDo. 

nito^e perpeti: iubarq? fancti *]^p?ie ef. iii, ^SlP^ ^^* "^* 

fpiis: ifunDe noliris fenfit)^. JLJ ]gp2ie ef. lii. #ater nf. 

tioti0 Docemus te patrem : GCt ne no0. ^eD Iit)era no0. 

patrem perenis glo^ie: pater GCgo Diri Diie miferere mei. 

potenti0 gratie: culpam rele== ^ana animam meam quia 

get Iut)?icam. peccaui tit)i. 

Xnfo^met actu0 flrenuo^: OCouertere Domie t^fqjQuo. 

Dente retiiDat inuiDi : cafu0 €t Depiecat)ili0 eflo fujp fer= 

fecunDet afpero0: Donet ge= UO0 tuo0. 

renDi gratiam. 3Siat miferico^Dia tua Do= 

fllentem gut)ernet et regat: mine fuper no0. 

cafio fiDei coipo?e: fiDe0 ca* CiueaDmoDii fperauim^ i te 

lo^e ferueat: frauDi0 t)enena ^acerDote0tuiinDuanturiu= 

nefciat. Oicia. €t fancti tui erultent. 

X^puftp not)i0 fit cit)U0: po Domine faluum fac regem 

tufq^ nf fit fiDe0: leti bibm^ (2Bt erauDi no0 in Die qua in^ Piece0 fcnalcs. 

uocaucrimu0 tc. tie tJirginig t)tcro tiertiu tu^ 

«aluos fac fcruo^ tuos et um angelo nuciante carnem 

ancillag tuas Deus mc^ fpe^ fufcipere Doluifli : pfla fup^ 

rantes in te. plicitJU0 tui0 : U m tiere ea^ 

ji^aluum fac populum tuum Dei genitrice cretiimug: eius 

Diie et ijcnenic fterenitati tue apun te interceflioniti^ aniu 

et xm m $ ertoUe illogi t)f uemur* Per eune. r.^eo. ne 

q^ in eternum. olbm fftls an. OBcce nit0 tjc^ 

X)nt fiat par in i3tute tua. niet et oe0 fanfti ei^ cum eo : 

€t atJiinatia in turritj^ tuis et erit in nie illa lur magna 

0?^nt9 1, fitielitj9 nefunctisi alfa» t3. Ccce apparetiit niis; 

iaequie eterna nona m niie: fujp nutjcm cannina. ISr. (Bt 

et lur perpetua luceat ei0. cu eo fanctoium milia* ©fo 

GCrauni nrie tjoce mea Qua ^^ £)nfcietia.s noflras qs 

clamaui an te o^iferere mei \JL ^^^ nifitanno purifi^ 

et erauni me. ca: tJtt^enies iefus rp0 fili^ 

Jftiferere mei neu0. tot^ ps. tuus niis nofler cii omnitjus 

nicatur fine nota di afia^et fanftis parata fitJi in notiis 

^icut erat. iFinito po. folus inueniat mafionem» i^ui te. 

faceri^. erigat fe: (t an granu^ Di. et reg:. ^c. an Dl» ^ t atj 

tboii accenat. f. an mat. et an ofta» fancti flepbani tjfq^ an 

tjefperas tfic niccno fjos t5'^ purifi. qiuotinie fiat meo. ne 

GCrurge nrie aniuua nos. €t fanfta maria ne quocCiq? fiat 

litiera nos p^opter nome tuu ferui. tam an t)5. q? an matu. 

X)f\z neus tJirtutii conuer* nifi in tiigi. epp ^ in nie eiuf* 

te nos. €t oflenne facie tua^ nem. 3ln fef. ir. lec. ifra ofta» 

et falui erimus* et in ofta. qii cfjo^us regif . (Bt 

X)ite erauni. €t clamo^ in niticis an tJtrafq^ ties. cu5 

Diis t)0. (Bt cii. HDiemus. fjac an. jduanno natus es in^ 
3n anuctu niii qti t fec agi! effatiiliter er tJirgine tiic im 

niir mco. an mat. an. ^piis plete funt fcripture ficut plu 
fanftus in te nefcenet maria uia in tjcllus nefcennifli tJt 

ne timeas fiaties in titero fi faluum faceres genus f)uma 
liii nei alfa. 15. Cgreniet tJir num te launamus ne^ nofler 

a^ ranice iefl^e. ^. €t flos m an matut. cum bac a. (Bc- 
neraniceei^afcenetoE ce maria genuit notjis falua 
€us qui ne tjcate ma== toiem quem ioftannes tJines ganet 

X) e^tmoiit c6e0. JFoL mui. erclamauit tiiccn^: ecce agn^ 
nei ecce qui toUit peccata mu 
Di allelupa» Jn fcc uero rin 
fef» iii. lec. fine resimine cfto^ 
ri aD tjef. Dicitur 6ec an. Hu 
tjum quem tJiDerat mopfes 
incomtjulium conferuatam 
agnouimus tuam lauDatiile 
tjirginitatem Dei genitrir in= 
terceDe p?o notJi^. €t aD ma 
tuti. cum t)ac an. (^ermina- 
uit raDir ieflTe o?ta efl ftella 
er iacob Dirgo peperit falua 
to?em te lauDamus Deus no 
ller» €t aD matuti. Dicitur fe 
per ti. IPofl partum tiirgo in 
uiolata permanfifli, & aD 
U0. Dicitur \y ^peciofus fo? 
ma pie fiUi0 {jominum* iSrm 
Diffufa eft gratia in latiiig 
tui0» J13on Dicif DUeri^ £Di2. 

»(2Bu0 m falutig eter- 
ne fteate marie t3irgi* 
nitate fecunDa ftumano ge- 
neri piemia p^eftitifti: tritiue 
quefumus: Dt ipfam p^o no= 
t)i0 interceDere fentiamu0: jp 
Quam meruimu0 aufto^e U 
te fufcipere Dominum noftrii 
iefum rpm filium tuu» ^tin 
De fiat memo?ia De oib^ fan= 
tti^ in fer. et in fef. fine regi. 
cfto^i aD De0. ct aD matuti. 
Poft puritt. .ijo. aD matuti. 
Dicitur fjec an. 'IBeata mater 
et innupta tjirgo gloiiofa re 
gina munDi interceDe p^o no bis aD Dominum. ij^. Poft 
partum o^atio. jFamuloium 
tiel oiatio. £Dmnipoten0 fem 
piterne Deu0 t3t pofterius pa 
tct, JT3on Dicitur ftec o^atio. 
ConceDe quefumu^ miferi- 
co^0 Deu0 aD memo. De fafta 
maria: nifi aD p^oceflto. tan-- 
tum. ^i^emo^ia De omnitius 
fanai0. ^D matuti. an. OBrul 
tatiunt t5. ^iratiiU0 o?atio 
3[nfirmitatem. tjel oco. £Dm 
nium fanftoium» tjel o^atio. 
OiDe Domine. tjcl ofo. Cri^ 
tjue quefumu0 Domine» (j L 
Poft purificationem aD me 
mo. De fanfta maria. Dican^^ 
tur antipf)o. (icut infra ante 
completo^ium notatur. €t 
etiam De omitiu0 fai0 aD t)0. 
et aD memo» De paf. tempoie. 
C iFef . iiii, in capite ieiunu $ 
quotiDie t)fq^ aD cena Dtii qti 
De tpaU agitur aD matu« fiiat 
mcitto. |) penitctit)9 cu bac a. 
Conuertimini aD me in toto 
co^De t)f : in ieiunio $ fletu $ 
in planftu Dicit Dn0. tj. IPec^ 
cauimu0 cu patrit)U0 noftri0 
jRr. 31niufte egimu0 iniqtate 

efecimu0 ^Dzatio. 
f auDi Q0 Dtte fuppUcii 
Piece0 et confitentiu tihi jpce 
peccati0: t)t pariter not)i0 in 
Dulgentia trit)ua0 t)enignu0 
et pacem. jb Dttf . aD t)0. tjero 
cubacan.eoDie. mui0fcitft 9^moiic c6mune0 conuettatut et ignofcat tieu0 
et telinquat pofi fe fintJiaioe? 
\3. t>nt no fcfim pfta nca fa- 
cias nolJi0. B- Bz(p fcDm ini 
quitateis nca^ tettifjuais no^ 
hifi ^io tJtl. €jcaut)i. C Stt 
tia. ii. pofi ofta. ttini. ^ ad bic 
ufcp an aouentuoiii: ta i fec 
^ in fef, iii. lec.fine tegi. cbo^i 
et in ofta. et infta qn cbo. no 
xtQit nicanf U txt^ meo» fc? 
riectuce:tiefftamatia:^ueoi 
hm fcti0. Cii tio in fe0i0. iii* 
lec. aliqfi feftum fftoi? cotig:. 
tunc in Jmis fiat memo. De 
ffto: (j pofiea memo. fupiatii 
fte. Pet ofta. iJo teliqai? fiue 
tic tje ffti0 fiue De fec. fjg fiat 
in p^imis memo. tie ctuce 3ti 
matu. an. ji^og aiit slo^iati 
opo^tet in ctuce tiiti nci iefu 
cft^ifli. ^, Dmi0 tetta aDo?et 
te De9 i$ pfallat tibi. J^. Pfal 
mii Dicat nomini tuo» ©co. 

»(ZBu0 4 fancta ctucem 
tua afcentiiili et mutii 
tenetj?a0 iUuminafii: tu co^ 
Da et coipo?a nca illuminate 
Dignate faluato? miitii. Ciui 
tii. et teg. cum oeo. ui o^atio 
»^^€tpetua qg Diie pace cu 
^-^i^floDi: quo0petlignum 
fanfte ctucis teDimete tigna 
tu0 es faluato? munDi. IXui 
tJi. et teg. cCi oeo pa. e^eo. De 
ffta ma. aD matu» a.^Bta ma 
tet et innupta. tJt piorime g. " / f t). Ipoli pattum. ©?. 
^JrljLDello notji0 Diie Deus 
noflet: et quos ffte ctucis le= 
tati faci0 Ijonoie eiu0 quoq? 
ppetui0 Defentie futjfitiii0. p. 

Eamulo^ii tuoj? uf o^ 
q0DtieDelifti0ignofce 
tjt qui titji placete De aftitJU0 
nci0 no t)alemu0: genittici0 
filii tui Dfii nci iefu rpi in= 
tetceflioe faluemut IPet eu6 

OQ^p0 fempitet' tjel o? 
ne De^ no0 famulo0 tu 
00 Derteta tnt potentie a cu* 
ai0 ^tege peticuli0: et gloiio 
fa tjeate matie fempet tJitgi^ 
ni0 intetceifione fac no0 p^e 
fenti gauDete p^ofpetitate et 
fututa. jB. X. J{5on Dc oco. €6 
ceDe q0 mi. aD meo. De fanfta 
matia p totii annii. feD aD jp 
cef. et aD complet. De ea tm. 
^emo. De oitj^ ffti0 aD mat. 
an. OBrultatJunt fanfti in glo 
tia letatjunt in cutJilitj^ fui0 
;«. a^itatjili0 De^ i ffti0 fui0. 
^ Ct gfiof^ i maieflate fua 

XiI3fitmitate ncam ©9 
q0Drie|)piciU0tefpice: 
etmala omia que iufie mete 
mut omniu fftoi? tuoi? itet* 
ceflione auette. Pet r. Del 01? 

Oa^niii fanftoium tuoi? 
q0 Diie intetceflide pla» 
catus et Deniam Deliftotum 
notJi0 ttitjue $ remeDia fem= 
pitetna conceDe. jp. Del oco. jFcria. iiu aD matutinas jFoUo. jrrir. 

a3iue tjne infirmitates auiuti mereamut uoti0 au-- 

nfas (j interceuetifjus iungi» iJ. letamini. uel erul^ 

oibm ffti0 tuis: celeri notis tent. uel an ^fitoi? pcib^ cun 

pietate fuccurre. jp. nti oco fto^u reDOe falute co^po^is ^ 

«^K-^iRidue q0 Diie oe$ fan aie rpe tuig famulis. iJ. Leta 

VJL fto0 tuo!5 iiiQitzt oia-' mini. tjcl. an. SD $ glo^iofum 

te ^ nobis: et eois fep cleme- eU regnu in quo cum cb^ifto 

ter auDire Digneris. p. ^eo. gauDet oe0 fanfti amifti Qo- 

De cruce aD\)§. a. ^aluanog li0 altiis fequiitur agnu quo 

rpe faluatoi p t)irtute fanfte cunq^ ierit ii. iLetamini» 3Ifti 

cruci0 q faluafli petru i mari Duo 13. aD meo. De oiD^ fftfe 

miferere no&i0. 15 €)i0 terra no Dariaf nifi cix 45. letami. 

tiel a. Iper (ignCi fcte crucis aD. i. D0. Dc tiic aD meo, De oi 

De inimici0 nris litjera no0 bm fci0 Dicet ^. €x\i\tzt ^i 

Deu0 nofler. Dcl an aoo^am^ militer aD matu. qn 43. a^ita 

te rpe (f fieneDicim^ titii : quia biii& De^. Dc in lau. tuc aD me 

pet ctuce tua teDemifti mii mo. De oitjus fftiiB! Dicetut iJ. 

Dum. 439 £Di0 tetta. or; Dt^. 31ulio?u aie. (fi p totu annu 

aD matu ^eo. De ffta matia otjfetuet: niU in aDue. $ i tpe 

aD D0. an.'^aa matia l3itgo paf. 01?. Dt^. aD matu.C jFet 

intetceDe p?o toto miiDo qa iii. aD matu. p aDuetii 3lnuit 

genuifli tege O|t)i0. U. ^afta 6p9. tjt^. in. ii. fetia notatut. 

Dei genittir Ditgo femp ma- ^eD a Dite ne in ita. Dfqj aD 

tia. Del an. ^cta Dei genittir rl. qft fi. iii, fer agit Df aD ma 

tJitgo femp matia intetceDe tu. feques 3lnuif. ^lutiilem^ 

P?o notii0 aD Drim Deii nfm Deo falutati nfo. ps. Oenite 

^, IPofl pattum. Del an. 3In /^Dnfo^s patetni It)?^. 

Piole matet in pattu t)itgo VJL^"^^"^^/'"^^P^'^"^^^^ 

gauDe et letate pia matet Do Die0/ nofte caneDo tupimu0/ 

mini. aj. ^anfta Dei genittir aflifle poflulantitug 

012. ut0. aD matu. t^eo. Dc oi JBCufct tenetj?a0 mentiii/ fu 

hm fcti0 aD D5. an. ^afti Dci ga catetua0 Dcmonum/ erpel 

oe0 q t^is cofo?te0 fupno?ii Ic fomnolentia/ ne pigtitan- 

ciuiu intctccDite jp not)i0. ij. te0 obimt 

Lctamini. uf . OBruItet. tiel a. ^ic chifle not)i0 oiDu0/ iDul 

©e0 clcfti Dci nf i mco^amini gea0 ctcDcntit)V Dt pioflt cro 

antc Deu Dt Dcflti0 piecitJU0 xmtitm/ quoD p?ccinentc0 
B c i) jFeria iiu pfaUimu0. 

^Q^efla pater piiflime, IPec 
eflatem ftpmn^. Bocte furge 
m tJigi. Pfalmus rrrtiiii. 

»31n cuftonia t)i= 
asmeas:t)tnon 
neliquam in li^ 
gua mea, 
;Qofui o^i meo cuflonia: cfl 
confifleret peccato? aouer= 
fum me 

O^nmtui et bumiliatu0 fu^ 
et filui a fioni0: u Ooloi meu0 
renouatus efl 

OConcaluit coi meum intra 
me: et in meoitatioe mea er= 
aruefcet ignis 

Hocut^ fum in lingua mea: 
notum fac micfti oomine U- 
nem meum, 

GCt numeru tieru meo^ii q0 
eft: t)t fciam quio nefit micbi 
GCcce menfuratiile$ pofuifli 
Uieg meo0: etfubflantia mea 
tan$ nicf)ilum ante te. 
OCerutame t)niuerfa t)ani= 
tas: omnis J)omo nimm 
Olerutamen in pmagine je= 
trafit f)omo: feo $ fruflra co 
turbatur 

tX6efaurifat: et ignoiat cui 
congregabit ea 
eCt nunc Que efl erpeftatio 
mea nonne 0110: et fubflatia 
mea apun te efl 
Sd omnit)U0 iniquitatit^ 
mei0 erue me: oppiotiiii im fipienti oeDifli me 
Ot)mutui (f no aperui 00 me 
um Quonia tu fecifli : amoue 
a me plaga0 tua0. 
jH fo^tituoine man^ tue ego 
nefeci: in increpationit)U0 9 
pter iniquitatem co^ripuifli 
bominem 

eCt tabefcere fecifli ficutara 
nea aiam ei^: tjerutame t)a= 
ne conturt)at omni0 ftomo. 
GCrauni oiatione mea nfie ^ 
nepiecatione mea: aurit)U0 p 
cipe lacftipmas mea0 
Xlt filea0 qrn anuena ego fii 
apun te: et peregrinu^ ficut 
omne0 patre0 mei. 
Semitte micf)i t)t refrigc-' 
rer p^iuf^ at)eam: et ampli^ 

enon ero. ps. rrrir. 
f peftan0 erpeftaui no^ 
minii: $ intennit micbi 
GCt erauniuit p?ece0 mea0 ^ 
enurit me ne iacu miferie: et 
ne luto feci0. 

6Ct flatuit fupia petram pe= 
ne0 meo0: et nirerit grefl*u0 
meo0 

eCt immifit in 00 meii canti 
cii nouii: carmen neo noflro 
tXinet)unt multi u timet)iit: 
et fperat)unt in nomino 
Beat^ t)ir tni^ e nome niii 
fpe0 ei^: et no refperit in t)a= 
nitate0 et infania0 falfa0 
fliulta fecifli tu niie ne^ me^ 
mirat)ilia tua: et cogitatio^ ati matutmas, Sot rrr. 

nibm tuiis non e(! qui fimi^ OCo^w^^^S^ tetro^fu $ reue 

li0 fit tifii. reant: q tJOlut micf)i mala 

jg[nnuciaui $ locut^ iu: mul ^erat cofefli cofufione fua : 

tiplicati funt fuper numerii. qui tJicunt micbi euge euge. 

jgf acrificiu (j otilatioe? nolui G[rultet ^ letent fujp te oins 

fii: aure0 afit fifecifli micf)i. queretes te at tiicat fem^ ma 

Xlolocauliu $ ^ pftonon po gnificetur t^m: qui oiligunt 

flulafti: tuc Diri ecce uenio falutare tuum 

Xn capite lib^i fcriptii e tie gCgo aiit metJic^ Cum $ pau 

me t)t facere tiolutate tua tie^ per : tirig follicitus eft mei 

meu0 Dolui: et lege tuam in ja;Diuto? me^ $ jpteftoi me^ 

meoio co2tii0 mei t% tu: oe^ me^ ne tarOaueris. 

janniiciaui iuflicia tua i ec 01o?ia patri. a. Ot no Uelin 

clefia magna: ecce lafiia mea quam in lingua mea. ps. rl. 

non pjo&ifiefio tiiie tn fcifli *#3aBatu0 qm intelligitfu 

XuGiciam tuam no abfcon J[jperegenu$paupere:i 

Di in co^De meo: ueritate tua tJie mala litjeratJit eum tm, 

et falutare tuum tiiri X)n0 conferuet eii et tiiuifi 

X>on aljfcontii miam tua et cet eum et tieatii faciat eii in 

tjeritate tua: a cofilio multo terra : $ non tratat eum i ani 

"tX^ ^"f ^fi^ "^ ^onQZ facias mam inimico^um eiu0 

miferationes tuas a me: mia Dits ope ferat illi fujp leftu 

tua et t)erita0 tua femper fu== tioloiis ei^: tjniuerfii ftratii 

fceperunt me eius ^fadi in inftrmitate ei^ 

(Xuoniam circiitietieriit me G[go tiiri tifie miferere mei: 

mala quoi? no eft numer^: co fana aiam meam quia pecca 

p^e&entierut me iniquitates ui tibi. 

mee et non potui t)t t)itierem Xnimici mei Direrunt mala 

Jllultiplicate fiit fuper capil micbi: quantio mo^iet f peri 

IO0 capiti0 mei : et coi meii De hit nomen tin^ 

reliquit me gCt fx ingretiiei)atur t)t t)itie 

CComplaceat titii tiomie t)t rett)ana loquetiatur: toi ei^ 

eruas me: Diie aD atiiuuatiuf cogregauit iniquitatem fitii. 

me refpice gCgretiietiat foias: et loque^ 

CConfunOatur <$ reuereant t)atur in ioipfum 

Cimulquiqueriitanimamea: ^Duerfum me fufurratiat 

t)t auferant eam oes inimici mei: aouerfii me 

bii jreria tectia cogitabant mala micfti» 
OCertJu iniqua coflituerunt 
atiuerfu mc: nuquiD qui no^ 
mit non aoiiciet tjt refurgat 
gtenim jjomo paci^ mee in 
Quo fperaui qui etiebat pane0 
meo0: magnificauitfuperme 
fupplantationem. 
tiu aut ntie miferere mei et 
refufcita me: etretritiua m. 
In t)OC cognoui quonia tJO 
luifli me: quonia no gauUetJit 
inimicu0 meu0 fuper me» 
SLt aut piopter innocetiam 
fufcepifli: (j cofirmafli me in 
confpectu tuo in eternum. 
56ntiia:u0 ntt0 ne^ ifrf : a fcf o 
et in feculu fiat fiat p0, rli. 

aOemaomotiu Defioe^ 
rat ceruu0 ati fonte0 
aquarii : ita tieiitierat anima 
mea m te tjeu0. 
j^itiuit anima mea atJ tieum 
fonte tJiuii: quatio tjeniam et 
apparebo ante faciem tiei. 
H^w^ft micfji lacft^pme mee 
pane0 tiie ac nocte: Hum tii= 
citur miciji quotitJie tJtii eH 
tieu0 tuu0« 

Xjttc reco2tiatu0 fum et effu= 
tii in me aiam mea: qin trafi 
iio in locii taternaculi atinu 
ratJili0 tjfq^ aD nomfi tiei. 
Xn tjoce erultationi0 et co= 
feOOtoni^: fonu0 epulanti0, 
(Xuare trifti0 e0 aia mea: 
et quare conturba^ me. ^pera tn tieo quonia atifjuc 
confitetjoi illi: falutare tjul= 
tu0 mei et tieu0 meu0. 
^ti meipfum ata mea con 
titrtjata efl: ^pterea memo? 
ero tui tie terra ioinani0 et 
6ermonii a monte tnonico. 
jg[tipiru0 atiplTum inuocat: 
in tjoce catfjaractarit tuarit. 
Qtnta ei:celfa tua et fluctu0 
tui: fuper me tranfierunt 
Xn nie titanauit ntt0 titiaf 
fuam: et nocte canticit tm. 
Spun me of o neo tiite mee : 
nica? neo fufcepto? meu0 e0. 
Q^uare otJlit^ e0 mei: <$ qua- 
re contriftatu0 inceno num 
affliigit me inimicu0, 
'Oum confringuntur ofl^a 
mea erpiotj^aueft micJji: qui 
tritiulant me inimici mei, 
X)u nicunt micbi per (ingu 
lO0 nie0: tJtii efl neu0 tuu0. 
Ctuare trifli0 e0 ata mea: qt 
quare conturtia^ me. 
^pera in neo quonia anfjuc 
cofltetioi ilU: falutare tjultu0 
mei $ neu0 ttteu0, 
0na pci, a. ^ana niie atam 
mea qi peccaui titJi» Jfle jp0 
no t)i an nocf. p. rlii. 
Xunica me ne^ et nit p, rliii. 

»€m auritJU0 noflri0 
auniuim^: patre0 no= 
flri annunciauerunt notJi0. 
Opu0 quon operatu0 e0 in 
nietj9 toj; : et i nieti^ antiqui0. at) matutinas Solio xxxi fflmm tm getes tiirjBUitiit 
et plantafii eo0: affliinfti po^ 
pulo0 et erpulifii eo0. 
XI ec eni in glaoio fuo polTe 
Derunt terra: et bmthin eoi? 
non faluauit eosf, 
jgeo nertera tua ^ ft?ac6ium 
tuum et illuminatio tjultug 
tui: quonia^ coplacuifli i m, 
XXnt^ ipfc rer meu0 u neus; 
me^: q manas falute^ iacot). 
Xn te iimicogf nro0 tjentila 
dim^ coinu: et i noie tuo fper 
nemu0 infurgetes in mti^. 
X16 eni i arcu meo fperafto: 
et glaniusi meu^ non falua= 
tit me» 

^alualli eni nois ne afflfige^ 
titJU0 nojs: et onietes no0 co* 
funnifti» 

Xn neo launafiimur tota 
nie: <$ innomine tuo confite^ 
ijimur in feculum. 
XJunc aute repuliHi $ con-- 
funiflino0: et no egrenierisi 
neu0 in tiirtutitus noHrig. 
^uertilJi no0 retro?fii poli 
inimicos nodro^: (j qui one=^ 
runt no0 niripiet)ant fitii, 
X)enifii no0 tamp oue0 efca 
rum: et in gentil)U0 nifperfi^ 
fii no0. 

txenninifli populum tuum 
fine pcio: et no fuit multitu- 
no in c6mutationit)U0 eo^u, 
*^ofuifli no0 oppiot)2iu t)i- 
cini0 noflti0 : fut)fannatione et nerifum f)i0 qui in circuitu 
noftro funt. 

^Qofuifti no0 in (imilituni^ 
nem gentit)U0: commotione 
capiti0 in populi0, 
'Ctota nie tjerecflnia mea c6 
tra me eft: et confufio faciei 
mee cooperuit me* 
jg^ t)oce erpiot)?ati0 (j otilo^ 
queti0 : a facie inimici et jp* 
fequenti0, 

I>ec oia tjenerut fuper no0 
nec obliti inmm te: et inique 
n6 egimus in teftameto tuo. 
GCt non receflit retro co? no 
ftrum: et neclinafti femitas 
noftra0 a t)ia tua» 
Q,uonia fjumiliafti no0 in 
loco afiiictioni0: <$ cooperuit 
no0 t)mt)ia moiti0» 
j^i obliti fumu0 nomen nei 
noftri: $ fi erpanim^ manu0 
noftra0 an neum alienum» 
Xi6ne neu0 requiret ifta: ipe 
eni nouit abfconnita coini0 
Ciuonia ^jpter te moitifi^ 
camur tota nie: eftimati fu^ 
mu0 ficut oue0 occi(ioni0, 
GCrurge quare ol)noimi0 no^ 
mine: erurge f ne repella^ in 
finem» 

CXware facie tuam auerti0: 
ot)liuifceri0 inopie noftre et 
trit)ulationi0 noflre, 
Q^uoniam f)umtliata efl in 
puluere aia noflra: c5gluti' 
nat^ efl in terra t)eter nofler jreria iiu fjrurge Domie anmua nojsi: 
et reDime nos p^opter nome 
tuum. Pfalmuo xUiii. 

eEuctauit toi meu uer^ 
ijum fionum: Dico ep 
opera mea regi» 
Xiingua mea calamus fcri^ 
bt: tielociter fcrit)enti0, 
jgpeciof^ fo^ma p?e filii^ 60 
minu: uiffufa eft gratia i la- 
tJiis tui0 piopterea fjeneoirit 
te t!eu0 in eternum. 
Hccingere glauio tuo fup 
femur tuum: potentiiSme. 
^pecie tua et pulcftritutiine 
tua: intenoepiofperepioceoe 
et regna. 

J32opter tjeritate et mafue* 
tunine et iullicia : et Deiiucet 
te miradiliter Dertera tua. 
jgagitte tue acute: ppfi fub 
te caoent in co^Da inimico^u 
regis, 

jgeDe0 tua Deu0 in feculum 
feculi: tjirga Directioni^ Dir 
ga regni tui» 

X)ilerifli iufticiam et oDifti 
iniquitate: p?opterea t)nrit 
te Deus Deu0 tuu0 oleo leticie 
P?e confo?titiU0 tui0, 
JIlP?rf)a et gutta et cafia a 
t3eftimenti0 tui0 a Domil)U0 
et)urnei0: er quit)U0 Delecta^ 
ueft fiiie regu i bono^e tuo. 
JHflitit regina a Dertri0 tu-- 
i0 in umtn Deaurato: circu= 
Data t)arietate. ^uDi filia f t)iDe ^ inclina 
aure tuam: ^ obliuifcere po^ 
pulu tuu ^ Domu patri0 tui. 
g[t cocupifcet rer Decoie tu^ 
um : qin ipfe e Dn0 Deu0 tuu0 
et aDo?at)unt eum. 
g[t filie t^ii in munerit)U0: 
t)ultum tuu^ Dep^ecat)untur 
ome0 Diuite0 plet)i0 
Qi& gfia tim filie regi0 ab^ 
intu0 i fimt)^ii0 aurei0: cir* 
cuamicta t)arietatit)U0. 
jg[DDucentur regi t)irgine0 
poll eam: piorime tim affe= 
rentur tibi. 

jjlfferent in leticia $ erulta 
tioe: aDDucet in teplii regi0 
©10 patrit)U0 tui0 nati fiit 
tit)i filii: conliitue0 eo0 p?in 
cipe0 fuper omne terram» 
Jll.emo?e0 erunt nomi0 tui 
Domine: in omni generatioe 
et generationem. 
©?opterea populi confite^ 
ftuntur tit)i in eternum: ^ in 
feculum feculi. 
GTloiia patri. an €ructauit 
toi mtu t)ert)ii t)onu. p0. rlt). 

»(Bm nofter refugiii et 
t)irt9: aDiuto? i trit)u 
latioit)9 q iuenert no0 nimi0 
5Q?opterea no timebim^ Dii 
turt)at)itur terra: $ tranffere 
tur monte0 in toi mari0. 
Sonuerunt et turbate funt 
aque eo^um: coturt)ati funt 
monte0 in fo^tituDine tim. au matutinas; jFof . xxxil 

E lumimg imp0tu0 letificat BegnatJit Dcu^ fuper gen^ 

ciuitate nei: fanctificauit ta^ te^: Deus feuet fupet fetiem 

bernaculum fuii altiilimus. fanctam fuam» 

Deu0 in metJio eius no com 'JQiincipes populoiii cogre^ 

mouebitur: aoiuuatjit eam gati funt cum oeo atj^abam: 

Ueus mane niluculo. quonia t}ii fo^te.s terre tjefje^ 

donturtjate funt gentes et meter eleuati funt» 

inclinata funt regna: Oeriit OTio^ia patri, an. aniuto?in 

tiocem fuam mota efl terra. triiiulationibus. ps: xMi. 

X)n0 tJirtutum nofiiCcum: /T\ %nu0 nfi0 et lauoatji 

fufceptoi nofler neu0 iacoti. JUJL lis nimis : i ciuitate nei 

DCenite et tiinete opera niii: noflri in monte fancto eiug. 

que pofuit ^nigia fujB terra. Ewnnat erftatioe tjniuer^ 

^ufere0 tieiia tJfq^ an fine fe terre mon0 fpo latera aq^ 

terre: arcii coteret $ cofriget loni0: ciuita^ regi0 magni. 

arma etfcuta comtJuret igni. Deu0 i nomitj^ tim cogno^ 

tXacate(jt)ineteqrnegofum fcetur: cum fufcipiet eam. 

neu0: eraltatjo? in gentitJU0 (Xm ecce rege0 terre cogre^ 

et eraltatjoi in terra. gati funt: coueneriit in tjnu. 

Dfi0 tJirtutii notJifcii: fufce Xplx tiinente0 (ic anmirati 

pto? nf neu0 iacotj. ps. rltJi. funt/ coturtjati funt/ comoti 

O90ne0 gente0 plaunite funt: tremo^app?e6enniteo0 

manitJU0: iutiilate neo ItJi nolo^e^ tJt parturieti0: 

in tjoce erultationi0. in fpiritu tjefjementi cotere^ 

Ctuoniam nfi0 ercelfu0 ter naue0 tfjarfi^. 

ritJili0: rer magnu0 fup om^ j^icut auniuim^ flc t)inimu0 

nem terram. in ciuitate nfii tjirtutum i ci^ 

J^utJiecit populo0 notJi0: et uitate nei nolJri: neu0 funna 

gente0 futj penitJU0 noflri0. uit eam in eternum. 

GCl^git notJi0 fjerenitatem ^ufcepimu0 neu0 miferico? 

fuam: fpecie iacotJ que nilerit niam tua: in menio tepli tui 

^fcennit neu0 in iutJilo : et ^c6m nomen tuii neu0 fic et 

nfi0 in tjoce tute. Iau0 tua in fine0 terre: in^i' 

!QfaIlite neo noflro pfallite: cia plena efl nertera tua. 

pfallite regi noflro pfallite. jZetetur mon0 fpon $ erul^ 

(iuoniam rer omni0 terre tent filie iune: p^opter iuni^ 

neu0: pfallite fapienter. cia tua nomine. iTcna. iiu OCircuntiate fpon ^ comple 
ftimmi eam: narrate in tur^ 
tibm tim^ 

©onite coitia DelJra in Dir 
tute eiujs: et Difiribuite Do^ 
mois tim tJt enarretiis in pio 
genie altera. 

Clmi)ice(ltjeu0 tie^ nolier 
in eternii <$ i feculu fecuU: ipe 
reget no g in fecula. p0» xit^iii 
"•jhrotiitefjecomneggen' 
JJIjLteg: auritjuspercipite 
omnejs qui ftafJitatis! o^tjem 
Ctui^ terrigene et filii W- 
minum: iimul in t)num tii- 
ues et pauper. 
Os meum loquetur fapien^ 
tiam: ^ metiitatio co^tiig mei 
p?utienciam 

Xnclinato in parabola au= 
rem mea: aperiam in pfalte^ 
rio piopofitionem meam» 
0[ur timebo in tiie mala: ii= 
quitag calcanei mei circun^ 
tiabit me 

Q.ui confitiunt in tJirtute 
fua: et in multitutiine tiiuiti- 
arum fuarum glo^iantur 
y^rater non retiimit retii= 
met !)omo: et non tiatiit tieo 
placationem fuam. 
6Ct p?ecium retieptionig aie 
fue : et latioialjit in eternum $ 
tJiuet atiftuc in finem 
Xio tiitiefjit interitum cu t)i 
Derit fapietesi mo^ienteis: fi= 
mul infipiejs ^ ftultus jBitiiit 6[t relinquent alieni0 tiiui* 
tia$ fua0: (j fepulcbia eoi? tio 
mu0 illo^um in eternum. 
'ttatJernacula eo^um in p?o 
genie et ^genie : tjocauerunt 
nomina fua in terris fuis 
.Oomo cum in tjono^e elTet 
non intellerit: comparatu0 
eft iumenti0 infipientitJU0 et 
fimili0 faau0 efl illi0 
Ijec tJia illoium fcantialu^ 
ipfi0: ^ poftea in oiz fuo com 
placetjunt 

^icut oue0 in inferno pofi- 
ti funt: mo?0 tiepafcet eo0 
gCt Dfiatjuntur eoiii iufti in 
matutino: ^ auriliii eoiiitJe= 
terafcet in inferno a gloiia 
eo2um 

Cteriitame tie^ retiimet ani 
ma meam De manu inferi: cCi 
acceperit me» 

X>e timueri0 cii tiiue0 fact^ 
fueritto: ^ cii multiplicata 
fuerit gloiia tiomu0 zim 
(Xm cum interierit non fu^ 
met omnia : neq^ tiefcentiet cu 
eo glo^ia zim* 

duia aia zim in tJita ipfi^ 
fteneticetur: confitetJitur ti' 
hi cum tienefeceri0 ei 
IntroitJit tJftg in piogeni-- 
e0 patrum fuo^ii : ^ tjft^ i eter 
num non tJitietJit lumen 
pomo cii in Jjono^e eflet no 
intellerit: pparatu0 efl iume 
ti0 infipicntitiu0 ^ fimili0 fa 3!n lauHidujS JFolio xxxiii au0 el! illfe. 

01o?m. an. auritj^ pcipite 4 

talJitatig; o^tiem. p0. rlijr. 

»€u0 Deoi? niis locut^ 
efl: et tjocauit terram 
jg[ foli0 oitu tJfq^ ao occafu: 
er fpon fpecies neco?i,s tim 
X)eu!5 manifeOe neniet: ne^ 
nofler ^ no fileliit 
Xffnis in cofpeftu eiu0 erar^ 
nefcet: et in circuitu tim tem 
pei!a0 t)alina* 

jg:nuocauit celii nefurfum: 
tt terra nifcernere ppfm fuii 
OCongregate illifanftosei^: 
qui o^ninant teliametii eiu0 
fuper facrificia 
GCt anniiciabut celi iuflicia 
eiu0: qm neu0 iuner ett 
jEtuni popul^ me^ $ loquar 
ifrael: (j teuificatjo? tibi ne^ 
neu0 tuu0 ego fum 
Xlon in facrificii0 tui0 ar-- 
gua^ te: bolocaulia aute tua 
in confpectu meo funt femjp 
Xlon accipia ne nomo tua 
nitulo0: nec ne gregitj^ tui0 
6irco0 

(Xuoniam mee funt omne0 
fere filuarii: iumenta in mon 
tiiJU0 et tjoue0. 
Qopoui omnia nolatilia 
celi: et puIcf)?ituno agri me-- 
cum eli. 

^i efuriero non nicam titii: 
meu0 e(i enim o?tii0 terre et 
plenituno eiU0 

B C liunquin mannucatio car* 
ne0 tbauroium: aut fangui^ 
nem toco?um potatjo 
Immola neo facrificiii lau 
ni0 : <$ renne altiflimo tjota tua 
GCt inuoca me in nie tritjula 
tioni0: eruam te et f)ono?ifi= 
catJi0 me 

IQeccatoii autem nirit neu0 
quare tu enarra0 iuliicia^ 
mea0: $ aflumi^ teliamentuj 
meum per 00 tuum 
'Ctw ^^to onifli nifciplinam: 
et p^oiecifli fermone0 meo0 
retroifum 

Si tjinet)a0 furem curretja^ 
cum eo : ct cii anulteri0 po^ 
tionem tuam ponetja0 
Q^ tnn atJilnauit malicia : ^ 
lingua tua cocinatjat nolo0. 
^ene0 anuerfu0 fratre tuu 
IoquetJari0: <$ anuerfU0 filiii 
matri0 tue ponetja^ fcanalii 
Jjec fecifli et tacui 
GCriflimafli iique qp ero tui 
fimili0: arguam te <$ fiatua^ 
contra faciem tuam 
Xntelligite fjec q otJliuifci^ 
mini neu: nequanno rapiat $ 
non fit qui eripiat 
^acrificiu Iauni0 bonoiifi* 
catJit me: (j illic iter quo ofie 
na illi falutare nei. ii36 nf an 
noc» ifle p. l.^iferere mei ne^ 
fci!lm magnam» p0. li. 

aOin gloiiari0 in mali 
cia: qui poten0 e0 1 int 
i jFeria. iil in laimtlJ^ 

Quitate. •T|r-'ODica me He^ ps. rlii. 

'tx^ota Die ininQim cogita- .JLetDifcetnecaufammea 

uit lingua tua: ficut nouacu De gente non fanfta: ab jjoie 

la acuta (zciai Qolum iniquo et nolofo erue me 

j^ilerifii malicia fujp hzni- Q,i tu es ne^ fo^tituno mea 

gnitate: iniquitatem magi0 quare me repulifti: et quare 

$ loqui equitatem triftis incetio tiii amigit me 

X)ilenlJi oia tjertia piecipi inimicus 

tationi0: lingua nolofa. Qimittt luce tua ^ tieritate 

5Q2opterea ne^ neflruet te i tuam: ipfa me netiurerunt ^ 

fine:euellette(f emigraliitte aDDurerut in mote fanctum 

Ue tatjernaculo tuo ^ ranice tuum et in tatjernacula tua. 

tua ne terra tjiuentium GCt introitio aD altare nei: 

tXitietJunt iulJi $ timetjunt ati Deum qui letificat iuuen^ 

et fuper m xiDthnt et oicent: tutem meam 

ecce 6omo qui non pofuit He CCofitetJO? titJi i citfjara De^ 

um aDiuto?em fuum Deus me^ quare triftis es aia 

jgeD fperauit in multituDie mea: <$ quare conturtjas me. 

Diuitiarii fuarum : $ pieua= ® pera i Deo qrn aDfjuc confi 

luit in Danitate fua tetJO? illi: falutare Dult^ mei 

g[go aute ficut oliua frufti et Deus meu0 

fera in Domo Diii: fperaui in Onia. a ^alutare Dult^ mei 

mia Dei in eternum et in fecu et De^ me^. a aD te De luce Di 

lum feculi gilo^p De^De^me^.p^rrrtiiii. 

CConfitetJO? titJi in fcfm ^a g^m Diri i Dimi Jfaie. 

fecifti: u erpeftatio nome tuu vjL ^^d ^iet:u meoium: toa^ 

qm tjonu eft in confpeftu fan Dam aD po?ta0 inferi, 

cto^ii tuo^um. Q.uefiui refiDuii anno^um 

0lia. an. Deug Deo? Dfig lo meoi?: Diri non tJiDetio Diim 

cutus eft. ti. 3lmmoIa Deo fa Deum in terra tJiuentiu 

crificium lauDig. ^.. oBt reD I>on afpicia fjoiemDItra: ^ 

De altiflimo Dota tua. ante fjatJitatoiem quietis 

lau. p aDuetu ii Cmitte. ©. 0eneratio mea atJlata eft et 

De petra t3. iFiat miferico^ conuoluta eft a me: quafi ta^ 

Dia tua Dne. 3in lau» an ^e= tjernaculum pafto^um 

cunDu magna miam tua: mi ©^ecifa eft Delut a terente 

ferere meiDe^. ps. ^iferere. Dita mea: Duf aDljuc o^Direr jFetia, iiiu aU matutinas jFolio. xxxiiii, 

fuccioit me 3[n ercelfiis lauoate neum. p. 

X)^ mane tjfq? atj tjefpetam ilauti.cap. p aDuc. (Baz Hies 

finies me: fperabam tifq^ aD f)P'^ (Hor clata. ti. Oor cla^ 

mane quafi leo fic conttiuit mantis tJts. a Dtie ne in ita 

omnia olTa mea uf(p an caput itimii $ a De^ 

X)e mane t)f^ an tiefpetam oim \)U^ atJ atiue. qh Oe. iii. 

finies me: ficutpuUustoun fef. agtnf an lau. cap. Cligi* 

Oinis fic clamalJO/ meoitatjoi late ^ ti ne ne i tJfc^ atj rl. ot. 

tjtcolumtia ""ynr ati lau. feouens. l^p^, 

jg:ttenuati funt oculi mei: jCX-JtesitJieinunci^^lucejp 

fufpicientes in etcelfo pinqua pcinit : no0 etcitatoi 

X)omine tJim patioi tefpo mentiu:iarps atitJita tjocat 

tiep?o me: quiD Uicam aut ^ti jgcufette clamat leftulos: e* 

tefpontieliit miclji cum ipe fe gto0 fopo^e Defines : caftiq? 

cetim tecti ac folJiii: tJigilate ia fu? 

BecogitatJO tilJi oes annos piorimus 

meo0: i amatitutiine aie mee X effi ciamus tjocitj^ : fletes 

X)ne fi fic tJiuif t in Mibm pcates fotj^ie: inteta fupplica 

tjita fpus mei coitipies me $ tio: tJO^mite m muDu tjetat 

tJiuificabis me: ecce in pace tlnJ^P^l^onutiifcute: tutCi' 

amatituoo mea amatiifima penoftiistJincuIa: tufoluepec 

t^u aut etuifti aiam meam catu tjet^: nouuq? lume igete 

tJt no petitet: p^oiecifii pofl X)^o pfi fit gfia. tj. 3|n ma* 

tetgu tuii omnia pfta mea tutinis tJiie. pet efiate Ijp^, 

(Xuia non infetnus confi- (iBcce ia noftis. t5. 3ln matuti 

tetJitut titii neq^ mo?0 lautia ni$. a. oBterit tins notiisi co^ 

tJit te: no erpeftatJiit q tiefcen nu falutis i tiomo HauiD pue 

Dunt in lacu tjetitate tuam. ti fui. p. IBfiD^.lp^eces tJts. i 

diuens tJiuens ipfe confi^ fc6a fef. oi?. Dt Decet. c. titf. 

tetJitut titJi ficut <$ ego fjoDie: C S^tt iiii. fi aDue. 3lnui. IRe 

patet filiis nota faciet mi' ge tjetu?. p^. dJettJii fufinii. 

tatem tuam. 3 Dne ne i. Df(p aD palfio. $ 

X3ne faluum me fac $ pfal^ a De^ oi? tJfq^ aD aDue. qti 6 

mos nfos catatJim^: cuftis iiii, fef agt. 3!nui. 3In manu 

Dietj^ Dite nf e in Domo Diii. tua Dne ©es fi'nei5 tte. p. Oe. 

O lD?ia» ^ €Mis Dietj9 tJite a Dfie ne i ita : Df? aD rl. qit 13 

noftte faluo0 fac no0 Drie. a. iiii, fe. agt Df aD ma. fe. W* 

iii jFeria quatta 1^3 (Bm cttmi optime/ re 
JQ^ fto^q^ noller afpice/no0 
a mttz nona/ merfo^ fopo^ 
re Ubtta. 

-tt e cbiifle fancte pofcimujj/ 
ignofce tu criminitjus/ atJ co^ 
fitentjum furgimu0/ mo^af^ 
noctis! rumpimus» 
jQlentes manufq^ toUimu0/ 
|)pj)etam Utnt nouimus/ no^ 
Ijiis preou p?ecipit/ pauluf^ 
gelJi0 cenfuit. 

O:itie0 malum tfi gefltmu^/ 
occulta noiira panuimuis/ p 
cesi gementeg funtiimu0/ t)i= 
mitte qiuon peccauimu0» 
©^efta pat, idtt efiate. b^^, 
jI3octe furgente0. p0» fii. 

»3lnt infipie0 in 
coioe fuo: non 
efi tieu0. 
OCo^rupti funt 
et al)ominabile0 fafti funt in 
iniquitatil)U0: non efi qui fa 
ciat t)onum, 

X)eu0 t)e celo pfperit fuper 
filio0 boim/ t)t tJineat fi efi i= 
teUigen0 aut requiren^ teii. 
CyU necUnauerut fimul iuti 
Ie0 facti fiit: no efi qui faciat 
tonum no efi tifq^ at) t)num. 
5Q6ne fciat oe0 qui operant 
iniquitatem: qui teuoiat pie 
fiem meam t)t ciftum pani0. 
X)<^u? no inuocauerut: ilUc 
trepiDauerut timo^e t)t)i no 
erat timo^ (Xuonia De^ Diflifpauit ofl^a 
eo? (ini f)oit)U0 placet: cofufi 
funt Qin Deu0 fp?euit eo0. 
(Xni^ Dat)it er fpo falutare 
ifrael cii puerterit Dfi0 capti 
uitatem plet)i0 fue: erultat)it 
iacot) ^ letabitur ifrael.if^on 
Dicitur at) noc. iftc p. iiii £)e= 
U0 in nomine. 12>falmus. lini 
^nr^autii Deu0 oiationem 
VjL^^^tti et ne Defpereri0 
Depiecationem meam: inteoe 
micbi et erauDi me. 
(Xontrifiatu0 fum in ererci 
tatione mea: ^ coturt^at^ fum 
a Doce iimici et a tribulatio^ 
ne p^ccato?i0. 

Ctm DecUnauect i me ii^ta 
te0 : et i ira molefti erat micbi 
doi meu conturtiatii eft in 
me: etfo?miDo mo?ti0 ceciDit 
fuper me. 

'CJimo? ^ tremoi Deneft fujp 
me: f coteretut me tenet)?e. 
6[t Diri (im^i Mbit micf)i pe 
na0 ficut columt)e: et t)oIat)o 
et requiefcam. 

Qi ttt elongaui fugie^: $ ma 
fi in folituDine. 
GCrpectaba eii qiui faluti me 
fecit: a pufiUanimitate fpi^ 
ritu0 et tempeflate. 
IQ^ecipita Dfie et liimtt lim 
gua0 eoi?: qm t)iDi iniqtate^ 
et cotraDiftionem in ciuitate 
X)i^ ac nocte circutiat)it ea 
fufi muro0 tim iniquita^: et an matutinas jFoUo rrjrtj. 

labo? i menio tim $ iiuftkia ipfe te enuttiet: et non nabit 

GC t non oef ecitoe plateig ei^ : in eternii fluctuatione iulio 

tjfura et oolus. 'CC" ^^^^ ^^"^ Detiuceg eos: 

Q,m fi iimicu0 me^ maleoi-' in puteum interitu?. 

rilTet micbi: fuflinuifle titiq^* tl iti fanguinu $ Oolofi no 

g[t Ui^k ooeratme fujp me oimioiatjunt Oies fuos: ego 

magna locutus fuilTet: atifcd aute fperatjo in te oomine. 

OilTem me fo^fitan ad eo. OTloiia. a. auertet Dn^ capti 

'ttu tiero f)omo tjnanimis: uitate plet)i0 fue. ps. lu. 

our meus et notus meus. dj\ 3ii^^txt mei tie^ qm co 

(Xui (imul mecu oulce^ ca= JlIZ. culcauit mebomo: to= 

pieijas citios: i Domo oei am ta Oie ipugnas tritiulauit me 

tiulauimu$ cum confenfu OConculcauerut me inimici 

XX ^niat mo^s fuper illos: et mei tota tie: quoniam multi 

DefcenOat in ifernii Diuete^. lieUantes aouerfum me. 

(Xm nequitie i ftatiitaculis! jg[ti altituoine r^izi timetio: 

eo^um: i meDio eoium. ego tiero in te fperabo. 

g[90 aute aD oominum cla X" ^^d lauDatio fermone$ 

maui: et Otis faluauit me. meo0 in Deo fperaui: non ti- 

tiefpere et mane (j merioie metJO quiD faciat mic&i caro 

narratio ^ annunciatjo: u tx- "(X^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^ erecra 

auDiet ijocem meam. tiantur: aouerfum me oes co 

B eOimet i pace aiam meam gitationeg eo?u in malum. 

at) bi$ qni appiopinquat mi= Xnbatiitatiut $ atifcoDet: ipi 

cbii Quonia inter mftos erat calcaneii meii otiferuatjunt. 

mecum. J^icut fuGinuect aiam mea 

6[rauriiet ttm ^ fiumiliatJit ^ nicfjilo faluos facies illos: 

11100: qui efl ante fecula. in ira populos confrinps. 

Xion eni efl illi0 comutatio X)eug t)ita mea annuncia^ 

et no timuerut oeu : ertenoit ui tit)i : pofuifli lacbipma^ me 

manu fuam in retritiuenDo. m in confpectu tuo. 

(X otaminaueriit teflametii j^ icut et in piomiflione tua : 

ei^: oiuifi fut at) ira t)ult9 ei^ tunc conuertent inimici mei 

et appiopinquauit coi illim. retroifum. 

JHoIIiti fut fermoesf ei^ fu^ X" quacuq^ Die inuocauero 

oleum: et ipfi funt iacula. te: ecce cognoui quonia Dtm 

XactafujB Orim curatua:et meu0 esi. jFeria quarta Xn nco lautialjo tjerbu^: m 
ono launaljo fermone in neo 
fperaui non timelJO quitJ fa- 
ciat micW ftomo. 
Xn me funt neus tjota tua: 
que retmam lauoatioes! titJi 
(Xm eripuifli aiam mea te 
moite (j peoesi meos oe lapfu: 
t3t placeam coiam teo in lu- 
mine tiiuentium. psf ItJi. 
^f\ 3ferere mei neus mife 
^LliLrere mei: quonia^in te 
confilDit anima mea« 
6[t in t)mtiia alarCi tuarum 
fperabo: oonec tranfeat ini* 
quita0. 

OClamalJO an neu altillimii: 
neum qui tjenefecit micfti. 
0M ne celo <$ litjerauit me: 
nenit in oppiotj^ium concul* 
cantes me. 

fliifit neus! miferico^nia fua 
ettjeritatem fuam: (j eripuit 
aiam mea ne menio catuloiii 
leonii noimiui conturbatus 
'JBMii bominii nete0 eo?um 
arma et fagitte: lingua mu 
glanius; acutus. 
GCraltare fuper celosi neus: 
et in omne terra gloiia tua. 
Haqueu parauerunt peni= 
t)U0 meis: (j icuruaueriit ani= 
ma meam. 

H^oneriit ante facie meam 
fouea: et incinerutin eam. 
©aratum co^ meii neu0 pa^ 
ratii co^ meii: catatJO n pfal^ mum nicam nomino. 
GCrurge gloiia mea erurge 
pfalterium et cgtftara: erur^ 
gam niluculo 

OConfitetioi titJi in populiis 
niie: etpfalmum nicam titJi 
in gentitJU0. 

(Xin magnificata e t)f(5 an 
celo0 miferico^nia tua: ^ tJfq? 
an nutjes tieritas tua. 
GCraltare fuper celos ne^: et 
fuper omne terra gloiia tua. 
Orio^ia pci. an £Xuonia in te 
cofinit anima mea. ps ItJii. 
^Jjr3l tjere nti^ iufticiam 
J^y loquimini: recte iuni^ 
cate filii bominum. 
gCtenim in come iiquitate» 
operamini i terra: iiuflicias 
eni manu0 tjelire cocinnant. 
^aciienati funt peccato?e0 a 
tjulua: errauerunt atJ tjtero 
locuti funt falfa. 
]Euroi illi0 fc6m fimilitu^ 
nine ferpentig: ficut afpinis 
furne $ otJturatis aure^ fua^ 
Q^ut non erauniet tjocc in 
cantantium: (j tjenefici inca^ 
tantig fapienter. 
X)eu0 conteret nente^ mn 
in oie ipfo?um: molas leonii 
confringet nominu^. 
^gC^ nicfjilii neuenient tanqp 
aqua necurren^: intenit arcii 
fuum nonec infirmentur. 
^icut cera que fluit aufere- 
tur: fupercecinit igni0 $ non au matutina» JFoL rrruu 

tiinerunt folem» cufloniam quia ne^ fufcepto? 

'^liuf$ intelligerent fpine meug es lieu0 meus: miferi= 

tieftre ramnu ficut t)iuentesi : co^oia zim p^eueniet me. 

fic in ira atjfo^tiet eo0. I)^u0 oftennit micfji fuper 

XietatJitur iuflUiS cii tJiOerit inimico0 meo0: ne occiDa^ 

tjinoictam: manu0 fua0 la^ eo0 nequanoo ofiliuifcantur 

uabit in fanguine peccatoii0 populi mei. 

g[t Hicet t)omo li tJtiq^ e fru X)^^P^^ff^ ^^^^^ ^" ^^"f^ ^"^* 

ctu0 iufto : tJti^ eft lieu0 i\it}i et nepone eo0 p^otecto? me^ 

can0 eo0 in terra. ps. ItJiii» U0 Domine. 

eEipemeoefimici0me= Delictum O|i0 eo^u fermo^ 

i0Deu0meu0:etabin= nem Iatiio?u ipfo^u: et com^ 

furgentit)U0 in me litera me piebentjantur in fujpftia fua. 

(Jripe me oe operatitj^ ini= g[t oe erecratione <$ menoa 

QUitatem: ettiet)iri0 fangui= cio: annuncialjuntur in con- 

num falua me. fummatione* 

(X wia ecce cepet t aiam mea : X ^ ^^^ pf ummationi0 ij no 

irruerunt in me fo^te^. erunt : et fcient quia rieu0 tio^ 

Xieq^ iiquita0 mea neq^ pec= minabit iacotj $ finiu terre. 

catu meum Ofie: fine iniqui== (Xonuertetur ao tjefpera et 

tate cucurri et Direri. fame patietur tJt cane0 : $ cir 

g[rurge i occurfu^ meii (j t)i cuibunt ciuitatem. 

Ue: et tu oomine oe^ tJirtutii XP^ Uifpergetur aD maOu^ 

ljeu0 ifrael. cantJu: U tjero no fuerint fa^ 

XntenUe ati tjifitaua^ oe0 turati $ murmurabunt. 

gente0: no mifereari0 oiiJU0 g[go autem cantatjo fo?ti^ 

qui operantur iniquitatem. tutiine tuam: f eraltatJO ma 

(X^^nuertetur ao tjefperam ne mifericoitJiam tuam. 

et fame patietur t)t cane0: et Q^? factu0 e0 fufcepto? me^ 

circuitjunt ciuitatem. U0 <$ refugiii meum: i tJie tri^ 

^cce loqntur i o^e fuo $ gla tJulationi0 mee. 

tJiu0inlat)ii0eoiCi: quoniam jg[tiiutoi meu0 titJi pfalla: 

qui0 autiiuit. qi tjeu0 fufcepto? me^ e0/tjeu0 

g[t tu tiomine DeritJetJi0 eo0 : me^ mia mea. fia. a. 3lufle 

et atj nicfjilum tietiuce0 om= iutJicate filii ftominii» p. lir. 

ne0 gente0. J^r\(iBm repulifli no0 $ De 

lE^ltitutJinem meam atJ tc c^^^fiturifti no0 : irat^ e0 iFetia Quatta ct mfrettu0 es mbi$ 

OComomai tetta ^ cotutba 

m eam: fana cottitioneg ei^ 

quia comota ell. 

Oflentiifli populo tuo tiuta: 

potaai no0 tJino ppitftionis! 

X)euifti metuentit)U0 te fi^ 

gnificationem: m fugiant a 

facie atcus! 

CXt litietetut nilefti mi: fal 

uum fac nejcteta tua et etau 

ni me 

X)tm locutus efl in fancto 

fuo: letatio? et pattiboi ficf)i 

mam et conuallem tatjetna 

culo^um metitjo?. 

Sitm eli galaao ^ meus eft 

manalTe^: efftaim fo^tituoo 

capitii8f mei 

Xuoa ter meuis: moati olla 

fpei mee 

In ioumeam ertentiam cal 

ciamentu meum: miclii alie^ 

niBcne futiOiti funt 

Q,uis DeDucet me in ciuita 

tem munitam: quis! tjeoucet 

me tjfqj in ioumeam 

Xionne tu Deujs qui tepuli* 

fli nos: t non egteoietiis! oe^ 

in Dittutitiu0 nolltig! 

X)a notJis! aurilium ne tti^ 

tjulatione: $ tjana fal^ ftomi 

ni0 

Xnueo faciemu0t)ittutem: 

et ipfe an nicbilu oeOucet tti 

^nr tjulanteg no0 p0. \x 

VJLfauoi iieu0 nep^ecatio nem mea: intentie oconi mee 
jgi finitj9 tette an te clama 
ui num anriatetut coi meu : 
in petta eraltafii me 
X)enuril}i me quia faft^ e0 
fpe0 mea: tutti0 fcititunini0 
a facie inimici. 
XnbatJitatio in tabetnacu* 
lo tuo in fecula: ^tegat i ne« 
lamento alatum tuatum 
CXm tu neu0 me^ eraunifii 
oiationem meam: nenifli be 
tenitatem timentitiu0 nome 
tuum 

X)ie0 fUjB nie0 tegi^ aniici^ 
e0: anno0 tim nfq^ in niem 
grtationi0 u genetationi^ 
©etmanet in etetnum in co 
fpeftu nei: miam etnetitate? 
tim qui0 teQuitet 
jgic pfalmu? nicam nomini 
tuo in feculu feculi: nt tenna 
uota mea ne nie in niem. 
Orna. an IDa not)i0 niae au-^ 
riliii ne ttitjulatione. P0. Iri. 
'^n^ £E)nne neo futJiefta etit 
JL^E animamea:at) ipo eni 
falutate meum 
Xla et ipe ne^ me^ t faluta^ 
ti0 meu0: fufcepto? meu0 et 
non mouebo? ampliu0 
Q,uoufq^ ittuiti0 in f)Oiem: 
intetficitl nniuetfi t)O0 ta$ 
patieti inclinato et macetie 
nepulfe 

pCetutame pciu meum co^ 
gitauetiittepeUete: cucuttii an matutinajBi iFoIio. xxxW» 

fiti oiz ino hnOittbeiU $ co^ cum te amara/ titfagittent i 

tie fuo maleDicetjant occulti0 imaculatum 

OCcrutame Deo futiefta eGo j^utiito fagittabiit eu5 $ no 

anima mea: quoniam ati ipo timefttit: firmauerQt fibi fer 

patientia mea monem nequam 

CXuia ipfe neu.s meug $ fal X>arraueriit t)t abfconoe^ 

uato? meu0: aoiutoi me^ no rent Iaqueo0: Direrunt qg t)i 

emigratJO Debit eo$ 

Xn oeo falutare meu^ ^ glo jgcrutati funt fi^tates: oefe 

tia mea : Deu0 autilii mei et ceriit fcrutates fcrutinio 

fpeis mea in oeo ed jS^cczm 6omo ao m altii: 

^perate in eo omnis congre et eraltabitur Deu0, 

gatio populi: effunOite co?a ^agitte paruuloi? fafte fiit 

illo co?Da tjeflra/ Deug aDiu plage eo^ii: u infirmate funt 

toi nofler in eternum» contra eo0 lingue eoium. 

tieriitame tjani filii jjomi OCofw^^^f^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^ 

num meoace^ filii fiominii Detiant eo0: u timuit 010 60, 

in l!ateri0 : t)t Decipiant ipfi GCt anniiciaueriit opera Dei : 

De tjanitate in ioipfum et fafta zim intellererunt 

X>olite fperare in iniquita- JletatJit inU^ i Dfto $ fpera 

te et rapinas nolite concupi fjit in eo $ lauDatiunt oeg re 

fcere: Diuitie U affiuant noli fti co?tie» a. 3 timoie inimici 

te toi apponere eripe Diie aiam mea, Bon Dc 

^emel locutug efl Deu0 Duo r^^s^aD noftur» ifte p0. Ixiiii 
6ec auoiui q? poteflas tei e(i vJL^ ^^^^^ fipmn^ tie^ in 

et titii tiie mia: q? tu retirieis f^on: (j titii relioet t)otum in 

t)nicui^ iujcta ojpa fua» iBon ftierufalem 

Dicat an noc. fequcg p0. irii. Q^rauiii ne^ oione mea: an 

Deu0 neus me^: an, P0» iriii. te oi0 caro neniet 

ejfauoi De^ oconem me tl^^^^ iiquoi? pieualuerut 

am ciitiepiecoi: atimO' fup no0: <$ impietatit)U0 nci0 

te inimici eripe aiam meam. tu P2opiciat)eri0» 

^^oterilii me a cduetu ma ^eatu0 que elegifli $ afliip 

lignantiii: a multituoine ope fifli: in6at)itat)it i atrii0 tui0 

rantiii iniquitatem» 33eplet)imur in t)oni0 Dom^ 

Ciuia eracueriit t)t glatiiii tue: faftum efltemplum tuii 

lingua0 fua0: inteoerunt ar miratiile in equitate, 
B c j^ jFecia quarta 

mautJl no0 neus falutang tur tibi inimici tui. 

nofier: fpes omnium finium Qi^ terra ano?et te $ pfallat 

terre et in mari longe. titii: pfalmum tJicat noi tuo. 

«ieparan$ mote0 in tjirtu OC^nite et t)itiete opera nei: 

te tua accinctu0 potetia: m territJilis in confiliis; fuper 

coturljasi p?ofunoum mari0 filiO0 ftominum» 

fonu fluftuu eiu0 Qjui couertit mare l ariDa 

'fyurljafiuntur genteg et ti^ in flumine pertranfitiunt pe 

mebunt qui fjatJitant termi^ De: ibi letabimur in ipfo, 

no0 a (i(gni0 tui0: erit^ matu jCXui nfiatur in tiirtute fua 

tini $ uefpere nelectaf)i0, in eternii ocuii eiu0 fu^ gen= 

Uifitaili terram $ ineb^ia^ te0 refpiciiit: m erafperant 

fti eam : multiplicalli locuple non eraltetur in femetipa^, 

tare eam» ^enenicite gente0 neum no 

3a;iumenei repletu^ eiJ aq0: firu : et aunitam facite tioce 

parafli ciftu illo?um quonia launi0 zim. 

ita eil p?eparatio tim. CXni pofuit animam meam 

Biuo0 tim inebiian^ mul- an tJitam: (j non nenit in co^^ 

tpica genimina tim: l tiih motionem pene0 meo0» 

licinii0 ei^ letabit germina0 jCXuonia protalli no0 neu0 

5Qenenice0 co?one anni tjeni igne no0 eramiaiJi: ficut era 

gnitati0 tue : et campi tui re- minatur argentum» 

plebuntur t)tjertate» X^nurifli no0 in laqueii po 

^pinguefcent fpeciofa nefer- fuifli tritiulatione0 in no^fo 

ti : et erultatioe colle^ accin^ noliro : impofuifli fjomine^ 

gcntur» fuper capita noftra» 

Xnnuti funt ariete^ ouium Xi^^^fiwi^"^ P^^ ignem et 

et t)alle0 atjunnabut frume- aquam: et enurifli no0 in re^ 

to: clamatjunt etenim Ijpm^ frigerium» 

num nicent ig)falmu0. irt). X^^^^itjo in nomum tua in 

XOtiilateneo omni^ter^ olocaul}i0 : renna^ titii tjota 

ra/ pfalmum nicite no^ mea q niflinreciit latJia mea 

mini eiu0 : nate gloiiam Iau= liocutum eft 00 meu : in tri^ 

^i ^in^* fiulatione mea. 

I>cite neo $ territJilia funt Ol^^f^wfia menullata offe^- 

opera tua nomine: in multi^ ram titJi cii incenfo arietum: 

tunine t)irtuti0 tue mentie= offera titJi tjoue0 cii t)irci0. an matuttnagi Sol jcmui» 

demte autiite et natrafjo Deus cuegtenetengin con 

omnes tini timetig Deii: qiua= fpectu popuU tui : cum jptta^ 

ta fecit anime mee, ixteg in nefetto» 

JSLti ipfum o?e meo clama- tl^tta mota eft eteni celiUi 

ui : $ erultaui i\xb Ugua mea. GiUauetiit a facie oei fpnai : 

Xniquitate U afperi in co?tie a facie oei iftael» 

meo: non erautiiet tiominuis ©luuiam tioluntatia fegte^ 

©^optetea erauniuit tieus : gatJis tieug ftetetiitati tue et 

et attenoit tjoci Depiecatio^ infitmata eft : tu Deto petfe= 

ni^ mee. cifli eam. 

Britiictu0 Deu0 qui nd amo jHnimalia tua fjafjitatiunt 

uit nep^ecationem meam : et in ea: patalli i Dulcetiine tua 

miam fuam a me. ii3on tt ao paupeti tieu0. 

nocf. ifte ps. irtji» ^zm mife X)n0 natJit tjetbii euapli^ 

teatut noliti. ff c. ps. IrtJii. ^ antitjus : tJittute multa. 

ef utgat tieuis $ tiilfipe^ !Qer i^tutu^ tJilefti DUefti: et 

tut inimici ei^: u fugiat fpeciei Dom^ DiuiDete fpoUa. 

QUi oDetut eum a facie tim. ^i Doimiatis intet meDios 

^icut Deficit fum9 Deficiat/ cletos penne columfje Deat-- 

ficut fluit ceta a facie ignis: getate: et pofietio?a Do^fi ei^ 

fic peteat pcto^eg a facie Dei* in pallo^e auti* 

G[t iufli epulent $ erultet in X)ii Difcetnit celeflig teges 

conipectu Dei: et Delectentut fupet ea niue Dealtiatjunt in 

in leticia felmo : mons Dei mo0 piguis 

Clantate Deo pfalmum Di- i!i.om coagulatuis mos pin 

citt nomini ei^: itet facite ei Quir* tJt quiD fufpicamini mo 

Qui afcenDit fufi occafum Do tes; coagulato0» 

minus nomen ilU. Jllons in quo beneplacitum 

gCruItate i cofpectu ei^ tut- efl Deo fjaiJitate in eo: etenim 

tiatiunt a facie ei^ pattig op Dtt0 JatiitatJit in finem. 

pjjanoiii : (j iuDicis tJiDuatii. CCuttu^ Dei Decem miUtiug 

X)eusinIocofctofuo:Deus multipler milia letantium: 

Qui injjatiitate facit tjniug mo Dfiis in m in fpnai in fanfto. 

lis in Domo jgCfcenDifli in altum cepifli 

Q.ui eDucit tjictos i foititu captiuitatem : accepifli Dona 

Dine: fimilitet eos QUi erafpe in jjominitJU0. 

tant q fjatJitat in fepuIcWis. GCteni non cteDente^: infja» 

l^ ii iFeria quatta 

bitm Dominum Deum. P|?^^f^ ^""^ argento. 

BnUiftu^ tin0 nie quotioie : X)im^ S^te0 q ftella tjolut 

Piofperum iter faciet nolii? ueniet legati eregipto: etbio 

oeu0 falutarium nofiro^um pia pueniet manus eius Heo. 

Xytm nr oeus faluo0 facie^ Begna terre catate Deo: pfal 

Oi : et orii hni zxitm moiti0. lite nomino. 

Cterutame Deusi cofringet yjMlitt Deo qui afcetiit fu 

capita inimico^u fuo?u: Der* per celum celi : an o^ientem. 

ticem capilli perambulatiii GCcce tiatjit tjoci fue tjocem 

in tielictig fui0. tJirtutig: Date glo^ia tico fufi 

X)int tiominu0 er tiafan ifrael magnificentia tim et 

couertam : conuerta in |)fun tairtus tim i nutjitjugi. 

tiummari0. flliratJiUs tieus in fanctiisi 

OCt intingatur pe0 tuu0 in fuig : tie^ ifrael ipfe tiatiit t3ir 

fanguine : lingua canu tuoi? tutem $ fo?titutiine pletii fue 

er inimici0 ati ipfo. tienetiictug r^tm. 

OCitierunt igreOus tuo0 tie^ 0na patri. an. 3(n ecclefiig 

m: ingrelP Dei mei regi0 mei ftritiicite titio. i5. Deug tiita^ 

(lui eft in fancto. mea annuciaui titii. ©- lPo= 

;Q?euenerut p^fcipeg coniii- fuifli lacbipmag meag i co- 

cti pfaUetitus : in meoio in- fpectu tuo. ^nte lauft. p aH:^ 

uecularii t^mpaniflriarum uetii. ti. Cmitte aUs^. J5. jFiat 

Xn ecclefii0 tenetiicite tieo: m!a tua. 3ln lauG. a. ampU^ 

tiomino tie fontitiu^ ifrael. laua me tieug: ati iniufticia 

Xtii tieiamin atiolefcentulug: mea. ps. a^iferere. a. Ce tie^ 

in meti0 ercelTu. cet 6pmnu0 tieu0 in fpon. pj5. 

©nncipeg iutia tiuce^ eoiii: 3[prum. an, Ladia mea Iau= 

Plincipeg ^atiulon et piinci^ Datiunt te in tiita mea Deus 

pe0 neptaUm. meu0* ps, ^tn% Deu0 meu0. 

Jllantia tieug tiittuti tue : co ^nf f uUauit (i iRegii. iU c. 

firmalioc tieus quoti opera* ^3Lcoii«eumintiomino:(j 

tu0 eg in notii0. eraUatu^ eH co^u meum in 

jBL templo tuo i fiirrm: titii Deo meo. 

offerent reges munera X)xlatatii eli 00 meum fujp 

Xncrepa fera0 ariitiini0 co inimico0 meo0 : quia letata 

gregatio tauro^ii i tiacci0 po fum in falutari tuo. 

puloi? : tJt ercluoant eo0 qui Xlon eli fanctu0 tit eG Dii0 aD launejs; iFolio xxxix 

neq^ em efl aliuis ertra te: et Date neu, p0. iLauliate a. cp^ 

non eli fo^tig ficut ne^ noflet per aDuentil. Ccce Die^, 6p^. 

IJolite mftiplicare loq fufi ^ox clara. U Oor clamatis 

limia : glo^iante.s. cp5. Oigilate $ o^ate a Diie 

B^ceDant Detera De o?e Dco ne in ira» t)fq? aD xl quanDo 

q? Deu0 fcienciaru Dri0 el!: et De. iiiu fef. agitur Dicitur aD 

ipfi pparantur cogitationes lauDesi fequens fjpmnus. 

JBL tcu0 foitiii iuperatus efl : *^^£Dr $ teneliie $ nuiiila : 

et ifirmi accinfti funt rotJO^e ^£confufa munDi $ tur^ 

'jQti^ltti piiu0 pio panifiu0 fiiDa^lurintratalfjefcitpol^: 

fe locauerut : et famelici fa^ cft^iHujS Denit DifceDite» 

turati funt CCaligo terre fcinDitur: per* 

X)onec fierili0 peperit pluri culTa foli0 fpiculo: rebufq? ia 

mos : et que multos batietiat coloi reDit : Dultu nitenti^ f? 

filio0 infirmata efl. Deri0» 

X)n0 mo^tificat $ Diuificat: XX^ ^W^^ folum nouimus : 

DeDucit aD inferos $ reDucit te mente pura u fimplici: fih 

Dtis paupere facit et Ditat : Do canenDo quefumu^ : inte- 

bumiliat et fufileuat, De nofiris fenfifius. 

^ufcitanis Depuluereegenii: j^ut multa fucig illita : que 

et De flerco^e eriges paupere luce purgetur tua : tu lur eop 

tlt feDeat cum p^incipitius: fpDeris : Dultu fereno illuia. 

et folium gIo?ie teneat. £)eo pri. U. 3[n matutinis» 

X)omini eni funt carDines; cp, Oigilate. ^c» IPer eliatem 

terre: et pofuit fujg eos oihz. 6^9, dBccz iam iJ. 3ln matuti 

©eDes fancto^ii fuoiii fer^ ni^.a, ^alute er iimicis no= 

uatJit: et impii in tenel)?i0 co flri0 <$ De manu oim (iixi no0 

ticefcent/ quia non in fo?titu oDerunt lifiera no0 Dne» p0. 

Dine fua rotio?atiitur Dir. 56nDictU0* Pim^ Dtg j3Dco 

X)nm foimiDatiunt aDuer^ DtDecet. CJFe.D. aDmatpet 

farii tim: ^ fuper ipfo0 in ce^ aDuetii. Jnuitat iRege Den^ 

li0 tonatjit tui? Drtm* tp^. ^lerbii fufinu 

X)nsi iuDicatiit fines terre a Diie ne i ira. Df(5 aD rl. qit 

et Daliit imperiu^ regi fuo : et De t). fec. agit. ti aD maf . fe^ 

fufjlimafiit coinu c6?ifii fui, ques 3lnuit. ^Do^em^ Diim. 

01oiia* a Dfig iuDicafiit fi^ Ciin ipe fecit no0. p, 2Ienite» 

ne0 terre. m. Celi celoi? lau-- IP^o 6pG. Dfie ne i ira.5)p9. jFeria quinta 

^-f^ m atra reru cotegit : XI on erubefcat in me q erp e 

JLJk terre coloie^ oim : nos ftant te tJiie : niie tJirtutum 

confitente0 porcimu0 : te iu^ XI on confunnant fup me: 

l!e iuDer co?tiium m querut te neus ifrael. 

OCtauferas piacula: fortief= CXm p^opter te fuftinui op 

t^ menti0 atJluas : Doneft^ rpe pioftiium : operuit confufio 

gratia : t)t arceant crimina faciem meam 

(Qi e0 ecce toipet ipia : qua cul ec^t^^aneu? faftus fum fra^ 

pa moiDet noria: ofjfcura ge txib^ meis: ^ peregrin^ mu^ 

liit toUere : et te reDempto? matris mee» 

Querere, CXm -^zlm Dom^ tue come^ 

fQepelle tu caligine: intrim Dit me: $ oppiob^ia erp^oti^a 

fecu0 $ marime : t)t in tieato tiii tilii ceciDeriit fuper me» 

gauDeat: fe coUocari lumine. GCt operui in ieiunio anima 

;q ra pr piiHt. IPer eflate. j^, meam : d faftum efl in opp^o 

il3ofte furgete0» ^ue noc. p. fi^ium micfti. 

y^ — s^ aiuu me IrtJiii. GC.t pofui t^eflimentum meu 

^^j^ fac Deu0 qrn itra cilicium: $ fa&m fum illi^ l 

W^^j uerut aque : \)i(^ paratjolam 

•N y aD aiam meam jgCDuerfum me loqtiatur ^ 

Xnfirus fum in Umo ^fun feDetiatinpoita: (jinmepfal 

Di : f non efl futflantia lebant qm tiitieliant uinum 

tieni in altituDine maris: G[go Dero oiatione mea aD 

et tempeflas; Demerflt me te Dtie: tepus; tjeneplaciti De^ 

Hatjoiaui clamajs rauce fa In multituDine mie tue er^ 

ae funt fauceg mee : Defecerut auDi me : in ^itate falutj tue 

ocuU mei Dum fpero in Deu^ GCripe me De luto ut no infi 

meum gar: UtJerame atj W q oDerut 

JQLiUtipUcati funt fuper ca= me et De ^funDig aquarum» 

piUog capitis mei: q cDerunt Xl^^ ^^ Demergat tepeflas 

me grati0 aque neq^ atJfo^tieat me pio= 

CConfoitati fut ^ perfecuti funDum: neq^ Drgeat fujp me 

funt me inimici mei iniufle: puteu!5 00 fuum, 

q no rapui tunc erfoluetjam grauDi me Dite quoniam bt 

X)eus! tu fcis infipientiam nigna efl miferico?Dia tua: 

meam: et DeUfta mea a te no fecunDum muUituDinem mi 

funt atJfconDita» ferationum tuarum refpice au matutinas jroL rl. in me 

gCt ne auertas faciem tuam 
a puero tuo : quoniam tritju 
lo? Delociter erauoi me 
XntEOe aie mee et lifiera ea: 
4)pter iimico0 meo0 eripe me 
i^n fci.0 imp^operium meu 
et confufionem meam : $ re= 
uerentiam meam 
Xn cofpeftu tuo ftit omeg ^ 
tritiulat me: imp?operiu erpe 
ftauit co? meum <$ miferiam 
Q^t fullinui Qui (imul cotri^ 
fiaretur ^no fuit: <$ qui cofo 
laretur $ non inueni 
jQ[t oetjeriit i efca mea fel: $ 
in (jti mea potauect me aceto 
^iat menfa eo^ii co^a ipfis: 
in laqueii : ^ in retritmtiones 
et in fcanoalum 
Otifcurent oculi eoiu ne \)U 
neant : et ooifum eo?um fem 
per incurua 

g[ffunne fuper eog iram tua : 
et furoi ire tue comp?el)en^ 
nat eo0 

^Eiat Ijatiitatio eo?ii Defer^ 
ta: et in ta6ernaculi0 eo?um 
non at qui injabitet 
QJti que tu percuiSlli per^ 
fecuti funt : et (ujg noloie tjul 
nerum meoi? atJOitierunt 
jgjpone iniquitatem fuper 
iniquitate eoi?: (j non intret 
in iufliciam tuam 
I)eleantur tie lib^o Diuen^ 
tium : et cum iuaig non fcri^ tantur* 

Gjo fum paujB $ Dole0 : fa- 
lus tua tieus fufccpit me 
iZautiatio nome oei cii cati 
co : (j magnificatio m in lauoe 
G[t placetJit Deo fujp tiitulu 
nouellum : co^nua p^otiucete 
et tjngulag 

OCiOeant pauperes $ leten^ 
tur: querite Deu et tiiuet ani-- 
ma tjeflra 

Qjtn erauoiuitpaujpes tiiis: 
et Dinftos fuos! no oefperit 
TJautiet illum celi et terra: 
mare u omnia reptilia in eis 
Qm tie^ falua faciet fpon: 
(j eoificatiiitur ciuitateg iutie 
GCt inbatiitatJiit itii: et fiere^ 
Hitate acquirent eam 
GCt feme feruoi? tim pofliDe 
tiit eam: ^ qui Diligunt nome 
ei^ inJjatiitatJiitin ea, p, Irir. 

»(Bm t atJiuto^iii meii 
intentie: tiiie ati aoiu» 
uantium me feftina. 
OConfuntiatur u reuereatur: 
qui queriit aiam meam 
jpruertantur retroifum et 
erutiefcant: qui tiolunt mi-- 
cfji mala 

^uertant Cati erutiefcetes: 
qui tiicunt micfji euge euge, 
GCruItent <$ letent in te oes 
quiquerutte: (jtiicantfemper 
magnificetur Hiis qui tiili^ 
gunt falutare tuum, 
Qjjo tiero egenus; (t pauper jFena auinta fum : neus aniuua me 
jgimm meu^ et lifjerato? 
meus ej5 m : tjomine ne mo^ 
reri^. fyiia patri. n- Dnene^ 
in atJiuto?iu meuiteoe: p» Irr 

X1I5 te Dfie fperaui no co- 
funtiarineternu:iniU' 
fticia tua litiera me $ erue me 
Inclina an me aure tua: et 
falua me 

GCfto micji in ueu? p^otefto 
rem $ in locum munitum : tJt 
faluum me facia^, 
Q.m firmametum meii : et 
refugium meum e0 tu» 
Deus meuis eripe me De ma 
nu peccatO2i0 : et ne manu co 
tra legem ageti^ ^ inicim 
Q.m tn e0 patientia mea Do 
mine: tiiie fpe0 mea a iuuen- 
tute mea 

Xn te confirmatus fum er 
tJtero: ue tjentre matris mee 
tu e0 p^otefto? meus 
Xn te cantatio mea femper: 
tan$ P^oUigium faftuis fum 
multis ^ tu atJiuto? fo^tig 
Bepleatur o% meu laune tJt 
cante glo^ia tuam : tota tJie 
magnitutJinem tuam» 
De P2Oiicia0 me in tepo^e 
feneftutis: cii tiefecerit tJirt^ 
mea ne tjerelinquag me 
CLuia tJirerunt inimici mei 
micfti: $ ^ cuaotiietjat anima 
mea cofiliii feceriit in tjnum 
Dicete0 tzm tJereliquit eii perfequimini $ comp^ebentJi 

te eum: quia non efl qui eri^ 

piat 

X)eu]5 ne elongeris a me: tje 

m mtm in aurilium meum 

refpice 

OConfunnant $ neficiant ne 

tratentes anime mee: operia 

tur confufione $ puno^e qui 

querunt mala miclji 

QiQO aute fjg fperatjo: $ anii 

ciam fujp omne laune tuam 

Oj5 nteii anniiciatJit iufticia 

tua : tota nie falutare tuum» 

CXuonia non cognoui litte 

raturam introitJO in poten^ 

tia0 niii : niie memo^atJOi iu 

flicie tue folius 

X)tm nocuifli me a imttn 

te mea: ^ tJfq^ nunc p?onun= 

ciatJO miratJilia tua 

GCt tjfq^ in f eneftam t feniii : 

neu0 ne nerelinquas me» 

X)onec annunciem tJiacfjiii 

tuum : giiationi omni que t)e 

tura eft 

X}otentiam tuam $ iul!icia 

tua neu0 tJf^ in altiflDtma q 

fecifli magnalia : neus; quisi 

fimilis titJi 

CLuantas oftennifli micfti 

tritJUlatione0 multag et ma 

Ia0 et conuerfu0 tJiuificafli 

me: et ne atjpHis terre iteruf 

renurifli me 

Q. ultipIicaSi magnificen^ 

tiam tuam: et conuerfus cou atj matutmas jFolio xlu 

folatu0 00 me ra offetent: tege^ ataliu ^ fa 

I>am et ego cofitelJO? tibi i fta nona anuucent 

t)afi0 pfalmi : iJitate tua Heus 6]t atioiatjunt m oH tep^: 

pfallam titii in citbata fan- omnes gentes; fetuicnt ei 

au0 iftael. CL? liftetatjit paupetem a po 

gCrultatJunt latia mea cu^ tente:$paupetemcuinoetat 

cantaueto tifji: (j anima mea auiuto^ 

quam teoemifti ©atcet paupeti ^ iopi: u ani 

j^eu et iingua mea tota nie mag paupetii faluas faciet 

menitatJitut iuOiciam tuam : GCr t3futi0 ^ iniquitate teUi 

cum confufi et teuetiti fue- met aia0 eoi? : et ijonoiatile 

tint qui quetiit mala micfji. nomen eo?um co?am illo 

»aBu0 imitin ^s. Irri. GCt iJiuet et oatjit ei te auto 

tuii tegi na : et iuflicia atatJie : et atioiatjiit ne ipo fe^ 

tuam filio tegi0. pet tota nie tienenicent ei 

Xwfifateppfmtufiiiuaicia: GCtit fitmametii i tetta i fii 

et paupete0 tuo0 in iunicio* mi0 motiii fupertoUet fufi U 

jgufcipiant mote0 pace popu tjanii ftuft^ ei^: u floietJiit ne 

lo: et coUe0 iufiiciam ciuitate ficut fenii tette 

Xwf icatiit paupete0 ppfi: et gfit nome ei^ tjnniftii i fcfa : 

faluo0 faciet fiUo0 paupetii ante fole jpmanet nome eiu0 

et tjumiUatiit caliiniato?em GCt tjenenicent in ijpo ome0 

gCt petmanetJit cii fole (j an ttitJU0 tette: oe0 gente0 ma= 

te lunam: in genetatioe u ge- gnificatjunt eum 

netationem Brtniau0 nti0 neu0 iftael : ^ 

X>ticzm (icut pluuia i ijel facit mitatJiUa folu0 

lu0 : et ficut flilUcinia flUIan GCt tJfiniftii nomen maiefia 

tia fupet tettam ti0 tim in etetnii: et repletJit 

Qli^tur in nietJU0 eiu0 iufii^ maiefiate ei^ omni0 terra U'- 

cia et atjunnantia paci0 : no- at fiat. 

nec aufetatut luna OfUa. an. €fto micfji niie in 

6;t nnatJitut a mati tjfq^ an neii iJtectoiem ps. Irvii. 

mate : et a flumie tjfq^ an tet- g^ Oa tjon^ iftael neu0 : 

mino0 oitJi0 tettatum \jL.ti% ^ tefto funt co^ne 

CCoia iUo ^JCinent etjjiope^ : JHeiaiit penemotifiitpene0: 

et inimici ei^ tettam Ungent pene effufi funt gteflii0 mei 

Sege0 ttjatfi^ $ ifule mune CXi ^elaui fup nquo0 : pace 

B C l jFeria Quinta 

peccato?um \)ium ti^ ' neiecifii eo0 ua aUeuatet 

Cltnbt refpeft^ mo^ti eoi?: Quomono facti funt in ne 

et firmametu in plaga eo|u folationem fubito Defecerut : 

XnIatJO?e&oimnonfunt:et perierut piopter iiqtate fua 

cu bolbm no flagellatjutur pcelutfonu furgentiu: tJiie 

X^zo tenuit eo0 fujetia : ojb in ciuitate tua imagine ipo^ 

ti fiit iiquitate (j ipietate fua rum an nicbilu reHiges; 

^Q^oniit quafi er anipe ini== duia inflamatum efl coi 

quita0 eo?um: trafierunt in meii: $ reneg mei commutati 

affeftum coini^. funt/ $ ego an nicbilum rena 

OCogitaueriit et locuti funt ctu0 fum $ nefciui 

nequitiam: iniquitatem i ep XJi^ iumetu faftug fu^ apun 

celfo locuti funt te: et ego femper tecum 

^ofuerunt in celum 00 fu* Xl^^w^fi^^^i^w^^^f^^^^^^ 

um: et lingua eo?um tranCi^ et in tjolutate tua nenuril!i 

uit in terra me: et cu gloiia fufcepilii me. 

ineo conuertetur populu0 (iuin enim micbi efl i celo: 

meu0 6ic: et nies pleni inue- a te qn tjolui fujp terra 

nientur in ei0» X)efecit caro mea ^ co? meCi : 

gCt nirerunt quomono fcit neu0 co?ni0 mei <$ pars mea 

ne^: ^UtU fcietia in ercelfo, neu0 in eternum 

Q;cce ipli peccato?e0 et atju Q^uia ecce q elongat fe a tc 

nante0 in feculo : otitinueriit peritunt: u perninifli oe0 qui 

niuitias fo^nicantur atJS te. 

g[t niri ergo (ine caufa iufli 0ici)i autem an&erere neo 

ficaui toi meii: $ laui iter in- lionii efl: ponere in niio neo 

nocentes manug meas fpem meam 

g[t fui flageUat^ tota nie: (j Q[t anniiciem omne? p?eni 

cafliffatio mea in matutinis catione^ tuag : in po?ti0 filie 

jgi nicebam narrato (ic: ec^ V w fgon ps, Irriii. 

ce nationem filio^ii tuo^um VJL^ iwi^ ^^^ repulifli i 

rep^oliaui finem: iratus efl furo? tuus 

eCriflimalia t)t cognofcere: fuper oues pafcue tue. 

60C latjoi cfl ante me 0emo? eflo congregatiois 

X)onec itre in f aftuariu nei : tue : qua pofl^enifli ati initio 

et inteUiga i nouiflimig eoi? "^Qtr^tmim nirgam fiereni^ 

tierutii m nolos pofuifli tatis tue: mon^ fpon in quo aDmatutmas jFolio. rln. 

fjabitalii in eo TIu Hirupiai fontes <$ to?te 

Jleua manus tuas in fujpbi teg : tu ficcafli fluuios atftan 

as eo^um in fine: Quata mali Ttu^ eft tiies (j tua e nor: tu 

0natu0 efl inimic^ in fancto fatiticat^ es auro^a $ folem. 

GCt glo?iati funt q ooerunt tl'u fecilli oes terminos ter 

te: in menio folenitatig tue re: ellate <$ \}tt tu plafmalli ea 

©ofuerunt figna fua figna : emo? eflo Wm inimicus 

et non cognouerut ficut i txi imp?operauit Otio: $ ppfs ifi 

tu fuper fummum piens icitauit nome tuum 

Quuaii in (ilua lignoiii fecu I>e tranas beliiis aias cofi 

tibm ercinerut ianuas tim tetestitJi^^aiaspauperiituO'' 

in iDipfum: in fecuri et afcia rum ne otliuifcaris in fine: 

ueiecerunt eam Sefpice in teliametii tuum 

Inceoeriit igni fanftuariu quia repleti funt q otfcurati 

tuum in terra: pollueriit ta^ fiit terre: oomitJ^ iniquitatii 

fiernaculum nominis tui lie auertaf l)umili0 faftus 

X3ireriit i co^oe fuo cogna^ confufus: pauper t iops lau 

tio eoiii (imul: qefcere facia^ natiiit nomen tuum 

mu0 oes nies feflos nei a fra GCrurge ne^ iunica caufam 

^igna nollra non ninimus tuam: memoi eflo imp^ope^ 

iam no eft ^pfteta : u nos non rioru tuoiii eoi? que ati infipie 

cognofcet amplius te funt tota nie 

CtffBil«ci ne9 ipioperaftit ii== lie otiliuifcaris tjoces iimi 

micus: irritat anuerfari^ no coiii tuoi?: fufitiia eoi? qui te 

men tuum in finem. onerunt afcennit femper 

dt quin auertis faciem tua Gflia^an» JLiDeralii togam 

et nertera tua: ne menio finu fterenitatis tue. p» Irriiii. 

tuo in finem. /^ HDnfitetJimur titJi ne^ 

Deus autem rer nofiet ate vJLcofitetJimur: $ iuocabi 

fecula: operatus eft falute in mus nomen tuum 

menio terre I^arratiim^ miratiilia tua : 

XXvL cofirmafli i tJirtute tua cum accepero tepus ego iufli 

mare: ptritiulafli capita n^a cias iunicatio. 

conum in aquis Hiquefafta efl terra u oes 4 

XXn cofregifli capita n^aco ftatJitat in ea: ego conflrma^ 

nis: nenifli eum efcam popu ui coliinas eius 

lis etl)iopum» X)i^i iniquis nolite inique 

iii iFeria quuua agere : et nelinQueti5u0 no^ 
lite eraltare co?nu. 
XJolite ertollere in altu toi 
m uelirum: nolite loqui ali= 
uerfu$ oeum iniquitatem. 
Q^l neq^ atj o^iente neq^ afi 
occioete neq? a oefertis mo= 
titJU0: qm tieu0 iuoer eft. 
X5uc bumiliat 1 6uc eraltat: 
QUia calir in manu Orii tJini 
meri plenu0 mirto. 
e[t idinauit er t)OC i boc tie^ 
rutamen fer ei^ no eft erina^ 
nita: tibet oe0 pft6ie0 terre. 
Qjso aute annunciatio in fe 
culum: cantatJO oeo iacob. 
g[t oia co^nua peccato^um 
confrinpm : <$ eraltatjuntur 
coinua Mu ps. Irru. 

^#^£Dtu0 in iut)eal)eu0 in 
JLȣifrf magnii nome ei^. 
eCt faftu0 eH in pace locu0 
tim: et fjatJitatio ei^ in fpon* 
Xtii cofregit potetia0 : arcu 
fcutum glaoium $ tiellum. 
Xnuminan0 tu miratiiliter 
a montitiu0 eterni0 : turtiati 
funt omne0 infipilte^ coioe. 
X)o?mierunt fomnu fuum: 
et nicftil iuenerunt om0 tJiri 
Oiuitiaru^ in manit)U0 fui0. 
jg:ti increpatione tua t)eu0 
iacot) : uo^mitauerut qui afce 
tierunt equo0. 

'Ctu territ)ili0 e0 $ qui0 refi' 
fiet titJi: ertunc ira tua. 
X)e celo autJitu fecilii iuOi^ ciii : terra tremuit $ tinimit 
dum erurgeret in iutiicio 
tieu0: tJt faluo0 faceret ome0 
manfueto0 terre» 
CXm cogitatio l)oi0 pfitetJit 
titJi: et reliquie cogitationi0 
tiiem feflum agent titii. 
tXouete et reotiite tirio tieo 
tieflro: omne0 quiin circuitu 
eiu0 afferti0 munera. 
XX^txibili $ ei qui aufert fpi 
ritum p^incipii : territiili apti 
rege0 terre» 

Olom pri. n, Slnifrael ma^ 
gnu no men zim* P0. irrtJi. 
y m flDce mea an tirim cla^ 
VJLmaui: tjocemeaati tieu 
et intenOit miclii. 
Xn tiie trit)ulatioi0 mee tieii 
erqfiui manitiu0 mei0 nocte 
cotra eii: ^ non fum tieceptu0 
^enuit pfolari aia mea: me 
moi fui tiei u tieleftatu0 fum 
et erercitatu0 fum et nefecit 
fpiritu0 meu0. 

^nticipauect t)igilia0 ocu 
li mei : turtiatu0 fum et non 
fum Iocutu0. 

OCogitaui tiie0 antiquo0 : et 
anno0 eterno0 i mete fiatiui. 
(Jt meDitatu0 fum nofte cu? 
co^tie meo: et erercitatiar et 
fcopet)am fpiritum meum. 
X)uqD in eternii |)iiciet tie^: 
aut non apponet tit compla^ 
citio^ iit ati6uc. 
jSEut in finem mia^ fua ati= an matutinasf. jFoIio xliiu 

fdnet: a gnatione i griatione. re ijefira in tierba o?i$ mei. 

jPLvit otJliuifcetur mifereri jSLperiam in paratiolig 00 

neus : aut cotinetiit in ira fua meii : loquar ^pofitiones ati 

miferico^nias! fua^. initio» 

6[tliinnunccepi:f)ecmuta Q.uanta auDiuimu0 et co= 

tio uertere ercelfi. gnouim^ ea : et patres noflri 

Jtt.emo? fui operii Diii : Quia narrauerunt notiig. 

memo? ero ati initio mirafji Xlon funt occultata a filiis; 

lium tuo?um eo?um: in generatioe altera. 

GCt menitafio? in oihm ope Xlarrates launes niii $ tJir 

ritiu0 tuis: et in aoinuentio^ tutes eins : et miratiilia tim 

nibm tni^ erercetio?. que fecit. 

X)eu0 in fcto tiia tua: qui0 (QCt fufcitauit teliimoniti in 

Deu0 magnu0 ficut tJeu0 nrc' iacoti: et legem pofuit i ifrL 

tu e0 ne^ qui faci0 miratiilia. Q^uata manauit priti^ nm : 

X>ota fecilii in populi0 Dir nota facere ea filii0 fui0 tit 

tutem tuam: renemifti in bia cognofcat gnatio altera. 

cjiio tuo populum tuii/ filio0 Eilii qui nafcentur et erur 

iacoti et iofepli. gent: enarratiunt filii0 fui0* 

tXinerunt te aque neu0 ni^ XXt ponat in neo fpe? fua : et 

nerunt te aque u timuerunt: nd otiliuifcatur operii nei et 

et turtiate funt atigflt. mannata zins erquirant. 

JHultituno fonitu0 aquai?: XJefiant ficut pce0 eo^um: 

tjocem nenerunt nutie0. gtiatio p?aua (j erafperan^. 

GCtenifagittetuetranfeunt: 0natio que non nirerit m 

t)or tonitrui tui in rota. fuum: ^ non ell crenitu0 cum 

X llureriit ct)o?ufcatione0 neo fpiritu0 tin^* 

tue o^tii terre: comota efl et 'JEflii effrem intennente^ et 

contremuit terra mittete^ arcii : conuerfi funt 

Xn mari nia tua et femite in nie tielli. 

tuein aqui0multi0:etnefli= Xlon cuflonierunt tefiame 

Stua non cognofcetur. tiinei: etinlege tin^ nolueriit 

enurifli ficut oue0 popu^ amtiulare. 

lum tuum : in manu mogfi GCt otiliti funt tienefacto? 

etaaron. ps, Irjci^ii. eiu0: et miratiilium tin% que 

'jnrctenite popule meu0 oflennit ei0 

JJJLlegemea: iclinate au= OCo?a patritiu0 eo^um fecit jFeria quinta mirafjiliain tmaeg^ptiMu 
campo tftaneos 
Interrupit marc et pertiu^ 
rit eo.0: et flatuit aqua^ qua^ 
ft in titre. 

eCt Deuunt eo0 in nufie Wi: 
et tota nofte in. iUuminatio- 
ne igni0. 

Xnterrupit petram in Sere^ 
mo: $ anaquauit eo0 tielut in 
abjlTo multa. 

eCt enurit aquam tie petra : 
et enurit tan$ fluia aqua^. 
GCt appofuerunt anftuc pec* 
care ei: <$ in iram ercitauerut 
ercelfum in inaquofo. 
GCt tentauerunt neii in toi'- 
tiit)U0 fui0: ut peterent efca.0 
animatJU0 fui0» 
eCt male locuti funt De Deo : 
Direrut nuquitJ poterit tieu0 
parare menfam in Deferto. 
CXm percuHtt petram ^ flu- 
rerunt aque: et to^rente^ in- 
unDauerunt. 

Huqn $ pane poterit Uare: 
aut parare mefam ppfo fuo. 
Ineo auniuit nri0 ^ niUuIit: 
et igni0 accenfu0 efl i iacoti. 
et ira accennit in ifrael 
CXuia no crenineriit in neo: 
nec fperaueriit i falutari ei^, 
GCt manauit nutiitju^ nefu== 
per: et ianua0 celi aperuit 
€Ct pluit illi0 mana an ma= 
nucannum: et panem celi ne^ 
nit ei0. ©anem angelo^um manu^ 
cauit ftomo : cibaria mifit ei0 
in atiunnantia. 
Ctraflulit auflru ne celo: et 
innurit in ^tute fua affricii. 
6Ct pluit fuper eo0 ficut pul 
uerem carne0 : et (icut arena 
mari0 Dolatilia pennata. 
©^t cecinerunt in menio ca^ 
Htoin toiim : circa tatierna^ 
cula eo^um, 

GCt manucaueriit et fatura^ 
ti funt nimi0/ et nef^nerium 
eo^ii attulit ei0: no funt frau 
nati a nefpnerio fuo. 
JBLnftuc efce eo?um erant in 
oiz ipfo^um: et ira nei afcen^ 
nit fuper eo0. 

GCt occinit pingue0 eo^ii: et 
electo0 ifrael impeniuit. 
In omnit)U0 W peccaueriit 
anfjuc: et no crenineriit i mi= 
tat)ilit)U0 eiu0. 
GCt nefecect i tianitate nie^ 
eoium : et anni eo^um cii fe^ 
llinatione 

CCii occineret eo0 queretiat 
eum et reuertetiantur: ^ nilu 
culo tjenietiant an eum. 
GCt rememoiati ffit m neu0 
aniuto? eft eoi?: ^ neu0 ercel== 
fu0 renemptoi eoium eiJ. 
GCt nilererunt eii in oie fuo: 
et lingua fua mentiti funt ei 
(Xoi aute eoiii non erat re^ 
ctum cum eo: nec finele0 6a-' 
tJiti funt in teiJamento eiu0. aD matutina^ jFoL xliiii XP^^ aute efl miCeticoi0 et 

^piciug fiet peccatis eoium: 

et non uifpetDet m. 

^t atiuntiauit \)t auettetet 

itam fuam : et non accenDit 

omne itam fuam. 

Q^t teco^nat^ efl qi cato fut: 

fpititu^ tjaneg et no tenie^. 

(Xiiotiz^ eracettiauetut eu 

in nefetto: initam concitaue 

tunt eum in inaquofo» 

(j[t couetli funt (j tetauetut 

Deum: gt fanctii iftael eracet- 

iiauetunt. 

^on funt tecoinati manu0 

tim : Die qua tenemit eos ne 

manu ttibulanti^, 

jgicut pofuit i egppto (xgna 

fua: $ p^onigia fua in campo 

t6aneo0. 

Q[t conuettit in fanguinem 

flumia eoium : $ imtJ^eg eo= 

tum ne tJitietent* 

jQiifit i eos cpnomiam $ co^ 

menit eo0 : (j tanam $ nifpet 

ninit zos* 

g[t nenit etugini ftuftu0 eo= 

tum : ^ lat)0iei5 eoiii locufle. 

g[t occinit in gtannine Mi- 

neas eoium : f mo^og eo^um 

in piuina» 

g[t ttaninit gtanini iume- 

ta eoi? : 5 polTeflione eoi? igni 

jQiifit in eogi ita innignatio 

ni0 fue/ innignationem $ ita 

et ttibulationem : imiflionejs 

pet angelos malos. XX ^a fecit femite ite fue et 
no pepetcit a mo?te aiatti : et 
iumeta eoi? i mo^te coclufit* 
^t petcuflit ome p^imoge-' 
nitii in tetta eg^pti : p^imi- 
tias omni0 laboiisi eo?um in 
tabetnaculis cf)am 
g[t atiflulit ficut oues popu 
lum fuii : (j jpnutit eos tanip 
gtegem in nefetto» 
^t enujtit eo0 in fpe et non 
timuetunt : $ inimico^ eo?ii 
opetuit mate* 

^t innujcit eos! in montem 
fanctificatioisi fue: montem 
que acQuifluit netteta eiu0. 
6[t eiecit a facie eoi? gentes 
et fo^te niuifit m tettam : in 
funiculo nifltit)utioni0» 
g[t batJitate fecit i tatietna* 
culig eotum : ttitiug iftaeL 
g[t tetauetunt $ eracettia^ 
uetut neum ercelfum : <$ tz^u 
monia zim non cuflonietiit 
6;t auettetunt fe $ non fet- 
uauetut pactum: queanmo^ 
num pattes eo?um conuetfi 
funt in atcum p?auum 
Xn itam concitauetiit eu in 
collitjus fuis : et in fculptili^ 
tius fui0 an emulatioit eum 
^uocauetunt. 

jg[uniuitne9etfp?euit: ^an 
nicSilii tenegit tiaine iftaeL 
(Jt tepulit tatietnaculii fp= 
lo : tatietnaculum fuii tJtii fia 
tiitauit in Iiominitius» iFcria rjuinta 

fTt tranitiit in captiuitate? l)ierufale i pomoiu cufiotiia 

mrtutc eoi? : (j pulcb^ituoine X? ofuerut moiticina fer^ 

eo2um in manus; inimici. uo^ii tuoium efcas Dolatili^ 

eCt coclufit in glaoio ppfm bm celi : carnes fanfto^u tuo 

fuii : ^ ftererjitate fua fpieuit. rum fieGiisi terre 

luuene^eoi^comenitignis: G]^"^^^"^ ^^^ff"^"^ ^^l^^ 

et tjirgineis eo^um non funt tamg aqua in circuitu fjieru 

lamentate. ^ale : u no erat ^ fepeliret. 

^acerootejs eo?um in glatJio H^fti fum^ opp^obiiu tiici 

cecinerunt : et tjioue eo^it no ni0 nnis : fubfanatio ^ illufio 

plo^atantur U^ m tn circuitu nro funt 

GCt ercitatu$ eli tan^ m-' XX^m^o nomine irafceris i 

mien0 niis: tan^ poten0 cra fine: accennetur tielut ignis 

pulatu0 a nino ?elu0 tuu0. 

6Ct perculSt inimicois fuos i GCffunne ira tua in genteis q 

poI!erio?a: opp?oW fempi tenonoueriit:$inregnaque 

ternum nenit illis nome tuii non inuocauerut 

eCt repulit tatiernaculii io^ Q.uia comeneriit iacot) : et 

Cep& : et tritju effrai no elegit locii eiu0 nefolauerunt 

^en elegit tribii iuna : mon He memineris iiquitatum 

tem fpon quem nilerit noflrai? antiquaru : cito ati= 

6Ct enificauit ficut nnico^ cipet no0 mie tue quia paupe 

ni0 fanctificiii fuii : in terra res fafti fumu0 nimig 

qua funnauit in fecula jgci^iuua ^^^ ^^^ falutarig; 

GCt elegit nauin feruii fuii $ nr : $ ^pter glo^ia nols tui no 

fufiulit eii ne gregitj^ ouiii : mine litjera no0 (jppici^ tfto 

ne pofl fetates accepit eum. pfti^ nrig jppter nome tuum 

^afcere iacoti f eruii fuii : et IJe foite nicant in getitiug 

ifrael berenitatem fuam titii efi ne^ eoi? : ^ inotefcat i 

G[t pauit eo0 i inocetia co? nationitm^ coiam oculiis no 

ni0 fui : ^ in intelleaitiug ma firig 

nuum fuarii nenurit eog tX^tio fanguinig feruo?um 

Olia. an. €n es neu0 qui fa tuoi? q efifuf^ efi : itroeat i co 

ci0 miratiilia. ps. IrriJiii. fpeftu tuo gemit^ copenitoi? 

»€u0 tjeneriit getes in ^ecunnum magnituninem 

fierenitate tua : poUue tiacbii tui: pofline filiog mo? 

rut teplii fftin tuu pofuerut tificato^um. an matutma]5 jFolio, xVo. 

GCt rentie Dicinis ncig feptu^ et arfjufia tim cetiio0 Dei 

plu in finu eo^um : imp^ope- gCrtenDit palmites fuo0 Df 

rium ipfo?um cfi erpiot)|a= (5 ao mare : et tifq^ ao flume: 

uerunt titii Domine piopagines; eiug 

Xlos aute populu0 tuu0 et OCt QuiD Deflruri(!i mace= 

oue0 pafcue tue : cofitetJimur riam tP : $ tiinDemiat ea oeg 

titii in feculum» qui p^etergreDiuntur tJiam. 

Xn generatioe $ generatio Q^rterminauit ea aper De fil 

nem : annunciatiimus lauDe^ ua : et (xngulariis feru0 Depa 

atuam. pgi, irrir. flu0 ell eam; 

Ui regi0 ifrael inteDe : X)^^^ tJirtutum conuertere 

Qui DeDuci0 uelut ouem io^ refpice De celo : et t)iDe et tJifi 

fep{). ta tJincam illam. 

Q.ui feDes fujg cfierutJin : ma GCt perfice ea qua plantauit 

nifeflare co?am effraim tieia Dertera tua : f fU2 ftliu Jjomi 

min et manalTe ni^ que confirmafli titii 

Glrcita potentia tua $ tieni: X^f^f^ i9"i ^ fuffolTa : atj i 

t)t faluo0 facia0 no0. crepatioe tmlt^ tui peritiunt 

Dc^ Dirtutu cduerte no0 : $ )F[iat manus tua fue t)iru5 

ofleDe facie tua $ falui erim^ Dertere tue : $ fujp filiu ftomi 

X)ne Deu0 t)irtutu quoufqgf ni0 que confirmalii tit)i. 

irafcerig: fujp orone ferui tui GCt non DifceDim^ a te t)iui 

OCitiat)i0 no0 pane lacftp ficat)i0 no0 : et nomen tuum 

marii : (j potu Datiig notJis in inuocat)imu0. 

lacb^pmis in menfura X)^^^^^ ^^"^ t)irtutii con 

JQofuilJi no0 in cotraDiftio uertenog: et ofleDe facie tu= 

nem t)icini0 nollri0 : ^ iimici am et falui erimu0 

noIJri futifannauerunt no0. 01ia patri, a. Piopici^ ello 

X)eu0 Dirtutu couerte no0 : pai0 nollri0 Diie. ij. <^auDe== 

et olJenDe faciem tuam (j fal t)unt latiia mea Du catauero 

m erimu0 titi. ^ <Bt anima mea qua? 

tlinea De egipto traflulifii : reDemifli. ante Iau6. fi aDue 

eiecifli gete0 ^ platafli eam. tum. iJ €mitte agnum. Sm 

X)w^ itineri0 fuifli in cofpe De petra. tj. iFiat miferico?* 

ftu tim : et plantafli raDice^ Dia tua 3jn lauDit)^. an, ^i- 

tim et impleuit terram bi foli peccaui Domine mife^^ 

OP^^wit mote0t)mt)?a tim : rere mei. p0. a^iferere mei. 
B c m iFeria QUinta 

»flDmie refu^ (p. \tmx, erunitos co^De in fapientia, 

giu factuis e0 nolii0 : a OConuertere ttie l^fq^quo : et 

0natione in generationem. nepiecaliilis; eflo fuper fer^ 

5Q?iuf$ monte0 fierent aut uos tuo0» 

fo^matef terra $ oihi^ : a fe* B^Pl^fi ^"tnusi mane mife- 

culo $ t)f(5 i fcfm tu e0 Deu0 rico^tiia tua : et erultauimus 

XI e auertas Jjomine in W'- et nelectati fumugi in omni= 

militatem : et UinlJi conuer* bm nitbm nofiri0» 

timini filii Jominum» JZetati fumus ;) nizb^ qm= 

Q,uoniam mille anni ante bm nos ftuiliafii: anig qui^ 

oculo0 tuo0 : tan^ oies fiefier bm nioimus mala, 

na aue p?eteriit. Befpice in feruos tuos f in 

6[t cufiooia i nocte : aue pio opera tua : $ nirige filio0 eo? 

nithilo batientur/ eoium an* 6Ct fit fplenno? nomini nei 

ni erunt nofiri fufi no0/ 1 opera ma= 

0ane ficut Jertia tranfeat nuu nofirarum nirige fuper 

mane flo^eat $ trafeat : nefpe nog : f opus manuum nofira 

re necinat innuret f arefcat. rum nirige. 

Ciuia nefecimu0 in ira tua : 0loiia pri. an» Drte refugiii 

et i furoie tuo turliati fum^. fact^ e0 noti^, an, 3[n matu^ 

^Qofuifii iiquitateg nofirag tini0 niie menitaijoi i te. ps. 

in cofpectu tuo : feculum no^ De^ ne^ me^. p. rn, (ZBroni, 

firii in illumiatioe nult^ tui. /^antem^ nfxo gliofe ei 

Q,in omeg nie0 nofiri nefe* vJLwtagnificatu0 tft : tqm 

ceriit : $ in ira tua nefecimug tt afcenfo^e p^oiecit i mare» 

jSCnni nci ficut aranea me== Ho^tituno mea $ iau0 mea 

nitabunt : nies anno? nro?ii nominus : <$ factu0 efi micbi 

in ipfis f eptuaginta anni. in falutem* 

^i aute in potentatili^ ofto^ Ifie ne^ meu0 $ gloiificaiio 

ginta anni : u ampliu0 eo^uf eum : neu0 patri0 mei et eral* 

moi i$ moh mo eum, 

Q,uonia fuperuenit mafue X)ominu0 quafi nir pugna 

tuno : et compiemur to? omipoten^ nomen tim : 

Q,m0 nouit potefiatem ire curru0 pF)araoni0 $ erercitii 

tue : $ p?e timoie tuo ira? tua tin^ moittit in mare. 

nmumerare»^ eClefti p?icipe0 tin^ fufimer 

XJ^J^tera tua fic nota fac : et fi funt in mari tnbio/ at^fli 3ln faut)tt)U0 Sol xM. operuetunt eo0: nefcennerut 
in piofuntium quafi Iapi0. 
X)^^tera tua Dne magnifica 
ta ell in fo^tituoine/ nertera 
tua Diie gcuiiit inimicu : et in 
multituoine glo^ie tue nepo- 
fuifti aDuerfarios meo0* 
fSliMi iram tua que neuo^a 
uit eos ficut flipula: et in fpi^ 
ritu furo?i0 fui congregate 
funt aque 

^tetit tjnna fluens : congre^ 
gate fiit atjplli i meuio mari 
X)i^it inimicu0 perfequar et 
copiebennam : tiuitiam fpo- 
lia (j impleiJitur anima mea. 
GCuaginatio glaniu^ meum : 
et interficiet eo0 man^ mea. 
^lauit fpiritu0 tuu0 $ ope* 
ruit eo0 mare : futmerfi funt 
quafi plumtium in aquis t)e- 
j)ementit)U0 

Ciuisi fimilisi tui i fo^tiftus 
Diie quis fimilis tui magni^ 
ficu0 in fanctitate : territiilig 
atq? IauDatiiIi0 u facies mi- 
ratiilia» 

gCrteDiUi manum tuam : et 
Deuo^auit eos terra» 
X)ur fuifti i mia tua : popu^ 
lo quem reDemifli* 
6;t po^taGi m in foitituDie 
tua : aD batiitaculii fctin tuii 
jgCfceDeriit ppfi ^ irati funt: 
Dolo^es otitinuerunt fjatiita 
toieg pftilifliim 
liunc pturtiati funt piinci* pe0 eDom rotmllos moati oti^ 
tinuit tremo? : oti^iguerunt 
omnes IjatJitatoies cbanaa, 
Xtruat fup eo0 fo^miDo $ pa 
uoi : i magnituDie ti^acbii tui 
'E.i^^ imotjiles quafi lapis : 
Donec jBtranfeat ppf0 tu^ Drie 
Donec jptrafeat popul^ tuuj5 
ifte quem polTeDifli. 
XntroDuces eos ^ platatiig 
in mote bereDitatis tue : fir- 
miflimo Iiatiitacfo tuo quoD 
operatuis es Diie. 
^anctuariii tuii Dfie tfi fit' 
maueriit manu0 tue : Diisi re- 
gnatJit in eternii et Dltra 
XngreflUiB; efl ei eques p6a* 
rao cii curritmg et equitit)U0 
tim in mare: <$ reDutit fupet 
eo0 Diis aquas matig» 
y^ilii mt iftael atiulauetiit 
pet ficcii : in meDio tim* 
OTIoiia. a. 3ln etetnii Dii0 te* 
0nat)it et Dltta. an. 3In fcti0 
tim lauDate Deii* p0. Haud. 
cjp. pet aDuetum. €cce Die0. 
bp^. (Hor clata. ti^. ^ox cla= 
mati0 m^. a Diie ne in ita. 
Dfq^ aD caput ieiunii. $ a De^ 
us oim tif^ aD aDuentii. cp. 
Oigilate a Domie ne i ita 
Micp aD xl quaDo De % fetia 
agit ti aD laufi. feque^. ©p^. 
"I fUx ecce futgit autea : 
JLJLpalles fatifcat cecita$: 
qut nofmet i pieceps Diu: et- 
toie ttatit Deuio» 

m ii jFeriafem 

15 ec lur ferenu conferat : pu lie coim afltt iofoM : ne 

rofq^ no0 pflet filJi : nicfjil lo^ to?po? inftet co^Oium : nec cri 

Quamur futjoolu : tjoluamus; minis contagio : tepeCcat ar= 

odfcurum nicfiiU m fpiritus. 

^it totatJifcurratnieg: ne li O^ ftcic retiepto? qs: nos re-- 

gua mentjar nec manus: ocu ple tuo lumie: per qft tie^ cir 

li nec peccet lubiici : nec nora cuUs : nullig ruamur actitiujs 

co^puis inquinet Biefta pt piif. Iper eaatem. 

^pectato? aftat nefujp : ^ no0 bp'^. Jl3octe furgen* p0. irrjr. 

tiieb^ oitus : actufq^ nros; 43' ^-^^fultate tieo atJiu 

fpicit:alucepiimait)efperu. m I toii noftro: iulii 

I)eo pri, i). 3fn matutinijS» M^ 1 late oeo iacoft, 
Iper eftate. Ijp^. (^Bcce iam,;ti. ^^^^ jgumite pfalmti 

3fn matutini0. a. 3ln fctitate et tiate tpmpanu : pfalteriu? 

feruiam^ tiito <$ litieralJit nos iocuntium cii cgtfjara. 

a() inimici0 nriis» ps. IBW, ^uccinate in neomenia tu== 

41 JFeria. nu aD matu, fi ati^ ta : in infigni tie foIennita= 

uentu. Jnuit iRege tientui?. ti0 Deftre. 

8)?^. ClertJfi fujpnu^ a Drie (Xiiia p?eceptu in ifrael eft: 

ne i ira. tif^ ao paflione Dtii et iutJicium tieo iacofi. 

et a De^ oimt)f(p atj atiuetu 'Ct^fl^^'^^^" ^ ioitpf} pofuit 

anuitat. Ditm qm fecit no0 iII6 cum eriret tie terra egp- 

Clenite aoo^em^. ps. ^Jenite. pti : linguam quam non no^ 

a Dtie ne in ira. t)f$ ao. rl. uerat auniuit. 

quaDo De Di. feria agitur ti 33iuertit ati onerib^ Doifu 

aD matitt. fequens If^pmn^, tim : manug zim in coptjino 

r^^ ^ trinitat^ t)nita0 : oi' feruierunt, 

\JLbempoteterquiregis: Xi^ tritiulatioe iuocafti me 

attetie lautiu cantica : que er^ et lifieraui te : erautiiui te in 

cubantes pfallimug. abfcoOito tepeftatig/ ^tiaui 

lam lectulo confurgimus : te aputi aqua cotratiictioig. 

noctig quieto tpe : t)t flagite^ JBCutii populug meu0/ con- 

mu0 tjulnei? : a te metiela oim teftatioi te : ifrf fi me auoie^ 

Q,uo frauDe quicqti Demo= ri0 no erit in te Deu0 recen0/ 

num: i noctitiu0 tieliquimu0: neq^ atioiatJi0 Deu alienum. 

atiftergat illuti celit^ : tue po= (£ go eni fum Dft0 Deu0 tuu0 

tefta0 glo^ie. qui eouri te tie terra eggpti : ati matutinas JFolio xMu Dilata 00 tnn et iplcfio iliuti. 
g[t no auoiuit populus me- 
U0 tjocem mcam : et ifrael no 
intenDit micbi. 
^t Uimifi eo0 fc6m oefilie^ 
na coiois! eo^um : ibmt i aD 
inuentionitjus! fui0. 
0i popul^ meu0 auDilTet me: 
ml a in tjii0 mei0 atjulaflet. 
^^0 nicftilo foifitan iimi' 
coiBi eoiu5 bumilialTem : ^ fujp 
tnfiulate0 eo0 mifilTem ma= 
num meam. 

Xnimici Diii metiti funt ei : 
et erit tepug eo^um i fecula. 
Q^t citiauit iHo0 er aoipe fru 
menti: (j te petra melle fatu^ 
rauit eo0. is>falmus, irrri. 

»€u0 fletit in fpnago* 
gaiJeoi?:inmeDioaut 
Deo0 DiiuDicat. 
XX ^^QWO iuDicatig iniqtate : 
et facies peccato^u fumitis. 

^■'uDicate egeno et pupillo: 
umile $ paupere iuflificate. 
g[ripite paupere et egenum : 
De manu peccatorj litierate. 
fj efcieriit ne^ intellererut 
in tenetiiis amtiulat : moue^ 
tjunt oia funDameta terre. 
grgo Diri Dii eflig : $ filii er^ 
celfi omne0. 

5p[;o0 aute ficut fjomie0 mo 
nemini : ^ iicut Dnu0 De p^in 
cipitJU0 caDeti0. 

fjurgeDe^ iuDicatra: qmtu 
ereDitatJi0 i oitJU0 getitiu0. fyiia. a. <Bx\iltm Deo aDiu= 
to^i nofiro. ps. Irrrii. 

»€u0 Qui0 fimili0 erit 
titji : ne tacea0 neq^ co 
pefcari0 Deu0. 

Q uonia ecce iimici tui fo= 
nuerunt : $ qui oDerunt te er^ 
tulerunt caput» 
^ujB populu tuii malignaue 
runt conflliu : cogitauerunt 
aDuerfu0 fancto0 tuo0. 
X)ixtxut tjenite $ DifperDa-- 
mu0 eo0 De gente : d non me= 
mo^etur nomen ifrael tJltra 
Q^m cogitaueriit t^nanimi 
ter fimf aDuerfu^ te teflame 
tum Difpofueriit : tatjernacu 
la iDumeo^um et ifmaelite. 
jQioatJ et agareni getjal et a* 
mon et amalecft : alienigene 
cum jjatJitantitJU0 tpium. 
g[teni aflur tjenit cum illi0 : 
fScti funt in aDiutoium fi-' 
lii0 lottj. 

^ac illi0 ficut maDia et fi 
fare : ficut iatJin in to^rente 
cifon. 

j)ifperierunt in enDo?: fafti 
funt t)t flercu0 terre. 
^one piincipe0 eo^um ficut 
oith f f etJ : f ^etjee $ falmana 
Ome0 piincipe0 eoiii qui Di 
rerunt: bercDitate pofliDea^ 
mu0 fanctuarium Dei. 
J)eu0 me9 pone illo0 tJt ro 
tam : et ficut flipulam ante 
faciem tjenti. jreria ferta ^icut igni0 q tobutit filua^ : 

et ficut flamma comtjutenis 

monteg 

Ita perfequeriis illos in te^ 

pefiate tua : et in ira tua tur- 

tabi^ eo0 

Xmple facie0 illo^um igno 

minia : et querent nomen tu- 

um tiomine 

GCrubefcant ^ conturlientur 

in feculum feculi : $ confiitia 

tur 9 pereant. 

6Ct cognofcat qi nome tibi 

lie^ : tu folu0 altiflQ[mu0 i om 

ani terra» ps. Ixxxiii. 
Oa niiefta tafiernacu 
!a tua titte ^tutii : cocupifcit 
(j Deficit aia mea in atria Dtii 
CC02 meu $ caro mea: erulta 
Derunt in Deum tiiuum 
GCteni pafler inuenit filii Do 
mum : $ turtur niHum tJbi re 

Stat puUo0 fuo0. 
Itaria tua nite tJirtutum : 
rer meu0 <$ Deus meus. 
Bti ^ ftabitant in Domo tua 
Dite: i fcfa fcfoi? lauDatiit te 
Btiis Dir cui9 efl aurilium 
ab0 te : afcenflones in co^De 
fuo Difpofuit in Dalle lacft^p 
marii in loco que pofuit 
GCteni teneoiaione tatJit le 
giflatoi itiiit De Dirtute i toir 
tute : tJiDelJitur Deus Deo^um 
in f^on 

X>omine Deu0 tJirtutii erau 
Di o^atione^ meam : auritiu0 percipe Deu0 iacofi 
TQ^otefto^ nofler afpice De^: 
et refpice in facie rpi tui 
CXt melioi e Dies tjna i atri 
i0 tui0 : fuper milia. 
GClegi atJieftus efl^e in Domo 
Dei mei : magig^ fjaiJitare in 
tatiernaculi0 peccato^um 
Q^t miam et ^itatt Oiligit 
De^ : gf am $ gloiia Dafjit Ditg 
Hon piiuatJit tionis eo0 ^ 
amfiulant in innocentia : Do 
mine tJirtutum tieat^ {jomo 
oui fperat in te 
Ofia. an. ^n toP altiflim^ 
fujB oem terram. pi5. Irrriiii. 
*w3(2BneDirifli Diie terram 
AJtua: auertifli captiuita 
tem iacot) 

Bemififlii niquitate plefiis 
tuz : operuifli oia pfta eo?um 
fllitigafli omnem iram tua: 
auertifti afi ira inDignatio* 
ni0 tnt. 

CConuerte no0 Deu0 fafuta 
ri0 nofter : $ auerte iram tua 
a nofii0 

KiiquiD i eternfi irafcerj no 
fii0 : aut erteDe0 ira tua a ge 
neratione in generationem. 
Deu0 tn conuerfu0 \)imU' 
cafii0 no0 : et plefi0 tua leta* 
fiitur in te* 

OfteDenofii0 Dtte miam tua: 
et falutare tuii Da nofji0. 
^uDia quiD loquatur i me 
Dtt0 Deu0 : qin loquet pacem i au matutinas jFof. xMiu 

plebem fuam et non eft fcbm opera tua 

GCt fuper fftog fuos : $ i'n eo0 Q^^^i^ genteg auafcunq^ fe 

qui conuertutur an toi cilii tieniet/ <$ atio^aliut co?a 

OCerutamen |)pe timetes tu te nomine : $ gloiificatiut no 

falutare ipfiu0 : t)t inSatJitet men tuum. 

gloiia in terra noflra» Ctm magnus es tu $ facies 

Jftiferico^tiia $ tieritas oti^ mirafiilia : tu es Ueus folu0. 

uiauerunt fibi : iufticia $ par X)eDuc me Dite in tJia tua et 

ofculate funt» ingretiar in tieritate tua : le^ 

pCeritas ne terra oita efl : $ tetur coi meum tJt timeat no 

iulJicia tie celo p?ofpent. men tuum. 

GCtenim Uii0 Datit ijenigni CCofitelJOi titii nite He^ me^ 

tate: <$ terra nofira tiatiit fru in toto co^De meo : if glo^ifi^ 

ftum fuum catio nomen tuum in eternu, 

Xufiicia ante eum amfiula^ Quia mia tua magna e fu= 

tiit: $ ponet in tJia grefliis fu per me: ^ eruifli aiam mea er 

XO0. p0. irjrrn, inferno inferioii 

I13clinatifieauremtua5 Deus iniqui infurrererunt 

et erauoi me: qin inop0 $ pau fuper me $ fgnagoga poten^ 

per fum ego tin quefierunt animam mea: 

Cluflotii animam mea quo et non piopofuerunt te in co 

niam fanftus fum : faluii fac fpectu fuo. 

feruum tuum r\zm meus fpe Q_t tu tifie tieu0 miferato? f 

rantem in te. mifericoiis : patieng et multe 

JQ iferere mei Diie qin aD te miferico^Die $ tierar 

clamaui tota Die letifica ani ^Qefpice i me ^ miferere mei 

mam ferui tui : qtit aD te Diie Da imperium puero tuo : et 

anima meam leuaui faluum fac filiit ancille tue 

(Xuoniam tu Diie fuauig et ;Ha^ wtecii fignu i fiono t3t 

mitis : et multe mie oitiug u tiiDeant ^ otierut me $ cofun 

uocantifiu0 te. Dantur : qtti tu Dfie aoiuuifli 

jg[urifiu0 percipe Dfie oiatio me d confolatu0 e0 me 

nem meam : intenDe tjoci Dep 0fo?ia . an, 'JBfitiinfli Domie 

cationig mee TCHr ^ ^^^^^ ^"^ ^^* Irmi, 

Xn Die trifiulatioig mee cla JtTL^nDameta ei^ i moti^ 

maut aD te : qi erauDifli me fjus fftis; : Diligit Dfis poitas 

Xlo efl fimilisi tui i \}ii^ Dfie: fpo fujp oia tafiernacra iacol? iFeria fcrta 

01o?iofa nifta funt De te :tU inmini fuper me 

uita^ Dei Honge fecifli notO0 nieo0 

0emo? ero raafj et liatiilo^ a me : pofuerunt me abomi^ 

ni0 : fcientium me nationem fitJi. 

GCcce alienigcne et tp^usi et 'CtratJitus fum et non egre^ 

populus; etbiopum : U fuerut tietiar : ocuU mei languerunt 

illic m inopia 

Runquiti fpon nicet ftomo CClamaui ati te nomine : to-- 

et f)omo natu0 eft in ea: <$ ijpe ta nie erpaHi atj te man^ me 

funnauit eam altiflimug aj5. 

Drt0 narratJit in fcripturis liu^ti mo^tui^ facieg mira 

populo?um : et p^incipum 60 fjilia : aut metiici fufcitabut 

rum Qui fuerunt in ea et confiteljuntur titii 

JSicut letantiu omniu : tatii !Qunq[uiti narratiit aliquis 

tatio eft in te P5. Irmii. in fepulcbio mifericoitiiam 

ȣDmine lieu0 falutig tuam : et tieritatem tuam in 

mee:intiieclamauiet pertiitionem. 

nofte co^am te Ilun^ti cognofcetur in te= 

Intret in cofpeftu tuo oia neti?i0 mirabilia tua : et iulti 

tio mea : inclina aurem tua^ cia tua in terra oliliuionij, 

ati p^ecem meam 6Ct ego ati te Domine clama 

Ctuia repleta ell mali0 ani ni : et mane oiatio mea p^eue 

ma mea : et tJita mea in infer niet te 

no app?opinquauit XXt quiti tiomfe repellig 0= 

€Cflimatu0 fum cum nefcen rationem meam : auertig fa^ 

tientitius; in lacum : fact^ fu^ ciem tuam a me 

ficut J)omo fine atiiutono in ©auper fum eg:o et in latio 

m mo2tuo0 litjer. ritiug a iuuentute mea : eral^ 

Wicut taulnerati tioimieteis tatu0 autem fjumiliatuis fu^ 

in fepulcj)?is quoium non eis et conturtiatus; 

memoi amplius : $ ipfi tie ma Xn me tranfierut ire tue : et 

nu tua repum funt terroies tui pturtiauerut me 

Kofuerut me in lacu infe== CCircuntietierut me ficut a= 

rioii : in tenetiiofis et in t)m= qua tota nie: circuntietierunt 

te moiti0 me fimul 

wuper me confirmatus e fu GClongafti a me amicu $ ^ 

to^ tuus : et oe0 fluftus tuos rimu : $ notos meo0 amiferia au matutinas jrolio rlir» 

(Tloiia» a. jruntiameta eiujs creafli 

in montibusffti0. p. IrrrtJiii 'Ctbatio? ^ ftermon in nomi 

/TV acerico^nias Dni: i eter ne tuo erultatmnt : tuum bia 

aIjL num cantatjo. cftium cum potentia 

Xn giiatione et generatio* Kitmetur man^ tua u eral 

nem : annunciato tjeritatem tetur Dertera tua : iuflicia et 

tuam in o?e meo. iuUciu p?eparatio fetiig tue 

Ciuoniam Dirilii in eternu jQlJa et Deritas p^eceoet fa 

mia etJificalJitur in celi0 : p?e ciem tuam : Ijeatus popul^ q 

Sabitur tjeritas tua i eis; fcit iutJilationem 

ifpofui tefiamentum ele^ X^nt in lumine \Miltm tui 

ai0 mei0 : iuraui nauili feruo amtjulafiunt (j in noie tuo er 

meo t)f(5 in eternum p?epara ultatjunt tota Die : ij in iufti^ 

tio femen tuum cia tua eraltatjuntur. 

G[t eoificatio in gfiatione et Q.m glo^ia tJirtutig eo^um 

gnatione : feuem tuam tu es : et in tinplacito tuo er= 

OCofitetJunt celi miratJilia altatJitur co^nu nofirum 

tua Uiie : eteni ijeritate tuam Citn tJfu eft alTuptio nofira : 

in ecclefia fanftoium et fanfti ifrael regig noftri 

CXm qs i nutJitj9 equatjitur tlwnc Iocutu0 eis in Difione 

tiiio : fifi^ erit Oeo in filiis nei fanftis tuis : ^ Dirifii pofui an 

X)tm (iixi glo^ificat in con iuto?iii in potente/ $ eralta* 

fi\ii% fanftoiu : magnus $ ter ni eleftu ne pletje mea 

ritJilig fuper oes ^ i circuitu Xnueni nauin feruii meum: 

tim funt. oleo fanfto meo ijnri eii. 

X)ne ne9 tjirtutii qs (imilis! XB-anuj5 eni mea auriliatjit 

titJi : pote0 es niie et neritasi ei : et tJ^acljium meum cofir^ 

tua in circuitu tuo. matJit eum 

XXti nominar^ poteliati ma- Hicfjil pioficiet inimicu0 i 

ri0 : motum autem fluftuum eo : <$ filim iniquitati^ nd ap 

tu mitiga^ ponet nocere ti. 

'tlvi Fjuiliafli (icut ijulnera^ GCt concinam a facie ipfius 

tii fujptju : i tJ^acfjio ^tutj tue inimicos tim : f onientes eii 

nifperfifli inimicos; tuos in fugam conuertam 

'tXvii funt celi et tua eli ter^ GC^ tjeritas mea $ miferico? 

ra $ plenituninem eiu0 t\x fn nia mea cii ipfo : et in nomie 

nalli : aquilonem et mare tu meo eraltatJitur co^nu tim 
B c n Stxia ferta e[t pona in mari manii ei^: 

et in fluminib^ nertera tim, 

Xpic iuocauit me pater me 

u0 es tu: Deus meuiS et fufce^ 

pto? faluti0 mee. 

6Ct ^P p^imogenitum po= 

nam illum : ercelfum p^e regi 

tiu0 terre 

Xn eternu feruatjo illi mife 

rico?nia mea: <$ tefiamentum 

meum finele ip(i 

G[t ponam in feculum fecu- 

ii femen tim: et t&?onum ei^ 

(icut nie0 celi 

jgi aute nereliqrint filii tim 

legem meam : (j i inWiis me 

i0 non amliulauerint 

jgf i iufliciag meas piopjana 

uerint : ^ manata mea no cu 

fionierint. 

tlifitatJO in tJirga iniquita 

te0 eo?um : et in nerberitjus 

peccata eoium 

0ifericoinia aute mea non 

nifperga ab eo : ntc^ mctbo 

ti in tjeritate mea, 

Xieq^ IjptanatJO teftamen^ 

tum meu : $ que p^ocenut ne 

laiJiis meijs no faciam irrita 

Jgemel iuraui in fanfto meo 

fi nauin mentiar : femen tim 

in eternum manebit. 

eCt tb?onu0 tim ficut fol in 

confpeftu meo: <$ ficut luna jp 

fefta in eternum/ ^ tefiis i ce= 

lo fi[neli0 

tX^ ^o repuliai $ nefperifti : nifiuli(!i rpm tuum, 
}g[uertiGi teliamentum fer 
m tui : piopftanalii i terra fa 
ftuarium tim. 

X)eflrurifli omnes fepes ei^ : 
pofuifli flrmamentu ei^ foi 
mininem» 

Ditipuerfit efi oes trafeun 
tes tJiam : faftug efl opp?otJ|i 
um tJicini0 fuis 
GCraltafli nerteram nejjme 
tium eum : letificalJi oeis ini 
mico0 tim 

jgCuertifli aniuto?iii glanii 
ei^: ^ no e^ auriliat^ ei i tjello 
X)eliruriiii eum atJ emiina 
tione : et fenem tim in terra 
collifilii 

(DLino?alii nie0 tepoii0 ei^: 
perfunilii eum confufione» 
OCfq^quo niie auerti0 i fifne : 
eramefcet ficut ig:ni0 ira tua 
fllemo^are que mea futJlian^ 
tia : nun^n eni uane coliitui* 
fti omne0 ftlio0 Ijominum» 
CXui^ eli fjomo qui \)i\itt et 
non tJinetJit mo^te : eruet ani 
mam fuam ne manu inferi» 
XX^i ^«nt mie tue antici nfie : 
licut iurafii nauin in tjerita 
te tua» 

iIl.emoi eflo niie opp^otJiii 
feruoi? tuoj? : qd cotinui in fi 
nu meo multaru gentiii 
Q.uon erpiotJ?aueriit iimi^ 
ci tui niie : qd erpiotJ^aueriit 
comutatione c6?ilii tui aD matutindis Solio. l Sntiiau0 tn^ i eternfi fiat 
fiat, B6 nf an noctur, ilJe p» 
Ixxtix Dne refugiii, ^c, Jf3on 
Uc aH noc. ifte p0 Irrrr. €iui 
fiabitat i auiut ^t, iI3o Dc aD 
noc. ifte p. Irrrri. 'Bonu e co 
fiteri Dtio et pfal Ji3on Df ao 
noctur. ifte p0. rcii. Dfi.s reg 

»auit Deco?em ps. rciii 
€u0t)lcioniiDfi0: De^ 
tJltionum litere egit 
eC^^ltare q iuDica.0 terram : 
reDDe retritiutione fupertii^ 
OCf^Quo pao?e0 Dfie : Dfq^^ 
quo peccatoie0 glo^iatjutur» 
GCffatiuntur $ loquetur ini 
quitate : loquentur oe0 4 ope 
rantur iniufliciam. 
©opulfi tuii Diie Jumiliaue 
rfit: ^ ftereDitatem tuamue^ 
rauerunt 

tliDua et aDuena interfece 
runt : u pupillois occiDerunt 
GCt Direriit non t)iDetJit Diis: 
nec intelliget oeus iacot) 
Intelligite inflpientes i po^ 
pulo : ^ flulti aliquaDo fapite 
Q,ui plantauit aurem non 
auDiet: aut qui finrit oculu^ 
non conflDerat 
Ctui coiripit gete?; non ar- 
guet : qui Docet boiem fciete 
X)ominu0 fcit cogitatones 
Ijominfi : qin Dane funt 
"jQmm l)omo quem tu eru 
Dieris Dfie: $ De lege tua Do= 
cuerisi eum XXt mitiges ei a Diet)^ ma= 
lis : Donec foDiatur peccato^i 
fouea 

Ciuia non repeUet Dfis ple 
bm fuam : ^ ftereDitatem fua 
non Dereiinquet 
Q,uoaDufc0 iuflicia puerta 
tur i iuDicium : ^ qui iurta il 
lam omnes qui refto fiit co^ 
De 

CXuifi confurget micfti aD= 
uerfu.s malignantes : aut qs 
tiabit mecum aDuerfus ope= 
rantes iniquitatem. 
Xli^ QUia Dominus aDiuuit 
me : paulominus bat^italTet i 
inferno aia mea 
^i Dicetam motus efl pes 
meu0: miferico^Dia tua Domi 
ne aDiuuatat me» 
Jgcbm multituDinem Dolo= 
rum meoium in co?De meo : 
confolationes tue letificaue 
runt aiam meam 
XiunquiD aDfteret tihi feDes 
iniquitatis : qui fingis lato^e 
in piecepto 

CCaptabunt in aiam iuiii : $ 
fanguinem innocentem con 
Denatunt 

Qt faftus eft micf)i Dfis i re= 
fugium : u De^ me^ in aDiuto 
rium ipei mee» 
6Ct reDDet illis iiquitate ipo 
rfi: $ in maliciaeoi? DifperDet 
eos DifjBDet iUos Dfis De^ nc 
JI^o Dt aD noct. ille jp0. rciiii. 

n ii jFcria (erta 

a€nite txnltmm uno : in tiem falutare eiu0. 

iutJilemuis Deo faluta^ jgcnnuciate inter geteg glo 

XI noflro. tiam tim : in omnidus! popu 

X^2eoccupemu0 faciem tim li^ miratiilia tim. 

in confeOioe: $ ipfalmi0 in^ duoniam magnus nfis et 

6ilemu0 ei. lautiatiilis nimis : territ)ili0 

CX m ne9 magnuis tJn^ : f rer eH fuper omes tieosJ. 

magnu0 fuper omnes tieo0. Qm omes tii gencium tie-' 

Ciuia i manu eiu0 funt om monia : tiri0 aute celos fecit. 

ne0fine0 terre : d altitutiine^ OCSf^flto t pulcft^itutio i co 

montium ip(iu0 funt. fpeftu ei^ : fftimonia ^ magni 

Q^ uonia^ ipUm tQ mare et ficetia in fanftificatioe tim 

ipfe fecit illutJ : et ficcam ma^ jgCfferte titto patrie getium 

nu.0 eiu0 fo^mauerunt. afferte tiiio glo^iam $ tono^ 

tlenite atioiemu0 et iicitia rem : afferte Dfio glo^iam no 

mu0 $ plo^em^ ante tinm qui mini tim* 

fecit no0 : q? ijpe eft tie^ nofter XlciIIite 6ofiia0 et itroite in 

6[t no0 popul^ pafcue tim : atria tim : aooiate tiominu 

et oue0 manu0 tim, in atrio fancto eiu0. 

Iiotiie ii Doce ei^ autiieritj : CComoueat a facie tim tmi 

nolite otJUurare co^tia Dra. uerfa terra : Dicite in genti^ 

^icut in irritatioe: fciim tiie tiu0 quia tiii0 regnauit. 

tentationi0 in Dererto. Steni coirerit o^tiem terre 

OCtii tetauerunt me patre0 Qui non comouetiitur: iutiica 

Defiri : p^otiauerunt et tiiDe* tiit populo0 in equitate. 

runt opera mea. Hetetur celi et erultet terra 

(Xuati^aginta anni0 offen^ comoueatur mare $ plenitu 

fu0 fui generationi illi : ^ tii= tio eiu0 : gautietiunt campi et 

xi femper fii errant coitie omnia que in ei0 funt. 

eCt iai no cognouerut i)ia0 -ttwc erultatiut omia ligna 

mea0 ut iuraui i ira mea : fi filuarii a facie tiiii qi tjenit : 

introitjut in requie mea. an. qm tjenit iuoicare terram. 

'Biitiict9tiri0 i eternu.p. rcti, Xutiicatiit o^tie terre in e^^ 

aantate tiiio caticu no^ tate: u populo0 in iJitate fua. 

uu : catatetitio oi0 tra. ^g^^minm reg== p rcui. 

OCatate tiiio $ tienetiicite no c4/nauit erultet terra: 

mini tin^ : annunciate tie tiie letetur infule multe. aD matuttna.s JFolio* It. 

Xlubes $ caligo in circuitu tra aOtie ne in tra» uf^ ao 

tim : iuflicia $ iuoicium co^ rL $ a ^zm ofm i^fcp ao ao^ 

rectio fetiis zim uentit. ^^, jfiat mia tua nne. 

Xffni0 aii ipm pcetiet: ^ ifla^ Jn lauOitj^. a. ^piritu p?in= 

matJit i circuitu iimicos ei^. cipali confirma coi meu. pg, 

^ailurerut fulgura ei^ o^tii ^iferere mei. ps, crlti. 

terre : tJioit $ pmota e terra. ^^^£E)mie erautii oiatio= 

06tes ficut cera flurerut a A^^zm mea^ aurit)U0 p= 

facie Oiii : a facie Otii oi0 fra cipe oljfecrationem itiea^ : in 

^nnunciauerunt celi iuni'- tieritate tua erauoi me i tua 

ciam eiu0 : ^ tJioerunt omes; iufticia, 

populi gloiiam eiu0. GCt non intreg in inWinm 

CConfunOatur oe0 qni atio^ cum feruo tuo : quia non in- 

rant fculptilia : $ m glo?ia= ftificatJitur in confpectu tuo 

tur in fimulacf)iisi fuis omni0 tiiuen^. 

^ooiateeiioe^angelieius: Q^uia perfecutu0 eft inimi* 

auoiuit (j letata eft f^on» cusi anima mea^: fjumiliauit 

GCt erultauerunt filie intz : in terra toitam meam. 

Piopter iuoicia tua nfie. (JoIIocauit me in otifcuris 

Q,m tu ofi0 altilftmus; fujg ficutmoituo0fecuIi:etanria 

oem terram : nimig eraltat^ tus e fufi me fpu0 me^ in me 

es fuper omnes tieo0» turiiatum eft coi meum. 

Q^ui oiligit^ Utim ooite ma jHemoi fui oierii antiquoi? 

lum/ cuftooit tifi0 aias fafto^ meOitatus fum in omnitjus 

rum fuo?um : oe manu pecca operi&u0 tui0 : in factis ma-- 

to^i0 Ii()erat)it eo0. nuii tuarum metiitatjar» 

Jiur o|ta eft iufto : et rectis QC^P^"^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^^* 

co^tie leticia anima mea ftcut terra fine 

Xietamini in^i in titio : $ co aqua titJi. 

fitemini memo^ie fanctifica XJ. zlotitzx erauoi me tiiie : 

tioni0 eiu.s. tiefecit fpiritus meu0. 

0'lo?ia.an. Catate tiiio ^bfi IJo auertag facie tua a me : 

tiicite nomi eiu0. id'^, 3lntret et fili0 ero tiefcetietiti^ f lacii 

oro mea in cofpeftu tuo Otie. ^uoitam fac micbi mane 

K-. 3lnclina aure tua^ ati jp^ miam tua : quia i te fperaui. 

cem mea. ^n laub. 5 aDuctCi !Qota fac mi^bi iiiam i qua 

^5?. Cmitte agnu. n. De pe= ambulem : quia ati te leuaui jFeria ferta animam meam» 
GCripe me te inimici^ mei0 
Dne an te confugi : Doce me fa 
cere tjoluntatem tuam/ quia 
Deu0 meu0 es tu» 
Jgpiritus tuus! i)onu0 netu^ 
cet me in terra recta: piopter 
nome tuum niie uiuificatJi^ 
me in equitate tua» 
GCtiuces! te tritjulatioe alam 
mea : et in mia tua tiifpertie^ 
omne^ inimico^ meo0, 
eCt pertie0 omnes m ttibn 
lant animam mea : quoniam 
egp feruus tuus fum» 
Qlo?ia patri» a. 3ln tierita^ 
te tua erauni me tiomie, an. 
Slllumina Domine tiultum 
tuum fuper no0. pfal. Deus 
tieus meu0, p^. ^tiac iil 

ȣDmine autiiui autii^ 
tione tuam : et timui. 
X)ne opu0 tnix : i metiio an= 
noium tJiuifica illun» 
In meoio anno^u notii fa= 
cie0 : cum iratu0 fueris mife 
ricoinie reco^nalierig, 
X)^^ atJ aufiro tjeniet : t fan 
ctu0 ne monte pftara» 
OP^niit celois glo^ia tin%i et 
Iauni0 tin^ plena eft terra. 
® pleno? ei9 tJt lur erit : co^ 
nua in manitjus; eiu0» 
Itji atjfconnita efl foititu-- 
no tins: ante faciem tin^ ibit 

GCfitenietur ngaliolug ante peneg tin^: fletit et mefus eH 

terram. 

jg;fperit $ niflroluit gente^ : 

et cotriti funt montes feculi, 

Xncuruati fiit colles mun- 

ni : ati itineritius eternitatis 

eiu0. 

*Qto iniquitate t3ini teto?ia 

etbiopie: turtjatjutur pelles 

terre manian» 

Ilunquin i fluminitius ira 

tn^ t% nfte : aut in fluminiti'^ 

furoi tuu0/ t)f in mari inni= 

gnatio tua, 

CXni afceneg fujp equo0 tu= 

00 : <$ quan^ige tnt falutatio. 

Jgufcitan0 fufcitat)i0 arcum 

tuum: iuramenta tritiutJu.s 

que Iocutu0 e0* 

JHIuuio0 fcinne0 terre tJine 

tunt et noluerunt monte^ : 

gurge0 aquarum tranflit» 

X)enit ati^flu0 tjoce fuam : 

altituno man^ fua0 leuauit, 

Jgol (j luna fleterut in batJi' 

taculo fuo : in luce fagittarii 

tuaru itjut in fplennoie ful= 

O:uranti0 fjafle tue, 

Xn fremitu conculcatji0 ter 

ram : in furoie otjflupefacie^ 

gente0, 

GCgreflii^ e0 in falutem ppfi 

tui : in falutem cum rpo tuo. 

©ercuflifli caput ne nomo u 

pii: nenunafli funnametum 

tJfq^ an collum in lauDit)U0 jroL Ui 0alerjinl!i fcepttis ti^/ ca= 

piti fjellatoium zim : tjenie^ 

titjus t)t turlJO ao Difpetge- 

Dum me» 

eCrultatio eo^um: ficut tim 

Qui oeuoiat pauperem in ab-- 

fcontiito* 

tliam fecifti in mari tqm^ 

tni^ : in luto aquarum mul^ 

tarum. 

jg[utiiui $ conturtiatu0 eft 

uenter meu0 : a tjoce contre^ 

muerunt ladia mea» 

XngreDiat putreoo i oilitd^ 

meis: et fulJter me fcateat 

CXt requiefcam i Die tritiu-' 

lationig : <$ afcenDam aD po^ 

pulum accinctum noflrum» 

EicwiS eni non floielJit: u nd 

erit germen in tJineig* 

0etietur opus oliue: $ ar- 

ua non afferent citjum* 

jgtjfcitietur Oe ouili pecu0 : 

et non erit armetum in mt- 

fepitiu0, 

GCgo autem in Domino gau 

Defio : et erultatJO in Deo iefu 

meo» 

X^tm Dominu0 fo^tituoo 

mea: $ponetperie0meo0Qua= 

fi ceruo^um, 

6[t fuper ercelfa mea DeDu-- 

cet me i3icto?: in pfalmijs ca== 

nentem» 

0lO2ia patri» an, Domine 

mnim auDitum tuum et ti- 

mui. a, 3|n tpmpano ^ cfto^o in co?Di0 et o^gano lauDate 
oeum» pfalXauoate* per ad^^ 
uetum. cjpm. Ccce Die0. fjp^. 
2Ior clara, l^fug. Uox cla= 
manti0, t)t fup?a. a Domine 
ne in ira» tjftp aD caput ieiu^ 
nii, et aDeu0 omnifl, Df^ aD 
aDuentum» cpm. Oigilate a 
Drte ne i ira. tjfq^ aD xl Qua= 
Do De Di. feria agitur Dicitur 
aD lauDesf. fequen^. I^pmn^, 

eCerna celi glo^ia : tiea^ 
tafpe0mo?talium:cel^ 
fi tonanti0Dnice: cafleq^p^o^ 
le0 Dirsini0. 

Da Derteram furgentitJU0 : 
erurgat et men^ fotiiia : fla^ 
granfq^ i lauDem Dei: grate^ 
repenDat DetJita0, 
O?tu0 refulget lucifer : fpar 
fam(5 lucem nuciat: caDit ca 
ligo noctium: lur fanfta no0 
illuminet 

Jlianenfq^ nn0 fenfiti^ : no^ 
cte repellat feculi: omiq^ fine 
Diei : purgata feruet peftoia. 
Q.ueflta iam p?imum fiDe^: 
raDicet alti0 fenflt)U0: fecun^ 
Da fpe0 congauDeat : quo ma 
ioi ertat carita0. 
33eo patri. tjfug, 3ln matu^ 
tini0. Iper eftatem f)pmnu0. 
€cce iam» tifu0, 31n matuti^ 
ni0. an. IPer t)ifcera miferi^ 
co^Dic Dei nri in qti^ t)ifltauit 
no0 o?ie0 er alto. ps. 'Benefi. 
e ®at)t)ato, aD matutia0. Pcr amicntu Jnuira Witc^z falutare tici noftri/ iutJilatc 

ijcnturu. f)p9. OcrtJu fujBnu uco omnis tcrra : cantatc ct 

a Dnc nc in ira tJftp ao paf* crultatc ^ pfallitc 

fionc Lt a Dc9 015 i^fcp ati ati X^fallitc nomino in citfia* 

m. 3lnuit Ditm ticu nfm u ra in citftara $ tjocc pfalmi : 

nitc atio^cm^. p. Ocitc.aDnc in tutJijs UuftilitJUjB! u t30cc tu 

nc i ira. tjftp ati rl qfi 6 fal). tc co?ncc 

agil Dr an matu. fcqns ij)^^, XutJilatc in confpcftu rcgi0 

^gjrOmmc ncu0 clcmctie : niii : moucatur marc <$ plcni^ 

J5^ munni^ faftoi macfti^ tuno ciu0 o^tJis tcrraru et ^ 

nc: nn9 potctialitcr: trinufq? babitant in co 

pcrfonalitcr Hlwntina plaunct manu fi 

Iloliro0 piu0 cum cantici^ : mul motc0 crultatjCit a cofpe 

act9 tjcnignc fufcipe : quo m ftu niti : Qtn ncit iunicare tra 

nc puro fo^nitjujs : te perfrua Xutiicatiit o?tJcm tcrrarum 

mur Iargiu0 in iufiicia : ct populog in cqui 

IlumtJOg iccurq^ moitjinu^ : V^tate. ps. IrrrrtJiii. 

anure ignc congruo: accinfti cV-/^uiinu0 rcgnauit ira 

nt fint pcrpctim : luru rcmo* fcantur ppf i : q fcnc0 fujp cljc^ 

to pcflOlmo, rutJin moucatur tcrra 

tXt quitp f)O2a0 noftiii : nuc Dit0 in fj^on magn^: $ ercel 

concincnno rumpimu0 : no^ fu0 fufi oc0 populo0 

ni0tjcatepatric:nitemuroc0 OCnnfiteantur nomini tuo 

aflfatim. magno quonia tcrritjilc at fa 

TQltM pf . Wtt cflatc. te^, ftum cfi : tt bonoi rcgi0 iuni^ 

jl3octe furgcte0. p0. IrrrrtJii. cium niligit. 

G^ntate nito can- Xtu parafii nircftione^ : iiX' 

ticu^ nouii : quia nicium ^ iufliciam in iacoti 

miratJilia fecit. tu fccifli 

^ aluauit fitjiner ©^raltate nitm neii nollrum : 

teraei^: et tiiacfjiiifanctii ci^, et ano^atc fcatjcllii pcnCi ei^ 

Xiotum fccit nit0 falutare quoniaitt fanftum eft 

fuii : in cofpcftu gcntiii rcue* fllopfc^ ct aaron in faccmo 

lauit iuliiciam fuam titJU0 ti^ : u famucl inter eo0 

'j^ttoimm efi mic fue : et qui inuocat nome tim 

Deritati0 fue nomui ifracl Xnuocatjat nitm <$ ipe crau 

tXinerunt oc0 termini tcrte nietjat CO0 : in coliina nutJi0 au matutinas jFolio, liii* 

toque&atur an 000 Hon at)6efit micfji co^ p^a 

CC uflooiebat teflimonia tP : uum : Declinantem a me mali 

et p^eceptu quoo oetiit iUi^* gnum non cognofceftam 

X)ne Deus nofiet tu erauoi X)etrabente fecreto ^rimo 

eba.s eo0 oeus tu p^opici^ fui fuo : bunc perfequefiar. 

fiiei0: ettJlcifceginoes! aoin i^ujBbo oculo et infatiabili 

uentiones eoium coioe : cum 6oc no eoebam 

GCJ^altateori^rieiincmf aoo Oeuli mei ao fioeto terre 

rate in monte ffto eiu0: quo* Dt feoeant mecum : ambulas 

nia fftusi t^n^ W nofier, in tJia immaculata 6ic micbi 

OTlo^ia patri h\ IXuia mira minifirabat» 

iiilia fecit oominu0, p5. rcir. !Qon 6atJitat)it i meDio no^ 

XOiJilate Oeo omni0 ter mu0 mee q facit fuptJia : q lo 

ra: feruite nfio ileticia. quitur iniqua no oirerit i co 

Xntroite in confpeftu tim: fpeftu oculoium meo^ii 

in erultatione, In matutino interficielja^ 

jgf citote qm riii0 ijpe eft t)eu0 : oe0 pfto^e^ terre : tit nifpert»e 

ipfe fecit no0 $ non ipfi no0. rem oe ciuitate nfii oe0 ope^ 

;Qopulu0 ei^ (j oue0 pafcue rante0 iniquitatem 

eiu0 introite po^ta^ tim i cd Gflo^ia.an, 31u&ilate neo om 

feflione : atria ei^ in t)pmni0 ^#^ ni0 terra» p0» ci, 

confitemini illi cV^f)mine erauDi o^atio 

Jlauriate nomen tim quo* nem meam: et clamo? meu0 

niam fuaui0 eft nomin^ : in e ao te tieniat 

ternum mia eiu0 et tjfq^ i ge Xio auerta0 facie tua a me: 

neratione $ gnatione Deri- in quacun^ tiie triijulo? in= 

^TV ta0 tim* ps. c. clina ati me aurem tuam 

JLlll!.3lferico?tiia $ iutiiciu X^ quaciiqj nie inuocauero 

cantaiio titii tifie : pfalla $ in te : tjelociter erautii me 

telliga in nia imaculata/ qii Q^uia tJefeceriit ficut fum^ 

tjenie0 ati me tiie0 mei: (j olTa mea ficut cre 

5Qeramt)uIalJa in innocen^ mium aruerunt 

tia coitii0 mei : in meoio tio^ ;|Qercuflu0 fum tJt fenum et 

mu0 mee aruit co^ meum : q? oiJlit^ fu 

XI on ^ponelja ante oculo0 comeDere panem meum, 

meo0 rem iniufta : faciente^ 'H tjoce gemitu0 mei : ati6e= 

Pieuaricatione0 otiiui» ut 00 meii carni mee, 

B C ^a&bato Qmili^ factu0 fum pellica^ 
no folitutiini0 : factus fum 
ficut nictico?ar in oomicilio 
tligilaui: ^ factu0 fum ficut 
paffec folitariu0 in tecto* 
T]^om Oie erp^otiiatiat mi* 
cm inimici mei : $ qui lauoa- 
tiat me aouerfii me iuratat» 
Q^uia cinere? tanf panem 
manriuca(jam: (j potu meum 
cum fletu mifce&a» 
jT facie ire ioignatioiis tue: 
Quia eleuans alliixfli me* 
X)ie0 mei (jcut tjmtia necli 
nauerunt : <$ ego ficut fenum 
arui^ 

-Cfu aiit Ofie in eternujpma- 
ne0 : ^ memoiiale tuum i ge- 
neratione <$ generationem 
•^u erurgens oiie miferetie 
ris fpn : quia tempus mife- 
renOi tim quia tienit tepu0. 
Q^uonia placuerunt feruig 
tui0 lapioes ei^ : et terre tim 
miferetiuntur» 

6[t timeOiit g:ente0 nomen 
tuum niie: $ omeg rege^ ter- 
re glo^iam tuam» 
(Xuia eoificauit nitg fgon : 
et tJioefJitur in gIo?ia fua 
t^efperit in oiationem J)u^ 
milium : et non fp^euit p^e^ 
cem toinm. 

j^critiantur 6ec in genera- 
tione altera : ^ populug qui 
crealJitur launabit oiim 
(Xt ^fperit oe ercelfo fan= cto fuo : Dominu0 ne celo in 

terram afperit. 

Q[t auOiret gemitu0 compe 

nito^ii : nt folueret filios in* 

teremptoium» 

Ctt annuncient in fpon no^ 

men nomini : et launem tim 

in {jierufalem, 

Xn couenienno pplog f nnii: 

et reges Dt feruiant nomio. 

gefponit ei in tjia nirtuti0 

fue : paucitatem nierii meo^ 

rum nuncia micfii 

JJe reuoce0 me in niminio 

nierum meo^um : in genera^ 

tione $ generatione anni tui 

Xnitio tu nomine terra fun 

nafli : $ opera manuum tua^ 

rum funt celi» 

XPfi peritjunt tu aute per= 

mane0 : et omne0 iicut nefli- 

mentum neterafcent 

^t ficut operto^ium muta= 

t)i0 eo0 et mutatjuntur tu aiit 

inemipfe e0 : et anni tui non 

neficient 

Silii feruoium tuo?um ba^ 
itiunt: et femen eoium in 
feculum nirigetur. p0. tit 

BCnenic anima mea no= 
mino:etomniaquiim 
tra me funt noi fancto tim^ 
"jQtntWit anima mea nito : et 
noli otJliuifci omnes retritu 
tione0 tin^. 

Q^ui ^piciatur omniti^ ini= 
quitatit)9 tui0 : qni (anat om aD matutinas jfoL liiiu 

nej5 infirmitateg tixm. (DLia aiit niii atj etno <$ t)f(5 

Q.ui tetiimit ne interitu V)i in eternii fujg timeteg eum 

tam tuam: tim co?onat te in G[t iuflicia illi^ in filios fi^ 

mifericoioia et miferationi^ lioium: fjis qferuatteflame^ 

fiu0» tum tin^ 

Ctui replet in boni^ nefptie 6Ct memoieg funt matiato= 

rium tuii : renouatiitur Dt aq rum ii^Hm : an facienoii ea» 

le iuuentu0 tua» X)ni5 in celo parauit feoem 

E acie^ miag tiominu0 : ^ iu fuam : $ regnum ipfius! oiij^ 

nicium omnitjus iniuria pa^ tiftatiitur» 

tientitJU0 ©iiriicite tifto omeg angeli 

XI otas fecit tiia^ fua0 mo^ tim: potentes tJirtute facien 

(i: filii0 ifrael tioliitateg fua0 m tjerfiii illiug aD auDieOa 

JDl iferatoi ^ miferico?0 Dtt0 : tjocem fermonit tim 

longanimi0 et multum mife Beneoicite tiito omne^ Dir 

rico20» tute0 tim : miniftri tim q fa 

XI on fperpetuit irafcet: neq^ citi0 tioluntatem tim 

in ttttnn cominatJitur !S eneoicite tifto omnia Ojpa 

XI on fc6m pfta nra fecit no tin$i : in omni loco tjomina^ 

tJi0 : neq^ fc6m iniqtate0 no^ tioni0 tin^i tienetiic anima 

flra0 retritjuit notJi0, mea Domino 

Ct m fc6m altituoine celi a O ioiia patri et filio et fpui. 

terra : co^roijoiauit miam fu an. Clamo? meu0 ati te tje^ 

am fuper timente^ fe* niat tieu0. Ipfalmus ciii. 

(X uantit tiiflat o?tu0 aiJ oc HO^ CneOic anima mea tio 

citiente: longe fecit a notii0 ti JC3mino: tiomineoe^me^ 

quitates noflra^, U0 magnificatu0 e0 t)efje= 

Q.uomotJo miferetur pater menter 

filioi? mifertu0 efl Dft0 time OC onfeflionem et Decoiem 

titJU0 fe: qin ipe cognouit figf inWni^i : amift^ lumine ficut 

mentum noflrum tieflimento 

!Qeco?tiat9 efl qtii pului0 fu 6C^tenDen0 celum ficut pel^ 

mu0 : 60 ficut fenit Die0 tin^i lem : qui tegi0 aqui0 fuperio^ 

tanf flo0 agri fic efiJoietJit* ra eiu0 

Cim fpit0 pertranfitJit i il CXui poni0 nutiem afcenfii 

lo u no futififlet : (j no cogno^ tuum : qui amtjula0 fufi pen= 

fcet ampliu0 locii fuum na0 Dentoium 

ii ^atitiato CXni facis agelo0 tuo0 fp0 : 
et minmros tuo0 igne t)?ete 
(iui funoam terra fujp 0a 
ftilitate fuam : non inclina^ 
ijitur in (eculum feculi. 
jgib^Km ficut tjeftimetum 
amift9 ei9 : f r moteg flaftut aq 
jgih increpatione tua fugi* 
cnt : a tjoce tonitrui tui fo^ 
miDatJunt* 

jg;fcent)ut monteg $ nefce-- 
nunt campi : in locum quem 
funoalii ei0. 

'Cterminu pofuifli quem no 
tranfgreoient : ntc^ conuer* 
tentur operire terram 
Ctui emitti0 fonteg in con^ 
uallitJU^ : inter meoium md^ 
tiu pertranfitjunt aque, 
X3otatJut oe0 tieflie agri: er^ 
pectatjut onagri in fiti fua. 
j^uper ea tjolucreg celi {jatJi 
tatjut : oe meoio petrarii oa^ 
tjunt tjoces» 

Bigan0 moteg oe fuperio^ 
ritJug fui0 : oe fructu operu 
tuo?um fatiatJitur terra. 
Kiotiucens fenii iumentis : 
et tertjam feruituti bominu 
tlt eoucag pane oe terra : et 
tJinum letificet co? fjominig 
XXt ertilaret faciem i oleo : 
et pani0 coi 6010 confirmet 
^aturatiunt ligna capi et ce 
mi litjani qua0 platauit : il- 
lic pa(rere0 nioificatjunt, 
Uerorjii oom^ oujc eft eoi? : mote0 ercelfi cerui0 petra re 
fugium j)erinacii0, 
Eecit lunam in tepoia : fol 
cpgnofcit occafum fuum. 
Bofuifli tenetJ?a0 et facta 
efi nor : in ipfa pertranfitjut 
omne0 tjellie filue. 
CCatuli ieonum rugiente^: 
tjt rapiant et querant a oeo 
efcam fitJi, 

Oitu0 efl fol (j pgregati fut: 
et in cutjilitiu0 fui0 coUoca* 
tJuntur» 

6CritJit Ijomo ao opu0 fuii : 
et an operatione fuam tif^ 
ao tjefperam, 

(iua magnificata funt ope 
ra tua Hrie : omnia infipien- 
tia fecifli ipleta eft terra po^ 
feifione tua» 

Ijoc mare magnu^ 5 fpacio= 
fum manitJU0: illic reptilia 
quo?u non efl numeru0, 
jilnimalia pufiUa cum ma 
gni0 : iUic naue0 pertralitJiit 
5O?acf)0 ifle que? fo^mafli 
an Uluoeriii ei: oia a te erpe- 
ctant tJt lie0 ilii^ efca in tpe. 
X3ante te iWi^ coUiget: ape^ 
riente te manii tuam omnia 
impletjutur tjonitate» 
jigCuertente aut te facie tur= 
tjatJuf : aufere0fpm eoi? ijDe fi 
ciet/ $ ipuluerefuii reuertef 
GCmitte fpin tuii $ creatjunf : 
et renouatJi0 faciem terre, 
J^itgloiia Ofii in fclm : leta^ aD matutinaisi Solio lt3» bitnt lin0 in operitjug fui0. 
CLui tefpicit terram $ facit 
eam tremere: qiui tangit mo- 
m $ fumigant 
Ciantatjo Diio in Dita mea ; 
pmUam oeo meo ^nin fum. 
lucuou fit ei eloquiii meG: 
cgp tiero nelectatioi in Hiio. 
X)eficiant peccato?es a tra 
et iniqui ita t)t no (int: tiiitiic 
anima mea Diio. ps» ciiii. 

afiDnfitemini Hfio f luo 
cate nome tim : annii= 
ciate inter gentes opera ei^. 
OCantate ei $ pfaUite ei: nar 
rate oia miratiilia tim lau* 
Uamini in noie fancto tim. 
Iletetur co? queretiii niim 
querite Htim <$ confirmami^ 
ni : querite facie ei^ femper. 
fllemetote miritiilium tim 
que fecit: pionigia tim $ iu* 
nicia oiis eius 

^emen at)?al)am ferui eiuis: 
filii iacotj electi eiu0. 
Ijfe niis tieu0 nofler : i tmi^ 
uerfa terra iuoicia tim* 
Ittemo? fuit in ttcnln tefla^ 
menti fui : tiertii quorj maoa 
uit in mille generatione^. 
Ctuon nifpofuit an atj^ajja : 
et iuramenti fui an pfaac. 
GCt ftatuit iUun iacotj i p?e* 
ceptum : $ ifrael in teflame- 
tum eternum. 

Diceg titJi natjo terra clja- 
naa: funiculii tjerenitat^ tjce OCum eiTent numero hitni : 
pauciiKmi <$ incole tin^. 
Git pertranfierunt ne gente 
in gentem : $ ne regno an po- 
pulum alterum. 
X>on reUquit tjomine noce 
re ei0: $ co?ripuit ^ ei0 regeis 
Holite tangere rpos meos : 
et i ^pfjeti0 meis noUte ma= 
lignari. 

fit tjocauit fame fuper ter^ 
ram : et omne firmamentum 
pani0 contriuit 
JHifit ante eo0 tJirCi : in fer= 
uum tjenunnatu0 efl iofeplj. 
EumiUauerut in compeni^ 
tJU0 penes tins : ferrum per^ 
tranfiuit anima eiU!5 nonec 
tjeniret tiertJii tin^. 
OCloquiu niii inflamauit eii: 
miiit rer <$ foluit eii p^inceps 
pOjpuloiu $ nimiiit eum. 
OLonftituit eii niim nomus 
fue : et p^incipem omnig pof- 
felfionis fue. 

DCt eruniret piincipes tin^ 
(icutfemetipfum: ^fenegei^ 
Piunentiam noceret 
GCt itrauit ifrael in egpptii : 
et iacotJ accola fuit i tra clja 
GCt aurit populii fuum tje- 
fjementer: et firmauit eii fujp 
inimicois; eiu0. 

CConuertit coi eoiii tJt oni- 
rent populii eius : $ nolog fa 
cerent in feruois tin^. 
QiHt mo^fen feruum fuii : ^abbato aaron Quem elegit ipfum 
©ofuit in ei0 tJertja (ignoi? 
fuoi? : et piotii0iO2um in ter* 
ram c6am 

0ifit teneb^as $ otifcura^ 
uit: ^non eracertjauitfermo 
neis fuo0. 

Gonuertit aquas! eoi? in fa 
guine : (j occioit pifceis eo^um 
GCnitJit terra eo^um rana0 : 
in penetralibu0 regii ipfo^ii 
X)int $ tjenit cpnomia $ ci 
nip6e0 : f olhm finitjus ipoi? 
©ofuit pluuias eoi? graoi 
nem: ignem comljurentem in 
terra ipfo^um 

GCt perculfit tJineas eoi? ^ U 
culnea0 eo^ii : et contriuit li* 
anum finium eoium 
33irit ^ tienit locuGa <$ hin 
tm : cuiujs no erat numeru0. 
GCt comeoit omne fenu^ in 
terra eonim : t comeoit oem 
fruftum terre eo^ii 
GCt percuHit omne piimoge 
nitum in terra eoi? : piimiti^ 
ai5 omni0 latjoiig eoium. 
GCt eoujcit eos cum argento 
et auro : ^ non erat in tritu^ 
tiuis eo^um infirmus 
Hetata efi egpptug in p^ofe 
ftione eoium : ca incutiuit ti^ 
moi eoium fuper eos 
GCrpanoit nutiem in ^teftio 
nem eo^ii : et igne t)t luceret 
m per noftem 
JQetierut $ tienit coturnijr : et pane celi faturauit eosi 
i)xrupit petra <$ flurerunt 

Sie : aftieriit i ficco flumia. 
uoniam memoi fuit )6bi 
fui fanfti : qfi fjatmit ao at)?a 
Ijam puerum fuum 
GCt etJurit populum fuumin 
erultatione : $ eleftog fuo0 in 
leticia 

GCt oeoit illi0 regione^ gen 
tium : <$ Iat)o?e0 populoiii pof 
feoerunt. 

XXt cufiooiat iufiificatioes 
tin^: f legem eiu0 reauirant 
01o?ia patri. c^ 'Bririic ani^ 
ma mea oomino. ps» ctJ. 

G£Dnfitemini Otio quo^ 
niamtJonus:qrninfe= 
culum mia tin^ 
(iui)5 loquet potetiasi Hrii : 
auOitas faciet oes lauoes ei^ 
Bti ^ cuflooiiit iuOiciii: u fa 
ciunt inMcia in omni tepo^e 
fllemeto noflri Diie in tiene^ 
placito ppfi tui: tJifita no0 in 
falutari tuo 

JHD tjioetium i tjonitate ele 
cto^um tuo^um : ao letanou 
in leticia getis tue t)t lauoer^ 
cum Jjeretiitate tua. 
!Qeccauimu0 cum patritJus 
noflris : iniufle egimus iniq= 
tatem fecimus 
©atres nfi in egppto no in 
tellereriit miratJilia tua : no 
fuerunt memo?es multitutii 
nijS mifericoioie tue aD matutinas SoL M. 

ect ittitauerunt afcetietesi QtJliti funt Deum q faluauit 

in mate mate xnbin : <$ falua m qui fecit magnalia i egp 

uit eos ^ptet nome fuum Dt pto: mitabilia in tetta cftam 

nota facetet potentia fuam, tettibilia in mati tua^o, 

m inctepuit mate tuti^ii et (Jt Uirit m nifpetnetet eos: 

enccatii efl : ^ Denutit m in fi non mopfes! electusi ei^ lie^ 

atiplfis ficut in nefetto tilTet in conftaftione in con^ 

g[t faluauit eo0 oe manu o^ fpeftu eius 

Dientiu: $ tetiemit eos; ne ma tx^ auettetet itam zin^ ne 

nu inimici nifpetnetet eos; : et p^o nicbi- 

g[t opetuit aqua ttitulan^ lo fjatiuetunt tettam nefine 

te0 eos: mm er ei.0 no tema tatiilem 

fit Ijon cteninetut \3etfi0 ei^ 

0;t cteninetiit i uetliis tim: et mutmutauetunt in ta&et 

et launauetut launem tin^ naculig fuis : no eraunietiit 

(Jito fecetiit oiiliti fut ope^ nocem nomini 

tum tin9i : et non fuftinuetut Q^t leuauit manii fua fupet 

confiUum eius eo0: t)t p?oftetnetet eo0 in ne 

G[t concupietunt cocupifce^ fetto 

tiam in nefetto : et tetauetiit gCt tJt neiicetet femen eo^u^ 

neum in inaquofo in nationiiiu.s : $ nifpetnetet 

g[t nenit eis petitionem ipo eo0 in tegionitjug 

tum : $ miiit fatutitatem in Q^t initiati funt fieelpbego?: 

anima0 eo^um et comenetiit factificia moi 

Q;t ittitauetunt mopfen in tuo^um» 

caflti0 : aaton fanftum niti* ^t ittitauetiit eii in aninue 

jg;petta eU tetta et negluti tioni{iu0 fui0 : $ multiplica= 

uit natban : et opetuit fup co ta efi in ei0 tuina 

gtegationem atig?on. Q^t lietit p{)inee0 $ placauit : 

g[t eratfit igni0 in (tnago* et celTauit qualTatio 

ga tom ♦ flamma comtJUffilt g[t teputatii efl eiin iuflicia: 

peccato?e0 in genetatione $ genetatio^ 

0;t fecetiit tiitulum in oith: nem tJfq^ in fempitetnii 

etanoiauetiit fculptile, QJ: ittitauetiit eii an aqua0 

g(;t mutauetunt gloiia fua : conttaniftioni0 : et V)eratu0 

m (imilituninem tJituU co^ eft mopfe0 ^jptet eo0/ ta era 

menenti0 fenum cettiauetiit fpititii eiu0 ^abbato eCt mimit in labii^ fuis: 
non oifpertiiDerunt gentes 
Qua0 Oint tna illi$. 
GCt comirti funt inter getes 
et oiriicerut opera eoi? : u fer^ 
uierunt fculptilib^ eoium et 
factum eft iWis in fcanoalu. 
GCt imolaueriit filios fuoj5 : 
et filia$ fua0 oemoniis 
gCt effuoerunt fanguine in» 
nocete/ faguine filioi? fuo^u 
filiarii fuai? : quas facrifica^ 
uerunt fculptilitjus cbanaa» 
GCt ifecta el! terra i fan^ 
guinibuis et cotaminata e in 
operitiu0 eoi?: $ fo^nicati fQt 
in aliinuetionitug fui0, 
GCt iratus elJ furo^e tn^ in 
populii fuum : ^ atiominat^ 
ell tereoitatem fuam» 
6Ct traoiOit eos i man^ gen 
tiii : et Oiiati funt eo^um qui 
ooerunt eosf» 

6Ct tribulauerunt eo0 inimi 
ci eo^u? : et bumiliati funt f ub 
manibuis eo^um fepe litiera' 
uit eois. 

Xpfi aut eracerbaueriit eu 
in confilio fuo : et bumiliati 
funt in iiquitatitjuis fui0. 
CCttJiOit cii tritjularent : et 
auHiuit o^atione eo^um. 
6Ct memoi fuit teflamenti 
fui : (j penituit eufcbm multi* 
tuHine mifericoiOie fue. 
Qit UeOit eo0 in mias: in co- 
fpeftu oim qui ceperant eos. J6^aluo0 fac nois niie tie^ nr: 
et cogrega nos; De nationitj^. 
OCt cofiteamur noi ffto tuo : 
et gloiiemur in lauoe tua. 
BeneOiftus Diis; oeus ifrael 
a feculo et tJfq^ i feculii: $ oi^ 
cet oi0 ppfus! fiat fiat. p. M, 

aflDnfitemini tiio quo- 
nia tjonu0 : quonia in 
ittuln miferico^Dia tim* 
X)icant niic qui reoepti fiit 
a Oiio : quos reoemit oe manu 
inimici/ $ tie regionitius co= 
gregauit eo$. 

jg; folig o^tu (j occafu : ati a= 
quilone $ mari» 
CC^^i^aw^^ut in folitutine 
in inaquofo : toiam ciuitati;5 
ftatiitaculi non inuenerunt. 
GCfurientes ^ fitientes : aia 
eo?um in ipfig oefecit. 
6Ct clamaueriit ao tJiim cii 
tritmlarent: $ tJeneceifitatitj^ 
eo^um eripuit eo0. 
6Ct etiujrit eo0 in t)ia reftam: 
t)t iret in ciuitate fjitatioiis. 
CConfiteatur Drio mie tim: 
et mirat)ilia tim filii0 Wm 
(Xnia fatiauit aiam inane: 
et animam efurientem fatia 
uit tjoni0. 

^eDente^ in ttnthiifi <$ Dm^ 
tJ?a mo^tis : t)incto$ in meoi 
citate et ferro. 

Ciuia eracertjauerunt elo^ 
quia Oei: et confilium altifli^ 
mi irritauerunt. aD matutina)$ jFolio mu ^t 6umiliatum eli in latio^ 
tibm m toinm : et inficma* 
ti Cunt nec fuit q atiiuuatet, 
6Ct clamauerunt an oii^ cu 
tritjulatentut : ^ ne neceHtta 
titJU0 eoium litetauit eo0 
g[t etiurit eo0 oe tened^isi et 
t)ml)?a mo?ti0 : $ tiincula eo 
rum Oitupit 

(Xonfiteantut nomino mi^ 
fetico^Oie tim: tt mitatJilia 
tim/ filii0 bominum 
CXuia cottiuit po^ta.s eteas: 
et tjeftes fetteos conftegit 
^ufcepit eo0 oe uia iniqui^ 
tati0 eoium : ^ptet iniuftici= 
as enim fuag Ijumiliati funt 
Qmne efca atiominata e a= 
mma eo^um : (j appiopinqua 
uetunt tJfq^ ao poitas moit^ 
gpt clamauetunt ao On? cii 
ttitmlatetut : $ oe neceCDttati 
tiujs eo?um litietauit eos;» 
jli.ifit tiettium fuum $ fana 
uit eo0: et etipuit eo0 oe inte 
titionitjus eo^um 
(Jonfiteatut Diio m!e ei^: ij 
mitatJilia ei^ fiiiig ftominii» 
^t factificet factificiii lau 
tii0 : $ annuncient opeta ei^ 
in erultatione 

Q.ui oefcentiunt mate ! na 
UIOU0: facienteg opetatione 
in aqui0 multi0» 
XPfi t)itietiit Ofia Orii : et mi 
tatJilia eiu0 in piofuntJO 
X)int ^ fletit ij^m iJceUe: $ 

B C eraltati funt M^m tim 
^fcentjut tJf^ ati celo0 et 
Hefcenoiit tifq^ ao atjplTos: 
aia eo^ii in mali0 tatjefcetiat 
"IX^xMti funt $ moti fQt fi^ 
cut etJ?iu0: ^ omni0 fapientia 
eo^um oeuoiata eft 
grt clamauetiit ao tifim cu? 
ttibulatent : et tie necelfitati 
tiu0 eo?ii eourit eo0 
Q;t flatuit p^ocella eiu0 ! au 
tam : $ filuetiit fin^m tim. 
g[t letati funt q? filuetunt : 
et Oetiunt eo0 in po?tii tjolii 
tati0 eo^um 

(Jonfiteant Orio m!e tim : f 
mitatiilia tim filii0 ftominii 
Q^t eraltet eii ! eccfia pletii0 : 
$ i catfietiia fenioi? lautiet eii 
^ofuit flumina in Oefettii : 
et eritu0 aquatii in fitim 
•Qettam ftuftifetam in fal 
fuginem: a malicia in&atJi-- 
tantiii in ea 

^ofuit oefettum in fiagna 
aquatii : et tetta fine aqua in 
eritu0 aquatum» 
g[t coUocauit illic efutien- 
te0: et conflituetunt ciuitate 
f)at)itationi0 

Qt femiauetiit agto0 $ pla 
tauetunt tJinea^ : et fecetunt 
ftuctum natiuitati0» 
^t tJiiOirit ei0 ^ multiplica 
ti funt nimi0 : et iumenta eo- 
tum non mino?auit» 
6[t pauci fafti funt ^ tierati 

P ^abbato funt : a tritiulatione malo^u 

et Doloie* 

GCffufa ell cotentio fujp p?in 

cipe0: $ errare fecit eojs in in- 

uio $ non in t)ia» 

gCt aoiuuit paupere ne ino^ 

pia : et pofuit (icut oueis fami 

liaia!. 

OCitietiunt recti <$ letatjun- 

tur : et omni0 iniquitas opi- 

latiit 00 fuum. 

Q.ui0 fapieg $ cufloDiet bec : 

et intelliget mlas tirii 

O^loiia* an. Oifita no0 Diie i 

falutari tuo, p» ODiu 

>^^aratii m meu tie^ pa^ 

^J^i^ratum co? meCi: catatjo 

et pfallam in glo^ia mea. 

6[rurge pfalterium u cptfja 

ra : erurgam Diluculo. 

(Xonfitetioi tibi in populig 

nomine : et pfallam titii i na 

tionitius 

Q,uia magna eft fuper ce* 

Io0 mia tua: et tifi^ ao nutie0 

t)erita0 tua 

GC^altare fuper celo0tieu0 $ 

fuper omne terra glo?ia tua: 

tJt litierentur Oilefti tui 

^aluii fac oejcta tua $ erau= 

ni me: tieu0 locutu0 efi in fa= 

cto fuo» 

gCruItatio et niuioam UtW 

ma : et conuaUe tatiernaculo 

rum tiimetiar» 

illeu0 elJ galaaD $ meu0 efl 

mana(re0 : $ effrain fufceptio capiti0 mei 

Xuna rer meu0 : moati letie0 

fpei mee 

Xn ioumeam ertetia calcea 

mentum meum : micfii alieni 

gene amici fafti funt 

(iui0 neoucet me in ciuita= 

tem munitam : Qui0 tieoucet 

me tJfq^ in itiumeam 

Xlonne tu te^ qui repulifii 

no0 : et non eritii0 tie^ in tiir 

tutitiU0 nolJri0 

X)a notii0 aurilium tie tri^ 

tiulatione: quia tiana falu0 

{)omini0» 

Xn tieo faciemu0 tiirtutem : 

^ ipCe ati nicfiilii Detiucet ini 

» mico0 noliro0. p . ctJiii. 
€u0 lautie mea ne ta 
cueri0 : qi 00 pftoii^ $ 00 00= 
lofi fuper me apertum efl. 
Xiocuti funt atiuerfum me 
lingua tiolofa : et fermoniti^ 
otiii circunoeDerunt me/ ^ er 
pusnaueriit me grati0 
©10 eo tit me tiiligerent tie 
trafietiant micfii : ego autem 
o^atiam 

GCt pofuerut aouerfum me 
mala p|0 tioni0 : $ oDium p^o 
Hileftione mea 

OCoflitue fujB eiipao?em : et 
tiiatiolu0 liet a tiertri0 tim* 
OCu iuoicat ereat contiena^ 
tu0: t oco ei^ fiat in peccatu? 
E^at tiie0 tim pauci: u ejpa= 
tum tim accipiat alter aD lauDes Solio. Miu 

^Eiant Ulii tim o?p6ani : et G[t tu Dne fac mecum ^pter 

\}xoi tim tJitiua» nomen tuum : q? fuauis e mi 

I>utate0 trafferant filii ei^ ferico^Oia tua 

et meoicet: $ eiiciantur De {)a Eitiera me qi egenug $ pau 

tJitationitiu0 fui0, per ego fum: et co^ meum co 

^crutetur fenerato? omne^ turtiatum zQ intra me 

futiGantiam tim : $ Diripiat j8"icut Dmfiia cum oeclinat 

alieni Mom tim ablatm fum : $ ercuflTus fum 

I>on fit illi aoiuto? : nec dt ficut locufie 

QUi mifereatur pupilli0 tim. Qenua mea infirmata funt 

JEi^ttt nati tim in interitu : a ieiunio : ^ caro mea immu= 

in generatione Dna oeleatur tata eil p^opter oleum. 

nomen tim Git ego faftug fum opp^ofi^i 

In memo^iam reoeat iniq^ um illi^ : Dioerunt me $ mo^ 

ta0 patrum tim in confpefitu uerunt capita fua. 

nomini : et peccatum matri0 jSLtiiuua me Ofie tieu0 me^ : 

eiuj5 non oeleatur faluum me fac fcdm miferi^ 

E^^^f contra Ortm femper : coioiam tuam 

et Uifpereat Oe terra memo* Qit fcient q? manusf tua itti 

m eoi? pio eo q? no eli recoi* et tu Orie fecifli eam» 

Datus facere mfam 0aIetiicet illi $ tu tititiices : 

Qit perfecutu0 efl ftominem (LHi infurgunt in me confun 

inopem etmenoicum: ^ copu tiantur feruus autem tu^ le^ 

ftum co?tie moitificare tatitur, 

gCt tiilerit maleoiftionem ^ Xntiuant ^ tietra6ut micji 

t)enietei:(f noluittJtttiiaione putioie: et operiantur ftcut 

et elongafJitur ad eo Oiploioe confufione fua. 

Q^t inX}mt maletiiftionem it CConfitetio? tiito nimis; i o^e 

cut DeGimetit : f ttrauit (tcut meo: et in metiio multo^um 

aqua in interio^a eiV et ficut lauoatio eum, 

oleum in oflttius tim CXui aliitit a oertris paupe 

'^t^t ti ficut tieliimentum ri0:t)tfaluamfaceretaperfe 

Quo operit : $ ficut ^ona Qua Quentifiug aiam meam 

femper piecingitur, GTloiia, an. Confitetio? tiito 

Tjoc op9 eoi? ^ tietraliitt mi nimis i oie meo. ^. Dite erau 

coi apuD Ottnt : $ q loQuutur ti orone mea, ©. (Bt clamo? 

mala atiuerfus atam meam me^atitetjeniat.antelau.t^, 

P« ^atitiato 

Iper anuetum. A5fU0. OBmitte in me malignatitju^ auniet 

agnu* i^m. De petta» 3. Dne aurig mea» 

ne i ira.ufq^ aD xl tt a IDzm Xuft^ m palma flo?etJit : fi^ 

oim. tJfq? ao aouentum. ^f^. cut ceti?us lifiani multipli^ 

jFiat mfa tua tifxe. 3!n lau. a. catJitur. 

IBenigne fac i fiona tJOluta- JQlatati i Oomo r^ni : i atriis 

te tua tJiie. p a^iferere. p. rci. Domus oei noflri flo?etJunt. 

«W^Dnfieflconfiteritifio: jBLOhnt muftiplicatJutur in 

Jtjet pfallere nomini tuo fenecta titjeri : ^ tjenepatien^ 

altiiTime. te0 erunt tJt annuncient. 

ja;D annuciatiii mane mia^ (Xin rect^ Ofi0 oeu.s noi!er : 

tua : et tjeritate tua jp nocte. et non eft iniquitag in eo. 

Xn oecaco^rio pfalterio : cu pTlo^ia pri. an, 'Bonii eft co^ 

cantico in cpttjara. fiteri Dfto. a, a^etuant ofim 

(iufa oelectafli me ofie in omne0 fines terre» ps. Deus 

factura tua : et in operitjus Deug. pg . Deutero. rrrii. 

manuum tuarum erultatjo. ' ^ m (HtJite celi q loquar : 

(Xua magniflcata funt ope JuJLautiiat terra titia o^is 

ra tua Dfte : nimi^ piofunDe mef. 

facte funt cogitationes tue. dDftefcat t3t pluuia Doftri^ 

Hir infipies! no cognofcet : na mea: fluat Dt ro0 eloquiii 

et ftultus non intelliget Ijec. meum. 

OCu ero^ti fuerint peccato-- Q.ua(i imtjer fuper ftertja : 

re0 ftcut fenii : $ apparuerint et quafi ftille fuper gramfa/ 

oe0 qui operant iniquitate. quia nomen Dfti inuocatJO. 

CJCt intereant in feculii fecu X)ate magnificentiam Deo 

li : tu aute altiflimu0 in eter- noftro : Dei perfecta funt ope 

num Domine. ta et omne0 tJie zim iuDicia. 

CLuonia ecce iimici tui Dfie/ De^ fiDeIi0 (j atjfq? Dlla ini== 

quonia ecce iimici tui jpitJiit : quitate innm et rectu0 : pec^ 

et Difpergentur oe0 qui ope^ cauerunt ei/ et non filii zim 

rantur iniquitatem in foiDitJU0. 

GCt eraltatJitur ficut tjnicoi Ofeneratio p^aua att^ puer^ 

ni0 coinu meum : ^ fenectu0 fa : jjeccine reDDi0 Dito popu= 

mea in miferico^Dia tJtjeri. le ftulte et in(ipien0. 

GCt Defperit oculu0 me^ ini* XliiquiD no ipe e pf tu^ qui 

mico0 meo0 : $ infurgetitJU0 pofleDit te: <$ fecit $ creauit te an lauDejS jFoiio* lir. jtDLemeto Diei? antiquoi?: co 
0ita generationes fingulas! 
Xntetcoga patce tuu $ an^ 
nunciatJit tibi : maio^es tuo0 
et Uicent titii» 

Ciuanrio Diuiuefiat altifl!= 
mu!5 pnte0 : quatio Cepata^ 
iiat filiO0 anam. 
CCofiituit terminosJ pp!oi?: 
iurta numetu filio^u iftael 
"jQm mt Oni ppfu0 ei^ : ia- 
tob funicul^ fteteoitatis ei^. 
Xnuenit eum in tetta nefet 
ta : in loco t)02to?is et tjalle 
folitunini0. 

OCitcunnurit eum t nocuit : 
et cuiioniuit quafi pupillam 
oculi fui. 

fificut aquila piouocans an 
tjolanum pullos fuog : et fu* 
pet eos nolitan^. 
eCrpanit alas fuas ^ aflTum^ 
pfit eos; : atq? po^tauit in fju- 
meti0 fui0» 

X)n0 folu0 nur eiu0 fuit : et 
non etat cii eo neu0 alienu0> 
OCnnflituit eum fupet ercel- 
fam tetta : nt comenetet ftu* 
ctu0 agto?um» 

OCt fugetet mel ne petta: 
oleumc^ ne faro nutiflimo. 
Swfi^wnt ne atmento $ lac 
ne ouitJU0: cum anipe agno^ti 
et acietum filio^um tiafan. 
gCt f)itco0 cum menulla tti^ 
tici : et fanguinem nue tJilie' 
tet metaciflimum» Xnctafl^atu^ efl nilectu0 et 
tecalcittauit : ictaflatu0 im= 
pinguatu0 nilatatu0. 
X)eteliquit neum factoiem 
fuum : f$ teceflit a neo faluta= 
ti fuo. 

^?ouocauetfit eum in nii0 
alieni0 : et i a&ominationifi^ 
an itacuniam concitauetiit. 
Xntmolauetiit nemonii0 et 
no neo : nii0 quo0 ignoiatiat. 
Uoui xmntzic^ nenetunt: 
quo0 no coluett patte0 eoi?. 
I>^wttt qui te genuit neteli^ 
quifli : et oblitm e0 nomini 
cteatO2i0 tui» 

OCinit nti0 et an itacftniam 
concitatu0 eft : quia p^ouoca 
uetunt eum fllii fui et fllie. 
GCt ait aljfconnam faciem 
meam ati ei0 : et conflnetatio 
nouifltma eoium* 
O^enetatio eni petuetfa efl : 
et infinele0 filii, 
Xpfl me ^uocauetunt in eo 
qui no etat neu0 : et ittitaue 
tunt in t)anitatitJU0 fui0. 
g[t ego piouocatio eo0 in eo 
qui no eft populu0 : $ in gen- 
te flulta ittitatjo iIIO0» 
X9:ni0 fuccefu0 efl i futoie 
meo : $ atnetJit nfq^ an infet^ 
ni nouifltma. 

X)euoiat)itqj tettam cu get 
mine fuo : et motium funna- 
menta comtjutet* 
(Xogtegatjo fupet eo0 ma- ^atitiato aD \mm* la : et fagittag meag compIe= 
60 in ci0. 

OCofumcf famc : $ Dcuo?atJut 
eos auc0 mo?fu amariflimo 
X)entc0 tJCfliai? immittam 
in eojS : cii furo^e trabctiu fu 
per tcrram at^ fcrpcntium» 
;Eo?is! tjaflatJit eo0 glaoi^ : 
et intu0 pauo|. 
luucncm fimul ac Dirgine : 
lactctem cum boie fcne» 
g[t Diri tJtJina fiit: celTare fa 
cia ejc 6oit)U0 mcmoiia zoin, 
^eo p?opter iram inimicoi? 
DifiuU : ne fo^te fupcrtiircnt 
bolie0 eo^um» 

g[t oiceret manu0 nf a ercel 
fa : et no Ons; fecit fjcc omia» 
Otm atifi^ cofilio cft <$ fine 
P^uocntia : tJtina faperent ct 
inteUigeret ac nouiiCma ^^ 
uioercnt, 

Q.uomo jpfeqtiat m^ mih 
U : f ouo fugaret oece miUa. 
Ilone ioco qi Deu0 fuus t)e 
Uitiit eos : d Orts pclufit iUos 
tQon eni efl Deus nofier m 
Ui eoium : et inimici nofiri 
funt iuoiccg» 

X)e tjinca fonomoiu tjinea 
eo?: t UefutJurtianiggomo^re 
tlua eo^ii tma fcUis : et tjo^ 
tri amarilHmi 

^zl ri?ac6onu tJinu eoi? : et 
tienenii afpiOii infanatiile» 
I>6ne fjcc poita fiit ap6 me : 
et fignata i tbcfauris; meis. XHea efi tJltio (j ego retritJU^ 
am ei0 in tcpoie : tJt latjatur 
pe0 eo?um, 

lujcta efl tiie0 perOitionig : 
et aoelTe fcllinant tcmpo?a. 
luOicatJit Ofis popuUi fuii : 
et in fcrui0 fuig miferetJitur» 
OCiH^tJit q? ifirmata fit ma= 
nu0 ei^ : t claufi quo^ tJCfe^ 
ceriit rcUDuiq^ cofumpti fiit 
gCt Dicent tJtJi funt Du eoi? : 
in QUihm ijatJCtjat fiouciam 
X)e Quo^um tJictimis come 
Dctjant atJipcg : $ tJitJCtJat U-- 
num Utjaminum, 
jgurgant $ opituletur tJOtJis: 
et i necelfitate tjog ^tegant 
OCiDctc ip ego fim fol^: et no 
fit aUu0 ticu0 p?eter me. 
gCso occioam et ego tJiuere 
faciam pcrcutia $ ego fana^ 
tjo : ^ no ell qiii tjc manu mea 
polfit eruere, 

iZeuatJO ati celii manii mea: 
et tiicam tiiuo ego in eternii. 
gfi acuero t)t fulgur glaoiii 
meum: et arripuerint iutii= 
cium manu0 mee, 
B^tJtiam tJltionc {)OfiitJU0 
mei0 : et qui ooerunt me re= 
tritjuam» 

Inet)?iat)o fagitta0 mca0 
fanguine: ^ gIatJiu0 mcu0 tJC- 
uo^atiit carne0, 
X)^ ctmit occifoiu : $ De ca 
ptiuitate nuDati iimico?um 
capiti0» Diefjus tiniciis aD uefBas. jFoL Ir. Haunate gentes populum n^^^^31nt Ons tiomi^ 

eiu9! : quia fanguinem feruo= ^m M no meo : fene a 
rum fuo^um tJlcifcetur* M^ m nejctris mei0. 

eCt tJinnictam retritjuet in C^<.^ X)onec ponam 

f)Ofte0 eo^u : et piopicius erit inimicog tuo0 : fcabellum pe 

terre populi fui, num tuo?um, 

01oiia, m. €t in feruis; fui0 tlitga nirtutiis tue emittet 

nfi0 miferebit an. 3|n cimtia niis er fpon: nominare i me^ 

li0 tinfonatiti^ launate niim* nio inimico^um tuoium» 

p. Laub no. C IPer anuentu 'fX^f" p^incipiii in nie tjirtu 

cpm. Ccce nie0» bv.^- ^or cla ti^ tnt : i fplenoiiti^ fctoiii er 

ra, i5. Oor clamati0» R, ipa ntero ante luciferu genui te 

rate iJia, a Diie ne i ira tifc^ Xutrauit nfi0 $ no penitetiit 

an caput izimii ^ a De^ oim eii : tu e0 facerno0 in eternum 

nfq^ an anuetu. cp. Oigilate fcfim o^ninem melcfiifenecl). 

^eque0 fip^ fi| folii an lau. 33110 a nertri0 tui0: cofregit 

in fatitjato ijrimc ari niiicam in nie ire fue rege^. 

Plima. jcL Quano in pienicto Xwnicatiit in nationitJ^ im- 

fatJtJato ne fef , agitur. I&p^, pietjit ruina0 : conqualTatJit 

*yygIro?a ia fpargit po= capita in terra muIto?um» 

JCLlum: terri0 nie0 illatii X)e toirente in nia tiitJit: ^j^ 

tur : Iuci0 refultat fpiculum : pterea eraltauit caput. 

nifcenat omne lutj^icum» 0lO2ia. a. ^ene a nerfe me^ 

^ antafma nocti0 necinat : i0 nirit nii0 niio meo. p0. cr» 

meti0 reatu0 futjruat: quic^ y^HDnfitetJO? tibi niie in 

Quin tenetJii0 6oirinum : nor vJL ^oto co^ne meo : in con 

attulit culpe canat. Ulio iufio^ii f congregatioe. 

Ctt mane illfi nitimii : q5 p-- fllagna opera nfii : erQuifita 

liolamur cernui: i luce notJi0 in omne0 tjoluntate0 zim. 

eflauat:niifjoccanoiepcrepat OConfeino u magnificentia 

X)eo patri fit glo^ia. Iper opu0 tim : $ iufiicia tim m 

eftatem jjp^. OBcce ia nocti0. net in feculum feculi. 

Ij9, 3[n matutini0 a. 3ln tJia fllemoiia fecit miratiilium 

paci0 nirige no0 nomie. p0. fuoi? miferico?^ $ miferatoi 

iBiinict^. Ipiece0 atc tJt fup^a nii0: efcam nenit timetitj^ fe. 

o?atio tJt necet. C 3In nriici0 fllemo? erit in fcliti teftame 

nietJU0 an tjefpera^. jp0. cir. ti fui : tJirtute opei? fuoi? an^ Dnici$ niebus nunciatit populo fuo 
CCt tict illls btttiiitatz gen 
tium : opcra manuii eiusi tJe- 
ritas et iuDicium 
Ei^^li^ ^'^^ mantiata tim 
confirmata in Ceculii feculi : 
fafta in t)eritate et equitate, 
^enemptione mifit tiri0 po^ 
pulo fuo : manoauit in eter^ 
num teftamentii fuum 
jgfanftii (t terriliile nome ei^ : 
inicium fapientie timo? Diii. 
Intelleftug tionug oitms fa* 
citntibm eum : lauoatio ei^ 
manet in fecuium feculi. 
Ofloiia» 5. jFinelia omia ma 
tiata tim confirmata in fe^ 
culum feculi» pjbi, cri. 

B €atu0 Dir QUi timet tio 
minum: in matiati0 ei^ 
tjolet nimis! 

jQotes i terra erit feme ei^ : 
generatio rectoium tienetii^ 
cetur. 

OTIoiia $ nimtit in tiomo ei^ : 
et iulJicia tim manet in fecu 
lum feculi* 

GCJ^o^tum efl in tenetiiis Iu= 
men rectis: mifericois et mi-' 
ferato^ et iuflus. 
Xcicuntius liomo ^ miferet 
et comotiat/ tiifponit fermo^^ 
nes fuos in iutiicio : quia in e 
ternii non comouelJitur, 
Xn memo?ia eterna erit in 
nm : al) autiitione mala non 
timetiit jQaratu coi tim fperare i no 
mino confirmatii efl co^ ei^ : 
non comouetiitur Donec tie= 
fpiciat inimicos fuos. 
X)ifper(it tietiit pauperib^ 
iufiicia eius manet in feculii 
feculi : comu ei^ eraltatiitur 
in gIo?ia. 

5Qeccatoi tJiDetiit u irafcef 
Dentitiu.s fuis fremet (j tatie^ 
fcet : Deiitierium peccato^um 
peritiit 

GTIo^ia. an. 3[n matiatis ei^ 
miletnimis» ps. crii» 

*■ rautiatepueri tiiim : lau 
J^Hate nomen tiomini. 
jgit nomen tiiii tienetiiaii: er 
Jioc niic et tifq^ in feculum 
jg; foiis o?tu tifq^ ati occa^ 
fum : lautiatiile nomen tiiii 
GCrcelfus fujp oes getes tio^ 
min^ : f fujp celos gloiia eius 
Q,uis ficut tiiis Deus nofler 
qni in altis fjatiitat : $ 6umi= 
lia refpicit in celo et in terra 
^ufcitas a terra inope: <$ De 
aercoie erigens pauperem 
XXf collocet eii cii p^incipi- 
tius : cii piincipiti9 populi fui 
Ci^ui fiatJitare facit iJerile^ 
in Domo : matre filioi? letate 
Gflo^ia» an. ^it nomen Dfii 
tieneDiftum in fecula» p. criii, 

X115 eritu ifrael De egpp= 
to:DomusiacotiDepo^ 
pulo tiartiaro 
E;^fta t^ iuDea fftificatio au uefpcrag Solio. Ixu 

tim : ifrael potefias tim. tino : atiiuto? eoium ^ jpiote=^ 

fDLare x^i^oit ^ fugit: ioioa^ fto? eo^um efl 

nij5 conuerfus el! retro^fum Ciui timent Dnm fperaue- 

JDLoteiS erultaueriit tit arie rfit in tifio: aniuto? toivi/ ^ ^ 

te0 : ^ colle0 ficut agni ouiuf tefto? eoium eft 

Q.uiD efl titJi mare q? fugi* X)^^ mtmoi fuit nolJri: et 

fii : ^ tu io^nanis quia conuer fienetiint nobls 

fu0 e0 retro^fum B^neDirit nomui ifrael : ht'- 

fSLom erultafti0 Umt arie netiirit Domui aaron 

te0 : $ colle0 ficut agni ouiu^ BntJirit oitius cini timet Do 

jg; facie Dfii mota efl terra : minii : pu(illi0 cii maio^itus 

a facie Oti iacofj» jgCDiiciat Dfi0 fujg t)O0 : fup 

CXui cduertit petra i fiagna t)O0 $ fup filios t)efiro0 

aquai? : $ rupe i fotes aquai? BnDifti t3O0 a Drio : q fecit 

XI on notJig Drie non notiis : celum et terram» 

feD nomini tuo Da glo^iam OCelu celi Diio : terra aiit De 

jgujp mia tua $ Deritate tua Dit filiig bominum 

nequaDo Dicant genteg : tJtii Xlon moitui lauDafiunt te 

efl Deus tomm Oht : neq? omeg qui DefceDiit 

X)^^ aiit nofler in celo : oia in infernum 

quecuq^ tJOluit fecit ^eD no0 qui Diuim^ tifiDici^ 

j^imulacra ptiii argetii et m^ Dfio : er {)0C niic t t)fqf in 

aurii : opera manuii bominii feculii» GTlia* an. ji3os qui t)i 

O^ 6^^^t $ no loquent : ocu uimuj5 tJeneDicim^ Domino» 

lO0 tjatjet $ no DiDeiJunt C^iie $ cp. fi aDue. fuiiS i lo 

jgivim 6atJet <$ no auDiet: ds fingulig Dfiici.s eiufDem 

nares 6afjet $ no oDoiatJunt itJiDe reperientur. JE)pmnus. 

Hianus Ijatjet $ non palpa^ /^^DnDito? alme fpDerii : 

tjunt peDes batjcnt $ no am^ vJL^terna lur creDentium: 

tjulatiunt : non clamatjunt i cfjiiUe reDepto? omniii : erau 

gutture fuo Di p^eces fupplicii 

jgimiles illis fiant q faciiit (Xui conDoIesinteritu: moi 

ea : $ oes q cofiDiit in eis* tis perire feculii : faluafli mii 

X)omus ifrael fperauit i Do Dum languiDii : Donans reis 

mino : aDiuto? eoium <$ pio-- remeDiii 

teftoi eoium eft. tlergente muDitjefpere: t)ti 

Domus aaron fperauit in fponfus De tl)aIamo : egrelT^ 
Bc q Dnicis t}itbm 

f)onel!im'ma : tJirgmijs nia^ "l~TtIci0cteatoioptie:lu= 

tris claufula JL-^ cem nietum pioferes : 

OCuiu0 fo^ti potentie: genu p?imoitiii0 lucis noue : mutii 

curuatur omnia: celefiia ter^ parans; o?iginem» 

reHria : fatenf nutu futitiita. O-ui mane iunftum tjefperi : 

'ttetiepiecamuragie:t)etare Diem i3ocari piecipis: tetrum 

iunei: feculi: conferua no0 in cF)ao0 illatiit : auni p?ece0 cu 

tepoie : bofiig a telo jpfitii» fletitius;. 

Jlaus 6ono^ t)irtu0 glo^ia : Xle me0 grauata crimle: \}U 

tieo patri $ filio : facto fimul te fit erul muere : tiii nil pne 

paraclito : i fempiterna fcfa. cogitat : ittzc^ culpig illigat. 

ame» ^^ iSo^ate celi Defujp. OCelo^u pulfet itimii : tjitale 

B. €t mbt^ pluat inHn ape tollat pmiu : iJitem^ oe nojriu : 

riatur terra $ germiet falua gurgemus omne pelHmum 

toit ^it ftgmnu0 cii fuo ^(n jQitM pater piiflime : pciq^ 

et ®. Hicet an titiu^fi oibm copartjnice: ciifpiiparaclito: 

Diiici0 $ ferialit)9 tittm per tegnang per oe fcfm. amen. 

aDuetCt t)fq^ aD tiigilia nata ^ic^ an purifiicatione Hictt 

lisi ntii quatio ne tpali agtt. GfIo?ia tifJi titie q natu0 e0. 

8)oc cp. fequfe ti atJ tjefjga^ ^^ Dirigatur Diie an te o^a^ 

in olbm Hiiicig $ fec. a Dtie tio mea. © ^icut incenfii in 

ne t ira. tjfq^ ati to. u a Dcus confpeftu tuci» 31fle ^ Dtcitut 

omnium« t)fq^ ati atiuentum ati tiefpetag in omi5u0 no. 

Diii QuaDociiqj De tempoiali titbm et fet. a Dtie ne t ita. 

agitut. Dicitut etia in fet» a rjic^ aD rl. et a K)tm omniu. 

Itjr. tifq^ aD xl quaDoDe fetia tifq^ aD aDuentum quaDo De 

agitut. Cajpm. cfteiralo. tit. tempo^ali agitut. C JTetia 

»2Dminu0 autem Diti* fc6a aD Defpeta0. p0» txiiii. 

gat coiDa et coipo^a J^^^-^V 311^^^^ Qni ejrau^ 

nolita in catitate Dei et pa= ^m m Diet Dii0 : tjoce? » tientia cftiifii» Ct feque0 bp ■ ■ o^ationi^ mee. 

Dtcttut aD Defpeta0 in oibm C^<.^ Q^wi^ inclina 

Diiici0. a Diie ne in ita. Dfip uit autem fuam micfti : et in 

aD xl <Bt a Deu0 omniii Dfq^ xsitbm mei0 inuocato. 

aD aDuentum tam in Diiici0 CCitciiDeDetunt me Dolo^e^ 

DieI)U0 $ in fet. quanDo De moiti0 : et peticula ifetni in^ 

tempo^ali agitut. ij>gmnu0. uenetunt tne au uefpera^. iFof. Ixiu 

tjdritiulatione et uoloie iue tui bierufalem, 

ni ; et nomen Dni inuocaui. Gflo^ia. an CreUiDi piopter 

O fn^ li&^ta aiam mea mi^ quoDlocutus fum, p. crtJi. 

ferico?0 tifi.0 et in^m : $ Deu0 *1^ rauoate Otim oeg gen^ 

noI!er miferetur, J-idLtes: lauoateeiioegppfi 

OLUftonien0 paruulo0 Dtts: Ctuonia cofirmata eU fujp 

tumiliat^ fum $ lifierauit me nos mia eius! : et tjeritag Diii 

CCouertere aia mea i requie manet in eternum» 

tuam : qi Dti0 tienefecit tibi» O"lo?ia pri» d lauDate Dnm 

CXim eripuit aiam meam omneg g enteg^ ps, crir. 

De mo^te ocfo0 meo0 a lacFjii "^ | D Dominii cum tridu 

mi0 : peDe0 meo0 a lapfu» JJ--X- lar er clamaui : (j erau= 

^Qlacetio Domio : in regione Diuit me. 

tiiuoium, X)fi^ libzta, aiam mea a Ia= 

Qf loiia patri an. 3[nclinauit hii^ liqm : (j a lingua Dolofa 

Dn0 aure fua micji» p0. cxM, Q.uiD Det titii aut qD appo^ 

GiReDiDi p^opter qfi lo= natur tibi: aD UnguaDolofa. 

cutu0 fum : ego aiit in ^agitte potenti0 acute: cum 

miliatU0 fum nimi0, cartioni{)U0 Defolato^ii^* 

gCgo Diri in ercelTu meo : om Ueu micbi qi incolat^ meu0 

ni0 f)omo menDar. ^Jlongatu^ ect : fjabitaui cum 

Q.uiD retribua Dtio : p om- 6abitatibu0 ceDar/ multum 

nitiu0 que retritiuit mic6i, incola fuit anima mea» 

OCalicem falutari0 accipia^ : OCu f)i0 Qui oDerut pace era 

et nomen Diii inuocatio, pacificu0 : cit loquetjar illi0 

OCota mea Dtio reDDa co^a impugnatjat me grati0, 

omi populo tim : pieciofa in GTloiia pri. an. Clamaui et 

confpectu Domini moi0 fan= erauDiuit me. p0, crr. 

cto?um tim. T| FOBuaui OCUIO0 meo0 in 

OfneQiegoferu9tuu0: ego J^mote0:t3nDeDenietau^ 

feru^ tuu0 et fili^ ancille tue, rilium micfti» 

X3irupil!i tJincula mea titJi jginxiliii^ meum a Dtto : qui 

facrificatjo fjofliam IauDi0 : fecit celum et terram, 

et nomen Diti inuocatio» Xl^^^^^P^^^tione peDe tuu: 

OCota mea Dtio reDDa in co ntc^ Doimitet ^ cuftoDit te» 

fpectu omni0 populi tin^ : GCcce no Do^mitatiit ntc^ Do? 

in atrii0 Domu0 Dtii i meDio miet : qui cufioDit ifraeL 

qii iTeria. iil atj Defperas. X)n0 cuflotiit te nfi.s ^Jteftio 
tua : fuper manu uertera tua 
;Qer Diem f ol no mt te : neq^ 
luna per noctem. 
I])n0 cufloDit te al) omi ma 
lo : cufiotiiat aiam tua nns. 
X)nsi culiotiiat itroitu tuu 
et eritum tuum : ejc {)oc nunc 
et tjfq^ in feculum 
OTloiia pri. an. auriliu meu 
a tiiio» cp. Dri0 autem niri» ^ 
Dfie ne i ira^ufq^ ati rl. qua* 
tie iii, ttt agitur : tunc ati tJ5^ 
feria fctia tiicit feque.s Sp^. 

X^mefe celi cotiitoi: qui 
mirta ne confuntier ent : 
aque flueta tJiuioen^ : celum 
tietJifli limitem. 
Ei^ntans locum celeflitjus : 
flmulqj terre riuulig : iJt un^ 
tia flammas temperet : terre 
folum ne Diflipent. 
Xnfuntie niic piiflime: Uonu 
perenig gratie: frautii^ noue 
ne cafit)U0: no0 erro? atterat 

Huce fitJeg inueniat : iic lu^ 
minig iubar ferat : fjec tjana 
cufta terreat: fjanc falfa nul= 
la compiimant. 
©?efla pL ame* ij. Diriga^ 
tur tJiie. Iper eftate, Ijp^. fin^ 
m crea» IJ^. ^ixiQat nrie. an» 
a^affnificet te fjp aia mea tie^ 
meu0. p. a^agnificat» Jp?ece0 
m fupra. oro iJt tiecet. per 
atJuetu Qfi ue fef . agit. a^eo. De fcta maria. an. Bt timeas 
maria iuenifli eni gfa? apft 
Dfim: ecce concipie^ ^parie^ 
filiii alla. ^ OBgretiicf tJirga 
De ranice itKz. ^. OBt flo0 De 
ratice ei^ afcetiet of o. £)eu0 
qui tie fieate marie $c. ^eo. 
tje oifJU0 fai0. a. OBcce tin0 ue 
niet ^c. -i3. (2Bcce apparetiit. R 
€t cum eo* ofo. Cofcientia^ 
m^ fcfia Ceria aD maf . c ^^ 
ofta. fancti ftepijam tjfc^ ati 
puriflcatione De fcta maria 
niii ! tJigilia epipijaie i ferti^ 
et fefti0 iii, lec. fine re. cljoii. 
an. Eufiii que iJiDerat ^c. i^. 
^peciofu0 foima. ©-. HDiffii 
fa fc. ofo. Deu0 m faluti0 
etne» Poft purificatione atJ 
memoiia Ue fcta maria dica 
tur afie ficut ifra an. copleto 
riu notat. dBt fifiter ue oitj^ 
fcti0. Cetera oia tJt notatur 
fclJa feria ati matu. C JFef. 
tercia ad tiefpera^ jp0* crri. 

E(2Btatu0 fum in 
lji0 Que tiifta fut 
micjji : in tiomii 
tJiii itJimu0. 
Jgtante0 erant petie0 noftri: 
in atrii0 tui0 ftierufalem. 
Uierufalem Que etiificatur 
tJt ciuita0 : cui^ participatio 
tim in itiipfum. 
Illuc eni afceDerut tritJU0 
triiJU0 nfii : teftimoniu ifrael 
ati cdfitentium nomini Dfii. fztia, iiU aD tJefeaiK» JFoIio Ixiii. CXt illic feterut fenes in iW'- 
nicio: feDesfujB tiomu tiauin» 
Bogate que ao pacem funt 
bietufalem : et atjuoantia ni 
ligentitiu!5 te» 

Eiat par in tjittute tua : et 
abiitiantia in tuttitiu0 tui0 
5Q?optet ftattes meo0 et 
^rimos meo0 : loquetjat pa= 
cem De te 

B^optet Domii niii Dei no- 
flti : qntdm tiona titi. 
fTlo?ia. '"^n. jn oomii ruii le= 
tantes i timug> ps. crrii. 
' / I D te leuaui ocfos me= 
J5ZL.O0: cim ija&itasi celi0. 
6Ccce ficut oculi fetuo^ii : in 
manit)U0 Diioium fuo?um» 
^icut oculi ancille in mani^ 
tiu0 Diie fue : ita oculi nofiti 
ao Drim oeum nofltii Donec 
mifeteatut noflti, 
JHifetete nti otie mifetete 
noflti : quia multum tepleti 
fumu0 oefpectione. 
Q.uia multu tepleta efl aia 
noflta opp^otiiiii atjunoan^ 
tibm : et oefpectio fupettii0. 
OTloiia» an. jCiui f)atJita0 in 
celi0 miletete notJi0. p« crriii. 
^^fr\M Quia Dii0 etat i no 
c^E bi^ Dicat nfic iftael: ni 
fi quia Dri0 etat in notJi0. 
OCii erutgetet Jjoie^ i no0 : 
foite t)iuo0 Deglutifl^ent no0 
CCum itafcetet futo? eo?u5 
in no0 : fo^fltan aqua at)foi= hmKtt no0. 

tloitetem petttanfluit aia 
noflta fo^flta jBttafiffet aia 
noflta : aquam intoletatJile 
BiiOiau0 0110 Qui no Oetiit 
no0 : in captioe tientit)^ eo?ii. 
jBCnima noflta ficut palTet 
etepta efl : tie laqueo tienatiu 
lJLaqueu0 cottitu0 efl : (j no0 
libetati fumu0 
JBLOiutoiiii nofltum i noie 
Dfti : qui fecit celii et tettam. 
OTloiia pci. an. aoiutoiium 
nofltii in noie tifxi. p. crriiii. 

aOi confiount in Dno 
flcut mon0 fpon : non 
comouetiitut i etetnum qui 
Ijatiitat in fjietufalem. 
JIIonte0 in citcuitu tim/ et 
Dti0 in citcuitu populi fui : er 
{)oc nunc et t)f^ in feculum. 
Q.uia no telinquet 0110 tiit 
gam peccatoiii fupet fo^tem 
iuflo^ii : t)t non erteoat inQi 
ati iiquitatem manu0 fua0. 
B^nefac Domine : t)oni0 ct 
recti0 coiDe» 

DecIinante0 autem in ohli 
gatione^ aDDucet Dominu0 
cum opetatit)U0 iiquitatem : 
par fupet iftaeL 
GTlo^ia* a. "Bitfac Dtte t)oni0 
et tecti0 coiDe» p0» crrt). 

XB couetteDo Dit0 capti 
uitatemfpon:factifu= 
mu0 ficut confolati» 
/CCunc tepIetCi efl gauDio 00 jferia quarta atJ tjelfias; nolirum : u lingua noflra tx 
ultatione. 

'Ctuncrjicetinter genteis: ma 
gnificauit Domin^ facere cn 
ti$. 

fllagnificauit nominu0 fa* 
cere nobifcum : fafti fum^ le^ 
tante0» 

CConuerte nomine captiui== 
tatem nol!ram : (icut to^reg 
in auSro, 

CXiii feminat in lac{)?pmi]5 : 
in ejcultatione metent 
GCuntes itant et fleijat: mit 
tente0 femina fua. 
CJCenienteg autem tieniet cii 
erultatione : po^tante^ mani 
pulo$ fuo$« 

01oiia* a. JFafti fumu0 ficut 
confolati. Cpm, Dominug 
autem. 3 Domine ne in ira, 
r^Y> tjfq^ anrl. ^pmnugi 
\JL Cllurig inge0 cotiitoi : 
munDi folum qui eruensi: pul 
(10 aque molei!ii0 : terra netii 
fli immotJilem 

tlt aptum germen ^jfereg : 
fului0 neco^a flo^itjug : fecun 
tia fruftu Cifteret : palifit]^ gra 
tum retitieret 

llleti0 perufte tjulnera : mft 
Da tiiror^ gratia : m fafita fle 
tu niluat: motufq^ piauo0 at 
terat 

lu(fi'0 tui0 otitemperet: nul 
li0 mali0 app^orimet : tjonis 
repleri gauDeat: ^ moit$ aftii nefciat 

'jQltM pt ^. Dirigat tiiie» 
Iper eflare p^. £„^^5 creato? 
W. Dirigat an. oBrultauit 
fpiritu0 meus; in teo faluta 
ri meo. P0. a^agt» W>ltm ^c. 
t)t§. £Diatio m Decet. Q St" 
ria Quarta au tie?. pjs. cmi. 
%^f^^^ 3Ifi Dft0 eDiftca 
*"■ MueritDomu:tt)a 
■ ^nii latioiauer ut 
• " • ^ qni eDificat eam 
Uifi Dti0 cufioDierit ciuita 
tem : frulJra tJigilat qui cuflo 
Dit eam 

OCanu efl t)ot)i0 ante lucem 
furgere : furgite pofl^ feteri 
ti0 q maDucati0 pane Dolor^ 
OCu DeDerit Dilefti^ fui0 fo^ 
num : ecce J)ereDita0 Dtii filii 
merce0 fruftu^ t)entri0 
^icut fagitte in manu pote 
ti0 : ita filii ercuiToium 
26catu0 t)ir qui impleuit De 
fiDerium fuum er ipfi0: no c6 
funDetur cum loquetur ini« 
mici0 fui0 in po?ta 
Orita. an. idtmr^ix qimple-- 
uit DefiDeriii fuii. p0. cmii. 

BOEati omne0 qui timet 
Diim: qui amtiulant in 
t)ti0 tim 

lZat)O2e0 manuii tuarii ^a 
manDucat)i0 : t)eatu0 e0 et tio 
ne tit)i erit 

tlro? tua ficut t)iti0 atiun^ 
Da0 : in Iaterit)U0 Domu0 tue iferia. iiit aD Del. JFoL Ixiiii 

TTilu tui ficut nouelle oliua E^^nt aure0 tue intenDen^ 

rum : in circuitu menfe tue tesi : i I30ce nepcationis mee. 

6Ccce fic fienenicetur bomo : J^i iniquitates ofiferuauer^ 

QUi timet Dominum Domine : Domine (im fulii= 

i3 eneDicat tibi titi0 er fpon : nefJit 

et tJioeas tiona ftierufale om Q,uia apuD te piopiciatio 

nifjus Uiefjus; tJite tm. e(! : et ^pter lege tua fuGinui 

6Ct tJiOeas filios filio^u tuo te Domine 

rum: pace fuper ifrael. 01ia. ^uUinuit afa mea i ^fio ei^: 

an. IBeati omneg qui timent fperauit aia mea in Dno 

Dominum ps. crrtiiii. jgi cuOotiia matutina tifq^ 

OBpe ejTpugnauerut me an nofte? : fperet ifrael i Hiio Jto a iuuentute mea : Hicat Q^ uia apun Ditm mia : et co 

nunc ifraeL piofa apuD eum reDemptio. 

JSepeejrpugnauerutmeaiu^ GCt ipfereDimetifrael: er oi 

uetute mea : etenim non po= bm iniqtatilj^ ei^. 0"fa an.. 

tuerunt micF)i, De p?ofunDi0 clamaui aD te 

J^upia Do^fum meum fatiii V^ Domine, ps. crrr. 

cauerunt peccato^es; : p^olon r^^SDmine non efi eralta 

gauerunt iniquitatem fuam tum co? meum: neq^ elatifut 

Dns iuliu0 conciDet cerui^ oculi mei 

m peccatoium: confunDan Xleq^amtJUlauiinmagnig: 

tur et conuertant retro^fum neqf in mirabiliti^ fujp me. 

omneg qui oDerunt fpon ^i non Jumiliter fentieda : 

Eiant ficut fenum tefto^u : feD eraltam aiam mea. 

qQ piiuf^ euellat eraruit ^icut atilaftatus efi fujg ma 

X)^ q«o non impleuit ma^ tre fua : ita retritiutio in ani= 

num fuam qui metet: et finu ma mea. 

fuu qui manipulo0 colliget. ^peret iftael in Domino : er 

G[t non Direrunt qui p^ete^ Ijocniic $ tjfq^ i icl^. (^fa.a. 

ritiant tieneDiftio Domini fu ^peret ifrael in Domino» cp. 

per t)O0 : tieneDicimus t)ot)i0 Dns autem Diriga. a Domi 

in noie Dfti 0lo?ia. an, IBene ne ne in ira ^v^, 

Dicimu0 t)ot)i0 in nomine Do I^<B\i ntm fanftiflime: ^ 

»mini. ps. crrir. vJL^wfi^^ centru poli: can 

€ |)fuDi0 clamaui aD Doie pingig igneo: augej5 De= 

te Dne : Diie erauDit)oce mea. coio lumine. jfcria. t)» au tjefperas (X w^f f^5 nie Qiu flammeaf : 
foli0 rotam conGituens : lu^ 
ne miniflranjS o?Dini : t)ago0 
recurfu0 f^nerum 
Oct noftif)u$ tJCl lumini : hU 
reptionig terminum : p?imo? 
nm <$ menfium : fignum Da- 
ret notiflimum 
XHumina co? fiominum: ab 
flerge fo?ne0 mentium : refol 
ue culpe tJiculum: euerte mo 
lesf criminum 

;Qiefla pat piif» i3. Dirigat 
g)er eflatep5>, jLucig crea.;b. 
Dirigatur» an. JHefpenfli 6u 
militatem meam x\m De^ me 
U0.p, ^agniflcat.p^ece0t)t5 
C jFeria» t). ao t^e^, p0, cmi- 
^'Y^ oBmento nomi 
M I M ne nauin : ^ om 
W I V ni0 manfuetu^ 
€ ^ ^ ^ Dinig eiu0, 
j^icut iurauit Dfio : t)Otu t)0 
uit Deo iacof) 

j^i introiero in tat)ernaculu 
Domu0 mee : fl afcenDero i le 
ftum flrati mei 
j^i DeDero fomnu oculi0 me 
i0: (j palpel)ii0 mei0 Doimita 
tionem. 

^t requiem tempoiit)^ me= 
10 Donec inueniam locu Diio : 
tat)ernaculum Deo iacot)» 
g[cce auDiuimu0 eam in e^ 
frata : inuenimu0 eam in ca- 
pi0 filue 
Xntroit)imu0 in taternacu lum eiu0 : aDoiat)imu0 in lo- 
co t)t)i fleterunt peDe0 eiu0» 
^ urge Domine inrequietua : 
tu et arcfta fanftificationi^ 
tue» 

j^acerDote0 tui inDuant m 
flicia : <$ fanfti tui erultent 
X3?opterDauiD feruu tuum: 
nd auerta0 facie cb^ifli tui 
Xwtauit Dii0 DauiD t)erita= 
tem ^ non fruflrabitur eum : 
De fructu t)entri0 tui ponam 
fuper feDem tuam 
jgi cufloDierint filii tui tefla 
mentii meum : u teflimonia 
mea bec que Docet)o eo0 
g[t filii eoiu t)fq5 in feculu: 
feDet)unt fujp feDem tuam 
Q.uoniam elegit D110 fpon: 
elFgit eam i l)at)itatione Ubi 
XI^c requie0 mea in feculuf 
feculi : l)ic 6at)itat)0 quonia? 
elegi eam 

tXiDuam tim t)eneDice0 tz 
neDicam: paupere0 eiu0 fatu 
rat)o panit)U0 

j^acerDote0 tim inDuam fa 
lutari : <$ fanfti tim erultatio 
ne erultat)unt 

XHuc p?oDucam co?nu Da^ 
uiD : paraui lucernam cSiiflo 
meOt 

Xnimico0 tim inDuam con 
fuflone : fuper ipfum aute ef 
flo?et)it fanftificatio mea 
Orio^ia patri, a. €t 010 man 
fuetuDini0 ei^. p. crrrii» iFena» ti. au tie^ iFolio Irt), 

eCcef bonum u $ iocun et in omnibus alj^flis 

Dum : {jafiitate fratre^ GCDucens nuties ati ertremo 

m tJnum. terre : fulgura in pluuia fecit 

gficut tJnguentum in capite: Ctui p^otiucit tiento.s De tlje 

quon Defcennit in tiartia tar fauris fuig : qui percuflDtt pii^^ 

6am aaron mogenita egppti/ ad fiomine 

CXuon nefcennit in o^a tje- ufq^ an pecu.0 

fiimenti tim : ficut ro.s 6er* GCt mifit figna $ ^inigia in 

mon (im nefcennit in mon^ menio tuiegppte:inpf)arao= 

tem fgon» nem $ in omnes feruos tim 

CXuia illic manauit nn0 hz Quwi percullitgeteismultas: 

neniftionem : et nitam nf^ i et occinit reges fo?te0 

feculum. jgeon regem amo^reo^um : $ 

01o?ia patri» an. (Bccz ^tjo-- og regem tiafan $ omnia re- 

num et $ iocunnum, il3on ni gna cftanaan 

citur an tjefpas iOe p, crrriii 6[t nenit terram eoium te^ 

g^€cz mmc tfinicite nn5 : renitatem: fterenitate ifrael 

VX ontnes ferui nni populo fuo 

Q,ui flatis in nomo nomini : X)ne nomen tuu in eternu : 

in atriis nomuis nei noflri nfie memoiiale tuii i genera 

Xn noaiiJU0 ertoUite man^ tione $ generationem. 

tjeflras! in fanfta : $ tjenenici^ GLuia iunicalJit nomin^ po 

te nominum» pulum fuum : et in feruis fuis; 

tStinicat te nng er fgon : q fe nepiecatJitur. 

cit celu ^ terram» ps. crrriiii. jgimulacra gentium argen 

Eaunate nome nni : lau tum et aurum: opera manuii 

nate ferui niim Jjominum 

Q.ui fiatiis in nomo nomini: Q^ {jatjent u no loquentur : 

in atrii0 nomuis nei noflri OCUIO0 ijatjent u no tJinetJiit. 

Haunate nfi^ qtn tjon^ nns: jg[ure0 tjatjet $ non auniet : 

pfalUte nomini ei^ qin fuaue neq^ enim efl fpiritus in o^e 

Q,m iacotJ elegit (itJi tm: it ipfoium. 

rael in pofl^elflone fitJi j^imilejs Uli0 fiant qui faci^ 

Qa ^ffo cognoui qp magn^ e unt ea : et omneg qui cofinut 

nfis : ^ ne^ nr pie oitjug niig in zi^. 

Otttnia quecuq? tjoluit nfis XJom^ ifrael tJiinicite nfim: 

fecit in celo $ in terra : i mari nomuis aaron tifinicite niim 

B C t jFeria. tj. au tjefperas X)omus; leui denenicite no 
minii : qui timetig tJiim fiene 
Dicite Diim 

;BeneDiau0 ting tx Cpon : ^ 
{jafjitat in biecufalem 
Orna* a. HDia quecuq^ tjoluit 

aniis fecit. 
onfitemini niio Qin to 
nuj5 : qin in etetnii mia eiuis 
OConfitemini : Qeo Deo?ii 
CConfitemini : Dfio Diioi? 
Q,ui facit: miratiilia ma= 
gna folu0 

CLui fecit celo0 : in itelleau 
CXui firmauit terra^ : fuper 
aqua0 

Ciui fecit: lumiaria magna 
jgolem : in poteCate titu 
JZunam et flellas;: in potefla 
tem nofti0 

Quui percullxt egpptum: cuf 
p^imogenitis eoium 
Qui eoujcitifrael: oe meDio 
eo^um 

Xn manu potenti : $ tmtio 
ercelfo 

Q.ui Oiuifit mare ruti?um : 
in Oiuifionesi 

Qit eoujcit ifrael: per meDiu 
tim 

GCt ercuifit pfjaraone ^ uir 
tutem tim : in mari xnbio 
Q,ui traount populii fuu^ : 
per oefertum 

(X^^i ficuflit : regesi magnos; 
eCt occioit : rege^ fo^tes 
^eon : regem amo?reo?u. QCt og: : regem fiaCan 
GCt oeoit terram eo^ii: bere- 
tiitatem. 

Xiereoitate ifrael: feruo fuo 
Quia in bumilitate noflra : 
memoi fuit noflri 
eCt reoemit nos: aft inimicis 
noflri0. 

Qui oat efca : omni carni 
CConfltemini : oeo celi 
CCofltemini Dfio Dfioi?: qin 
in eternii mfa tim 
0lo?iapci. a. Cirn in eternu 
(GjT mia tim. ps. crrrtji 
JCy Um flumla tiatiilo^ 
ni0 illic feDim^ (j fleuim^ : Dii 
reco^Daremur fpon 
Xn faliciti^ in meDio ei^ : fu 
fpenDimu0 oigana noflra 
Quia illic interrogaueriic 
no0 : qui captiuos Dujcerunt 
noi5 ijertja cantionii 
GCt qui al)DUjceriitno0: fjpm 
num cantate nodis De canti^ 
ci0 fpon 

QuomoDo cataiJimu0 can 
ticii Diii : in terra aliena ^ 
Si oblitm fuero tui fiierufa 
lem : oliliuioni Detur Dejctera 
mea 

jSLDfjereat Iigua mea fauci 
tiujs mei0 : fl non meminero 
tui. 

Qi no p?opofuero tni fjieru 
fale : in piincipio leticie mee 
lllemoi eflo Diie filioi? eDo : 
in Diem fjierufalem. jFeda, tJi. an tieffias jFolio. Wi. Q.ui niciit erinanite erina- 
nite : t)fq^ an fiitiametu i ea. 
Eilia Ijabplonis mifera : tz 
atus tini retritiuet titi retri^ 
tutionem tua qua retritiui- 
fli nobi^ 

Beatu0 qni tenetJit: <$ alli- 
net paruulo0 fuo0 an petra 
GfUa.an, g)pmnu catate no 
Ijistjecaticisfpon^cpm. Dris 
aiit nirigat 3 tnz ne in ira. 
^TV tjfq? an vl 5)pmnus. 

JJuL agne tieuis potentie : ^ 
er aqui0 o^tu genug: partim 
remittig gurgiti : partim le^ 
uas in aera 

Dimerfa limpbis impmes: 
futuefta celi0 irrogas: t)t flir 
pe tjna pionita : niuerfa rapi 
ant loca. 

H argite ciictjferuulig : quos 
munnat tjnna fanguinig : ne 
fcire lapfus criminii: nec fer* 
re mo?ti!5 tenium 
XJit culpa nuUum nepmat: 
nuUii leuet iaftatia: eUfa mes 
ne concinat : elata me0 ne toi 
ruat. 

^Qiefla pat iJ» Dirigat nne. 
mt eftate p^. ^nd^ cxmoi 
i5. Oirigat niie. a Depofuit 
potetes fftos jBfequetesi $ er* 
aUauit fjumUeis rpm cofiten 
tesJ. ^^QWizm 9 c.tJtS. 
($t memo. fer. tjt in. iU fe. an 
matuti. patet CJ^^^^^^^J^f^ 
an t)efpera0. p0. crrrt3it GHDnfitefJO? titJi no 
mie in toto coine 
meo : Qin aunifli 
oia titja oiiis mei 
Xn cofpeftu angeloi? pfaUa 
tibi: anoia(JO an tepliifanau 
tuum 5 pfltetjoi nomini tuo 
^up mia tua$t3eritate tua: 
qm magnificafli fujp oe no^ 
men fanftum tuum 
In Quacunq^ nie inuocaue^ 
ro te erauni me : muUipUca^ 
ti0 in anima mea tJirtutem. 
OConfiteant titJi ntie omeg 
rege0 terre : qi aunieriit om= 
nia tjertja o^is tui. 
GCt cantent in tJii^niii: quo 
niam magna efl glo^ia niii 
Q.uonia ercelfus; nri0 u {ju^ 
miUa refpicit : $ aUa a longe 
coanofcit. 

Si amtjulauero i menio tri* 
tjulationig tJiuificatJig me et 
fuper iram inimico?ii meoi? 
ertennifli manii tua : $ faluii 
me fecit nertera tua 
X)n0 retritjuet pio me nfie 
mia tua in feculii : opera ma 
nuum tuarii ne nefpicias; 
OTio^ia patri an. In confpe 
ftu angeloium pfaUam titii 
neu0 meu0. 50. crrrtJiii 

ȣDmine piotjafli me $ 
cognouifli me : tu co- 
gnouifli fefltonem mea et re 
furreftionem meam. 
I nteUeriflt cogitatione^ 
r ii iFeria. tji. mea0 De longe: Cemita meam 

et funiculu meu inuefligafli 

g[t omne0 t)ia0 meas p^eui 

Dilii: quia no eli fermo i lim 

gua mea» 

g[cce tiiie tu cognouifli o!a 

nouiffima $ antiqua : tu fo^ 

mafli me/ et pofuifii fujp me 

manum tuam» 

(fllxratJiiis facta eft fcientia 

tua tx me : cofo?tata eii et no 

potero aD eam. 

Q, uo ibo a fpii tuo : $ quo a 

facie tua fugiam, 

jgi afceoero i celum tn illic 

eg: (i Defcennero aD infernii 

aDe0» 

Qi fumpfero penas meas Di 

luculo : (j ftatJitauero in ertre 

mi0 maris» 

gCtenl illuc manu0 tua De^ 

Ducet me: $ tznzbit me Derte= 

ra tua 

€C^ ^^n fo^fita tenetJie con- 

culcatjunt me : ^ nor illumi- 

natio mea in Deliciis mei0» 

Q.uia tenetie non ofjfcura 

tjunt a te/ f nor ficut Dieg il-- 

luminalJit: ficuttenetj^eeiug 

ita et lumen eius. 

(Xl tu polTeDifii reneg me^ 

00 : fufcepifli me De Dtero ma 

tri0 mee» 

OConfitefJOi titJi quia terri^ 

tJiliter magnificatu0 e0 : mi^ 

ratJilia opera tua et aia mea 

cognofcet mmi0. Xlo ect occultatu 00 meu a 
te qfi fecifti i occulto : et futj= 
flatia mea in iferio^ib^ terre 
Xtnp^tfectu meij DiDerunt 
oculi tui/ $ in libio tuo orn0 
fcritjentur: Die0 foimaijunt 
et nemo in ei0, 
SlitU aut nimi0 tono^ift^ 
cati funt amici tui De^: nimi0 
confo^tat^ efl p^incipat^ eoi? 
^QinumeratJO eo0 u fup are^ 
na multiplicafjiitur : erurre^ 
xi et aDfjuc fum tecum» 
jgi occiDeri0 De^peccato^e^: 
tJiri faguinii Declinate a me« 
(Xuia Diciti0 in cogitatio* 
ne : accipiant in tjanitate ci-- 
uitate0 fua0» 

Xionne qui oDerunt te Diie 
oDeram: <$ fuper iimico0 me^ 
00 tatJefceijam. 
^erfecto oDio oDera illo0 : 
xnimici facti funt micjji. 
^^otja me Deu0 u fcito toi 
mzn : iterroga me <$ cognofce 
femita0 mea0» 

6[t DiDe fi Dia iniquitati0 in 
me efl : f DeDuc me i Dia ef na 
OTlo^ia» a. Diie jpijafli me et 
cognouifli me. pg. txxxix, 

eEipe me Domine afi 60 
mine malo : a Diro ini= 
quo eripe me. 

CX^^ cogitaueriit iniquita= 
te0 in co^De : tota Die confli^ 
tuetjant p^elia» 
jg;cuerunt lingua^ fua0 U- cut fetpeteioi : tjenenum afpi^ ^#^©mme clamaui ao te 

tum futi lahm eo?um. rV^^^^w^i «^^ ♦ inttXiz t)o= 

Q^wftooi me Domine tie ma= ci mee cum clamaueto ati tc. 

nu peccatO2i0 : ati ftominitius I)itigatut o?atio mea (icut 

iniqni^ etipe me. incefum in cofpectu tuo : ele= 

CXui cogitauetut fupplata uatio manuum meatum fa= 

te gteOus meoss : afjfcooetut ctificium tiefpettinum» 

fupettii laqueum micl)i. ©one Domine cufloDia o^i 

eCt fune0 etteoetunt in la^ meo : et oflium citcunflantie 

queum : iurta itet fcaoaium latiiig mei0, 

pofuetunt micfji» I}on Oeclines coi meum in 

X)in Domino Deus meu0 es tjettia malicie : aD etcufan= 

m : erauoi Drie tjocem Dep^e-- Dag ercufationeg in peccati^ 

cationi0mee. CI"«^ fjoitjusi opetantifjus 

33tie Domine tJittug falutig initiuitatem : <$ non comum= 

mee: otJumtJiafii fupet caput catjo cum electig toinm. 

meum in Die tjelli. OCD^tipiet me iufiuisi in mfa 

Hon ttaDa0 me a DeflDetio et inctepatJit me : oleum aut 

meo peccatoii: cogitauetunt pfto|i0 no ipiguet caput meii 

cotta me ne Detelinoiuas; me (Xm aDjjuc u oto mea i titt* 

ne fo^te eraltentut. placitig eo?u5 : atifo^pti funt 

daput citcuitus eo:^ : latjo? iiicti pette iuDicejs eo?um* 

latJioi? ipfo^um opetiet eo0. jBEuDiet uettja mea qin po' 

CCaDent fupet eois cattjones tuetut : Itcut ctallituDo tette 

in ignem Deiicieg eos: in mi= etupta eU fupet tettam. 

(etiis non futjfiflent» X)^iSpat^ ^wnt oflfa nofita 

pCit linguofus non Ditiget fecus infetnum : quia aD te 

in tetta : uitum iniuliii ma= Dite Dite oculi mei in te fpeta 

la capient in intetitu. ni/ no aufetagi aiam meam. 

OCognoui quia faciet Domi- OCufioDi me a laqueo quem 

nus iuDicium inopig : et Din== flatuetitt micfji : f fcanDalis 

Dictam paupetum. opetantium iniquitatem. 

tletutamen inQi confite- CCaDent in teciaculo ei^ pec 

tiutut nomini tuo: et fjatiita^ cato^e^ : fingfatitet fum ego 

tiunt tecti cum tjultu tuo. Donec ttanfeam. 

01oiia patti. an. a tJito ti-- O^loiia. an, Dite clamaui aD 

quo litieta me Dtte» ps. crl te erauDi me> p0« crU> ^atbato aD t)etfia$ UDce mca an tinm cla- 
maui:t)ocemcaaDtio 
minum nepiecatus! fum 
gffunDo in cofpeftu ei^ oco- 
nem meam : $ tcitjulationem 
mea ante ipfum pionuncio, 
Xn neficientio er me fpiri- 
tum meum : et tu cognouifti 
femitag mea^, 

Xn tJiaSac qua amtiulafia^: 
abfconnerunt laqueu micbi. 
CConfttJeratiam ati Dertera 
ettJitietjam: $ non erat qui co 
gnofceret me. 

5Q eriit fug:a a me : et non ell 
qui requirat animam meam 
CCI^tttaui aD te Dne tiin tu 
00 fpe0 mea : po^tio mea i ter 
ra tJiuentium» 

InteDe aD tiepcatione mea : 
quia f)umiUatu0 fum nimi0, 
II itiera me a ^fequetib^ me: 
QUia confo^tati funt fujp me» 
GCfwc De cuiiotiia aiam mea 
ati confiteoum nomini tuo : 
me erpectant iuQi tionec re- 
tritjuas micji» 

GTloiia» an. Po^tio mea nfie 
fit in terra tJiuetiu, cp^. Dtts 
aute Dirigat» ^equenjs! bp^. 
Uictt folii ati tjefpas; fec. tji. 
4)rima ante tio» t^ rl. qii in pfi. 
ttt tJi. agit tie fer, 5)pmnu0» 

»JLaf matoi f)o!stie9 : qui 
cunfta folu0 o^tiinans: 
tumum iulie0 p^otiucere: re- 
ptanti0 et fere genu0» Q,ui magna rerum coipoia: 
Dictu iubetig t)iuitia : t)t fer= 
uiant per o^tiinem : fut)tiens! 
DetJifli bomini. 

^epelle a feruistui^: quic^ 
quiti per tmuntiicia: aut mo= 
ritjus fefuggerit: aut aftitius 
fe interferit 

X)a gauDioi? pmia: tia gra^ 
tiaruf munera : DiiTolue litis 
t)incula: aflrige pacig fetiera. 
©rapr.ii. Dirigatur, Per 
eftate. tp^ ilucis creato^iJ» 
Dirigat tifie. a. ^ufcepit tie^ 
ifrael puei? fuii ftcut locutus 
eCt atJiai)a $ femini ei^ $ eral^ 
tauit l)iiile]5 t)fq5 in fcfm. j^0. 
^agt.p^eces u* t3t5« u n.fe. 
aD mat Bo Uicit aD tiel tfte. 
ps. crlii. Dne erautii oronem 
meam mxibm percipe. otc. 
C ^ai)l)ato ati t^tS* p. crltti. 

BCnetiictug tiomi^ 
nu0De9meu0qui 
tiocet man9 meas 
atipielium:ettii^ 
0ttO0 meos ati tieUum* 
fliifericoitiia mea u refugifi 
meum : fufcepto? meus $ litie 
rato? meu0, 

^?otect02 meu0 $ in ipfo 
fperaui : qui futitJit populum 
meum futi me. 
I)ne quiti e fjomo quia fno 
tuifti ei : aut filiuisi l)omini0 
quia reputas eum. 
i^omo t)anitati fimiliis fa* ao ))efpetd0 SoL ix\)iiu ctu0 elJ : tiies ei^ ficut mtia 

meteteunt, 

I)omine iclina celos? tuo0 

et nefcenne : tange montes et 

fumigatiunt. 

lEulgura coitufcatione? et 

Dilltpa&ig eos : emitte fagit^ 

ta0 tuas $ contutt)at)i0 eo0. 

GCmitte manum tuam oe al 

to etipe me ^ litieta me te a^s 

multi0 : 5 De manu fiUo^um 

alieno^um. 

Q.uo?um 00 locutum e tia^ 

nitate : $ netteta eoium net^ 

teta iniquitati0, 

X)eu0 canticum nouum ca= 

tato titJi : in pfaltetio neca= 

co^no pfallam tilJi, 

OLui na0 falutem tegitus 

Qui tenemifii nauin fetuum 

tuum : ne glanio maligno eti 

pe me» 

GCt etue me ne manu filioi? 

alicno^u quo^ii 00 locutum 

efl tianitatem : ^ netteta eoi? 

nerteta iniqiuitati^. 

Ciuoium filii ficut nouelle 

E' titatioe0 : in iuuetute fua« 
ilie eoi? copoiite : citcuo?= 
nate tJt (xmilituno templi» 
!Q?optuatia eo^u plena: etu^ 
ctatia et l)OC in illun. 
Oue0 eoium fetofe afjunna^ 
te0 in egtelSt)U0 fui0 : l)oue0 
eo^um ctalTe, 

!Qon cfl tuina macetie neq^ 
ttanij(tu0 : neq^ clamo? i pla^ tei0 eotfi, 

Beatum nitetut populum 
cui Ijec funt : btm% populu0 
cuiu0 nii0 neu0 eiu0» 
Olo^ia patti, an, 'Bitnictu^ 
nri0 neu0 meu0« P0. cjcliiii. 

ejTaltatJO te neu0 meu0 
tet:ett)enenicanoituo 
in feculum ^ in feculii feculi. 
"jQtt fin0ulo0 nie0 fienenica 
tit)i: f launat)0 nomen tuii in 
feculum ^ in feculum feculi, 
fllLagnu0 nri0 et launat)ili0 
nimi0 : et magnitunini0 eiu0 
non eli fi'ni0« 

GTenetatio f genetatio lau^ 
nat)it opeta tua : $ potetiam 
tuam p?onunciat)unt, 
iOlagnificetiam gloiie fan^ 
ctitati0 tue loquentut : $ mi- 
tat)ilia tua nattabunt. 
6Ct tJittute tettit)iliii tuo= 
tum nicent : et magnitunine 
tuam nai'tat)unt» 
JDtemoiia atunnantie fua= 
uitati0 tue etuctat)unt : $ in-' 
fiicia tua erultatunt. 
JQlifetato? f mifetico20 nfi0 : 
patien0 ^ multii mifetico?0. 
^uaui0 nti0tmiuetfi0: <$ mi- 
fetatioe0 ei^ fuje oia Ojpa ei^. 
CCofiteant tibi niie oia ope 
ta tua: $ fcti tui fttinicat tit)i. 
OTloiiam tegni tui nicent: et 
potentiam tuam loquentut. 
OLt nota faciat fi'lii0 6oim 
potetiam tua : (j glo^iam ma- jretia quinta gnificentie regni tui 
^egnum tuum tegnum om 
nium (eculo?um ; ^ oomina* 
tio tua in omni generatione 
et generationem 
E^^^li^ tiominu0 in omitJ^ 
tjerlJis fuis : $ faftujs in omi^ 
lJU0 operit)U0 Mb 
^lleuat tin0 oe0 q co^ruiit : 
et erigit omnes elifo0. 
Oculi omnium in te fperat 
nomine : et tu nm efca illo^ii 
in tepo^e opoituno 
^peri0 tu manum tuam: et 
imples omne animal teneoi 
ftione» 

X«fi«si Dominu0 in omni- 
bm t)ii0 fui.0 : (j fanftug i om 
nibm operitius fui0, 
©?ope eft tiii0 oitiu0 inuo* 
cantibu0 eum : omnitiug iuo 
cantibug eum in ueritate 
Ctoluntatem timentium fe 
faciet et nepiecationem eoiii 
erauDiet: ^ faluog faciet eo0. 
OCuflotiit tiominu0 omne0 
tiiligente0 fe: $ omne0 pecca- 
to?e0 tiifpertiet 

Hauoationem tiomini loq 
tur 00 meum : $ tJiitiicat om^ 
ni0 caro nomini fanfto eiu0 
in feculum ^ in feculu feculi. 
Oloiia patri» a. 3In eternu $ 
in fcfm feculi. p0. crlt)» 

Eautia anima mea tiit? 
lauoatio oiim in tiita 
mea : pfallam Deo meo $tiiu fuero. 

I>olite confinere in piinci* 
pit)U0 : in filii0 bominum i q 
tiu0 non ell falu0 
G;ritiit fpiritu0 tim ? reuer 
tetur in terram fuam : in illa 
Die peritjunt omne0 cogita- 
tione0 eo^um, 

^mm cuiu0 tie^ iacoti ati 
iuto? tim fpe0 eiu0 in Domi^ 
no tieo ip{iu0: qui fecit celum 
(j terram mare ^ omnia que i 
ei0 funt 

Q,ui cufiotiit tieritatem in 
feculum facit iwoitiix iniuria 
patientitiu0 : tiat efcam efuri- 
tntitm 

X)ominu0 foluit competii- 
to0 : tiomin^ illuminat ceco0 
X)ominu0 erigit elifo0 : tio^ 
minu0 nirigit iullO0 
X)omin9 culiotiit atiuena0 
pupillum et tJitiua fufcipiet : 
et Dia0 peccatoi? tiifperDet 
^egnatJit tiominu0 in fecu 
la tieu0 tuu0 fpon : in giiatio 
ne et generationem 
0loiia patri. an. Hautiatio 
tieu meii in tjita mea»p cjcltii 

Eautiate oominii quo^ 
niamtonu0eftpfalm9: 
tieo noflro fit iocunoa neco- 
raq^ lautiatio, 

6[t)ifican0 bierufalem tiri0 : 
tiifperfione0 ifraeli0 cogre* 
gatiit 
Q,ui fanat contrito0 co^tie : an Defperas JFoIio. Irir. et alligat cotritioneg eoium 
(Xni numerat multitunine 
fiellarum : <$ omnifjug m no 
mina ijocat 

fllagn^ ong nofler $ magna 
t3irtu0 tim : etfapientie tim 
non efl numeru0. 
^uCcipiensf manfuetos Uns: 
&umilian0 autem pfto^eis t)f 
^ aD terram 

©?ecinite Orio in cdfeflione: 
pfallite Deo noflro in citfiara 
CXui operit celu nutJitJUjS : $ 
parat terre pluuiam 
CLui p^otiucit in motib^ fe= 
nu : d tttta itmitnti f)oim 
Q.ui nat iumenti0 efca ipo 
rum: $ pulli^ co^uoium inuo 
cantitiuis eum. 

!Qon in fo^tituOine ttini t)o 
luntate^ ftafieliit : nec i titiiis! 
uiri tjeneplacitum erit ei 
Bnplacitu e nno fujp time^ 
tes eu: ^ in eig qui fperant fu 
per mia tin^. 

Oloiia pci. an» Deo nco io^ 
cfiDa fit lauDatio. p9. crltJii. 

Eautia6ierufalemtirtm: 
lauDa Deum tuu fpon. 
Ctuoniam confo^tauit fe^ 
ras po^tarum tuai? : tiiiriirit 
filii^ tni^ in te 
CXui pofuit fine^ tuog pa^ 
cem : t auipe frumeti fatiat te 
Q^ni emittit eloqii fuu ter^ 
re : tielocif currit fermo tin^ 
Ctui oat niue (icutlana: ne 

B C tiulam ficut cinere fpargit 
iHittit crifialii fuam ficut 
fiuccellas; : ate facie frip^is 
ei^ qui0 fufiineiiit. 
Smittet Dertium fuu f liq- 
faciet ea : flatiit fpiig eiuis et 
fluent aque 

Q^ui annunciat titium fuii 
iacoti: iuOiciag et iuoicia fua 
ifrael 

!Qon fecit taliter omni na^ 
tioni : f iuDicia fua no mani- 
feaauit eis 

OTUa» a. Launa liierfm Diim 
Capm. 9D co|intJ)io$ pmo. 
*#3€neDiau0 De9 $ pater 
^V) Diii nci iefu rpi pat mi 
fericoiDiarii $ Deu0 toti^ co= 
folationi0 qui pfolatur nos 
in omni tritiulatione nofira 
Deo gratiasf. ^oc cpm Dicif 
in fatitia aD De^, a. t>nt ne in 
ira» Dfq? aD Irr. f a De^ oim» 
i)f(5 aD aDuetii Diii qri De Do. 
agitur. J&ic fequeg lip^ nitil 
aD i)ej. in fatj. a Diie ne i ira 
Dfq? aD rl. qii De Diiica agitur 
Y^(?Bu0 creato? oi^5)p9 
rV^POliq? reftoi Defliens : 
Die Deco^o lumine : nofte fo= 
po2i0 gratia 

jSixt^ foluto0 t)t quieg : reD 
Dat Iat)o?is i3fui : metefq^ fef 
fas alleuet : luftufqf foluat 
anrio0 

OTrateg e^fto iam Die: $ no^ 
ftis eroitu pce0 : t)Oti0 reo0 Dt 

^bbato aniuues : temnum cancntes 
foluimu0. 

tjie cotoisi ima concinant : te 
tjor cano?a conctepet : te oili 
gat caflu0 amo?: te mens ano 
ret iobm* 

CJit cu iJfuntio claufetit : tiie 
caligo noftiu : Uoz^ teneti^aiS 
nefciat : u nor finei luceat 
X)oimixz mete ne finag : tjo? 
mite culpa nouetit : caflo^ U 
De0 teftigetanis : fomni \3ap0 
tem tempetet 

SCruta f efu lutJ^ico : te coitiig 
alta fomniet : ne f)Ol!i0 iuioi 
tiolo : pauo? quietos iufcitet» 
(XW^i^ togemusi $ pattem : 
tW^i pattifc^ fpititii: tmii 
potes; pet oia : foue pcates tti 
nitas> amen» ^-^ Oefpettina 
o?atio acceoat ati te tirie» i^» 
€t tjefcetiat fufi nois mifeti^ 
co^Uia tua» '^equen^ bpmnus 
ti in fatiljatis ao iiefpeta^. a 
Deus oim* tift^ atJ atiuetum 
tini qii Oe tJiiica agitut, l^p^, 

OiLur titattinitais: $p?in 
cipaliis unitasi : iam fol 
tecetiit igneus: infunDe lume 
coitiitiu0» 

'tCe mane lautium catmine : 
te tjep?ecemut tiefpeti : te no= 
lita fuppler gloiia : pet ciicta 
lautiet fecula» 

Deo patti fit glo?ia: eiufq^ 
foli filio : cu fpititu pataclito : 
et nuc et ipetpetuii» ame, ti. 2lefpettina oiatio* €t tJicit 
an tJt otttt ps. luce pmo- 
^r\ agnificat : anima mea 
JLUL tiominum» 
GCt erultauit fpititus meu0 : 
in tieo falutati meo» 
CXi tefperit Sumilitate an- 
cille fue: ecce eni er 6oc tieata 
me oicet omnes genetatioeg 
Q.ui fecit miclji magna qui 
pote0 eft : $ fanctii nome ei^. 
GCt mia ei9 a p^ogenie in ^- 

Sieg : timentitjus eum» 
ecit potetiam in ti^acfjio 
fuo : tiifpetfit fupettJO0 mete 
co?tii0 fui, 

I)epofuit potetes De fetie : 
et eraltauit ftumileg, 
GCfutienteg impleuit tionis : 
et tiiuites oimifit inanes 
Jgufcepit iftael puetii fuum : 
teco?tiatu0 mifetico^tiie fue. 
Jgicut locut^ efl ati pce0 no= 
fltO0 : atJ^aftam ^ femini tim 
in fecula» 

0na* afie fui0 i loci0 i)t tie 
cet/ neitie fiunt meo^ utfe^t. 
€t fimo. atJ meona tie ttini^ 
tate, a. ^pe^nfa i). 1Bittiica= 
mu0 patte» B^. Lautiem^» oj?. 
£Dg0 fempitne tie^ ^ Detiifii» 
Cuc ^ceifio ante ctuce cum 
tl)utitjuli0 f cetofec. cataDo 
tjnam iftatu aitatu tie ctuce 
pet oiDine an. flD ctur fple 
Ditiioi cucti0 aflti0 miitio ce 
IetJ|i0 6oitj9 multii amatJiIi0 aD tjecjjerajs sol Ixx. 

imtioi t)niuer(i0 Que fola Ceru, a. 0ue regina celoium : 

fuifli tiigna po?tare taletii aue tina angeloium» falue ra 

mutJi tiulce lignu Dulce^ cla tiir fcta er qua muntio lur eft 

uo0 tiulcia feres poDera fal-- o^ta, aue gliofa fujp oeg fpe= 

ua pfente caterua in tuig So^ ciofa, tjale ualtie tieco^a: et 

Die lautiifi9 congregata* Ma pio notii0 fjp rjpm ero^a, an, 

an. £D crur gliofa o crur aHo ^lma retiepto^i^ mat : que fi 

rantia o lignii p^eciofum et uia celi po?ta manes ^ iJella 

atimiratJile (ignii c a^ (j Dia maris fuccurre catieti furge 

ijolus efl tJict^ : $ muDus rpi re q curat pplo : tu q genuilii 

fanguine reDeptu^ alla. i^ec natura mirate tuii fftm geni 

fola afia terminef cum alla toie : tJirgo p?iu0 ac polleri^ 

Qftcunq? a? an, Crur fiDelis; gati^ielis ab oiz fumeg illuD 

inter oe^ athoi tma noftilis : aue pfto^ii miferere» m. ^pe 

nulla filua tale ;)fert froDe ciofa facta e^ u fuauig in De== 

fioiz germine Dulce lignum licii0 tJirginitatis ffta Dei ge 

Dulces clauos Dulcia ferens nitrir : qua DiDeteg filie fpon 

poDera : aflt^ notii0 cufioDia Dernante in flo^ib^ rofarii : 

ptra inimici iacula* ^ aDo^ $ liliis conualliii tieatiflima 

ram^ te cSiifle et t)rxDicimu0 pieDicauerut $ regine lauDa 

titJi, a. Ciuia» flDiatio» uerunt ea» Jnfra alluptione 

»(Bm qui tjnigeniti fi^ et natiuitate iieate marie tU 

lii tui Dtti nri iefu rpi citur tjna illarii ana? n o?Di 

Pieciofo fanguie t)iuifice cru ne in introitu tto^t a, Cota 

ti^ Derillii fftificare t)oIuilii : pulcftia eg amica mea $ ma^ 

coceDe qfumus eo0 qui eiufDe cula non efl in te : fau^ Dillil 

fancte crucis gauDet honoit lans labia tua mel $ lac inh 

tua quoq^ \)bic^ ^tectioe gau Ifgua tua : oDo? t^ngueto^um 

Dere, Iper eiiDe rp^ oh^ nrm* tuo^ii fuper omia aromata : 

31n intcoitu cbo^i Dicat t3na iam eni tpeg tranfiit pmtier 

er qtuo? iiti^ m% De. f, maria aftiit et recefltt floie^ appa^ 

e o?Dine. a, 15ta Dei genitrir ruerunt t)inee flo^ates oDo^ 

maria i3go ppetua teplii Dtti rem DeDerunt et t)or turtu^ 

facrarium fpuflxti : fola (ine ris auDita efl i terra noflra. 

ereplo placuifli Dito iefu rpo furge p^opera amica mea t)e 

£Dia 4) pplo intueni ^ clero : ni De litiano tjeni co?ona= 

interceDe ^ Deuoto femineo tzxi^. aiia an, afcenDit rpu0 

^ii ^abbato aD mu^fi. 

fup ceIo$ $ pieparauit fue ca in itroitu c6o|i He oib^ cfti^, 

ftiifime matri imo^talitati^ an, ^aluatoi mCitJi qte illa 

iocu et i)ec elJ illa pclata fe^ in Die oim fcto^um ao fcfias 

fliuita0 omniu fanctoi? feiii VJeffia^. iJ^. letamini i Oiio. 

nimibm icoparatJilis i qua lE^. €t glo. oi?. Jlnfirmitate. 

gloiiofa (j felir miratitj^ ce* Came qti octa. aflumptiois; 

leflis! curie o^oiniti^ ao ettje^ et natiuitatis; teate marie in 

reu jpuenit tljalamii quo pia fafjijo cotigerit ti 139. aBrul= 

fui memoi? imemo? nequaq^ tent iufli. JR. €t Delectetur. 

enflit aiia an. aia mea liq= oro 3lnfirmitate. C ^up?a 

facta e tJt oileftus! locut^ efl : Dict^ o|Oo aiiai? ^ et oro. an 

queiiui et no iueni illii ijoca- piocef. ta i eiitJO $ in itroitu 

ui $ no rritiit micbi: iueneriit cfio^i ffi feruet tJftg an atiue. 

me cuflooes ciuitatig : jpcuITe titii qiiciiq? fit p^oceffio ante 

runt me u tjulnerauerut me cruce ati t)efjBaj5 in fatj» fiue 

tulerut palliii meu cuflotjes Ue niiica agit Uiiz no (2Bt no* 

muroi? filie Ijierufalem nii^ tantiii efl qf in oitjug fatJtja. 

ciate tJilecto : quia amoie la= atJ Ijinc tjfq^ ati atiuetum Urii 

gueo» an. afceoi in oitu meii fiet ijceflio ari cruce nifi Du« 

u tJioere poma coualliii et pler feflii fuerit : tiel quantio 

infpicere fi flo^uilTent tJinee : aUqua Hiiica oino Hiffertur 

et germiaffent mala punica/ ^jptet ^liritate tempo^is tiic 

reuertere reuertere funami- eni non fit iJceflKo ari cruce. 

ti0 reuertere reuertere tJt in^ C poft purificatione in fe* 

tueamur te» W. ^ancta oei rialitj^ Dietju? et in feftis; iir. 

genitrir. l&m, 3lntercetie. €t lec. fine reg. rtjo^i. an tiefjpas! 

femper cum Ijac o^atione. meo^ia tie fcta maria. S^afta 

a£Dncetie qs! omps mi^ maria tjel. an. ^afta Dei ge^ 

ferico^s tieuis fragilita nitrir tjel an. IPoft partum 

tr nre p^efitiiii tJt qui fanfte an. 3[n ^le mat $c. ib^. ^cta 

tiei genitricis marie comemo Dei genitrir. of o. iFamuIoiii 

ratione agimuis : iterceflioisi tiel oco. f)mp0 fepiterne tie^ 

eiu0 aurilio a noftris: iiqui^ tJt fup^a. fcba feria aD ma^ 

tatitj9 refurgam^, per eutie tutinag. C Poft Diie ne i ira 

Diim nrm. 3|n fatJtiato tjero ^eo^ia De oiti^ fftig. a. ^fti 

infra ofta. tJifitatioija; afllip. Dei omeis tjel an. Sftoi? p?e= 

ct natiuitatis tieate marie fi? citJU0. an. ©mnes electi. an. Copletoiium. jFoIio IxxU £D $♦ ti. iletami, ©r. €t glia. 
ofo, 3[nfitmitate I3el oto tit 
Cup^a. an mat, a De^ oim. 
t)f(5 an anuetum Dni quano 
ne feria t)! feftisi ttiu lec* fine 
tegie cfio^i agit an tjefjpas 
memo^ia ne ctuce. an. ^alua 
no0 cfi^ifle faluatoi tiel an. 
IPet fignii fancte ctuci0. an. 
ano?amu0 te rpe. )S'K £Dmi0 
tetta* oco. Deu0 m fancta. 
2De fancta matia et omifius; 
fancti0 Dt tmmetiiate fupja* 
£i,mtz ifla feciina fetia poi! 
Deuis omniii. an tiefpeta^. 
C 3ti completo^ium Dicto 
patet nodet. et aue matia. 
Jncipiat facetno^. 
CCouette no0 tie^ falutat^ nc 
l^ <Bt auette ita tua a notii^ 
X)e9 i aniuto^iii meii itene» 
X)omine an aniuuanuf me 
fefiina. $c. JPfalmug iiil 

G2lm inuocatem 
erauniuit me ne^ 
iufliciemee: i tti 
tiulatione nilata 
fli micfji. 

£I).ifetete mei: uerauni o^a-- 
tionem meam. 

]B[iIii Soim \}imuo gtaui 
co?ne : t)t quin niligitis nani^ 
tate et quetitis menacium. 
6Ct fcitote quonia mitifica- 
uit nii0 fanctfi fuii : niig erau 
niet me cii clamaueto an eu. 
Xtafcimini u nolite peccate que niciti0 i comib^ tJci^: $ in 
cui)ilitiu0 nns copungimini 
J^actificate factificiii iiiUi'' 
tit <$ fpetate in nito: multi ni 
cunt qs oflenit notJi0 tiona. 
jgignatum efl fupet no0 lu-- 
me t)ultu0 tui niie : nenifli le 
ticiam in coine meo. 
jFT ftuctu ftumenti tiini et 
olei fui : multiplicati funt. 
Xn pace in inipfum : noimia 
et tequiefcam. 

Q,uonia tu nfie fingulati= 
tet in fpe : confiituifli me. 
Ofloiia patti. pfalm^, rrr. 

X5B te niie fpetaui no co* 
funnat in etetnii: in 
iufiicia tua litieta me. 
Xnclina an me aute tuam : 
acceleta t)t etuas me. 
GCfio mici)i in nefi piotecto 
tem $ in nomii tefugii : t)t fal'- 
uum me faciag. 
Qja foitituno mea $ tefu= 
giii meii eg tu : $ jpptet nome 
tuii nenuces me u enuttiegme 
gCnuces me ne laqueo quem 
abfconnetunt micbi : quonia 
tu es p?otectoi meu0. 
Xn manu0 tua0 commen- 
no fpititum meii: tenemifii 
me niie neu0 netitatis. 
Gflo?ia patti. jps. Irrrr. 

aOi 6at)itat in aniuto^ 
tio altilfimi : in piote^ 
ctione nei celi comota&itut. 
X)icet niio fufcepto? me^ e0 tu : et refugium meu W m^ niam cognouit nome meum 

mtato in eum, OCiamauit ao me et ego er= 

Q,m ipe lifierauit me ne la^ autiiam eum cii ipfo fu^ i tri 

Queo tjenatiii : u a ^bo afpero fiulatione : eripiam eu et glo^ 

^capuli0 fui0 otJumf)?a{)it rificatio eum 

tifii : ^ futi penni0 eiujs fpera== Eongituoine Dierii repletio 

tii0. eum : et oflenoam illi faluta^ 

Jgcuto circiinalJit te Deritas! re meum» ©'na» p0« crrriii. 

eiuis : no timetiis a timo^e no ^^Tccenunctienetiicitenn^: 

fturno VJLomnes ferui tifii 

jSL fagitta tjolante in Die a CLui liatis in nomo nfii : in 

negocio peramfiulante in te atriis nomus nei nofiri 

ne{j?i0 : at) incurfu ^ nemonio Xn noftitiug ertolUte man^ 

meriniano ijelirag in fanfta : et lienenici 

OCanent a iatere tuo mille $ te nominum. 

necem miliaanertri^ tm: an Biinicat te niis er fpon : qui 

te aute no app^opinquatiit, fecit celum et terram 

tleriitame oculis tui0 con Qlia pri, a. ^iferere micfti 

fineratiis : $ retritiutione pec nfie ^ ejrauni orone mea* i^ec 

catoium ninetii0 pnifta a» nc fufi 600 jpo0. jg to 

(Xuonia tu e0 niie fpe0 mea : tn anuen. dBt a cractino ocf . 

altilSmum pofuifii refugiii epp.nf^anrl^annicaipaf 

tuum fioe ijfq? an cena ntii $ a cra 

Hon accenet an te malum : Hu ffte trini. tiic^ an anuen. 

et flagellum no app^opiqua niii nifi in fe. $ i ofta. lite ma 

tJit tatiernaculo tuo rie et in fefli0 reliquiarum : $ 

Quoniam angelig fuig ma omnium fanfto^um. Capm. 

nauit ne te: nt cufloniat te in r^v^^l in 8)ieremie xiiiU 

omnitiug tJiig tuis \JLnotJi0e0nfie: ^nomen 

Xn manitius poitatjut te: fanftii tuii inuocatii e fuper 

ne foite offennas an lapinem no0 : ne nerelinquag no0 nfie 

penem tuum. rieu0 nofier. JJ)oc cp. nc an co 

Jg uper afpinem $ tialilifcuf ple. fi totum annii : nifi a ce* 

amtiulatii0 : (j coculcatiig leo na nfii tjfq^ an oct pafcfj. v^. 

nem et n^aconem ^^V^ ^"fi^ ante terminii: 

(iuoniam in me fperauit li \JLrerum creatoi pofci- 

tjeratjo eu : piotega eum quo^ mu0 : nt folita clementia : m iFor IjCjcii 

mtM ati cuftouiam Cum inuocatem* $ ci. pi con^ 

*Q?ocul recetiant fomnia : et fueti. cpm. €:n in no. f^p^, 

noftium fatafmata: Wtcd ^jr^luatoi munni nomi-- 

noflrum comp^ime : ne pollu Jc^ ne: qui nog faluafli to-- 

antur co^poia, nie : in ftac nofte no0 p^otege : 

>3iefla pater omipote^ : per et falua omni tempoie 

iefum rpm ntim: qui tecu im= jgcneSo nunc piopicius : et 

perpetuum: regnat cum fan= parce fupplicatitms : tu nele 

cto fpiritu, amen, ti. Cuflo^ noflra crimina: tu tenetiia.s 

ni no0 nomie l^, ^t pupiUa illumina, 

oculi fuft nmbia alaru tua= XJe mentem fomnug oppii 

rii p^otep no0. po, luce. iu mat: necl)Oflis!no0furripiat: 

>g^Onc nimittig feruum nec tJlliis caro petimuis: coma 

JL^£tm nfie : fcQm uxM-j culetur fo^nifjus 

tuum in pace tl^ refoimatoi fefuii : notis 

(Xuia nineriit ocuU mei : fa piecamur co^niu^ : nt puri ca 

lutare tuum flis metifms: furgamuis a cu 

Q,uon parafli : ante faciem bilibm 

omnin populoiii X)to patri fit gloiia : eiufq^ 

Trume an reuelatione gen foUfilio: cum fpiritu paracU 

tiii : (j gUam pletiig tue ifrael to : et nunc et imperpetuum 

pTUa patri. an, Oeninfie ni amen» ij^. Cufloni no0, ^ic 

fltare nos i pace nt letemur b^9 jc an pple. auotinie Dfaf 

coiam te co^ne perfefto. Jgp an oHa. epp. $ in ipijS oct ^ in 

xiz eiegfon. ic. ^equan! p* oih^ fefiis nupL ati oc. epp. 

cej5 C ft)oc ppie. no mutatut tjfq? an. Jma no. xl Ct i oi^ 

in anue. nifi in fef. nupf. ifca tm fef. nup. a pentfie. tjfqf 

anuen continge. ttic eni mu an t)igif natiui. niii. IDt etia 

tatur l)^^ foliimono ^ ti g^, in tjigif pentlje. ^ 2 ipfius eb 

^aluatoi. Ct nifi icomeo. no.fc^in. t). ^intJi. fer^fatj 

bte marie : cfi ifra anue. cele tato. Ct quotinie per octa. t 

ft^ata fue. tiic tm i fine |)^m. in ofta. aflumptionijs $ nat 

nc ©"Ua tibi niie q na. C 3[n htt marie : ^ nenicatioiis eccle 

^i^i, nat. an ;:>}^X. fujg. p0. an. fie : fiue De ofta. fit feruitium 

Cflote parati fimileg ^oib^ fiue ne aliquo fanfto ix* lec. 

erpeftantifjus nominii quan Ct pet octa. coipoiis rpi tJfti 

no reuertatur a nuptii^. ps. fiunt cu regimine cSoii. an. Oigilate omnc0 <$ oiatc ne^ fii0. tp^. ^aluato?. \j CuOo 

fciti0 enim cin temp^ m Digi tii no0. a. aifa oes De fattja 

late ergo nefcitig eni qtt ons tienient alfa auru $ ttm ne 

Deniet fero an meDia nofte : ferentes alfa alfa» ps. jOunc 

an gallicatu : an mane ne cu nimitti^. tt)oc copf . no muta 

Denerit repete inueniat Dos tur fi tota ofta. 3!n craflino 

ooimientes!» ps. jaunc nimit epp. an cople. an. Q^iferere. p 

ti!5. Ip^ecesi uc. que an com^ €n inuo. cp. ^u i notiig. p9, 

plet fitinet erpleant c 3ln Ce luci0. ;ti. Cufioni nos no 

nie natiuit an copt fufi pojS mine. an. ^alua nos nomie 

an. 3i3at9 eu tioliig f)onie fal nigilantes cufloni no0 no?^ 

uato? Qui efl jcp0 niis; in ciui mientes : V)t nigilemusi cum 

tate nauin. p0. Cii inuo. cp5 rpo $ reQuiefcamus in pace 

Cu in not)i0. 6^^, ^aluatoi p0. But nimittis. ^izm uc 

^, Cufloni. a. auelupa. Oer que an cople. fitinent erplea 

num caro faftum efl alfa : et tur. 8)oc copf» nc a craftino 

tatiitauit in noliig alf a alf a. ofta. epp» Dfq? an rl. Ct a cra 

P0. iKunc ni. P^eceg uc. tit^ ftino ffte trinita. tifqj an an 

^oc copt no mutat t)fQ? an uentu nttt : niii tn fefli^ nupf 

ctrcunctflone an. ;Uo fuper et jp ofta. t)t£[tationi0 : aflltm 

Bunc nimitti0. nr. tJfq? an ni ptioniisi $ natiuit. tite marie 

ffit epp. C 3In nie circuciito et nenicationi^ ecclefie u ntfi 

ni0 niii: an copJ an. jfi3ato no in comeo» tite marie.C 2^ni 

mino angeloi? thoii canebat ca. i. xl an copt fujg po0. an. 

nicenteg falug neo noflro fe ^ignatum efl fuper no0 lu^ 

nenti fup tb^onum $ agno. p men nultug tui nne nenifli le 

Cum inuo. cp. €11 in not)i0. ticiam in co^ne meo. p. Cum 

te^. ^aluato^ t)9/Cufloni inuoca Cp^. ^u in nol)i0 e0 

no0. an. aifa t)ert)u caro. p0 niie. Clericu0 l^. 3|n pace. 

jOunc ni. l??ece0 uc q an co^ €iom fifequatur in inipm 

to. fitinet erpleant ^oc co= Doimia $ requiefca. Cleric^. 

plet no mutat tifq^ an t)igi. «. ^i nenero fomnft oculi0 

epp. C 3ln tJigi. epp, an ppf mei0 et palpel)?i0 mei0 no^ 

fujB po0 an. ilur ne luce ap^ mitationem. €boim. Do^ 

paruifti rpe cui magi mune^ miam et requiefcam. Cleric^ 

ra offerunt alfa alfa alfa. p. mom patri $ ftlio : fpiii fa= 

Cum inuocare, cp. €n i no* fto. Cbo^u^. 3in pace. W* £DiDo copletoiii jFolio IxxiiU 

aW^t m lur eg $ Dies: an. ^ignatum efi- ps Cu in 

noftigtenebiagrietegis: uo» cpm.Cu, i^»3|npace» p^ 

lucifc^ lumen creoetis : lume Jpe qui lur» tt^. (g^yjjoiji^ pg. 

tjeatum pienicang I13unc Dimitti0. a. e^eoia toi 

5Q?ecamur fanfte Ofie: nefen ta in mo?te fumu0 quem Qri 

tie no0 in 6ac nofte : fit nobi^ mm aOiuto?em : ni(i te oomi 

in te requie^ : quietam noftef ne (ini p?o pftis noflri^ iufle 

tritiue» irafcerisf. ^anfte oe^, ^afte 

He graui^ fomnu0 irruat : fo^ti^* ^anfte et mifericois 

nec 6olli0 nos furripiat : nec faluato? amare mo?ti ne tra 

caro illi confentienjs : nojs ti- Da.s no0. i^. Bz pioiiciasnos 

bi reo0 ftatuat. in tempoie feneftutis cum oe 

Otnli fomnii capiat: m ati fecerit Dirtug noflra ne Oere 

te femjp uigilet : Dertera tua 3^ linquas no0 titte, ^anfte tie^ 

tegat : famulog ^ te Oiligunt i3. iBoli claunere auresi tuas 

X3^f^nfo? nofier afpice : inOi ao p^eces noftra^. ^fte fo^ 

Hiatesrepiime: guliernatuo0 tig» t), ^ni cognofci0 occu^ 

famulos: quo$ fanguine mer ta coitii0 parce pfti0 nol!ri0. 

catu0 e0 ^ancte et mifericoi0 falua^ 

JHementonnHfie: in graui to? amare mo?ti ne tratia^ 

ifto coipoie: ^ e0 oefenfo? aie: no0» 8)ec m. Hc fup fm» il^tlc 

anefio notii0 otte, nimittis» per rtJ. i)ie0 iJ. ttero 

X)eo patri fit glo^ia : eiufq^ no tiftr nifi in fatitja, ^ in Hiti 

foli filio : cum fpiritu paracli ti% $ i fef. ir. Iec« 3!n ftU tupL 

to : et nitc <$ imperpetuit. 3me aD tJtrfitp comple» in fujpion 

^. Cuflooi no0, a. Cum tiitie gratiu tiicant loco nec ftabi* 

ri0 nutiit operi eii $ carne tn tn mutato. C Dttica in paf* 

am ne tiefpereri0 tunc eritpet (ione ati copL an. ^iferere. 5 

quafi mane luitten tuii $ glo €iji inuo» cpm. €:n in nobi^. 

ria tiiti colliget te. p.H^itctii Clericu0 R. 3|n man^ tua0. 

mitti0» l^ec p^etiifta a. tjioel^ C6o|U0 iifequaf. 2^ite come 

^ignatii e0. $ ©. 31n pace* ^ tio fptn meii. Clericu0. tj. iRe 

61?^. f pe qui lur. oicant quo Demiai me Diie tie^ tieritatig 

tioiz ati ppl. tifq^ an paf. tifti Ci)oiu0. CommenOo. B6 tii 

He quocu^ fit feruitiii. 9n. citur ^loiia patri. ^eo rei^ 

ttero fuper. Bunc tiimitti0 2 cipiat clericu0. 3ln manu0 

rt). nie0. Diiica in rl. an copt. tua0. ©2)mnu0 

B C t iDino amtoi tei memento : te 
foti0 ^ lamcW : to?em 
fubiilTe fanftum : te critmate 
innouatum 

'JEint tn tjocate fomno: cafiu 
peti0 cutJile: frote lociiq^ co? 
ois: cruci0 figura (ignet 
CCrujc peUit oe crime : fugi^^ 
unt cruce tenetJ^e : tali nicata 
figno : mens fluftuare nefcit. 
©?ocul p?ocul tiagantu^ : 
poiteta fdnio? : p^ocul eflo jp 
uicaci : pieftigiato? afiu 
O to^tuofe ferpes : qm mille 
B meaoiog : frauoeft^ fleruo 
fas: agitag quieta co^oa 
X)ifcerie rp^ 6ic efi : rps Sic e 
liquefce : fignii quoO ipfe no- 
ni : Oanat tuam cateruam» 
OCoip^ licet fatifce0 : iaceat 
tecliue paululu : tbMn tame 
futi ipfo : menitatJitur fopoie, 
Clo^ia eterno patri: ^rpo tie 
roregi: paclitoq^ ffto : $ nunc 
et ijppetuii. 9me» ^. Cuftoni 
nos niie» p. J15iicnimitti0. an 
© rer gliofe inter fftos tuo0 
q femjp t% Iaunai)iIi0: u tame 
ineffat)ili0 tu i notJi0e0 niie: 
$ nome fanftii tuii inuocatii 
eft fuper no0 : ne nereliqua^ 
no0 neu0 nofler : nt i nie iuni 
cii no0 collocare nigner^ 3ln 
ter fao0 f eIeftO0 tuo0* iRer 
fienenicte, li. Eer tiitnifte tu 
00 per ^jfpera nirige feruo0. 
3|nte^ ^t nidf tJfq^ an fine ae. 3Iiu0. 16. Bt tergat mife 
ra0 pia fi ieiunia culpa0. Eer 
nftnifte, aiiu0 jj. atq^ colat 
pure folenia mpfiica pafcbe 
3lnter factO0 et elefto^ tuo0 
rer tifiniae, nfqf an ftnem ae 
ft)oc ppL nc quotinienfq^ an 
ttm nfii fup^anifto mono ne 
quociiqf fit ferui. €rcepto q^ 
in fef . non nicunt ii. pofi p0. 
il5uc ni* C jFef . n. f cena nfii 
an ppf» in pmi0 incfjoetur at 
erecuto?e ofiScii. a. ^p0 faft^ 
eff. fine nota. p.Cii inuo. p0. 
3In te nne. jp0.Ccce nunc. p0. 
Bnt ni. finc <^lm* poQ po0. 
nc tota an. Jp0 fact^ efi pio 
notii0 obfom nfq^ an mo^ 
tem mo?te aiit cruci0. Deine 
nicat facerno0. 2)n0 no. m 
*g3Cfpice quefu (cii. flD^, 
4Limu0 nne fujp fjac fami 
liam tua : pio qua nn0 nofler 
iefu0 rp0 no nubitauit mani 
fiu0 trani nocentiii : u cruci0 
fuliire toimentii q terminef 
fic. ^ni tttn ni. ^c. Dn^ no-- 
tifcii. (Bt tn fpii tuo. IBnnica 
mu0 nno. Deo gra0. C j^tt. 
i)t. in nie parafceue0 an copf 
incipiat facerno0 an. fine no 
ta. jPp0 fact9 efi. et interim 
fiat genufieftio t cbo^o a. $c. 
oia fiant ficut in nie cene fi= 
ne Dn0 nobifcii et fine Die 
mu0. et poft p0. f an. nf Pa 
ter nofier ^ Znz maria. comp!eto|it iFolio. Ixxiiiu 

^iferete, fine. (^lo^ia patri. in faljfiato. iaepetitaan. poft 

cum p^oftratione. €t finiat po0 ftatim incipiat a canto 

comple. (aceroote Oicete oco re 1& ^ec liie^ qua fecit titts 

nem. iRefpice qie! Oiie.fine Do erultemus et letemur in ea. 

minus DolJifcum. $ fine HDie fine neumate. Deintje tiicat 

mus*etfinejCiuite.f fii^Bit-- faceroos ^. 3[n refurreftio^ 

tiicamu0 et fic compleatur. ne tua cfiiifte» ^ Celi et ter* 

C ^atiljato ffto in tiigi. paf ra letentur allelupa. Domi* 

cfte pulfatiis capani^ ouofius nusi ijotiifcum. D^emuis. oco 

fignijQi oupfr tjel tripfr inci^ ^piritu in nobis. cum Dits 

piat facertio0 Deus in aoiu* ttofiifcum. $ iBenetiicamuiS 

toiium. (^loiia patri. ^c. mo tiomino. fine alla. lJ)oc eoDe 

re folito fine Conuerte no0. mooo tic comple. u tota eti^ 

an lcipiatur t fupertoii gra tio. tifq? ad fattatu. f[ Dttt 

tiu ailelupa alla alla aUa. p ca in octa. pafcli. ao complet 

Cum inuocarem. ps 3[n te. p Conuerte no0. ^tm in ao* 

Cccenunc.ps.ii^unctiimittL iuto?ium. an. aueluga aUe^ 

Ct tiicunt 6t pt. pietii£tt fub lu^a aUelu^a aUa. p9. Cum 

tma tjoce nuUum pfal. eral^ inuocarem. p0. 3ln te tiomte 

tantio : quoo etia oftferuetur p0. ^ni batiitat.p. Ccce nitc 

quotioie tifq? ati ofta* pafclj. titttiicite. Cp» Cu inofii^.p^. 

ati pple. iFinitijBi pi0. cft (^lo "Tp' ^^" faluatoifecuii: tier 

ria. tota tic an. Deintie tJicit ^JLtiu^ patri0altiifimi:lur 

DitiBi. t)0. f ©iemu0. ©latio lucisi inuifitJiUsi : cuftos; tuo= 

(CjjCPiritit i notii0 Oomte rum peruigil. 

J5^ tue caritati0 ifiitie : t)t "tXM fati?icatoi omnium: Oi- 

Quos facramentis pafc6a!i= fcreto? atq? tempo^um: felTa 

bm fatiafti tua facias pieta !af)o?e co^poia : noctig quiete 

te conco2tie0. Per tiominum recrea 

31n tjnitate eiufoem. cfi Otts pCt tifi graui in co^poie: tiie 

tiotiifcum. et 15enetiicamu0 ui manemustempoie:ficca-' 

fine aUa ati erecuto^e ofOlcit ro noftra oo^miat : t)t men$ 

Ct fcieoii eft qp btc o^atio Dc in rpo tiigUet. 

quotioie ati copleto^iii rMtp Xt^ tiepiecamur fuppUceis: 

ati octa. pafcfte. C 3ln tiie t)tno0atif)Ofte!iiiere0:net)a 

pafcb. ati c6p!e. K>zm in ati' leat fetiucere : tuo retiemptog 

iuto^ium. ane. $ pfaimi ficut fanguine. 

tii €)|Do copletojii. 

Q.uefum9 auctoi omnm : in tjoti compote^ : nos tuo t)ul= 

l)Oc pafcftali gautiio : ab omi tu faties. 

moitiis impetu : tuum oefen^ tl'u eflo nofltii gautiiCi: qui 

oe populum. e0 fututus piemium : (it no^ 

0lia tifii oiie : qui futrejcifti fita in te gloiia : pet cuncta 

a mo^tuis: cumpatte <$ fanfto ferapet fecula. 

fpititu : in fempitetna fecula O"l02ia titJi oiie : qni fcantiigi 

amen. ^ Cuflorii no0. a. ai* fup^a fpoeta: cii patte et fcto 

leluia tefutterit oominug al fpititu: in fempitetna fecula. 

lelupa ficut Dirit Dol)i0 alle amen. W. Cufiolii no0.an. 

luga alla. 5* Jl^unc Oimittis;. ^lla : afcetiens jtpg in altum 

li^^ecejBi $ ceteta que ao cople. alla : captiuam Durit captiui 

jptinet erpleatut. ^oc pple. tatem aUelu^a alla. ps. Bnc 

no mutat tifq^ aD afcenOione Dimitti^. ^oc eoDe mo Dicit 

Dfti oe quocuq^ fiitfetuitium : copf. quotiDie Dfg^ aii petiie. 

ni0 qtt Dicitut De ffta matia : De quocunq^ Ut fetuitiit : niit 

tunc eni Ditit in fine Ijpmni. quaDo ti De comeo. lite ma= 

£iuefum9 auftoi. tn iJ. mia rie tunc eni poll. i5, ^n el!o. 

tibi Dite qui natu0.3[ta tit ^ 61 iJ. (25lia titii Dfie 4 natU0 

an. fuper pos Dicitur \}ic^ aD C 3In Digilis petjje. aD ppf. 

fef. ffte trinitatis. c 3ln Di* an. auelupa tiii. Dt? in ofta. 

gilia afcen. Domini aD cople. pafc. cpm. ^n in nohi^ fip^. 

fuper pfalmo0 Dt i octa. paf. ^aluato^. ^^. CufloDi no0. 

cpm. ^n in notiig. ^pmnu? a. auelupa fptig paracUtus 

X€fu nolira reDemptio : aUa DocetJit DO0 omnia aUa 

amo?(jDefiDeriu5 : Deu0 aUa. pjs» Il3unc Dimitti0. IPie 

creatoi oim : 60 i fine tepo^it ceg $ cetera que aD copfe. pti- 

Ciue te Dicit clemetia: Dt fer nent erpleant C 3In Die pe* 

m noflra crimina: cruDelem tbecofies aD completo^iit. an 

moite patie0 : Dt no0 a mo^ 3Ua. iiii. Dt fup^a. p0. Cum 

te toUeres. inuo. cap. €:n in notiis. 5)ac 

Xnferni claulira penetrag : Die et trilius Die5u0 fequen. 

tuo0 captiuo0 reDimens : Di^ Pjofip» Dicitur il!a fequetia. 

ct02 triumpfio nobiU: aD Der */ f Lma c6o2U0 Diti nunc 

tram patri0 refiDens. JCLpangat noia fummi. 

Xpfa te cogat pieta0: Dtma Jliefl!a0 fottier emanuel fa= 

la noflra fupere^ : parenDo et hmb aDonap. GCfl tjnigenitus! tiia Dita ma et oim Ccto?» aDicetut etia in 

nu0 JbomotjC^on. ^efio et in octa« Detiicationi$ 

^Qlincipium p?imogenitus eccfie De quocuq? fit feruitiu 

Capientia Dirtus, d ertra atiuetu et xl et tjpujai 

jSlplja caput finif^ fimul pafcb. eueii. €t ii fi efiate c6 

tjocitatur $ ea oo tingerit tjel aliag qit octa. cu 

Eon^ et o^igo doni para^ regimine choii jjaljere pote^ 

clitus; ac meoiato^ rit ficut baaet in eotJe feflo. 

JHgn^ ouis Mitixlm ferpens 3In feCo reliquiai? et omniu 

arie0 leo tiermig. fanctoi? au cople; fug po0. a. 

O^ tjerbum fpleDo? fol glo ^ancto^u piecitiusi ciicto?ii 

ria lur et pmap. rentie falutem co?po|i0 $ aie 

!Qanis flo0 tJitiis mons ia= jrpe tuis famulis. p. Cii iuo. 

nua petra lapifi^. cpm. ^n in notiis. (jp^. ^al 

Sngel^ et fponfus paflo^q^ uatoi.ti^. CuftoDi. a, Lucem 

wopjjeta facertios. tua. ps. Jl^iic Dimittis. C 3In 

jS[t6anatf)os fepiios tbeos $ purificatioe lieate marie aD 

patl)oncraton pius. cople. fufi po0. a, fllirgo tier^ 

igaluificet nos ho cocepit tJirgo permanfit 

j^it cui fecla. t)irgo peperit regem omniu 

!Oer omia Dora. ^imen. iJ^. regu. ps. Cii inuoca. cp. ^n 

CufioDi no0. EeliquiiBi tiero in no&is. fe^. ^aluatoi. U^. 

Dieb^ ti W^. ^aluato? mfi= CufloDi no0. an (^loiifica= 

Di Diie. a. aua fpujS paracli^ mus. p. S^ixc Dimittis. C3n 

tm. p. Bnc Di ^c C 3ln fefio alTumptione eiufDe aD copf. 

fcte trinitatig. aD cople. an. fuper pos. an. ^acta maria 

^iferere. p0. Cii inuoca. cp. tJirgo iterceDe |) toto miiDo 

t:\i i notiis. 6p9, ^aluatoi. quia genuifii rege oitiis. ps; 

^, CufioDi.an, JLuce tua Dfie Cii iuocare. cp. Kn i notiis. 

nobisi pceDe t)t Deflitutis co? ftp^. ^aluatoi. tJ^. CuftoDi. 

Diii tenetiiis puenire polfim^ an. i^lo^ificam^. ps. Biic Di. 

aDlumequierps. p. Ji^ticDi. 3In natiuitate eiufDe aD co^ 

8)oc copr ti olbn^ fefl. Dupf pleto. fuu po0. a. lata mater 

at) t)ac Die tJfqj aD aDue. Diii. et inupta t)irgo gliofa regi^ 

Ct ati oct. epp. t)fq5 aD p?ima na miiDi iterceDe ^ notiis aD 

Dtiica rl. nifi i feflis $ g ofta. Dfim. ps. Cum inuocare. cjp?. 

t)te marie $ infef. reliquiarii ^n i notiis. 6^^. ^aluato^ ^m completojii. 

ii. CuliotJh an. aioiificam^ et opere : mea culpa, ^eCpici 

te tjei ffenittir Quia er te na= tm ao altare. p^eco? Canfta 

tu0 efl rps falua omneg qui matia : oesi fanftoiai Hei. ^^^ 

alo^ificat P^^ Buc Dimittiief. Ipiciens au cbo^um. et tjos 

^nniz elepfon. iii^ Jjpe ef. oiare pio me. Cbo^u^ retpo^ 

jL|[iii. mpiie* e!.iii» IP^efi a, oeat ao eum conuerfu0. ^1, 

DiDelicet (©loiificam^ : tJicit fereat IPollea p^imo au al^ 

in oiftu0 felli0 $ per ofta. bte tare conuerfu^ : Confiteoi. 

marie. Ct in comeo. eiuftiem Deinne au facertiote couer^ 

per totii annii nifi in anue- fu0 tJt p^iug facerOO0 fe W 

t\x $ in anniiciatione $ in te^ tjuit. Deinoe ticat facerDO0 

po^e pafcft. ^equunt piece0. au cboiii. ^ifereatur tiefiri 

©ater nolier. aue maria. oipoten0 rieu0 $ Dimittat t)o 

GCt ne no0. ^eo litiera. W oia peccata ueHra : litie-' 

Xn pace in ioijpm. Do^mia ret t)O0 atj oi malo : coferuet 

et reauiefcam. Creoo in Deii et cofirmet i tjono $ aD tJita 

Clarni0 refurreftionem* Ct jerDucat eternam. amen. 

tJitam eternam amen. j9[tJfolutione et remiifione 

SnDicamu0 patre ^ filium oim pctoi? tJtoi? fpaciii tjere 

cii fanfto fpii. £auDemu0 et penitetie emenDatione tJite : 

fufieraltemu0 eum i fecula. gtam $ cofolatione ffti fpii0 

*]Qtm\^i^m t% Diie in filtma ttituat t3OtJi0 omp0 $ mife= 

mento celi. Ct lauDatJili0 et rico20 Dominu0. amen. 

0lO2iofu0 in fecula» X)eu0 tu conuetfu0 tjiuifi^ 

catJi0 no0. Ct pletJ0 tua ieta 

tSnDicat (f culJoDiat no0 oi tJitut in te. 

pote0 ^ mifetico?0 Dri0. ame OCeDe notJi0 Drie miam tua 

OCofiteoi. 9§ifeteat. » atj= Ct falutate tuum Da notJi0» 

folutionem. ^D p?imam. X)i0nate Domine nocte ifla. 

ao ppleto^iii. per totu annii. ^ine pcto no0 cufloDire. 

quaDo Confiteoi. Dicit. et ti flliferere nolJri Domie. 6§i 

P^iuatim t)t tjir auDiatur a ferere noflri. 

cfjoio Ijoc moDo refpicie0 aD Hiat mia tua Dtie fup no0. 

altare. Confiteo? Deo fteate £XueaDmoDii fperauim^ i te 

marie oitJU0 ^cti0. Oertfe X)omie Deu0 tJirtutum co^ 

fe aD cJ)oiii. et t)otJi0 : peccaui uerte no0. Ct oflenDe faciem 

nimi0 : cogitatioe : locutioe : tuam et falui erimu0. ^epte pfalmi penitetiale? iFoL Irrtji. X)om!e ejrauni, (Bt tlmoi 
Dn0 tJO. (ZBt cii fpCi» HD^em^ 
©e pces pieDicte Diciitur (u= 
Pianicto moDo jp totii annii 
an cop!, ta i fe. nupf $ iimpf 
etia fine regi. cf)0|i. (Bt in fet 
niii a cena Hrti tifq^ ati octa. 
pafcfte. 3lta tii $ in of ti^ fer. 2 
anuetum. ^ a Dite ne i ira. 
tjf^ au cenamufii. $ a Deu$ 
ofm. t)fq^ an aDuentii Hiii aii 
ue fer. agif poG 4J. jFiat m!a. 
^c. iJatim fequatur €rauDi 
tifie tiocem mea qua clamaui 
an te. ^iferere mei $ erauni 
me. ^equatur p0. ^iferere 
mei. totu0 ps nicif cii (^lia^ 
et ©icut erat : fine no. €t tiic 
oia fiat in ^iara. at) fceptio^ 
ne. U Eppe ef . tifqj pofl o?. et 
Cofiteo?. $ Q@ifereat. $ ad- 
folutione. ita tii qp fmeniate 
pofl p. erigat fe facemos fo^ 
lus fic nicenuo. (JErurje nfie 
atJiuua nosi. €t littta nos 
^pter nome tuum. Diie ne^ 
Dirtutii couerte nois Ct ofie 
ne facie tuam f falui erim^. 
Domine erauni. (Bt clamo?. 
DiiS! iJOiJifcii. Diem^ 

XiLlumina qs nfie ne^ te^ 
neftias! nollrag $ totius 
noctig infiniag tu a notiis re 
peUe ^pici^. per nfim f tmi 
tate. Dfis; t)o. iBenenicam^. 
!?)ec oco pienicta cu cp. $ «♦ 
Cufloni. nicantur an cople. per totum annum nifi a ce= 
na niii tifq^ an octa. pafcfje. 
C IPfalmi penitentiale0. 
fl Contra iram. IPfalmus, 
J^^^^w S)mine ne f fu- 
^M M roie tuo arguas 
M m me : neq^ in ira 
r^^-^ tuacoiripiafme 
fliiferere mei niie qin infit^ 
mu0 fum : fana me niie qin 
coturbata funt olTa mea 
GCt afa mea turliata efl nal 
ne : fen tu niie tJfq^quo. 
OCouertere nfie <$ eripe afam 
meam : faluum me fac ^pter 
miferico^niam tuam. 
QJii no efl f moite qiii me- 
moi fit tui : in fferno autem 
qni» confitefiitur tilii. 
Hatoiaui f gemitu meo la- 
uatio per fingulais noftes le^ 
ftum meum : lacftiimis meis 
flratum meum rigatio. 
'durtiatug efl a furoie ocu* 
Iu0 meu0 : inueteraui inter 
omneg inimicos meo0. 
I)ifcenite a me oeg q opera 
mini iniquitate : qiti erauni^ 
uit nfi0 tjocem fletug mei. 
GCrauniuit nfis nepiecatio- 
nem meam : nominug oiatio 
ne meam fufcepit. 
GCtutiefcat u conturlientur 
t3ei)emeter oin0 inimici mei: 
conuertantur et erutJefcant 
tjaine tielociter» 
0lfa. C Cotra fufibia. p» ^eptem plalmi B(2Bati Quoi? remilTe fiit 
iniQuitatei5:etquo?um 
tefta funt peccata» 
iStatm Dir cui non imputa 
uit tjominu0 peccatum: nec e 
in fpii eiu0 Dolu0 
CXuoniam tacui inuetera* 
uerunt olTa mea : Qum clama 
rem tota Die. 

(Xuoniam Die ac nocte gra 
uata eft fuper me man^ tua: 
conuerfu0 fum f eriina mea 
num configitur fpina 
X)cliftum meii cognitii tU 
ti feci : ^ iniufticiam mea no 
atifcontii 

X)ixi confitetioi anuerfum 
me iniufliciam meam niio: ^ 
tu remififti impietatem pec^ 
cati mtt 

TQio tac oiatjit an te omis 
fanct^: in tepoie opoituno 
OCcriitame i Diluuio aqua- 
rum multarii : an eum no ap 
p^orimaliunt» 

'tCu eg refugiu meii a tritiu 
latione que circunnenit me : 
erultatio mea erue me a cir- 
cunnantitjuis me» 
Xntelleftum titii natJO <$ in 
llruam te in tJia f)ac qua gra 
nieris : firmato fuper te ocu 
!o0 meojs 

Xiolite fieri ficut equug et 
muiU0 : quit)U0 non eft intel 
lectu0» 
In cfiamo u freno marillas eo^um conflringe : qui no ap 

P?orimant an te. 

fllulta flagella peccatORs: 

fperante autem in niio mia 

circunnatiit 

Hetamini in nfio et erulta- 

te iu^i : $ gloiiamini omnes 

recti co?ne 

Gfio^ia» C Contra gulam. 

ȣDmine ne in furoie 
tuoarguasme^neq^i 
ira tua coiripiag me» 
OMn fagitte tue infire funt 
mict)i : et confirmaai fujg me 
manum tuam, 
Xlo efi fanitas i carne mea 
a facie ire tue: non eil par of 
Ubm meis a facie peccato= 
rum meoium* 

Q-uoniam iniquitates mee 
fupergrelTe funt caput meii : 
et (icut onus graue grauate 
funt fuper me 

^Qutruerunt $ co^rupte fiit 
cicatrices mee : a facie infipi 
entie mee 

IDLifer factus fum et curua 
tu0 fum tjfqf in finem : tota 
nie cotriilatus ingrenietiar* 
Q.uonia lumtJi mei imple- 
ti funt illufionit)9 : et non ed 
fanitas in carne mea 
jgcmictus fum <$ 6umiliat9 
fum nimis: rugietja^ a gemi 
tu co?nis mei 

Diie ante te ome nefineriii 
meii : et gemitus me^ a te no pemtentiales jFolio. Irrtiii. 

eC a()fconliitu0 nig lietraf)e65t micfji: qm fe- 

OCoi meum conturdatii efi/ quebar fionitatem 

Dereliquit me \)ixtm mea : et He Derelinqua^ me Uiie tie^ 

lumen oculo^ii meo^u <$ ipm meu0 : ne nifcelTerig a me, 

non efl mecum Xntenoe in aoiuto^iu meii : 

jg:mici mei et piorimi mei : Diie oeus falutisi mee 

atiuerfum me appiopinqua^ fTlia» C Cotca lururia ps. 

uerunt et fteterunt ^iferere mei ne^ fcfim ma- 

GCt qui iurta me erant ne lo gna. C <^otra auariciam, ps 

ge fteterunt : et \}im facietiat V^Dmine erauni oiatio 

qui queretjat aiam mea cV--Ftte mea: ^ clamoi me^ 

Qit qui inquiretiat mala mi an te Deniat 

cbilocutifuntt)anitate0:^tio Xlon auertas faciem tuam 

lO0 tota Oie meoitatjantur a me : i quaciiq^ Die tribuloi 

G;go autem ta$ furous no inclina ao me aurem tuam» 

autJietiam : et ficut mutu0 nd Xn quacunq^ Die inuocaue» 

aperiens os fuum ro te : t)elociter erauoi me. 

GCt faftus! fum (icut bo non Q.uia oefecerut ficut fum^ 

aunies : et non babeng in o?e Uies mei : et oflfa mea ficut cre 

fuo renargutiones mium aruerunt 

(Xuoniam in te Orie fperaui: ©erculTus fum t)t fenu $ a- 

tu erauoies me Dtie tie^ me^. ruit coi meum : quia oblitu.o! 

CXni^ nixi nequantio fuper fum comeDere pane meii. 

gautieant micjji inimici mei : j^ t)oce gemit^ mei: atijefit 

et tJii comouentur petieg mei 00 meii carni mee 

fujB me magna locuti funt j^imilis faftus fum pellica 

QJh ego in flagella parat^ no folitutiinis : faft^ fu^ ficut 

fum : et tiolo? meu0 in confpe nictico^ar in tiomicilio 

ftu meo femper DCiffil^wi (J fact^ fum : ficut 

(Xuonia iniquitate meam palTer folitariu0 in tefto 

annunciafio : u cogitato pio t^tota Die erpiot)?aI)ant mi 

peccato meo. tU iimici mei : et q lauoatiat 

Xnimici autem mei tJiuunt me atiuerfum me iurafiant 

et confirmati funt fujp me : $ Q.uia cinere tan$ panem 

multiplicati fiit qui ooeriit mantiucalia : ^ potii meu^ cu 

me inique fletu mifcebam. 

(Xui retribuunt mala jg tio jSi facie ire itiignatioi^ tue: 
B c u ^epte pCalmi penitetiale^» quia eleuang allififli me« 
yjit^ mei ficut t)mt)?a Hecli 
nauect : $ ego ficut fenu arui 
'Xyji aute Diie in eternu per^ 
mane0 : et memopale tuii in 
generatione et generatione* 
XX.^ erurgejs miferetjer^ fpo: 
quia tempus miferenoi tim 
quia tienit tempus» 
(Xuonia placuerunt feruig 
tui0 lapiDe^ tiusi: et terre ei^ 
miferefiuntur, 

eCt timeljunt geteis nomen 
tuum nrie : et omeg regeis ter 
re gloiiam tuam 
(Xuia etiificauit nfisf f^on: 
et Dioetiitur in glo^ia fua, 
^efpent in orone ftumiiiii : 
et non fp?euit piece eo?um. 
^cribantur f)ee in genera* 
tione altera : et populug; qui 
creatJitur lautiatJit nfim» 
Q.uia p?ofpent ne ercelfo 
fancto fuo : nominug ne celo 
in terram afperit 
tlt auoiret gemitus compe 
tJito^um: m folueret filiojsi 
interempto^um, 
tXt anniiciet in fpon nome 
tirii : ^ laune eiujs i Jjierufale 
In couenienno populos: in 
tmCi : et regeg tJt feruiat niio, 
B^^Pnnnit ei i nia tJirtutis 
fue : paucitatem nieruf meo^ 
rum nuncia micjji, 
Xl^ reuoces me in niminio 
nierum meoium : in genera^ tione u generatione anni tui 

Xnitio tu nomine terra fun 

nafli : et opera manuum tua^ 

rum funt celi» 

Xpfi peritjunt tu aute pma== 

nes : et omnes ficut t)eflime= 

tum neterafcent* 

GCt ficut operto^ium muta^ 

tji0 eos <$ mutatJiitur : tu au^ 

tem inem ipfe eg et anni tui 

non neficient, 

yiiii feruo^um tuo^um tja= 

tiitatjunt : $ femen eo?um in 

feculum nirigetur* 

0lo?ia patri, C C6tra in- 

utniam. pfalmuis. 

X)^ Piofunnig, require t3t^» 

C Cotra accinia, Pfa!mu0. 

»SDmine erauni orone 
mea/ auritJ^ jpcipe ot)-- 
fecrationem mea : in neritate 
tua txmr^i me i tua iuflicia» 
eCt non intreg in iunicium 
cum feruo tuo : quia non iu^ 
(iificatJitur in confpectu tuo 
omnis \}i\itm 

Q.uia perfecutu0 ell inimi- 
cuiS aiam meam : {jumiliauit 
in terra nitam meam. 
OCollocauit me in otjfcuris 
ficut moituos feculi : $ anria 
tu0 eli fup me fpiis meu0 in 
me turtjatum eli toi meum» 
0emo? fui nierum antiquo 
rum menitatu0 fum i oitJU0 
operitJus tuig : in facti0 ma- 
nuum tuarum menitatjar» letania, jtol Ixxm. 

GCrpaHi mmm mm an te : du q? omni feriafi tlie g tota 

aia mea ficut tta (ine aq titji xl ti letania (icut in fe» tJfqj 

rielocitetejcautiimenomie: aD o^tiine mattp. P^opicius 

nefecit fpiritu^ meu0. eHo. nfq^ an fine* €t qcquin 

Xlo auettas faciem tuam facet.nicitneletania:cf)o?u0 

a me : et fimilis; eto nefcene^ inem tepetat plene u integte 

tibm in lacum. t)f(0 an p?olatione. (Ht pace 

.BLunitam fac mic6i mane notiig none^. Cunc tcfpon^ 

mifetico^nia^ tuam : quia in neat cf)oiu0. Ce tosam^ au 

te fpetaui. ni no0. tantii : et Ut ne fingu- 

Xlotam fac micfti niam in li0 nf^ an. jFiii nei: te toga- 

qua amliulem : quia an te le^ mu0 auni noisf. Ciic tefpon* 

uaui animam meam. neat tboim ine : et fic ne fin^ 

eCtipe me ne inimiciis meis ffulig tJiqj an f^^iiz elepfon. 

niie an te confugi noce me fa f pe elegfon. f^0z elegfon. 

cete noluntatem tuam : quia C J^^^i^ fecunna letania, 

neu0 meu0 eg tu. *^3ni^ elepfon. X-P^ ^^^P 

jSpititu0 tuus! bonm nenu^ X^ fon. OClj^iile auni nos 

cet me i tetta tectam : ^ptet Batet ne celis neu0. a^ife* 

nomen tuum niie niuificatii^ tete not)i0. 

me in equitate tua. ^iii tenempto? miini neus. 

eCnuce0 ne ttibulatide aiam s^ifetete nohi^. 

mea : et in mia tua nifpetnes ^mitm fancte neu0. e^i- 

omne0 inimicos meo0. fetete not)i0. 

eCt petne0 omne0 qui ttifju ^ancta ttinita^ t)nu0 neu0 

lant animam meam : quonia ^ifetete nohi^. 

egp fetuu0 tuu0 fum, jgancta matia oi? 

O liain. jf3eteminifcatl niie J^anfta nei genittir oi? 

nelifta nra nel patetii nroi? Jganfta nirp t^irginii o^ 

nz(3 t)innifta fuma0 ne pcti0 J^anfte micftael o? 

nri0. Bo n? t)lteciu0 qii 5| in jgancte gal)|iel oi? 

thoio. parce nrie parce ppfo J&anfte rapSael o? 

tuo que renemifli jpciofo fan O^s fanfti angeli <$ arcban- 

guie tuo ne i efnii irafcarj no geli nei. Diate pio not)i0. 

t)i0 : i$ ne ne0 terenitatem tua O ^0 fanfti tzmiu fpirituii 

in pemitionem ne i eternum o?nine0. D^ate p^o not)i0. 

ot)liuifcari0 not)i0. JQotan^ J§afteio6ane0 t)aptiaa oi? 

u ii Hctania Otnnes fancti patriarc&e et 
p^opbete. £D?ate p?o notii0. 
jgancte petre» oi? 

j^anate paule oi? 

j^ancte ann^ea oi? 

jgancte ioftanes; o? 

j^ancte iacotie oi? 

^ancte tSoma o? 

j^ancte pftilippe o? 

j^ancte iacotje oi? 

j^ancte matfiee. oi? 

jgancte tjartbolomee o? 
jgancte fpmon o? 

j^ancte tfiaDee oi? 

jgancte matfeia o? 

j^ancte tiarnata or^ 

^ancte marce 09 

j^ancte luca oj? 

Otnnes ffti apofioli $ euan= 
gelilie. HDiate p?o notJisi. 
Owme0 fancti Difcipuli Uhi 
et inocente^. £>2ate ;) notiis 
ij)ucufq5 Dicitur in finguli^ 
Ietanii0. C i^^tia fc6a in rl. 
j^ancte fiepftane 01? 

^ancte line 01? 

jgancte clete 01? 

jgancte clemens 01? 

^ancte fatiiane 01? 

^ancte fetiafiiane 01? 

jgancte cofma 01? 

j^ancte oamiane o^ 

jgancte piime 01? 

jgancte feliciane 0? 

j^ancte alloce 0? 

jgancte oiaconane 01? 

jgcte D^onifii cu fo. tnisi 01? jgce tjictoi th focii0 tui0 oi?t 

Oes! ffti martp^es £Di?te. 

jgacte filuefler 01? 

jgancte leo 01? 

jgancte Jieronime 01? 

^ancte auguGine 01? 

^ancte pfiDoie 01? 

jSanfte iuliane 01? 

J^ancte eufitJi 01? 

jgancte macftane 0? 

jgancte coualle 0? 

^anfte felane o^ 

j^ancte lieiroge o^ 

jgancte giltierte 01? 

jg^ancte pic&artie 01? 

jSancte furfei 01? 

Jganfte Donatiane 01? 

J^anfte talericane 01? 

jgancte giinartie 01? 

jgancte meDaroe 01? 

Jganfte altiine 03? 

Jgancte tierine oj? 

Oes ffti pfe(ro?e0 HD^ate. 
Ott^^s fanfti monacfji $ f)e= 
remite. £D?ate p?o notJi^. 

jgancta anna 02^ 
^cta maria magnalena 01? 
jgfta maria egppciaca oj? 

jgancta margareta orj, 

j^anfta fcolaflica. oi;j 

jganfta petronilla 01? 

jganfta p^areDis o^ 

jgancta fotberi^ ou 

jgancta p^ifca o? 

jgancta tecla 0? 

jganfta maura 01? 

jganfta tiega 01? Letania jFolio \xxix* 

gfanfta enit&a oi? nem tuam : Hitiera nos nfie. 

jgfta margareta regina o? %)er gratiam fancti fpirit^ 

O^^ ^anfte tJirgines! £Di?te paracliti : litjera no0 Diie 

OmU ffti ^ ffte Dei HDi^te In f)oia moitj fuccurre no- 

^Qlopicius eflo : parce no- bi^i Domine. 

t)ii5 tomine* Xn nie inmtii Lidera nos fi. 

^b omi malo : Litjera nos !Qeccato?es! : Ce rogamus; 

nomine» auni no0» 

jg[t) ifit)ii0 npafioli» li» n. no. Clt pacem notiig nones : Ce 

jjananatioejppetua: li^n^no. rogamu0 auni no0» 

jgcti imminetib^ pfto^u? no* OLt mia ^ pietas tua no0 cu 

firoi? periculi0» lifie» no0 Oiie lloDiat Ce roffam^ auni nos 

jgfi infeflationitius nemo^ XJLt ecclefia tua regere ^ 0^- 

num. Litjera no0 nomine fenfare nigneris te rog:» 

ja; fpii fo?nicationi0, libt. XJit nonii aplicu <$ oeg gra 

j^b appetitu inanis glie. li. Iiu0 ecclefie i ffta religioe co= 

^h omni immuntiicia me^ feruare tiignerig, te. roga, 

tis et co^porL litjera no0titie XXt epifcopo0 <$ at)tjate0 no 

jg[ti ira (t ouio et omni ma- Ctro^ in fancta religione co- 

la tjoliitate, ilitiera no0 Drie feruare nigneri0. te roga» 

JBLti imiini0 cogitatioitJ^, t OCt regi noflro $ piincipiti^ 

jg: cecitate co?ni0, Litiera» noflri0 pacem <$ tjeram con= 

jg; fulgure $ tempeftate. li, co^niam att^ tjifto^iam no^ 

jgi fubitanea et imp^ouifa nare nigneri0, te rogamu0, 

moite : Litiera no0 nomme, OCt congregatione0 omniii 

"JQtx mpfleriii fancte incar* fanctoi? i tuo ffto feruitio co 

natioi0 tue» litiera no0 niie feruare nigneri0, te roga* 

TQzx natiuitate tuam» litie, XJLt cmctn populii rpianii 

"jQtx fanftam circiicifionem p?eciofo fanguine tuo rene- 

tuam» Litiera no0 nomine ptii pferuare nigneri0, te ro. 

50er tiaptifmii tuum, litie. XJit oiti^ tjfifactoiitiu0 nn0 

"jQtx itinninm tuum» Litie. fepitna tiona retribua^» te, 

"jQtx cruce 5 paflione tua. L XJLt aia0 noflra0 $ parentii 

5Qer pciofam moite tua» li. noflro?um ati eterna nana^ 

"JQtx gloiiofam refurreftio tione eripia0« te roga, 

nem tuam, iLitiera no0 niie, XXt ftnctm terre nare u co 

"jQtx anmiratiilem afceniio feruare nigneri0* te roga» Hetanid tXt oculosi mie tue fufi nos 
tetucere Digneris; te ro» 
tlt otJfequifi feruitutiis nce 
tationaliile faciasi te. 
DCt mente^ noftrais an cele- 
flia nefioeria erigag» te» 
OCt miferia,0 pauperu ^ ca^ 
ptiuo^ii intueri (j releuare Di 
gnerig Ce rogam^ auni no0 
tlt oibm firieiitj9 nefiiftis 
tequiem eterna tioneg te ro. 
CJCt no0 eraunire nigneri^, 
Ce rogamu0 auoi no0 
Eili ^ti tt roga. auoi nos. 
ja^gnu0 nei qui tolli^ pecca 
ta munni : etautii no0 nne 
jg[g:nu0 nei (im tollis pecca 
ta munni : parce nohi^ nne 
Ja.0nu0 nei qui tolli0 pecca 
ta munni : miferere notiig 
BP?i^ eleifon. €biiQz eleifo 
^liz eleifon. IPater nolier. 
^t ne no0. ^en litjera 
Ofi^ne notii0 niie mia^ tua 
€t falutare tuu na not)i0 
eCt tJeniat fujp no0 miferi^ 
comia tua nfte. ^alutare tu 
um fc5m eloquium tuum 
Beccauimu0 cii patritj^ no 
firi0, 3|niufie egimu0 iniqui 
tatem fecimu0 

X)ne no fc6? pfta nra faci= 
a0 nol)i0. 113 eq^ fc6m liquita 
te0 mftxm retritiua^ not)i0 
O?entu0 4)omi granu eccfie 
^acernote0 tui innuat iufli 
ciam : et fancti tui erultent ©10 fratrit)U0 et foio?il)U0 
nci0 ^aluo0 fac feruo0 tu^ 
00 et ancilla0 tua0 ne^ meu0 
fperante0 in te 
©10 cucto populo rpiano. 
^aluum fac populum tuum 
niie et benenic jjerenitati tue 
et rege eo0 <$ ettolle illo0 no 
05 in eternum 

X)ne fiat par in t)irtute tua 
(Bt abiinatia in turrit)^ tui0 
JBCnime famulo^u famula^ 
tumq^ tuatum tequiefcant i 

Se. amen 
ne erauni orone mea €t 
clamoi me9 an te tieniat. 
X)n0 DoI)ifcum. (Bt cum fpi 

»titu tuo ^mio 
€u0 cui p?op?ium eft 
mifeteti femjp $ patcete : fu= 
fcipe nep^ecatione noflta : nt 
quo0 neliftoiii catf)ena con- 
fitingit : mifetatio tue pieta-- 
ti0 abfoluat ipet cbiiflu no^ 
minum nofltum* amen» 

O9^nipote0 fempitetne 
neu0 q faci0 mitafiilia 
magna folu0 : p?etenne fupet 
famulo0 tuo0 potifice0 $ fu- 
pet cuncta0 congtegatione0 
illi0 comiira0 fprti gtatie fa^ 
Iutati0 : et t)t i ^itate tifii co 
placeant : jppetuii m mz tue 
f)eneniaioni0 infunne. ^^^ 

aOefumu0 op0 ne^ m 
famulu0tu9ternn^ 
qui tua mifetatione fufcepit tetania jFof Irrr» 

regni gutiernacula : Dittutu tum ttifiue peccato^um Dt i 

etia oim fufcipiat inctemeta oulgentiam quam femjg op- 

quibus oecentet o^nat^ $ tii tauetunt piig fupplicationi- 

tioiii t)o?agine neuitate ^ bo bm conlequantut ©to 

Ges fupetate/ et ao te qui t)ia ^^^"VJetate tua quefum^ oo 

t)etita0 et tJita e0 : gtaciofus /^:::^tnine noffto?um folue 

tjaleat petuenite, £Djatio, tjincula omnium Oelicto^u? 

»tm q catitatis Hona g et intetceoente Ijeata $ glo^i 

gcam fanfti fpus tuo ofa fempetq^ tJitgine oei ge= 

tum coitiifj9 fitieliii infuois nittice matia cum omnifiug 

Da famulis u famulat^ tuis fanctig nos famulos tuos : $ 

ftattifJU0 et ioioiib^ nofitis omnem populum catbolicii 

p?o quitiusi tua Dep?ecamut in omni faftitate cufiooi : om 

clementiam falutem mentis nefq? confanguinitate ac fa 

et co?po?i0 : tit te tota t)ittu= miliatitate t)el pfeiGone no 

te Diligant : et que titii placi^ fiig iunctois : feu omne0 thiU 

ta funt tota Oileftione petfi* flianos : a t)icii0 putp : \)it' 

»(Bm a quo (ciant Da tutitiug illullta : pacem et fa 

fancta oefirietia tefta lute nobig ttibue : Sofleg Difi 

confilia $ iufia fiit opeta : Da hilt% et iui(it)ile0 temoue pe 

fetui0 tuis illam quam mun Gem tepelle amicig : inimicig 

DU0 tiate non poteft pacem : nci0 catitate latgite : <$ oil)^ 

t)t $ co^oa nolita mantiati0 fitieIit)U0 t)iui0 ac liefuncti0 

tui0 oeOita : et ^ofliu fut)Iata in tetta t)iuentium t)itam f 

foimitiine tempo?a fint tua tequiem etetna conceoe» Pet 

pioteftione ttanquilla ©to. eunoem cftiiSum oominum 

IJ15effat)iIem mifeticoi^ nofltum 3men 

niam tuam not)i0 que-- C i^^f^a ^ft<^'^ Jn ^I» 

fumu0 Domine clemetet oGe ^ancte tboma o? 

De : t)t fimul no0 u a peccati0 j^ancte firte o^, 

omnit)U0 erua0 : $ a peni0 q0 jgancte comeli oi? 

Pio {)i0 metemut t)enignu0 jgancte cipiiane o? 

Eetipia0, ©latio jgancte iobanne^ oi? 

31lieliii tjeu0 omnium jgancte paule oi?, 

connito? $ tetjcptoi anima- ^ancte matcelline o? 

t)U0 omnium fiDelium Defii= ^ancte pette oi?. 

cto^um temiflionem cuncto ^ancte moDelie oi? letania jganctc tJite oi? 

jgancte at)?iane cum fociis 
tui0 o?ate p?o notiis 
jganfte euilacfji cii fc. tu, oi? 
^cte nicbalx cu fociis tu. oi? 
Ottines fcti martpies oi?te 
^anfte gtegoii oi?« 

Jgancte augufline oi? 

^ancte amt^ofi oi? 

Jgancte remigi o? 

jgancte tlig^i o^ 

jgancte auoomare oi? 

Jgancte fulpici oi? 

Jgancte patrici oi? 

^ancte paterne oi? 

Jgancte colmane oi? 

Jgancte ti^antianc o^ 

jgancte feentigerne 05? 
Jgancte aioane 01? 

J^ancte Oiuinice oi; 

Jgancte fpmfiarre. 0? 

jg"ancte macbari 01? 

jgancte fergufiane 01? 

0ancte mernane 01? 

fanfte cutWerte 01? 

imneis fcti cofelToieg. oi?te. 

^mnes fcti monacbi 5 f)ere 
mite £D?ate p^o no&is. 

^anfta katberina 01?. 

Jganfta felicitas 01? 

^ancta perpetua 01? 

Jgancta columtia 01? 

g^ancta fpntana 01? 

^ancta criftina 01? 

jgancta fpnooca o^ 

Jgancta eulalia 01? 

^ancta eufamia oi^ ^ancta eugenia 0? 

j^ancta gertruoi^ 09 

^ancta ragefleoi^. 01? 

jgancta tiatiliiis 01? 

jgancta anaflaiJta o? 

j^ancta etbelD^eoa 01? 

^ancta feeuoca oi? 
Otttnes facte tiirgines oi?te 

O^^ ^ft^ ^t ^fte oei» oi?te 
©^opicius efto 
C jTeria quarta i xl 

jgancte laurenti o? 

Jgancte tifiurci 0? 

jgancte Daleriane 01? 

jgancte p^otjjc 01? 

jgancte iacinfte or;: 

Jgancte etiDon 01? 

jgancte fennen 01? 

jgancte rumalDe o? 

^ancte lininie 0? 

Jgancte tjjimotftei 0? 

jgancte appollinari^ o? 

Jgancte faturnine oi;r 

^ce maurici cu fociis tu. 01? 

Jgcte gereon cu fociis tu. 01? 
O»^ne0 facti martp^eg. oi?te 

^ancte felari 01? 

^ancte natftalane on 

jgancte martine 01? 

^anctetiiici 01? 

Jgancte upnnine 01? 

^ancte amanDc. 01? 

j^ancte tioloce o^ 

^ancte niniane 01? 

JS^ancte monane o? 

jgancte tieDafle. 0? 

j^ancte moDoce 01? Hetanta jFoIfo Ixxxu jganfte germane oi?. 

^ancte fj?nnane oi? 

jganfte motjane, 09 

^ancte arnulpbe o? 

^ancte (iluine 0? 

O^s! fancti confeflbies oi?te 
QmU fcti monacf)i et ftere^ 
mite ©^ate pio nobiiai» 
^ancta agatSa 01? 

jgancta fufanna 09 

^ancta martina 01? 

jgancta felicuia 09 

jgancta iulita 01? 

j^anfta fapientia 0? 

j^ancta feentigerna 01? 
^ancta tj^isioa o? 

j^ancta etJtia 01? 

jgancta ftarbara 01? 

jgancta marina» 01? 

j^ancta fioes 09 

^ancta fpe^ 0? 

^ancta caritas 01? 

Owmes! facte tjirgines; oi?te 
O^^ ^fti ^t ^cte nei. oi?te 
!Q2opiciu0 efto ic 

C J^cria. t3. in rl. 
j^ancte tJincenti 01? 

^ancte geruafi 01? 

j^ancte p?ot6afi 01? 

^anate alliane o^ 

^ancte olaue 01? 

^ancte goigoni. 01? 

jgancte acftille 01? 

^ancte confiantine 0? 
^cte ppolite cii fo. tuisi 01?. 
^tl luciane cu fociig tu. 01? 
Oineg fancti martgies oi?t 

B C jgancte nicfiolae. o? 

^ancte aunoene 01? 

jgancte romane» 0? 

j^ancte laune 01? 

jgancte macbute 09 

jgancte fanfon 0? 

jgancte placioe. 01? 

jgancte columtiane 01? 

j^ancte Dauio 01? 

jgancte mafeute 01? 

j^ancte ceooa 01? 

jgancte feruane 01? 

jgancte carane 01? 

j^ancte firmine 01? 

jgancte moioce 05? 

jgancte afepb o? 

jgancte merine 01? 

jg^ancte taurine 09 

j^ancte congalle 01;: 

^ancte antftoni. 01? 

Oinnes fcti cofeiroie0 oi?te 
Ott^neiS fancti monacfii $ f)e 

remite. £Diate p^o notii^ 

jgancta cecilia oj?. 

^ancta menana 01? 

^ancta emerenciana 01? 

^ancta potentiana 01? 

^ancta opoituna o? 

^ancta fopbia o? 

^ancta trinuana oi;^ 

j^ancta iuliana o? 

j^ancta fjeatrir 01? 

jgancta feenneria 01? 

^ancta crefcentia 01? 

O^iS fancte nirgines oi?t 

Oe0 fcti et fcte nei oi?te. 
*jQ|opiciuj5 efto tc. 

r Letania C jFetia \)l in xl 

j^ancte qumtine oi? 

jgancte criflofo^e oi? 

^ancte ati?iane o? 

jgancte tionifaci. o? 

jgancte petre oi? 

jgancte oftiioairie oi? 

^ancte lamberte o^ 

jgancte marcelle o^ 

^ancte tfteoDoie oi? 

jgancte tjalentine oi? 

jgancte grifogone os? 

jgancte felir oj? 

jgancte auDacte o? 
j^anfte feillane cum fociis tu 
is HDia P20 notii0 

O£0 fanfti martpies oi?te 

jgancte ftenenifte, oi? 

j^ancte maure oi? 

jgancte romane oi? 

j^ancte egioi. 02? 

jg^ancte feennice 01? 

J^ancte t)anti?ege(ile o^ 

J^ancte filterte 01? 

J^ancte moloce on 

Jgancte tiertine 01? 

^ancte aoampnane o? 

^ancte petroce 01? 

Jgancte congane, 01? 

Jgancte pallani 01? 

J^ancte regule 02? 

J^ancte tilaane oj; 

J^ancte marnoce 01? 

JSancte tiotbulpbe 01? 

JSancte ti?oflane, 01? 

J^ancte colmoce 01? 

Ontne0 fcti cofelToie^, oi?te. Owtne0 fcti monac6i $ fjere 

mite £D|ate p?o not)i0. 

^ancta lucia o? 

jgancta fatJina, 0? 

^ancta iuflina o^ 

jgancta eufraria 01? 

jganfta faufla 01? 

jgancta monegunnis 01? 

^ancta ainegunnis oj? 

jgancta ranegunig 09 

^ancta piencia 0? 

jgancta tjenigna 0? 

i^ancta tialtiurgisi 02? 

jgancta t^enetJtJ o? 

Otttne^ ffte tJirgines oi?te 

Ot^ fcti et fanfte nei oi?te. 
^Q^opiciug eflo. jc* 

C ^abbato in xl 

^ancte calirte 01? 

jgancte ti^tiane 01? 

^ancte magne 01? 

jgancte menna 01? 

.Ifi^ancte rupfte 01? 

jganfte tialeri ci? 

jgancte p^ocelTe o? 

jgancte martiniane 01? 

j^ancte marce 01? 

J^anfte marcelliane 01? 
J^ancte go^niane cum fociis 

tuis 0?, 

Jgancte pancraci 01? 
Omnt^ facti martp?e;^, oi;t 

^ancte ternane o? 

jgancte aniane o? 

jgancte nutjace 01? 

jgancte tionifaci o? 

jSfancte fiacri 01? iLetanla iFolio» Ixxxiu J&anfte M(i\u oi? 

J^ancte tieane oi? 

^ancte mauite oi? 

^anfte germane oi? 

iSancte nioane o? 

JSancte fialD^ene oi? 

^anfte munoe o? 

^anfte englali oi? 

^ancte maure» oi? 

^ancte etbetnafce oi? 

^anfte t)t)ilit)?02tie o? 

Jg^ancte leonatoe oi? 

^ancte Dominice ojf 

JSanfte atftanafi 02? 

i^anfte mooane 01? 

Jganfte etbatnane» 09 
Oes fcti confeflToies oi?tc, 
Omnes fanfti monacfti f fie 
remite Diate ;) notJi0 

J^anfta agnes 01? 

^anfta tjenenicta 01? 

^anfta mattba 01? 

^anfta elena 01? 

JSanfta eufibia 01? 

^anfta cannina 01? 

J^anfta tialMna oi? 

J^anfta D^fula 01? 

J^anfta iJiga o? 

J^anfta t)ifto?ia 01? 

^anfta ferbutga O)? 

^ancta coiona o)? 

^ancta elifatebt 0? 

Oe0 fcte t)itginesi 0? 
Omneg fancti et fancte nei. 
©late p^o not)i0» 
©lopicius efto. ^c 
f[ De t)igiiii$ et moituo^u ereqis g ani citculu niceni0 
C t)fiica pma anuetus nfti 
poli t)e0 ne fcta maria nicat 
uigilie mo^tuov an fecunas^ 
t)e5« eiufne fcilicet. IPlacebo» 
$ Dirige t^fq? an launes: tm. 
Dicant aiit t)igilie mouuo»^ 
rum quotinie cCi miflfa in cra 
liino i capfo nili i pmiis \)tU 
feiioi? ix. lec. nfq^ an nigiiia^ 
natiuitati^ nni et a craliino 
octa, epipi)ie an tertia fec» aii 
pafcfta f i ipa tertia fzt fiut 
t)igir» mo^tuoi? cu. ix* lec» in 
couentu $ cu milfa i crafiino 
nifi aliquon fefiii nupler im 
peniat/ t)el in ipfa quarta fe 
ria cotigerit/ ^ tuc fiat p^eni 
ctii feruitiii in aliqua feria p 
ceneti ipfi^ ebno, que an l)oc 
t)acauerit tJinelicet in nfiica 
t)el in fctia feria et fic ppleat 
feruitiii mo^tuoium t)f(5 an 
ofta. pafct)e nifi coipuiJ pfes 
fo^te cotigerit. C Poft ofta. 
tjero pafcf)e no fit feruitium 
mo^tuoi? nifi co?pu0 p^efeng 
affuerit t)el nies anniuerfa* 
riu0 tjel tricenali0 cotigerit 
tjf^ in craftinii fancte trini- 
tatis, C 31n craftino autem 
fancte trinitatijs $ at)f)ic quo 
tinie fiant t)igilie mo^tuoiit 
t)fq^ an anuentu^ nomini ni 
fi per octauajS* et in octaui^ 
airumptioni0 natiuitati? bz 
ate marie $nenicatioi0 eccfie 

xii C JmpeHiut aute Dicte tJigi Cetue! o?lio nocturnoiu feu 

lie mo?tuoi? p totii annu per feriarfi i boc tjpe iicut i alii0 

fefla tiupiicia i piimis tjefjBis tepo^ib^ ofiferuet ita tame 

et Misi $ i oftaua oie epipftle q? qiiciiqj fit feruiciii |j co^jge 

et aliai? octauarCi qii 6? 6g^» pitti cuiuiciiqj fuerit t in an* 

^aluatoi miiOi Otie nifi co^ niuerfariig ^ tricenaliii^ epo 

PU0 prig affuerit. 3!n omni&^ rum in jpoiao tpe fejB tican! 

etia alii0 fefii0 noue lec. u in aht pfalmi ii» lectioes et ouo 

feftisi triii <$ in oftauig i qnv- J&ia De piimo nocturno* 

hm c6o2U0 regit et i titbm C ^cienoii eft aiit (p in tpe 

tiiici^ in pmis; tieffii^ tantii. pafcljali femfi erit terciii &. 

^imiliter fiat in comeo^a^ iliijera me Ofie oe mo?te etna 

tioe fjeate marie et fefli loci* cii Ws txib^ i3eriitJU0 fc? ij^. 

jFiat aiit tJigilie mo^tuo? cii Dies illa. i3. £imr} ergo. ij^, 

ir. pfalmiis $ noue ais $ ir. ie. il3unc rpe te petimug. (Bt an* 

qficiiq^ CO1PU0 aoea pfi0 tjel ciiq^ Uicit {joc p^eoiftii ISrm. 

qfi Die0 aniuerfari^ tjel Oie$ HLitera me Hfie oe moite. 3[n 

tricenalijS cotigerit niii i tpe quotiriiani^ ofjfequiijaf moi^ 

paicljali. C 3ln pafctjali tio tuo^. tJioelicet qfi co?pu$ no 

tpe oicant tres pi et treg lec. eft pfi0 tjel Oies aniuerfarius 

cum tritj9 afiis fufi po0 ante tjel tricenali? no Jatjet tunc 

Iecti6e0 qualifciiqj nofturn^ fiiit tJiffilie moituoi? cii tri* 

Dicat et omc0 arte cum fui0 iJU0 lectioniti^ tin. et ir. pfa!. 

pfalmi0 ao tjefjeag fcilicet, et tjna fola afia fufi oe0 po0 

Placetjo u omneg afie fuper ati tjefjea^. que erit l^lacetio 

pfalmo0 in lauoiij^ oicant. et cii Jjac an. Dirige. fujp oeg 

C <2Bt fcieoii eft qii afia feqt pfalmog ante iectioes et tiic 

imeoiate pfalmum. Dileri. feme nicet afi lectioeg ifte ^. 

tut no oicet tJltim^ i3. eiufOe Coplaceat tiiii Dfie tJt eruas 

pfal. qi ioe eft cii a. ipiacedo me. ©♦ Dfie ao aoiuuaoum 

Poft octauas tjero pafcfje in me refpice. ©mes lec» in fcfia 

quaciiq^ feria incfjoet oflSciu foima legat iJ. quo^ Wo^ 

mo^tuoi?. 3lncipiat a piimo atJ eiftie lectoiitius Dicant 

nocturno u copleant ouo fe^ 3Ita i$ p?ia et tercia lectio er 

queteg nofturni i eane etjljo. tjna gte c{jo?i leptur f fcfia 

ii fieri poteft. %)int aut fieri lectio er altera parte c6o?i. 

poflit fiue non oeinceps non au lautie^ tjero Ijec fola an. mo^tuoi? jFolio. Ixxxiit 

fufi pfalmos Uicet icilittt a. jPpe elcgfon, Ep?ie elcpion. 

Crultatiunt tino» €t {jec oia patet noact, et aue matia. 

fine nota Dicatut flatim poll Dcinoe fine ^jnunciationc, 

tief. tie Die $ De fcta matia ati dBt ne no0. Dicat« p0. Hauna 

cople. De Oie C 3ln lectioib^ anima mea. jFinito. po. Dicat 

tieto legeOiiB; et IRisi HitMsi erecuto? ofiS, ^f^. iRequiem 

0^00 fetia? fecuet Dioelicet etetna.Bm. <2Bt lur. a po?ta 

ne oitica u fetia quatta lec. et infeti. OBtue. Ctetjo tjioete. 

J^. ne pmo noc. dBt fecuoa et 3|n tetta t)i. Dris Do. €t cu. 

Quitafef.lec. ^BrHeai.noc. lP?o coipoie piiti cuiufcuq? 

ct tetcia u \3i. fetia f. et iSrm. fuetit Oc ifla o? ta ao piace 

De. iiU noct 31ta tri $ femp in to. cp ao ^itiQC. oco. maioi. 

tetcia et t)i« fef. lit tetciii ®. Y^€u0 cui ^jp^iu eU mi^^ 

HiiJCta me Oite oe laiig; ifetni cV-/ ^^tzti fempet $ patce 

3In quotiDiani0 oijfeqi0 moi te te fupplice^ Oepiecamut 

tuo? cu5 noue pfalmiis et tti- pio aia famuli tui ucl famu 

hm leftio. Br. m^ tepetatut. le tnz qua booie De boc feculo 

C 31n t3igilii0 mo|tuo?u aD migtate iuflifli : t)t non tta- 

t3ef. an. piacetio tiio i tegio uas ea in manug inimici nec 

ne tJiuoi?. p0. Dileti» tJltim^ oliliuifcatis in fine : feo in-^ 

i5fu0. Ijuius pi. fcilf . piaceljo iieas illa atj angelis fanctis 

non pfallatut feD flatim lo fufcipi : atq^ ao tegione tJiuo 

co. ae. catetut. aiia. 5)eu me tii jptiuci : t)t quia in te fpeta 

quia incolatu0 meu0 4)lon» uit et cteoitiit fancto^ii tuo- 

gatu0 efl. p0. 00 oiim cii tti. tum meteatut focietate leta 

an. Dfi^ cuflooit te al) omni ti. Pet Oo. 3in Die tticcnali 

malo cuflooiat anima tuam p^o quocunq^ fuetit Oicitut 

Dii0.ps, Leuaui.an, ^iini^^ ifla oiatio ati piacetio. €)i?, 

tate0 ol)fetuaueti0 Oiie : tiiie ^fr\(Bm tui ijp^ium efl mi 

qui0 fuflinebit. p0. De ^fun c^^fetetifempet^patcete 

t)i0 clamaui. an, ©peta ma^ 4)piciate aie famuli tui. tiel 

nuti tuai? tiiie : ne oefpicia^. famule tue et omia tim pcta 

P0. Confitclioi. W. a po^ta Oimitte tit mo?ti0 t)inculi0 

infcti. &, Ctue. an. ^iiDini al)(olutu0. tjcl alifoluta tta 

tjocem tie celo oicetem tieati fite meteat ati t)itam.3!n an 

mo^tui q in tifio mo?iunt. p. niuetiali tie quociiq? fuetit 

a^agnificat* i^^iie ele^fon. Dicitut ifla oto aD piacelio. »(2Bu0 innulgcntiarum fancto tJiuiis et tegnas tieus 

Diie na anime famuli per oia. Bon uica! Diis t30= 

tui t)el famule tue cuius an^ tJifcii. neqj iRe^efcant i pace. 

niuerfariii tiepofitionis nie 3ti matu.a. Dirigetiierieus 

pmemo?am9 refrigerii fene : meuis i cofpeftu tuo t)ia mea» 

Quietis teatituoinem iumi^ ps. Oerlia» a. Couertere Diie 

ni$ claritate» P^o epifcopi0 et eripe anima mea : qtn non 

Defunfti^ tiicitur ifla o^atio, eft i moite qui memo^ iit tui 

aHBiacelio» ©latio. p. Diie ne i furoie, i a. n^eqii 

^f\(Bm Qui iter apofioli^ rapiat tit leo aiam mea^ tiu 

€K^ m facertiotes famu- non eft qui retiimat neq^ qni 

lO0 tuo0 potificali fecifti tii^ faluum faciat. p5. Diie tieu0 

gnitate cenferi p?efta q0 t)t meu0, i)^. a poita inferi* ^. 

quoium tJice ati bom ffcre* Crue Domie anima0 eo?um, 

ftant i terri0 eoiii jppetuo co* ©at nofler» Ct ne no0. non 

fo^tio letentur in celi0. &io Uicatur, 3|ube, lectio pma. 

fratrii)U0 et fo^o^it)U0 Dicit *^^0rce micf)i tiiie nicfiil 

ifia oco. an piacelio. ©co. ^-^rr ciiunttiie^mei. £iuiD 

»€m t)enie largito? et eU tiomo q? magnifica^ eii : 

J)umane falutl auctoi aut quiD apponi0 erga eum 

q0 clemetia tua t)t nofirarii coi tuum. Clifita0 eum Dilu^ 

cogregationii fratre0 [f foio culo : et fufiito pioi)a0 illum 

re0 qui er bot feculo traniie Ofq^quo non parci0 micfti : 

runt iterceDete fieata maria nec Dimitti0 me t)t glutiam 

femp t)irgine <$ tito micbaele faliua meam. IPeccaui £XuiD 

arcbangelo cii olbm fancti0 faciam titi o cufto0 {)ominii 

aD fipetue i)eatituDini0 cofo? £iuare pofuilii me cotrariii 

tiiiperuenireconceDa0^?atio tibi : $ factu0 fum micfiimet* 

generali0. aD piacefio. ©i?. ipfi graui0. Cur non tolli0 

E3IDelium Deu0 oim co peccatum meum : $ quare no 

Ditoi $ reDepto? aiati^ aufer0 iniquitatem meam. 

oim fiDeliii Defuncto^ii re- Ccceniic in puIuereDo^mio: 

miiSone cunftoi? tridue pec^ et ii mane me quefieri0 non 

catoiii : Dt iDulgentia quam inbML non Dicat. ^n aiit. 

femper optauerunt pii0 fup* 3Hr. CreDo qp reDeptoi meu0 

pIicationii)U0 cofequantur. t)iuit et in nouiifimo Die De 

£Xui cum Deo patre <$ fpiritu terra furrectur^ fum. Ct in moituo^u jFof^ Ixxxiiiu catne mea tiioetio oeum M- 
mtoit meu. tir ixue tJifut^ 
fum egoipe et no alius (j ocH 
mei cofpeftuti fut. (Bt u t. n. 
tflh^ €tiet aiam meam tiite 
vJi^ mee: Oimittamaouet^ 
fum me eloqiuiu meum. Lo^ 
Quat in amatituoine anime 
mee Oica Oeo, J13oli me cooe^ 
nate» Juoica micfti cut me 
ita iut)ice0, BiiQuiti bonum 
tifji tJioet fi calunieti0 $ op= 
Plima0 me op^ manuii tuai?: 
et cofilium ipio^u aoiuues, 
JI2unqD oculi catnei titii fut : 
aut ficut tJioet f)omo et tu wi 
OetJis. iSuQUiO ficut Oies W- 
mix[i% Oie0 tui $ anni tui ii^ 
cut l)uana funt tpa, Ot qtas 
iniquitate mea et pctin meu 
fctuteti0 : $ fcias qi nicftil im 
piu feceti : cii fit nemo qui De 
manu tua poiHt etuete, i^. 
£Xui la^ai? tefufcitalJi a mo 
numeto fetiDii tu m Diie Do 
na tequie $ locii iDulgetie. ^ 
£^\xi Detutu0 z% iuDicate \sU 
UO0 et moituo0 et feculii pet 
ignem» ^w ei0, Lectio iii, 
gT\ anu0 tue fecetiit me : 
^\f et plafmauetiit me to^ 
tii in citcuitu : $ (ic tepete p= 
cipita0 me» a^emento quefo 
qp iicut lutum feceti0 me u in 
puluete teDuce0 me, iI3onne 
ficut lac mulfiGi me et ficut 
cafeum me coagulafli» IPelle et catnib^ DefiiGi me : oflt&^ 
et netui0 copegifii me» Oita 
et miam ttitjuifii micbi : t t)i 
fitatio tua cufioDiuit fpiti^ 
tu meii* W^. "Dnz qii tieneti0 
iuDicate tetta DtJi me atjfco 
Dam a tiultu ite t\xz. £X? pec- 
caui nimi0 in tJita mea* W, 
CdmilTa mea pauefco $ ante 
te etutiefco Du Deneti0 iuDi- 
cate noU me pDenate >Ciuia^ 
i^cienDu efi q quanDo co^pus 
aDefi pji0 cuiufcu(]^ fuetit et 
in anniuetfatii0 epifcopo^ii 
tantu tepetatut. iil t)i, zt. \x. 
S-. Jn feciiDo noctutno. an, 
3[n loco pafcue itii me collo- 
cauit.ps. Dii0teg:it.an. De* 
licta iuuetuti0 mee $ igno^a 
tia0 mea0 ne meminetl Diie. 
ps. 3D te Dne leuaui* an. Cte 
Do t)iDete tiona Diii in tetta 
tJiuetium. ^s. Dti0 illumina 
tio. ij, 31n meo?ia etetna etit 
iufi^ ©. at) auDitioe. f. m. 

a2Ianta0 Ijatieo Mm' 
tate0 (j peccata fceleta 
mea atq^ Delicta ofienDe mi^ 
cf)i. Cut faciem tua atifcon^ 
Di0 : et att)ittati0 me inimi^ 
cum tuum. Contta folium 
quoD t)ento tapitut ofien^ 
Di0 potentiam tuam : et Vtv 
pulam ficcam petfequeti0. 
^ctit)i0 eni contta me ama 
tituDine0 : et confumete me 
t)i0 peccati0 aDoIefcetie mee. Oigilte Pofuilli in nctuo peHe meu: 
et otJfecuafli omc0 femitag 
meas : et tjefligia peHu meoi? 
confiOecalJi, Ciui Quafi pu= 
tretjo confumennu0 fum et 
Quafi t3Cflimetum quoti co-- 
mcoitur a tinea» 51-. JJ)eu mi 
cf)i ntie Quia peccaui nimls f 
tjita mca quin faciam mifer 
D&i fugia nifi an te tie^ me^ 
mifcrere mei* Dum tjcncris 
in nouiflimo Die» ij^, anima 
mea turfjata cfl luaine fen tu 
nomine fuccurre ei. Dum t)e 

Encri0 in no« Lcctio u. 
)©mo natu0 ne mulie- 
te: bieui niucni8^tempo2c:re^ 
pletur multis mifcriig* £lui 
Quafi flo0 cgrenitur tt conte 
titur ct fugit nelut nmt)?a : 
et nunq^ in eoncm flatu pcr- 
manet. €t nignum nuci0 fu 
pcr Suiufccmoni aperire ocu 
los tuo0 : et annucere eum te 
cum in iunicium» £[im^ pot 
facere munnii ne immunno 
conceptum feminc. Jl3onc tu 
Qui folus C0f lBmt?i nicg 60 
minis funt : numcrus mcflii 
tim apun te cfl Conflituifli 
termino0 tim QUi p?ctcriri 
non poterunt. iRcccnc ergo 
paululum at) eo nt Quiefcat 
nonec optata ncniat : et ficut 
mercenarii niciBi eius. Tv J15c 
tcco^neri^ peccata mca nne 
S)um tjcneris! iunicare fecu« lum per igncm, U. Dirige no 
mine neu0 mcu0 in confpeftu 
tuo nia mea Dii De» Lco ni. 

aui^ mitf)i t)oc trit)uat 
m in inferno ^Jtcgas 
me: ct at)fcona0 me noncc jp^ 
tranfcat furoi tuu0 : ct con= 
flitua0 mict)i tempu0 in quo 
tccoiner^ mei. Puta0 ne mo? 
tuu0 f)omo rurfum Diuat. 
Cuncti0 nict)U0 Quit)U0 nfic 
milito : crpcfto noncc neniat i 
mutatio mca, Oocat)i0 me : 
et ego rcfponnct)o tibi SDpe 
ri manuQ tuarum poirige0 
nertcram. ^n Quincm grelP 
meo0 ninumerafli : fcn parce 
peccati0 mei0, KE^.Dftefcfim 
actum mcum noli me iunica 
re nicbil nignii in confpcctu 
tuo cgi, 3ineo ncpiecoi maic- 
flatcm tuam nt tu neu0 ncle 
a0 iniQuitatcm mca^. )j.3m 
pliu0 laua me nfie at) iniufli 
cia mca et a nclicto meo mii' 
na me: Qui a tihi foli pcccaui. 
3neo ncp^cco^ Jn. m, noc. a. 
Complaceat tihi nfie nt eripi 
a0 me an aniuuannii me re- 
fpice. p0.Crpectan0. an.^a 
na nfie afam mca Quia pecca 
ui tibi. ps.T5eatu0 Qui intel^ 
ligit» an. ^itiuit afa mca an 
ncum fontem niuum Quanno 
V)enia et apparct)o ante facie 
nfii* ps.ixucanmonii, ij.iRe 
Quicm cter, |[^.CtIur* rt)ii. moituo|u jFolio. ImtJ» 

^j^lPiritug me^ attenua^ ni £i,m^ micfti ttifiuat t)t fcri 

J^^ titur tiies! mei tiieuia^ fiantur fermones mei jCiuis 

buntur : et Colu micfji fujpefl micfji net t)t erarentur in li- 

fepulcftium» 5l3on peccaui : et bio Mo ferreo aut plutJi la= 

in amarituoinit)^ mo?atur mina tiel celte fculpantur in 

oculu0 meu0, LitJera me oo^ filice. ^cio enim q^ reoepto? 

mine et pone me iurta te : et me^ tiiuit : et i nouillimo nie 

cuiufui0 manu0 pugnet con De terra furrecturus fum : et 

tra me. Die0 mei traniierut/ rurfu circunoatJO? pelle mea 

cogitatioes mee Diflipate fut et in carne mea Ditietio tieu^ 

toiQuentesi toi meu» il^octe^ faluato^em meu» £im t)ifu= 

t)erterunt in Die : et rurfum rus fum egoipfe et oculi mei 

pofl tenetiiaiS fpero luce» ^i confpefturi funt: et no alius; 

fuflinuero infernus Domus Epofita ell Jec fpeg mea in 

mea efl : et in teneti^i^ liraui finu meo^ B-. iRequiem eter^ 

lectulu meii IPutreoini tixt na Dona m Diie. €t lur per^ 

Pater meus es mater mea: petua luceat ei0, ij. jCiui la^a 

et iom mea t)ermit)Uj5» (Ktii rum refufcitafli a monumen 

efl ergo niic pieflolatio mea to fetiDum tu ei0 Domine Do 

et patientia mea. ^n es Dfte na requiem, €t Lcctio ir 

Deus; meu0»liv. ipeccante me g^ Oare De tulua eDuri 

quotiDie et non penitente ti \ JL. fli me> £iui Dtina con^ 

mo2 mo^tis; coturfiat me £V| fumptug elTem: ne oculu0 me 

in inferno nulla efl reDem-- \)imzt jfuilTem quali no ef 

ptio miferere mei Deu0 et fal fem : De \)tero tranaatus aD 

ua mt.^K Deug innoietuo tumulii. JI5unquiD non pau= 

faluii me fac Drie et in Dirtu citas; Dierii meo^ii finiet biz- 

te tua lifiera me. IX|. tco uui ui Dimitte me Dt plaga pau 

^#^ €IIi mee confuptis car lulii Dolo^em meu anteij i)a 

r^::^ nibm aDbefit 00 meuf Dam : et non reuertar aD ter* 

et Derelicta funt tantumoDo ram tenet)?ofam et opertam 

latiia circa Dentes meog ^i moiti^ caligine. Cerram mi 

feremini mei miferemi mei ferie et teneb^arum Dtii t^m- 

faltem DO0 amici mei : q? ma ti?a moitig et null^ oiDo feD 

nu0 Domini tetigit me» £Xua fempiternus f}Oim inHti- 

re perCequimini me licut De^ tat.B. ilitiera me Domine De 

et carnit)U0 mei0 faturami^ mo|te eterna in Die illa tre^ 
B c 2 miQiUt metia quanuo celi mouentJi 
Cunt $ terra» Dii tjenerig iix^ 
nicare feculii per ignem. ^^, 
Dieis iUa DiCiS ire calamita^ 
ti0 et miferie Xiit?^ magna et 
amara tiairie» Ciuano celi mo 
uenti funt $ terra. "6^. IXuiD 
ergo miferimus Quiti Uicam 
tjel mio facia Dum nil fioni 
perfera ante tin iutiice» Dii. 
ij. I13unc rpe te petimu0 mife 
rere q0 qui vjenifii reDimere 
peroitos noU nanare reoe- 
pto0. Dum» Deinue repetat 
l^. Hitiera quoti per totCt an 
nii otferuetur quaDocii^ ti 
boc a. iLiliera me Dne 3ln 
omni. iii $ t)i. feri. p annii qii 
fiunt tJigiUe moituo?ii cii ix. 
fi0. et.in.iec.tin.tuncerit.in. 
fe. ilitiera me tiie De \}ii$ in^ 
ferni. IXui po^tas ereag con^ 
fregifli <$ tJifitafli infernii et 
DeDilii eis lumen tJt tJioeret 
te qui erat in penis tenet)?ai?. 
W. Clamanteis et tJioentes 
aDuenifli reDemptoi nolier, 
Ciui po^tais ereas cofregifli, 
5c. non repetat lioc R. ante 
lau. ij9. iaequiefcant in pace 
amen. Jn iauDitiU0. an. 
^jcultatiiit Diio oflfa fjumi:^ 
liata. ps. a^iferere. a. OBrau^^ 
Di Diie o^atione meam aD te 
010 caro tieniet. p Ce Decet. 
an. 90e fufcepit Dertera tua 
Diie : p. Deu^ Deu0. a. a poita inferi erue Dfie aiam meam. 
ps. OBgo Diri» an. !S)nu0 fpii0 
lauDet Diim. ps. JLauDate. tj. 
iRequie. an. oBgo fum refur* 
rectio $ tJita qui creDit i me 
etia U moituu0 fuerit tiiuet : 
et 010 quitjiuit et creDit i me 
non moiietur i eternum, p0. 
TBeneDictu^. Ep^ie elepfon» 
Jfpe elepfon. i^g?ie elepfon. 
Pater nofler. ^ine Pionun» 
ciatione. Ct ne no0. ©einDe 
Dicatur. p0. (ZBraUatio. Ciuo 
finito Dicat. Eequiem. <Bt Z 
po|ta iferi. Crue Diie. CreDo 
t)iDere tiona Diii. 3[n terra tii 
uetiii. Dii^ tJO. Ct. HD^em^. 
l^^o co^poie p^efenti aD lau^ 
De0 Dicitur btt oiatio. Deu0 
cui. maioi. 3ln aniuerfariig. 
D. Dicuntur o^atione^. Deu0 
cui. minoi. 3ln trigentaUt)^. 
D. Dicuntur o?atione0 

O6^nipoten0 fempiter-- 
ne Deu0 qui nun$ Hm 
fpe miferico^Die fupplicatur 
p^opiciare anime famuU tui 
Del famule tucDt qui uel que 
De liac Dita in tui nomi0 c6* 
fefltone Deceflit fanctoi? tuo 
rum numero facia0 aggre^ 
gari. ^io epifcopi0 Defun^ 
cti0 aD iauDe0. D^atio. 

»(Bm cuiu0 mie no eft 
numeru0 fufcipe p?o 
animaDu0 famuIo?um tuoi? 
pontificum piece0 noflra^ et moituoiu. jFoL lxxx\)U 

lucis ei$ leticiet^ regione in IBtl imaculati tiftp aD pmu. 

tanftoium tuo?um focietate ao Ufim cii trifjularer. fini^ 

conceDe. &io fratntmis $ fo-- tis pi0 finc (^iia pri tota a. 

roiitjus ao lautie^. ©latio. ante Oicta repetat ^equaf. 

IJl3clina Domine aurem f^^iiz elepfon. jfpe elepfon. 

tuam ao pieces noflraf Deioe Oicit jpater nofter ft= 

q[Uitiu0 mifericoitiiam tuam ne iJnunciatione. OBt ne no0. 

fupplices oep^ecamur m ani Poliea oicat p0. C t>nt ^- 

masi famulo?u famularuqif fialli fine nota finito po fine 

tuaru Quag Oe 6oc feculo mi (^lo^ia patri flatim jlncipia 

grare iuflifii : i pacis ac luci0 tur mifia 31n capfo. flDfSciu. 

regione conflituas $ fancto^ Witqm £Vncuqj eni 5? come 

rum tuoium iutieag elTe co^ oatio femc 8? feoeoo fup?a= 

foite0. Per c&|ifiu. ^izmm. Difto mo Ufq^ aD an. OicenOa 

Deinoe Dicaf o^atio j) fami^ fuper pos duaoo tiero fingi 

liarifi^ Pliuatim ao placitu : latim ertra couetu tt come^ 

qnibm Dictis fequatur o^a^ Datio tuc eni imeoiate pofi 

tio generalis in auoientia. pfafm. Drie |)ljafti Dicaf. iJ. 

'Bimatms quefumus Ee^e etna Oona ei0 One. R. 

.Ofie omnium fioelium OBt lur ppetua luceat ei0. WK 

Defunctoium : oiatio ^jficiat a po^ta inferi. \^. OBrue Dne 

fupplicantiu : tJt ea0 $ a pec^ aia0 eoiu. W Creoo tJioere 

cati0 omnitJU0 erua^ ^ tue re tiona Otii. R. 31ti terra tiiue 

l)emptioni0 facia0 efi^e par» tiu. ^^. Dri0 tiotjifcu. B^ <Bt 

ticipe0. ^ni cum oeo patre. cum fpiritu tuo £)|emu0. 

C if5otanlJu ijcro q^ qiitnc^ tjf^W Drie commeoam^^ 

COIPU0 atjefi pfen0 tiel oie» \JL^^^5 famuloi? famula 

anniuerfariu0 tjel Oie^ trice ruq^ tuai? et oim fioeliu oe^ 

nali0 cotigerit per totu an= functoi? tjt Defuncti fclo tibi 

m Dicit comeoatio animai? tjiuat t q per fragilitate mu 

cum nota fiatim pofl p^ima Dane couerfatioi0 pcta aOmi 

ante miiTa cp p^o oefunctis, ferut tu tienia mifericoiOilfi 

%)up pfalmo0 an. a quooam me pietati0 atJfterge jp euoe 

clerico Oe fuperio?i graou in rpm Dominu noftrii. amen. 

cipiatur Ijoc moDo. an. Ee* JRrequiefcant in pace. amen. 
Quiem eterna^ oona m Diie. 

et lur perpetua luceat ei0. pe. fi Siniii pfaltcnl. 
Comune apoltoloi?- H 31n natali mim apofioU 
Uut tjni^ euageUfie tiel pluri 
wm apoftolo? paCctalis te 
poii$* t)iDel? at) ofta. pafc6e 
t)fc0 ao petbecoae C 3ln jpte 
tpemali ao p^imasi tjefperag 
fuper pfalmo0 feriales. an. 

KUx perpetua lu 
cetit factis tuijS 
et eternitais tem 
po^u^ aUeUt^a* 
minoi. pi fef . cpa. ao tJtrafq^ 
tjefjgag ot an matutina^ ^ aD 
aUa0 i)oia0 nicutur j)p^ia U 
ijabeatur: finautem Diciitur 
oe coi apfOE reliqui tjpi^. ISr. 
Cantini facti funt na^arei 
tiu^i aUa fpleooie Deo DeDe- 
runt aUa. OBt ficut lac coagu 
latifQtaUa alla» ii.3ln om^ 
ne terra eriuit fonug eoi? et 
in £(ne0 oibi^ terre ^ta eoi^* 
<Bt mom 3Ua* 6)pmnu0. 
^^y>iRi0e0 erant apofioU: 
VJLDenecefuiDrii: quepe- 
namo?t5 cruDeU: ferui Dana- 
rant impn. 

CLuefum^ aufto? oim : i l)OC 
pafcfiali gauDio : ab oi moi' 
ti^ ipetu: tuu DefenDe ppfm» 
GTloiia tifJiDiie: quifurreri- 
0i a mo?tui0: cii patre et fcto 
fpu : i fempitna fcfa. amen. 
Iper oct. afce. Dfii $ Deincep0 
t)fq^ aD pentbecofie Dicutur 
bi Duo ^. in fine itti^ temni. 
*&!« ttto noaru gauDlu : qui e0 futuru0 p?emiii : (it noflra 
in te gloiia: jb cuncta fjp fc!a. 
O^lo^ia titJi Dfie : qui fcanDi0 
fup?a IpDera: cii patre et ffto 
fpiritu : in fempiterna fecula 
amen. ^^ (^auifi funt Difci= 
puU. &. Oifo Diio allelupa. 
an, Silit tierufale t)enite et 
DiDete martp^e cum co^ona 
qua coionauit eii Dfi0 in Die 
folenitati0 (j leticie alla alla 
P0. ^agnificat. ^cicDii efi 
rp fjec a jFilie l)ierufale. it Br. 
JFiUe l)ierufalem. Dicutur in 
pafcb- tpe. ta i fe. t^ni^ martp 
ri0 $ pIurimo?ii martp^u. et 
ta in fe. DniU0 cofef. $ pluri^ 
moiu cofef. ^ fp cii W tit)i0» 
JFilie f)ierufale t)enite <$ Di= 
Dete ma^tpre. qi t)oc Dictuf : 
martp^e : fitinet aD cbiifium 
pafllim. £Dco ^piia Del De coi 
reUqui tepo^i^. Copf. pafcj). 
no mutat aD mat. 3|nuita. 
OErultet in Dfto fancti. aila. 
p. (Uenite ftp^. ^xint^ erat. 
btt fola a. fup po0 Dicitur a. 
Crifiicia t)efira aUa t)ertet 
in gauDiii alla* Cre0 pi Dnr 
fcfim o?Dine noc. De coi apfo 
ru reUqui tepoii0. <$ f)OC fi te 
PU0 pafcf). t)iDelf no incipie 
Do a piio noc. in qual^ ei)ti. f? 
Dicunt pi fc6m o^Dine noct. 
et)Do. fequeti0. (2BoDe moDo 
fiat De martpiib^ et De ceteri0 
fcti0 in jpDifto tpe cotingeti-- paCcf)ali)B; tepo^ls. JFolio lxxx\)ii 

bm, ^, (^auifi funt HiCcipuU y^Laro pafcljali gaunio : 

B-m. 2lirtute magna tetJtie' vJL^^^l munDo nitet raoio ; 

tant apofloli Ceflimoniii cum cSiifiCi iam apofloU : t)i= 

refurrectiois iefu rpi otii no fu cernunt coipo^eo, 

0ri aUa aUa, li. iRepleti qui^ Qfienfa Ubi tiulnera : in rpi 

Oe fpiritu fanfto loquetiatur carne fulgioa : refurrerilTe 00 

cu fiDucia» Cefiimoniu. B^ minu : tjoce fatent putilica. 

31fii funt agni noueUi aui ^gferrpeclemetiflime: tucoi 

annuciauerunt alla» ^ooo tia nofira poflitie, t)t titii lau 

tienerut ati fotes repleti fiit tiesDetiitag: retitiamu0 01 tpe 

claritate aUa aUa. \j. 3ln co- Q^miumm mttoi 

fpectu agni amicti fiolis al^ 0loiia tihi tine» iper octa. 

tii0 $ palme in manid^ eoiii. afcen. ofii : ct Deicepsi tjfqj aD 

^otio* B. Catiitii fafti funt pentbe. Hicuntur 6i mm. 

t)t fup^a ao t)efpa0. ^^. Oor tX" ^^^ nofirum gautium» 

ieticie u erultationi^. &. 3In 0lo?ia tifii tifie ^ fcantii0. tj. 

tadernaculig iufio^um aUe^ (^autiete iufii i Otio. ](R-. He* 

lupa. Jn lautiilju?. an. ftog Decet collauoatio alle- 

(Gjrancti tui tiiie flo^eJiiit lupa» a. £ur perpetua lucetiit 

j^7 ficut Ulium allelupa $ fctis tni^ tifie allelupa: <$ eter 

ficut oDoi ftalfami erunt an nitas tempo^um alleluja al 

teteaUelupa. ps.Dfi^regna lelupa alleluga. maio? ps. 

uit an. ^ancti ^ iufli in Orio IBeneDictu^» o^atio t)t fup^a 

gauDete allelupa tiois elegit ao p?ima. an. ^ancti tni p. 

Deu0 in fteretiitate fitii alle- Deusi in nomine» ati tercia. 

lupa» ps. 31ut)ilate. an. 3ln tie an. ^ancti $ iufli» p0. le^em 

lamento clamant fancti tui pone. capm. t3t fupia. JRm. 

Drie allelupa alla allelupa. Criflicia t)eflra. auelupa al 

ps. Deug tieu0. an. ^piritug lelupa. \^'K CClertetur in gau«= 

et anime iuflo^Ci ftpmnii hi- Diii. auelupa allelupa. (^Io= 

cite Deo noflro allelu^a alle ria. Criflicia. .ti^. P^eciofa. 

luga. p0. IBeneDicite. an. 3ln ao ferta. an. 3ln t)eIameto. 

celeflitiu0 regni^ fancto^um p0.Defecit.cpm.Dtfup2a.JR-. 

e tatiitatio aUelupa : ^ i eter P^eciofa efl i confpectii Drii 

num reQuie0 eo^um allelupa ailelupa aUelupa. ii. 0^020 

p0. ilauDate Dfim. capitulu. fanftoiu? tim* ailelupa al^ 

Dt fup?a. ^pmnu0. leluja» ^im, (^auDete inHi* ^. Commune aproi? an. ix, an. 31n ctmibm* p0. 
^iratJilia» cp. t)t$. ISr (^au^ 
Hete iulli in nno. ai!a alfa. 
ij. iaecto0 Decet coUaunatio 
auelu^a aUeluga. U. Oor le 
ticie. ao. ii* tiej. an ©afti tui 
niie. p. Dirit nn0» $ ceteri pi. 
ne apoftoUs! reUqui tpisi. cp. 
t)t0. ^i fuetit nupler felium 
tunc nicaf J^. Cannini. ^i* 
autem nuUu J^. nicetur. te^. 
Clato pafcJaU. ti. (^aunete 
in^i in niio. an iLur ppetua. 
mino? p0. ^agnificat» oco= 
n€0 tjt in bpflo. fefto^u nota 
tum eft. C 3ln nataU tmius; 
mattp^iis fiue nni^ confeflTo 
ti0 at) octa. paCci)e nfq^ an pe 
ti)ecofte in fef. cum tegimine 
cboit an pma0 De^ fujp p. a. 
lur petpetua mino;. pi* fe^ 
tiale0. cp. an t)ttafq5 t)ef. $ an 
matu. $ an aUa^ i)ot. nicant 
4)P^ia fi babeantut. finaute^ 
ne coi teUqui tpi0. ©. JFiUe 
tietufalem nenite et ninete 
mattp^em cum co^ona qua 
co^onauit eii nti0. 31n nie fo 
lennitati0 et leticie aUelupa 
16* IXuoniatit confo^tauit fe 
ta0 poitatum tuatii fteneni 
rit fiUi0 tui0 1 te. 3ln nie. ® lo 
tia patti. aua. ^pm. an n^. 
et an matu. ne comuni teU^ 
tempo|i0. ^. Ctifiicia nefita 
an. iFUie Wetufalem. nts. p0 
^agnificat. an matu. Hnui tato. Crultent in nomino. jp 

^enite eruUemu0. Dpninu^ 

ne communi teUqui tepo^i0 

^upet p(al. an. Ctifiicia ne 

(ita. Cte0 pfal. nicunt ne co 

muni teUqui tempo|i0 fcdm 

o^ninem noctutnoi?. ^, ipie 

ciofa efl in confpectu nomi= 

ni. l^. 00010 fancto^um eiu0 

auelupa. IXuanno neto ni^ 

citut j)piia an. fupet po0 an 

matuti. fcil5 in comeo. tiic ni 

citut ij. Ctifiicia nellta. 1& 

'Beatu^ nit qui metuit niim 

aUelupa» 3In mannati0 tim 

cupit nimi0 aUeluga aUa al 

lelupa. W. ipoten0 in tetta 

etit femen tim genetatio te 

ctoium tjenenicetur. 3[n ma= 

nati0. B IP^eciofa in confpe 

ftu niii aUelupa. 09020 fan^ 

cto^um tim aUelupa. ^. 31n 

confpectu omni0 popuU ei^. 

00020. i^. JFUie bierufalem. 

nt0. an nef. t). Clor leticie et 

erultationi0. a. 3ln tatierna- 

culi0 iufioium allelupa. 3n 

launi. an. ^ancti tui nomie. 

5ce. ae. que fequutur ntl. Cp 

et !)?m* t)t fup^a nictum e. ^ 

(^aunete in^i. an. lur perpe 

tua. maio? p0. 'Benenictu0. 

an p^ima $ an alia^ bot. an 

I^. $ t). t)t0. ne apfi0 nicatur 

an ittm tieCpera^ an @>an 

fti tuintie.. pfaL fec. Cap. m» 

nirim^. %i nupler fefiu fue= pafcbali0 tpi0 jrof ImtJiu 

rit tunc nicitut ffir iFilie l)ie JFilie ftierufalem. ps. a^agt. 

rufalem. linautem nullii ^. an matuti. Jnuitato^iu. (Bx 

Hicitur 5)p9. ne coi relift tem ultent in Domino. ps. tlenite 

poiis. ^. i^auoete iuUi in tio CItt>pm. oe coi reliqui tempo 

mino. an. iLur perpetua luce ri0. ^uper pfal. an. Crifli* 

tJit fanftig mino? p0. a^agni cia tjefira. Cre0 pfal. Dican 

ficat. O?. m». (Bt nota qp qfi tur ne communi reliQui tem 

an. £ur jppetua lu. minoi Dc poii? fcftm o?oinem noc. iJ. 

ao uefperas fup pfal. tuc ati IPieciofa efl in confpectu no 

memo. alicui9fanai:fc5t)ni9 mini. a. CriCiicia tjefira al 

martp. tiel confefloiis oicif. lelu^a. Conuertetur in gau 

Lur perpetua. maio?. C 3ln nium alfa alfa. tj. a^unnus 

natali tmius martpiis fiue autem gautietiit : t)O0 autem 

t)niu0 confeflo|i$ pafcbalis; contriGatiimini : feo trifticia 

tempoiiiB! : fine regimine cl)o= tielira jCouertetur. JSr. Piz- 

ri. at) pmas t)e5. a. ailelupa ciofa ih confpectu. t)t5. in co 

Ct pfal. fetiaf. Cpfa et ^m muni tmiUiS martp. pafcba^ 

tie coi reliqui tpig. ^, Crifli* Ii0 tempo|i0. ©. lur perpe^ 

cia tjeflta. an. jFilie ftietufa'' tua lucebit fanctig tui0 titie. 

lem. p0 a^agnificat. ati ma Ct etetnitas tempoium ai^ 

tu. 3lnuitat. u* t)tg. tjfcp ati lelupa alfa. t^. dJor leticie et 

lauo. Oicunt 3ln lautiib^ ifcec erultationis in tatetnaculis 

fola an. ^ancti tui tiomine iuflo^um Ct etetnitas. (3lia 

fup. p.Dti0 tegnauit. t5. (3m ailelupa. ti. Oor leticie $ er 

Oete iiiQi in tiomino. an. hnx ultationi0. 3[n lauti bec fola 

petpetua. mino?. p0. 15titii' an. ^ancti tui Oomie. p. t)o 

ct9. dc. t)t0. an. i. et ati alia^ minu0 tegnauit. Capitulu $ 

6ot. oia fiat t)t0. De apfi0 cii f)pmnu0 ne communi teliqui 

cpi0 tie coi teliqui tpi0 t)t itii tepo^i^. « <2Dautiete iutti. an. 

notatu efl. C 3ln natali plu Hurperpetua. minoi.p^.lBe 

rimoium martp^u confelTo. netiict^. ati piima ^ at) alia^ 

fine regimine cjoii ati octa. tom* omnia fiant m ium 

pafcl). t)fq? at) pentbe. ati j^- nictum efl 
ma0 t)efpera0. an. ailelu^a. 

pfalmi feriale0. Cp^. $ bpm. C f^it finit commune facto 

tie communi reliqui tempo^ rum tempo?e pafcjali. 
ri0. i59. criflicia t)eflra. an. Communc C 3in natali mim apfi fi= 
ue pHmo^u apfoium jp totu 
annii ertra tp5 pafclj» ao p^ 
ma0 1).0. an. €flote foite^ in 
ijcllo : et pugnate cum anti^ 
Quo Cetpente : et accipietisi re 
gnum eternu? alleluga» ^n 
fit (eruitiu oe coi Uniu0 apH 
pofl Irr. tunc in fine M^ ane 
loco aifa Uicatut fjic Dicit 
Dti0. 3ln aUi0 tiero ai0 loco 
aifa tJicat illuo t)erliu 3[n e 
ternum. pi. fef . Cpm aD epbe 

Iam non feoj5. il 
efli0 f)ofpitej5 $ an 
uenef5elii0ciue0 
fancto^um^Dome 
fiici Dei fuficDificati fujp fun 
Damentu apolloloi? f ^pfte^ 
tarum. R. ^ui funt iM qiii 
t)t nubeg t)Olant Ct quafi co 
lumfte aD fenefirag fuas. tJ^ 
CanDiDioie0 niue nitiOioie^ 
lacte rut)icuntiiO2e0 etioie an 
tiquOt C t Quafi. (^lo^ia. Ct 
' J I quafi. f^pmn^. 
jrJLBmz rpe feculo^ii Do 
mine: not)i0 per 6uiu0. IXua^ 
Do fit mentio plurimotr apo 
fiolo^um tunc Dicetut mbi& 
pet hoinm: tihi cata metita: 
t)t Que te co^am gtauitet De= 
liQuimu0 : |)uiu0 foluant glo 
tiofi0 p?ecitiu0 

jgalua teDempto? plafma tu 
um notiile : fignatum fancto 
t)ultu0 tui lumine: nec laceta ti fina0 ftauDe Demonum : jp 
ptet quo0 mo?ti0 eroluifti 
mecium. 

X)ole captiuo0 eflfe tuo0 fet 
uulo0 : atifolue teo0 compeoi 
to0 etige: et quo^ ctuoie teDe 
mifli p^opiio : ter tione tecum 
fac gauDete petpetim. 
Jgit tit)i iefu teneDicte Domi 
ne: glo^ia t)ittu0 Ijono? (j ipe 
tium : t)na cum patte fancto^ 
t^ pataclito : cum Quitiu0 te^ 
gna0 Deu0 ante fecula: ame. 
tJ. 3[n omne tetta eriuit fo= 
nu0. an. 'iBeati etiti0 cu'^ t)O0 
oDetint f)omine0 ^ cum fepa 
tauetint t)O0 et erp?ot)?aue^ 
tint et eiecetint nome t)efitii 
tan$ malum pioptet filium 
6omini0 : gauDete et erultate 
ecce enim metce0 t)eftta mul 
ta efl in celo.p. ^agt o?. De 
t)igi* Dc fi p^opiia babeatut. 
^inaute Dc oi^. De Die. Ct fi 
neceife fuetit q? p^ocelfio fie= 
ti Detieat De fefio alicui^ apo 
fioU et non babtat ^wa oi? 
De t3ig. tuc Df aD .pcef. ifia oc 

aCIefumu0 omnipote0 
Deu0 Dt noflta Deuo^ 
tio que nataUcia tieati. it5. a= 
poftoU tui anteceDit pattoci 
nia intetcefljoni0 tim accu^ 
mulet. Pet. aD matu. 31nuif 
Eegem apoflolo^u Dominu 
^enite aDo^emu^. ^0. C^eni== 
te.g^. annue rpe.3ln.i. noc.a apoHoloium jFoIio Irrrir» 

3[n omne terra eriuit fonus Hitues, iH. ^M coiiictos; t)i 

eonim (j in fines oihi^ terre ro0 F)atiente0 fpletiilias tje-- 

tjertia eoi?, p. Celi enarrant l!e0 et angelus Ofii locut^ e(f 

an. Clamaueriit iniii ^ Ofis an me tiicen^. 31iii funt tJiri 

erauOiuit eo0. p.lBftOica. an. fancti facti amici oei. tt. Oi= 

Coftitues eo0 piicipe^ fuper ti angelum oei tjolante per 

oem terra : meo?e0 eriit noif meoiii celi tjoce magna cla= 

tuiofte.p» Cructauit. ti^. 31n mante et Oicente. 3lfti. ^ni 

oem terra, H^. Ccce ego mit 3ffti funt triupftatoies et a= 

to t)O0 ficut oue0 i meoio lu mici oei q contenente0 iuITa 

poiii oicit t)fi0. €0ote ergo piincipum meruerunt pmia 

P?ut)ete0 ficut ferpete0 i$ fim eterna e^otio co^onantur et 

plice0 iicut colGbe. 13. t>n lu accipiunt palma. iJ, 31!i fiit 

ce f)at)eti0 cretiite i luce i)t fi qni V)enerunt er magna tri= 

lii luci0 fiti0 oicit tiii0 Cfto^ fiulatione <$ lauerunt flola^ 

te« ^ Collite iugii meii fup fua0 in fanguine agni. e^o^ 

t)O0 tiicit tiii0 5 Oifcite a me Do. iSr jFuerunt fine quere^ 

qi miti0 fii (j 6umili0 co^tie. la ante Dfim et al)inuice non 

31ugii eni meii fuaue e $ on^ funt feparati. Calice Domi^ 

meii leue. tt Ct inuenieti0 re ni ftiteriit. Ct amici oei fa= 

quie afab^ ijci^, Jugii. li^m cti funt t5. CratiiDerunt co? 

€>ii (}eteriti0 ante rege0 <$ p- poia fua p^opter Oeii ati fup 

fitie0 nolite cogitare quomo plicia itieo co^onantur et ac 

aut quit) loquamini. Dabit cipiunt palma Calice. (^lia. 

eni t)Oi)i0 in illa ton ^ti lo^ Ct amici. 3n, iii. noc. a. Cr= 

quamini. ij B6 eni t)O0 efti0 altatuntur co^nua iuUi alle 

qui loquimini feti fpii0 pci^ lupa. 31nfra irr. in bac an. p 

t)n q lo^tur i t)ot)i0. Dabif. cetiente f in alia feque. in lo 

(Slia. Dat)itur. 31n. ii. noc. an co alfaDicet in eternii. p Co^ 

lPncipe0 ppfoi? pgregati fiit fitet)imur. an ilur oita e iu 

cii tieo al)?af)a» ps. £De0 gen== flo alfa recti0 co^oe leticia 

te0. a. Oeoifii j)eretiitatem ti alfa. p Dfi^ regna. erul. an. 

mentibu0 nomen tuii ofie. p Cufiot)iet)at tefiionia ei^ $ 

Crauoi tieu0 oepcationem. p^ecepta ei^ alfa. Ipofl Irr. i 

an. annunciaueriit opa Dei fine ifli^ ae. loco alfa Dicit. 

et facta tim intellereriit. p0 in eternum. p0. Dfi^ regna. 

CrauOi Deu0 oronem. t5 C6 iraf. tJ. Il5imi0 60. lam 3lfii 

^ B C 5 Commune 

t3iucte0 in carne platauetut IBenetJicite. an. Jn pacientia 

eccliam fanguine fuo : no Cut DelJra polHDebitis! aias; tJtas 

De terri0 coipo?a eoi? fejpata ps.Hautiate» cp. 3ia no eftis. 

IXU02U merita fut i celis aie ^n f yultet celii lauoi l^v'^ 

fctoi? coequales, ^ ^anfti g vJLtmg: tefultetterra pu 

fioe tJicerut regna opati fCit nii^: apolloloiu gloiia: facra 

iuflicia auepti fut repiomif^ canunt folennia, 

fiones. IXuoi?. E. Mi fut tii tIO0 fecli iufli iuOice^: et tje 

ri fancti quo0 elegit Oiigi i ca ta muntii lumina : tjotis pca 

titate non fifta et Deoit illiis mut co^nium : auOite pieces 

gliam fempitetna. IXuoi? Oo fupplicum. 

fttina fulget eccUa. Ot fol $ (Xiii celu^ tjet^o clauDitig : 

luna» tJ. 3in oem tetta eriuit fetaft]^ ei^ foluitis: no0 a pec^: 

fonu0 eoi? (j i fineis o^lJig tet catis omfb^: foluite iuflu q0, 

te tietfia eoi?, Ciuoi?, B^ €i' Q.U01? pcepto fubtiitut : fa= 

ues apfoi? ^ oomeftici nei ao lu0 et languo^ oim : fanate 

uenetiit fjotJie» Poitate0 fa* egtos mop^ : nog tetitietes 

cem f illuminateg pattia tia t)ittutifm$. 

te pace gentitJ^, ct lifietate XJX cu iuoer atiuenetit: rp0 

ppfm Drii, ti. ^nXiitt jpces fup in fine feculi: no0 fempitetni 

plicii tJite etetne pofcetes jp^ gauoii: faciat elTe compotes. 

mia ^ fetti0 in tiertti^ mani X)eo pti iit glia: eiufqj foli 

pulois iuflicie quiq^ gautiem fiIio:cufpiijBacIito:tnuc(ji 

tei5 atiueniflis fjotiie. IPoita petpetuii, i5> anniiciauetunt 

te0» <3\om, (Bt ^* Detiiflibe ojpa ntl &. €t facta tim in 

teoitate iH-. Cimetiti^ nome telleretiit. a. Ctatiet ei t)O0 

tuum Oiie. 3ln lautiibug an. in cofllii^ <$ i (inagogig fuis 

EDc efl pieceptG meii tit flagellatJiit tios : $ aii teges 

tiligat^ inuice (icut tii= et plitieg tiucemini ^ptet me 

leri t)O0. po; Dri0 tegna. an. in teflimoniii illig <$ gttihm 

9^mit catitate nemo {jatiet p* IBritiict^, £Df oe oie oicat 

t)t aiam fua ponat ^0 jp ami fi p;op?ia batieatut : finaute 

ci0 fui0, P0. 3|ut)ilate a. OO0 Dicitut ifla oto ne coi. laDfo. 

amici mei efli0 fi fecetiti0 q g^um tnt ppfm tuum 

piecipio t)Ot)i0 oicit tiri0. pe. vjLcw^ctiapfitui.B.pfo^ 

Deu^ tie^. an. laeati muntio cinio fupplicate : m tuo fejp 

co^tie qiti ipfi tieu mthnt p aurilio munitu0 : fecuta titi apofloIo?um jrolio. rc 

pollit Deuotione feruire. per fo^tatus efi p^incipatus; eoi? 

00. no. 3D. u a. 5)oc e pceptu et fjonoiati (unt amici tui ne 

p. De^ i noie. 3D. iiu a, a^aio us. P0 Dfie piobaftt Cp. 3a 

re. p. JLege po^ cp. 3a no eflis non efti0. ^i uupler feliu fu 

® 3ln oe^ terra eriuit fon^ crit tunc Oicitur jam, Ciueis 

eoi?. i3. (Bt in fines oifjig ter apofioloium. Cinautem nul^ 

re ^ba eoi?. Criuit. eiia. 3[n ium. ©-. oicit fipmn^, cjErul'' 

oem» ^* Coftituesi. HDco Dt5 tet 15. annunciauerut. a. 3[n 

ao ui» an. Oos amici mei. p. regeneratione cum fenerit fi 

^^^Defecit cp 9ctuum,tJ. lius bominis in feoe maiefta 

Ai^Cr man9 apfoi? fie&at tis; fue feoetJitig et tjois iwoi- 

figna et ^nigia multa in ple canteg ouooecim trib^ ifrael 

te : et magnificatiat eo0 ppfs oicit tirt0» p0. ^agnificat. 

R CoflitueiS eosi piincipes. i)?atio tJtg. c 3[n natali 

^up oem terra ti. ^emo^es t)niu0 mar. ertra tjp0 pafcfte 

erut noi0 tui Hiie. ^up. (Sfa 35 t)ef . fujg po0. fe. a. 3|fle fa 

Coflitue^. ^ Jl3imi]5 5ono?a ctu0 p?o lege nei fui certauit 

ti fut. ofo tit0. au ix. an 3|n tJfq^ an mo?te (j a tierbig im 

patietia. p. ^iraliilia. Cpm. pioiti no timuit funoat^ eni 

I^Bat ap!i gau^ ^ctuu t) erat fupia firma petra» 23el 

nete0 a cofpectu cofilii alia an. IBeat^ t)ir qui fuffert 

qm nigni f)al)iti fCit |) noie ie tentatione qm cu i^bat^ fue 

fu cotumelia pati. B.- il5imis rit accipiet co^ona t)ite qua? 

bonoiati fut. amici tui ne^. rep?omifit neus niligetitus 

^ Jl3imi0 cofo^tat^ e p?icipa fe. ^e p^enicte nue afie. nican 

tu0 eoi?. amici. (^lia. Il3imi0 tur alterni^ Ucibm fi e&no. 

ti annuciauerut. ^n. ii. t)e5 fufi pO0 in fef. ir. lect t)niU0 

an. 3iurauit niig $ no penite-- mar. ita tti q? qn nt an iBea 

tiit eii tii e0 facerno0 i eternii tm t)ir. fuper po0 tunc nicet 

0. Dirit nii0. an. CoIIocet eu illun feqng cpm. ^atbei t)ii. 
nfi0 cii p^icipifi^ ppfi fuf, p0. 
iLaunate pueri nfim. an Di- 
rupifli nfie nicula mea tiU fa 
crificat)o bofliam Iauni0. jp. 
Crenini. an. oBunte^ ifiant $ 
fle()ant mittete^ femia fua. 
ps. 3ln conuertenno. an. Co Comune 

X^tefanftusp^olegenei no?e co^onafii eu tJiie» a. ^it 

fui cettauit tjfq^ ao mo? eC ^z martp? qui p rpi noie 

te et a ^bis ipioi? no timuit: fanguine fuii fuOit q minas 

funtjatu0 eni erat fup?a fir-- iwoitn no timuit nec terrene 

ma petra, 3ti m, 5 ao maf. Uignitatisi glo^ia quefiuit ff 

et an. iit fifr qii 6^ an» 3|fle au celeftia regna feliciter p= 

fanctU0. fujB. p. tunc nicetur. uenitps. ^agnificat 2)co. 

cpm. fequens. Jacobi pmo. ' j# | Defio nfic fmmlicatio 

*#3(2Batu0 Dir ^ fuffert te== JI-AnitJ^nm : uitercefiioe 

JOtatione qin cum ^tiat^ titi. Jt3. martp^iis tui ppetua 

fuerit accipiet co?onam Dite notii0 miam tuam tienicpnus 

quam rep^omifit Deus! Uilige impenoe* IPer. aiia oiatio. 

titjus fe. Oel aliun capitulu >^^iaefiaq0omp0tieust)t 

BCat^ (Cccriafiici. xiiii. ^-^i^quitJti.i'^, martpiig tui 

tjir qui in fapfa moia- natalicia colimus : iterceflio 

liitur f qui i iuMtia metiita= ne eiu0 in tui noi0 amo^e ro 

tiitur : ot l fenfu cogitatit cir tio^emur. Per tiiim £itt uuo 

cunfpectione Dei. ^o Dtrafq^ fet mim mar. t tina etnn fif 

t)I et ati mat et ati. iit in fef. cotingfit : tunc ti ati meo. De 

iii. L fine reg. cboii nu$ Uicit alio tef. cum ifla an. 3Ifle co= 

JR. atj i. Def» 3ln fef. ix. le. aD. gnouit» quere ati. ii. tief. W. 

h \}tU ti I^. c^^ ^no mar. l^ofuifli. HDco t)t tjecet. ao 

DecoUato» ^. ipe^ceptur^ ia matu. in fef. ir. lec. f . iii. q (jnt 

tJir. C 2?e tmo mar, non nt iuit Dup. 31nuit. 3luflui5 flo* 

collato. ©. IBeatus Dir qui retJit in tiomo Hrii platatus. 

fuffert. 5)pmnu». (g^autjeamus d erultemuiS in 

/TV artpi tiei q Dnicu: pa= eiuis facra folenitate. p. Oe= 

JLLl tri0 fequentio filiu: t)i= nite. aUutJ inuitat. in fef. iii» 

ftig triumpljas boftitiuis : tJi- lec. q Jjrit luit. fimpf. 3lnuit. 

cto^ fruens celeftitjus. iRege martpiu Dttm. ^enite 

tlui p^ecatujs munere: nrm atioiemim. p0. Oenite. ftp^. 

reatu tiilue: arceg maU cota= a^artp? nei. Jn. i, noc. a. 3[n 

gium : tiite remoues tetiium. lege niti fuit tjoluntag eius 

^ oluta funt ia tjincula : tui nie ac nofte. p0. 15tu0 t)ir. a. 

facrati coipor^* no0 foluetji'- Pienicas pieceptu nfti cofti^ 

clijs feculi : amoie filii nei. tutus; eft in mote fanfto zim 

X> to patri. tJ. (^lo?ia et Ijo^ pj5. IXuare fre» an. Ooce mea 


"p unm0 martp^iiB; Decoliati. jFoIio, \xxxx\\\l 

an Dnm clamaui u crautiiuit t\x fine pceneti ereplo afi ati 

me oe mote ffto fuo.ps. Diie qui0 talia gfefla cofpicimus : 

quio mfti» U^», <^x\^ $ t)0. f. i. t)t no ipfi alioi? emuli reotie^ 

aOi fftoiii merita reli-- rentur feo emulaoe Dirtutis 

giofa caritate mira= feipfos nolJis p?etjerent ei:e= 

tur qui(5 iulio^u gliam fre= pIu:t)ttiumnoseripC(0eter 

queti lauoe colloquit eo?um nobis alii ^ficiunt : fic rpus 

mo?e.0 fad0 atq^ iuUicia imi= in fui0 femfi in ecclia launet 

tetur. Cim quem oelectat ffti l^. 3lfle cognouit iuaicia et 

alicuiu0 meritii tjeleftare tie= tJiDit miratiilia magna u er^ 

tiet par circa cultii oei oI)fe== oiauit altillimii. OBt inuetU0 

quiii. E. 31fle faftu0 p?o lege efl in numero fftoi?. ti^. 3fle 

oei fui certauit t)f(p ao moite efl qui cotepfit Dita miioi et 

et a )^W ipioiii non timuit. jpuenit an celeflia regna. €t. 

jFuntJatu0 eni erat fup?a fir aio^ia. (ZEt. 3ln, \\, noct. an. 

ma petra. U^, ^unimine re- jFilii boim fcitote q? nii0 fa= 

gio fept^ nullaten^ alj anuer ftum fuCi mirificauit ps. CCi 

farii0 efl fujprat^. jFiina. f. \t inuo. an. ^cuto tjone tJOlu- 

aOare etia imitari ne^ tati0 tue coionafti eii nfte. a. 

tet fi launat: aut lau= 2Ierlja mea» a, 3[n nniuerfa 

narenonetjetfiimitarinetra terra glia $ fjono^e co?ona= 

ftat. Ot \ alium launat lau^ fti eii.p, Dite nfi0 nr. t3. lPo= 

nabile fe rennat : % qui fctoi? fuifti niie. C <2Bt notanii eft 

merita anmirat : miraljili0 q? qn nnr &. ne. \\\. noc. c6i0 

ipe tJite fftitate rennatur la. Ijpfto. in fef. \\\. le.tjni^ mar. 

31uft9 germinatJit ficut liliii tuc no nicet aii le. tJ^. Pofui- 

(2Bt flo^elJit in eternum ante fti nite. f? JJ^. (^loiia u Ijono. 

nominum. b'>'. lplantatu0 m et jjoc. jp pt. ir. a q eft a. tJltia. 

nomo nomini i atrii0 nom^ '^2rj"B origine (Hefto iiii. 

nei noftri. (ZBt flo^etJit. r. \\\. JuiLmiiniinoce^aljelocci 

^l 31 ijpterea fratre^ vx- nit (ZBnocfj neo place0 traf^ 

J5^ ftO0 finelefc^ niligim^ fert. 3luft9 noe iuenit. atJ^a 

cp i ipfi0 iufticia fineq^ fufpi {jam fineli0 ^Jtiatur. ^opfe0 

cim9 poflum^ quoq^ no0 efle manfuet^ ninofcit. 3lefu0 ca 

q6 fiit fi faciam^ qft ipfi fa= ftu0. Oauin Ieni0. I^elias ac 

ciCit net]? ei notJi0 niflScile eft ceptu0. Daniel fftii0. Cre0 

quon atj ipfi0 gerit imitari : pueri t)iftoie0 rennunt. 3pli Comune tjni^ mattpjisi rpi tJifcipuli cretietiu magri 
fiatent. I^. DefiDeriu aie ei^ 
txibnm ei Dfie. <Bt \30liitate 
iatioi? tim no fraunafli tiu 
iJ» Ciin puenifli eii i tjfiniaio 
nibm nulcetiinig poCuifii in 
capite eius co^ona ne lapine 
Pieciofo. (Bt. lectio. ti, 

»(B ^1)9 eruniti cofelTo 
re0 fo^tiiTime pugnat 
martiref pfefti triupSat <$ rpi 
ani fp erercitG npatjoli neo 
armati netieUat |n iuiJi^ $ 
fcis fejB pares ^tutes eriflut: 
niflimilesi pugne : ^ gliofe ni 
fto^ie» Un rpiane nelicat^ es 
mile0 : U puta0 te fine pugna 
uicere: fine certamine triti= 
pjare, ^. Diie puenifli eii in 
tiiiniaioilJ^ nulceni0. IPofui* 
fii i capite ei^ coiona ne lapi^ 
ne pciofo» ti. Oita petiit a te 
et triijuifli ei nfie. pofuifli. 
iQpPerce nires : (t-fto, ni. 
VJLfoititunie nimica : atro 
citer in plio ifla : cocerta cofi 
nera paftli : pnitione attene : 
milicia nofce» Paftii qfi fpo== 
ponifli: pnitione qua acceflt 
fli : militia cui nome nenifli. 
IJ)oc eni pafto quog miraris 
ciifti pugnariit. I5)ac conitio 
ne tjniuerfi niceriit. ij)ac mi 
litia triuptariit. ^* aiia et 
bonoie co^onafli eii nfie ^ co 
flituifli eii fup opera manuii 
tuarii. £Dia fuliiecifli fuli pe-- niti9 ei^ ^, iXtn eleuata e ma= 
gnificetia tua fufi celo0 ne^ 
£Dia. <^Iia, £Dia. Jn. lii. noc. 
an. 3iuflu0 niis <$ iufliciag ni 
lerit equitate tiinit tiult^ ei^ 
P0. 3ln nfio cofino, an. 5)aiJi-' 
tadit in tabernacuJo tuo : re= 
quiefcet in mote ffto tuo. P0. 
2Dfie qui0l)a. a. ipofuifliniie 
fujB caput cim co^ona ne la* 
pine p^eciofo. ps. Dfie in tiir 
tute. ^. 3|uflu0 nt palma flo 
tetiit» Bo tJlteri^ nicet quo== 
cienfciiq? nc : nifi an 6o?am 
nona pofl cp5. tin. ©r. ^icut 
ceniu0 litiani multiplicatiit 
(Suange. ^ecCinii iobanem. 

Xif3iIIotpe.n.i.n.f.ame 
amen nico t)ot)i0. il3ifi 
gtanum frumenti canen0 in 
terra mo^tuii fuerit: ipfimt 
folum manet €t reliqua. 
©tn» titt augu. epi. Lfto. tJii, 
g[e nicetjat nfi0 granii moi* 
tificannii <$ multiplicannii. 
^o^tificannum ifinelitate 
iuneo^ii : $ multiplicannu in 
fine oim populo^ii. 31a tjero 
erbo?tan0 an pafltoi^ fue fe- 
ftana nefligia. €iui amat in- 
quit aiam fua jgnet ea. Ciuon 
nuotj^ moni0 potefl itelligi. 
€iui amat pernet: in efl fi 
ama0 perni0. ^i cupi0 tJita 
tenere in rjpo: noli moite ti= 
mere ^ rjpo. ^ Coiona au^ 
tea fuper caput tim erp^elTa no Uecollati jFof. xtiu 

figno fanftitaris. ^lla bom in confellione rpiane finei, 

rii5 et opu0 foitituuinis. ^utJtiit coUu^ uelut agnus 

Cibauit illu pane \)iu $ in* manfuctus glanio. t)^ €op 

tcUcft^ ct aqua fapie falutarj po^e oilTolui gaunens : (j cum 

potatJit illu. (^lia. ilec. tiiii. neo t^iuere. ^uti. (^lia. ^utJ. 

X Ce alio mo. £iui amat iJ)oc ©r. Percepturus. niccf 

aiam fuampernet eam. in fe. ne mar. occolf . an. i. ttl 

Bo\i amare ne peroas : noU ir. lec. $ ao matuf. erit. ir. 1& 

amare in bac Dita ne pertias Ct etia i fef. iii. f. ao matut 

in eterna t)ita. ^equitur. Ct erit. iii. \&: quatio Dicitur He 

qui ooit aiam fua in boc mu iit noct. tantum. fl[ De tmo 

00 : in t)itam cterna cufloDit mar. no HecoHa. iS- 'Beatus 

eam. Crgo quori fup^a Diftii t)ir qui fuffert tentationem : 

efi : qui amat fuliinteUigitur qin cum ^tjatus fuerit acci^ 

in f)0c mutio ipe itaq^ perDct. piet co^ona tJite. £vuam re^ 

B. ^tola iocunitatisi inuit pioifit ne^ niUgetiti^ fe ti. iE)ic 

eum nfis* €t co^ona pulcfj^i accipiet tjfinictione^ a niio et 

tuninis pofuit fue caput ei^ miam. €Xua. (^lo^ia. Ciua. 

ti. 3innuit eum nits lo^ica fi* aiid cuagc. fcbm. ituca xiiit 

nei. 5 o?nauit eii. Ct. lec. ir. •"W^n^ iUo tpe nirit itP ni-- 

aOi aut onit aiam fua ^ 1 ^fcipuUs fuis. ^i ^s ne^ 

t)tic0 in {)oc munno in nit an me $ non onit patrem 

nita eterna ipfe cu(!onit ea. fuii:(jmatrefuam:dtt)roiem 

^agna (j mira fentetia: quc- et fiUos u fratres et foio^es : 

anmonii fit ftois i aiam fua anbuc autem et anima fuam 

amo? t)t pereat : oniu ne ^eat non poteft meus elTe nifcipu 

^i male amaucris tunc oni lus. OBt reUqua» HDmef. t)eati 

fli. ^i tjcne oneris tunc ama grego^ii pape. ilectio. t)ii. 
fii. jFelices qui oneriit cuflo* (GSTS cofinerem^ fratres 

nicno : ne pernant amanno. J^7 feariflimi que et quata 

%en \3ine ne tibi fut)|epat U int q not)is ^mittiitur i celis 

te ipfum neUs iterimere : fic t)ilefciit aio oia q f)at)etur in 

inteUigcnno cfi nct)es onifl*e terris. Cerrena naq^ fut)fla^ 

in f)Oc munno anima tuam. tia fupne feUcitati pparata: 

Dc tjuo marti)?e nccoUato. ponus e no futjfiniii. Cpalis 

^' Percepturus ia t)ir fan^ nita etne t)ite pparata mois 

ftus mo latJO^e rcquie coflas efl poti^ nicena $ t)ita« t. tJiii» Commune 

XPfe enim Quotitiianu0 eoitiit muntio. Oite eni no 

Defectu0 co^ruptionis flre tieteri in tiiciis enutrite 

quiD ell aliuD $ queoa pioli contrarietatem oppofuit no 

ritas mo?ti0. £Vue autem \u /^ uitatis fue. ^tcto tjiii. 

gua Oicere : tiel quis intelle^^ V-^Oiti eni \)ttm : qD car 

ttm capere fufiOtcit illa fujp= nalis ftomo nouerat nifi fua 

ne felicitatis $ta fiit gauOia retinere : aliena rapere fi pof 

angelo^u cbo^is intereflfe cu fit concupifcere (i non poITet 

teatiflimig fpirititms gloiie ^eO celeflig meoicus fingu^ 

conDito^is afliliere piefente li0 quitjuftp tJiciis otiuiatia 

Dei tjultu cernere : incircun== aobitjet metiicameta ^t, ir. 

fcriptii lumen tJitiere nullo jGjTJcut arte meoicine ca 

mo?ti0 metu affici : inco^rup .C7 litia frigioisi : frigioa 

tioniiS perpetue munere leta caliDis curantur ita Dri.5 no 

(GjTCD aD (ri. lectio. ir. uer contraria oppofuit me= 

JO^ Ijec auDita inarDefcit Dicameta pctis, Ot lnbiiti^ 

aim9 iaq^ illic tui^it alfiftere continentiam. tenacibujs lar 

tjtii fe fperat (ine fine gauDe gitatem : iracunDis manfue^ 

re ^eD aD magna pmia jpue tuDine : elati0 p?eciperet liu^ 

niri non pot : md jg magnos militatem» ^nte lauDes. ^^. 

laijoieg. OnDe et paul^ egre £D?a 4) notJis tite. B. 3[iJe «. 

gius p^eDicato? Dicit B6 co tic ffi ante lau. in feflo tmi^ 

ronatJit ^s : nifi q legitime martp?i0, ir. lec. £VuanDo De 

certauerit. Delectet ergo me to fiunt De. iil lec. tiic Dc ti. 

tem magnituDo jpmioiu : feD IPofuiffi Dite, tiel» «. juflUiB; 

non Deterreat certamen latio Dtpalma» 3!n lauDitiu0. an. 

tum. C aiiuD euangeliu ^e f\ m me confeflii^ fue^ 

*^cunDummatl)eum.'rt)i. VA^tit co^am 6ominit)U0 

r-^^B illo tpe. Dirit iefu0 confitetioi et ego eum co^am 

DifcipuIi0 fui0. ^i q0 Dult patte meo. P0. Dfi0 regnauit 

pofl me Denire atjneget fe= an. £tui fequitut me non am 

metipfum et tollat cruce fua tiulat in tenet)?i0 : feD ftatie^ 

et fequatur me. €t reliqua. t)it lumen t)ite Dicit Domin^ 

©mef De Dmer tracta. r. t)ii. p0. 3|ut)ilate. an. %i qui0 mi 

#^1 uia Dti0 ac reDempto? cf)i miniflrauerit : ftono^ifica^ 

VJBi- nofler nouu0 l)omo De bit eu pater meu0 qui efl i ce 

nit in munDu : noua pcepta Ii0 Dicit Dii0. p. Deu0 Deu0. a I mim mm0% no necollati jFolio» Ixxxxiii 

mui micU minmrat me fe^ lectio. fue pm, 'Benetiift^ tjel 

Quatut : et m fum ego : illic ao memo, eiuOiem fancti: ita 

erit et miniflet meusf. ps. ^e tamen ^ femper i p?imi0 tU 

netiicite» an. m\o patet t)t catut an. BiU ^tanum, oco 

VJlji ego fum : illic fit et mini tit fup^a, au, i. a, £^m me co= 

flzt meu0. ps. LauDate» Cpm feiru0* P0. Deu0 in nomine. 

t)t f up^auictum eft. ©pmn^ ao. iii, an. £i,m f equitut me : 

»(Bm tuo)? militu: fo?s ps. Legem pone. capitulum 

etcotonapiemiu: lau t)t fup^a. ^m. (^ioiia et 60 

uejscanentesmattp^ig: at)foI no?e. Coionafti eum Domi* 

ue neru ctimini0 ne. ii. (JBt conftituifli eum fu= 

RicnempemuDigaunia: et pet opeta manuum tuatum 

filantiimeta noria : catjuca ti Coionafii. (^lo^ia. (^lom $ 

teDeputa0:puenitaDceleflia bono^e. A). PofuilJi Uomine* 

X^enais cucuttit fo^titet : et o?atio t)tf . ati fertam» an. 

fuflulit t)itilitet: ^ te eflfiities Si quis mithh ps. Defecit 

fanguine : etna oona poflttiet "T^Cpm. Ccclefiaflici rlt). 

Oi) f)oc pcatu fupplici: te po < 1 -fle cognouit iufliciam ot 

fcimus piiflime : in hot ttiii* t)itiit mitat)fia magna ^ ero 

pj)0 mattg^is : Oimitte nora^ lauit altiflimum : et inuent^ 

ctiminis efl in numeto fanctotum IRr 

^it rpe tet piifltme : tibi pa^' Pofuifli tiomine» ^upet ca 

ttiQ5 glo^ia: cii fpii patacli* put tim* ti. Coionam Oe Ia= 

to:ifempitetnafecuIa:ame. pioe p?eciofo. ^upet caput 

ij. 3luflu0 getminatJit ficut (S^Io^ia. Pofuifli, ^. 3[uflU0 

lilium. B. Ct flo^etiit. a. Bi t)t palma» 30. ir. an. SIolo 

fi gtanum ftumenti caoens; patet* p0. ^itabilia Capm 

in tettam mo^tuum fuetit ip (Gjrccclefiaflici. rlt) 

fum folum manet. ps. iBz- J^ Cola iocunOitatiiBi in 

netiictu0. ^ilia an. jCiui t)ult Uuit eum Dominu^ et coiona 

t)enite poft me Oicit oomin^ pulcf)iitul)ini0 pofuit fup ca 

abneget femetipfum et tol- put zim. lEl. 3luflu0 t)t pal* 

lat ctucem fuam et fequatut ma floizbit 31n oomo oomi 

me. ps. I5eneoictu0. i^e pieOi ni. iJ. ^icut cetJ?^ litani mul 

ttz Oue atie Diciitut altetnig tiplicat)itut. 3[n Do. <5Io?ia. 

Dicif)u.0 pet ei)Doma. in fefto 3luftu0. ij. 3uftu0 getmina* 

t)niu0 mattp2i0. ta^ iii. $. ir. bit ao. ii. t)ef. a. ^ui me co^ 
^B c a a Comunc tjniu^ martpiis fe(ru0,pi. fec, cp. m ftpmn^, 
2Deu0 tuoiu militu. ^. Slufl^ 
germinafJit an. ©ic \)it ne- 
fpicie.0 munDCx : u eterna tri- 
umpba^ Uiuitias celo conni 
Hit oiz manu. p. a^agnificat 
0?. t3t$. 3lia. a. 31Cie cogno= 
uit iuflicia u tJitiit mirabilia 
magna: $ ero^auit altiflimu: 
et iuetu0 efl i numero fftoi?. 
P0* apaffnificat. !J)e pied. a. 
Drir alterni0 tJicift^ u t^^* in 
fef. ir. lec, tiniug mar. fujg. p. 
aeagfnificat» au ii. tjefp. tjel 
aD meo. eiufne. 3lte alia ca- 
pitula \)nm mar. $ ntir cum 
cap. fup^afcripti^ altnijo; \iU 
tibm per eimo. an tieffiad et 
aD mat. $ an iii* et aD ii. t)ef* 
Capitulu. (2Ecc!eflaflici. riiii 
*^i;;>€atug tJir Qui in fapie 
Jk^ tia moiabif : (j (lui in iu 
flicia menitaftitur : $ in Cefu 
cogitatJit circufpeftione? Dei 
an tji. cpm. oEccleflaflici. rt). 

aSItauit illu pane tjite 
et intellectu0 : et aqua 
lapietie falutar^ potabit iWn 
an ir. cp. OBccIefiaflici. xiiii* 
£^^ firmalJitur in illo: 
VJL ^f no flectetur $ conti^ 
mebit illum et non confun^ 
netur : et eraltabit illu apun 
primos fuos $ nomine eter* 
no Sereuitaiiit illii nfisi neujs 
nofler. C 3ln natali nnius 
mar. et pontiflcisi tota can^ tetur ftpflo. tjnius mar. non 
pontifl. nt fup^a cum capH^ 
fubfcriptijBi et cum oiatione 
futmotata. an tjtrafq? tieffi. 
et an mat. at an iii, Capitulu 

OQ^nis pontifer er 6oi= 
hm aflUmptus : p^o f)0 
minil)u.9! conflituitur in U% 
que funt an neum u offerat 
nona $ facrificia ^ pfti^. ©i? 

»(Bm tiwi fanfta nobis 
j)Ui9 niei leticiam p?o 
comemo^atione tieati martp 
riis tui. K3. atq^ pontificis fe 
cifli : aneflo familie tue p^eci 
nu0 1 na: nt cuius {)onie fefla 
celet)?am9 eius meritig ^ in- 
terceflioil)^ aniuuemur Per. 
an matutinajs mim mar- 
ti^\i% $ pontificis. iLeftio. i. 

»(BUmm penfare fra 
tre0 feariflimi : Qii con 
tinuo faftis aplls nicit (j per 
aplos noni0. Oos; efli0 fal 
terre. ^i ergo fal fumu.s : co 
nire mentes! fineliii nebem^. 
Oo0 ergo qui paflo^es eflis : 
pefate q? aialia nei pafcitis : 
ne quit)U0 ^fecto aialib^ neo 
per pfalmifla nicit. anima= 
lia tua 6at)ita()ut in ea. t. u. 
€C t fepe t)inem9 i$ b^uti^ aia 
Iit)9 petra falig ponit nt eane 
falis petra laf)ere nebeant et 
melioiari : qfi ergo iter t)iu= 
ta animalia : petra falig ne^ 
tiet ee facemos; i pptij5> f. iii et pontificis. JTo!. xciiiu OCutare facertioti necelTe efi 
que finguli0 ticat Dnuqueq^ 
Qualit aomoneat m iii(im 
facerooti iungitur : qiuafi er 
fali0 tactu eterne tiite fapo= 
te conoiatur» tectio, iiii. 
^al ^ei terrenon fumu0: fi 
coina auHietiu nd conimus, 
duoo |)fefto cooimentu ille 
tjeraciter ^rimo ipenoit : (im 
P^eOicationis: i^erba no fufi= 
traftit* CiuiD aut aias Soim: 
ni(i citJii oei Oirerim que an 
fiocfuntpOite: Ut in tim m 
pu0 traiiciant : io efl t)t i etet 
ne eccfie augmetii teoat f. t) 
Qi etgo cibus oei eft ppfu0: 
coHimentum citii facerootes 
elTe Debuerunt. ^en quia Du 
no0 at) oroni0 f eruHitioni^ 
fancte t)fu celTamu^ : fal ifa^ 
tuatu e0 : conoire non Dalet 
cit)u Oei, at^ iocirco ab au^ 
fto?e non fumitur quia eri- 
gente fatuitate noGra mini 
me conoitur^ llectio. t)i. 
©enfemu0 ergo qiii t)nf jp 
linpa nollra cduerfi : qui oe 
peruerfo fuo opere nofira in 
crepatione co^refti penitetia 
egerint quis lururiam er no 
fira eruoitide oeferuit : cinis 
auariciam qm fupert)ia oe- 
clinauit* i^oc euageliu iega- 
tut in fe. cuiuflifiet erulati : 
fiue mattp^ig flne pdtifici^. 
fl ^ecuntium lucam, rir. Ije illo tpe. Dirit ief^Df 
fcipuli0 fui0 patafiola? 
bmc. Q)omo quioa not)ili0 
at)iit in tegione longinqua 
accipete iibi tegnii $ teuetti. 
(Bt teliqua. Dmef er cdmeta 
tio t)eii. bfOt pftci. ILftd. t)ii. 
Homo nol)ili0 ille e cui cec^ 
fup?a clamat)at. Jfili HauiD 
mifetete mei. €t cui t)enieti 
f)ietofoIima cdcinei)at, ©I^ 
na fllio Dauio : t)nt)iatu0 ^ t)e 
nit in noie Ofii, iLectio. "oiii, 

E£Dnginqua tegio eccle 
fia efl er getib^ De qua 
eiDe nof)iIi boi qui loquitut. 
€go aiit cdflitutu0 fum ter 
al) eo. Oicif a patte. Poflula 
a me ^ oabo tibi gente0 ftete 
oitate tua etpolTelflonetuam 
tetmino0 tette. iLectio. ir. 

E(Bc t)itielicet beteDita^ 
et pofl^eflio : fiifatia ta^ 
tione tegio longinqua niicu 
patut : t)el q^ a Unibm tette 
clamat aD Dominii : t)el quia 
Idge efl a peccatoiii)^ falu0. 
€t cum Deu0 fit t)t)ic0 pfen0: 
longe tii at) eo?um fenfu qui 
poola coliit : t)etu0 De^ at)efl 
^eD ^ etant longe fafti funt 
Piope in fanguine cb^ifli, 9D 
iii, cp5. i)mni0 pontifer, 3D 
fertam. cpm. 90 {)et)?eo0. t). 
Hp\(ZBmo fumit fit)i ftono 
«JL. £ te: feD qui t)Ocaf a oeo 
ta$ aaton ficut fctiptu e tu 
a a ii Comunc 

00 facetDOjBi in ctctnu fccun* mcss hzm confcia : confctuat 

tium oinmcm mclcbifcnccl). paticntiam» 

ao nona. Cp^ Ccclia. xiiii. Q.ue t)or auc potctit ligua 

Xil3 ccclia altiflimi apc* tctcrctc: q tu mattpiitj^ mu^ 

tict O0fuum: ct in com ncta ppata^: tuftii na fluino 

fpcctu t)ittuti0 iUiu0 glo^ia fanguinc lautci^ : nitant bZ'- 

tiitut i mcnio populi cralta* nc fulgitii0. 

fiitut : f in plcnitunic fanfta tle fumma ncita0 nnaq? 

anmitatJit C 3in natalicii^ pofcimu0 : nt culpa0 atJlua^ 

plutimoi? mattpiii crtta te nojtia fubttaba^ : nc0 paccm 

pu0 pafcft. an p?ima0 ncfpa^ famuli0 no0 quoc^ glo^iam : 

fup po0. a. %dii pct fine nicc pct cufta titii fccula. amcn. li» 

tiit tcgna opctati funt iniii^ iletami. an. (^aunet in ccli0 

cia ancpti ffit tcp?omiflioc0. anime ffto^u qui rpi ncftigia 

pi fcf . cpm. ^apicntic. r. funt fccuti u q? pio ti^ amo?e 

*g3 cnnet ncu0 mctccncm fanguine fuum functiit ineo 

JLilanoi? fanftoi? fuo^um cum rpo tegnatunt i ctctnii. 

ct ncnucct CO0 i nia mitatiili. p0» ^agniflcat. ^lia a, 3[fli 

©m. 3ln citcuitu. l^^nmm, funt ffti qui ^ nci amo^c mi- 

anftoi? mctiti0 iclita na0 boim cotempfetiit facti 


gaunia : pangam^focii mattpiC0 i tcgnii ctetnii er= 

gcflaq^ fo^tia : na glifcit ani^ ultat cii ageli0 $ pciofa cG 

mu0 ^mcte cantitiu0 : nicto* moi0 ffto^ii q aisnue afliflut 

tum genu0 optimum* antc niim t atj iuicc no funt 

l>i funt quo0 tctinc0 mun^ fcpatati» p0. a^agnificat» r^c 

nu0 ifto^tuit : ipfum nam fle nue pnifte attc. niit altetni^ 

tili flo^e pct atinu^: fp?cuete nicitj^ p etjft in fcf. ir. L pluti 

penit^ tcj^fccutifunt: ter rpe mo?u mat. ta. iil $ ir. f. fc p. 

tjone celitu0. agagnificat tjcl an mco. eo^ 

15i ^ tc futia0 atq^ fetocia : tiine ffto^ii: ita tii cp fp i p?i= 

calcatiit Ijominii feuaq^ ncr mi0 nicat a. (?5aunet i celi0. 

tjcta : ccfltt lji0 lacetan0 foi C 3In natali plutimo^um 

titet nngula : nec catpfit pe» mattp?u non potificu. £De. 

nettalia. /^Q^P0 fempitetnc ncu0 

OCenunt glanii0 mo?e tJine V_^ ^a notJi0 fftoi? mattp^ 

tiii : no mutmut tefonat nec tum tuoi? B ct B ita nigne 

quctimonia : fcn co^ne tacito mctita nenetati : quatcn^ ct plurimoi? martpiu jFoUo Irrrrt) 

atJ inflatib^ liberemur peri* «^^ftalmus qui cantatur 

culis $ nigni efficiamur gau /-V^Uiio Dioet fais marta 

Uiis fempiterniis» Per Onm, ritmis couenire, ^5 fi metia 

C 3|n natali prrimo^u mar rpi fumus (icut eOe Oebem^; 

tp?um ct pontificum. €)fo. ao oesi nois jptinere iteUig:a^ 

Oa^pg; fempiterne ueus mus. £Xui feminant ! laclip 

QUi in fftoi? martprum mi0 in gauoio metct. OButes 

tuo? atq^ pontificii j^ et j^ itjat (j fle&ant mittete^ femi 

co?riit)U!5 flama tue Oilectio na fua. 2Ieniete0 aiit ueniet 

ni0 accetJilii : oa mctiti^ nci^ cii erultatione po^tate.s ma 

eanDe fioei caritatifq^ t3irtu nipulos fuos. la. atjflerget 

te : t3t QU02? gauoemus! triii' lieu0 oem lacS^ima ati oclis 

P6i0 4)ficiam9 ereplis. Per. fftoi? s$ ia no erit ampli^ neqj 

aD matu. muita. in fef. ir. le. luftus necg clamo? ff nec tJl^ 

tantu Jnuitat. QOo^em^ re Iu0 oolo?. €iin p^io^a trafie- 

ge magnii Oiim. IXui in fftig runt. li. iI3o efuriet neq^ fiti- 

fuis fjp eft miraljili0.ps. 2Ie^ ent ampli^ et no catiet fuper 

nite. 3te in fef ir. f. et in fef. illog fol neq^ mm eft^ jCim. 

iiu f. Quaoo Ijatief iuit. Oup. g^ Oo eiites f tm^ (lc. ii 

3[nuif. 0®iratiile HeCi ! fftig \^^DeDeniete0. IXuifemi 

fui0. Oenite aooiem^ collau nate0 i Iacl)?imi0. Ciue funt 

tjate0* ps. (Uenite. 3in fef. iii, femina : £Vui manipuli : OBii^ 

lec. Qii iuit. eft fimpf 3lnuit te0 i mo^te : t)eniete0 a mo^ 

Eegem martpiii Orim. 2Ie* te. OBunte^ nafceDo : tjcnien- 

nite aDo?emu0. p0. Oenite» te0 refurgenDo. ^eminate^ 

b^'^ ^ftoi? meriti0, 3|n pmo Ojpa tjona : metete0 merceDe 

noc.a. ^ec^DecurC^aQuai^pIa eterna. IH-, 2Jiri ffti gliofum 

tauit tJinea iuftoi? feD i lege fanguine fuDerunt pio Diio 

Diii fuit t)oliita0 eo?um. p0. amauerunt rpm in Dita fua 

T5tii0 t)ir. a. Cancp aurii in imitati fc eii i mo^te fua €t 

fo^nace ptiauit elefto0 Dii0 $ iDeo co^ona^ triiipfjale0 me 

Quafi olocaufta accepit illo0 ruerut. tj, Onu0 fpii0 $ tJna 

in eternii. ps. Ciuare fremu. fiDe^erat i ei0.(2Bt iDeo. ILc. lii 

an. ^i co^a f)oitJU0 to^meta ^JjroBmina ergo nfa funt 

pafli funt fpe0 eIccto?um eft J^y QuicqD tjoni fecerim^. 

imo2tali0 i eternu. p, 3In Dito ^anipuli quod in fine reci^ 

cofi.ij, Letamini Diio.ite.i. piem^. %i ergo tJona femia Commune 

funt liona opa quare cum la *W=^€rultetiu(ii fit^ioAiiu 

c6?imi0 : cu f)ilare tiato^e tJi J^JC3lc piimu tjioete carifli 

ligat t)eu0. B-. Cranioerut mi Quomono marime ao Ijea 

co?po?a fua ^jpter Deu ao fup to0 martp^es uerba ifia per 

plicia» €t meruerunt babere tineant» Si^nlii eni tm ipeoe' 

co^onas jppetua^. ^. 3lfli fut rut: qptu ipfi qui feipfos ipen 

qui tienerut tx magna trifm oerut ficut tJicit paulus apo 

latione et lauerut l!ola0 fu- flolu0. <Bt ipfe ipeoar p^o aia 

a0 i fanguine agni. (Bt (Slo tu0 tjeftri^. B. ^acti tui tio 

ria« <BU C 3In natali qiuoiii' mine miratile cofecuti funt 

liftet fratrii mar. tz quocun iter feruiete0 pcepti0 tui0 tJt 

(0 noc. Dr l)OC feqng ^. feper inuenirentur illefi 3ln aqui0 

erir. iii. R 5)ec eft tiera fra- ualiDi^ terra apparuit ari- 

ternita0 q m^ potuit Diola Ua et in mari rulj^o \3ia Unt 

xi certamine qui effufo fagui impetiimeto» ti. Oiftrice ma 

ne fecuti funt tifim. Cotenen nii tua lauoaueriit pariter $ 

te0 aula regia. Iperuenerunt Decantauerut tiiie nome fan 

ati regna celeftia. iJ^. €cce $ ctum tuum. 31n. iLeftio, ^nta 

iionum <$ $ iocuntiii l)atiita= •Tr'6@penDeriit enifeipCo0 

re fratre0 in tmum. Conte* g M .■confitcDorpmetipIetio 

(^lo^ia. IPer, Ctfiecfiitfe. in in tim aDiuto^io qb Dictii e 

quit)U0 p^efi. JR. fg Dicet fC5 ao menfa magna feDilii fci 

itbrj, marci $ marcelliani fa to qrn talia opo^tet te ppara 

cto?ii gerualii u i)tj)afii : fan re Ciue eft menfa magna : ni 

ctoiii fepte fratrii fctoi? coC fi ijnDe co?pu0 rpi accipim^ 

me ^Damiani : fctoi? crifpini et fanguine. IS- derdera car 

et crifpiniani. 3In. ii* noc. an. nificu no timueriit fanfti Dei 

Dai)o fancti0 mei0 locii no-- mo?iete0 ^ rpi noie Ot btxt 

minatii in regno patri0 mei De0 fierent in Domo Dfii. ii^. 

Dicit Dti0. p Dfie ^0 f)a. a. ^a 3lmmania enim 4) J^po i fui0 

cti0 qui in terra funt ei^ mi^ co?po^itiu0 pertulerunt top 

rificauit oe0 Doliitate0 me^ dr\ menta. Ot. ilectio, Mt 

a0 inter iIIO0. p. Coferua. an 1. A. OiD eli fcito qtn talia 

^cti qui fperant i Dfio baiie te opoitet pparare nifi ^ tiea 

bunt fo^tituDine aflumet pe tu0 iojane^ erpoit ficut rp0 

na0 nt aquile Dolatiiit $ non |) not)i0 aiam fua ponit (ic et 

Deficiet. p0. Dfii eU terra, i3. no0 Det)emu0 pio fratrit)U0 plurimoi? mattpi? JFof. rctJi 

anima poncre, la. D tienera jpueftuntur € quibus! etiam 

Da martp^ii gliofa certami-- eligiitur qui eii tranffigura 

na qui in fuis coipo^iii^ p^o tum fecreto in monte fpecu^ 

rpo immania pertuleriit to? lentur, ^ IPiopter teflame 

menta, <Bt itieo percipere me tum Drii $ legeg; paternas fa 

ruerunt imarceflfitiile eterne cti oei jBftiteriit in amo^e fra 

tJite co^ona, ti, Defpecta na= ternitati0 IXuia tjnus femfi 

q? P?efenti0 tiite luce coteto^ fuit fpiritug; in m et t)na fi= 

fuoiii co^poiu cruciatu feuie De0. ^'K jFuerunt fine quere= 

te miitiii oei jp amo?e tJicect la ante nominii $ atiuice no 

€t. (^lia. €t, 3in. iii. noc. an funt feparati. IXuia Le. tiiii 

3Iufii aiit iperpetuii tjiuet et V w Bm p oitJ^ fublimio^ 

apuo Oiim e merces eo^ii» ps VJL^J!^ fapietie fote tzbm 

(!Brultate» an. CraDioerunt tm : magifiri recumfiit i pe^ 

coipo^a fua |)pt oeii ao fup= fto?e» iRaroq^ ufpiam inue= 

plicia t)t ftererie^ fieret i 50- nies t)l turtias ao altio^a no 

mo Orii» p. 15ittJica» an. (Bctz minu fequi t)el quepiam ne^ 

merce0 fctoi? copiofa eli apd tilem in mote curari: fen er= 

neii ipfi nero mo^tui funt jp tincta feti^e litiininii : accen= 

rpo $ tiiuet in eternii, p, De^ faq? fapientie iuce penetetim 

t)ene» tj. 31ulio?um anime. t^numqueq^ an culme futiire 

X^ccunnum lucam. ni. t)irtutii. E. ^ancti mei qui 

B iUo tpeDefcenes ie^ in ilJo fecuio certame ^atiui 

fu0 ne mote fletit i loco cape lli0. a^ercene^ latioium ego 

i!ri et turtia nifcipuloi? tim rennam notii^. tjfus. 2leni^ 

et multituno copiofa pletiig te tienenicti patris; mei. ^er 

ati oi iunea ^ tiierufale $ ma cenem. llectio nona. 

ritima : et tpii $ fpnonis ^ ne /^T C ipfe eleuatis oculig 

nerat m auniret eii et fana^ xJL^" nifcipfog fuos nirit* 

rent a iaguop^ fut^, i^t xzl 15eati paupere^ : quia neftrii 

^ermo cr commetario tien. efl regnum nei. OBt fi genera^ 

'tturtie q (tiene ptifi. t, tiii. iiter omnitiuis; loquitur : fpe 

ne longe an aunienii t)eniut cialiu0 tamen oculos falua= 

nefcenetis in capii niii cura= to? in nifcipulO0 ieuat t)t W 

tur attaftu HDifcipuli quia i qui t)ert)a intenta co^nis au 

mino|iti9 ia fiit inflituti : in re percipiunt : latiug fapo^ 

monti0 cacumine an maioia ri0 intimi iumen aperiat Commune. i^m. 3fn circuitu tuo tine lu 
men eU q6 nuqp Deficiet Obi 
conflituifli luciDiflima.s ma 
fione0, 31tJi requiefciit facto 
rum anime. ti.Lurperpetua 
lucetJit facti0 tui0 uiie ^ eter 
nitas tempoium. OtJi. (^lia 
31tJi. ij. 3(ufli autem imperpe 
tuum tjiuent. B^ (Bt apun no 

Xminum. Jn lauDitius; a 
Oflo^ii autem anime i 
manu Dei funt et non tanget 
iUo0 to^mentum malicie. p» 
Dominus regnauit. an. €n 
palma aD regna peruenerut 
facti coionas Deco^is merue 
runt De manu Domini. p. 3[u 
tiilate. an. Coipo^a fanctoi? 
in pace fepulta funt et Diuet 
nomina eoium in eternum. p 
Deu0 Deu0. an. 9§artp?es; Do 
mini Dfim tJiiDicite in eternCi 
ps. T5n5» an. Cjcultatiiit fcti 
in glo^ia letatiuntur i cutiili 
bm tm. p. LauDate. Capm 

BiReDDet Deu0. i^pmn^ 
Cr gloiiofe martpiuf : 
co^ona cofitentiu: qui refpu- 
enteg terrena: perDucig aD ce 
leflia 

^urem tjenignam piotin^ : 
appone nrig tiociti^ : tropftea 
facra pangimujs : ignofce qfi 
Deliquimu0 

'CCw tJicis i martp?it)9 : jBceDo 
cofefl^o^iti^: tu tiicenfa crimi 
na : DonanDo inDulgentiam» X>o patri fit glia: eiufq^ fo 
U fiUo : cum fpii paraclito : et 
nunc etimperpetuu. ame. ti. 
Q^iratJiUg Deu0 in fftig fui0 
f^. Ct glo. an. ^Qoiu efl eni 
regnii celoi? qui contepferiit 
VJita munDi. (j puenerunt aD 
p?emia regni et lauerunt flo 
la0 fua0 i fanguine agni» p0 
IBeneDift^. aua an, Eauerut 
fiola0 fua0 (j caDiDa0 ea0 fe 
cerunt in fanguine agni. p0. 
15iiDiftu0, 5)e p?e5 Due ae Di 
canf alterni0 Mitibm p etifi. 
in fef. pfimoiii mar. ta. iii. $ 
ir. !. fuper. p. IBtntt tjel aD 
memo. eojiiDem iiXbni, ita q^ 
fp in p?imi0 ti an. 3[fioium 
efi enim. ©9. tJt^. 3D. i. an. 
31ufi02ii aiit. p. ^tm i noie. 
9D iii, an. Cum palma. p0. 
Hege pone. cp^. IReDDet De^. 
ISr. Letamini i Diio» Ct erul- 
tate iufii. 13^. Ct glo^iamini 
omne0 recti co^De. Ct. (^Ua. 
Leta. ^. CruUet iufii. £Dco 
t3t0. ao. Di, a Co^po^a fcoi?» 
P0. Defecit. Cpm. ^apie. jc. 
r^Y^anfiuUt ino0 p ma* 
VXrerutj^ii: ettranfuerit 
tUo0 jp aqua nimia inimico0 
aiit iUoiii Demerfit i mare : 
et at) aUituDie inferoiii eDu 
rit eo0. E. CruUet iufii. 3n 
cofpeftu Dei. ^. Ct Deleftetur 
in leticia. 3ln. (^lo^ia. (Bx* ;b. 
3[ufioi? aie. ©fo t)t0. aD. ir. 
plurimo? mattpi? jFolfo. xMu 

an. Crultatunt ps. e^ix^U y^Jtcuierut i melotis i 

lia. Capitulum ^apientie, r vJL pellitiug capiinis egen 

XOfli tuletunt fpolia i- teis : aguGiati: amicti : quib^ 

pio^u $ oecatauetut no tiignu^ no etat mutiug Jte^ 

mine nomen fanctum tuum alia cap. pfioi? mat. qh ir. lc 

ct tJifttice manii tua lauoa^ tieL iit lec. fjafieant cu^ ^jpa 

uetunt patitet oiie X}zm no^ ftpfto. ao Dttafc^ tieS et an 

Get* E. 31ul}02u aie. 3ln ma matu. et ao. iii. ^ ao. il tj^. ui 

nu oei funt. ii. €t non taget catut i^uri capm, ^apie. iii 

illos toimetum malicie. 31« ^ip' 2IGoni aie in manu Hei 

manu. ^a^loiia. 3[uflo?um. ij» ,X._funt et no tang:et illo0 

^itatJilig. or. tits. 30 tiel. toimentit malicie tiifi funt 

an. 3[ufloi? aute aie. pi. fef . oculi0 infipientiu mo|i : illi 

cpm. Eeooet tieu0. fjp^. iaer aute fiit i pace. ao. t)i. cpm. 

gloiiofe. li ^itat)ili0 Oe^. a. CSfSI coia 60 ^apie. iii. 

abftetget neuiS omne lacftii J^ minitius to^menta paf 

mam atj oculig fanctoiu $ ia fi funt: fpe^ autem illo^ti im- 

non etit amplius neq^ luftus moitalitate plena efl» aD it, 

necj^ clamo? feo nec t)IIu0 00 *-»-' B paucig (Cpm. t)tl. 

loi qin Piioia ttanfietiit, JPiS. ^JL tjerati i multis; tiene nif 

a^agnificat. 01?. tJtS. 3lte fe= ponentut : qtti oeus tentauit 

quuntut alia cap. pfimo^um iIIO0 t inuenit illo0 Oignos 

mat. et tiicat cii. ep. fup^afcti fe. ^t t)t§ .31n natali t)m^ c6 

ptijs altetniis t)icit)9 g et)5. ni fef. f potifi, ertta tep^ pafcf) 

fi. qri. 4)piia IR. t)el |)P2ie lau : ao t)e5. an. 3(ufium nenurit 

fiatieatut. an t)$. $ an matu. Dfisf jb t)ia0 tefta^ : et ofleoit 

et aD. iii. Dicat Cp^. 30 fte. xi illi tegnfi oei. $ Oeriit illi fcie 

^JjrSincti pet fine nicetiit tiam fctoi? : ftoneliauit illum 

J!z} tegna opetati funt iii' in Iat)oiit)U0 et copleuit latio 

flicia aoepti fiit tep^omiflio reisiIIiu0»Q^aiOMpi.fef.Cp. 

nes i jcpo. ati t)i. Cp %)ap. x J^YCccIefiaflici rliiii. 

rjjrancti IuDit)?ia $ i5t)era vJL^^^ facerDos magnus 

J55* erperti infuper et nin- quTin tiiet)^ fui0 placuit oeo 

cula et carcere0 : iapioati fiit et inuentug efl iuflus et in te 

tentati funt in occifione gla* po^e iraciitiie fact^ e recofili 

W moitni funt. ao. ir. Cpm atio.IXii ir. f. tiel. iit cii|)pa 

^apiencie oecimo I)]^flo« t)el cu igpifi lau. t)at)et 

^ B c ti tj Commune et etia i oib^ feC. tini^ pfelTo. 
et po. in tpe pafcl). cotigetiti^ 
tuc ao mtatc^ tJl. u ao mat. 
$ an. iii. uicat Ijoc cjp. Ccce fa 
cer. fupiaoictu. €t an tJi. cp. 
OBtiniftione. ao. ir. cp^ Co- 
gnouit eu. 3|n o!t)9 ;ao alii0 
fef. ta.iii.q?ar. fc.tmi^cofef.f 
ponti» nicitur au. i. tjefperas 
tantu. ©r ^iles rpi. l^p^ 

X^te pfeflToi ntii facrat^ : 
fefla ple&0 cui^ ceielj^at 
per o?tJe: ftotiie let^ meruit fe 
creta: fcaoere celi. Q^ui piu0 
P^utes! {)umili0 punicus : fo- 
blim cafl9 fuit et qetU0: Uita 
Dfipfenstiegetauitei^: co^po 
ri0 artu0. jp;ti facru cui^ tu 
mulu frequeter : mefiia lan- 
guentii mooo fanitati : quoU 
6et mo^fto fuerit grauata: re 
ftituunt rtntie nuc nofier 
choim in Bonoie : ipius; ftpm 
nu canit bunc litjeter : t)t pii0 
tim meritis iuuemur : oine p 
euum ^it falug illi Dec^ at^ 
t)irtu0 : Qui fup?a celi refioes! 
cacume: toti^ muDi macj)ina 
gut)ernat:trin9 etDn^. ame. 
^ ^mauit eii Diis <$ oimiiit 
eii. ©r. ^tola glie inDuit eii. 
an. Confeflo? Dfii. B aflan^ 
te pletie co?rot)02a ffta iter^ 
ceilione i)t q Wio^ poOere p 
mimur teatituDinis tue glia 
fut)leuemur : u te Duce eterna 
pmia pfequamur. p q^gt. oi? O^p0 fepiterne tzm : ^ 
tieati» B. cofelToiig tui 
atq? potifici0 booierna fefli^ 
uitate letificas! tua fupplices; 
ero^amug; clemetia Dt cuius 
folennia Deuotis oflOlciig tje- 
neramur tim piis fuffragiis 
eterne Dite remeoia cocequa 
mur. Per. aiia o^atio. 

»a q0 op0 Deu0 : t)t tiea 
ti5S, pfeiroii0tui att^ 
pontifici0 t)eneraria foleni- 
ta0: et Deuotione not)i0 au- 
geat et falute. iper. Cum tje 
ro Duo fe. t)niu0 cofef. $ po. 
fimul cotigerit : tiic fiat meo 
ria De alio fef. cti |)ac an. ^i 
milatjo eu t)iro fapieti q foi 
ficauit Domii lua fupia petra 
)Q^, 31ufiii Deourit riii0* iSDi?. 
t)tDecet. aD matu. i fef. ir. f. 
t)el. iii. q biit inuita. Dup* 3In 
uitato 2:tnii Deii in trinitate 
fiDeliter aDoiem^ €m^ fiDe 
Deo t)iuit (ctti0 pful. B, p0. 
^mitz erulte* 3in fef. iii* lec. 
qn muita. e fimpf. 3lnuitaf. 
Eege cofelToi? Dtim. 2Ienite 
aDo^em^. p. Oeite. p^. 3lfle co 
felToi. 3|n.i. noc. an.^Beatu^ 
t)ir q i lege Diii meDitatJitur 
t)olunta0 ei9 pmanet Die ac 
nocte : et oia qciiq^ faciet fep 
Piofperatiuntur. p. "Beatu^ 
t)ir. a. 15tii0 ifle fanct^ q con 
fifu0 e in Diio : pDicauit pcep 
tum Dtii conftitutU0 efi i mo 
mm cofeiro2i0 f ponti, jFolio» rctJiii. 

te Cancto tim. p. IXuarefre» fuis placuit tieo* 31tieo iure-- 

an. ^n e0 glo^ia mea : tu es iuraoo fecit illu tn^ crefce* 

fufcepto? me^ niie tu eralta^ re in pletie (ua. tj. IBenetiiftio 

caput meu <$ erauoifli me ne ne oim gentiu Denit illi <$ te 

mote fanfto tuo, p. Domine fiamet u fuii cofirmauit fug 

qiuiD muL iJ. amauit eum no •tt' caput ei^.JDeoXcojii 

minu0. ilectio piima. ^m ,B 610 oenuo mannatis 

ȣDminicu0 fermo que tan$ nitiflimig ferculig : lic 

netjemus oe0 no folii celefliii neliciai? copia fpiia^ 

fluniofe : tjeriietiam fapien^^ lis erutierat Dt ! )6bo nei atiii 

ter aunire tni no0 opo^t^ f)u net cfi jpfeft^ comenat : almn 

militer ac neleftatiliter otie^ net etia qb fiuul^ (ugat* Jiti 

nire monerationi^ fue \)bicp efl flmul et lacte^ potus; quo 

tenens temperie : t)t nec oui= tenera fineliii nutriaf ifatia 

bm nefint patjula : nec paflo et folinus citius quo rotiufla 

ritiu0 alimenta : quena fpeci perfeftoi? iuuet^ fpiialia Cfte 

aliter foUis piecepit notJis : q tJirtutis accipiat icrementa» 

nam t^ero giialiter notiis! et l^, 3lurauit nii0 $ no penite 

t)otJi0. B. OBuge tione ferue tJit eii, Cu eg facerno0 1 etnii 

et fineli0 : quia in pauca fui^ ^c6m o?nine melcljifenecl) 

fii fineli0 fup^a multa te con d. 2Dijcit nri0 niio meo fene a 

fiitua. 3lntra in gauniii niii nertris mei0. €u. (3\ia. ^e^ 

tui. li Diie quiq^ taleta tra^ cii»3ln« ii^noc. an, 3[nuocante 

ninifti micbi : ecce alia qui^ erauniuit nfig ffttn fuii Dm 

fuperlucratus fum» 3[ntra i erauniuit eii $ coftituit eii in 

gaunium* ilectio fecunna. pace, ps; Cii inuocare, a. £e^ 

Hr^£Dt)i0 mc^ in eft feruif tentur ome0 q fperat i te nfie 

JL,£quos ille pcfamilias qtn tu t)itnirifti iufto : fcuto 

rei? oim niig an f)ec i magna t)one tjoliitatj tue co^onafti 

nomo fua conftituit: t)t)i po eii»p.2Iert)amea.a. Oitenfis 

pulo eiu0 t3ert)ii gratie mini nr : $ anmiratile eft nome tu 

ftremu0 fpaliter iniungitur umint)niuerfaterra:qiglia 

fancte p^enicationis oflOlciu^ et tonoit coionafti fctfn tuii 

generaliter i3o mhin $ tto- et conftituifti eum fuper opa 

f)is falutari0 innicitur obt-- manuum tuarum. ps. 3[pfU5 

nientia mannatoi?» \^, OBcce tj, 3luftum nenurit nft^ jg t)i^ 

facemos magn^ 4 in niet)U0 ag rectag» Lectio quarta, 

t)t)ii 
Comune XlBi p?o?fu0 an Calute co 
inlit tjmuecfi^ quos! 
Dfis faluare tJignat. 3f)i e qd 
oi etati pgruat. 31tJi e qd oi 
43feflj(oi pueniat» 3l{Ji auoiui^ 
mu0 pcepta q faciam^ : ibi co 
gnofcim^ pmia q fperemus. 
3|tii e iulfio q nos jp littera Do 
ceat <$ inflruat an fcietia 3|()i 
jpmiflio q p gca^ traftat $ fi^ 
Ducat an glia^ B Pofui ati= 
iuto^ili fup potete et eralta^ 
ni electum oe plefie mea. a^a 
nu0 eni mea auriliatitur ei. 
ti. 3[nueni nauiD feruii meii 
oleo fancto meo tjnri eum. 
a^anu^. Lectio quinta* 
^Jjr(2Bruo2u i^it quo0 po= 
JC? pulo fuo p^epofuit Dfi0 
fpecialiter t)ole0 officiii tie= 
mol!rare : ait quon in euan= 
gelio fepe auniuim^, j^iiis 
puta0 efl fineli0 nifpenfato? 
et p?une0 : que coiJituit nn0 
fupia familia fua t)t net illi0 
in tjpe tritici menfura. T5tu0 
ille feru^ que cu nenerit nti0 
xnuenerit (ic facientem, It. 
a^agnificauit eii in cofpeftu 
regum et nenit illi co^onam 
gloiie. ^'l ^tatuit illi telia^ 
mentii fempiternu. (Bt f. tJi. 

aC[Ji0 e ilJe nn0 fratre0 
jrp0 iine nut)io ^ fui0 
Ducipuli0 ait* Oo0 nocati0 
me magifier $ niie: $ fiene ni 
citi0» ^um etei. Ciue eli etia f^iiim niii familia. nimirum 
illa eli qua ipfe nti0 ne manu 
iimici renemit u niio fuo ma 
cipauit. I^ec autem familia : 
ffta eli eccleiia que 2 oibt ter 
rai? copiofa fertilitate niffii 
nitur : (j renempta fe pieciofo 
rpi faguie gliatur» E. ^fte. 
jl3 rpi confelToi auni rogan 
te0 feruulo0. €t ipetrata ce 
litu0» ^n nefer inulgentia. 
ij. £D fancte. j^ fpnu0 aureii 
niii gratia feruo^ti gemitu0 
folita fufcipe clementia. (Bt. 
(^loiia. ^n. 3n. iii. noc. an. 
Dfie ifle factu0 J)at)itai)it in 
tabernaculo tuo operat^ eft 
iufiiciam requiefcet in mdte 
fancto tuo. ps. Drie qui0 f)a. 
an. ^ita petiit a te $ trituifti 
ei ntie gloiia $ magnii neco^ 
rem ipofuifli fujp eii pofuifii 
in capite ei^ co^ona ne lapine 
p^eciofo. ps. Dtie in t)ir» an. 
JJ)ic accipiet tenenictione a 
niio et miam a neo falutari 
fuo: qi!)ec eH giiatio queren^ 
tium nfim. p$. Diii efl terra. 
^, 3lull^ t)t palma» ia ^icut. 
^ecunnum matbeum. rrt). 

XB illo tpe. Dirit iefu0 
nifcipuli0 fui0 parat)o^ 
lam l)ac. J^omo quina pegre 
Pioficifcen0 nocauit feruo0 
fuo0 et traninit illi0 tona 
fua* et reliqua» £Dmr. beati 
gregojii pape^ Hectio t)it. tjnius cofea*oii0 ^ Doctoii» jFolio» rcir, 

XI cctio fcti euagelii fratres; illumiare $ nemoes; effugare» 

carifltmi foUicite cofioerare ^im, €cce 6omo fine quere^ 

no0 amonet ne no0 qui plusi la ueru.s nei cultoi aljliines 

ceteris in boc miino accipilTe fe ati omni opere malo ^ per= 

aliquin cernimur : afj acto?e manens in innocentia fua. 

miini graui^ inne iunicemur Denit. illi. ilectio nona. 

€\x eni augetur nona: ratio /nrarnis eni locus jpp^i^ 

nes etia crefcunt nono^um. VJLt^tra eU q quaCl an jBe= 

Cato iQit elTe f)umilio? atq^ grinannu nucit num per re= 

an feruiennii neo piomptio? nepto?e noftru in celo collo 

quifq^ netiet elTe er munere : catur. ^en 6omo ifle jpegre 

$to fe obligatio?e ee cofpicit p^oficifces feruis fui0 iiona 

in rennena ratione. B 3IGe fua traninit : quia finelitius 

t^ qui ante neu magna^ tJir fuis fpiialia tiona cocelltt» dBt 

tutes operat^ efl (j omnig ter tJni nenit quinq^ taleta/ alii 

ra noctrina tim repleta eft. aut nuo : alii tio nnu IXuiq^ 

31pfe itercenat p|0 pfti^ oim eni funt co^poiis fefu0 tJine 

populoi?. tiA 3|fle efl qui co^ licet: tJifus/ aunitu0/ Qu^m 

tempfit tJitam munni $ per= onoiatus: $ taftuiS. Ciuiq^ eni 

uenit an celeflia regna» 3lpe, talenta : nonu quinq^ fenfuti 

g^€tt fjo qui (ile. tJiii etia erterioi? fcietia erpmif. 

VJLperegre p^oflcifcit fer= ©uoti^ nero : itellect^ et ope 

uos fuo0 tjocat tii(p an nego ratio neflgnat, Slni^ aut ta 

tium talenta partitur. Ipofl lenti noie tantumo itellect^ 

multii tjero tepo^i^ pofltu= nefignaf* Br. a^iles; rpi glio 

rus rationem reuertit : tjene fe. B. fftiflime. Cuo pio iter 

operate0 ^j appoitato lucro uetu. Culpas; nfas atJlue. ti. 

remunerat. ^eruii nero a tjo Ot celeflis regni fene nalea 

no opere toipentem nanat. mus fcannere. Cuo. <^Io|ia. 

€iui5 itaq^ ifle tjomo efl qui Culpas. ^. £D?a ^ notJi0. il3, 

peregre p?oficifcitur nifi re= 3ifle. tj^ ti femfi ate iauft. in 

nemptoi nofler qui in ea car fe. ir. !e. tmius confef. 3ln fe. 

ne qua^ afliimpferat atjiit in tiero. iiU lec. nicat. ti^. juflii 

celum. B 3fle Jjomo ati ano nenurit. tjel ii, 3[ufl9 tJt pal= 

lefcentia fua partim meruit ma. 31n launitjus. a, Ccce fa 

infirmog curare. Denit illi cernos magn^ qui in nietJug 

ntts claritatem magna cecos fuis placuit neo et inuentus Comune tQ mflu0» j35. Dn0 regnauit» 
an. jl3on el! inuetus Umili^ 
iWi qui coferuatet legem er^ 
celfi, p. 31«&ilate*an* jFiDelis 
feruu0 $ piuteg Que conl!i= 
tuit Dfis fupia familia fuam 
p. Deu]5Deu0» a. 'Beatus illz 
feruus que cum tjenerit Dfts 
et pulfauerit ianua u inuene 
rit eii tiigilante» po, IBeneDi 
cite. an. ^erue tjone ^ fiDelis 
intra i puDium Diii tni* p0. 
£au5. cp5. (ZBcclfaflici. rliiii. 
*^[J(ZBneDictione omnium 
JOo^^ntium DeDit illi Dtis 
et tefiamentii fuum cofirma 
uit fuper caput zim* CiuaDo 
fiunt ir. t)el iit l cum coi f)p^ 
l!o* tmiu$ cofelTo. $ ponti et 
ertra tpu$ pat. tunc Dicatur 
aD lauDes $ aD tii. $ aD fectt^ 
Das t)efpera$ boc capttultt. 
XeneDictionem. Il)pmnu0. 

I(2Bfu reDepto? omnium : 
perpe0coionap?efulum 
in 6ac Die clemetiug : noflri^ 
faueto t)ocitJU0* 
'JXMi facri quanoisi: cofelfo? 
almus claruit : cuius celet^at 
annua: Deuota pletjg tolenia. 
(Xui rite miiDi gauDia: fiu^ 
iujBi caDuca refpueg : cum am 
gelisceleflitJus: letu0potitur 
P2emii0 

Ijuiustienigneannue: notiis 
fequi t)efligia: ini^ pcatu fer 
uuli!5 : Dimitte nora crimfe. jgfitrperer piifltme: titJi pa-- 
triq^ glia: cum fpit paraclito : 
in fempiterna tecula» amen» 
^. 3[uflu0 ger» an. OBuge fer= 
ue t)one et flDeli^ quia fuper 
pauca fuifli fiDet fupia mul 
ta te coflituam Dicit Dit0. p0. 
'BeneQ. oro. t)t§. %i Duo fe^ 
fta t)niusi cofef. <$ pontifi. fi= 
mul ptingitt : tunc fiat meo. 
De alio fef. cum fjac an. 3[fle 
efl quianteDeii. Eequire^ac 
am aD fcfias; t)e5 t)ni9 cofef. 
et pontifi. «. 3luflu0 t)t pal. 
oco t)t0. aD p^ima an. €cce 
facerDo. p. t^tm in nomie. 
3D. iiU an. il3on efl inuetu0. 
P0. ilegempone.cp. iBeneDi^ 
ftionef. © ^imauit eit Dit0. 
(Bt oimnit eQ. ^, ^tola glie 
inDuit eii» €t o^nauit. (^lia. 
amauit i39. 3luflu DeDurit. 
o?atio t)t fup. ^D fertam an. 
jFiDeli0 feruu0. p0. Defecit. 
capm» OBccIefiaflici. rliiii. 

aHDgnouit eii Dit0 in tift 
DictionitJU0 fui0 cofer 
mnit illi mtam fuam : $ in= 
uenit gratia co^a oculi0 Diti 
iSr. 3luflii DeDurit Dtt0. Per 
t)ia0 recta0. ti^. €t oflenDit 
illi regnii Dei. IPer t)ia0. (3\o 
ria 31uflii iJ 3!ufl9 t)t pal. ofo 
t)t fupia» aD. ir« an. ^erue 
tjone $ fi'DeU0* p. agiiratJilia. 
/T\ cp. €cclefiaflici rliiii. 
JLUL00nificauit eum cofpe Wim toMoiifi ^ potifici0. jFof» c 

ftu regum (j neDit illi coiona ruptionig moleftia : De etnis! 

glo^ie, ta. 3luGu0 m palma gauDiig i illa celeai Cene glo 

flo^ebit» 3fn Domo Drii. lirus. riatur, tectio tcrcia, 

^icut ctl}f litmi multipli* r4N^2Inc ei ati nomini fui 

catiitur» 3ln Domo nfii» 0lia. VJLff^utiium perfecte in^ 

3[ufiu0 palma. W, 3iuttus tromittit quatio in illa eter^ 

g:erminat)it» oco. tjt^. 90 fe^ na patria airumptus at^ an 

cuDas tJCifias. a. €cct facer- gelo^um cetitius; aomirtus : 

500 ma0:nu0. pi fef . cjp^. IBZ' (j(cinteriu0 gaunet oe munere 

nenictionem. ^i nupler fef. m no iKt qa ia erteri^ noleat 

fuerit ti ©♦ ^ancte* JI3. rjpi ne co?ruptione. Lcftio iiii. 

cofelToi. ^inaute nullu ©r, jGjr€ruu0 qni operari ne 

nicatur i^^, 3lefu renepto?. J!^ taleto noluit cum ner^ 

ij. 3Iufiu0 ger. tc an, 3fle el! fji0 ercufationi0 an nttm re= 

qui ante neu magna^ nirtu= nit nice0. Diie : fcio qi bomo 

te0 Ojpatu0 elJ et omi0 terra nuru0 e0 : meti^nbi no femi^^ 

noctrina zim repleta efl : ipe naili : ^ cogrega^ ntii no fpar 

intercenat ij pai0 oim popu fifli : ^ time0 a&ii $ atifconni 

lo^u» p0. ^St. £Dco. 3ite alie taletu tuii i terra ecce f)atje0 

iec. tjni^ cofef. (j poti. ilec. i. qfi tuu efl. Jl^otannu nero q? 

^Jjjf Cruu0 iQit qui gemi- inutili0 feru^ niim nuru no= 

J5^ nata talenta retulit a cat: cui tix an lucrii neferuire 

nomino launat at^ an eter- nifltmulat. OBt timuifTe fe ni 

nam remuneratione pernu= cit in lucrii talentum erpene 

citur cum ei noce nfiica nici- re: qui 6oc folu timere nebue 

tur. €uge ferue tione (j fine* rat ne {)0C fine lucro an no= 

li0 quia fuper pauca fuifli fi- minii repo^taret. Lectio. t). 

neli0 fup^a multa te confti- ^jTOnt aiit pleri^ intra 

tuam intra in gaunium no- J5!^ fftam ecclefia quoi? ifle 

mini tui. lectio fecuna, feruu0 pmagine tenet q me^ 

^^~^aucaquippefratre0fiit lior^ nite nia0 aggreni metu 

fj^:^ tiona omnia piefenti^ unt : f tfi iacere in fui co?po= 

nite qptiilitjet elTe multa Di^ ri0 ignauia no pertimefciit. 

neantur in coparatioe retri^ Ciiq^enipfto^e^fecofinerat: 

t)utioni0 eterne. ^en tunc fftitati^ t)ia0 arripere trepi^ 

fineli0 feru^ fupia multa co= nant f remanere i iniqtatitj^ 

fiitur quano neuicta omi coi fui0 no foiminat. iLectio. t)i* Comune ^jrCD quia indrco melio 
J^ ris f)at)itu0 t)ias et re^ 
ctio^is tJite app?ei)enoere ar 
cem nolunt quia infirmojs iz 
eflfe cofpiciunt quaCi et pcto= 
re$ fe fatentur : et Otim repel 
iunt eumtp in quo fanctifi^ 
cari oefiuerant refugiunt et 
uelut in perturt)atione pofi^ 
ti confilium non f)al)ent ou^ 
mo^iuntur ^ tiita timet. On 
De et {)uic feruo piotinus re 
fpooetur. ^erue male piger 
fcieftas quia meto t)t)i no fe* 
mino : et cogrego \)bi no fpar 
go, £Dpo?tuit ergo te oare pe 
cuniam mea numulariisi t)t 
ego t)enien0 recepilTem t)tiq^ 
Quoo meum el! cum t)fura* 
(ZEuangeliufc65 matbeii.rniii 

XB illo tjpe. Dirit iefujBi 
nifcipulis! fui0 Oigila* 
te : Quia nefcitis qua ftoia Do 
minu0 t)efler Denturug fit. 
OBt reliqua, ©melia t^enera^ 
t)ili0 beoe p?e(f)iteri leftio W 
I^ac fimilituDine otiDit Do 
minus atuetu fuii fp Defiere 
effe fufpectG Pater familias 
eni anim^ noller efi ^ co^p^ 
et ofa officia co?poii0 mo^e 
patriffamilias regit et con- 
tinet. jFur aut mo^s efl ip^o 
uife aDueniens» lectio t)iii. 
Ew^ iffitwt: Domu perfoDit 
cum mo?0 repete t inbito: re* 
pentinu traiitum parat Pa terfamilias t)ero U fciret aD 
uentii furig t)ti(0 tJigilaret 
et non fineret perfoDi Domii 
fua quia (i animug noller fe 
Dulo Diem mo?ti0 infpiceret 
(ine Dut)io a to^po^e fuo pet 
omnia t)igilaret Lectio. ir. 
Jgeruu0 autem fiDeIi0 et p^u 
Den0 intelligitur c6o2U0 apo 
fioloiu $ imitatoiii eoiii iRe 
cte o?Do apofioloium feruu0 
fiDeIi0 $ p?uDen0 Dicitur. Si 
Deli0 enim efi : quia fiDeliter 
et Deuote fut)fiantia Dfii fui 
Difpenfat. PiuDen0 efi quia 
in Difirit)uenDo capacitatem 
fingulo^um Difcernit. C 3|n 
natali tini^ confefio^i^ et Do 
ctO2t0 %)i ep0 fuerit tota ca^ 
tetur l)pfio?ia Dni^ confeffo. 
et pontt. ^t t)eto ep0 no fue 
tit totum fiat fetutttum fi^ 
cut tn fefio fancti {)tetonimt 
P^enotatii e. 3|ta tame (^ tn 
fefio fanctt augufiint epifco 
pt et Docto;i0 Dtcat aD t)ttaf 
q^ t)efjpa0 ^ aD matu. $ aD iii 

»€Dtt Dfi0 con^ (6oc cp 
feflione fcto fuo et tx- 
celfo in Detto gIo?ie De omi 
coiDe fuo lauDauit Dominu? 
$ Diletit Deii ^ fecit illu €)ro 
^QTjP auDi Dfie Piece0 nra0 
VjLQW^iSi in fancti. B con* 
fefl*o?i0 tui atq^ Doctoii0 fo* 
lennitate Defetimu0 t)t ^ ti'- 
ti Digne metuit famfati : ei? t)niU0 cofeflb^ijB; et Uoctons JFolio. ti, 

intcrccncntibus mcritis ab tatur fo^as $ concultctur afi 

omnitius no0 atjfolua^ pcc= {)ominit)U0. %k qui rctro ua 

cati0. Ipcr nominum noflrii nit ncc ipc fruftum ferrc nec 

Crpofitio cuangclu alio0 tialct crcolcre fen |)iici 

X^ecunnum matbeum. tur at ecclefla* Hectio nona. 

115 illo tempo?enintie* O[O0 efli0 lur munni a luce 

fu0 nifcipuli0 fui0 OO0 efli0 Dera que cf)|iflu0 efl illumi^ 

fal terre qp fl fal euanuerit in nati : apofloli lur munni ap 

Quo falietur (Bt reliqua pellantur quia per ipfo0 Iu= 

fiDmelia ercerpta ne niuerfi^ ce finci et fcicntic illuminan 

tractatit)U5 Lectio feptima. nu0 erat munnu0. Jl3on po^ 

j^al appellatur apofloW : qt tefl ciuita^ at)fconni fup mo 

per ipfo0 nniucrfu^ Jominu tem pofita f)OC efl apoflolice 

connitur genu0 Cerre enim folinita0 noctrine fuper in= 

nomie ftumana natura figni figncm magnamcg iufliciam 

ficatur : fali0 ncro ncrti fapi funnata : qua fignificat etia 

entia IXuon autem apfo0 tu mon0 ipfe in quo nomin^ ni 

00 celcfli ac niuina pleno0 fa fputat. Ipotcfl igitur mon0 

picntia faluato? fal terre no ifle ipfum fignificare ne quo 

minat: oflcnnit fatuo0 ee i\i fcriptum efl. Oenite afccna^ 

nicanno0 qui terrena tin fa= mu0 an montem ntii (j an no 

piunt : qui tempo^alium bo-- mum nei iacot). ^n autem» 

noium ncl copiam fcctatcs : ii. et laune? t)t fupnotatum 

ncl inopiam mctuctc0/ amit efl. ^n tertiam capm. Denit 

tunt eterna que nec nari pof nominu0 confcflioncm. an 

funt at) f)ominit)9 nec aufer^ V^fertam capitulum. 

ri €iu Lcctio Wi, A^^t^it illi nominu0 co 

X>otannum qp fali0 natura tra mimico0 potctiam et fla 

infecunnitatem terre facit u re fecit canto|C0 contra alta 

ira nictor^ neuicta0 t)?t)C0 fa re : et in fono eo^um nulcc^ 

le fcminatat ne quincm i ei0 fecit monulo0» an nona Cp 

gcrmcn o^irctur 3Ita $ apo^ ^grapientia launaftit a- 

floli ncflructo regno pecca^ J^5 nimam fuam et in no^ 

ti : gcrmcn nitio^um compe^ mino F)ono?at)itur : et in me= 

fcebant. Ciuon fi fal euanue nio populi craltatitur et in 

rit : in quo Calictur an nicji^ plcnitunine fancta anmira^ 

lum tialct tJltra nifi \)t mit^ titur. 3|n natali tini' co* 
B c c c wim at)tiati0« 

fe(ro?i0 ^ abbati$. an tjeCBas fiquinem Dirtutu eiu0 gratia 

ftifi pfal. an. amauit eu nns non fermoniftus erponenna 

et oinauit eix flola glo?ie in= fit : fen operibus comp^otian 

nuit eii : <$ aD po^tas paranifi na» Cum eni tJicat fcriptura 

coionauit eu. p. feri. capm. glo^ia pci0 efl filius; fapie0. 

XO11U0 coi fuu tranet an duate f)uiu0 gloiie funt: qui 

tJigilannii niluculo an tantoi? filio?um fapientia et 

nfim q fecit illu : $ i confpectu neuotione letatur in rpo eni 

altiOimi nepcabitur, W^, Oir iefu p euangeliu ipfe no0 ge 

ifraelita. p^. 3ifte pfelToi niii» nuit lam. (Suge ferue, !cc. li. 

a^. amauit eum nri0. an. %U Qjiic^^ igit in fjac ffta ple 

milatjo m niro fapienti qui hz poteG elTe nirtuti0 et gra=^ 

enificauit nomu fuam fupia tie : ne boc quafi ne quonam 

petram. p0. ^agnificat» oi;. fonte luciniflimo omniii ri* 

fi 4)p?ia batjeat nf ne comuni uulo^um purita^ emanauit. 

»€m (ini fieatum, B. OBtem quia caflitati0 <$ alia= 

cofeflniem tuum atc^ rum nirtutii poUetiat i)igo= 

at)t)atem fanctitati0 gratia re : quia at)flinentie gloiia^ 

neco^afli : ipfiu0 meriti0 fac t)atur anguflii0 : quia t)Ianni 

no0 t)oni0 operit)^ at)unare : menti0 pienit^ erat lenitati0: 

nt a te fiimo t)ono oe qfi er- omnium enim i nominu ^^ 

penit mereamur ipetrare* u* uocauit affectum. €:n aute 

an matutias. 3lnuitatoiiu. W^nu 3luflu0 germiat)it iae 

31ufi9 fioitbit p0. ^ilenite er. quire in coi nniu$ mart|?|i0. 

i&equire in coi mxin^ marti? J3n et cogrue i 6ac nie (f. iii, 

m 3ln fefli0. iii. leftio. quano quam not)i0 tieati. B. patri0 

3Inuita. efl fimpler. Jnuita. nofiri cuiu0 an paranifum 

iRegem pfeCfoiii, ps. Umitt. tranfitu0 erultabilef rennit 

f)pmn9. 3|fie confeiTo^ 3in. l Piefenti0 pfalmi nerficulum 

noctur. et in fequetit)U0 noc^ necantauimu0* 3ln memo?ia 

turni0.ane. ^P0, ot^^necom^ eterna erit iufiu0. Rm. Oir 

muni t)niu0 confefl^oii^ $ p6 ifraelita gaune co&ere0 tW'- 

tifici0. lectio piima. fii intercene pio not)i0. tiru0. 

jgcn fanfti ac fteatifiimi pa^ Ot P2ecit)U0 tui0 a neo tieni-' 

tri0 nofiri» iQ, cui^ fjonie fe- am fperemu0 neuoti an te c6 

fia celet)2amu0 laune^ anni^ fugimu0. 3lntercene* aio^ia 

nifl*e aliquin necerpfifle efl» cu patri» 3lntercene* Jn. ii, noc. Comune JFof. ciu 

an. 3[nuocant0. ps. Cum in== fuls pfal. fequctut. iJfu0* 3Iu 

uocatLt fctcrcafiecumfuis 1JU0 Dt palma. %c6m luca. 

ps. \j. 3[u0um Detiurit^ r. iiii *Tp' 515 illo tempo^e nirit ie^ 

X)ig:ne eni in memo?ia Det* ^ M ,-fug nifcipuli^ fuisf. H^e- 

titut tominu qui an gauDiii mo accenDit lucetnam et in 

ttanfiit angelo?ii. Dicit eni aftfcontiito ponit: neq^ fufj 

fetmo niuinus. Bz lauoes mooio : feD fupet canDelati^u 

Jominem in Dita fua. Can^ Ct teliqua. ©melia tjeneta^ 

U Dicetet lauDa poG moitt tJilis tJCDe P2eft)]?teti. fc. t)ii. 

^agnifica poft cofumma- De feipo Diis tioc loqt ol!e 

tionem. ^n aute» IR-m ^a- Des ^ U fupia Diretat mlln 

gnificauit. Hectio quinta giiationi neqp niCi fignii ione 

X)wplici eni er caufa titili^ ^jpftete DanDii nequaq? tame 

eft J)ominu5 magis memoiie lucis fue clatitatem fiDeli^ 

lauoe oate $ t)ite m illo po= tius occultantiam* K-m 3lile 

tiflimii tempo^e metita fan== efi qni ante Deum* f. \)iii 

ftitatis ertollas: quanoo nec XP^ quippe lucetna acceDit 

lauDantem aoulacio nocet: (im teflam ftumane natute 

nec lauoatum tentat elatio. flama fue oiuinitat^ ipleuit* 

^u autem» ©•. 3mauit eum IXua jpfefto lucetna nec cte- 

Diis $ o^nauit eum flola glo Detib^ atifcoDete nec moDio 

tie inDuit eu^ Ct aD po?ta0 fupponete : l)Oc e fut) mefuta 

pataDifl coionauit eum. tJ^, le^t^ iciuDete : t)f intta ijni^ 

3lnDuit eum Dri0 Io?ica fiDei iuDee getis tetios tjoluit co= 

et o^nauit eum* OBt ao. f. t)i. bibm. ©r 3[fle bomo. lec. ir. 

HauDa etgo pofl peticulii : g"eD fufi caDelat^um inqnit 

p?eDica fecutii : lauDa Duci0 t)t qui ingteDiiitut lume t)i= 

t)ittutem feD cum petDuftus Deant. CanDeIat)2um eccle^ 

efl aD ttiumpF)um. ^m au- fiam Dicit : cui lucetnaf fuje- 

tem t)iues tuto poflit ac fine poluit : quia in nofltig fton- 

ttepiDatione lauDati : qui et tibm fiDe fue incatnationis 

De p^etetito meminit fe 6at)e afiSrit : t)t qui ecclefia igteDi 

te quoD Doleat : et De fututo fiDelitet t)0luetint : lume t)e* 

DiDet fit)i fupetefl^e quoD ti-- titatj palam queant intueti» 

meat. ^ ^ancte» iQ rpi co^ Cu. a. ^iles; rpi glo^iofe. 

fefliJi. 3n. iii, noct. a Domie B. 3in feflis ir. lec. iJf^. flD^a 

iflefanctu0. ^ cetete ane cum p?o nofiis. 3ln feflis iii. le. -d. 

c cii Comune 3(uGu miixit. t)! ^. 3luftusi 
t)t palma 3ln lauDltius. an. 
31uflu Denurit nfts pet tJias 
rectas! ^ oftenUit illi regnum 
Dei, p0. Ditj5 regnauit. a. Bo 
eft inuetu0. ps. 31ut)ilate. an, 
jFineUis fetuu0» p0. De^ Deug; 
meu0. a. 15eatu0 ille. ps. IBt 
nenicite oia. an. ^erue ftone, 
p. Launate. requite ftas. iiil 
aiia0. in lau. in coi mim co= 
feiro?i0 t pontifici0. cp. 3(u^ 
ftu0 toi fuu. ftp9, 3[efu tene^ 
pto?. ;ti. 31uftu0 getmfabit. a. 
OBuge fetue p0. 'lBenetiiau0. 
oto t)t5. an. i. an. 3[uftu ne- 
Hurit. p. Deu0 in nomie tuo* 
3D iii. an. il3on eft. p0. Hege 
pone cpm. 3luftu0 coi fuum. 
l^. et )). aD oe0 bo» Dicftt m 
fupia in coi tmiu0 cofefl^o^i^ 
et pontifici0. 3D, t)i. an. jFi^ 
DeU0 Cetuu0. p0. Defecit. cp. 
(^jTi ti magn^ Dii0 Dolue* 
jSzy titfpfi itelligetie teple 
tiit iM et ip(e taij bl^mbm 
mittet elOQuia fapietie fue et 
in o^atioe confitetiitut Dito. 
3D nonam. an. ^etue fione. 
P0. a^itabilia. Capitulum 
^^^Dminu0 Ditigit con= 
ct^fiUu eiU0 $ DifcipUna 
et m lege teflamenti fui glo= 
tiatJitut. ao Defpeta0. an. 
3uflum DeDurit* mio?. pfal. 
feti. cpm. 3Iufl9 coi fuu. f)p9, 
31efu teDepto? oim. i5. ^lufl^ 
getminatJit. an. 3ifle efl aui 
ante Deu. ps. o^gt» oco. Dti. 
31te De quocu(p confefl^o. ao 
Defpa0« an« amauit eu. pfal. 
fetiale0« cpm. Juflu DeDurit 
Dii0 p Dia0 recta0 ^ oflenDit 
iWi regnii Dei (j DeDit illi fcie 
tiam fanctoi? boneflauit iUii 
in laboiit)U0 $ compleuit la= 
t)Oie0 iW» la^ ^ile0 cfiiifli. 
W* 31fle cofeflDi. p. amauit 
eii. an. Confeflo? Dfii B. p0. 
lagnificat aiia oiatio 
Deflo Dtie piecit)9 no= 
.flti0Qua0infana:i.B 
cofeiro^i0 tui folenitate Defe 
timu0 Dt Qui noflte in&iciz 
fiDucia no 6at)emu0 tim Qui 
titJi placuit mzxiti^ ^ mdb^ 
aDiuuemut jpet Dominum. 
aD matut in fefti0 ir. le. t)ei 
in. lec. Qit inuitat. eft Dupler 
inuita. 3|uftu0 floietiit. pfaL 
Menite. 3ln fefti0. iil lec. Qfi 
inuita. eft fimpler inuita. He 
gem cofefli)* p0. Oenite b^^* 
31fle cofefliJi* 31n. i. noc. f i a= 
iii9i feQue. noc^ ae. pfal De coi 
Dniu0 cofef. (t potifi. JLefto. i* 

EEatte0 otieDien0 rpo 
DenDat Que poifiDet et 
elemofgnam Det. Dt De terra 
co? aD celii leuet $ auaritiam 
calcet : Dt aD pfectiois culme 
tota meti0 intetioe feflinet : 
Dt no fit folUcitu0 Que funt 
miiDi feD Que bit funt Dei Dt 


Qe quocutp cofelToie jFolio. cin. 

munnu fibi crucifirii ba&eat tiiis ait Oentiite que poll!^ 

feq^ miino crucifirii erftibeat Uetis! : illun tamen qp atiiecit 

t)t fit oino pauper in feculo ticen^, Date elemofpna oi^ 

et Oiueis in rpo. B. IPer oiOi hm eft pollitiile H aflit tiona 

ne oe coi tjnius cofeflbii^ et uoluntasi : omni{JU0 facile : (i 

afjfiati9 tJicuntur. Hectio ii, non aflit Oira cupitJitas : om 

CXui0 ignoiat lioni jjuius nib^ l mubiz U ferueat cija-' 

magnitutiine tJitiemug i oi= tim. (Encti^ ergo Detjet elTe 

bm tjentjenoarii rerii fuarii comune : tJt oitius tJonet eter 

inefl*e tJirtute/ tjnufquif^ 43= na fel icitag. ^cfi^ mar* xiiil 

p^iii eni fjatjet tionii er tieo : *Tr"iB illo tepoietiiritiefu0 

ali^ eitie Ut/ aii^ aiit fic» l iit .JLtiifcipulis! fuisf, (LJitJete 

eCcce Ijoc tam magnii tonii tJigilate et o?ate nefciti^ eni 

implere pauci pofl^unt, il3un= quatJO tepus Ut (Bt reliqua. 

quiti qi paucis Donatur ifla Dmef tJen,tietiepfjn.lLe.t)ii. 

perfectio ^pterea tietjet efl^e CCiffiiate $ oiate cauto$ eri 

peflimi quicii^ in tjono non flere tiifcipfos fuo0 Diis mo 

poITunt efl^e pfecti, Jl3unquiD nuit feti tit ei0 inHitii tJltimi 

jppterea criflian^ tieijet tJitio tempus oftentiere noluit : q? 

rapacitatis infiftere : qi foi- magiiei illis p?ofuit fjoc nefci 

te nooii poteft oU res fuas re$fcire, 23tfemperfufpecti 

pauperifjus erogare» ile. lui. femperq^ parati tJigilarent. 

J8[ut ioeo tieijet aliena com Cu autem, Lectio octaua. 

cupifcere quia ^jpiia noDum ClnDe fiquitiem tjigilat qui 

poteft oino cotepnere atJiit tjaniis miitii gauliii^ Do^mit 

bot fratre0 atJ tominitj^ jrpi et pieceptis r^inini^ ercutiat, 

anis auertat fjoc tjeug a fi- Otiliter eni o^at qui tale fe 

tielifjus fui0. lectio quinta. erfjitJet tJt jpcipere tjaleat qfi 

jg:poftolu0 ei tjeracif tiicit : in oconitJU0 poftulat te. ir. 

quia neq^ auari neq? rapaces IJefcitis eni quaoo tempus 

regnii Dei poflitJetJunt a^a- fit ac U ticeret Utnt ignoia 

nifeflii eft aiit : quia oi0 qui ftig Die introit^ Oeflri i mii 

a regno Dei alienatiif in eter Dum : ita ignoiaftis et Diem 

no igne cum DpatJOlo eiufq^ eritus tjfi De munDo, ^n. -b. 

angelis DamnatJif» €:n. L tJi ©^a p^o notJis tieate» JQ» 3in 

JJ^oinDe Dileftifltmi filii no feftig \3er0 iii. lec. Dicitur. iJ. 

ome0 pofl^unt implere quoD 3luftum DeDurit tjel, Ufu0» 31n natali 

3[uGu0 t)t palma. Jn launi. puti Hommum efi merces eo 

an. Siullii mnxit p. Dn0 re rum : et cogitatio eo^um a^ 

gnauit. ctalieac. feque.mi. puo altiflimum. 13. joeo ac* 

Cpm. 3[uflus coi fuu. bm^ cipient regnum necoiig $ Dia 

3|efu reoeptoi omniu» Cot^ uema fpeciei De manu tjomi^ 

te^ oc jp oia ficut ne tmo c6= ni. (Bt (^lo^ia lau0 et bonoi 

fef. (j poti. 45. 3[ufl9 germina tiec^ poteflas et iutiilatio pa 

uit* an. oBup ferue p. IBnfi^, tri ac nato et fpiritui fancto 

of aneflo nrte p?ec, an. i. a apun altif. i)|?mn^ fe^ancto 

3luflu nenurit. ps. Deus i no rum meritis. Ei ^wnt quo0. 

mine tuo. an. iii. an. ji3o efl i 'tt^ fumma neitas. ii^. iLe^ 

uentu0. ps. lep pone capm tamini, an. jFulgefiunt xufli 

3luflii nenurit nite, ». tt iJ, et tan$ fcintille in arunnine 

an oe$ boc. nicuf tjt^. in coi to nifcurrent iunicatmnt na 

tjni^ pfelToiis (t poti. an. tJi. tiones et regnabunt in eter^ 

an. jFinelis feruu0. p0. Defe num, ps ^agniflcat ©fo, 

aOfloniuit eu (cit, Cp. *C>Catoium confefln^um 

nii0 ah inimici0 a fenu JC3^uo?wn^ ^^ ^f- ^- ^^^ 

ctO2inu0 tutauit illu et certa nomine tuere pfinii^ t3t quo 

men fo^te nenit illi t)t nince rum fefliuitate annua neuo- 

ret et fciret qm oim potetio? tione recolimug : eo^um iter^ 

efl fapientia» an. ir. an ^er celHone ati omnitiu0 anuer- 

ue iJone. ps. ^iratiilia. Cp^. fitatitjug eruamur. Ig^er, 

^f apientia nennitum iix ^#^9lia oiatio. 

J5^ flii non nereliquit fen A^(Bm qui no0 fanctoi? 

a peccatO2itiU0 Utierauit eu? confeflnium tuo^uf. B <$. B 
C 3in natali plurimoiu con ' confeflionitJUg glo^iofl^ cir^ 

feflo^um an tiel. an. ^ancti cunna^ f p;otegi0. na notiis 

per fine? pfalmi ferialeis, cp. eoium imitatione p^oficere 

an betj^eos feptimo et interceflione gaunere. per 

f^^JLum fafti funt facer^ eunnem. an matutina^ 31n 

^^^note0 fecunnum legem uitato. a^iratiilem neum in 

incirco ip mo2te ^fiitierenf fanctig fui0. CXenite ano^e-- 

jgmanere iefu0 aute eo ip ma mu0 coUaunante^» pi5. Oeni 

neat in eternum fempiternii te» 3|n fefli^ tjero iii. iec. 3!n 

liatiet facemotium» Rm. 3Iu uita. iRegem confef. p. ^tni 

fli imperpetuum tiiuent $ a= tz. tp^. ^acto?u meriti^. ©i plurimo? cofeffoi? jFof, tiiiu 

tnnt Ce fum, Jn. i. noc. an. los tifcumfiece : et ttanfiens 

^ecus Decurfu0 aquaru pla miniliratiit illig» Piecinget 

tauit Dinea iulioiu : feD in le fe : io efl ao retridutionem p 

ge Oiii fuit tiolunta.s eo?um paradit jfaciet illos Difcum 

P0; 'Beatuis \}ix. a. Can$ au bere : in eCt i eterna quiete re 

rum in fo^nace p^otiauit ele foueri. Difcutiere quippe no 

ctO0 Domin^ $ quafi olocau firii ell in eterno regno quie 

fla accepit illos in eternum p. fcere* ^. OBjcultatiiit fancti i 

£Xuare fremuerut an, MH Qloiia, Letatiuntur in cubiU 

f)ominu5 fcitote quia Driis fa tm fui0, \3. Cpulentur $ er-- 

cto0 fuo0 mirificauit, p. €\x ultetip fpeftutiei^ JLeta, r.iii 

inuocarem. ij, LetamL fco i V « H^De rurfus! Dominu0 

SCati fut ferui illi quof VJLDicit ^enient $ recum 

cii Denerit Dii0 inuene^ fient cum adiabam ifaac $ ia 

rit t)igilante0. Oigilat q aD tob. Cranfieng autem Domi 

afpeftii Deri luminis menti^ nu0 miniUrat quia luci0 fue 

oculos apertog tenet» ^iQi- illuflratioe no0 faciat Cra 

lat qui feruat operanDo qb ftre uero Domini eU cum De 

creDiDit. Oigilat qui a fe toi iuDicio aD regnum reDit W 

po2i0 (j neglisentis; tenebiais certe notJis Dn0 pofl iuDiciu 

repellit» JJ)inc enim paul^ Di tranfit quia ati {)umanitati0 

cit* €uigilate iulii et nolite fo^ma in Diuinitatig fue co- 

peccare» Cv afifterget De^ om templatione^ nos eleuat Br» 

ne lactoma afi oculi^ fctoi? 3lufli imperpetuu. ms^ aD. i. 

et ia non erit apliu0 neq^ lu-- tiel. 3ln. ii, noc. an. letentur 

ctu0 ne^ clamo? : feD nec DI- oes ^ fperat in te Diie qin tu 

lu0 Doloi. jCiuoniam piio^a tieneDirifii iuCo fcuto tione 

tranfieriit» ij. Bo efuriet ne tioluntat^ tnt coionafii eo0 

c^ fitient ampliu0 et no caDet p0. Oertia. an. Dado fancti0 

fuper illo0 fol neq? t)IIU0 eCi^ mei0 locum nominatum i re 

Ciuon iam^ Lectio (ecunDa, gno patri0 mei Dicit Dn0. ps 

*¥^3lc rurfu0 ait, ^o^a efi Diie q0 lia. a. ^ci0 q i terra 

4[,Jf xam no0 De fomno fur= fiit ei^ mirificauit oe0 tiolii 

gere. ^eD tienien^ Dii0 quiD tate0 mea0 iter illo0 p. Con 

ferui0 tiigilantil)u0 erfiitie^ ferua. tj Crultet in^i. L iiii, 

bit auDiamu0. ame Dico tio^ /nfC tranfire tim eli in tii0 (^ p?ecinget fe et faciet il vJLcIa^it^C ^^^ fpeculatio ec: Comune nem nos; tmcere cum m qnz'^ 
in fjumanitate in iunicio cet« 
nim^ etiam i Diuinitate poll 
iunicium tiineamus. ao iu- 
Dicium quippe tjeniensi i fo? 
ma Cerui omnib^ apparet : qa 
fcriptum efl. Qinebunt eum 
in quem tranffirerunt, ^en 
rep^olJi in fupplicium co^ru^ 
unt. in^i ati claritati0 tin^ 
glo^iam pertra!)untur ficut 
fcriptum efi. Collatur im= 
piu0 ne tJineat gloiiam nei. 
©• iLetamini iuQi et erulta^ 
te in niio. Ct glo^iamini om 
nesrecti come. ^. Cantate ei 
canticum nouum : tiene pfal= 
lite ei i tiociferatioe. Ct. 1 1). 
^^Cn quin fi ferui in p^i 
J55 ma tJigilia negligete^ 
eriflunt. p^ima tiigilia pme 
ue etatis cui!onia t ^5 ne^ 
fic nefperannu : (j a tjono ope 
re celTannum el!. Bm loga 
nimitat^ (ue patientiam infi 
nuan0 x\m/ futjnit. Ct fi t)e* 
nerit in fecunna tJigilia : et fi 
in tertia tJigilia tjenerit ^ ita 
inuenerit : beati funt ferui il 
li. \^. ^ancti tui niie mira= 
tJile confecuti funt iter ferui 
enteg p^eceptis tui0 t)t inue= 
nirentur illefi. 3In aquiiS na 
linis terra apparuit arina : (j 
in mari xnbio t)ia fine impe 
nimento. ti. Oictricem ma^ 
nii tua^ launaueriit pariter et necantauerut nomine no- 
men fanctum tuum. 3n. f . t)i 
»|pkEima quippet)igilia p 
^J^^nieuumtempuseli:ine 
pueritia. ^cfia anolefcentia 
t)el iuuentu0. Certia autem 
fenectus accipitur. Ciui ergo 
t)igilare noluerit in pma t)i 
gilia : cuftoniat t)el fecunna* 
Ot qui conuerti a piauitati 
bm fuis in pueritia neglere 
rit : an t)ia.s t)ite faltem in te 
po?e iuuentutis euigilet. €t 
qui t)igi!are in fecunna t)igi 
lia noluerit tertie uigilie re^ 
menia no amittat. iS-. 3[n cir 
cuitu tuo niie lume eft quon 
nunqp neficiet. Ot)i conftitui 
fli luciniflimas manfiones. 
3lfii requiefcunt fanctoi? aie 
^, lur perpetua lucefJit fan^ 
cti0 tui0 ntie et eternitajS th 
po^u^. Ot)i. €>\om. 3[t)i. 3(n 
iii. noc. an. ^acti qui fperat 
in niio f)at)etjunt foitituni^ 
nem alTument pena^ t)t aqui 
le t)olat)unt $ non neficient 
P5. Domini efi terra. an. 3iu 
lii autem imperpetuii t)iuet 
et apun nominu^ eil merces 
eo^um. ps. Crultate iulJi an 
£D $ gloiiofum eft regnii in 
quo cum cfjiilio gaunet om 
nes facti amicti iJolis; altJi^ 
fequuntur agnii quociic^ ie^ 
rit. ps. Ciua nilecta. ^.3[uflo 
rum anime. ^ecunii fuca. rii. 
^ plunmoiu pfeflfoi? jFolio. cti. 

XJI5 nio tpe, Dint iefus nibus tenemus : cum pet tio- 

Oifcipulm ini^si ^int lii na opera |)rimis; nn0 lucis 

ti tjefiti piecinfti et lucetne erempla monfltamus* De ^ 

atDentes i mani&UiS t)eftti0» fius p?ofecto opetitiust oomi^ 

(Bt teliqua, i)me. tti gtego^ nu0 oicit. Luceat lur tieflta 

® ancti euan (tii pape» L W, co^am bominitj^ m tJiOeant 

gelii ftatteis featilHmi apet- opeta tieSta tiona $ glo^ifi^ 

te e iectio tecitata: feo ne ali cent pattem tiefltil qni in ce 

QuitJU0 ipfa timsi planicie^ al lisi eH. Hr €oipo?a fanctoiu 

ta fo^talTe tiitieatut eam fufi in pace fepulta fut. (Bt tJiuet 

tiieuitate ttafcuttim^ quate noia eoi? in genetatioe t Qt-- 

nu0 ei^ erpolitio ita nefcien netatione. b. ^apientia fan 

tiauis fiat cognita : t)t tamen cto? nattaliut oes popuU : u 

fcientitms! non fit onetofa. lauOe eoi? pionunciat omisi 

£vuia tJitis lurutia in lutJijs ecclefia fanctoium. dEt. f» ix. 

fit feminis! in timtJilico : tefia Duo autem funt que iutien 

tut tjfi0 ^ Oe tipatjolo ao ftea tut $ lumtiog tefitingete et 

tum iotJ loquitut tiiceg» ^it lucetnag tenete. Ut et miitii 

tu0 eiu0 in lutJis eius et fo^ cia fit caftitatis in coipo^e et 

tituoo ei^ i timtJilico tiettis lumen t)etitati0 in opetatio 

eiu0. a p^icipali iQit feru lii* ne. HeHepto^i eteni noflto 

tio?u noie lurutia oefignat tmum fine alteto placete ne 

cu Oiis Oicit, ^int lumtii tje quaf poteft Cafiita$ et* 

fiti p^ecinfti, E. ^acetootes go non magna eft fine tiono 

du0 inouant iufiicia. & fan opete : nec opug tjonum e ali 

fti tin?i erultatioe erultatiiit. qD fine cafiitate ^eo fi tJtru 

11 3IIIUC ^Ouca co^nu oauiti q^ agitur reflat t)t quif^s ille 

paraui lucerna rpo meo. (Bt. efl : fpe ati fupna patriam te 

lZutiO0 eni piecigi l Wt uat K. ^int lumtii tjeflri p 

mu0 cn carni0 lururia p con cincti et lucerne artiente0 in 

tinentia coartamu0. £i| t3e* manitJU0 t)eflri0. dBt t)O0 fi* 

ro minu0 efl mala no agere: mile0 6ominit)U0 erpeftanti 

nifi etia quifq^ fluoeat u bo-- t)U0 tiominu fuu. Ciuatio re 

ni0 operiti9 infutiare : 4)tinu0 uertatur a nuptii0 tJ. ^Qi'^ 

atioitur. <Bt lucerne artiete0 late ergo quia nefciti0 qua 

in manitJU0 t)eflri0. JLucer^ fto^a tiri0 tjefler t)eturu0 fit. 

na0 quippe artiente0 in ma* €t <!5Iia. £lii. t^. 3lufli autej 

B c n ri Communc 3n launib^ gn. 3|uao2u aut 
afe in manu oei funt (j no ta 
get illo0 to^mentii malicie, 
ps. Dn0 tegnauit an, Cum 
palma ao regna pecueneriit 
facti co^onag tieco?i0 merue 
runt De manu Orii. ps. 3iu{)i= 
late. an. Coipo^a fftoi? i pa-- 
ce fepulta funt $ tjiuet noia 
eoi? in eternii, pjs. Deus! oeujj 
meu0» an. ^acerootes oei tie 
neoicite Hiio ferui Oiii tem- 
num Oicite Otto in eternii, p0. 
TBiitiicite. an. CrultatJut fa^ 
cti in glo^ia letatjunt in cu- 
bilibm fui0, ps. JLauOate» cp 
Plureg facti funt» bp^. Eer 
gliofe mart^i?, Cot^ Jp? j^i 
in coi plurimoi^ mar. ;b. ^i 
ratJilig oe^ in fancti0» a. ^it 
liibi vjci p?ecifti $ lucerne ar 
nentes in manitj^ tjfi^ $ tjos 
fimiles Wit^ erpectatiti^ oo 
minu fuii qfi reuertat a nup 
tii0. p. 'BtiO^. on. t)tl. SD. i. 
an. 3[uaoi? aiit aie. p. De^ in 
nomine ^o, iii. a. Cii palma 
jp. Lege pone. cp. piurejs fa^ 
fti fiit facerooteg &ia et U. 
ne coi plurimoi? mar. aD oes 
f)or. Oicant. ao. t)i. a. Co?po 
ra ps. Defecit. Capitulum. 
(QjriPt)iIipenfe$ tertio. 
J^y ancti (j iufli i Otio gau 
Hete i)os elegit De^ in bereoi^ 
tate fitJi.^D. ir. a. Crultat)iit 
fancti. pfaL ^iral)ilia. cpm. IOfti aute iperpetuii i)i 
uentetapuDDfimemer 
m eoi? et cogitatio eoi? ap6 
altiflimu. 3D. u. Des. 3|uflo= 
ru^ aut. pi. fef . cp. piures fa 
fti funt. i5, e^irat)ili0 De^. an 
^anftii efl Deru lume <$ aD= 
mirabile minillras luce 6is 
qm pmanferiit in agone cer 
tamini0 recipiet a rpo fpIeDo 
re fepifnu i § afliDue felices 
letaf ♦ ps. ^gt. 0)^. titS. aD. i. 
t)5. C 3!n natali uni^ i5gi. $ 
mat. aD. i. t)0. fup pos. fet. a. 
^ec e ^go p^uDes q Deniete 
fpofo aptauit lapaDes fuas $ 
introiuit cii Diio aD nup- 
tias. pi. fec. Cp. Cccfia. Dlt. 

»flDmine Deus me^ eral 
tafli fup terra babita 
tionem mea $ ^ mo^te Deflu 
enti Depiecata fum. ^m. Ee 

agnum munDi. Dpmn^ 
31rginis pioles opifer 
q^ matrls: ^go quegeflitpepe 
ritq^ tigo : Dirgis feflii cani= 
mus tropfieii: accipe Dotum. 
Ijec tua Dirgo Duplici ftea^ 
ta : fo?te Dii geflit fragile Do^ 
mare: coipoiis ferum Domuit 
cruentum : coipo^e feclum. 
^nrjz nec moitem nec ami 
ca moitis: feua penarii gene^ 
ra pauefces : faguine fufo me 
ruit fecreta : fcanDere celi. 
Ijuius ot)tentu De^ alme no 
firisi : parce iam culpis Dicia 
Dnius tJirginfe tt mar» jTolio. rtJi. 

remitteng: quo tilii puri refo iil lec. qii eH inuitato fimp. 

nemu^almum: pectoiigftpm Jnuita. iRegem tJirginu tjo- 

num, fTlo^ia patri genite^ minii Slenite anoiem^, pfal. 

PloU: ettitJicomparutriuf^ Clenite. bp, C[lirgini0 4)le0. 

femper:fpiritusalmerie9tm9 3in. i, noc. an. ante tfto^ii l)u 

omni:tempo2efecli,amen. i3 im Dirginis frequentate no 

Diffufa eft gratia in latiis bi% tiulcia cantica Diaginis!» 

tuisf. ^ P^opterea, an. ^i= ps. Domine Drts nofter» an. 

mile ell regnii celoiu fagene ^icut liliu^ inter fpina^ fic 

miflre in mare $ er omni gene amica mea inter filias, p< Ce 

re pifcium congreganti qua li enarrant an. jFauu0 DilJil 

cum impleta elTet etiucenteg lans latJia tua fponfa (j ooo? 

et fecug Iittu0 feoentesfefege DeGimetopn tuoium (icut 

runt fiono.s in tiafa fua ma ooo? tfturis, ps. Domini efl 

Io0 autem fo^ais miferfit. p. terra, ii. Diffufa eft gratia» 

Xa^agnificat £D?atio ^^ Clonia ilectio p^ima. 

Jl^OuIgentia notiis nfie \J^\}oTiit natali^ eU ijirgi 

tieata B tjirgo et martir im ni0 congruum aliquiD tie tJir 

plo^et que tibi grata femjB er ginifiu.s eft loquenoum. Jm 

titit : et merito caflitatis! et maculatus enim Domin^ im 

tnz p^ofeflione tiirtutig. Iper maculatam fitJi famula etia 

y^Sryautii no0 aiia o^atio in {joc pleno colluuionu fra 

VjL^^"^ falutaris noCer : gilitatig ftumane coipo^e po 

t3t ficut tie iJtc B, t)irgi0 tue fitam mifericoioiter confe^ 

et martpiig feliiuitate gau- crauit. Jl3atali0 elJ tJirginis 

Demu0 : ita pie tieuotioi0 eru integritatem fequamur. JI3a 

niamur affectu. iper, oo au tali0eftfancte.ji5. o^irantur 

matu» in fef. ir. lec. tin Jnui^ tjiri : non oefperant t)irgine0 

tato ^pm t)enerante0 neum Jl^on autem ioeo Iaut)at)ili0 

at)o^emu0 regem regu. Ciui t)irginita0 : quia et in martp 

in celi0. sci palmam f)Otiie De xibm reperitur : feo quia ipa 

tJit eternam. p0. e:ienite. 3In martp^e^ facit. l^, Diffufa e 

felii0 ix. lectio. tjel. iiU quatio gratia in Ia()ii0 tui0. IPiopte 

eli inuitato. tiup. 3lnuitato. reatjenetiinttetie^ineternu 

^gnum fponfum t)irginum t)erfu0 Dilerifli iuliiciam ^ 

Oenite atio?emu0 tiominum otiilii iniquitatem. Piopte= 

iefum rpm. p. Oenite. 3lnfe. rea beneDijcit. iLectio feciina 

nti ii €ommmz atlXifi eni bumano eam 
polfit ingenio compie 
ijenDere: aua nec natura tm 
inclufit Ieg:it)9. ^ec tJitgo e 
celo accetftuit : quoD imitate 
tut in tetti0. iQec imetito t)i 
uenoi Ubi tifum quefiuit e ce 
!o : que Cpofum Ubi tuenit in 
celo. Ciuonia ego lautiatio= 
ne non fufcepi Ditginitati^ : 
feo erpielfione. ao tem tame 
pettinete atbitto? t)t que fit 
ei pat^ia : qui0 aucto^ appa^ 
teat* I3c Pioptet tietitate et 
manfuetutJine et iufliciam. 
<Bt Deoucet te mitabilit oer^ 
teta tua. t^ Znwi fitlia $ tJioe 
et inclina aute tuam u otili^ 
uifcete pplm tuu ij Homft pa 
ttijS tui. (Bt Deou. JLectio. iil 
Y^^i^ ^^i fit pattia niffi 
^fl^niamus.^ieni ibi e pa 
ttia t)bi genitale Domiciliu^ 
in celo j)fecto efi pattia cafii 
tati0. 3ltaq^ bic aouena ibi u 
cola ea. IXuiD aute efi cafii^ 
ta0 t)itg!ali0 : nifi erpetg co 
tagionig integtitas. atq? ei^ 
auctoie que poITum^ eftima 
te : nifi Imaculatu Dei filium 
cui^ cato no t)ilJit co^tuptio 
ne : niuinitag non eft erpetta 
cotagione. Oioete etgo $ta 
t)itg:!tati0 metita fint. jfpus 
ante tiitgine rpg er t)itgine. 
K. Dilerifti iufticia ^ ooifti 
iniquitate. p^optetea. ^nxit te neu0 De^ tuug oleo leticie. 
ti IP^optet t)etitate u man- 
fuetuOine et iufticia. Onrit. 
($I!a. 2Inrit. 3n. ii. noc. an. 
^pecie tua et pulc&iituoine 
tua inteoe iJfpete ^ceoe ^ tz- 
gna. ps. Ctuctauit. an 3t)iu 
uat)it ea tieu0 tmltu fuo ttm 
in menio ei^ non comoueftit 
ps Deu0 noftet tefugiu. an. 
Snguetum eftufum nomen 
tuu ineo anolefcetule nilere^ 
tunt te nimi0. ps iFunname 
ta. tj ^pecie tua $ puIcW* 
tunine tua. R Jntene. t, ini. 

G©liftU0 tJitginu fpom 
fu0 ate tJitginem fuit 
et inem eft natu0 ne nitgine. 
a patte quine natu0 ante fe 
cula : fen er tjitgine tenatus 
ob fecula. 3IIun natute fue : 
6oc noftte tJtilitatig eft : il* 
lun etat fempet : bot noluit. 
^pectate et aliun tJitginita 
ti^ metitu : c6?iftu0 nitginis 
fponfu0 et fi nici poteft : tW 
ftu0 nitginee caftitati0. 93it 
ginita0 en! ttMi non tJitgi 
nitati0 eft cl)|iftu0 am ^ec 
eft t)itgo fapie0 qua nii0 W 
gilante inuenit que accepti0 
Iampanit)U0 fumpfit fecum 
oleum. <Bt neniente niio in= 
ttoiuit cum eo an nuptia^. 
t). 3(nuenta nna matgatita 
nenit omnia fua et compa^ 
tauit eam. (ZBt tjeniete. ite. n. 
tjnius tJirgis et mar. JFolio. ctJii. 

a3[rgo e que nupfit Dir IParit nos; Dirgo non cum 

go que no0 fuo vitero dolo^e meti^oi? feo cum gau^ 

po^tauit Oirgo que genuit : Hm ageloi? Jl^utrit no0 uir^ 

tiirgo que ijp^io lacte nutri^ go: no co^po^is lacte: feo apfi 

uit. ^eo iam a matre oefce- quo ffirma aobuc crefceti^ 

liamu0 ao filia^. De tJirgi^ populi laftauit etate. ^irgi 

nitjus inquit fctii^ apoftol^ nitas Uei Oonii e mun^ paretS 

Pieceptum Diii no Jatieo» %ii facerootia callitatis! Oirgo 

Docto? gentiii nd Ijatjuit: fta mm ecclie bo^ia e: mi^ quo 

tiere quis; potuit (Bt pceptii tioiano facrificio t)ii5 oiuina 

quioe no fjatjuit : feo tafjuit placat Oirgo eU ecclia qua 

ereplum, jl3o eni poteft ipe^ Ctuouit apoftolu^ tJirginem 

rari tiirginita^ : feD optari. caHam aflignare rpo» ^lirgo 

^ancta mater ecclia imacu el! fiilia fpon : tJirgo eft ciui^ 

lata e coitu: f^ fecuoa partu, tas illa fiierufale que i celo 

Oirgo efl in caftitate : mater efl : i qua nicbil itrat pmune 

efl in p^ole. S. tie tma tJirgi- atq^ imuntiit. IBr. ^uni filia 

ne $ martire B». Oeni fpofa et tjioe et inclina aure tua et 

rpi accipe co^ona quam tibi obliuifcere populii tuii ^ Do 

Oiig jpparauit |) cuiu0 amo?e mii patri0 tui» €t cdcupifcet 

fanguine tuu? fuDifli. (ZBt cii rer fpeciem tua. Cluonia ipe 

angelis in paraoifum itroi= efl Hiig tjeu0 tuu0. p. 3lnDuet 

lji0. tj Oeni electa mea $ po- te Oiig tjeflimeto faluti0 $ in-' 

na in te tfj^onii meii quia cd^^ Dumento leticie circunDaWt 

cupiuit rer fpecie tuam. (Bt te. (Bt cdcupifcet. (Slia. Ciin. 

aiiuo E De Dna tjirgine nd |n. iii. noct, an, ©ec efl que 

martire. la-, 3lnDuit me tn^ nefciuit tljo?um i Delicto {ja 

Deflimeto falutig $ inDume DetJit fructum in refectione 

to leticie circiiDeDit me. €t animai? fancta?. p, Catate. 

tan$ fponfam Decoiauit me u L Bigra fum feD fo^mofa 

co^ona. ijfus CraDiDit auri filia Ijierufalem iDeo Dilerit 

bm mei0 ineflimabileg mar me rer u introDurit me i cu* 

garitas et circunDeDit me Diculii fuii. p. 2)ii0 regnauit. 

Dcrnantitiu0 atq^ cjjo^ufcan an. £D$puIctj?ae caflagene 

titJU0 gemmi0. €t. Hcc, nu ratio cum claritate. ps. Ca- 

»arturit no0 Dirgo nd tate. u. ^"^, aDiuuatJit ea De^ 

tJiro plena feD fpiritu. tjultu. ^ecuDii matljeii. riii. Comune XII3 aio tepoie. Omt ie-' 
(U0tiifdpuli0fui0pata 
ijola ftanc. ^imile eft tegnu 
celoium tbefauto atjfconito 
in agto : quem qui iuenit 60-- 
mo abfcontiit : ^ p?e gautiio 
illius tJaDit $ tjentiit tjniuet 
fa que Satjet : et emit agtum 
illum» €t teliqua» ©mef fiea 
ti gtegoii pape» fi.ectio. nii. 
Segnum celoiu ftatteg ca^ 
tilBmi iticitco tetteni^ teb^ 
fimile tiicitut: t)t J)i0 que ani 
mu0 nouit: futgat ati inco^ 
gnita q non nouit : quatenus 
ereplo tJifitiiliu fe ati iuifitii 
lia tapiat: et jp ea que t)fu tii= 
iiicit quafi confticatu0 inca 
lefcat : tit pet Ijoc quoD fit no 
tii Diligete tiifcat $ incogni^ 
ta amate, »m. Oeni electa 
mea ^ pona in te tfj^onu meu* 
€i? cocupiuit tet fpecie tua» 
iJ. auDi filia 5 tJiDe at incUna 
aute tua» IXuia* tectio. UiU 

eCce eni tegnu celo^um 
tftefauto atJfcoDito in 
agto copatatut : que qui in^ 
uenit 1)6 atifcoDit et pie gau= 
Dio illiu0 tiaDit $ t)enDit tmi 
uetfa que batiet (j emit agtii 
illu» IXua in te fioc quoq^ no 
tanDii eli : qp inuetus tftefau- 
tu0 at)fconDitut tit fetuetut 
quia UuDiu celeflis DefiDetii 
a malignijS fpititit)us cuflo^ 
Dite no fufiScit qui f)OC at) 6u manisi lauDit)^ no atifcoDit. 
Bn\. Pulcbia facie : feD pul- 
tWoi fiDe tieata esi tJitgo te 
fpueg munDu* Letatietisi cu 
ageli0 intceDe ^ oiti^ not)is. 
13 ^pecie tua u puIcl)?ituDie 
tua» £etat)eti0» ilectio. ir. 

XI13 pfenti etenitJitaqua 
fi in t)ia fumus qua ati 
pattia petgimus^ a^aligni 
aute fpu0 itet nolitu^ quaiX 
quiDam lattiiculi ot)(iDent« 
Dep^eDati etgo DeliDetant: 
qui tl)efautU5 putilice in t3ia 
poitant IDoc aut Dico no t)t 
^ximi opeta nca no t)iDeat : 
t)t cii fctiptii Ut OiDeat ope 
ta t)eflta tona $ gloiificent 
patte t)elitii qui in celis elJ, 
^eD t)t pet 60C quoD agim^ 
lauDes erteti^ no quetamug. 
^ic aute Ut opu0 in put)Iico 
quatenus intetio maneat in 
occulto t)t f De t)ono Ojpe jp^ 
rimig ereplii p^et^eamug : et 
tame jp intentione? qua foli 
Deo placete quetim^ fempet 
optemu0 fectetii* ^. Eegnii 
miiDi et omne o^natii feculi 
cotepli ^ptet amoie Diii mei 
iefu rpi. ^nl t)iDi que ama- 
ni. £lue cteDiDi quem Dileri. 
t3, Ctuctauit toi meii t)ett)ii 
tionum Dico ego opeta mea 
tegi. IXue tiiDi, (^lia, £iuem 
cteDi» 31n fe« ir t Dicat i0e ti. 
an lauDeis. ti. HD^a mo nohi% 

tjniu0 tJirginis mar JFof. Mii : dta 13, 3n fef, iJo iii, L Oicat 
ij. ^pe tu, tjcl ti. aDiuua, In 
lau, a, rE)ec e ^p fapicg quS 
Djtsi tJigilante iuenit* p. Dfi.s 
regn^a, iJ)ecefi^gofapie0: et 
tina ne numero piuoentu, p, 
3ut)ilate, an. r^ec eft tJirgo 
fancta at(0 gliofa quia Ofi0 
omniii Oilerit eam, ps, Deu^ 
tieu0, an. oaeneDico te pater 
Diii mei iefu rpi : quia p filiii 
tuii teptatiois ignig ertiftug 
efl a lafe meo, p 'Bfiriicite, a. 
(Keni fpofa rpi accipe co^ona 
quam titii 0110 p^eparauit in 
eternum» ps. lauoate, cpm, 
Domine tieu0, ©pmnus, 

XdBin toiom t)irg:inum : 
quematerillaconcepit: 
Que fola tJirgo parturit : Sec 
tjota clemen0 accipe, 
CXui pafci0 inter lilia: fept^ 
ttoim tJirginii : fponfa^ tie= 
co?an0 glo^ia : fponfifq^ reO= 
0en0 p^emia, 

Q.uocunq^ perg:i0 t)irgine0 : 
fequutur at^ iauoib^: poH te 
canete0 curfitant : temnofi^ 
tiulce0 perfonant 
tlc oep^ecamur largiu0: no 
flri0 anauge fenfit)U0 : nefci- 
re P2Oifu0 omnia : co^ruptio^ 
ni0 tjulnera, 

X)eo patri fit glo^ia : eiufq^ 
foli filio: cumfpiiparaclpto: 
et nunc et imppetuii» 3men, 
tJ^. aoriucentur regi tJirgie^ pofl ea ©r. Ip^orime ei^ affe. 
an. 2Ieniete fponfo p?ul)en0 
t)irg:o p^eparata itroiuit cu 
eo ao nuptia0, p. iBeneOia^. 
flDfo t)t0. aD, t a. 5)ecellt)ir 
go fa. p0. Deu0 in nomie, ao 
iii, an. i^ec eH t)irg;o ffta. p0, 
iLeg:em pone. cp, 2Dfie tieu0. 
ia. Diffufa eft gratia, 3In la 
f)ii0 tui0, ^, p?opterea bnt^i 
xit te De9 in eternii, 3ln. (^lia. 
Diffiifa. ij. ^pecie tua, €)co 
mg. ai) tJi. an. ^tt eGt)irgo, 
p. Def eicit Cp. Ccclia, t)ltio. 
^W^auoabo nome tuu afl! 
JLJLf ue: et coUautiat)o ilia 
in confefljtone : (j erauoita eli 
ofo mea. B- ^pecie tua. OBt 
pulc{)^itutiine tua. tj 3lnteDe 
P^ofpere jpceoe <$ regna, Ct. 
(^lo^ia. ^pecie tua, li. ^"Oin 
uat)it eam, 3D nona. an. Oe 
ni fponfa» pfal. ^irafiilia. 
Capitulii. Cccliaftici tjttio. 

E3I()eralli me De poitio* 
ne $ eripuiHi me tie te- 
poie iniquo piopterea confi 
ttboi $ lauoem tiicam nomi-- 
ni tuo tjomie tieu0 meu0. ®. 
atiiuuaftit eam Deu^ t)ul= 
tu fuo. t5f9, Deu^ in metiio 
tin% no comouetitur. W)tn^. 
(BloiidL pfi, aoiuuaftit W. 
aooucentur regi t)irgine0» 
ao fcftas t)efpera0. an, ^tt 
ell iJgo fapie0, jpi. feria. cpm, 
Dite tieu0 me^. ftp^, jefu co^ Commune 

rona VJirginu. i). aotjucetur obtentu, &lom. "o. Diffufa 

rerji t)irgine0. m. ^imile eft eft gratia in latiis tuis!. B. 

regnii celoi? fjomini negocia Ip^opterea. an ^imile efl re 

to?i querenti tjonas! marga- gnum celoi? fagene. p. a^agt 

ritas : inuenta t)na p?eciofa /^Q^ps! fempiterne ©!?. 

margarita UeOit oia fua $ co V-/^^"^ aucto^ Dirtutis et 

parauit ea^ p$. a^agt. ©co amatoi tjirginitatis : 5a no^ 

t3tS. 3Itc alia cap. t^niusi tiir i)is qs facte. f ^* tJirginis tue 

ginis et mar, et Dicant cii ca tilii placitis meritis comme 

pi. fup?afcripti0 alternijs t)i= nari : cuius! t3ita merito cafti 

citJUj9! per ebDo. Jta tii ^ i p* tatis titii complacuit* IPer. 

miis Dicat cp. Dne lieui5 niii I Cetera oia ao titrafq^ t)ef. et 

fefio fancte agnetijs agatije $ ati mat. $ ati alia^ bom. m 

fcte featberine in W fe. Ur cp fup?a in ftplio. tinius; tJirgiiB 

ConfiteiJOi tiiii. 3ti tJtrafqj et martp. cum ifta oiatione 

t)e5. et ao matu. et ao. iiu cp« Dpiai fepiterne Deuiei. Sti ma 

y^Cccleiiaftici tJltimo. tu. 3lnuit. tJtS. Ijp^. OirgijB! 

VJL^nfiteboi tihi tnz rer p?ole0. 8)uiuj5 obtentu. (^Io 

et coTlauuafto te tjeum falua tia» ae. tjt^. ir. lec. fiat Icto. i. 

to^em meii confiteiJO? nomi ^Jjrjmile efi regnum celo 

ni tuo qtii aniuto? et .ptecto^ J5^ rum tiece tJirginitJ^ q 

fact^ es miclji et litjerafli co? accipienteg lampatjesi fua0 

puiS meii a pertiitione. 30 tJi erierunt oI)uia fponfo u fpo- 

Capitulum Cccliafiici tJlti. fe tiicit t)ii0. 3|fie quinq^ ^ qn 

E3[utiat)it t3fq5 ati moi* q^ t)irgine0 oe0 oino funt a- 

te aia mea tJiim $ t)ita nime rpianoi?. ^etJ t)t tJica^ 

mea app^opinquas erat in in mu0 nobi^ quotJ tieo infpi- 

ferno oeoifum. atJ. ir. capm» rante fentimu0 non qualef^ 

Litjeralii me oe jp. C 3In na cunq^ anime fetj tale0 anime 

tali t)niu0 t)irgini0 no mar» que ()at)ent catbolica fioem 

atit)trafq^t)e0. etiaatimat. $ et t)at)ere t)itjetur tjona opa 

atJ. iii, cp5. il SD contl)io0, r. in ecclefia tjei: et tamen er ip a(Hi gloiiatur i tJiio glo fi0 quinq? funt piutjente0 : et 

netur:noneni^feipm g^ quinq^ fatue. £ectio. ii 

commentjat ille ^t)atu0 eft : \J^(^axt ergo appellate 

feo quem tieu0 commentiat. funt quinq^: et quare t)irgie0 

l)p^. Oirgini0 p^ole^. i^uim mm t)itieamu0 et tjeinoe ce tinius t)ir5im0 non mar. jrolio. cir» 

tera conlitieremus, HDmnis m Uic^ in c6iugati0, Ca- 

anima in coipoie ineo quina men etiam ibi eli fioei tJirgi 

rio numero cenfetur : qi qui nitas que erbibet punicitiaf 

^ fenfibus tJtitur l^icbil efl coniugale, Ba m nouerit fa 

enim ^t fentimu^ er co^poie ctitas Delira no ipo^tune fe= 

nifi ianua quiq^ partita aut cunOti aiam ^ fci^m integri^ 

tiiDentio : aut autiientio : aut tatem fiDei : qua etia fine atj 

ooo^anoo : aut guliatio : aut illicitig atiliinet : ^ tiona opa 

atangenDo. Hectio. iil fiunt tmuquei^ t3el tmaqua 

(Hi erp fe abOinet ab q? aiam tjirginem Hici: Co= 

illicito t)ifu al) illicito autii= ta ecclefia que conliat er t)ir 

tu : ati illicito oDo^atu : at) il^ Qinibm et puerls $ marita= 

licito QiiM af) illicito tactu ti0 feminig et t^ro^atis t)iri0 

Piopter ipam integritate t)ir t)no nomine t)irgo efl appel 

gini0 nome accepit. ^i ftonu lata, CHntie {)oc piobamus 

eli abfiinere al) illicitisi fenti apoliolum autii tiicente : no 

entii motiti^ : et iDeo t^naqq? folis fanctimonialiftug : Ceti 

aia cl)?i0iana t)irgini0 nome t)niuerfali P2O|fu0 ecclefie t)e 

fiatiet quare quiqj atimittun fponfaui t)OS t)ni t)iro t)irgi 

tur: et quiq^ repelluntur. pa nem cafiam erf)it)ere cb^iflo. 

rum efl quia t)irg;ine0 funt : £^^ ^w^a fiw^ws; iL.ec. t)i. 

ct lampatieg f^atient fco^ iiil VJL t)irg:initati0 co^irupto? 

a3[rgine0 p?opter at)fli tipatiolus cauentius efl : con 

nentia at) illicitis fen tinue ipfe apoflolug cum Di- 

fit)U0. lLampatie0 fjabete^ ^ rilTet Oefponfaui t)O0 t)ni 

pter opera tona : De quiti^ 0== t)iro t)irg:inem caflam er{)i= 

peritiu0 0110 Dicit iLuceat ope tiere cftiiflo : atiiimrit et ait. 

ra t)eflra co^am f)ominit)U0 Cimeo aute ne ficut ferpe0 

t)t t)itieat tiona facta t)eflra euam fetiurit in t)erfutia Cua 

et glo^ificent patre t)eflrum fic et t)eflri fenfu0 co^rumpa 

qui in celi0 efl. 31tem tiifcipu tur a caflitate que efl in c6?i 

Ii0 nicit titi0 ^int lumtii t)e- flo. 3ln co^po^e t)irginitate? 

flri accincti $ lucerne arDen pauci fiabent : in coitie ome0 

te0 3ln Iumt)i0 accincti0 : t)ir ftaftere tiet)et. ^cd? mat. rrt» 

ginita0. i Iucerni0 artietit)^^ 'Tr'if3 illo tempoie. Dirit 

^W^oga tiona. Lcctio. t). ^ 1 ,,iefu0 tiifcipuli0 fui0 pa 

JL^g^n folet nici tiirgini rat)0lam banc. ^imile efl re 
B c e e Coe t)muj8 tiitgts no mat. 

gnu ttloin nece tiirginifjug fiU^ ftoiiS angelos fuo0 : f col 

Que accipiete0 lapatJesi Cuas liget De regno ei^ oia fcatia= 

erierunt otiuia fpofo $ fpon- la. 113 eqg; ei in illo regno {)ti= 

fe. OBti?. HDmelia titi grego^ii tuninisi in quo par fuma efl: 

pape De eatic lectione. fc. )oil inueniri fcaoala poterut que 

jgepe t)0]5 ffeg carilHmi am- coUigant. €t tjnne rurfii t^i 

moneo piaua oga fugere mii £iui ergo foluerit tjnii ne ma 

ni bui^ inqnameta neuitare. natisi iCtis minimis ^ tiocue» 

%tr} botiierna ffti euangeUi rit fic bomies : minimus t)0= 

leftioe copeUoi tjobls nicere : cabitur in regno celoiu : tim 

t)t $ fiona q agiti^ cii magna autem fecerit et nocuerit: ^ic 

cautela timeatis ne fi boc qd magnum t)ocatJitur i regno 

a t)o5i]5 rectii geritur : fauo? celoium. lectio nona. 

aut {)uana gca re^rat : ne ap ^TX annatii foluit $ nocet 

petit^ launis furripiat et qfi \lF qn boc quif^ t)oce pni 

foii$ oftenitur : itus at) etna cat : qfi t)iueno no iplet» ^en 

mercenet)acuet €cce eni re- an regnii etne t)titunini0 jp= 

neptO2i0 t)oce nece tiirginejs uenire no tjalet : qui no t)ult 

et ome0 nicuntur nirgines : opere iplere qti nocet* IXuo 

fen tame intra f)eatituninis; ergo i eo minim^ t)ocal)it : q 

ianuam no oeis recepte funt: an 6oc nuUo mono itrare w- 

quia earum quina nii ne t)ir mittit Ciuin itaq^ e fjac fen 

ginitate fua gUam foiis erpe tetia niU piis eccUa celoi? re= 

tiit : i t)afij5 fuig oleum ftate- gnii nr : i qua nocto? ^ mana 

re nolueriit. Lectio. t)iii» tii foluerit minim^ t)ocai)it : 

j^^-^i^ querenii not)i0 ttt qi tmm nita nefpicit : reliat 

^.^-^^n fit celoi? regnii: aut t)t (j eiugi p^enicatio contena 

cur nece iiginit^ coparet que tur. W, HD^a p?o nobi^ fiea* 

etia piunetes t)irgies $ q fa^ ta* B. 3In launitmis. an.ft>ec 

tue nicunt. Dii eni regnii ce- eH t)irgo fapienjS quam nri0 

loiii coflat qi rep^otoi? nul^ t)igilantem iuenit ps. Diiis 

lu0 ingrenit etia fatuig ^Qi-- regum. an. 5)ec efl t)irgo fa-- 

nit)U0 cur (imile efl^e fifiibet pie0 et nna. tc. p». 3lut)Uate. 

^en fcienii efl q? fepe i facro an. ^ec efl tJirgo fanfta. pg. 

eloquio regnii celoi? pfentis Deu0 neu0 meu0. an. IBene^ 

tempoiis eccUa nicit : ne quo nico te pater. p. 'Benenicite. 

aUo i loco nii0 nicit. Q^ittet an. (Keni fponfa rpi. ps. lau 

3ln natali plurima? Dirginu. soL cr. 

Date» cpm. !^m gliat in Hrto» mo?tali0 en! ed memo^ia il- 

bV^' 3[efu coiona Ditginum. lius : qni u apuD Deii nota eH 

tifu9. aoDucentur regi t)ir- et apuo Joie^ ^^ aooucent 

gine0 poft eam, lE^m. ip^ori^ regi ^gines poG eam : iirime 

me eiu0, an. Oeniente (poCo. eiu0 afferent titJi. 3ln leticia 

P0» 15eneliictu0. 02 m fup?a. et erultatione, ^fus. ip^ulie 

30 piima. a. tytt ell tigo fa^ te0 tJirgies acceperiit oleii in 

pien0, p0. Deus in nomine. tiafis fuis. 3ln leticia, (S^Iia, 

9U tercia. an. J^ec efl tJirgo ^icut erat» u* te^» 3lefu co* 

fapiensi et t)na» ps. Hege po- rona tJirginii, t)t§ in lauoi. 

ne. cpm. Ciui gliatur in Ono. tjniugi tJirgi. $ martp|i0. ti^, 

&. Diffufa efl gratia. i3fu0. aooucent regi iJgie0 poft ea 

P^opterea. -df^. %pecie tua. B» Piorie tim afferent tibt 

oco tJt fupia in comuni tini^ an ^ife eft regnii celoi? ta-- 

t)irgini0 $ martp?i0 ao orn0 gene milTe i mari et er oi grte 

l)Oia0 Hicutur. 30 ferta. an. pifciii cogregati qua cii iple- 

5)ec efi t)irgo. pfal. Defecit. ta eflfet eoucete^ $fecu0 Iitu0 

Capitulum. li. Coimtt). r. feoente^ elegerunt homs in 

ee^nloi enim t)O0 Oei e^ t)ali0 fui0 malo0 aute foia0 

mulatione Oefponoi ei miferunt. pfal. a^agnificat. 

t3O0 t)ni t)iro t)irginem caaS o^atio plurimarum t)irginii 

erbitere cftriflo. 90 nonam. et martp^um. SDiatio. 

an. Oeni fponfa. pfal. ^i^ V^Cu0 ^ Jiianii gen^ m 

raftilia. Capitulum. rV-r ao cofeflione tui noi0 

^^3pientia tJincit mali^ ^uocare0 etia in feru fragili 

J^y ciam attingit ergo fi- t)iaoiiam martprii cotulifli 

ne t)fq^ ao finem foititer : et plia q0 t)t ecclia tua !)oc ere* 

oifponit omia fuauiter. Oeo plo comonita nec pati p?o te 

gratia0. R. ijf^. et oiatio t)t metuat : $ celelii0 p^emii glo 

fup^a. C 3ln natali plurima ria cocupifcat. Per oiim no. 

rum tjirginum. 30 t)efpera0 3Iia oro plurimarum tJir» 

fuper pfal. fe. an a^eoia no== ginum non martp?u. flDfo. 

fte clamoi factu0 ell ecce fpo /^^P0 fempitne oe^ qni 

fu0 t)enit erite ofiuia ei. Ca* V^no0 pooneo0 non elTe 

pitulum. ^alo. iiii. Cap. perpeoi0 ao maieflatem tua 

0$ pulc{)?a ell cafla ge* ficut oignii efl ero^anoii fac 

neratio cii claritate : u q00 fanfta0 i3gine0 tua0. K3. 

ttii Comune et B. p?o nol!n0 itetuemre 
peccatis quatum meritig no 
tiis inDulgentiam largiaris* 
Per nnm noliru? iefu rpm. 
aD matutias* Inuitato^iu. 
^gnii fponfu ^t^inn 2lenite 
atio^emu0 nitm iefum rpm. 
jis. Oenite. bp^. jefu coio^ 
na tJirginii. 3n. l noct a. On 
guetu effufii nome tuii iDeo 
aDolefcetule Dilererut te ni= 
mi0. ps, Dtie Dii.s nol!er» an. 
€cce fponfu0 tjenit erite ob- 
uiamrpo Dfio. ps, Celi enar= 
rant, a. ^zc eft generatio q= 
rentium Dfim in iJirginitate, 
miiDa. ps. Dtii efl terra. ij^ 
aoDucetur regi Dirgi. J^m. 
P^orime ei^ afferentur titii, 
Hectio* t. %zmo augu. ept. 

Xil3ter ceta0 paraliolag 
aDtioDiftagfoletqren' 
te0 multfi mouere ifia q Dece 
i)irginitiu0 poiita e et multt 
quiDe bic ntfta fenferiit que 
no funt pter fiDe. ^f quo p= 
titius ei9 oiti9 coueniat erpo 
fitio elaiJOianDii el!. legi eni 
in quaDa fcriptura er ea? ge 
nere q apocripfte noiantur qp 
no fit cotra cat&oUca fiDe f^ 
6uic loco micbi min^ cogrue 
re Difa eft coliDerati oes 6u 
ius (tlituDis jptes De q tii er= 
pofitioe nichil auDeo temere 
iuDicare : ne foite no tin?; in 
couenietia micSi anguflia fe cerit feD mea tarDitas in ea co 
uenietiano intienerit. €l6aiit 
micfji tJiDeat non atJfurDe De 
f)oc loco accipi $ potero bit-^ 
uit et Diligeter erpona. €^n. 
Br. ^nOini tjoce De celo i)e= 
niente ijenite oes ^gines fa 
pietilltme/ oleii recoDite i Da 
fis tjcis Dii fpofus aDuenerit 
\). a^eDia nocte clamo? faft^ 
efl ecce fponfus i)enit. Dleii. 
Interrogat^ Dtis nc (f. ii. 
a Difcipulig De cofiimatioe fe 
culi : int multa q locutus eft 
l)OC quo^ Dirit. Ciic fimile 
eflimatJit regnii celoi?. Dece 
t)irginit)9 que acceperiit lam 
paDes fuas ^ tieneriit otjuia 
fponfo ^ fponfe» £iui^ aute 
er tii^ erat fatue gt quiq^ p?u 
Detes. %^ qutq^ fatue acceptj 
lampaDit)9 fuis no fumpfect 
oleii fecii i t)afi0 fuis cu lam 
paDit)U0. CarDate aiit fpofo 
Doimitaueriit ^ Doimieriit. 
6i@eDia nofte clamo? faft^ efl 
ecce fpofu0 t)enit erite otiuia 
ei. Ciic furrererut oes ^gi- 
ne0 ille $ oinaueriit lapaDe^ 
fua0, €n. B, Stlicit t)irgi= 
ne0 t)inciit miiDu. Ciue pofl 
t)iaoiia t)inci nd no^iit. tJ^. 
'Beate De p?elio reDeunt et 
f)ofle t)iarice0 mo^ieDo De= 
uincut. IXue pofl. ileftio. iii, 
G[t Direriit ille flulte aD fa^ 
piete0 Date not)i0 De oleo t)co 

plurimaru tJirginu jFolio, cxu 

cii lampanes! nce ertinguunt» ijpter cu uirginitatig nome 

iRefponerut fapietes oicete^ ftonoiabile e cur receptiis er= 

ne foite fuflSciat nobis f t)o cMiic^ coe e neitie qti dbi 

tJis» 3te potius! ao tienOetes uult nueru0 in t)traq^ parte 

et emite uot)i0. (2Bt tium eunt ^narius : quiti aut fignificat 

emere tienit fpofus : ^ q para oleu mirfi uitiet qp fapientes 

te erat 3lntrauerut cii eo ati petetibus no coicant cum et 

nuptias $ claufa eft ianua» int)itiere fais no fit m q ita 

jeouiflime ^o Denifit $ reliq ^fefte funt t)t a fponfo reci= 

/t^gies Qiceteg Diie Utie aperi piant : quo noie nullo Dut)i= 

not)i0, at ille refpooens ait tante tins nofler iefu0 rpuis 

ame tiico t)ot)i0 nefcio t)O0 fignificatur : et miferico?ties 

t)igilate itaq^ qi ntititi tiiem elTe opo^teat ati pftaDum er 

neq^ ftoia» ^n* ^ 3lnnume= eo q^ ftafiet p?efcrit)ente illa 

rat)ili.s ^ginii cfio^us fpieta eiufoe Diii fentetia Dicentis 

libtm 4)pagine. t>n fponfo omi peteti te trit)ue €:n aut 

qui celis e jBenni mete : actu ^ Jeiunia carnaUt)^ epulis 

et t)at)itu applicari maluit» ptulerut leftioes facras coui 

ti (ZBcce flo^ente miiDii Defpe nii^. ^itt^ rpo Diio feruire 

ftu metis! calcauit. 2:)u fpofo IJuDueriit» ^> Conutia recu= 

eio^ia pri* actu et l)at)itu. fantes tpalia, 3lefu fpoti co= 

3n ii. noct an. gDfferent i le^ pula cofecuti fiit ^icq^. L t) 

ticia ^ erultatione aDDucent (iuiD eft aiit qfi polTet DaDo 

in teplii regi0. pfal Crufta^ no fuffiicere t^trifq^ : bec ma= 

niu a 2[)ti0 t)irtutii ipfe Da= rime auget qflioni0 DifiOlcuI 

t)it fo?tituDine plet)i fue bh' tate $$ (j cetera Deligenf co 

Dift9 De^. pS' £)eu0 nf refu^ fiDerata t)t oia in t)na rone 

giii. a. Oirgie0 q parate erat cocurrat : nicftilq^ i t)na ptem 

Intraueriit cum Domio aD Dicat qi^ ipeDiat alia magna 

nuptia0. P0. jFunDamenta» cauco efl aDjibeDa t)iDetur 

ti^. ^eDia nocte clamo? fa= itaq^ micji quiq^ %ie0 figni 

au0 efl» ^ €ttt fponfu0 t)e^ ficare quitiptita t)ite cotine 

nit erite obuia ti. Heftio. iiii. tia a carni0 illicet)?i0. Coti^ 

Dece aute ^ginii i^ quiq^ neDU0 e eni animi appetit^ a 

aDmittuntur $ quinc^ erclu t)0luptate ocfoiii a t)0lupta 

Dunt t)ono|um t maloiii Di te auriii a Doluptate olfa^ 

fcretionem (ignificat* £Xua cieDi guflaDi $ tageDi. ^n. Commune 

lam lP?uticnte0 Dirgines ac fiDei fuftarratas! erultant, ^ 

ceperunt oleum in tiafis; fuis Diuitias munni fjuius cote* 

cum lampaoitjuis! ct erierut pferunt 3IDeo fpofug rps tii= 

oljuiam fponfo et fponfe, i)'^. lerit m* ^e annulo, (^lo^ia 

a^euia nofte clamoi faft^ eu patri, ^icut erat» 31n tertio 

ccce fponfu0 uenit erite ofi* nofturno an Cantate nomi 

uiam tt Ct erierunt tec. \)l no omnes tJirginciS eiu0 : u be 

^Jf Cli Quia iOa continen neoicite nomen eiu0 in fecu- 

J^5 tia fitim coia teo fit t)t la. p0. Catate. i. an. Crulta* 

illi foli placeatur interioii uerunt filie iune piopter iu^ 

gautiio confcientie jptim co^ nicia tua nomine. p0. 2Domi 

ram bominift^ tin t3t glo^ia nu0 regnauit» an. Jubilate ^ 

capiatur Sumana. 3i^zo An* gines in cofpeftu regis $ uni 

q^ nicuntur piutientes $ qui uerfi que batiitant terram» p 

t^ fatue/ t)treq^ tame tJirgies Cantate. n. ^'\ ip^utienteg ^ 

quia t3tra(5 continentia eH gines acceperunt oleum fuu 

^ui^ niuerfo fomite gautieat i^m Cii lapatiifjujs» Cuag» 

lampatie0 aute que manifi^ *w-' ^ecuntjum matfteum. 

poitant ojga funt gue fcfim gM .■Ji^inotempo^eDiritie 

il!am continentiam fiiit. £>i fu0 tiifcipulis fui0 paradola 

ftum efi enim, JLuceant Ojpa ftanc ^imile eH regnum ce- 

tjeflra coiam Jominifiug tit loiumnecemtjirginifjugtque 

tJiDeant o^a tjra tiona n glo accipientes lapaties fuas eri- 

rificet patre tjelJru ^ in ce* erunt ofiuia fpofo et fponfe 

li0 ell/ omnes tiero acceperut Ct reliqua, Cr fermonifJUiB 

lampatieg fuag : $ erierut ofi fancti augufiini epi in eatiem 

uiam fponfo et fpofe* 3lntel^ leftioe. F. tJii. 

ligentiu eft ergo rpi nomine CLue funt tiecem tJirgines 

cenferi tie auifjus Ijic agitur. Quarum funt QUinq^ piutien 

iI3on enim poITunt q rpiane teg et quinq^ fatue : non faci- 

non funt : rpo fponfo tjenire le itiagari poteft : tjeriitame 

ofiuiam» ^eti quinqj fatue fc6m ea que continet ipfa le^ 

accepti0 lampatiifi^ fuis no ftio: qua caritatitieareetia? 

fumpferunt oleum fecii, tl!:n {jotiie tjolui recitare $tii mi 

autem nomine. lam. 'Beatif cfji niis intelleftum nonare 

fime tJirgines quaru? fjonie nignatur non mic6i tJinetur 

folenitas agitur. ^e annulo ifla parafjola tiel fimilituno 
plunma? tJirginu jfof. txiU 

aD m folas pertinete. ^n nas: non ibi oOenueret quin 

autem Domine mifetere no. c^ fatuasi. ^i autem multe 

Rm Oitgines fanfte caHi- fiint uitgines que tjocantut 

tatem quam tbMo fanfta oe quate contra quinq^ oliia 

uotione fufceperunt jFoiti a clauoutur $ intelligamus; ca 

nimo feruauerunt. b. ipuno riflimi ao omneg nogi in ed 

tem tJitgineum mente ^ co? ao tjniuetfam omnino eccle 

po?e nullis tJlanOimentisi fe fiam iflam patafiolam pet= 

uufte Jfo?ti animo tec. tJiii» tinete non ao folas piepoii^ 

aiu piopiia (j etceUen taisi tie quitJus antea oocui^ 

tio^i fanftitate t)itgi== mu0 nec ao folag plefjes ^^ 

neis in ecclefia nominantut : magis vioiim ao omne0. 

quasi etia tjfitatioii tjocatju- ^u autem oomine mifetete 

lo fftimonialeg appellate co nollti. I^m. aoiiucentut tit 

fueuim^. ^eti nifi fallo? 6ec fup^a an tiefpetas. ttfus ^e 

(imiliturio an taniuetfam ec nia nocte clamo? faftus! eH. 

cleijlam pettinet ixuate $ fi iRefpofo^iu. dBttz fpofus tje 

tUa0 folasi inteUigetemu0 q nit erite oimia ei. |n launi* 

fanctimoniales tjocatut. nii tius antipfto ^itgineg fan- 

quin necem funt atifit tJt tan fte nei o^ate pio mbi^ t3t fce 

ta tJitginii multituno an ta letum tieniam pet t)O0 acci^ 

etiguum numetum teuocet pete meteamut. ps. 5)omi= 

€:\i autem nomine. ^ ama n^ tegnauit an ^enia nocte 

toii fuo t)itginesi ttMo no^ clamoi faftus ell ecce fpon^ 

mino finem fetuantes omesi fus; tjenit erite otiuiam ei. ps 

lurus feculi fpieuetut. €t cu 3[uf)Uate. an, Piunente^ t)it 

eo tegnant in etetnum. ^im gines accepetunt oleum i t)a 

IXuatum pulcb^ituninem te fis fui0 cum lampanit)U0. ps 

fperit neus et tjifitauit ancil ^tm Um mtm» an £D $ 

las! fua0. (ZEt cum eo tegnant pulcft^a eft cafia genetatio 

ELectio nona, cum clatitate. pfalmus a5e= 

£D?te autem nicat ali^ nenicite. antipljo Cunc fut^ 

quis : quin fi multe fut nomi teretunt omneis tjitgines! il^ 

ne et tam pauce funt in t)eti'' le et o?nauetunt lampanes; 

tate t)t t)ir necem inuenian^ fuas* pfalmus Launate. Ca 
tut. Jl3on ita efi. 3l3am fi fo^ pitulum i) $ pulcf)?a efi ca 

lasi necem inteUigi tjeUet bo fia giiatio t3t5. an t)e5. bp^. Comune 

eiI3ca0itati$lilium:rer fponCusi» (^lo^ia patti. ^e-- 

t)irginu?Canctifltme:tu Dianocte, tt. IP^utientes tJir^ 

cuflos punicicie: repelle frau gines. ofo tjts. c aii. ir. an. 

nestJemonu. CCwfafiigintJi Cunc furrererunt. Caplm. 

fcerit)U0: placaris tieuotiili'' [Gjrapientia tJincit mali^ 

me:nol!ro0reat9tiilue:nimit J^ ciam attigit ergo a fi= 

tens Que peccauimu0. Om-' ne tJfc^ an finem fo?titer et 

nentesi fefium colimus : fan= nifponit omnia fuauiter. i^ 

ctaium rjpi tiirginii : q puro IP^unentes; tJirgines accepe 

co^ne nominii : fecuti funt in runt oleum in tjafis fui0 cu? 

launif)U0. fTratias p?ecan= lampanitius. d ct erierunt 

te0 agimu0 : erramus t)ia ni-- obuiam fponfo et fpofe, €n 

tige: tupaterinnulg:etie:no= lampanibu^, (Slo^ia IP^une 

tJis qfumu0 miferere, te0» i^. annucentur. 

I)eo patri fit glo^ia, f c, ^^ an it tie^. an. Oirgine0 fan 

^iraf)ili0 neu0 in fafti^ fu^ fte nei. cpm £D $ pulc6?a. ^. 

10. IR (Bt gloiiofu0 in maie TBeatiilime iJg:ine0. bpmn^. 

flatefua. an ^imile e regnii Cn caftitati0 liliii. t5. a^ira 

celoium necem ^ginit^ q ac tili0 neu0. an. if3efciete0 tbo 

cipiente0 lampane^ fua0 eri rum i nelifto f)al)et)unt fru= 

erunt ot)uiam fponfo (j fpon ctum in refectione aiarum 

fe» p0. 15enenictu0. £Dco. t)t0. fanctarum. p0. a^agnificat 

3n h an. Oirgine0 fanfte nei oco. ms* C 31n natali nni^^ 

oiate. p. ^zm in noie tuo. matrone an tiel. fup pfal. fe 

Ce iure. p. IXuicunq^ t)ult tia. an. ^imile el! regnii ce^ 

an. iiU a. ^enia nocte. p JLe lo^um fagene milTe in mari. 

gem. cp SD $ pulcbia. la ^n t)t0. in natali tjni^ t)irgi. an 

nucentur regi t)irgine0 poft ^T\t)efpera0. Capitulum 

eam. aio^ia. annucentur. ii JLLLOIierem fo?tem ^0 in 

penia nofte, oco tje^. an t)i ueniet ^cul et ne t)ltimi0 fi-- 

a. lP2unete0 t)irgie0. p0. De nibm piecium tim confinit 

jQTfecit. Capitulum in ea co? niri fui: (j fpolii0 no 

VjL^ul'^1 ^nim t)O0 ne ie= innigefiit ia. Eegnum mu^ 

mulatione nefponni eni t)O0 ni Eequite ante iaune^ i na 

t)ni t)iro t)irginem cafla er^ tali t) niU0 t5gini0 ^ mat, p^ 

J)it)ete cl)2ilJo. la. Q^enia no *W=^([liu0 obtetu ne^ alme 

fte clamo? faau0 efi. ti. Ccce J[U£noflti0: patce ia culpi0 t)niu0 matrone jFolio, txiit 

tJicia tmittzm: quo tibi pue t^enerates teu aoo^em^ rege 

xi refonemu0 almu : pefto^is regu. Ciui in celig B. palma 

Spmnum. 0lo?ia patri ge-- ftooie oeoit eterna» ps, tCem 

nite^ jpli: et titii ppar tJtriuf te erultemus, b^mn^. ^uius 

qj femjB : fpu0 alme tie^ tmus; obtetu* tc, 3ln. i. noc an (Bc- 

omni : tepoie fecli, amen» ti^. ce tu pulcfea amica mea ecce 

IDiffufa e gfa* an Cota pul tn pulcbia ocuU tui colutiai? 

c6^a e0 amica mea et macula ps K>nt Dii0 nf, an. ^icut li 

non efl in te/ fauus niftillas! lium inter fpinag : fic amica 

latJia tua/ mel et lac futi lin- mea inter filias, p, Celi enar 

gua tua/ ooo? tmguento^um rant» an. jfauug tiliillag Ia= 

tuom fwfi omnia aromata. t)ia tua fponfa : et oDo? tjefli 

iam enim pem0 tranfiit pm= mentoi? tuoi? ftcut onoi tjju 

tier atJiit et receflit jFIo^eg ap ris. p. Dni efl terra* ^. Diffu 

paruerunt tiinie flo^etesi ooo fa efl gratia. ileftio pma. 

rem Detieriit et tjor turturiis *-g^ataIe tiileftifllmi ma 

auoita efl in terra nf a. ^ur J^E ^^^«^ne tjeneranne B. 

ge ^jpera amica mea tieni oe cui oicatus! efl ties ftotiiern^ 

litiano tjeni coionatjeri0. ps Pioptis animis et neuotis fu 

«a^agnificat» €)?atio. fcipe : fiDeq^ miratJile in fan 

(Bm omniu creato? $ ctig fuiiS lianc eiuis famulam 

reftoi Qui (jooiernu Die i tiea 6pmni0 et canticisi lionoiate 

te. B, fefliuitate notiiis ejcul^ ftatiemus! eni non paruu fa- 

tatiilem fecifli : pf a qs tit ip* cre inflitutionig tiocumentCi 

fius apuO te interuenientiti^ in fiac facra matrona noflra 

meritisi ati oitiu0 mereamur Carne quiOe no tiirgine feD 

atifolui peccatijS. Per Dflm. mente tiita gf a et fiDe incoi 

aiiao^atioDeeaDem: q alter rupta qualiter apfjBi emulat 

natis Dicantur tJicitius. Dei emulatione inquit enim 

«g^iReces populi tui qsDo DefponDi eni Dos Dni Diro iJ 

/^^^minecIementererauDi gine caflam erbitiere cji^iflo 

Dt qui De fefliuitate tieate B ^n autem^ JBr Diffufa e gfa 

letamur eiusi quoc^ intercef^ ut i natali Dni^ ijgi. ^ mar 

fione aD ineffatiile fujpne tea tg^iiS i n. p?imo noctur. £e. il 

tituDinis! gauDiii peruenire *#^Cc itaq^ quap?opofui== 

tialeamuis. Iper Drim noflru jL^£,txin^ non immerito Di^ 

aD matu. 3lnuitato. Cbiiflu cenDa efl iJgo : feD tiirgo toi 

^BC f f Commune 

ne no catne/ Sabet enim ^gi= ta etempla Cut mie» Cui^ to= 

nitatem fua mentiis putitas ta coipot^ baftituno plena ih 

et finei ^ginitas; fcfim qua^ ftitati^; (j gtatie. €^\i autem 

Ditgo nicitut tota ecclefia q niie, i^ Dilenfii iuflicia. te^ 

ttipftatia pnicatut punicitia quite t3$, i. U noc. tjnius tigi. 

fuma i5ginali0 meOia tiinua ff mattp. 3ln. il noc, a. Cmif- 

lis tJltima coiugali0 ^n au fiones tue patanifu$ maloi? 

tem ntie^ j^. IPioptet tjetita pnicoi? cum pomo^um ftufti 

te Oine fupia in. u noc tmi^ iiU0, p. Ctuftauit. an. JFons 

tiitgi. et mattpii0 iLeftio. iii oimn pute^ aquatu tJiuen^ 

•w^atum licet niuetfa fit tiii q fluiit impetu ne litiano 

JL^KW gtanuii niuetfitate ps. t)tm noflet tefu. an ^z 

conitio oininis tamen $ me= nit nileft^ meus in o^tii fuu^ 

titi tatione nun$ infetio^e^ t)t comenat ftuftfi pomo^u? 

p?oponit fupetioii Cii ante fuoi?. ps. JFunnamenta. loP, 

oculois etetni iunicis fepe mu g^pecie tua $ pulc&^itunie # c 

tat metita o^ninu? quaUtas 'i f Slcetiat in ea Lfto. iii, 

aftionum/ tmne Janc fanftaj ^l^ quonna? futute pattie 

mattonam cuius metita bo necu0 : putatefq^ tota faftam 

nietna celeli^itate t)eneta= alteta er alteta atq^ i)ic poii 

mut in p^incipio tim bic p= tam W non elTe ^en iam in 

conio pieuenim^ ^ nigna iit celis conuetfati launet alii 

in ecclefia p^enicati. €ni9 ip canucas genetofitates (j fu^ 

fa funnatut opetitius opitj^ fcatag tmltu pulcfiiitunineis 

fulientatut/ ftuniig tofio^at ac ne fpe anieftiua fuam ipii 

f metitis bono^atut/ jjinc ni nec impiopetent tutpitunine 

mitii i opete coiugali no pla no0 magig app^otiam^ foi- 

cuit t)olupta!5 lit)ininii5 fen ma i^tutii $ tomii^ clatita 

t)olupta0 |)pa0inii5 que an te q putam^ fuiffe gfiig fpo-- 

i)OC folum confenfit ftatiita^ fam cognouim^ fujBni tegi^ 

te cum t)ito t)t multos bete^ ^, 3Ifla efl fpeciofa intet fi^ 

nes f)at)etet in celo que tin^ liag l)ietufale : ficut t)inilii0 

fuit femfi intentio amo? jtjpi ea plena cftatitate et nileftio 

$ finei conftancia tjiteq? eius ne 3in tnbilib^ ^ in o^tig ato 

couetfatio nohi^ etia tacen-- matii. \j Jfla e q afcennit ne 

tib^ eloqulitut. ^ni^ moits nefetto neliciis affluensi. 3ln 

tegula funt iuflicie. ^ni^ ope cubilitmsi. ttctio, quinta. tjni^ matrone SoUo, tmiu 

'W^vii^ totu ftuniu fuecat aia ftooie penettauit celeflia 

JUJReccleiia0iugitetfreque ^ni^ fuffragia cufta e o^tie^ 

tare/paupesrccreare^feet petit rpi familia Bo^ ergo 

aliiiS eroiare co?pu0 increoi tifia Otio nro ia comeoa nos 

tiiliter macerare taq? mira a peccatis pcib^ tui.0 ia emii^ 

ftiliter aflaiftioni fue infifle^ oa m tecu qn^ catare f glia 

re t)t elTet paneg ei^ lacbipme (ine termio tialeam^ pflante 

fue oie ac nofte quap^opt ^i titio nro iefu rpo cui e bomi 

quiD c6tagioni0 ne p?eterita in fcfa €n. ^. autJi filia. re 

tiita ptrarerat camino pau Quire iift titg. 3ln. iiU noc. an 

pertati0 $ oiuino martp^io 2leni in o?tu meii foioi mea 

no amtiigim^ fuilTe relajcata fpdfa mifcui mp?r6a meam 

Ba ^ fui0 oelicii0 Jatmerit cu aromatiti^ mei0 ps Can 

on^ pauptati0 |) rifu lac6?p tate, i» an Comeoi fauii cum 

ma0/ pio fomno tJigilia^/ ^ melle meo bibi tjinii meii cii 

tbalamo oiato?iii/ ;) citio ie== lafte meo* ps» £)n% xzq. zxnl 

imiu. €u. Wt Oei electa, q= terra» a. Cali0 e tJileft^ me^: 

reinata, tjm^^^gi.^mat.Lii. et ipe efl amic^ me^ filia bie* 

''^^Cc tiefuit tate jBfeftio rufale. p0. Catate tiito. H ^^ 

tM^Zjai t)oflili0 coflift9 ; feji aoiuuatiit ea De^ tiultu fuo : 

fpuale iutiici0 flatu olopfier •Tr'j|3il(€uage.fc6m!uca 

ni0 aggreoif Ct fugiete euf g 1 !o tpe loquente iefu ati 

tetblee liala euefligio piofe^ turba^ Ccce mater ei^ t fce0 

quat Ct qtie^ lalio^iofa (ine flabat fo^a^ querete^ loqui 

pugna feti glo^iofa fuit ifla ei. Ct reli. ©in. ftti gre. pap 

tJifto^ia tiu? $ ille mucrone JSctieuageliifre0fem! (f.tiii 

fuo cofooit Ct ifle no iteritj bmi^ e leftio recitata ff ma 

itioli0 fui0 confunOit IXuiti gni0 miflerioy pdtierit)^ gra 

eni aliuo efl lururia nifl mu uitia izP eteni poito? d retie 

cro Diatioli. qti auaricia nifi pto? nr matre fe nofl^e Diflt^ 

pooloi? feruit^ : qti^ tiuotiu0 mulat ^ q ei mat fit: $ q ^pi^ 

oppofuit atiuerfaria0 caflita qui : nd p cognatione carni0 

tem $ largitate jp qua0 ille i feti ^ pmetione fp0 tiefignat 

fua tjict^ teptatde tiuplici fu tiice0 que efl mater mea et ^ 

git itiut^ pfufione fiui^ itaq^ fre0 mei: qciiq^ eni fecerit tio 

famule tpi nd imerito trium liitate pri0 mei q i celi0 e ipe 

pfiu coUauOat eccfia Cuiu0 me^ frater <$ iom ^ ntatet e 

ffii Comune 

^nir} nobis! 610 UxW/ quio quafi eni parit nnm qui eum 

aliuD innuit : nifi q? oiJfeque- co^Oi auDienti^ infunetit et 

m iufltonit)9 fui0 multos er mater tim p^enicanoo efBci 

gentilitate coUegit et iutiea^ tur: (t fi tim tjoce amo? nomi 

er cuiu0 carne efl genit^ non ni in jprimi mente generatur 

cognofcit, Cu, ^. accinrit €:\i mt i^. 31ntiuit me tiomi 

fieata iI3. foititutJine IQfios nus tieflimeto falutis et lou 

fuo0 et coirot)o?auit hmUn mento leticie circuntietJit me 

fuii 3!tieo(5 lucerna eius no et tan$ fponfa oeco^auit me 

ertinguetur in fempiternum co?ona» ^. CraoitJit aurib^ 

ij. (^uliauit ettiitiitqm fiona mei0 xneflimabiles marpri 

efl negociatio fapiencie Dei. tas et circuntietiit me tierna 

ajtieo* iLectio ottaua. tibm atq^ cbo^ufcantiti^ ge.- 

il3De et mater ei^ cum mig/et tan$ fponfam. iLe. ir 

fratriti^ cii quafi no agnofci '/ ■ Douarcmnotiisitio^ 

tur fo^is flare jpfiitjet quia t)i JSJLneeconfirmantiaatiell 

telicet fpnagoga iccirco at) deata Jf3 cuiug Jotiie natali 

aufto^e non recognofcit : qa cia celeti^amu^ q creoetio er= 

legi0 otiferuationes! tenens titit ancilla rpi et poicantio 

fpiritalem intelleftii pnioit/ fafta efi mater rpi ^epte ^p 

et fefe ati cuflonia litto^e fo- pe filios ficut in gefiis tim 

m UxiU ^eti cu is qui \)oln emetiatio^itjus !egit fic pofl 

tate patrijS fecerit iom <$ fta fe timuit t^iuos in carne reli 

ter tifii tiicitur : piopter Dtrii quere : (icut carnaleg paren= 

q^ ferum qui ati fitie colligit teg folent metuere ne mo?tu 

mirfi non efl, ^irantiii t)ero 00 pmittant 31n pfecutioni0 

t)altie eft quomo etia mater enim lat)o^e tiep?ef)enfa filio 

tiicatur. Jfitiele^ eni tiifcipu^ rum coitia in amo^e fuperne 

IO0 fratre0 tjocare Dignatu0 patrie rofio^auit ptiicantio. 

efl tiicen0 ite nunciate fratri OBt jgturiuit fpii quo0 carne 

1)9 mei0. €iui ergo frater tio peperat t)t ptiicatione jBcret 

mini fieri ati fitie tjenietio po Deo: quo0 carne peperat mii' 

terit querenoii efl quomooo tio confloerate fratre0 carif 

etia et mater elTe poterit ^5 fimi i femineo coipo^e tiirile 

fcientiii not)i0 efl : quia ^ cb^i pectu0, ati mo^te fletit imp-- 

fii iom et frater e cretientio territa amittere fe i filii0 lu 

eflScitur mater pietiicantio» mine t)eritati0 timuit : ^ no t)nius! matrone jFolio. tx\). 

fuilTet oihm iI3uQUiti ergo ps. TBfib^, ©fo tjtl. ao. i. a 

fjanc femina martpie nireri (Knguentii effufti» ps. ^zm 

m pluf^ martp^e^ ^u mu in noie tuo ao. iii. an ileua 

iSr. iRegnum munni t)t fup^a zim. ps. lege pone. cp? 9^u 

ti^ £D?a 4) nofiis» 3ln lau6. a liere fo^tem» ©•. et t5. De com 

(Hnguetii effufii nome tuu? muni tmi^ tJirgis $ mar. au 

ioeo aoolefcetule oileirerunt tJuSnpum zKzt ps Defecit 

te nimi0. ps "Dh^ reg. an He '/ 1 ^cinrit foititu- Cpm 

ua zim inb capite meo t Der JCIHiine lumtjos fuo0 (j ro 

tra illi^ ampleratiitur me. p. toiauit biatUn fuum gulia 

3lut)ilate an. Dii elTet rer in uit et tiiliit: quoniam tiona 

accutitu fuo : naro^ mea De= eft negociatio zim (j no erti-- 

Oit oooie fuauitatis. ps. De guetur in nofte lucerna eius 

U0 De^ meu0. an. jam enim ofo tJt^. 3D. ir. a ^icut ma 

pem0 tranfiit pmtier atiiit lum. ps. e^irabilia. cp^ ^u 

etreceflit.p TBtiDicite.an %i lier timens: Deum ipfa lauDa 

cut malii inter ligna filuarii tiitur : Date ei De fruftu ma= 

lic amica mea inter filiasi. nuum fuarum et lauDent ea 

LauDat e Cp^. a^uliere fo^ in po^tis opera zim. ofo Dtl 

"/ ■ tem ^c. 8)pmnu$ ao. il De^. an. fup pos. feri-- 

JJIjLD facru5 cuius tumu^ ales Clnguentum effufum. 

lum frequenter: memti^a lan cpm. a^ulierem fo^tem. ftp^ 

guentiii moDo fanitati : quo 30 facrum cuiu^. ij. ^DDu^ 

litiet mo?tio fuerint graua^ centur. an. ilaus tibi tW^z 

ta: reliituunturtlnDenunc reDempto? piiflime que tan^ 

noller tboim in fiono^e : ipfi tam fanfte B DeDiGi gloiia 

m temnii canit 6unc litient : Dt te fponfam amans tuum 

Dt pii0 ei^ meriti0 iuuemur: memti^u^ fieret eius clemes 

omne per euum. ^ it faP iiii no0 p?ecatu per euum cofer- 

Decu0 atq^ tiirt^: ^ fup^a celi ua. ps. a^agnificat. ofo tit^ 
reCiDes cacumen : toti^ mii= 

Di macjina gutjernat : trin^ C JFinit comune fanctoi? 
et Dn^ : ame. d oBlegit ea. an 
^imile e regnii celo? 66i ne 

gociato^i qrenti tionas mar fj 3incipit feruitium fieate 

garitasi iueta tina pciofa De marie tiirginis 

Dit oia fua $ comparuit ea C^^Cjperejp aDuentit De fa ^etuittum cta maria tJfqj au tJigi. nata 
li0 m. an. IPiopftete pnica^ 
uetunt nafci faluato^e tje ^ 
gine matia. pi. JLetat^, ao te 
leuaui Bifi (ih €iui cofi» 3ln 
conuet. 3|n fe. iii, qii ifii pUi. 
pi* an t)e$* De Hie Dicunt tunc 
aD tje^ ue fcta matia Dicant 
ifti pi tjioel^ Dirit tiniBi. Con 
fitetio^ 1Btu0 t)it. De p?ofu 
ni0* ^emeto qd oftfetuet i 
oi fe. iii* p totii annu? qrt fit 
He fcta matia comeo. 3ln co 
^nfuentu. Cpm. 3Ifaie tiii 
VjL^^^ ^^^ concipiet u pa 
tiet filiii : et t)Oca!)it nomen 
tim emanuel : tjutpiii et mel 
comenet : tit fciat tepiotiate 
malii : <$ eligete ijonum. 
aue mati0 flella. 45. Difiufa 
efi. an.Jl3etimea0matiaiue 
nifti gtatia apuD niim : ecce 
concipie0 u patie0 filifi alfa 

aps. a^agnificat. ©ro. 
©nceoe no0 famulo0 
tuo0 'q0 nite tieu0 ppetua 
menti0 gt co?po?i0 falute gau 
Dete : $ gloiiofa tte matie fe- 
pet t)itgini0 itetceifione a p- 
fenti litetati ttifiicia $ etet-- 
na petftui leticia. que tetmi 
netut. IPet rpm nttm nofitii 
amen. ii3on Dicitut ^m t)o 
f)ifcum. nec 'Benetiicamu0 
feD fiatim nt memo. tie facto 
fpititu. an 2Ieni fancte fpii0 
il^Cmittefpititum. o^^t^ qui co?t)a» Deioe fiat memo. 
oe fcto i cui^ bomit neDicata 
efi ecclefia tit t pt)eDati0 nti 
alii0 ecclefii0 pattocbialil)^ 
Ct poflea fiat mco. De teli^i^ 
an. Coipoia fanctoi?. ^. Idt- 
ati qui fiabitant. SD^atio. 
'g^iRopiciate q0 Dfie no= 
/-^^6i0 famuli0 tm p fan 
cto?u tuoium quo?it teliquie 
in bac continent ecclefia me 
tita glo^iofa : t)t eoi? pia itet 
ceflione at) oihm fempet p?o 
tegamut aDuetfi0. Pet tpm 
'^'^kaiia o^atio aD matuf. 
/^^efia q0 op0 Deu0 : t)t 
fanctoium tuo^um quo^it te 
liquie in Sac continent eccle^ 
fia no0 ^tegant metita : qua 
tenu0 eo?um p?ecit)U0 tta^l^ 
ia pace in tua iugitet lauoe 
letemut. IPet. ^eo. De olb^ 
fanfti0 pet aDuen. cit ifia. an 
Ccce Dti0 t)eniet f omne0 fa* 
fti tim cum eo : ^ etit in oie il 
la lur magna allelupa. t5. cc 
ce appatei)it Dti0 fup nutiem 
canoioam. iR» Ct cum eo fa- 

actoium milia. SDiatio. 
^nfcientia0 noflta0 q 
fumu0 Diie t)ifitanDo putifi 
ca t)t t)enien0 iefus rp0 fili^ 
tuu0 Dii0 noftet cum otf)^ fa 
cti0 patata fibi in noi)i0 iue 
niat manfione. i^ni tecum. 
a^emo. De pace. an.Da pace 
t^. Dtie fiat par» oi?. Deu0 a tieate marie iJgini0 SoL tt\)L auo q terminetur (ic jp tinm 
no, ie, rpm ^c, cu Diisi tJO. et 
15iiriicamu0, 3lia oco. Cuftfe 
Ques ao mat. tif tantu. £Dfo 

»€u0 aucto? paci0 et 
amato? que nolTe tJi-- 
uere cui feruire regnare e : jp 
tege atJ oitius impugnationi 
fJU0 CuppUces tuo0 : m qui in 
oefenfione tua confioimu^ 
nulliu0 f)oflilitati0 arma ti^ 
meamu0. Per tifim noftrum 
Dft0 tjobifcu^ a5titiicamu0 
Oiio. ao cople. tie fcta maria 
B atiuen. an. lBt& e0 maria q 
cretiiOifli : jpficient in te q tii 
cta fut titJi a tifio alla» p, Of 
q^quo. 3lutiica. ^epe er.Dite 
non efl. tpm, ^icut cjna. r>^. 
Oirgo fingula. Oitam. ^it 
lau0. ij. OElegit. an. (ZEcce an- 
cilla titti fiat mic6i fcbm Der 
tjum tuu. jps. Bnt tiimitti0. 
01?. <^cam tua q terminef fic 
Per euoe tiitm ntm iefii rp5 
filift Dit0 tjo. 15ittiicam9 00 
mino. ao matu. De fcta ma^ 
ria ip totu aouen. qtt non fit 
plenum (eruitiu tje ea. 3lnui. 
9ue maria gratia plena 2?o 
minu0 tecum. pg. ^lenite. j^. 
IXuem terra. Ditica ^ fe. it 
an, IBenetiicta tu in mulieri 
fiu0 u t)enetiictu0 fructu0 tJe 
tri0 tui: ps. Domine tiomin^ 
nofter Celi enarrant Diti e 
terra. d, ^pecie tua. iFec. iii an, ^pecie tua ^ pulclj^itutii 
ne tua inteoe p^ofpere p^oce- 
tie (j regna. p. OBructauit De 
U0 nofler refugium jFuntia^ 
menta. d. Diffufa* iFef. iiii. 
an. (Sauoe maria tjirgo cun^ 
cta0 6erefe0 fola interemifli 
in uniuerfo munoo. pe, Can 
tate. h Dit0 regna erul» Can 
tate. ii, iJ* ^pecie tua iFef . tj 
tJi. $ fatJtja. quantjo non fit 
plenum feruitium tie fcta ma 
ria itie 0^00 attarit $ p. $ ^. 
feruetur que in pie. fe. ilco i. 

e(^retiietur tJirga tie ra* 
tiiceieffe:^flO0tieratii 
ce tim afceDet Ct requiefcet 
fup eii fpu0 tiiii : fpii0 fapien 
tie $ intellectu0 : fpii0 confi^ 
lii (| fo?titutiini0 : fpit0 fcien- 
tie f pietati0: ^ repletjit eum 
fpti0 timoii0 oomini 5)ec tii 
cit Wc^ e^ii^m eft gatj^iel an^ 
gelu0 ao maria ^gine oefpo 
fatam iofeplj nuncia0 ei tjer 
tjum: (j erpauefcit t3go tie Iu= 
mine: ne timea0 maria: inue 
nifli gf am aputi Diim ecce co 
cipie0 $ parie0 €t tjocatjitur 
altiflimi fili^. li, Datiit ei Do 
minu0 tie^ fetie tiauio patri0 
tim ^ regnatJit in tiomo ia- 
^^^coti in eternii. dBt L ii. 
^£on fcb? tJifione ocfoi? 
iuUicatJit : neq^ fcfi? autiitum 
auriii arguet feti iutiicatJit i 
iufliciapaupere0: $ arguetin ^eruitium e^tate 43 manfuetig terre €t 
jBCUtiet terra ^ga o?i0 ini et 
fpiritu latJio?ii fuoi? interfi^ 
ciet impiii, €t erit iullicia ci 
gulum lumt)0?u tim : ^ fiDeg 
cincto^ium renii tim. 5)ec Oi 
cit» iiv. 3ue maria gratia ple 
na niis! tecfi. ^pirituis fanft^ 
fufiueniet in te: $ tiirtus altif 
fimi ot)umt?at)it tifti: quoD 
enim er te nafcetur fanttum 
tjocatjitur filiu0 Dei, ij. Ciuo 
moDo fiet ifluD qm Dirii nd 
cognofco : et refponDens an-- 
gelUjS Dirit ei, ^piritug fan^ 

Ectu0* Lectio tertia. 
£Dcutus el! Domin9 aD 
acfia^ Dice0, IPete tifti fignii 
a Dtto Deo tuo in j)funDu in 
ferni fiue in ercelfum fup?a. 
(Bt Dirit acfja^» 5155 petam et 
non tentalio Dfim* €t Dirit 
auDite ergo Domu0 DauiD. 
BunquiD parii Dotji0 eft mo 
leflO0 efle l)ominitJU0 qt mo 
lefli efli0 et Deo meo» Piopt 
toc DatJit Dri0 ipfe Dot)i0 fi^ 
gnum» €cce Dirgo concipiet 
et pariet filium : $ Docat)itur 
nomen tim emmanuel. IBH' 
tm ct mel comeDet : Dt fciat 
repioftare malu? t eligere fio 
num, ©ec Dicit ia. ^ufcipe 
t)ert)um tigo maria quoD tt 
ti a Dfio per angelum tranf 
milTum efl concipie0 fi aure^ 
Deii parie0 $ Jjominem. Ot fieneDicta Dicari0 inter om- 
ne0 muliere0. Parie^ qDe 
filium feD Dirginitati0 non 
patieri0 Detrimentii efittcier^ 
grauiDa et eri0 mater femper 
intacta- Ot tjene. <^\om. Ot 
ftene» iBon Dicatur ps. Ce De 
um p totii aDuen. afi lau. iJ. 
^ancta Dei genitrir interce= 
De^ 3ln lauDi. {jec fola anti. 
*^^iRop6ete pieDicaueriit 
^-^i^nafci faluato^em De Dir 
gine maria ps. Dfi0 regna^ 
uit. Ceteri jpi confueti. cp. dBt 
ce tJirgo cocipiet. jjp^, © gio 
riofa femina, jj. (ZBlegit ea De 
U0. an. ^piritu0 fanctu0 i te 
DefceDet maria ne timea0 fja 
tjen0 in Dtero filium Dei al- 
lelupa. p0. '35eneDiau0» oro. 
ConceDe no0« q fic terminet 
IPer rpm Dfi? no» ficut aD tiS 
fup^a Di^tit e. (Bt fiat memo. 
De f£to fpfi: $ De f£to ecclefie $ 
reliquii0 : et De olbm fancti0 
et De pace Dt?» aD tjj, aD, U ^ 
aD oe0 alia0 {jor. n totii an- 
nii qft non fit plenii feruitiii 
De facta maria Dicat iit ii^^ 
^emeto faluti0 auctoi ^a 
ria plena gratia. (^lo^ia titJi 
an. IP^opljete pDi. p. t>tm in 
no. LauDate Do. oe0 ge, Con 
fitemini. Capm. 3lfaie» ri. 

e(©reDietur tJirga De ra 
Diceiefre:etflo0Dera^ 
Dice tim afcenDet: et reqefcet 
tjeate ^^ini^ tnarie jFoIio, crtiii. 

fupet eii fpiis thi. ©m. aue neoiaa tu in mulierilJ^ alfa 

maria» 13, Diffufa. ©latio» pi. 3ln conuertenoo. Bifi no 

»(Bm Qui tie fieate ma^ minug> I5ti oe0. Cp, Jfa. W 

rie uirginis t)tero tier '■ fflDcut^el! Ofi0 atJ acfta? 

tum tuum angelo narrante JL^HiceniSpetetilJifignuf 

carnem fufcipere tjoluifti p* a Oiio Deo tuo in ^jfunOii in= 

lia fupplicibus tm : tJt q tie^ ferni : fiue in ercelfum fup^a 

re eam nei genitricem creoi- et Oirit aclja^ : non petam et 

mu0 : tim apuo te interceflfto no tentatio niim. II. aoiuua 

nibm atiiuuemur. Iper eum (Jiteam.^, OBlegit ea.C^ic 

Dem rpm oiim nofiru. OBiitii o|Oo oe uefjBis; u matu. facte 

camu0 ofio. 3D, iii. an ^iiP marie feruetur jp totii aoue. 

efl gab^iel agelu0 an maria nifi qfi fit plenii ferui» De ea. 

ijginem nefponfata iofepb. IPer totum anii Uicant tief. 

P0. ao Oiim cum tri. JLeuaui $ matu. De fanfta maria i co 

iLetat^ fum. Cpm, Jfaie ri. uentu nifi in oupf. fef. $ nili 

^^rvflDn fc6m tiifione ocu in t)ig. nat Diii : r^ic^ ao ofta 

JL^Zlo^ iuHitML necp fe* fanfti (iep6ani $ nifi i tiigif. 

cunnii aunitii auriii arguet epp. u niii acenaOrtitJfq^ati 

fetj iutJicatJit in iulJicia pau ofta. pafcf). f niii in et)0o. pe 

pereg : et arguet in equitate tfie. C jCiii fit plenii feruitiii 

9 manfueti0 terre. lii Diffu Ue ffta maria p totii aouen. 

fa eft gratia. ij. ^pecie tua. 9D tje^. fup po0 fer. an. IP^o 

or. Deus qui. an. t)i. an. an pbete jptiicauerunt. Cp. Ccce 

gelu0 tiiti nunciauit marie u t)irgo concipiet. p^, ^ue ma 

concepit oe fpii fancto alfa. ris iJella. i3. Cgreoietur t)ir 

p. atJ te leuaui. il3iii qi. Ciui ga. an,il5e timeag. p0. a^agt 

confitiunt. Capm, 31faie. ri. oco. DeusquioeiJte^^emo 

£^^ percutiet terram JJ ria De aouen. Copleto. oe aD 

VjLff^ niis fui: ^ fpii latiio uen. non mutatur nifi q? i fi 

rum fuoi? interficiet impiii : ne {)pmni Or. 0loiia ti&i Do 

et erit iufiicia cingulii Itito mine:qutnatus. aomatutiii 

rum zim : $ fioeg cinftoiium Jnuitato. 3ln Ijonoie. p. Oe 

renum tim. iR. ^pecie tua u nite fe^, -Ciuem terra pon. 

pulcbii. \j. aoiuuatJit ea. oco an. TBeneHifta tu. p0. Dite oo 

Deu0 qui. ao ir. an. aue ma minug nofler. Ct cetere ane 

ria gratia plena Dtt0 tecii t)e cum fuig pi0. tjfqj ao. ix. an. 
^ B c g ^eruitium 

Que erit. Eo^ate celi nefuper Ba et ne tJtroq^ intelligi po 

et nut)e0 pluant iuGu aperia tell : q6 nicit ne Domo nauio 

tur terra u germinet faluato ^. aue maria, Lectio tertia. 

rem. £vueref)a0 a. cu fuis. p. V^€inoe ne nelut anul^ 

inferi^ in ferui. tJte marie atJ €\J tera lapinaretur a iu 

octa. epp. nfcp an puri. iJfujs neis : males; aliquos ne o^tu 

(^Bgrenietur tJirga. Leftio. i, fuo $ ne puno^e nutJitare pa 

^rVSIflus ed gab^iel ange rentu ftmul et tJirginit^ ipu 

JLLI-.IWS! a neo in ciuitatem nicis; occafione tolles ne ma 

galilee cui nomen na^aretf) : tre quo(0 faluato?is niceret 

an nirgine nefponfata niro falfis; fufpicionitjus; infama 

cui nomen erat iofepft ne no tam, Certio nt in egpptum 

mo nauin : <$ nomen nirginiis! iens <$ inne renieng l^atjeret 

maria. ^n mariam ergo nir tJiri folatiii q integerrime >i 

gine gatJiiel mittitur : q nei ginitatis culios pariter ac te 

fo^tituno noiatur^ 3lliri qpp^ ^i^ eril!eret. Ciuarto ne par 

nunciare tjenietjat: qui an ne tus eiu0 n^atjolo pateret. et 

tjellannas; aereas potefiateg tn quafi ne tJirgine natii co* 

ftumiliiS apparere nignat^ e gnofceret : $ fo^fita quafi ce« 

De quo jg pfalmifta nicitur. teris Jominitjus eminentio* 

Oiisi fo?ti0 et potens: nri0 po rem moiti tranere tieret. K. 

tens in pielio. €t rurfus Do ^ufcipe tjer. il^o repetaf. iii 

minu0 i^tutii ipe efl rer glie. I^. i pme. tJte marie nec etia 

a« ^iiru0 eft gatJ^ieL He. ii. ne feC. ioci q? fi totii anuen. a 

*g^€r nei ergo fo^tituni^ feptuage, tJfq? ao xl otjferua 

J^^nt nunciannus erat q tur >5. £Dia ^ notii^. !|n lau== 

tJirtutii niis! fo^tis u poteniS nitj^ an. p^opfjete pnica, P0. 

in p^elio cotra poteflates ae Dti0 regna. cp^. €cce tJirgo. 

reajs an tiella tjeniebat. a^ul hv^, £D glo^iofa fe. ^- (ZBlegit 

ta0 oti caufas no ne fimplici an.^pu0 fctiis» p.lBfin^^. OJ? 

tJirgine : fen ne nefpofata tjo De^ q ne tjte. a^eo. ne anue. 

luit nti0 nafci» IPiimo tjineli an. i. an, p^opjete pnica, ps 

cet tat fi gfiatione iofepfj cui^ ^tm in no. ps. 15ti ima. P0. 

maria cognata erat marie Eetritjue. a, Ceiure. pCtui 

quo^ nafceretur o^igo. Bt-- cii^. J^. 3lefu rpe. £iui ne 

c^ enim mo0 eft fcripture ge tjir. an, iii, an. ^mm e. P0» 

nealogiam feminai? teme. legepone» cjp.cccetjirgo. ©r 
btt marie «giniff Sol cxWi 

Diffufa, ^. ^pecie. oiz. De^ ^jrancta maria piarum 

t[ ne. an. t)i. an. angel^ do, p J5I5 piiflima itercetie 4) no 

Defecit» cp. CgreDief tjirga. fti0 fctai? fctiflima: t)t jg te ^ 

&. ^pecie tua. ij^. atiiuua= go nca fumat pcamina : q |) 

iJit. aD. ir. a. Hue maria. ps. noOig nat^ regnat fup etl)e= 

Q^irabilia. cp. JI3on fci^^. i^ ra: et fua caritate nra Delea^ 

aDiuualJit ea. ij. €legit. 01?. tur peccamina. ia 'Beata ejs 

t)t5» ft)ic oino De matu. gt m. maria q Dtim poitafli creato 

De fcta maria in fer. $ qn fit rem muni (^enuifli q te fecit 

plenu ferui. ne ea feruet t)fq? et in eternu pmanes; ^go. ij^ 

an nigi. nat no. C J&ic inci-- aue maria gra plena nftiSi te 

piut matu. ne fcta ma. a nat ^^cii <^enuifli. Heftio, tii 

nfq? an purifica. 3lnuitato, J^ ancta nei genitrir q ni 

aue maria. p0. 2Ienite. }J)p9. gne meruifli concipere que^ 

aafle parentis nifcera: totu0 oibi^ nequit cop6ene= 

celefli^intrat gra: nen re tuo pio interuetu culpas 

ter puelle t)aiulat : fecreta q noflrag atlue : nt pennijs fe^ 

non nouerat. T)omu0 puni nem glie c te renepti nalea^ 

ci pecto?i0 : teptu repente fit mus fcannere : nt)i manes! cfi 

nei:intaaanefciesniru:t)er'' filio tuo fine tepoie. iBr. Ce 

bo concepit filium. gflo^ia launant angeli fancta nei ge 

tibi nomie : q na. Oie no. et nitrir que t)iru non cogno^ 

ce fec jB ebno. ae. pi. ^ ^* t)t0. iiiiti ^ ntim in tuo ntero ba^ 

Cjjrnotatii efl. Leftio. i, iulafli concepifli per aure no 

JCJ anfta maria i^go t)ir tninii. Ot benenicta nicaris 

ginfi mater et filia regis re^ inter oe0 mulieres. ^. 3lpfu? 

gum oim tuu nof)i0 ipene fo genuifli et in pfepe pofuifli 

latium : nt celefli0 regni p te que ano^at multituno ange 

mereamur ftabere p^emiu et lo?. Ot. (^lo^ia. Ot. p0. Ce 

cum electi0 nei regnare imfi neum. ^ciennii eft q^ qticiiq^ 

petuu. ia. ^cta (j imaculata niciitur matu. ne fancta ma 

nirginitas qf)9 te launii)^ ef ria nc Ce neu. nifi in anuen 

fera nefcio. £vuia que celi ca tn niii. $ a Irr. tifq^ an pafcfi» 

pere no poterat tuo gremio t5. ^cta nei ge. Jn lau. a. €) 

cotulifli. i3. ISfinicta tu i mu anmiral)ile. p. Dtisreg. Cp. 

lieril)9 $ benenict^ fruft^ t)e gT\ aria i3go femp letare 

tris tui, Ciuia. JLectio fctia. JLUL^^^ meruifli rpm po^ 

gffii ^erultium 

tare celi et terre contiito?em mia pieftitilli : tritiue qs : u 

qi De tuo Dtero ^JtuUlIi mu= ipfam 9 notJis iterceoere fe* 

Di faluatoiem* Deo gratias tiamus per quam meruim^ 

ejBira eU puerpe^ fS>p aufto^em tJite mfcipere tiim 

ra: quem gabiiei pieni^ noflrum iefum rpm filiii tu 

rerat: quem matris aluo ge- um, amen» TBenetiicam^ Diio. 

flien^: claufug iojanncjs fen^^ Deo gratias» 8)oc moDo oe^ 

ferat (Tauoet tiom celefli 6et btc oco termiari. aD om^ 

uum:etangeUcanuntDeo:pa nejSftoE.pterqp aD ir. q tiicDe 

lam^ fit pafto^itjus : paflo? tiet iKc termiari» Diim noGlrfi 

creato? omniii. 0!O2ia titii ieffi rpm fitiu^ tun : qui tecii 

Dite: quinatu0» «. Clegit ea^ tJiuit <$ regnat in tjnitate fpi 

an. 'Beatus tienter qui te poi rituflranfti Deu0 jp omnia fe* 

tauit rpe $ tieata tJtiera q te cula feculoi?. amen. Domi* 

laftaueriit Drtm et faluato^e nus t)ot)ifcum (Bt cum. 'Bit- 

munDi alfa* ps. IBtmt. oco. Dicamus Drio. 3D. iiu a IXua 

CoceDe no0. ^emoiia De ^ Donat^. capm. 3D titum. ni. 

fto fpiritu $ De fef. loci ^ De re "yyil^paruit tienignitagf 

liquii^ ^ De oitjusf Ccti0. a. €r JdL.l)umanitas faluato^ig 

ultatmnt fanfti in gIo?ia le* noflri Dei non er operiti^ iiu 

tatiuntur in cut)iUtiU0 fulsf. liicie q fecimus nos : feD fctij 

ti. a@irat)ilis DeuiS» 0?. J2Dm fua miam faUiog nois fecit. 

niii fanftoi?» DcinDe fiat me B. ^anfta Dei genitrir. tJ^, 

mo. Depace.3D, i. p. a^eme* IPoft partum» ao. Di. a. JRu* 

to faluti0» an. £D aDmirat)ile t)um* Capm. ^D titum. iii. pg* IDt^ i noie. cp, ^D titil. ii, r^t^^ lauDant angeU fan 

^jnrpparuitgratia Deifal vJL fta Dei genitrir q Dirii 

AK-X.uato^i$ nofiri omnit)^ non cognouifii et Diim t tuo 

j)ominitius eruDieng nois : Dt Dtero taiulafii. ^. Pofl par 

aftnegantes impietatem ^ fe tum. t5 ^peciofa. 2D. ix, an. 

cularia DefiDeria foti^ie ^ iu== (^ermiauit ra. cp. 3D titii. in 

fle ^ pie t)iuamu0 in bocfcfo V f 3[rgo Dert)0 concepit 

IRm. aue maria. tj, ^anfta vJLiJitgo pmanfit Dirgo 

^#^Dei genitrir. €)|atio, peperit regem omnium regii 

€\J^n& qui falutis eter-- ^ %)peciofa fafta ej5. t). Di* 

ne oeate marie iJginitate fe- gnare. ^D Defgag an. pofl p 

cunDa bumano generi pie* tum.psHetatug fum, 3ln. iu btz tiirgmi0 marie irolio. crir* 

th fzt Dfit pi Dirit Dfi^, €6 tia. JBon Dc B. te^. €nira e. 

fitebo?. IBeatus tiit» De p|0 ^- ^anfta nei jenittir. a Be 

funrji0. a^emento Capitu. fciens matet* P$. ^agt. oto 

Bem es (30 titii. iii. ©eus qui falutis. Q^emo. ne 

matia q Dominii poita aliquo fancto fi Ijeat fiat tin 

Hi cteatoiem munni genui^ BuUa ei fiat meo. tie omfti^ 

m qui te fecit $ in etetnii pet fftfe- 3iD ppL oia fiant ficut 

manes tJitgo. W^* <Bmxa efl in Unicis bui^ tpis. cu fjac. a 

^aunet cljo^us (5lo?ia titii* (^lo?ifi'camu0 te. psf. ii5iic ni 

ij^ Diffufa eft. an. jpiefciens; mittiis. PiecciS ati copL mo?e 

matet viitgo tiitum pepetit folito (jc. ao matu. 3Inuita. 

iine toloie faluato?em fecu* 3ln Jjonoie fieatiifime tJitgi 

lo?um ipm tegem angeloiu? nis matie |ut)ilemufif Ofio. 

fola tiitgo laftatiat Dtieta De piei. (Kenite. PP^* Caae paten 

celo plena* ps. a^agt. 02?. Co ti0. 3ln. t noc. an. aBeneOifta 

ceoe nog. ^eo. titg. au ma^ tu in mulietiliug et tienerii^ 

tn, futinotatCi ett ita tame qp ctus! ftuftUjBi tienttis tui. P0. 

De o!tiu0 fanftis; fiat memo. Dfie tfis; noftet. an. ^icut 

cu jiac an. ^anfti nei omneg mittfia elefta ono^em nenifti 

tJ. letamini. oco. 3lnfi'tmi* fuauitatis fafta nei genittir 

tatem. an compf, an. Cople ps. Celi enattant* an, ^pe. 

ti funt nies matie nt patetet ciofa fafta es (j fuauis in ne^ 

filium fuu pmogenitum. ps. liciig tuis; fanfta nei genittir 

Dfq^quo. Cpm. ^icut cpna- ps» Dfii efl tet. a. ^pecie tua 

momum. W. ^itgo fingu^ et pulcfiiitunine tua intenne 

lati0. d. Clegit eam, an. Cc* piofpete ^cene et tegna. ps. 

ce completa funt oia que ni= Ctucta. an. aniuuatiit eam 

cta funt p angelum ne ^gine neu0 nultu fuo : ne^ in menio 

matia. ps 3l5unc ni. flDco C6 zim non commouetiitut. Pi5 

cene qs mifetico^si ne^, Ct ni Deug nollet tefugiu. an. %,i 

catut aD copf, tite iJgisi g to cut letantiii oim ntm {latiita 

tum annii ertta anuentii et tio ell in te fanfta nei geni= 

tp0 pafcb. C Cifi tieto fit ple ttir» P5» jFfinameta. a. (^au* 

num fetui. ne ffta matia ati ne matia nitgo cunftas &ete 

ofta^ epp. nfqj an putifi* iiea fes fola itetemilli in tmiuet 

te matie. an neS. an. pofi p fo munno. ps. Cantate. an. 

tum. pi fet. cjp. iBeata es ma^ Dignate me launate te ;dgo ^etuttium facrata : na mitU tiittute co 
tta f)oflej5 tuo0. p5. Dn0 te-- 
gna^er.an. IPofl pattii Ditgo 
inuiolata jpmanfifli nei geni 
ttir intetcene^Jnotiig^p. €a 
tateji.13. ^cta.tjeige. Ce,i. 
»^^attutiente matia nat^ 
^-^:^ efl nodis M fiU^ tjt get 
mane catnis nte coceptione 
PloDuft^ cteato a fe 6oi ^ pie 
tate patetna <$ ftatetnii lat- 
gitetut aflectu €t nat^ fane 
a() intafta e feia: t)t eu ftoie^ 
teflatetut pattus tumanus 
et neii ^baxtt etetna ^QinU 
tas^ Jl3a ficut no potetat nifi 
cato ne catne nafci : ita non 
potetat Dei cato ne feieo t3te 
to nifi (ine genetate piotiite 
^pt quoD ait angelus tieatif 
fime matie. ^piifl^aug fupet 
ueniet i te ^ tiittug altiflimi 
0fjumf)?abit tibt €t q6 na= 
fcetut er te fanftu t)ocai)itut 
fili9 tiei,^. ^fta (j ima. r. ii. 
^JjrPus; inqt fftu0 fujpue* 
J^7 niet in te. jncitco tibi 
ftatet fpiis ijtute ffti angeli 
CU0 fetmo jpterit : ne coieftu^ 
tij5 catnalis uifputatioig tt'- 
ftetatus cclefle tibi ipfe mp^ 
fletiii tettena atgumetione 
confuntiag. an no putais eii 
nouii puetii in aluo iJginiis 
potuifl*e fo^mate : q cii pmu5 
conetet boiem nec femenpa^ 
ttis nec tjifceta matetna Qfi uit. Dic itaq^ qcuq^ es fujpne 
tiifpefatioi0 atbitet ^ nifcut 
fo? : q tibi tjioetut nitt^ emi^ 
nentio? : aut pattii Detiifl^e i3 
gini : aut pfectii i)oiem cteaf 
fe tje tetta» p^im^ eni f)6 t)t 
ait apfu0 ne tetta tettenu0 
fecuniiu0 Ibo De celis celeflijs. 
l^. lota eg matia» Lfto. iii, 
(gjra cotta natuta efl^e co 
Jc^ tenUi0 qft in mpfletio 
teticptionis noflte : fine t)ito 
puella afl*etitut pcepifl*e Cu 
iu0 quefo natute e qi^ in pa^ 
tete genetis nti cato fine cat 
ne foimata efl. £iue e ifla ta 
tio imo $ ceca contentio : t)t 
non cteDatut te^ pofl^e face^ 
te 1)oiem Ue femina que cte^ 
Ditut fecilfe He puluete ^i oi 
poteti0 {)omo tali in negc^ 
cio efl*e jpfpicig t)oIuntate : De 
opete cut tettaftas. £Dia eni 
ficut legitut qcu^ t)oIuit Do 
minu0 f ecit in celo $ in tetta 
(Bt fi follicitu0 pfctuteti0 p^ 
tet J)unc legitimu ftuane con 
cepti6i0 t)fum tte0 t)aIDe mi 
tat)ile0 nafcenDi fpecie^ ope 
tatam tepetie^ ttinitate Ct 
Plima efl fiquiDe ^ aDam fi 
gutatu0 efl er limo. ^ecuoa 
qp muliet fopata efl er ma^ 
fculo. Cettia que efl celefli0 
q> rp0 |)ceflit er tigine» iB-m. 
Ce lauDat. U, £D?a 4) not)i0* 
3ln lauD. bec fola an. © aD^ fjeate marie tJirginls; jFof, crr, 

mirabile comerciu. cp. 9ppa um. ^, ^ancta nei geni. 3in 

ruit tienignitas, bp^. OBnira iautii. an. HD anmirabile, jp0. 

ea puerpera» d. OBlegit ea De^ Diis regnauit» j ceteri pi. co 

an. IBtus tjeter. ps. lBf(6. oi? fueti, cp. a^aria tiirgo. f)p^. 

Deu0 q falu. ^emo. tJt^. U £) gloiiofa femina. ti^ OBle* 

aliqfi fe. ftabeatur. 30. i. an. git ilv. iJ^atJitare fa. a. £D glo 

© aHmiratJile. p0. Deusi in riofa nei genitrir ^go. p. IBt 

noie. ps.lBtiimmaculati» ps neii^. oi?. Conceoe no0. (int 

iRetribue. a. Ce iure. p. €iui terminetur ftc. per cfjiiSum 

cuncp tjult. E. 3[efu rpe. tjf^ utim nofiru. amen, finc Do 

Ciui De tJirgine. ao. iii. an. minu0 tJOtJifcum. $ finc 15^= 

Ciuantio natu0. ps. lege po neoicamu^ Oiio. 3ln fine me^ 

ne. cp. apparuit fienignitag. mo. De fancto fpiritu. $ tje fe 

&. ^cta oei ge. -u . ipoft fitii, lio loci t tie xtMqum/ et De of 

oc Deus; ^ falu. 30 tji, an. tjus fanfti^ $ De pace ficut an 

iRutJum que. ps Defecit. cp5 te. 3Ita tn ^ in tempoie pafcfj 

Ce lautjant. ^. Poft gtum fiat memo. tie omnitJU0 fan 

ti. ^peciofa facta e^. atJ. ir. ctis tam aD tje^. $ ao matu. 

an. (^erminauit. ps. ^iratJi ficut in. it fe. poft octa. pafcfj 

lia. cp. Oirgo tjertJO cocepit. notatum el!. SD p?imam. an 

©♦ ^peciofa facta. iJ^. eie-- £D aDmirabile. ps. Deu0 in 

git eam» oco tJt^ C l^oH pu nomine. ps. JLauDate Domi= 

rifi. Dero tjfqj aD aDuen. Diti num. ps. Confitemini. iiiu cp 

qitnonfitplenuferui.Defan 3|n omnilju^ requiem. Sm. 

cta maria Ijoc moDo Dicatur aue maria. 13, ^acta Dei ge 

matu. De ea. 3nuita. aue ma nitrir. oco. ConceDe no0. q 

ria. p0. Oenite. fjp^, £iue ter tcrmiet fic aD oc0 {jof . p^eter 

ra. ae. pi. $. i3. ficut fup^a no- $ aD. ir. Per r. Do. no. ame. 

tati funt, f . i. ^cta maria Dir ti. T5eneDicamu0 Drio. Rm. 

go. E^ctadfma. f. ii.^an Deo gratia^. 3D nona Dero 

cta maria piau» R. 'Beata ita finiatur g do. no. ie. rpm 

e0 maria. f . iii. ^ancta Dei ge fi. t. q te. Di. ^ reg. in Dni. f. f. 

nitrir. ^•. JFelir naq^ ^* flDia De. jp of a fe. fe. ame. Dri0 Do 

P^o populo. et Dc in fine fic. €t cii. IBiiDicam^. Deo gra. 

quicunq^ celefJiant tuam co* 3D. iii, an. Citi natu0. ps. 30 

memoiationem. duia ejr te. Dfim cu tri. cp. atJ initio. IR. 

<5loiia. Ciuia tx te. p0. Ce De ^cta Dei ge. C i>ofi partum ^eruitium. 

ao tii. an. Hubu qnt p0. an Complcto. tpale non muta^ 

te le. cpm €t fic in fgon. B# tur nifi ly in fine ftpmni nice 

Poft partum. ,ij9^ ^peciofa. tur ^lo^ia titiiliiie: quinat^ 

an ix m* <fi5erminauit p. 3ln et fujg p. Bunc Himitti^ Dice 

conuertenoo. cpm <Bt ratiica tur an. (^lo^ificam^. go ma 

ni. ja. ^peciofa fafta. y, Di tu. 3lnuita, 3ln bonoie !jtif= 

gnare me an tje^» an IPofl fi fime marie iJginis iutJilem^ 

tumjs. LetatujBf.tiel infe.iii Hiio. ps. Oenite erulte. bp^. 

ps. Dirit Otts. j ceteri pi con £Xuem terra potbu^. an, 15e 

fueti cp. 'IBeata es ma. fjgm^ neoifta tn in mulieritiug ^ tie 

aue mariis fiella. ij, Diffufa netiictu^ fructu0 tientrijs tui 

an ^anfta maria fuccurre. ps. Dite Oiis nofter. an. ^U 

jp0. 0&a0:nificat oco CScelie cut mirrfta elefta otio^em oe 

no$ (Bt finiatur ficut ao ma tini fuauitatig fancta oei ge 

tn* a^emo^ia ficut fupia Di- nitrir* ps. Celi enarrant. an 

ctum efl, an copleto» an. €n ^peciofa facta e0 et fuaui^ 

iocunnitate. p0. (Kfq^quo. cp in neliciiiS tuisi fancta nei ge 

^icut cpnamomum. bpmn^ nitrir. ps. 2Diii elJ terra. an. 

Oirgo fingularig. Oitam p ^pecie tua et pulcftiitutiine 

fta. ^it lausi. ^9^ ciegit eam tua intenne p^ofpere ijcene $ 

an. (5l02ificamui5 te. pg, iQiic regna. ps. Cructauit toi me= 

ni. oco. Concene qs miferi- um. an. aniuuabit ea ne^ 

CO10 neu». fen in tpe pafc6. nf nultu fuo : neus in menio ei^ 

(5 an tiit^i. afcen. ac etia fi an non commouetiit p$. DeujBi 

uen. nf oi? ^i^tn tua C jdri nofier refugium $ nirtu0. an 

nero fit plenii feruitiit ne fa ^icut letantiii omniii nfm 

aa maria a purifi. tieate ma liafiitatio efi in te fancta nei 

rie nf(5 an anuen* nrii ertra genitrir. pg. jFunnamenta. 

tpis pafcf). l)oc mo fiat ferui. an. (^aune maria nirgo cun 

an ne5. fujp p an Pofi jptu? ctais terefeis fola interemifli 

pi. fet Cpm j^eata eis maria in nniuerfo munno. ps. Ca== 

non nicat ©. 6^9 znt marj tate. i. an. Dignare me lau^ 

fiella. ^9 ©afta nei genitrir nare te nirgo facrata : na mi 

an. ^ancta maria fuccurre clji nirtute contra bom tu 

miferi0. pg. a^agnificat. o^ 00. ps. Dominu^ regnauit 

Concene no0. q^emoiia fiat erul. an. IPofi partum nirgo 

ne aliquo fancto fi Iiatieatur inuiolata permanfifii : nei ge bmt matfe jFoUo. mu nitm intercetie pio mbi^. p. 
Cantate. ii. tt. %)ancta oei ge 

Onitrir. Hectio piima 
aima tJirgo maria ta- 
to cunctis angelo^um fpiri- 
tibm oim^ electo?u aiafi^ i 
confpeftu filii tui tjomini no 
flri iefu rpi es glo?io(i02 qua 
to at) ipo fieri meruifli ftea^ 
tioi, HDtJfecram^ ergo Iacf)?i 
mo(i0 fufpiriis : nt nuc ao ge 
mitum noftri mero^is aure^ 
inclines magnifice pietatisi» 
11300 Quioe |) fnumerat)ilit)9 
nelicti0 infernale fuppiiciu^ 
meruimus: \)bi nuUaten^pe- 
nitentie oatur Iocu0» Ciuo^ 
niam firie aliquanoo tiomi^ 
no noftro iefu rpo ^jmifim^ 
fen male tjiueoo baften^ me 
titi fumu0» ©r, ^ancta et u 
(CgjTmacuIata. Hectio fc5a 
J^y 2Jrge ergo 6ta tiirgo 
maria miferico^iiiter aftura 
^ not)i0 ^urge ^ aplectere 
miam reocpto^is Da pces ^ 
nof)i0 QUO0 cernis oflfenfos! 
ante oculos conoitoiisf* Ce== 
cos co^oium OCUIO0 terge at 
c^ femitas inmciz oflenoe» 
fiD^aOo a not)i0 Dicia fufitra 
6e : attp fancta plataria tJir- 
tutii nof)i0 infere, 3lmpetra 
curfum Quo confequitur fug 
num t)?auium. ^ic certame 
o^ationum otJtine i celis : t)t 
Delcas QuicQuil) oeliQuimus 

B c in terris. jBo enim e(! aliqo 
in not)i!5 tam p^auum fi titi 
placet q6 o?atio at)olere no 
poflit» B* 15eata e0 maria. 

O^acratifllma ilco. iii 
ijgo : no0 Qui Joc cretii 
mu0 qp tjirgo $ mater oei fig 
cretjenoo fentiamug q> ^ no 
bi^ Oep^ccerig: et iurta peten 
tium t)ota ipetrata alTeQua^ 
ri0. Ct Qui creoimus te pepe 
rilTe Oeum et f)ominem gau-- 
tieamu0 per te not)is atiue^ 
niCTe falute. Ct Qui fatemur 
te omnit)U0 6ominit)U0 elTe 
melio^em: gauoeamus per tc 
percepilTe felicitate. Ct quo* 
tienfcun^ ati no0 piecelTerit 
tiiuina miferatio tua ne in= 
flemur afltt tuitio. Ct U mt- 
ceflerit trit)uIatio tjel jjoia te 
tationis : ne latamur pief^s 
fit tua fancta oiatio not)i0. 
^ic compone noftra^ pces : 
Dt not)i0 nofti elfe opu0 : quo 
ferui filii tui Oomini tiei no* 
ftri eflSci mereamur : largien 
te eooem oomino noftro ie- 
fu cf)?ifto Qui cum patre $ fpi 
ritu ffto t)iuit et regnat W l 
fecula fecuIo?um» ^men» ©. 
jFelir na^* IPer eftatem fem 
pet cantentut. |&. p^eDicta. 
C 3Ite alte lectio* De fcta ma 
tia pet eftatem. iLectio fima. 
'Diuua no0 t)eata tiei 
.genitrijctJirgomaria: 
^etuitiu 

tcmplum nei \)im : aula tegi0 leticia ifrael : tu necus muDi : 

etetni : factatiii fpiiis ffti ^n tu notJilitas popuU c6?iflia= 

tJitga Qe tanice ieffe : tu cen^^ x\i Hectio tettia 

in litiano : tu tofa putputea i O tegina munui: fcfiala celi 

f)ietico : tu cppielTus i monte tf)?onu0 nei : ianua patatJifi : 

fpon : q fingulati piiuilegio : autii p^eces paupetii : et ne ne 

ficut nefcis in fjominit)^ co== fpicias gemitus mifeto^um. 

patem : ita nic&ilomin^ $ an 3[nfetantut a te tjota nolita 

gelicam fupetas nignitatem at(5 fufpitia confpeftui tetie 

€m nouo ^ inaunito mita= pto^ijs m que nofltig etclu= 

culo natii eft : m tiettjum qb nuntut metitijS pet te locum 

De9 ante fecula genuit : fietet apun autes otJtineant niui-- 

filiuis tuu0 et tjomo : que^ in ne pietatis, Dele peccata te^ 

fine fcloi? genuifli : Mxm at lara facino?a : etige lapfos : 

^ petfectu0 elTet fili^ nei (^e folue copenitog. IPet te fucci 

mina quine natuta/ fen tma nantut t)ep?es ^ getmina t)i 

petfona neu0 et {)omo t3nu0 cio^um pietieantut floies et 

emmanuel, Hectio fecunna. o^namenta t)ittutu piaca p 

eCrauni nos gliofa puetpe^ citiUiS iunicem que fingulati 

ta in qua fola tepetitut fecu puetpetio genuifti faluato^ 

na t)itginitas : q fic et iteme^ tem : t)t qui pet te factug eft 

tati0 t)ifcetit)U0 filium ^itu^ patticeps f)umanitati0 no- 

lifii t)t illitjate punicicie inte fite pet te quoq^ no0 confo? 

gtitas ctefcetet : no litiino ^ m efficiat niuinitatis fue. 

ginalijS claufule fignaculum C 3ltem alie lectiones ne fa 

t)ioIatet, ^ibi fpititulTaa^ cta matia. £ectio p?ima 

num concipeteg obumtiiauit ^^lBeata matia quts tibi 

non t)t ipfe quon abfit : in fa V-/ ^^5"^ t)aleat iuta gta-- 

ctatiflimo t)teto tuo fietet ^ tiatum et launum pieconia 

femine fot^olis: fen potius impenete que fingulati tuo 

t)fu0 efl^tute acpotetia ctea aflenfu muno fuccuttifli pet 

toii0 ^en ne te fiim^ potifer nito. £tua0 tibi Iaune0 fta= 

noflet fui coipot^ 6oflia fup gilita^ Sumani geneti0 pet-- 

pfit qua i ata ctuci0 p?o toti foluet : q folo tuo cometcio 

U0 munni falute factificium tecupetani not)i0 t)ita anitii i 

otitulit Cu lur oiien0 na^a uenit accipe ita^ quafcun^ 

tet{): tn gIo?ia j)ietufalem:tu ^ metiti0 tui0 impate0 gta bzatz mane crru. 

tiatum actionegi et cum fufce tat ecclefia quia tim fine in 

perj uotatculpa.snolitaso^a tetmiflione falutati inDiget 

tio ercufa» ^ix autemXe. iU mxilio. Jl3am reuetetia qm 

jaLtimitte facta Hei genittir matti nefettut illi etiam qui 

Piece0 nofitas intta factati eam talem fecit tjt tJitgo et 

umtueerautiitioni0:ettepoi matet elTet erbitJetut. 3[0eo 

ta notiisi antiDotum teconci etgo totig DefiDetiis/ totifq^ 

liationisf» ^it pet te ercufa= pieconiis eius infillam^ lau 

tiile QuotJ pet te ingetimus : t^ibm ut et mattem fentia= 

fit impettabile quoD fioa me mu0 nofjig piiflimam filiuq^ 

te pofcimu0, ^ccipe qfi offe^ tim iuDicem feteniflimum. 

tim^ : tenona quon togam^ ijjec eft uitp que antiquum 

ercufa quou timem^. Hco. iii Diatiolice fetiitioig cp?og:ta 

^ancta matia fuccutte mi* pftum aboleuit toti(5 feculo 

feti0 : iuua pufiUanimeg: te= futiuenit et celefle tegnu^ pa 

foue fleftiles. £Dia |) populo tefecit/ Dum petfpititum fa 

intetueni p?o cleto : intetce^ ctum Dei fiUum concepit» 

De p?o Deuoto femineo feru. ^n autem. Hectio fecunDa. 

^entiant oes tuum leuame Q]^tttmttimn quippe eli m 

quicun^ celetiant tuam co^ in tantig celeb^etut lauDib^ 

memoiationcm. aflifle pa= in tetti0 cui officiofiflime a- 

tata tjotis pofcentium : ^ te geli famulatut in celisf. Jl3a 

penDe omnitjus nobiis opta^ fi iam Ule p^ecipuus gaf)?iel 

tum eff^ectum. ^it titii fluDi bumUitet falutauit in tetti^ 

um afltDue o^ate p?o populo quanto magi0 fupet celos 

Dei que metuifli tieneDicta p eraltatam et Dt ita Dicam in 

cium p^ofette munDi iefum tb^ono Dei coUocatam nunc 

c6?iflum Dominum nofltum cum fanctig omnitjusi bono 

Ciui cum Deo patte et fpiti^^ tatut IauDitiu0 Dignifltmis 

tu fancto tJiuit et tegnat De^ lt)ec efi fola cui nulla Ditp 

pet omnia fecula feculoium potefi compatati/ quia tan- 

amen. Cu autem Domine. ta efi Dt quanta fit non pof= 

C 3lte5 aUe L De. f. matia. f. i fit enattati. ^anc fancti er 

^jractofanctam tieneta pectatiant pattiatcfte. Jjac fa 

J^ tJiliis Dei genittici0 ma cti piecinetiant ^jpftete. oefq^ 

tie memo^iam. congtue Diui quo0 fpuflact^ attigetat op 

ni0 lauDitj9 catfjoUca fteqn tatjant VJiDete. €:iu Hec. iii 

bbii ^ztmtium 

Uec tanta tamq^ mnfta ^ te mater u fpofa tW^i tjocan. 

gia tiirgo nigno erigit Dcne JE)ec p^ime matrijs uamna re 

rari jpconio : cui^ cofiat mun foluit. i^ec bomini pemito 

tiu0 faluatu0 fuffragio, ^ec retiemptione^ aUDunt. l iii. 

inqp e fcnefira celi, auroia fo Jliater enim generig noflri 

lis! eterni : ianua paratiifi et penam intulit munno geni* 

tjera arcfta ^piciato?ii. ©ec trir nomini nollri iefu cft^i* 

efl ergo Domina regii. necus fti falute eniDit munno. au» 

mulieru. gema ijirginii : lur ftrir peccati eua: auftrir me= 

feculoi? congratulatio ange riti maria» (2Bua occineno 06 

ioiu : confolatio miferoiu : $ fuit : maria tJiuificanno p?o 

tefugiii pftoi? : oimq^ repara fuit» 3Illa percullit : ifla fana 

tio crenentiii Ciuicqn igitur uit. ^ec enim miratJili atq^ 

fjoni munnus fiatjet : ati illa ineflimadili mono : omnium 

batjet er qua falut^ noflre ini rerum et (uum peperit falua 

tium manat, ^ec not)i0 fuis toiem» €:n aute nomine mi» 

femjp futiuenire nignetur t)e C 3ltem alte ieftioeiei De fan^ 

nerato?it)9 : atq^ pia facris p cta matia. Heftio piima. 

cit)9 a nicii0 purget oit)us : fe *^3^ata ^ t)enerat)ili0 Dit 

q^ confinerare et collaunare JKHmqo maria mr e niii no 

nonet i celeflib^. c 3[te alie flri iefu cbiifti fecunnii car* 

Ic6e0 ne ffta matia. Hco pma nem er femie at)?al)e o?ta er 

E£Dquamut aliqn ffe0 i txibn iuna. Oirga ne tanice 

Iaunit)ui5 factatiflime ielTe : clara er flirpe nauin : fi 

tJirginis marie» ^en ^n no0 lia f)ierufalem: fleHa maris: 

tantilli : quin aftione pufilli ancilla nei: regina gentiii: no 

in zim Iaunit)usi referemu0 mina regii: fponfa nfii : ma^ 

cum etiam fi oim nrm mem ter cl)iifli : connito?i0 templii 

t)?a tjerterent in linguajs : ea fpiiiranai facrariii. t)elut co 

launare fuffilceret null^» r. u lumfta fpeciofa : pulc&^a t)t 

jfTltio? enim celo efl ne qua luna : elfta t3t fol : fignaculii 

loqui nitimur : at^fl^o piofii finei : reparatio nie : introit^ 

nio? : cui launes nicere cona^ t)ite: iannua celi: nec^ mulie 

mur. Deii eni que omi0 crea rum: caput ^ginii : oitm c6* 

tura non capit : ipfa immacu clufus: fon^ fignatu0 : pute^ 

lato t)tero claufum geflauit aquarii t)iuentium» leftio it 

5)ec efl eni que fola meruit fliultiplicatur tJt cen^us li-- tjeate marie. iFolio. crnn, 

iiani: flo?e0 Dt palma Delut er tanice tjiciata fine tiicio 

oliua ftuctifera in oomo oo ^JtJiit tJitgo aua intelligitut 

mini Ditgo ffta i^go p^uOesi tJtiflima Ditgo matia : atte= 

ct t)na er numeto p?utictiii : flante ifaj^a ^pbeta qui oirit 

tjitgo pulcettima t)itg:o pu OBriet tJitgaDetatJiceielTe: u 

oica co?poie t)eco?a : aio ful= flos oe taoice eius afcenliet : 

gioa fioe jpfpicua : mente p?e fiuius; eni glo?iofe tjitginis : 

clata: amoie tjitginitatis oe iD eft fancte matie figuta te 

uota: ao obetiieDum patata : nuit tJitga illa que i minifte 

in miftetio fibi cteoito cau^ tio aaton facettiotis! iutiete 

ta: in petfecutione pacifica: Oiio a fanfto mopfe in tatiet 

in paflione cW^i mente co= nacfo pofita: atq^ alteta Die 

palTa : a p?op6eti0 Dei p?eDi= fola ftonDuit nucefqj jptu^ 

fta : atJ atcbangelo falutata : lit : qi p?oculDulJio fola tJit^ 

a fpititu ffto fecunData : at^ go matia fuit que Diim pepe 

aij eoDem obCiti^ata : feminis tit u poft pattum tJitp pet 

tjitilis ignata : piole filii fe- mafit. >5* Dia p^o nolJis» Jn 

cuDa : tJitgo inupta : er filio laufi. 6ec fola an» flD aomira 

leta : fiDe concipies : gauDio tJile, jps. Oits reg» cp, 3tJ ini^ 

paries: ^go ante partii: iJgo tio, {jjp^, i) giiofa femia, iJ. 

in fitu: )6qo poft partii» f, iii (ZBIegit 5. © gliofa genitrir 

jauftoi mo^tis DgatJol^ per ps. iBfin^. oco. ConceDe nos 

cuius inuiDia mois itroiuit fa. a^eo^ia De aliqiuo fanfto 

in oitje terraru? oine genus fi fiatjeat ^D mima §♦ D aD 

tjominii in piimo patete De= mitatiile ps. Deus in noie, 

neno neqiuitie fue potauit: et an, Ce iute, ps. Ciuiciiqj, 1& 

quafi attio^e in taDice an- 3lcfu cbiifte. iJ. £Vui De r)itQi 

te$ pioles p^opaginis ^Di^ ne. IP^eces q aD piima perti* 

ret tJiciauit. 3InDe eft ergo q? nent erpleatur. 3:d tercia. a. 

raDir tiiciata quotiDie inDe^ CluanDo natus. ps. ilegem 

finenter froDet: froDefq^ ei^ pone. cpf» ^ti initio. l^. ^a 

inDefinenter per mo^te mar fta Dei genitrir. tJ. poft par^ 

cefcunt. (Bt fepe contingit ip tum. oto. ConceDe nos. 3D 

auru fulges reperiat in luto Di. an. Eutiii que. ps. ^zft'' 

et er pungente fpina pulclj^e cit. cp. Ct fic in fpo. ©. Poft 

ruties o^iat et rofa. (^oc eni partii. ij. ^peciofa fafta. oi^ 

operante p^ouiDetia Diuina ConceDe nos. 2ti nona* an« %>eruitiu btz macie tjirginis. ^etminauit ps. ^iratiilia. 
cp» €t ranicaui» l^. ^pecio= 
fa.iJ. OBlegit ea. o?» Concene 
no0. C 3In pafcb* tpe qfi fit 
plenu Ceruititi De Cfta maria 
an t)3 fufi poiBi an* Poa 
partum. et finiat cu alla. 
pi fer. cp. T5ta es ma. te^. 
aue mari0 ael. ^. ^fta 
nei ge. an. ^anfta maria 
fuccur. et finiatur cii allelu 
pa. ps a^agnificat. 09. Con 
ceue no0 fa. a^eo^ta fiat De 
aliquo fafto fi {jabeatur. (2Bt 
pofiea De refurrefttone ficut 
m alitjSi fefiiis cum regtmine 
c^o^i. Copletojtu. tie tempo 
tali non mutat ntfi $ tn fine 
fem. Dtcet Ciuefum^ auftoi 
et <25lia tiM niie : qnatu.0. an 
matu. 3[nuif. 3[n f)ono?e $ fi 
niat cii alla.pg. C[lenite. bp^. 
€iue terra. ct Dc liec Cola a. 
fujB poj5 an. IBnDifta tu. 5 fi* 
niatut cu alla. pib;* Dfie Dfi0 
nofter. pg. Celi enar. p. Dfii 
efl terra.iJ, ^fta Dei genitrir 
^i pDt£ti pt cti p^ed. an. $ ;b. 
Dfir quotiefcuq^ fit plenu fet 
utttii De fa£ta maria tifq^ aD 
pent{)ecofie* et no alii pt nec 
alta an. nec alt^ ^. Lfto pma 
^JjrCatiat iurta cruce m 
J5^ fu mater ei^ ^ fo?o? ma 
tris ei^ maria cleopbe: $ ma 
ria magDalene. Cu? iJiOilTet 
ergo iefU0 matre u Difcipu-- lum flante que Diligeljat Di 
rit matri fue. ^uUer ecce fi 
liu0 tu9. DeinDe Dirit Difci^ 
pulo. Ccce mater tua. Ct er 
illa f)oia accepit ea Difcipu= 
!u0 in fua. ^. ^fta d imacu 
lata. e t finiat cfi. alla iclo. xu 
"W^^Cc nimirii eft illa fjo^ 
4L.Jcra De qua iefu0 aqua co 
uerfuru0 i ijinu Diretat ma 
tri. £XuiD micbi $ tibi eft mu 
lier. Jl3onDii Denit fto^a mea 
IJ)ac ita^ hom p^eDirerat q 
tunc nonDii uenerat in qua 
Defieret agnofcere moiitur^ 
De qua fuerat mo^taliter na 
tu0. Cunc ergo Diuina faftu 
ru0 : no Diuinitati0 feD infir 
mitati0 matre Delut fcognt 
tam rep^ebenDefiat. jf3fic au 
tem i)iiana ia pacie0 : er qua 
fuerat faft^ ftomo : aflfeftu co 
menDafjat biiano. Cuc Dero 
q maria creauerat inotefce^ 
fiat Dirtute. 5l5iic Dero quef 
maria pepererat: penDefiat 
in cruce. ©. 'Beata e0 maria 
et fintat cii alla alla. lad. ttt 
^TV€)^ali0 mtm ffinuat 
JLL!Lfcicu0 facit (^ faciznu 
aDmonct ^ ereplo fuo fuo0 i 
ftrurit pceptoi fjon^ : ut a fi'= 
iii^ pii0 ipenDat cura parcti 
fju0 taij lignu illuD Dtii erat 
fira mefi?a mo^iet^ ifii etia ca 
tfjeDia fieret magifiri Docet^ 
Cr ftac Doftrina fana DiDice 3ln DeDicatione ecclefie. jFor. txxiiiU 

rat pauluis apr^ quoti tioce^ catmina, 

tjat Quaoo Oicefiat. ^i qui0 Clirgo parens tJirit feragin 

aute fuig; et marime Domefii ta tritus anni0, 

ci0 non p?ouiliet fittie negat £Vuatuo? atcp Oecem fuit in 

et efl infioeli Deterio?. CvuiD partu tjeneoifta, 

aute cui$ tam oomeDficu ^ €t triginta tritius; cum na^ 

paretes filiis aut parentiti^ to tJirerat zin^. 

mn. ^nim itm falutjerri^ ^erq? oece Cola pofi$ oeus 

mi p?ecepti ipe magifter ffito afira petiuit» 

ru oe feipfo confiituetat ere C 3in oetiicatione ecclefie. 

plu : Quaoo no m famule tie^ ati pmas; tjefperas fup pfal 

qua creauerat $ regetjat: feo mos feriale^. an, £D $ metu 

tjt matri 6omo tie qua nat^ entiuis eft locus ifte tJere non 

fuerat et qua relinquetiat al eft f)ic aliuo nifi tiomuiS Dei 

teru ^ fe quotiamotio filiu^ et po^ta celi» 3ln tempoiepaf 

p^ouitietjat. ^* jFelir naq^* ctjali finiatur fic. Capitulu 

et finiatut cum alla. pis; Ce apocalipfi0. rri, 

tieum. i3, HDia pio notiig, 3ln * ^ «i 31tii ciuitate fa 

\mW bu ioia an. £) atimi m ■ fi;am tierufale 

tatiile. p!5» IDris tegnauit. cp, W ■ nouam oefcen^ 

at) inicio. bv^. £D glioCa feia ^^-^V* oentem tie celo 

)6. (ZBlegit ea» an. £D glo?iofa a oeo patatam ficut fponfa^ 

genittir. ps. IBeneoiftu^. 012 omatam toito fuo, ISr. Cet= 

Concetie no0, ^eo^ie tJt fu titjilis eft locu0 ifte non eft 

p^a Oiftum eft. 3D tiefpetas» Ut aliuti nifi oomus oei et 

aD p^ima et au omes alia^ poita celi. Oete etenim Do^ 

f)O2a0 omnia fiat ficut a pu^ minu0 efi in loco ifio et ego 

tificatlone t3fq^ ati atiuentii nefcietjam. 3ln tempo^e paf^ 

QuanDo De fanfta matia fit cljali, allelupa» t) cci^ tni' 

plenu fetuitiu. ita tft ^ oin^ gilalTet iacoti quafi tie gta- 

ae. ©. et i5. ao omis iom fi ni fomno ait. Oete etenim. 

niantut cu^ alla. Ct in fine eio?ia > Oete. fppmnu». 

omniii temnoiu Dicatut 15. JpY^Etigtieataljietufale^: 

£iuefumu!5 auftoi* oim. (!5lo VjLDifta pacis tJifio : que 

tia titJi Dixe cii meo?ia De te- confituitut in celis: tJiuis er 

futteftioe tJtS.fj (KnDe eta^ lapitiitjug: et angelis coo^na 

te tjitginig matie 6ec Dicunt ta : t)t fponfata comite 3In DeUicatione Houa tjenieg e celo: nuptia 
li t&alamo : pieparata tJt fpo 
fata: copuietur oomino: pla= 
tee et muri eiu0 : zx auro puriC 
iimo 

TQoitt nitet margarit^: atJi^ 
ti0 patentitjus: et tJirtute me 
ritoium : illuc intronucitur : 
omniis qui p?o ci)?ifti nomi* 
ne : f)ic in muntjo p^emitur. 
'tl!onfionitiu0p?e(ruri!5: erpo 
liti lapioeg : fuifq^ aptantur 
locijs: per manusi artificis: Di 
fponuntur permanfuri: fa^ 
cri0 eoificiig, 

GTlo^ia ^ j)ono? neo: lofq^quo 
altilHmo: tinapatrifilioq^: i 
clito paraclito: cui Iau0 efi et 
poteflag : per eterna fecula. 
amen* ii» Domum tuam no 
mine necet fanctituno. Krm. 
3ln longitunine nierum. an. 
^anctificauit nti0 tatjerna 
culii fuii f)tc e nom^ niii i q i 
uocet nome ei^ ne qua fcrip* 
tii e erit nome meii. ibi nicit 
nri0 3in paL tpe, alla. p. ^t 

»eui5 q nobis jp fin {m 
0UlO0 anno0 ftuii^ fan 
cti templi tui confecrationis 
reparajs niem et facris fentjB 
mpfleriiis rep^efentas inco^ 
lume0 : erauni p^eceis populi 
mi et piefla nt quifquis {)0C 
templum fteneficia petitur^ 
ingrenitur : cuncta fe impe* 
trafl*e letetur. Iper. an copL oia fiant ficut in fef. trin. et 
ita nc cople. quoti. s octa. et 
tn octa* qti s eflate boc fet co 
ttge* Del at) octa. ep^« Dfq^ an 
rL fiue ne nenicattone fit fet 
uttiii M ne aliquo fef. ir. lec 
an matu. 3!nuita. silit fpo 
currite aflunt et celeti^ia ma 
tri0 neflre folennia. 3lutJiIe* 
mu0 igitur neo noflro nna^ 
nimeg qui fit)i eam gratuita 
elegit clemetia. 3In pafcj). te 
po^e alla. P0. (Kenite. im^* 
Ort)0 tieata bierufalem. 3ln 
i. noc an. Collite poita^ pii 
cipes nfas et eleuamini po^ 
te eternales. 3in pafcl). tepo* 
realfa. ps.Diiieflterra. an. 
Oinit iacot) fcalam fiimita^ 
tim celo0 tanget)at et nefce 
nentes angelog et nirit nere 
IOCU0 ifle fact9 efl. 3in pafcb 
tpe. alla. p» Deu0 nofler re* 
fugiit. an. Cii euigilaflet ia^ 
cot) ne fomno ait nere loc^ 
ifle fanctu0 efl 3in pafcf). tpe 
alla. P0. a@agnu0 nomin^. 
ti. Domum tuam^ Hectio. i* 

aOotienfcunqj fratre^ 
cariifimi altaris nel te 
pli fefliuitatem colimus fi fi 
neliter et niligenter attenni^ 
mu0 et pie ^ inHt niuim^: qc 
quin in teplig manufacti0 a 
gitur : totum in not)i0 fpiiali 
enificatione completur : JI35 
enim mentitur ille qui nirit. ecclefie jFolio. cjcrt) 

Cemplum en! tiei fanctu eft tantesi manipulos; fuosi. (Bt 

qfi eftis tjos (Bt itzxii BzicU JHC nicent Hectio tetcia. 

ti0 c^ co?poia t^eCra templu vjL^ ^^^^ fratres carilK* 

Cunt fpuflTcti» £Xuit)U0 meritj mi tjnufquifq^ confioeret co 

nifi per gcam Dei meruimujS fcientiam fuam: et qn aliquo 

fieri teplu Dei» B^ 3[n oeDica crimine fe tjulneratii efl'e co 

tione tepli Decantabat popu gnouecit piiu0 o?ationitiu0 

Iu0 lauDe (Bt in o?e eoiii Dul izinnm tjel elemofinis fiuDe 

ci0 refonatiat fon^ Jn pafcft at munDare confcientiaj fu 

tpc aifa. ij. HDtitulerut facri am: et (jc eucarictia pfumat 

ficiu fuper altare Dtii et ceci accipere. %i eni cognofceniS 

Derunt in facies fuas et aDo reatum fuu ipfe fe a Diuino 

rauerunt Deii. €tin: ileo. ii. altari futJDurerit cito aD in 

a^mtn eni polTum^ cn Dulgentia Diuine mie jBueni 

ipfiuis aDiutoiio latio et : quia ficut qni fe eraltat 

remu0 ne Deu0 nofier in tem ftumiliabitur: ita e cotrario: 

plo fuo {)oc efi in notJifmetip qui fe f)umiliat eraltatJitur 

fi0 inueniat qfi oculo0 fue IXui eni ficut Diri agnofce^ 

maieflati0 offenDat ^eD fia reatum fuu ipfe fe fjumiliter 

tjitaculii coiDis nci euacuet ati altari eoDe ^ emeDatione 

t)icii0 et Dirtutit)U0 repleat remouere ijoluerit/ eterno il 

clauDatur D^at)olo : et aperi lo et celefli couiuio comuni* 

atur rpo» (Bt ita Iat)oiemu0 cari penitu0 non timet)it. l&. 

Dt not)i0 t)onoi? opecu claui ^ane furgen^ iacot) erige* 

tiu0 ianua regni celoiu ape^ tiat lapiDem in titulii. JFun 

rire polfimu0. ^icut eni ma Den0 oleum Defuper iiotum 

Ii0 operit)U0 quafi quit)UfDa Douit Dtio» toe loc^ ifie f& 

feri0 ac \)z^ib9 tjite not)i0 ia ctU0 eft et ep nefciet)a* Jn 

nua clauDit : ita at)fqj Dut)io pafcfj tpe. alfa alfa. 15. ©iDit 

t)oni0 operit)9 aperit Btn. iacot) fcalam fCimita0 ei^ ce 

iFunData eft Domu0 Dni fujs IO0 tanget)at et DefcenDen" 

Dertice montiu et eraltata e te0 ang:elo0 et Dirit. 2lere. 

.fuper oe0 colle0 et Deniet aD 01oria. Uztt. 3ln. n. noc. an 

eum oe0 gete0. €t Dicet glo il3on eft fjic aliuD nifi Dom^ 

ria tibi Domine. Jn pafcf). Dei $ po^ta celi. Jn pafcb. te 

tpe alfa. ij, 2Ieniente0 autef poie. alfa p. Ciua DiL a. (Btt 

Denient cum erultatione poi rit iacot) lapiDe i titulu fun 
B c ii ecclefle* 

Um oleu nefufi» 3ln patc. tt et penes 5 3^iititt eu in tene^ 

poie alla, ps. QBntiinfti» an. bm erterioies; itji erit flet^ 

(Btit mitU lin0 in Deu et Ia= et flrioo? Oenciu OBcce quale 

pi0 ifle tiocatJitur oom^ Dei. fentecia mztzhit autJire qui 

3In patc. tpe alla. ps. jFuntia ao puiuiit nuptiale io eft ao 

meta. ^, Dom^mea. \^, £>o altare Dfii aut etj?iofu0 aui 

mujBi oconi0 tjocatiit. U, iiii. aoulter aut ooiu i co?tie reti 

*^3Dp tjos fratre0 tiili^ nes pfumit accetiece, ta. £D 

JtJlgenter atteDite, ^i aD $ metueous ed loc^ iUe Dere 

mel^ cuiufcuq^ potetig fiois; Jl^oeflSicaliutinititiom^tiei 

nemo p?efumit cu tiefliti^ fcif et poita celi, Jn pafc. t. alla. 

Uis (j inqnati0 accetiere. $to= U. ^ane furgeg iacoti tiotii 

mag:i0 a couiuio regis eterni tjouitono $ oint iSon» f t)i 

iD ell at) altari Dfti oetiet fe ^yyoertat ftoc tie^anotiis 

tmufquifq^ iuioie tiel otiii t)e JtlLfratres carifltmi $ co^ 

neno pcuflus iracuntiie furo ceoat tJt mala ifla aut nunq? 

re replet^ tu reueretia $ l)u= tjelim^ atimittere aut fi ao-- 

militate futitrajjere jppter il miflla fuerint (ine tilla moia 

luti qfi fcriptii efl. 2IaDe pii^ penitetia tjel pace fluoeam'^ 

recoflliari fratri tuo : $ tunc fanare: $ largio^iti^ elemofi= 

t)enies offeres munus tuii <$ nis feflinem^ atluere ne fo^ 

iterii. CiuomoDo l)uc intra^ te fi cii pftoi? t)ulneriti9 ante 

fli no 6fis t)efle nuptiale» \^. trit)unal eterni imitifi t)ene 

IBiitiic tiiie oomii iflam qua rim^ ati illa etna eccfia $ at) 

eDificaui noi tuo Denietiii f illa celefli J)ierfm jppetua er 

locii iflu. CrauDi pieces i er coicatioe feparemur» 8)ec er^ 

celfo folio glie tue* Jn pafc. go cogitantes fces cariflimi 

tpc. alla, t3. Diie fi cduerfus ta cafli $ ta foti^ii ^ ta pacifi 

fuerit popul^ tuus ^ o^auerit ci aD ifluti altare flutieamus 

aP faft uariii tuu. €rau* fc, ti acceoere t)t at) illo etno alta 

*W=SL £Dc eni ftabet tert^ eua ri no mereamur ercIuDi Ciui 

J^JSgeliceleaioisqpquitiai eni ifluti ati altare caflo toi 

fecit nupcias filio fuo $ itra poie (j mfltio co^tie cu fecura. 

uit t)t t)itieret fimul reciifien cofcietia t)enerit: ati illuti al 

tes» 2Jities aiit l)oiem no 6a tare qa i celis efl felici traf= 

tiente t)eflem nuptiale Dirit migratioe perueniet p^eflate 

miniflris £igate illi manus Dfio nco iefu rpo qui cii pce ^ 3In nedicatione Sol crrtJi 

fpuffto tJiuit et regnat tie^ jp publicanuis telifto onere tU 

oia fcfa fcfoi? ame. l^ 15ti q uitiarum : cotemptoq^ cenfu 

{)at)itat in nomo tua liiie. 31n frauniu anguGa po^ta $ ar= 

fcfa fecfoi? launatJiit te. 31n tam Dia que Ducit an t)itam 

pafc. tpe. alla alla. i3. B6 Pji afcennit. ^. jaDiantitiujs i lo 

uatJis tonis eo^ q abulat in co iHo nimitte nomine pecca 

innocetia nne viirtutii tieati ta populi tui $ oflenne eis t)i 

oes qui fperat i te. 3[n. (^lia. am tiona per qua ambulet* 

3in. 3n. iit noc. a. j^ixi 6alJi= <Bt na glo^ia nomini tuo 3ln 

tat i aniuto?io altifljmi i ij- pafc. tpe. alla» ti Dtte erauni 

teftioe nei celi pmo?at)it 3ln ofone mea $ clamo? me^ an 

pafc. tpe. alla. p0. 3[pm. an. te tjeniat. €t na. iLeftio tJiii. 

2Domii ilia ^tege nfie <$ ageli d^ (Ui mira neuotione fi 

tui cufloniat muro$ ei^. 3!n \JL^t}ti an tJinennu falua 

pafc. tpe. alla. ps. Cantate. to^e quon natura minus; Ija 

an. jFiinata eli nom^ niii fujp tiuerat : afcefu fupplet artJO^ 

tjertice mociii et eraltata efl ri0 atq^ ineo iufle $uis ipfe 

fujp colles alla. et fic femper rogare non auneat tjeneni- 

finiaf ijec an. cum alla. nifi a ftione nominice fufceptioni^ 

Irr. tjfqf an pafcija. p0. Oris qua nefineratiat accepit. ^i 

regnauit erul. iJ. ^ec efi no^ fiice aute '^acfteug qui inter* 

mu.0 niii firmiter enificata. pietatur iuflificatu0 crenen^ 

iBmz funnata efl fupia fir^ tem er gentitJU0 populum fi 

mam petra. Cre0 tJltime le gnificat. Ciui quato curi0 fe 

ftione0 legatur in cappi0 fe- cularitiu0 occupatioi : tanto 

rici0. feecunnii lucam. rir. flagitii0 nep^imetitJU0 erat 

XJl5iIIotpe.€greflii0ie' faft^ f)umilioi. ^en at)lutu0 

fu0 peratjulatjat fjieri-- efi fen fanftificatu^ fen iufli 

co. €t ecce tJir noie ^actje^ et ficatu0 in noie nfti noflri ie* 

{jic erat piicep0 putJlicanoi? fu ctj^ifli $ i fpiritu nei noflri 

5 ipe niue0 (Bt ref. ^ermo er R. £apine0 pieciofi omne0 

come. tjefi. ftene fitjci. Ico. M. muri tui. €t turre^ fjierufa^ 

Q.u^ impoflttJilia fiit apun le gemi^ enificat)untur. 3!n 

ljomine0 : poifitjilia fut apun pafc. tpe. alla. ti. IDec efl no- 

neu. (ZBcce eni camelu0 nepo^ mu0 niii firmiter enificata 

fita gitJtJi farcina p fo?ame tjene funnata eft fup^a firma 

acu0 tranfit fjoc efl niue0 et petram. dBt turre0. iLfto ir 

i i ii 3ln Denicattone 

«g^flDpulus; ergo gentili^ tra. 3In pafc!). t, aUa» p. De^ 

r^^:rintrante ftierico falua lieu0 me^. an, IBene funtiata 

toie Dioere queretjat feo p^e eft uom^ nfii fupia firma pe^ 

turda non poterat : quia gra tra» 3ln pafc. tpe.aila* p. IBe 

tie fioei qua miitio faluatoi nedicite. an. jtapioes pciofi 

attulit participare cupietiat oes muri tui et turres ftierf^ 

feo inolita tJicioiii confuetu gemijs eoificatJiitur. Jn pa» 

00 ne ao Dotti perueniret ob fcftaU tpe. aua. ps. iLauOate 

lliterat. (ZBaoem naqj turlia Capm. i. 30 co^intbios. iit 

norie pfuetuOinis que fupia Jrnrn^ufquifq^ aut tJiOeat 

cecCi clamante ne lumen pe- vJLq^ fupeoificet : funOa 

teret increpetiat/ etiam fufpi mentii ei aUuo nemo potelJ 

ciente putiUcanii ne iefum tii ponere pter io quoD pofitu? 

oeret taroat : fed Ucut cecus eft qfi eC rps iefus. rppmn!^. 

turfjarii tjoces clamanoo De ""TT^Bmlaxz funoametii 

uicit/ ita pufiUus necelTe ell JtJLlapisf tW^^ milTus e/ 

turlie nocentis oijflaculii al tim ppage parietii in titro^ 

tioia petenoo trafceoat ter-- neftitur/ que fpon ffta fufce* 

rena reUquat arfio^e crucis pit in quo cretiens jemanet. 

afcenoat. B 2Domu0 mea oo Q^^^ ili^ ^^^ ff^^f^ ^ OUefta 

mus oiationig tjocatjit r^itit ciuitas/ plena moouUs i lau 

Oiis. 3|n ea ois qui petit acci ne $ cano^e iutiilo/ trinii Oeii 

pit $ Qui qrit inuenit $ pulfa tinii quoq^ cii fauo?e pOicat. 

ti aperiet. Jn pafcb. tpe. 31= Xl^t in teplo fumme oe^ ero 

lelupa. i3. Domii tua Otie oe^ ratus aoueni/ u clemeti ijoni 

cet fanftituOo in longituoie tatepieciitjotafufcipe/larga 

Dierii. 3ln. (^Ua. Jn. ti. Do= tjiioiaione bic infunoe iugit 

mus mea. &, Domus o^ois I>ic p^omereant oes petita 

tJOcalJitur. 3ln lauuifiu» an. acquirere/ et aoepta poliitie= 

X)omii tua tifte Oecet fanfti re cii fftis fienniter/ paratJi* 

tutio in longitutiine tJierii fum introire tranflati in re^ 

3n pafcl). tpe. aua. ps. Dits; quie. 0Ua $ fjonoi. ti. 15ea* 

regt. an. Oomus mea tiom^ ti qui Ijatiitant in oomo tua 

oconis tjocabit 3|n pafcb. t. Oiie. a. 3ln fcfa fcfoi? lauOa 

3Ua. pj5. 31utiilate. an. 5)ec e fiunt te. an. ^acfjee feliinans 

tiom^ tiiti firmiter eoificata OefceOe q? fjotJie i tiomo tua 

tJii fnoata eft fup^a firma pe opo^tet me manere : at illz fe 
ecclefie. Solio. crrtJii. 

Oinas; nefccnit $ ercepit iUii cadit, 15, 15ti qui fjatJitau 3 

gauneng in nomii fua Sotiie Irr. Ufq^ an paicba tioc moDo 

6uic Domui falu0 a Deo fafta nicet iflun ^. Domu0 mea 

ca aUa. jp0. 15eneriiau0. €>?. Dicit tiiig. ti. Domu0 o^oiis 

»(Bm qui eccfiam tua? DocatJit Dicit nftg. (^loiia. 

fponfa tjocate nigna Domus mea. E^. "IBeati qui 

tus es Dt que fialicbat gratia batJitat. oco. Deu0 qui eccle 

per finei neuotione : fiaberet fiam. ao ir. an. Lapinesi pie 

etiam er noie nignitate : na ciofi. p0. ^irafiilia teflimo. 

t)t 010 6ec ple(j0 tuo noi fer^ Cp?. i. 20 co^intfjio^ tercio. 

uien0 8uiu0 DocatJUli cofo^ ^fnrH^uf^fq^ aiit ;)p?iam 

tio nigna inueniat €iui tJi* VJLtnercene accipiet fcfif 

uin $ regnas cii neo pre. 8)ec fuu latio^e. nei eni aniuto^es 

oco Dicit an oin0 bom pter fumu0 : nei agricultura eflis 

an it tJl. an. i. a. Domii tua. nei enificatio efli0. J^. IBeati 

p0. Deu0 in nofe. an. (5fa0. qui Ijaijitat in nomo tua niie 

P0. €iuicun(5 tjult. ©. 3[efu aila alla. U. 3In fcfa fcfoiu^ 

c6ii0e. cii alla* iJ. £!i,m fene0 launatiut te. 15, 5)ec efl nom^ 

C ^i i)oc fefiii ifra. Irr« tjf^ niii firmit enificata. m. iBz 

(5 an pafct. cotigerit: nr.©. ne funnata efl fupia firma? 

lefu clJiifle. fine» alla ficut i petra an* iU tiS. an. Oomu? 

niiici0 illi^ tpi0. 9n. iiu a. Do tua. p0. Crenini. p0. Letat^. 

mu0 mea. p0. legem pone. fii. p0. H^ifi nii0. p. JLaunate 

cjpm. ^nufquif(5 autem. ^. niim qrn tjonu0 efi» p. launa 

Domii tua necet fanftituno. ftierfm . Cp^. fi@at6ei t)ltio. 

aila alf. 16, 3n longitunine TF^Ccelinom^niiifirmit 

niei?. i5. Dom9 mea. oco De^ JL^Z ^Hificata : tJii fiinata e 

qui eccfiam tua. ft)ec oco. nc fup^a firma petra. ia. Do^ 

ao oe0 60230 nfqj an t)0. an mu0 mea. {)p5>. angulare fu. 

t)i. an. ^ec efi nom^. p0. De« IJ. 'Bti qui fja. an €cce tafier 

fecit. Cp5. apocalipfi0. rrii. naculii nei cii Witm <$ fpii0 

/nrCce tafjernaculum nei nei Jjatitat i nobi^ : teplii ei 

\jL^" lJOilJU0 $ JjatJitatJit nei fftin efl qfi efti0 t)O0: p?o 

cu ei0 : $ ipfi ppf0 zim eriit: cui^ amo^e celetJ^ati^ fjonie 

etipfeneu0cum ei0 eriteo^ii gaunia templi tpe felii. Jn 

neu0. i^. Dom9 mea. aila al pafc tpe. alf. p0, a^agt. oco. 

lelupa. t5, Domu0 oconi0 no IDtm qui noiJi0 jp fingulo0. 3ln Dcnkatione 

(Bt fic fiat feruitlum quoti nefeLinftaocta^necetiami 

Hie De Heoicatioe jp ofto Oie0 octa* niii tm meo. ^i enim a 

cu teffimie cfto^i u etia i tini tJigi» nati. niii tJfcg ao circun 

ca. nifi feC ir. f. itetcuccat tif cifionem niti: tiel a. iiil fec . 

iil lec* CU5 regimte cbo^i* t fi ^ri. ate pafcba ufq^ ao oata. 

ab oct pafcb. t)f(0 aa afcen. pafcb* tiel a tiigi. petbe. $ af) 

niti t)el a fef» fcte trini. tjfqj bic t)fq? aD fef. fcte trini. boc 

aD aouetii Diti boc fef. cotige fef. eue. fjp Oifferatur t)5i cd< 

rit t)el etia ad o6ta. epl)ie t)f^ ueniens polSlt celebiari. t)C5 

(j^ ati Irr. CiuotiDie etia per poa octa. ep^, t)el poa octa. 

oSta* ao matu. 3[nui. b^m. an pafc{). t)t pofi p^ima Do. poft 

etpfal» iicutii^maoie.ti.dJR fef. fcte trini. %>it)ero fef. in 

fcdm o^Dine Ditr $ t)na fola Dttica. i. aDuen. Diti t)el in. iiii 

an. fu^ lauDe0. <2Bt Quotioie i fe.in capite izimii t)el i Diiica 

fra octa. aD t)efp. <$ ao matu, pafc(). t)el in Dnica palmarii 

et aD aliais bom fc iiia oco t)el in o£ta« pafcb. t)el in fe* fa 

Deu$ Qui eccleltam. @i t)ero cte trini, tjel i fef. De coipoie 

infra auue. tjel ifra irr. t)fqj rpi foite cotigerit Diferatur 

aD caput ieiunii i)oc fef* coti^ in craf. et eritt t)efpe. De Dedi 

gerit o£ta. eritt (tne regimine catione ^imiiiter fiat fi in 

tboii t)fq^ aD o£ta. Die. titc et Die afcen. Do. eue* feD ^ titc ni 

fiant ir. lec. $ inuita. tripler cbil fiat De DeDicatione tfra 

niit t Ditica cotigerit. (!Bt fi a octa. Dfq^ aD ofita. Die nia ta 

liQuoD fef. iii. lec. t)el ofita. fa tum memo. ^i Dero i)OC fef. 

cto^ ffra i)a0 octa. cotigerit DeDica. ecclefie a fei. fcte tri^ 

totit filat feruitiit De fef. t)el nita. t)fq^ aD aDuentum Dtti 

De octa. $ tm meo. De DeDica in Do. fo^te contigferit $ t ipa 

tione. Ditica t)ero q titc tfra Do. 6^00. incboaDa fue. Que 

octa. t)el in octa. euenerit to- non fuerit Duratura niii per 

tit fiat feruitiit De ipa Do. et t)na ebDo. tin tunc tbi incBo^ 

tm meo^ia De DeDicatioe. Cit etur ^pf. cum memo. tantum 

aute a circitciltone Diti t)fQ5 et i)oc piiuatim/ f totu ferui 

aD ofta. epp. t)el a. iiii, fe. t ca tiit fiat De DeDica. $ in trid^ 

pite itimii t)fqj aD. iiii. fe. an fer. per ebDo. tota cantef l)p. 

te paf. tjel a tJigi. afcenfionis cum a. fe. $ tn illiiJ triii^ fe. 

Dtti t)fq^ aD t)igi. pentbe. i)OC fiat p;imo memo. De DeDica. 

fef. fo{te cotigerit nicbil fiat et DeinDe De cruce 9 De ^cta ecclefie jFof. cxxMi 

maria/ $ De facto loci «j ne oi !&. He. ii. noc. Certia Die in= 

iJU0 factij et erpo euage. De fra octa. ae. ^U ^. et ©. Ue. iii 

00. eo anno oino p^etermit^ noctur. £Xuarta Oie. ifra oct 

tatur. 3lta tri q? fi aliQuoo fe p. iJ. et J^. oe. i. noc. et fic fiet 

ftu» iii. lec. in illis triftus fef. per ceterojs Oies infra octa. 

cotige. illo anno omnino p- 3Ita tn q? in Oiiica infra oct 

termittatur. Camen octa, oe legatur lec. oe erpoiitioe eua 

Oica. ecclefie erut i fequetib^ ge. £Dmni0 qui tienit ao me. 

OietiuiBi cCi xtQu ctoii nifi per ae. p. iJ. et i^. fciHm o^Oinem 

Pieoicta caufam ipeoiatur, noc. Oiir. 3(n octa. iJo ae. p0. 

Dfq? ao ofta. Die $ tuc erunt >5* et JRia. ficut in. l Oie Oicu 

ir. lec. cum iuita. triplici/ nifi tur cum euange. jFacta funt 

oupf feflu. impeoiat tiel alia ence Per eflatem tiero fcil? a 

tefloiia que non potefl can= ^zm oim. tJfq^ atJ aouen. oo 

tari in alia oitica nec in fer. mini/ et ati octa. epp. tjf^ au 

et non fuerit ouratura^ 31tej Irr. quotiOie infra octa. Oicu 

^uis alia fec. et per boc itie^ tur i5. et JR. fcfif oSJine noc. 

tempu» toc fef. contigerit et et Dna fola an. ao laufi. Oici* 

Oitica ifra octa. fo^te aliqua tur. I^e fequen. ane Oicantur 

fjpflo^ia incfioantja fuerit q per octa. tietiicationi$ fuper 

non fit ouratura nifi fi t)na pfalmois. 'BeneOictusJ j ma^ 

ebno. $ in fe. pofl octa. no po gniftcat tjel ao memo^ia De^ 

tefl catari/ tunc in ipfa Oriica OicationijSi cum oe aliquo fa 

tota cantet bpfl. cu comemo cto fiat feruitium. an. "Bene 

oe OeOicatione. ^imiliter Oe oic Uomine Oomum ifla qua 

fef. loci tilii octa. ftaftent cu? eoificaui nomini tuo. tienic 

regimine cjjoii. 3n tpe Dero tium in loco iflo erauni pie^ 

pafcl) boc mono fiat feruiti ce^ in ercelfo folio glo^ie tue 

umneoetJica.alit)trafqjn5»5 3n pafcjjali tempo^e. aile^ 

ao lau. $ ao fjo^aiB! oia fiat tit lupa. an. ^ane furgens ia^ 

P^eoictum eft. Cople. pafcft. coti erige&at lapinem in ti' 

tpe no mutatur. ao matuti. tulum funoens^ oleum oefu^ 

iii. Iec.ae.cumfui]5p*^.etJ^ per tjotum tjouit oomino. 

Oe p?imo noc. oicunt cum er tiere Iocu0 ifte fanctus efl et 

pofitione euangelii. CgrelP ego nefcie&am. 3n pafcftali 

iefu0 jpramliula, ^ecunoa tpe 9IIa. an. I5enetiictu0 eg 

Oie infra octa. ae. p. et «. et in templo fcto glo^ie tue/ cfi 3In uetiicatione 

eDificatum eft au launem et 3ln paCrta. tempoje. aua» a 

glo?iam nommiis tui Domi IBeneOic Oomine nomu ifla 

ne, 3ln pafcb. tempo^e aila. quam eOificaui nomini tuo 

an. jFunoamentum aUuo ne t)t fit ocuU tui aperti fup ea 

mo poteft ponere pieter ill6 Oie ac nocte* 3n pafcba. tjpe 

oeniq^ quoo pofitu? e a tW ^lta. a. £D?nauerCit facie te^ 

fto. 3n pafcf). tempoie aua. pU co^onis aureis et oetiica 

an. ©ec aula accipiet a oeo uerunt aUare nomino aUa. 

gratiam ijeneoiftionis : $ mi C iil^uUa fiat per tota octa. 

ferico^oiam a cb^iflo oomi^ memo. quia cbo^u^ regitur : 

no. 3In pafcl). tempo?e. aua. utii per eflatem iciUcet a De^ 

an. 3[n oeoicatione tnim te oim. t)fq? an aouentix Domi 

pU lauoate teum omni0 mi ni : tjel in tempo^e pafcf) tiel 

Utia celo^um : et omnis ter^ afj octa. epppba. tJiq^ an Irr. 

ra lauoet nomen Oomini : qi contigerit : niU aliquoH fe- 

eraltatum ell nomen tim fo ftum cum regimine clboii in 

Uu0. 3in pafci). tempo^e aile teruenerit. Camen in tempo 

lujpa. an. iFunliamenta tem» re natiui. niii t)fq5 an purifi 

pU iuim fapientia fua fun* cationem fiat folennig meo 

nauit neu0 in quo nominu? ria ne fcta maria. et al) o£ta. 

ceU collaunant angeU : iub'- pafcl). tiUp an afcenfio. no^ 

ruant nenti et fluant flumi mini fiat folennijj memo^ia 

na : non polTunt ea mouere ne refurrectione. an omnejs 

nnq? : funnata enim erat fu^ 6o?as. a. cp. R* ^ ^. cum oia 

Pia petram. 3ln pafci)aU tem tione ficut in nie. an ne^. an 

poie. auelupa. an. (!Brurpt Domum tuam. p0. Crenini 

neus an noftri famulat^ ob et ceteri pi. DtS. an fcfiaisi t)5 

fequium u in loco fancto ei^ et nicuntur per totam ofta. 

flat beneniftionis augmen- quano ne nenicatione flt fer 

tum. 3ln pafcba. tempo^e 31 uitium. Cjpm 5)ec eft nomus 

lelupa. an. €iui regig ifrael l)?^, angulare funnamentii 

intenne fuper nomum iftam iJ. 'Beati qui ftabitant. ^ic 

qui nenuciis nelut ouem io^ o^no feruetut quotinie ffra 

fepl) auge in ea tenenictio*: octa. an DeS. nifi i niiica fc? 

nem tua? qui fenes fuper tf)t an p^imais t)ef. tantft. ^eque 

ruftin erauni p^eces fuppli^ tes lec. neferuiunt octa. fi to 

cum in ea titii confttentium tais octa. niCi in nominica et ecclefie jFolio. cxtix 

m octa» tantum. f[ ^ecun* feftfone jpparana efl $ a fioe 

DaDie. Hectio piima. libm ampleftentia^ ilco» iit 

g 1 il^ntuerfanam Wm *Tr"(^itur fanctum el! fra- 

JCLfancteecclefiecofecra-- g M -treg ac oeo placitum 

tionis feftiuitate folemnem t)t oetiicatione %\xm eccfie 

nifitiu0 toti0 mente oeuota : jpcipua tieneremur oeuotiO' 

puroq^ co^tie : Dtii faluato?i0 ne, iRefte ergo fefiiuitates et 

at(5 fanctoi? erempla fequen confecrationes fanctaru ec^ 

tes conDigne Dileftilfimi fra clefiaru Deneratiliter colut 

tre0 celet)iemu0. IPuIfem^ er qui filios fancte Dei ecclefie 

go affectu pio : co^tie oeuoto fe elTe cognofciit C Certia 

fupplicanoo miferico?tiiam "|Fw<!Bc efi oie lco p^ima 

Domini Dt clementie fue no= jL,iJenimmateromniucre^ 

hi% tribuat felicitatem et in= Dentiii q natos regenerat aD 

Dulgentie remiCDtonem atq^ Dita, 31Dcirco cariflimi fum- 

regni celefli^ introitum pan mopere oe0 \ rpiano noie ce 

Dat: Dt in celefli templo et in fent $ filii Dei Docat: opo^tet 

fuperna ac eterna ecclefia co facratioeg nouai? eccfiai? fo 

fo^tio fanctoium eternaliter lenniter (j Deceter celelJiare 

potiamur. lcftio fecunDa ftuDiofiflimeq^ Denerari : $ to ^TV aioii autem glo^ia et xi% nifitj^ in ti% Dni auriliu? 

5'^ toeneratione in nouo *^^2Dn e! (imploiare, f . iis 

teftamento et in iflo Somine jL^lWsm efl Diim oipote 

folennia DeDicationum no= te in teplis manufacti^ ifta 

uarum ecclefiarum funt De- bitare u coiDa eo^ \ aD ea c6 

neranDa : $ Deteris tefiamen ueniut u eoi? DeDicatioes De^ 

ti oftferuatio et Iegi0 p^ecep- neralJilit colut fpualiter iui 

tio inflituerit, IXuoniam fi^ fere atq^ cufto^ inibi Depcan* 

cut maio? reDemptio cj^ifli te0 aDiu uare $ eoi? neceflita 

fanguine poflea in populo fa "'TWXWm futiuenire, f. ii. 

cta cS^ifliano : ita et maio? et .JJIIjLCteDere opoitet fre^ 

multo amplio? Deneratio De t)nuqueq^ fiDele quata e con 

Dicationum et confecratio^ fecratio DeDicati6i0 eccfie : et 

num ecclefiarum i quitj^ quo quata oro in ea at) epo fiue a 

tiDie ipfiu0 C02p9 Domini no ceteri0 facerDotit)^ efl miflri0 

ftri iefu rjpi u fangui^ imo erljitjet Ciualit er miflerio 

latu0 a fiDeIit)9 fumit i rpi re c6fecrationi0 $ er iteti6e o* 

B c It fe Per ofta. rationis coiua fioeliu accen 
oat atq^ oes tiiligetiflime te 
pli cofecratiois felia Deneret 
C Ciuarta Die fi^ectio pma, 

EiLeris! en! popUcifj^ a 
fiimo potifice <$ a cete 
riis facerootib^ ^ tjei mil!ris: 
fiima cu Deuotione nicit leta 
nia. Deioe relique of dnes U- 
cut oitio eccfiaflic^ oocet, 3[m 
plo^at eni tie^ $ a fuis facer^ 
notib^ $ reliqg minil!ri0 i co 
fecratione eccfie noue/ t)t 015 
inilii anuenietifi pce0 a Otto 
erauoiant/ anrietatefq? oim 
ibi oidLtin relarent <$ pfta De 
P2ecantit)9 temittant Cii d 
mW Dieis tiitic^ ifra ofta» De 
Hica. eue. titc* iiii. tiie. tfra oc. 
legat erpofitto euage. De Do. 
tjn^mn'' (ifra oct. lco ii, 
J^^latur etiaatiito i confe^ 
cratione eccfie t3t egrituoies; 
ibiriz fanetur : tjota fufcipia 
tur : iulie tielttierata tpetrent 
poflulata cocetiant: ppetua 
literq^ cufti ati ea cofugietes 
et in ea o^ateg a Dito ati oitj^ 
malii5 litierent/ Uito coferue 
tur/ fiue a malig oibus illefi 
miferico^Oiter litierent fc, iii 

a€tera quoq^ q in ferie 
jp^ecit tietiicationis! $ co 
fecracioni0 ecclie cotinetur : 
eittie tiepcationii cotinet mo 
tiii. a^ulti ergo ffti q motio i 
celis iter cateruasi fftoi? glo^ riant : tiei tepla i pitti ecclia 
cofecraueriit Ciuoi? eoificia 
tma cii cofecrationit^ eo?u^ 
atifiuc manet : $ quoi? parie= 
tes fiacten^ cofiaere tiitient. 
C £iuinta tiie ileftio pma. 
^^^OlIi tiutiiii efl fratres 
tM^£to^ pce0 a Deo erautJi^ 
ri f eoi? ipetrata aoipleti ^ru 
aie fiit t celi0 aiati^ fanctoiii 
coequale0. %i ent tJiuetes in 
carne eccfias platauerunt ^ 
coflrureriit: atq^ ea q i tietiica 
tioniti^ eai? fcti0 pciti^ ipetra 
re tJt certii e merueriit $to= 
ma0i0 mo cti Dito regnate^ u 
eoi? poflulata $ tpetrata fu* 
10 merit^ t eo0 retiiitiat q ati 
eatie tepla tieuote oepcaturi 
atiueniete0. <$ eoi? tieiiicatio= 
ne0 fefliue tienerate^ coueni 
unt feu tieneratJilit celetiian 
^jr 3lcut ei (te0 coliit. r. lu 
JZJ Ptati fftt (tue cufti ffti 
pre0 er W fafti^ retritiutio 
nemppetuapcepertit ^eterna 
glo^ia aoipifci merueriit : fic 
et motio oe0 eoi? tjefligia imi 
tante0 pmia eterna tiito an= 
nuete aoipifci itiutJitat me= 
gW €)nemu0 (rent f. m, 
^lf ergo t)O0 fre0 cariflimi 
ne ifla t tjanii alTumati^: nec 
calTari quoquomo pmittati0 
Ciin (i tietiicatione0 nouaru? 
eccfiai? tjeneratjilit coliti0 : $ 
eai? folenia flutiioflflime ce^ Deoicationis ccclefie Solio, txxx. 

letJ?ati0 ea q ipi fcti facertio* uina factameta i ea offeten* 

tes i ipi0 DetJicationitJ^ eccle oa fiue oomii cofectatam t)t)i 

fiaru 4) DotJis $ ^ cuftis! ini= carnisi ipfi^ atq^ faguinis ce 

tJi oiditify'^ petieriit Ofio auri' letj^ant facrameta iuifere oe 

liante miferico^oit ipetrare leftatiit ^i titfi nfiit^ infta 

gauriet)iti0, C ^erta Die, f. i ofta« ptigetit : totii fetuitiu? 

(C^3I eni Dfis et mag:iflet fiat Ue neDica. Jac mo. an. t 

J5^ noOet ieP jcp0 ao fefiu tie^. fuu po0 an. Domii tua» 

Deoicationis tepli Denite oi p.s^CteDiOi, d^cetetipifeque. 

gnat9 e : ^tomagis no0 ao fe iJtS notatu e. Cpm» Uioi ti 

liiuitates; Deoicationii eccfia uitatem. no Dicat JRm« bp^. 

tuDenireDetiem9:(jeasfol^ 23|t)0 tJta fjierufale, I6.t>0'' 

niter 4)ut poterim^ u Dii0 De^ mii tua, an. ^aftificauit. pjaf. 

Derit celetJiare Detiem^ auDi* $^Qt oto. De^ q ecclefia» a^e 

iJis! naqj fceis cariCDfmi er le mo. De Do $ De trini, $ a^cef- 

ftione euagelica q? fafta funt fio an ctuce fiue noua teflo. 

encenia fjietofolimis $ f)pe0 incboaDa fuetit fiue no : nifi 

etat <Bt atjulatiat ief^ teplo i qn aliq Do. oino opo^tet Difi^ 

epo^ticu falomonis. t. ii fetti : i ittoitu cfjoii De facta 

lacenia aiitt)ocat)at fo matia. ^D matu. tota catet 

lennitateg ffti tepli cofecta^^ l)pflo. ficut i pma Die cii iMfi 

tioni0 $ DeDicationis <$ q Dei *<^lcoit)9fequetit)9. lco i 

pplii0 er patrii traDitione $ J^E^tM bni^ tepli Diem 

et antiqua pfuetuDine p fin^ fres Dileftiiiimi tpo piopicio 

gulo0 ano0 celebiare pfueuit nu erultatione f gauDio ceie 

IXuo?u5 erepla fjoDierna Die t^am^: $ merito: folenitate^ 

no0 imitates iurta rpiani oi matris ecclefie rpiani popu= 

bi^ moie annua eccfie nre De li coliit : p qua fe fpiialiter re 

Dicatioi0 Die Diuinis IauDi= natO0 elTe cognofcunt. fc. ii» 

bm (j t)igilii0 fiue ceteri^ tio ^|PVam q per p^ima nati^ 

nisfiuD iis (j oronit)U0 agere tM^E uitatem t)afa ire Dei 

' £J fluDem^ folenef. f . iii fuim^^ p fcfia? natiuitate Da 

«X-JL mtiular e Dfi0 nofler ie fa mie fieri meruim^ p^ima 

fu0 rp0 t)oluit i teplo in quo eni natiuita^ no0 pDurit aD 

caro $ fangui0 tiutoi? aialiii mo^te: fcfia reuocauit aD \)U 

offeret)at ^ultomagi0 eccle /^^e0 no0 fra^ (ta. f. iii 

fiam (j Domii aD o^aDii <$ oi-- V-/tre0 cariifimi ante t)a= 

&lt ii 3|n ofta. neuica. eccUe ptifmu pftana DpatJoU fuim^ 
poft baptifmu tcpla rpi elTe 
meruim^. & fi De falute nca 
atteti^ cogitem^: tepia Uei et 
tJerii ^ tJiuii no0 ee cognofca 
Hpv©n folu (mu0» tc* liu 
tM^£in manufact^ ftafiitat 
tie^ nec in nomo oe Ugnisi et 
lapioiti^ ffta ^j pcipue i aia 
an pmagine nei manu ipfius 
artifici0 coDita. ait eni apf0 
tepUi Dei fctm el! qb efti0 tjosi 
i4!^€mpla ifta ineo fc. u 
\JLne Ugni0 (j lapioiti^ fa 
ti^icant t)t itJi tepla oei uiue 
tia pgregent ac (t an teplum 
nei pueniat, Cln^ rpian^ nnii 
teplii nei efi. OBt mfti rpiani 
muUa tepla nei funt. ifto ni, 
JTY^ iam fratresi ninete $ 
VjL pulcb^ii e teplii qd eni 
ficat ne tepli0» €t quomono 
multa meti?a faciiit nnii coi 
pu0 : fic muUa templa faciut 
tmii teplii, ^cSm lucam. tJi 

X 113 illo tpe : Dirit iefu0 
nifcipulisfui0. £Dmi0q 
tjenit an me ^ aunu fermoes 
meo0 et facit eo0 oftenna tJO 
tJi0 cui fifi0 eft* ^imili0 el! 
Ijoi enificanti nomii* (Bt ref. 
^meUa tieneratJiUg tjene pt 
I>5 {jic enifi'ca0 ipfe e L tJii 
meniatoi nei et fjoim Jjo rp0 
iefu0 q nUefta fitii nomii fan 
fta tJinelicet eccfiam i qua p- 
petuo maneret enificare t co fecrare nignatu^ efi. lco Wi 

aOi fonit in Mn $ po-- 
fuit fiinamentii fup?a 
petra qi l come fuo? fineliu 
^cqn terrene intetioi0 iuenit 
funnitu0 ertirpare flunuit: 
quaten^ eiect^ piifce pfuetuni 
ni0 runeritJ9 t cogitatioitiu^ 
fUjBflui0 flatJile i m ipe $ in 
cocuffa mafione pofltt fjafjere 

XPfe eni eli petra k, ir. 
fufi qua fjuiufmoni no* 
mu0 funameta locauit ficut 
in nomo enificana nil petre 
cui funnametii imponit an* 
tefert : ita fanfta eccfia petra 
fua tJinelicet rjpm imo fiatiet 
in coine reconita : nzc^ ali^n 
finei ilU9 ac nileftioi p^eponU 
aneo t3t p?o 6ac etia mo^tem 
pati no nutJitet C ^^ i&u^ 
t)na fola a* an* t. $ aUa^ ba* 
ra0 ofa fiat ficut ffra oft. an 
fctia^ t)S ofa fiat ficut ! ^ma 
nie pter ?R. cfi o?oe De^ qui 
eccnam. C 3In oft. nenicatio 
ni0. an $ma0 tj^ fujp po0 an 
£D $ metuenu0. pi fef . cp. ®. 
et ceta ota ficut I i^ma nie an 
^ma0 13^ cit Ijac o;5e Deu0 4 
notJi0 s fingulo0. ^n matu. 
f an iaud o!a fiat ficut ! pma 

GHDngruittJi^ nie. fc. t 
netur fratre^ folenita 
n qua colim^ ne enificatione 
tepU aUqua comemoiare : $ 
neceter o^nat^ iW eccfie fi* 3ln DeDicatione ecclie jFolio, crrri. 

gnificatioi pueniat itiagare» ^HTEat au (iici nouitJ. t) 

i!3arrat ergo fcriptura q? fa VjLte poiau tcplCi oe mar 

lomo rer pceperat t)t lapioeg mo?e pario q eli lapis a\bm 

toUeret pciofos; in fuoamen ertruftii m canooie eccfiafti 

tii tepli (j quan^aret eois. f» H- ce calJitati0 erpiimeret JE^abe 

Eapioeg granes (j pcio- fiat uero feragita cubitog in 

fi qui in funoameto lo longituoie et tJiginti i latitu 

cati funt $ totii onust tepli fi pine : ^ trigita in altituoine. 

bi fujppofitii po?tat erimios TTTHDngitutio tepli tt. nu 

ffte eccfie oofto^eg inlinuat. , I ^ fioe ffte eccfieoefignat 

^raoesi nimii? ercelletia me per qua^ longanimiter p^a= 

rito? pciofo0 claritate figno uoi? aouerfa tolerat latitu 

tu. £^m afi ipo oiio ^bn au* Ho caritate qua intus jp tJifce 

Diete0 tota crefceti0 eccfie fa ra pietatis fpaciat. aitituoo 

fj^ica fua ptiicatioe genueriit fpe : quapiopter tiona q jp ca 

EOnoamentii in fc. iit ritate Ojpatur celeftis tiite p= 

facra fcriptura rp0 ap mia e rpeftat ^cd^ iobem. r* 

pellat 3ln quo lapioe^ gran 'TT" B illo tpe: JFaftafiiten 

De0 pciofi q teplii oe geliaret g M cenia j)ierofolimi0 ^ lbp 

funt poiiti : q? jp ipm ati iipa^ em0 erat t abulaiiat iefu0 in 

gantia toto o^tie eccfia? ^ p^i teplo in poiticu falomoni0. 

U0 priarctie/ ^pdete/ $ poll^ €t ref. ©mef fiti gre, p. L M 

mooii fut apfi ilirufti ^ quo 6Cncenia tiocatiant folenia 

arciu0 ei^ amo?i infieretiant : Detiicatioi0 tepli que ppf0 Dei 

eo fo^ti^ feftatoie0 fuo0 i eoi er antiqua patrii traDitioe p 

ficatione celefii fufientatiat anno0 fi'ngulo0 celetiiare co 

^i fefiu triu leftionu bn^ 41* fueuerat Ciuoi? tiefiigia no0 

pria0 Ic6ne0 liac Die euenerit JioDie iurta mo^e^ cbiifiiani 

fiat Deijpo meDie fc6e0. L iiii oibiis fequete^ annua DeDica 

atlO0 tJiDelicet IapiDe0 tioni0 eccfie nofire Diem Di^ 

rer quaD^ari pcepit Dt uini0 fauDitiu0 <$ t)igitii0 fiu 

magf 00 eccfie ppofito0 mo^i Duim^ agere fofenem. f. )Diii. 

fiu0 <$ imotiile0 aio ee Detiere ^QT^ ^^"^ ^^^^ "^^ ^^^^' 

fignaret. ^icut eni quaD^a^ VjLwit^f^ to mmii Deuo^ 

tu quocuq^ Dertit fiat : ita jp* ti6e celetirare opoitet quo ea 

feftoi? Dita nulli0 tetationii reDepto^i elTe gratiflima co^ 

ipulfiti^ a fua fiatiilitate De^ gnouim^. a Deo Dt in tepfu? Comemotatio Cancti antiiee ipfe ingreni $ fermone face- 
re ppfo ac tiuinitatis; fue fa* 
cramenta pauere nignat^ eft 
Cjff3i ergo abulare U. ix. 
J^y tjoluit nti0 in teplo in 
Quo caro ^t fangui^ ti?uto?ri 
aialium offerebat multoma 
gi0 oronls noftra Uomii \}ti 
carnis; ipfiu0 u fanguini0 fa 
crameta celetJ^atur tjifitare 
gautietJit, ^i jpatiulare non 
Defpejcit Dti0 in poiticu : i quo 
rer quona moitalig ac terre 
nu0 $ui0 potentiflSm^ fiare 
foletjat: ^tomagis penetra-- 
lia co^Uiu nroi? inuifere atq? 
iUuarare Defitierat 3D» t et 
an aliais bom omta fiant d 
cut tnfra ofta. an it6a» t)^. 
ota fiat 0cut tn Die p^etet fA 
qfi no nicet cit !)ac o^atione. 
De^ qui, CiuaDo fit fetuttiii 
De aliquo fanfto pet ofta. fiat 
folent0 memo^ia tie ofita* cu5 
i)oc ^. ta an toefjpas; $ an ma 
tuttn. 'IBeatt qut iiatiitat. fi' 
ue nupler fefium fiue non. 

C 3Inctpit cdmemojatio fftt 
aD^ee. an loeffia^ fup po0 fet 
an. On9 er nuotjug qui fecu 
ti fut nitm erat anti?eas fra^ 
ter fpmoniis petri alla. Cp^, 
OCoine cretJit atJ iuflicia oie 
aut pfeflto fit ati falute tiicit 
ent fcriptura omnisi q cretiit 
tn illu no confuntietur. bp^. JB[ntJ?ea pie fanfto? mitifli 
me : otitine nofiris reatibus 
tjenia : $ qui grauamur farci^ 
na p eccaminii : futJleua tuis in 
tercelfionit)9. ^. jgLnnuerpe 
i3. Dilerit anti?ea. & 3ln otio 
re. fu. a. amtmlang iefu0 iur 
ta mare galilee nioit petrii $ 
anti?ea fratre eius $ ait illis 
tienite pofi me: facia t)O0 fie 
ri pifcato?e0 ()oim at illi reli 
fti0 retl)it)9 et naui fecuti fiit 
eii^ ps Q^agnificat. ©latio. 
^T\ aieflate tua tiiie fup* 
Jll r pliciter eroiamu0 t)t fi 
cut ecclefie tue teatug anti^e 
a0 apoflolu0 tuu0 ertitit pie 
tiicato? $ reftoi ita aputi te fit 
Pio not)i0 perpetuu0 intercef 
toh IPer tiiim» an matutifi. 
3lnuitat. Dilerit antiiea tio 
minu0 in otio?em fuauitatis 
Dum pentieret in cruce. P0» 
Ctlenite. te^. anti?ea pie. iJ» 
9nnue. an. Oioit tiit0 petrii 
et antiiea et nocauit eo0. ps. 
Celi enarrat.an. Clenite pofl 
me ticit titt0 faciam t)O0 fie- 
ri pifcatO2e0 6ominii. ps. IBt 
netiicam. an. Eeliftis retitif 
fecuti funt tiitm reDempto^e 
P0. Cruftauit. an. anD^ea^ 
c!)2ifli famulu0 tiignu0 Deo 
apoflolu0 germanu0 petri $ 
in paflione fociu0. ps. £Dme0 
gente0. an. Dignum fitii Dii0 
computauit martp^em quef Comemoiatio jToIio. cxxxii 

mtmit apoflolu^ tJum elTet nn0 iurta mare fecus W ga 

in mari allelupa» ps. €rauni lilee niDit petru et anti^eam 

Deu0 tiep?e. a €g:o U patitiu retbia mittentesi in mare et 

lu cruci0 erpauefcere crucig tjocauit eo0 tJicens, 2Ienite 

glia? no poicare. ps» (ZBrautii poll me faciam t3O0 pifcato- 

tie^ o^a* an, jfp0 me mifit ati res 6oim. ti €rat eni pifca- 

ifia ^uincia tJbi no paruu po to?ei5 <$ ait illig» (Kenite fc, ii 

pulu acqfiui p, Coatefiimr a r^KJCLIncegeais erpauefces 
^alue crur q i co?jpe rpi tietii VJLpp^^ ^mittes fe eum 

cata e0 et er mtbii% ei^ tan$ tielle tieponere fimf cepit ire 

margaritis o^nata. ps, Dfis €iue DiDes fftus anD^eag tii 

reg. erul. a, Xitiuo Mints pe rit CiuiD tu aD nois egea t)e= 

Dedat i cruce ^ rpi noie btf\s nifli, ^i tiijS creDere rpo ajpie 

anDieas <$ Doce&at ppfo0. p0, tur tidi tiia inDuIgecie ficut 

Dn0 reg:. ira. ij. 3[n oem tra jpmifi» fi aute tjenifli aD boc 

B- OBt i n fine0. Leftio ^ma. tantu ut me folua0 ego peni 

*jnrCceDente0 carnifices tu0 fiic De ifta cruce tiiues in 

jCLleuaueruteuincruceij coipoie Deponi no potero ia 

ertenDete0 funiti^ totu coip^ eni rege meu tiiDeo ia aDoio 

ei9 ficut ei0 milTu fuerat fu^ iam i tim cofpeftu cofiflo/ et 

fpeDert. ^icq^ tiiDuo penDe0 tui0 miferii0 conDoIeo tii pa 

in cruce pfo?tatiat mete0 cre ratu0 te erpeftat interit^ €\i 

DeciG i Dno. ^fiate^ tiero tur ra 4) te mifer Du aDfiuc pote0 

tie fere tJigiti milia 6oim int ne tuc icipia^ tjelle cii no po- 

QUO0 erat frater egee flrato^ teri0, ^. ^or tit tiocem Dfii 

cle0 noie ^ limul clamatiat pieDicati0 auDiuit titu0 aD?e 

cii ppfo : iniuflo iuDicio fftm a0 relifti^ retfiiti? quoiu t)fu 

tJiru 60C pati interea tiaDit aftut^ tiiuetiat. OBterne tJite 

oi0 ppf0 cii clamoie aD Domu fecut^ e piemia largiente. I6. 

egee: oefq^ pariter clamate0 aD Dni^ iuflioi0 t30ce reliftig 

et Dicete0. 23irii fftiti puDicii retl)itiu0 tieatu0 anD?ea0* 

o?natu moiiti? tionii Doftoie Cterne t)ite fe» itettio tercia. 

piii/ moDeflii/ rationatiile no r^^^nt tioce magna tiea 
Detierefiocpatif^DetiereDecru \1 tu0 anD^ea^ ait Domi 

ce Deponi q? ia fci3a Die in cru ne lefu tWUt magifler tione 

ce pofitu0 tieritate pieDicare iutie me De ifla cruce nonDe^ 

no ceffat» Cv Du patiularet poni nifl ante fufcipia0 fpm fancti annjee meu. OBt cu bec tJinlTet tiitJe^ 
titJU0 cunai0 fplenDo? nimi^ 
ficut fulgur tje celo uenies ita 
circiiuerjit eii Dt penit^ p?e ip 
fo fpleDoie ocfi ftiiani eii no 
polTet afpicere. €m pmafif^ 
fet fpleUo? fere Uimiuie f)oit 
fpacio abfceuete luie emifit 
fpin fif cti ijpo luie jpgen^ au 
Utim cui e f)ono? (j glia i fcfa 
fcfoi? ame ^. l^omo Uei Uu^ 
cebat t)t crucifigeret ppfs aiit 
clamatjat tjoce magna Uiceg 
innoces tni^ fanguis. ^ine 
caufa Uanat 11. €\x(^ carnifi 
ce0 uuceret eii t)t crucifige^et 
faft^ e pcurf^ ppfoi? clamatiii 
(j uicetiu. 3lnno« (^lia. ^ine 
ca. ij» Dilerit au^ea tm, ISr. 
3[n ouo. Jn lau6 Jec fola a. 
^alue crur pciofa fufcipe Ui 
fcipulii ei9 ^ pepeUit in te ma 
gifier me^ rp0. ps. Oii^ reg. 
cp^- Co?ue creuit W^* ^^"l 
tet celum. iJ. annCiciaueriit 
opa uei. an. OiUeg anu^eais 
c^uce cu gauUio Uicetjat quia 
amatoi tuu0 fefi fui $ uefiue 
raui aplefti te tona crur» p 
'BnUift^, 012. ^aieflate. au 
jpma. a.^alue crur. pjs.De^ 
in noie» an. Ce iure- cp.Eegi 
Cetera au pma $ au oeis ali- 
as f)0?a.s ^t 9U iit an. IBtiis 
aU^eag o^abat Uices Urie rer 
efne glie fufcipe me peuete i 
patiljulo. cpm. Co^ue creui* tur. ^. et ^. Ue comuni Dni= 
m apofioli. o?atio tJt fup^a. 
au t)i. an. if3on me pmittas 
Une famulii tuu a te fepara 
ri tepu0 eft t)t cdmenues ter 
re coipus meii. p. Defecit. cp 
Xlon ei efl Uifiinftio iuUei et 
greci na iuem Uiis omniii Ui 
im in omnes qui inuocat il= 
lum» au ir. an. Ciui perfeque 
i)atur iuftii Uemerfifli eii Uiie 
in infernii et in ligno crucis 
Uur iufli fuifli. p. a^iratJilia 
cp. O^^^ii^ Quicun^ inuoca 
uerit nomen ufii faluus erit. 

C iFinit comune facto?ii cii 
comemo^attone htt marie ^ 
gintiBi per totum annum t)na 
cum Ueutcattone ecclefie. 'M 3ln feflo fcte tnnitatijs iFoIio pmo 

C 31n Dei nomine ame. IBit^ confeflione \)ere finei eterne 

uiarii afterOoneti» ao Dfum trinitatis glo^ia agnofcere : 

ecclefie fcoticane potiflimum et in potecia maieflatis aoo^ 

pars! efliualiis incipit, C 3in rare tmitate q0, tJt eiufOe fi 

feflo ffte trinitatis ao t)5, fu oei firmitate ati oi{)9 femper 

^^loiia tu (per pfal. an. muniamur aDuerii^. ^ui t)i 

V^ ^i trinitas equalig Dna ni^ et regnas lie^ per. ao c6 

Deitas 5 ante oia fecula ^ niic pleto, an. ^iferere» ps, Cu u 

et i jppetuQ. ps. fLauHate pue, uocare, Cp» Cu i notis. ftp^, 

an.iLau0(jpereni.0glo?ianeo jgaluato? muDi. ij. Cuflotii 

patri i$ filio ffto (imul para- nos. an. iluce tua Diie nofjis 

clito in fcfa fcfoi?» ps. lauoa cocene tJt Deflitutig co?Dium 

te Dii^ om, an. (^lo?ia lauDig tene&RS puenire poflimus aD 

refonet in oie oim patri geni lumen q efl jrp0» ps» il3unc Di 

te(5 p?oli fpiritui fancto pa= mittis» ipoc cople Df in oiti' 

riter refultet lauDepenni* ps fefliis Duplici, ab Ijac Die tJfq? 

lauDa aia mea. a. ilaus Deo aD aDuen. Dnt et ati ofta. epp. 

patri genitecj^ ;)li (j titJi fafto tifqj aD Dfiica i^ma xl nifi i fe 

fluDio penni fpiritui nro re^ flis et octa» ifte marie: $ nifi i 

fonetat)Oieoepeufi. p.Hau. feflo reliquiai? et oim fftoiii 

Do qin i)0» an. Cjc quo oia fi Dicetur ecia in feflo f i ofta. 

que oia in quo oia ipi glo^ia DeDica» ecclefie De quocutp fit 

infecula» pi5Xau»l)ie. Capm ferui.fi ertraaDuen^^jcLette 

aiRacia Diii nri ie- pu0 pafcfte fi p eflate contige 

fu rpi et c&aritas rit : tjel aliag qri oft^ cu? regi. 

Dei $ communica cftoii Jiatiere poterit : ficut ba 

cio fcti fpu0 fit fe tietur i eoDe feflo. ^D matu! 

per cii oitiU0 notiis. \^. JDo^ 3[nuita. Deii tierii tjnii in tri 

mi t)irt9, f)p9. jg[Deflo fafta nitate: $ trinitate i tmitate. 

trinita0 par fpIenDoi. Qt in ©enite aDoiem^. p0, Oenite. 

pfaL notat. tj. TBiiDicam^pa bp^. jgLDeflo fancta trinita^ 

tre et fi. an. (^ra0 tibi De^ gra 3ln. i. noc, an, aDeflo De^ un^ 

cia0 tibi t)era t)na trinitas omp0: pater etfili^^fpu^fa 

Dna et fiima Deita^ fancta et au0. jp0, Dtie Dii0 nr. an. Ce 

t)na Dnita0. ps, ^gt. 2Df o. t)nu in futiflacia : trinitate in 

Oa^p0 fempiterne De^ ^ jpfoni^ confitemur, p0. Celi 

DeDifli famuli0 tui0 in enarrat. an, Ce femjp iDe eiTe 

B c 05 3111 feflo tjiuere et itelligete iJfitemur 
p6> Dni efl terra» t. iBmtr^U 
camu0 patre $ filiu tix Canfto 

aiReHim^ (fpiritu* L, i, 
fanfta trinitate id e pa 
tre er filiii ^ fpiritii fanctum 
oeii oipotente Dni^ futiflan 
cie : tJni^ elTencie : tjni^ potefla 
ti0 creatoie oium creatura^ 
rQ : a quo oia $ per qiue omia 
$ in qiuo oia fiit CreDim^ pa 
trem a feipfo no atj alio fili 
um a patre genitii neii vjerii 
De ueo tjero : lume tierii De lu 
mine tjero : no tii nuo lumia 
fen tinii lumen. €\i. K-. IBh 
Dicat nos te^ tie^ nofler Idh 
Dicat nos te^ dBt metuat eu? 
omnes fineis terre. Aj. De^ mi 
fereatur nri et tifiDicat no0 

aDeu0.(2Btmetuat» L«ii. 
iReDimu0 fpiritii fftin 
a patre $ fiUo equaliter ^tt- 
Detem cofutjflaciale f coeter 
nu patri et fllio. Pater e De^ 
plen9 in fe fili^ De^ plenu0 a 
pf e genit^ : fpiis fftiig plen^ 
De9 a pfe <$ filio ^ceteg B6 
th tres Deos Dicim^ feD tonii 
Deii oipotete eternfi iuifitJile 
et icomutaiJile q tot^ titiiq^ e 
et totus tJtiq^ piefes efl. ©. 
IBhm^ Dtis De^ ifrael q fa^ 
cit miratiilia fol^ OBt iJnDiftii 
nome maieflati^ ei^ in eter^ 
nii. 13. Eeplebif maieflate ei^ 
ois terra fiat fiat. Ct. t. iiu »^^£Dn 2 parteg Diuifus e 
^Z ^^^ tot^ in oitj9 no lo 
caliter feD potecialiter. IXui 
fine comutacione fui mutatii 
lia creauit f creata guternat 
femp manes qfi t €m nicbil 
acciDes ee poterit : q? fimpli 
ci Diuinitati0 nature nicjjil 
aDDi tJel minui potefl: q? fejp 
efl tfi efl* E Ciuis! Deus ma 
gnus ficut De9 nofler. ^n es 
De^ ^ faciis miratiilia, ti. Bo 
ta fecifli in populig titute tu 
am reDemifli in tiacljio tuo 
populii tuii» ^n. 0fia* €iui 
facis» 3!n. ii. noc. an. Ce inuo 
camus te aDo^am^ te lauDa- 
mus tJta trinitag» ps. Deus 
nofler refu. an. ^pes nca fa 
lus nca Ijonoi nofler o tjeata 
trinitas. ps. SDes gentes. an. 
ilitjera nos falua nos iuflifi 
ca no0 tJta trinitasf» p. ^a 
gnui5Dii0. tj. 15fiDictus es Do 
mine in firmameto celi. f , iiii 
(Xui ijpiiii efl cui fempiter^ 
nii efl cui iDe efl efl^e tiiuere ^ 
intelligere €t liec tria tinus 
Deus et Dn9 Dii0 fjec tria 3IDe 
Deus $ Dii0 Dera et fepiterna 
trinitag i gfonis : tjera $ fem 
piterna tjnitag efl i futiflacia 
q? tjna efl futiflacia pc ^ fili^ 
$ fpiis fftiig ptt tiero fanfta 
trinitas nicliil mai^ efl i tri= 
tiu0 jBfonig fimul noiatis : $ 
in tmaqqj jgfona femel Difta fctc trinitatis jFol. iu 

Ciuia t)naq(5 pfona plena c tet natu oe fpititu fancto er 

futiflacia in fe : no tn ttes futi matia ijitgine : tiuas f)atien= 

flancie : feo tJn^ tie^ t)na futJ^ tem natiuitate^, tmaf et pce 

flancia tina potecia : tina elTe etetna alia er matte tempo== 

cia. t)na etetnitas» t)na ma= tale, Ciui ecia fili^ Dei fue cat 

gnituDo. t)na fionitas patet ni^cocepcioeepcept^: etfue 

et filiu0 i$ fpitit^ fanftu0. B. catnis natiuitate nat^ Dei^ 

^agn^ oitg nt $ magna t)it De Dm t)ei? coceptii cofitemut 

tus ei^ (Bt fapiecie ei^ no eft et oeii t)etu natii : euoe^ t)e= 

niietus* d. pagn^ otisi $ lau tti Deii et t)etii f)omine t)nu 

liat)ill0 nimi0 : et magnituDi iefum rpm : \)m Ulin oei t)ni 

ni$ ei^ no efl finig. (ZBt. ilec. D genitii : p?op?iii et petfectum 

jgeD nec aliuD eft patet i na= in Duat)^ natuti0 in t^ni^ pet 

tuta jp fili^ 1$ fpiig fftiig j|3ec fone fingulatitate : ipa(fit)ile 

aliut) filiU0 (j fpitit^ fanft^ $ et paflit)ile : moitale atq^ im 

patet in natuta : ^b^ t)na eft moitale : ctucifirii infitmi^ 

natuta. ^ed ali^ patet i jgfo tate nta : eiiDeq^ t)iuete femjp 

na : ali^ fili^ i gfona : ali^ fpi in t)ittute fua. iS-. 5)onoi t)it 

titu0 fanct^ in jgfona^ 3ln pa tm et potefta0 et impetiii fit 

tte manet etetnita0 : in filio ttinitati in t)nitate t)nitati i 

equaUta0:infpititufctoetet ttinitate 3in petenni feculo 

nitati0 equalitatifq^ cdnerio ?um tpe, U^ Ctinitati lur 

Onii oe0 in fut)ftacia (j eflen petenni0 t)nitati fit Dec^ jppe 

cia et oipotecia $ oeitate ^i tim* 31n peteni. (^fia pti, 3ln 

cut eni eaDe fancta ttinita^ peten* Jn. iii. noc an. Cbati 

infejpat)ili0 eft in opit)U0 con ta0 pt e gta rp0 coicacio fp0 

fo?0 in t)oliitate : ita equali0 o t)ta ttinita0» ps. B6m Deo. 

in gfia. E. ^M pti genite^ an. Oetar e patet ^ita0 fiU^ 

PloU et tit)i ppat t^ttiufq^ f ejp t)etitati0 fpii0 o t)ta ttinita0. 

fpii0 alme De^ t)n9, £Dmni te ps. De^iuDiciii* an. UmiQif 

poie fecU. ij. Da gauDioiii p pate^ logo0 jeacUtufq? fut)= 

mia Da gtatii muneta DilTol ftancia eft o t)ta ttinita^» P0. 

ue Uti0 t)icula afttige paci0 Catate. i. t5'^ ^txho Dtti ce- 

OCteDim^ (feDeta. flDi. f. Di. Ufitmatifunt la. Ctfpititu 

euDe fiUii Dei t)ett)u etetnaU O2i0 ei^ 010 tiitt^ eoi?» Ctes 

tet natii De patte : f cofut)fta t)ftime lec. legat i capi0 feti^ 

cialem patti s oia : tepo^aU- ci0. ^cOm iobane. iii. c. f. t)ii 

IBii 3n fcfio XjeillotpedBratfiomoei: 
p&anfei^mcbonem^no 
mie p?icep,s iutieo^. lj)ic tienit 
atJ ittn nocte (t nirit zu EatilJi 
fcimu0 Qi a neo tienifli magi 
fler» Ct reL ^ermo er pmeta 
riot3enera,t)e.pbti. ilcto.tJii. 
jgicut er leftione fcti euagelii 
ff es cl)ari(fimi auniftis : piin 
cep0iuneoi?t)enit an iefu nofte 
cupieg fecreta ei^ allocucione 
pleni^ nifcere mgfleria finei : 
cui^ apta oflefioe (ipoi? ali* 
q[uatenu0 ia runimeta jBcejpat 
£im qfti p^uneter ea q ati illo 
fieri tJinetiat intelligere cura 
uit : futilimiter ea qiue ati iUo 
queretjat iuefligare ^meruit 
^m. ^iU Iau0 titii gfia titii 
graciai? actio» Snfeculafepi^ 
terna: ot)eatatrinita0* t, €t 
t)enenictU5 nomen gloiie tue 
fanctii et launatile et fuper er 
altatum»3lnfecula» lco* tjiii. 
^at)t)i inquit fcim^ q? a neo 
tjenifli magifler, il3emo ei po 
tefl i)ec (igna facere q tu facis 
nifi fueritneus cum eo. a neo 
igitur iefii t)eniire ac magifle-- 
riii celefle miino ani)it)enii co 
feflus efl. Deii fuifl*e cum illo 
miraculis |)netit)us itellerit : 
necnii tti ipm neu efle cogno= 
uit : fen q? que magiflrii noue 
rat t)eritati0 : fluniofe nocen^ 
aniit : merito an agnicione ni 
uinitati0 eius jpfecte noctus fubiit : merito t)triuf(0 natiui 
tatis ei9 nine fcilicet et biiane 
f5 et paflloijS atq^ afcefionis ip 
U^ arcfiana pcepit : necno ecia 
monii fc6e regeneracioni0 : in 
grefl^ii ^q? regni celeflig aliaq^ 
plurima noctrine euangelice 
facramenta ntio reuelante ni 
nicit. E. 15finicam9 patre ^ fi 
liii cii fcto fpfi launem^ et fujs 
eraltem^ eii Jn fecula. \3. 15fi 
niftu0 e0 nfie in firmameto ce 
li et launat)ili0 et glo?iofu0 
Jnfecula. Lectionona. 
^ft^if ^^ i^i^ws; et nirit ei» ^me 
ame nico tihi : nifi qui0 natu0 
fuerit nenuo no potefl t)inere 
regnii nei. £Xue f etecia tanto 
ajpciu0 ciicti0 flneIit)U0 lucet 
$to pflat qi fine tni^ luce fine 
Ie0 elTe nequeiit , ^ui^ ei fine 
lauacro regeneracioi0 remifli 
one pctoi? cofequi et regnii t)a 
leat itrare celoi?. ^5 nicbone 
mu0 ^ t)enit an nrim nofte nec 
nii Iuci0 mpfleria cape noue 
rat na et nor i qua t)enit ipfa 
eiU0 qua pmet)atur igno?acia 
nefignat : necnii niiero eoi? fo 
ciat^ erat: qt)U0aitapf0. Sui 
fli0 aliqti tmtbiz mt aut lur 
i nfio. ^, ^iime trinitati fim 
plici neo tina niuinita0 eqli0 
gfia coeterna maiefla^ pfi 9 
lic^ fcto^ flamini. Ciui totti 
fufinit fui0 o?t)eIegit)9 ^. p^e 
flet not)i0 gcam neita0 t)ta pa %)anfte trinitatis jFo. iiu 

tris ac nati fiitetc^ fpu.si almi cufte lauDat cteature nos Qc]^ 

Ciui* <3lia. Ciui i3 . TBritiift^ eg; titJi pfallim^ oeuoti tu no0 er 

Diie i fitmameto celi* Jn f . an autii» 0fia tifji oipotes Deus 

OIBeata et bfifiicta f glo ttinu0 et tm^ magn^ et ercelP 

tiofa ttinitas patet $ f( te Decet bpmn^ laus bomi <$ 

Iiu0etfpu0fctu0» p. Diisteg Dec^ niic et i euii, ame» ^%>it 

U. €^ii)i Iau0 tibi c^U tibi gta nome Dni tfiDiftii, a 15tiDiaa 

ciai? actio» an. D (jta tJfiDicta fitcteattijcetgutjetnattiroiu^ 

gfiofa ttinitas patet et fili^ $ ffta et iDiuiDua tcinitas $ niic 

fpu0 fftii0» ps. 3iut)ilate Deo. etfjp etfi ifinita fcloi? fcfa* ps 

ti^ifetetemifetetemifetete TSiiDift^* oi: £Dp0 fepifne De^ 

nol)i0. a. DDetefiimafepitet aDj^an.SDbta^ps.De^inoie 

na ttinita0 patet u fili^ $ fpii0 TBtiimacuIati IRettitJue, Ctui 

fftii0, ps. De^De^me^, ti. Citi cunq^ tmlt, btc. an, D teata» 

lau0 titii gfia tibi gfatii aftio t^i pet tota ebft. fufi oe0 pfal. 

a. £D tieta fiima fepitetna tti aDpma.qiiDettimtatefitfetui 

nita0 pc fili^ $ fpii0 fftii0. p0. ciii. IXft ^o fit fetuiciii De ali 

'BnDicite. IJ. a^ifetete mifete quo ffto ifta octa. ttinitati0 : 

mifeteteno6i0. n Ceiutelau tuc tj eaDe. an. © tJtafup. p0 

Dat te aDo^at te glo^ificat oe0 CXuicunq^ t3Ult. IRr. 3|efu rpe. 

cteatute tue o fita ttinita^» p. cum. allelupa. ^'^. jCiui feDe0. 

LauDate. ti^. €:ibi Iau0 tibi 3D. iii. et aD alias bom oe0 

gfiatilJigtatuactio. Capm. an.fineti.Diitan. SDtitatJfiDi 

OaitituDo Diuiciai? fapie cta. p0. ilegepone* €ap. £D al 

cieetfciecieDei:q?incop' tituDo. l^. IBfiDicam^ patte $ 

befitiilia fiit iuDicia eiU0 et in filiii cii fcto fpCi. ailaalla. ^ 

uefligat)ile0 tJie eiu0 : qin er ip HauDem^ ^ fuperaltem^ eii in 

fo et p ipfii et in ipfo funt oia fecfa. aila alla. ti . OSfiDift^ e0 

ipfi gloiia in fecula» rppmnu0 Dfie in fitmameto* 3D. Di. an 

OPatet facte miti0 at(]^ 2D tjeta. ps. Defecit» Capm. 

pieoiefurpefiliDeneta r^PSJEesfiitquitefiimoniri 

De patacIitufQ5 fpii0 o alme VJLDanticelopatettjettiii 

De^etetne» 'tlnnita0fctat)ni et fpitit^ fftii0 et U tte0 t^nii 

tafq^ fitma Deita0 tieta tioni funt. K-. 'BeneDict^ e0Dfie in 

ta0 imefa lur ageloi? falu0 oi fitmameto celi. aifa alfa. tj. 

Pbanoi? fpefq^ ciictoi?. jgfet^ dBt lauDatiili^ et gfiof^ i fcfa 

uiiittitii ciictaqcteaiii: te tue t3. OettJO Dfii celi. ^D» ir. an« 3n feGo Ceiure.ps. ^iratJilia.Capm 

ail3us tiomin^ una fitics 
Dnu tjaptifma tm9 tie^ 
et pater oium : q fup oes et jp 
oia et in oitms notjis qui eft 
tintiift^ifecula» iSr OertJOOni 
celi firmati fiit. aila alla» ^^. 
(Bt fpii ORS ei^ ols ^t^ to^. ^ 
%it nome Orii tjfitiiaii. 30 1)0 
an» ® tJta. ps Dirit tiri0* <Bt 
cefi pi 00. Cp:£Daltitutio, W^. 
'BnOicam^ patre, bP. aoeflo 
fcta» ti. 'IBiitiicam^pa. an. Ce 
Deu patre igenitu te filiii tmi 
genitii te fpin ffttn paclitii fa 
cta inoiuitiua trinitate toto 
co?t)e et o?e cofitemur lauoa 
mus atq^ tifitiicimuiS titJi glo 
riaifecula» ps, ^igt HDi^otl 
ati bas 01 no foiet fiett meo 
oe fefio iii lec (ine regimie cbo 
ri in craliino cotingete nili fe 
flum ix lec coiunftu fuetit tiic 
oe otrifq^ folummooo Utt 
meo» JPet 1)00 tte0 Oie0 fiet 
fetuicium oe pmeo (nifi feliii 
ir lec intetuenetitoelOigilia 
fcti iofjanis taptifie oel nifi 
oct ttinitatiis fint cii tegimie 
cbo^t ot in plutitius ecclefie 
tegni ^cocie piuetuoo app^o 
tjata ertat) et ttii meo oe tti= 
nitate tn an oe noct fuo oiOi 
ne. Ct fi aliquoo feftum fim^ 
pier ir lect Ibiiis ttitiuis oietus 
contigetit totu fetuiciu^ etit 
Oe feflo et meoie lect oe txini' tate nifi feflum ttiu lec coiii^ 
ctum fuetit : tunc meoie lect. 
erunt oe felio coniuncto fi ^) 
P^ie lect J)at)eantur finautem 
meoie left erunt oe trinitate 
et tantum meo oe feflo coniii 
cto q? per totum annum oti^ 
feruetut» Ct Oicuntur iJ f a 
fecunoum o?Oinem noctur. 
tamen ot)i ceflum trinitatis 
efl feflum loci tunc in W^ tri 
t)us Oiet)us fiet feruicium oe 
octa trinitatis cum regimine 
c{)0?i/ nifi aliquoo feflum ir. 
lect interuenerit tunc afie fu* 
per ps ^agnificat et T5ene= 
Oictus* Oicuntur fuo oiOine 
que ao p^imas oefperas Oice 
t)antur (j eciam ao memoiia 
oe trinitate cum oe aliquo fe 
flo* ir lefttonum fit feruictum 
30 p?imam/ tetciam/ fertam/ 
et nonam/ omnia fiant ficut 
in p^ima oie f? moie fefli fim 
plicis ir lec, Hectiones pet tb 
00» quanOo oe ttinitate agi! 
iFetia fecunoa. ilectio piima. 

a©nfitemut et cteoim^ 
fanctamatq^ineffatiile 
tttnitatem pattem et filium 
et fpititum fanctum : onum 
oeum naturaliter elTe onius 
futiflancie onius nature oni^ 
ufq^ maieflatis atq^ oirtutis 
Ct patrem quioem non geni 
tum non creatum: feo ingeni 
tum p^ofitemur» 31pr^ enim fctc trinitatis Jro. iiiU 

a nullo o^igine Uurit : tx quo C i^^tia tercia, Lectio piima 

filius natiuitatem et fpiritu0 ^X^^^ ^"^^^ nicfjilo net^ 

fanctus p?ocefltonem accepit JL^E ne aliqua alia futiflan 

Cu autem, iLcctio fecunoa. cia feo ne pris titero in efl oe 

]Eos igitur ipfe efl <$ oiigo to fufiflacia tim ioem filiuis g:e= 

cius Diuinitati0. 31pfe Quoq? nitu0 uel natug; elTe creoen^ 

pater eflencia quioem ineff^a= Dm efl* ^epiternus efl quo^ 

tilis fubflancie fue filium fu et filiug. din fi fejp pater fuit 

um ieffatiiUter genuit nec ta* femjp ftalJuit fiiium cuiu0 pa 

men aliuD $ quon ipfe efl. ^z ter efliet, €t otj bot filiu tie pa 

nuit neu0 oeum lur lucem, tre natum (ine inicio confite 

Zb ipfo ergo efl omnig pater mur» ^u, lectio fecuntia 

nita0 in celo et in terra. S^i- IJec enim eiiDem filium Dei 

lium QUOQ^ crenimus ne futi 4J^o qp De patre fit genit^ : oe^ 

flancia patris fine inicio an^ fefte nature po^iiicula noia 

te fecula genitum : nec tamen mu0. ^eD perfectum patrem 

factum eflfe fatemur : quia nec jBfectum filiii Unt minucione 

pater fine filio : nec filius ali^ fine nefectione genuifl*e afl^eri 

quanoo ertitit fine patre» mus. di foli^ oiuinitatis efl i 

€t tamen non ficut filius ne equale filiu no fiatiere. L. iii. 

patre: ita pater ne filio : quia ]pic ecia filius nei natura fi 

non pater a filio generacio^ liusefl: nonatiopcione» €iue 

nemaccepit.Cu. LctotGrcm. tie^ pater nec tioluntate nec 

y[ilius ergo neus a patre pa neceflttate genuifl^e cretietius 

ter autem Deus : f eti non De fi efl : quia nec tilla in Deum ne= 

lio. Mt mt filius patris: tie ceflitas caoit nec tioluntas fa 

us tie patre: equalis tamen jp pienciam pieuenit* ^piritum 

omnia filius patri : quia nec fanctum quoq^ qui efl tercia 

nafcicepitaliquaoonectiefiit in trinitate perfona: tinum 

liic eciam tini^ cum patre futi'' atq^ equalem cum Deo patre 

flancie creoitur. P^opter qfi et filio cretiimus efl*e Deu tini 

et omoufpon patri Dicitur, usfutiflancietiniusquoq^na 

$)oc efl eiuftie cum patre futi ture tKt ncn tamen genitum 

flancie : omo enim grecetinu tiel creatum : feo ati titrifq^ 

oicitur tJfpa tiero futiflancia pioceDentem amtio^um efle 

oicitur : quoti titrumq^ con- fpiritum. ^u autem Domine 

iunctu fonat tina futflancia. jFeria quarta. Lectio prima Jn feflo X5ic ecia fpus fanct^ nec ige 
nitus nec genit^ cr enit: ne au 
tem U ingenitu Hijcetim^ DU' 
0$ patte0 Dicam^ aut fi geni 
tum : tiuo0 ftliois moUtemus 
£Xui tn nec pattig tm nec fi= 
\ii tm» fen fimul pattig (j filii 
fpititus Dicitut> lectio fcDa, 
I^ec eni ue patte tm p?oce= 
Dit in filiii Del ne filio trn ^J- 
cetiit atJ fanctificantiii ctea^ 
tuta : feo fimul at t^ttiufq^ jp 
celltone monfltatut : q? cati-- 
ta0 fiue fanctitas amtioi? elTe 
agnofcitut !&ic igitut fpitit^ 
fanft9 miKm ati tittifq^ cte* 
nitut feti mino? patte $ filio 
non Satiet ficut filius ^ptet 
alTiipta catne mino?e fe pce 
et fpititu ffto eflfe teflat. fc, iii 
X>cc efl fancte ttinitatis te^ 
lata nattacio que non tti^ 
pler fen ttinitas et nici et cte 
ni netjet ii^ec refte nicipotefl 
tJtintjno neo fitttinita^: fen 
t)nu0 ne^ ttinitag 3n relati 
uis Dero ^fonai? noitJ^ pc an 
filiii fiii^ an patre. fpiigfaa^ 
an tJtrof^ refertur jCiue cii 
relatiue treg jpfone nicantur 
Dna ttt natitra t)el futjflacia 
crenitur Jl3ec ficut trcis perfo 
nas ita tres fufiflacias confi 
temur* %en tma futjflaciam 
tre^ autem pfonais, €u aute 

^J5Sr ® 3in feflo co?por^ rpi 
J57 acerno^ i (atj t)5 an, eternii jcp0 ntis fc6m omine 
melcbifenecf) : pane et t)inum 
obtnlit ps, Dintntig» a. 9§i 
ferato? niig efca nenit timeti 
tius fe i memoiia fuo^ mira 
biM. ps. ConfitetJO?, an. Ca 
lice falutariiS accipia et facri 
fi'cat)o l)Oflia Iauni0* ps. Cre 
nini, an. ^icut nouelle oliua 
rum ecclefie filii funt in cir= 
cuitu menfe niii» ps. 15 ti oU. 
an. i^m pace ponit fines ec= 
clefie frumenti anipe faciat 
nos nti0 p. launa bie. Cpm 

»SDminu0 nofler iefus 
rpu0 in qua nofte tra 
nenatur accepit pane (j graci 
agagegfregitetnijcit: accipi 
te et mannucate f)oc efl co?* 
pu0 meii qfi ^ t)ot)is tranet 
iBr. J&omo quina fecit cenam 
magna et mifit feruii fuii J)o 
ra cene nicere inuitatisi t)tt)e 
nirent £\uia parata fiit oia 
tj. Oenite comenite pane me 
um et bititz \yinu qfi ttiifcui 
t)ol)i0 IX| (3lom ^l* ^P^. 
^vacris folennii0 iunfta 
J55I fintgaunia: eterpco? 
niis fonentpconia: recenant 
t)etera noua fint omia co^na 
uoce0 et ofia Iloctis recoli 
tur cena nouifltma : qua rp0 
crenitur agnum et a^ima : ne 
niifl^e fratrit)U0 iurta legittt 
ma P2ifci0 innulta patribugi 
©ofl agnii tppicii erpletis coipo2i0 rpi jFof. tJ. 

epuli0 coipugi tinicu Uatu ni tinita. fpus fftu ^c. jl3ulla fi* 

fcipuli$ (tc totu otf)U0 ip tO' at memo. in auDiecia niQ alt 

tu (tngulis ei^ fatemur ma= quoo feftit oup. i ifla quarta 

nitJU0 Deoit fragilifj^ co^ feria celebiatti fuerit tiic fiat 

po2i0 ferculii. oeoitcp trifii^ Oe feflo folenis meo. 3n co* 

bm fanguis poculii. tJice^ ac pleto, oia fiat ficut i feflo fa 

cipite q6 traoo tiafculu oes cte trinitat^ 31ta ttt q? in fine 

er eo tiitiite. i^ic facrificium 6pm. hictl 0loim tibi Dtte 4 

ifluo iflituit cui^ officiu com natu0» 8)ic ecia iJ. Oicif ! fine 

mitti ijoluit: foli^ pfbpterig oim jjpm. fup bom ^tioie jb 

QUib^ fic cogruit : m fumant octa. et in otta. qn fit feruiciii 

et oet ceteri0 ©anis angeli oe coipoie rpi aa matu. 3ln* 

CU0 fit pani0 fjoi? : oat pani0 uitato. Cfj^iflii regem atio^e 

celic^ figuris terminu : o re0 mu0 nnante getifiu^ ^ni fe 

mirafjilis maoucat oit? : pau manoucatifi^ oat fpu0 pigue 

per feruus $ Ijuilis tl^ t^ina «^^Dine^pjs. Oenite»^)?^ 

neitas tmaq^ pofcimus ficq^ Air ^"0^ lingua glo^iofi 

no0 tJifitas ficut te colim^ : g coiporig mpfleriu : fanguinif 

tua0 femita0 tmc no0 quo te c^ p^eciofi que i tnuOi pcium 

lJimu0 ao luce qua tfjabita0. fructu0 tjetri0 generofi rer 

9men. ti. Pane oe celo pfliti effuoit genciii» Hofji0 tiat^ 

fli ei0. B. ©mnetjeleftamctii notJi0 nat^ er intafta tJirgie 

in fe fiafjete alfa. a. £D $ fua^ et in muoo couerfat^ fparfo 

ui^ efl Otte fpu0 tu^ q t)t Hul^ tjerfji femine: fui mo^a^ ico- 

cetJine tua t filio0 oemoflra lat^ miro claufit o^oine Xn 

re0 pane fuauiflimo De celo p fupme nofte cene : reciifje0 cu 

flito efuriete0 replen0 fjoni0 fratrifj^ : ofjferuata lege ple- 

fafliDiofo0 Diuite0 Dimitte0 ne citii0 1 legalifj^ : cifju turfje 

»inane0. p0. Q^gt. ©co DuoDene fe Dat fui0 manifj^. 

eu0 4 nofji0 fufj facra* tl^tfiu caro pane Deru : Der 

meto mirafjili paflioni0 tue fto carne effilcit : fitq^ fangui0 

memo^ia reliqfli: trifjue q0: rpi meru: et fi fenfu0 Deficit 

ita no0 co^po?i0 $ fanguini0 aD firmaDit toi Umttu fola 

tui facra mpfleria t^enerari fiDe0 fuffiicit ti^tu ergo fa* 

Dt reDepcioni0 tue fructu in crametii Deneremur cernui : 

nofji0 iugiter fenciam^. ixui et antiquu Documetu nouo 

Diui0 et regna0 cu Deo pre in ceDat ritui pflet fiDe0 fupple^ 

BC C Jfeflum metufefuutjefeftui (Jtnitoti 
genito^ lau0 (j iuijilacio fal^ 
bono? titu0 ^q? fit (j fafiDictio 
P^oceoeti ab tittoq^ copat fit 
lauDacio, ame. Jn. i, noc an 
jFtuftii falutifetu guflatiii Ue 
tiitDii0mo^ti0fuetpe» p.T5ea 
tm \iit. a. a ftuctu ftumeti u 
yjini multiplicati fitiele0 i pa 
ce rpi te^efciit. ps. €n iuoca. 
an. Comunionecalici0^tJeu0 
ipe fumif no t)itulo^ faguine 
cogtepuitno0t)tt0. ps.Cofet 
ua li. Pane celi tietiit ei0. B- 
IPane ageloi? matiucauit 65. 

X^menfa tiiuine (fc.i, 
!atgitati0fJiificiaerf)itii 
ta ppfo rpiano ineffabilem 
ei cofetiittiignitate. Btc^ eni 
eft aut fuit aliqfi ta gtantii0 
nacio q bateat t)eo0 app^opin 
Quate^ Ubi : ficut atiefl not)i0 
tie^ nc. V^. 3lmmolaf)at betjQ 
mftitutio filioi? iftf at) t)efpa 
pafcfte Ct et)el)at catne0 ^ a^i 
mo0 pane0. \j. Ipafcba ntm i 
molat^ e rp0 itaq^ epulemut 
i a?imi0 f icetitat^^ iJitatJ Ct. 
Oinigenitu0 fiquitie Dei (f. ii 
fili^ fue tiinitat^ t)ole0 no0 ee 
pticipe0: nta^ natuta afiupfit 
t)t Wm tieo0 facetet factu0 
J)omo : et f)oc infup qfi tie no- 
flto alTiipfit totii not)i0 cotu 
lit at) falute. Ct. Cometieti0 
catne0 <$ fatutaftimini panit)^ 
3Ifle efl pani0 que t)etiit t)ot)i0 t)ii0 aD t)efcet)um, i^ Bo mop 
fe0 t)et)it t)ol)i0 pane tie celo : 
feD patet meu0 tiat t)ot)i0 pa 
ne t)e celo t)etum. 3lfle. i- m* 
OlO?pu0 nac0 fuum ^ nta te 
cofiliacioe i ata ctuci0 boflia 
ot)tulit Deo pti faguine fuu fu 
Dit i piecium fimul $ lauacf)? 
t)t teDepti a mifetabili fetui= 
tute: a pfti0 oit)U0 libetemut 
et miiDemut : ^ t)t tati bhUtii 
iugi0. i not)i0 manetet meo^ 
tia: co?pu0 fuii i tibix et fagui 
ne fuu i potu fut) fpe pani0 $ 
t)ini fumeDu fiDelit)^ Deteli^t 
l^. iRefperit {)elpa0 aD caput 
fuu futcineticiu pane qui fut 
P0 comeDit <$ hibit Ct at)ula 
uit i foitituDine cit)i illi^ t)fq? 
aD mote Dei. ij. ^i 40 maDu^ 
cauetit er l)OC pane tJiuet in 
etnii. Ct. (^Ka. Ct. Jn ii, no. 
a. a^eoi fit Dfi0 factificii nti : 
et olocauflu ntm pigue fiat 
p5. CrauDiat» an. patat no^ 
bi^ mefa thi aDuetfu0 oe0 ^ 
ttit)ulatno0. ps.Dit^tegit. a 
3In t)oce erultacioni0 tefonat 
epulate0 1 mefa Dfii. ps. IXue 
aDmo. tj Cit)auit eo0 er aDi* 
pe ftumenti. B. Ct De petta 
melle fatutauit eo0. Lcto.iiii 
O Pieciofii (j aDmitaDum co 
ninih et falutifetum et oi fua 
uitate tepletu. CiuiD eni hot 
couiuio pciofiu0 elTe potefl in 
quo no catne0 t)ituIoi? $ bpt co?po|is rpi ifo. t)i. 

co? t)t oli i lcge fen nobis rp3 cione facrameti affeft^ pfe fta 

fumeDus 4)ponit tierus tieus tuit iQa folenitate p^ima qui 

Ciuit) boc facrameto mirabi ta feria pofi oftauas petfjeco 

im l ipo naq^ panig et tJinu ftes! a ciictis celetJ^ari : tJii oi= 

in co^p^ rpi et faguine futjfla bu$ tjere cotritis $ cofeifis : ^ 

cialiter couertunf jneoq^ rps matutinali ofiScio bui^ felli p 

Deu0 (j 65 pfeft9 : iub monici fecialiter itereflfet i eccfia tjtji 

panis; fpecie cotinet Iv. ipa= cele&iaret cetu nies, Ciui tio 

ni0 Que ego naljo caro mea e milTe totiOe. ^ifr ^ in p^imis 

|) munoi t)ita litigaftat ergo t)efpis totiue t[ ^o fcfiis toti 

iunei Dicetes. £Xuo poteCt f)ic OBis t)ero qui p?ime tercie: fer 

notiis Dare carne fua an ma^ te none ac copleto^ii anelTent 

DucaDii. ij ilocut^ ea ppfs co oflSciis ;) qualit)et boi^ ipa 

tra Dnm aia nca naufeat fup ru quaD^agita Dies ac fingu^ 

cit)0 iflo leuiflimo. Ciuo. fc. u lis Diet)us octauai? ^ milTe et 

Xiullum ergo facrametii eft oibus ceteris bo^is aDelTet: U 

ilio falut)|iu0 quo purgatur militer cetu Dieis. iS-. ^ccepit 

pfta: tJirtutes augetur: (jmes iefus calice pofl^ cenauit Di* 

oium fpiialiu carifmatu at)ii ces ©ic calir nouCi teflametu 

Dacia impinguat ©ffert i ec efl in meo faguine. p)oc facitc 

clefia 4) t)iui9! ^ mo^tuis t)t oi in mea comemo^acionem. ij. 

t)U0 4)fit cfi efl ^ falute oium ^eo?ia meoi ero et tabefcet 

inflitutii. ^uauitate Deniq^ imeaiamea*^oc.<$fia.^oc. 

bui^ facrameti nuU^ erpmere 3ln» lii. noct. an. 3lntroit)o aD 

fuflOtcit : jp qd fpualis DulceDo altare Dei fumam rpm qui re 

i fuo fote guflat <$ recolit me nouat iuuetute mea. ps. 3lu 

mo^ia illi^ qua i fua paflione Dica me Deus et Difcerne. an. 

rp0 moflrauit ercelletiflime Cit)auit no$ Dtis er aDipe fru 

cbaritatis. R. Cenatit)^ iiiis meti et De petra melle fatura 

accepit ief^ pane $ t)tiDirit ac uit no]5. ps. Crultate Deo 2n 

fregit DeDitq^ Difcipulis fuis Cr altari tuo Diie rpm fumi* 

$ ait. ^ccipite $ comeDite boc mus in que co^ et caro nca er 

efl co?p9 meii. ij Direrut t)iri ultat ps. Ciua Dilec. ti. CDu- 

tat)ernaculi mei ^s Det De car cas pane De terra. B. Ct MU 

nit)9 ei9 Dt faturemur. accipi. nu letificet m bois. Cres t)l 

Jjomanus mt potifer (f. t)i. time lect legaf i capis fericis» 

tJ^fianus quartus t)ui^ Deuo (2Euageliu fcdm iobane. f. t)it 3In fefto X 10 illo tpe Hint iePUifci 
puli0fui0(jturbisiuoeo 
ru. Caro mea tiere eft citj^ $ fa 
guiis me9 tiere eft potug. €t. jj. 
©mef. er pmeta. b, auguOini. 
QJi en! citjo ^ potu in appe 
tat Ijoieisi t)t no efuriat neq^ fi 
ciat. 5)oc tjer e no jpftat nifi ifte 
citus et potu0 ^ eo0 a tfi^ fu 
mitur : imoitales et icoirupti 
t)ile0 facit io e focios eoi? ffto 
rCi \)bi par erit et tmita^ plena 
atq^ pfefta. P^opterea qppe fi 
cut ecia ate no0 boc itellerect 
|)0iei5 nei : Dits nf ief^ rpis co? 
pus et faguine fuii i eiis re&usi 
comeoauit: q ao tmii aliqD re 
tJigutur. (Bx multiis naq^ gra 
niis effitcit tm^ panig u er mul 
tis racemi0 tJinu cofluit. R. 
€lui maoucat mea carne $ fii 
t)it meii faguine. 3!n me ma- 
net <$ ego i illo. J3. Jl5o efl alia 
nacio ta graoiis ^ i)at)eat Deois 
appiopiquateioi (tt)i iicut Deus 
nc aoeft not)i0. 3ln me. H. tjiii 
JOniq^ ia erponit quomoHo 
in fiat Qt) lOQuif et ^tJ (it ma 
uucare co?pu0 ei^tfaguine bi 
tere dBt qui matiucat mea car 
ne et bitiit meii faguine i me 
manet ^ ego i eo. !J)oc eft ergo 
matJucare illa efca : et illii po 
tii ftibere i rpo manere: t illii 
manete i fe (jafjere* t^. ^ilit 
me pater t)iue0 et ego t3iuo ^ 
pter patre. (Bt qui maDucat me t)iuit ppter me. ti^. Cit)a- 
uit eu Dns pane t)ite et intelle 
ctu0. €t qui manucat. Hco. ir 
JBLc per boc qui no manet in 
rpo ^ i q no manet rp0: ^jcuI 
tiut)io no maUucat carne ei^ 
fpiialiter licet carnaliter 5 t)i 
fitJiliter jpmat Oetitjus : facra 
meta co^po^is $ faguinis rpi 
^eo magis tate rei facrmetii 
atJ iuUiciii fitJi maoucat et bi 
tJit: 4[ imiirju0 pfumit ati rpi 
accetiere facramenta q? alia0 
no tJigne fumit nili q muti^ eft 
Ue ([bix^ IH^ IBti muuo co^ue 
qtuijpiueiit)iuet)iit* |^.^nu0 
pani0 et t)nii co^pu0 multi fu 
mu0. SDe0 q Ue Uno pane. Ct 
Ue uno calice participam^. tj 
Parafti i uulceuie tua paupi 
Ueu0 ^ fjitare faci0 t)nanime0 
in Uomo. £De0 ^M. Ct» laia 
per tbt. qi fiit oct.curegi. cbo 
ri et Uicat B. 9 otoinl in fei?. 
B oct. eiuf 6. ^ ^elcfjifeUecl) 
uero rer fale 43fere0 pane et 
tJinii : erat aiit faceruo0 uei al 
tiflimi. TBiiUirit ab^afte et ait 
ij.ldiiuia^ atj^atja ueo ercelfo 
quicreauitcelii^terra. TBene. 
B. Calir tJiiUicti6i0 tut que 
tJtiUicimu0 none coicacio fan 
gui0 rpi ed. Ct pani0 que fra 
gimu0n6ne pticipacio co?jpi0 
Uiii e. ij. i^m Un^ pani0 (j tjnii 
CO2PU0 multi fum^: na oe0 Ue 
uno pane $ uno calice pticipa #■ co^po^i^ rpi iFo. Dti* 

mug. (Bt B (!Bgo fu pani0 t)i lium : fe moiicng in p^ecium : 

te et pces Mti manoucauerut fe regnans nat in p^emium» 

mana i oeferto et mo^tui fut Ofalutari? ()Oflia q celi pan 

Q)ic ea panijsi oe celo Oefccties Di0 ofiiii : telia pmi0 ioMia 

U ^0 tx ipo maoucauerit. B6 Da rotjur fer auriliii XJjii tri 

mo^ief . 16 oBgo fii panis \^i\i^ noq^ Oiio fit fepiterna glia ^ 

QuitieceloDefceDi:fiqui0ma tjita fine termino noto Oo^ 

Ducauerit er 6oc pane tJiuet i net i patria. ame» ^^. Pofuit 

eternii. ^ic. <a^lia. Jl5o. ps Ce fine0 tuo0 pace. la. Ct aoipe 

Deii. Ai^pane ne celo pfiitiCti frumeti faciat te. an. (2Bgo fii 

ei0. B ©e oelectametum i fe pani0 t)iuu0 q ne celo oefcetii : 

6ai)ete allelupa. 3In laufi. an ii qui0 maOucauerit er l)OC pa 

^jjrapiecia eOificauit fibi netiiuetineterniiaUa.ps.lBrl 

J5!5tiomiimifcuitt)inu^po tJictu0. £Di? Deu0 qui nol)i0. 

fuit mefa alla. p. Dtis regna. 3D i. a^apiecia. p.De^i noie 

a. angelo? efca nutriuifli po an.flD ftta etbiiliicta. p0.£iui 

pulii tuii : et pane tie celo pfli^ mc^wit. B.3lefu rpe. cri.aUa 

tifli ei0. aUa. ps^I uiiilate. an 13. jCiui oe t)irgine. 30. iii, an. 

Ping:ui0 efl pani0 rpi : et p6e ^ngelo?. ps. Jlege pone. Cap 

bit rieUcia0 regit^ aUa. p. De Dri0 nc ief^. ISr. IPane ceU tie 

U0 tie^. an. ^acertiote^ fcti in Hit m aUa aUa» t3. IPane age 

cefii: f pane0offeriittieoaUa loium maoucauit fiomo. ti^ 

ps. 'lafitiicite. an. Oiceti oatio Citiauit eo0. £Dco. 2Deu0 qui 

mana abfcooitii : et nome no notii0 30. t)i. an.pinguis» p0 

uum aUa. ps Jlauoate» Cpm Defecit in falu. Capitulum 

2Dii0 nofler iefu0. I!)pmnu0. g^ Oocienfcuncj^ manou 

aCrbii fupernii $it}itm v-&^cal)iti0panel)uncetca 

nec pci0 linque0 Oerte Ucem hibtti$ moitem Oomini 

ta ati opu0 fuii erie0 t)enit aD annunciatiiti0 Donec Dcniat. 

tjite Defpera. In mo^tem a B Cidauit eo0 er aDipe fru* 

Difcipulo fui0 traDeDU0 emu menti auelupa aUelupa. ti^. 

U0 p?iu0 in t)ite ferculo fe tra Ct De petra meUe faturauit 

DiDit DifcipuU0. Quii)^ fut) eo0. ti.CDuca0pane. ©i?.Oe 

bina fpe carne DeDit et fagui ^ no. 9D. ir. an. Oiceti Dabo 

nem Dt DupUci0fubfiacie totii mana. p0. a^irabiUa. Capm. 

cibaret bomine* ^e nafcen0 d^ Oicunq^ manDucaue- 

DeDit fociii couefcen^ in eDu^ vJ^tit panem et bibtxit ca ■m^ 3ln feflo 

lice tini fliigne: re^ erit co^po ij» ait lau IPane ue celo. Jn 

riis (j faguinisi niti, lEv. €Du= laui!i, f)ec fola mn ^apiecia. 

casi pane oe terra aifa alfa. jps. Dii0 reguit cp^ Jjp^ (j ;a, (i 

ij et tjinu letificet co? bois cut i Oie Ctuotitiie fi oc. nifi i 

jj Pofuit fines tuo0 pacem. uo. $ i oct. Oie Dicat fuo o^Die 

of De^ ^ notii0. ao fcDajS aiie q fufi pfal. aD pmas ties 

tiel. ps. Dirit nm. (j ceteri pi. Diir fujg pfal. IBiiDit (j a^agt 

(tcut aD pmais t)5* an. ^apie cii repeti. eariiDe $ (ifr aD me 

cia. n^ii pfal. cii pDifta a. Diir mo. De co^pe rpi qii De ali^. f. 

(ingfis Diefa^ ifra oct. ecia in fit ferui aD i. iii. tji. et ir. oia 

Do.qtiDeoc.fi[tferui.tttxiaIii$ itcut i {ima Die ^Dti^. a %>a' 

aiit Ml p oc. Ditr pfal. fec. cp. piecia. pg Dirit Djts. cii cpo 

Dris ief9. ^ iRefperit fteliag! ftpm. $. ;ti Itcut i pma Die pter 

i)f jgacris foleniis. ^ lPa= J^ qa it Dicet cii an. fup #gt 

ne De celo. a SD facrii couiuiii Dt pmiHu e jp o?Dine Cople. 

in ^ rp0 fumit : recolit memo aut p oc. no mutat nifi De ali 

ria paflioiis ei^ me0 iplet gca quo fco fue. ferui tuc eni non 

$ future glo^ie mbi^ pign^ Dicat ^fia t Dtte i fine f)^m. 

Dat. alfa ps; a^gt. oco De^ ^ nec ;ti Ciui De iJgie Dignat^ c 

not)i0 jCiOciiq? feftii ecia licet %i aiit aliqft fef. ix* lec. infra 

Dup. fuerit feu fef. loci !)ac Die Jas oct. ptige. totii ferui. fiet 

cotigerit fp Differat tJfrp poli De felio ecia i Do* u mefi fc. De 

octa. tiel Dlteri^ fi necelTe fue» octa. nifi Dup. feflii fue. tif ni 

ecia IiC5 fue. feflii tti tobaniis; fi feflu. iii. fc. piiiftii fiie. feflo 

taptifle feu moloci epi tJbi co ir. fc» tiic meft. lec. eriit Defeflo 

uenienci^ potefl cele&^ari ^a coiiicto fi 4)^e lec. teant fin- 

fifit oc. cfi regt. cf)o. nifi feflii aute De oc. pter $ i fefli^ fcti 

tr.Ic.iferii<spo£t.icurratecia moloct apfoi^ petrt et pauli 

licet noua ibiflo. i Do. icI)oaDa et comeo^a. eiufDe tiic eni to 

fue. %>i aut i)0c feflii i Digif* tii feruiciti erit De fefli0 ^pttt 

fjti ioba. ptigat tiic totii fer- |)pa J^ia $ ttti meo. De ofta. 

ul erit De fef. $ miflii De Digif (Bt cix meDie lec. fiat i Dttica 

Dicet i cpo $ nici)il illo anno De octa tuc Dicant ti. $ )E^ia 

erit De ffta etbelDieDa nifi titt fc6m oiDine noctur. t)fqj aD 

meo aD mif. ao matu. u oct. octa. Die C JFeria Di. lcto. t 

3lnt)i. tv^. a. pfal. ficut i j^ma ^#^^ f O"U0 miiDi operi^ 

Die ;U. et laia. itti o?Di. noct A^ ^"^ Itv^i^i^ q? ipfe Di^ coipo^t$ rpi JFo. tJiii xit et facta funt : ipfe manua 
uit et creata fut. ^ermo iQit 
qui potuit er nicftilo facere 
Quon non erat. none potuit 
ea que fut : i io mutare quoO 
non erat. iBon ed minus oa 
te g mutare noua^ creatu^ 
j&feo quio. (ra0 retiu0. tc. ii. 
Cuius argumentis! tJtimur : 
fui0 Dtamur ereplis 3Incar^ 
nacioni0 quoi^ ereplo aflru 
amu0 mpflerii tjcritate. Jl5u 
quio nature t)fu0 perfefit cti 
Dii0 iefu0 er maria nafceref. 
%ii o^Oinem querimu0 tJiro 
mirta femina generare con^ 
Hiquet ic^i'- (fueuerat. IL. iii 
tur ^ p^eter nature o^oinem 
tJirgo generauit. €t 6oc qd 
conficimu0 co?pu0 : er tJirgi 
ne eli. €XuitJ f)ic queri0 natu* 
re oininem in rpi co?poie : cu 
P?eter nature o^oinem fit ip 
fe 0110 iefu0 partu0 ac natu0 
er tJirgine. Oera titiq^ caro 
c6?ifli tiixz crucifira : queq^ fe 
pulta eU. Oere ergo illi^ car 
ni0 facramentum eH. €>n at. 
C ^abbato. Hectio piima. 

IPfe clamat lin0 noller 
iefu0cl)?iflu0:f)ocecoi 
pu0 meum ante teneoictio- 
nem t3ert)o^ii celeflium alia 
fpecie0 nominatur. Poft co* 
fecracionem : co^pu0 cb^ifli 01 
gnificatur. 3(Pfe Dicit fangui 
nemfuum: ante confecracio- nem aliun Hicitur: poft con^ 
fecracionem fangui0 cblifti 
nuncupatur. ^u Oici0 ame. 
^oceft: t)erumeft: q6 fermo 
fonat: affect^ fenciat. Lfto. ii 
*Qani0 in altari t)fitatu0 e: 
ante t^ertia facramento^um. 
att)l)iacceflitconfecracio: oe 
pane fit caro cf)nfti Ciuomd 
autem poteft ifte qui pani0 e 
efl*e co?pu0 rpi e confecracio 
nem. Confecracio igitur er 4 
t)U0 t)ert)i0 et cuiu0 fermoni 
t)U0eftt)tiqjr)ominiiefu»^ f.iii 
!Qam per reliqua omnia fj 
Uiciitur Iau0 oeo offert : o^a 
cione petitur p^o populo p^o 
regib^ et p|o ceteri0 Ot)i fa^ 
crametu conficitur: iam non 
fui0 fermonib^ facerliO0: feo 
t)titur fermonit)U0 cbiifti: er 
00 fermo tW^i boc conficit 
facramentu. ^n* C H:>itica i 
fra octa« fi afefto. ir. tec. t)aca 
uerit ao j^ma0 t)0 ota fiant 
ficut i alii0 tiiet)^ ifra oc. jpter 
an. fus pfal. a^agt q erit £D 
w fuauis et fiet memo. De fa 
&i0 t)el ne octaui0 fi euene^ 
rint et ne Diiica et t)e trinita^ 
te cum p^oceifione ante cru- 
cem nifi aliqua Do. omnino 
Det)eat oifferri ppt j)liritate 
tpi0/ tiic nulta fiet memo. tie 
Dtiica nec De trtnitate nifi t)t)i 
fuerit oe eatiem octaua cum 
tegimte cbo. ^i tio fef. iii* fc. Dnica ifta ofta coipo^ijBi rpt in bac no. cotigecit oc co fict 
tm mco. Qi nuip fiut mcoic f c 
Oc fcf. iii. lcc.ifra ofta. cu rcgi. 
ttoii cotigcn» niii fucnt fcH^ 
ir. lcc. coiiicta. 30 matu. ^o i 
Oiiica ola £(at ficut t pma nit 
cut)i. lcc, ^p?icbiIlo?ie t erpo 
ficioe euagclii (tcut t )^ma tiie 
ao lau. bcc fola an. fup pfal. 
^apiccia, Cctcta oia ficut i 
pma rjit ao. L ^ ao oc$ bo^as 
ota fiat ficut tfta ofta« fupct 
pfal. Cluicu^ W\t Uicct an. 
Ce iute»ao. ii. tjcfpc. oia fiat 
ficut t pma nie ptct l^. q6 no 
Oicetut d Ct ei! notaoit ^ 
ao pioccifionc antc miiTa Oi^ 
cet a. iacfperit ftclia^et nul 
la mco. tJC ctucc i ittoitu cbo 
ti an. fiD factii couiuiumii. et 
oco ficut i r^it. Ctt fi tel!o. 
t>tm oim icboata fuctit cu^ 
meo. ao tjc^. tiic afi mifla fi* 
at mco. tJc ctuce ante ctucem 
ao ^ceflto. an. anoiem^. )6^. 
f^ot fignu. oco. aocllo Dfte. 
(Bt tCtc in inttoitu c&oii nice 
tut aliqua an.oc fcta matia n 
no nc co?po2c rpi. ^. Ipoil fi- 
tu» oco. Cocene qs. iBota q? 
Dit lune poli niiica fp incipia 
tut Jjifto oc octa fi fetuiciii. i 
Diiica fuctit oc octa. finautc^ 
Dicat W^ cooc o^nine ficut 

aante ntiica. Lcto pma. 
W^^ paniiai c: ne quo 
qut manucat tiiuct in etetnii nc quo ipcmct nirit Ct pani0 
quc ego Mbo cato mca cfl: j) 
miini tJita Dctetminat quo 
mono fit pani0: no folu fcti? 
tjctijit quo niuitt oia: fcn ^ fe 
ciinit catnc afl^itpta ;) munni 
Ijumana cnim (tjita Hc. ii. 
cato q ctat pcccato mo^tua 
catni mitnc nnita inco?po?a 
ta: act)niicum iUa cffcctatJi 
uit nc fpit ti^ ficut t)iuit top 
pu0 ne fpit fuo IXui t)Cto no 
eli nc co?poic rpi : no t)iuit ne 
O[o?pu0 (fpiritu rpi. t. iiu 
et fanguinc rpi nicim^ iilun 
qn nc ftuctit)^ tctte cft acccp 
tum: ctp^ccc mpflica cofccta 
tum: tcctc fumimus an falu- 
tcm fpititualc in memo^iam 
niiice paflionis» ILectio qcta 
Q,6 cit fi man^ 6010 an illa 
t)ifit)ilc pctnucatut fpccicm 
no fanctificatut t)t fit ta ma 
gntt factamctit: nifi opctan 
tc inuifibilitct fpititu fanfto 
cum t)cc oia que p co^po^aic^ 
motu0 in illo opcte fiitt ne^ 
I50C eli fa- opctetut. L.t). 
ctamctii pictati^: et cfl fignit 
t)nitati0: et ninculit cbatita» 
tt0 Ciui t)ult t)iucte acccnat 
et ctenat ct tnco^po^ct t)itc ci 
i)um $ potti : jp boc ccia ttcili 
gc0 focictatc mtbio^ miftici 
cotpotUccfic qfi etitifinc ipi^ 
tn pneflinati0* Lectto ferta. 
B^Jf ^ft Qi^ nicimu0 qf et om jFeria. ii. iii, et. iiil coipo|i0 rpi jFolio ir 

nibm moDis appiofjare co* c6?illi cu reuera fit facramen 

tennim^ facrificiii eccfie Ouo tum coipo^ig rpi : illi^ tJiOeli 

bm cofici nuob^ coftare. t)i^ cet (fi palpabile: qfi tJifiiJile 

fitJili elemeto?ii fpe : et inuifi et mo^tale in cruce eft pofitii 

tJili Orii nfi iefu rpi carne ^ f a pCocaturq? ipfa carnis f . ii 

guine et facramento et re fa immolacio q facerootis ma= 

crameti : in eft co^po^e cb^ifti nibm fit rpi paifio mo^s cru 

Creg tJltime lec. oe erpoficio cifirio no rei tieritate: fen fi^ 

ne euagelii ficut in p?ima die gnante mjPfterio ficut facra= 

3ln lau. tma fola an. ^c. tJt^. metu fioei qd liaptifm^ intel 

^jT C iFeria fcoa lectio. i ligitur fioes eft. Cu. tcto. iii 

J^7 3lcut eni rpi pfona co Xteratur QuotiDie ttc obla 

(iat et conficitur er oeo $ cio licet rpu0 femel palTus in 

fiomine : cfi ipfe rpug tier^ fit carne per t)na eanoeqgj mo?t^ 

Oeu0 ij tjer^ bomo : q? oi$ re0 palfione femel faluauit mun 

illaru natura et tieritate i fe Oum : er Qua mo?te ioe refur 

continet : er quiijus coficitur geng ao t)ita mo^is; illi tJltra 

CCoficitur aute facra^ (f. ii non DiiatJit. C J^^t^^ »»• ^- 1 

mentu ecclefie tiuoti^ : facra^ d^ Oon ^jfecto fapiencia 

meto $ re facrameti : in e coi VJSi' ^^^ patris neceflfario 9 

po^e rpi Caro ei^ efi qua iwb multis caufis t)OC p^ouinit. 

foima pani0 operta in facra IP^imo quine qi quotinie pec 

mento accipim^ : et fanguis camus faltem in peccatis : fi 

tim Quem futi tJini fpecie ac ne quibuiS mo^talis infirmi^ 

fapo^e potamu0. Lectio. iii tm tJiuere non potefi. Lc. ii 

OCaro t)ifit)ili0 tJinelicet efi Ciuia licet oia pfta conona 

facramentii carnis : ^ faguis ta fintin t)aptifmo : tn pecca 

facramentum efl fanguinis ti fomes fiue infirmitas an^ 

Carne et fanguine ntroq^ in buc manet i carne. Onne pfal 

uifit)ili et intelligit)ili fpiri= mifia IBiinic aia mea nitm : 

tuali fignatur t)ifit)ile coip^ qui ^piciat oibus ini^tatit)^ 

niii nci iefu rpi et palpat)ile tuis €iui fanat oeg infirmi* 

plenuq^ gce oium nirtutu et G[t ineo qi (tatestuas. f. iii 

niuina maiefiate C Jr^eria iii quotinie Iat)imur : quotinie 

[gjr3lcut ergo celefiis IL i p?o not)i0 rp0 mpfiice imola 

J5^ pani0: quit)ererpica^ tur Ct paflio rpi i mpfterio 

ro eli fuo mono t)ocat co^p^ tranit : t)t ^ femel mo^ienno 

B C D 3In octa. co^poiiis jcpi moite toicetat : quotinie teci^ 
niua pctoi? p bec factamenta 
coipo?i0 ^ fanguinig pfta te= 
laratet Un oiamm Dimitte 
not)i0 netJita nf a : q? fi Uireti 
mu0 qp pftm no ftatiem^ : ipfi 
no0 Cenucim^ et tJetitasi i no 
tJls no efl C 3ln octa. coipo* 
ti0 rpi an pmas t)§. fup pfal. 
btc fola an. ^acetnog in etet 
num»pfal. fetia. cap. ©^. ^ ce 
teta ota £(at ftcut in pma nie 
an pmas! uef. Cople. tii ficut 
infta octa. nc. 3n matu. ir. f 
fiant 31nuita. ttip. tota catet 
{)ti}o;ia (icut in ifima nie cum 
etfnelec. et erpoficioe euage. 
TFS^Oiu0factameti Hec, i 
JUjK titu melcftifenecf) ofien 
nit : t)t)i pane $ ninit abiafte 
ottulit f? tu micf)i nicis €vuo 
etgo melcbifenecf) tjinu ^ pa 
nem obtnlit^ £Xuin (tt)i nult 
ammirtio aquef iRacione ac 
cipe : pmo figuta otum fuit : 
q aii jpcefltt tepo?e mopft* l ii 
Q.uia cit ppfs iuneoi? fititet 
$ mutmutatet q^ aquam in 
uenite non poHet : iufltt nii0 
mopfi t)t tagetet petta cit nit 
ga: tetigitq^ petta: <$ petta nn 
na marima funit : ficut nicit 
"^ibtheLt aCtt ne (apfs. f. tii» 
fpitali fequete eo0 petta : pe 
tta aute etat rp0, Bo Imobi 
li0 petta q ppfm feqtiat» et tu 
biU nt te rp0 fequatut ^ine mplietiit mopfe^ Soc el! p^o 
pbeta. tiga f)oc e ^t)um nei. 
ig[acetno0 nett)o nei Le. nu 
tangit petta : et fluit aqua et 
bibit ppfu0 nei Cagit etgo 
facetno0 calice : tenitnat aq 
in calice et falit in nita etet= 
na : et hihit populu0 nei : qui 
gtacia nei cofecut^ efl. Lec. t) 
Xn tpe nftice paflioni^ cum 
fat)t)atU5 magnii inflatet qa 
niu t)iuet)at in ctuce nit0 no 
flet ief 9 rp0 et lattone^ : mif^ 
fi funt q pcutetet eo0 : q t)eni 
ente0 inuenetitt nefiictit nft^ 
iefum rpm Citc nn^ ne mili 
tit)9 lacea tetigit lat^ et ne la 
ttxt tim aqua flurit et fan^ 
Qniis aqua aute nt mitnatet : 
fangui0 autem t)t tenimetet 
IXuate ne latete j" q? tjnne cul 
pa inne gta : culpa p femina : 
gtacia pet niim nrm iefit rp5 
jgi t)eto calir nfti no eft f. ni 
aqua fola et t)inu5 folit : nifi 
t)ttitq^ mifceat : quo t)t co^p^ 
nfti pot elTe fatina fola et a= 
qua fola nifi nttitq^ anuna^ 
tit fuetit et copulatum et pa 
ni0 t)ni9 copage folinatit. in 
factameto coipo?i0 et fagui 
ni0 nfii : nicbil ampU^ offeta 
ttit $ quon ipe nft0 ttaninit 
6oc eft pani0 et t)inum aqua 
mirtft : nec apli^ t factificii0 
offettut ^ ne t)ino et ftume-- 
to. 5)ec ttia nnum ffit in itin Dnica pma pofi feftu fcte ttimmi» JFo. r. 

rpo btt Jofiia et olJlacio nei i quete tJiie quia auoit feruus 

oDo^em fuauitati0. Cre0 t)l tuu0, p^. a^agt. oro.De^ite 

time lec. ue erpoficione euan^ fperantiu. e^emo. fiat fi ftafte 

gelii ficut in jima oie legatur atur ^jp^ietas alicui^ fcti tin 

Hti lautie^ oe0 ane. Dicatur tre^Iec.fierioetieat.Ctpoflea 

311 pmam et an alia^ f)om tie co^po^e rpi bac nie nnica 

oia fiat ficut i pma nie f^ mo tin : neine ne trinitate ne cru- 

re fimplici0 fefii cn an. Ce in ce et ne facta maria nt i pfal* 

re. fuper pfal. Ciuicuq^ nult terio afi copleto. notatum eli 

an fc6a0 t)e0. oia fiant ficut €n fi fefiu alicui^ ffti. ir. lec. 

in nie jpter Er. qb no nicet €t in ftoc fafjtiato celeft^atu fue 

fi aliQuon fefiu. iii. lec. in 6ac rit tuc in pmi0 fiet meoiia ne 

nie cotigerit fiant inne. iii, fc ipfo fefto : neine memo. fupia 

fi Plop?ie Salieant finautem nicte. pc fequente^ ane ferui 

tin memo %i autem feftu. ir unt bifto^ie Oeu0» omnium. 

lec. Ijac nie euenerit feftu nif^ quaniu nurat in fatifiati0 fu- 

feratur in craftinu et erunt per pfal. a^agnificat» nel an 

nefpe. ne octa. et memo. ne fe memoiiam ne nnica cu ne ali 

fto nifi foite fjuiufmoni feftu quo fefto ir. lectio. fiat ferui 

ir lec. fuerit ^ fc5a0 nefpe. fja cium. an. Cognouerunt om^ 

tiere no poterit C Diiica P ne0 a nan nf(5 fierfaliee q? fi^ 

ma poft feftu ffte trinitati0. neli0 famuel ijpfteta eflTet no 

3n tiefpe. n 'Brtnict^. p. Jpm mini. an. P^eualuit nauin in 

Capm I5enenictu0 ne^. tjt i pfjilifteu in funna et lapine i 

pfal. notatu eft. Jl Deu time nomine nrii. an. iI3one ifte eft 

et manata tin% oliferua. IE)oc nauin ne quo canetiat in c&o 

eft oi0 60. t3 Cimentifi^ Deu ro nicete^ : faul pculfit mille: 

nicfjil neeft nec J)i0 q niligut et nauin necem milia in mili 

neu in tiitate. 5)oc e. (^Io?ia. Iiu0 fui0. an 3lt:atu0 rer faul 

5)oc e. iDoc ©■. nicat an ba0 nirit micfti mille nenerunt et 

tieqjc. ttn fcilicet in p?incipio filio pfai nenerut nece milia. 

f)ui9 f)ifto?ie. I&pmn^. £D Lur an. ^ni^ enim in omnit)U0 

tieata. nt in pfalte. ^it {^pm ficut nauin fineli0 inuentu0 

nicitur an t)efpe. oit)U0 fatitia eft in regno fuo egrenien^ et 

ti0 t)f^ an anuentu nfii qti ne regrenien^ et pergen0 an im 

nnica agitur. ^ Oefpertina perium regi0. an. a^ote^ gel= 
oro. 51 Ct nefcennat. an Ho D ii Dommica p^ima ftoe nec ro0 nec pluuia tjeni^ 
ant fujB Dos : q? i te alJiect^ elt 
clppeus fo?ciu : clppeuiS faul 
quafi no elfett^nftus oleo quo 
cecioerut foites in plio : iona 
tbas! in ercelfiis tuiis iterfect^ 
efi : faul et ionatbas; amatJiles 
et tieco?i tjallie in i3ita fua : in 
mo?te Quoq^ no funt feparati 
an Doleo fup te frater mi io 
natba amatJilis tiaioe fuper 
amo?e muliei?: ficut mc tmicu 
amat filiii : ita te Diligetia fa= 
gitta ionat&e nunqp atiiit re= 
troifu: nec Declinauit cl^peus 
eiu$ in tieUo : et bafia eiuiai no 
ell auerfa. an. Diritq^ OauiO 
ao Oiim cii tJiOilTet agelii ceoe 
te ppfm : ego fu^ qui peccaui : 
ego inique egi : iM t[ oue0 fCit 
quio feceriit. an. Eer aute oa 
uio coopto capite inceoeg lu 
getjat filiu oice^ : atjfolon fili 
mi : fili mi atifolo : quis micf)i 
Uet t)t ego mo^iar ^ te fili mi 
atifolo. €ii tio tep9 plirii fue 
rit tunc oes afie pceoete^ fuo 
o^Oine oicatur. €u tjcro bU' 
ue fuerit io eft octa. tjel infra 
tuc ffi Oicatur tJltime fje ae fe 
qnte0 fc^ ^6te0. geltioe ^ an 
Eer aute. oauio ^ alie atie p^ 
ceDete0 eo ano oio ptermitaf 
ao matu. Jnuita iLauUem^ 
iefu rpm. t)t i pfal p0. Oenite 
bv^ Jl^ofte furgete0. tJt i pfal 
|n. i. nott. an Jp^o fiDei. P0 'IBeat^ t)ir. f c. pi. ficut i pfal. 
notatur. tJ^. e^toi fui nocte» 
Ipac Hie icipiat liber regu ^ le 
gatur t)fq^ ao p^ima oiiicam 
pofi quinto kaleOa^ Ougufii 
quaOo Oe Onica agit. Lco pma 

EOit t)ir t)nu0 ne rama 
tWn fopbin De mote 
effraim : et nome eiu0 ftelcana 
fili^ j)ierot)oa filii Jeliu : filii 
tbau : filii fupj) efi^rateu^. €t 
babuit tiua0 t3ro?e0 : nomen 
t3ni ana : $ nome fcfie fenena 
jFuerutq^ fenene filii. 0nne 
aute no erat iitzxt l^. ^tm 
oium erauoito? eft ipe mifit a 
gelu fuii et tulit me ne ouit)^ 
pn0 mei. €t t)nrit me t)ncti6e 
mie fue. tJ^. Dn0 ^ eripuit me 
ne o^e leoni0 $ De manu t)eftie 
literauit me. €t t)nrit. L. iU 
eCt afcenDet)at t)ir ille oe ci= 
uitate fua fiatuti0 Diet)U0 tit 
aDo^aret et facrificaret Drio 
Deo erercituu i fplo. (lErat aut 
ibi ouo filii f)elp : opftni et fi 
nee0 faceroote^ Drii Oenit er 
go l)ie0 et imolauit I)elcana : 
oetiitq^ fenene t)ro?i fue et 
cucti0 filii0 tim et filiat)^ jp. 
te0. 3nne aut oeoit pte t)na 
trifii0 qi anna t)iliget)at, B. 
2Dii0 qui eripuit me Oe oit leo 
ni0 $ oe manu tzQit liberauit 
me. 3lpfe me eripietoe mani- 
t)U0 inimicoium meo?um. ti^. 
a^ifit t)eu0 miferico^oia fua pofl feflu trmitati0 JFo, xt 

et Deritatem fua aiam mea titi $ Dece filii. ^urrerit au= 

eripuit De meOio catulo^um tem anna pofl$ comeuerat i 

leonum. 31pfc. Hectio tercia. fplo et tiitierat : tj belp facerOo 

X>ominus autem conclufe^ te feoente fuper fellam an= 

rat tjulua ei^ afiligetjat quo te pofles uomu0 oomini. Cu 

(0 anna emula tim : t)t t)e!)e= elTet ana amaro aio : oiauit Oo 

meter angetiat in tantum t)t minum flens largiter, iS-. €x 

erp20f)?aret ^ Dits coclufifl^et auOifli Domine oiacionem fer 

tjulua zim. ^iCQ5 faciebat u ui tni : t)t euificarem tcplum 

(ingulos anno0 : cum retieute noi tuo. 15enet)ic et fanctifi^ 

tepo?e afceoerunt ao teplum ca oomum iflam in fempiter 

Diii : et fic p^ouocatat eam, B num Deus; ifrael» tJ^. Domine 

OBgo te tuli oe Domo patrig qui cufloois pactii et miferi^ 

mi Dicit t)n0 : d pofui te pafce^ co?tiiam feruig tuiis : (iiii am= 

re grege populi mei : $ fui te- t)ulat coiam te in toto co^oe 

cum in oltm t)t)icunq^ amt)u fuo» 'BeneOic. Lectio quinta. 

lafli. JFirmas regnum tuum tjotum i^itnt t)ouit anna 

in eternum. iJ. jFeciq^ tibi no^ Dicens. Domine erercituum 

men graoe iurta nomen ma^^ fi refpicienis r^iotm afflictio 

gnoi? qui funt in terris : et re nem famule tue : et recoioat^ 

quie OeOi tihi at) omnit)U)5 ini mei fuerig : nec oblitus! ancil^ 

mici0 tui0. jFirmans. ^loiia. le tue DeDerift]^ ferue tue ferii 

3n eternum. Jn fc6o noc. an t)irilem Dat)o eum oomino 

iQature ps. Coferua. t3t i pfa. omnifius x^ithm t)ite tim : et 

notatur. ti. Q^eDia nocte fur nouacula non afcenoet fuper 

get)am aD confitenoum tit)i. caput tim^ R. 3ut)i oomine 

%)i batieatur p^opiietajs ali^ ftpmnum (j oiacionem quam 

tmm fancti tjnlie at tiefpe^ feruu0 tuu0 oiat coiam te i)o 

ra0 fafta fuerit memo^ia : fiat Die t)t fint ocuU tui aperti : et 

inoe tre0 meoie lectiones cu? aures tue intente. %nu Do= 

tj. et. \Sic, oe p?imo noct. L. iiii mum iflam Die ac nocte. tJ^. 

^po^to anna flefiat et no ca Eefpice domine De fanctua^ 

piet)at cit)um. Dirit ergo ei rio tuo et tie ercelfo celo?um 

belcana t)ir fuu0. anna cur tabitaculo. ^ujp. Lectio. tJi. 

fle0 : et quare non comeDi0 : JBiactum efl autem cum an= 

et $ot)?em affligitur co? tuii. na multiplicaret p?ece0 co^a 

Bunquiti no ego melio? fum oomino : t)t t)elp ot)feruaret Domuuca p^ima 00 em0. lpo?to ana loquefia^ 
tur in co?rie fuo : tatuq^ latJia 
ei^ mouetjatut et t)or penit^ 
no auoietjatut. (ZBUimauit au 
tem eamftelg temulentam: oi 
jcitq^ tU Wmm thm etis, 
©igete pauUfpet tJinum quo 
maoes, B. Dne H conuetCusi 
fuetit ppf0 tu9 <$ o^auetit ati 
fanctuatium tuum, ^n txm 
Dies in celo oomine. (Bt litie^ 
ta eo0 oe manit)U0 inimico? 
toinm. ^^.^ipeccauetitinte 
populU!5 tuu0 et couetfu0 ege 
tit penitecia tieniefq^ o^auetit 
i loco iflo» ^n tx. <^fia, (Btlu 
3in. iiL noc an ^ponfu0. p». 
Celi enattant t)t i pfalte. ti^. 
Craltate oomine in tJittute. 
€uanpUii fecunnum lucam 
^omo auioa etat t}int^. iS-. 
Peccaui fujp niietii atene ma 
ti.0 et multiplicata funt pcta 
mea orte : et non fum Dignus 
tJitJete altituoine ceU pie mul 
tituOine iniquitatis mee quo 
niam ittitaui itam tuam^ Ct 
malum coiam te feci, ^. jdtn 
iniquitate mea ego agnofco : 
et oeUctum meum co^a me efl 
femfi titii foU peccaui. OBt ma, 
®. iReco?riate oomine tefla^ 
menti tui et Oic angelo petcu 
cienti : celTet iam manu0 tua, 
Ot non oefoletut tetta : et ne 
petDas omnem animam tjiua 
iJ^. IXuiefcat oomine iam ita tua a populo tuo et a ciuitate 
fanfta tua. Ot. Hi. I5eneliicat 
no0 tieu0» & f)oc fcmpet in 
omnit)U0 oominici0 t)fi^ ao 
aDuentum Domini ot)fetuetut 
t)t. ix. & ne ttinitate Oicatut 
quanoo j)p(!o?ia oominica* 
U0 cantatut : tame no fempet 
iUuD. I^ium : feo Dnum pol! 
aUuo oioinati Uc poUta funt 
in ftpllo^ia De ttinitate. (Bt 
pofi Dltimum l^ium De ttini 
tate teincipiatut ao initiu ()^ 
ftoiie eiufOe. duaoo t)eto t)l 
timo fit fetuiciii De Dnica an^ 
te aDuentum Dni femp th & 
^iime ttinitati, iFerialia. ©r 
IPiepatate co^Da Defita Diio 
et fetuite ilU foU. Ct Ut)eta== 
tiit DO0 De manit)U0 iimicoi? 
Deflto)?. t5. aufette Deo0 alie^ 
no0 De meDio r^tHxi. (Bt B-m 
Pieualuit DauiD in pbiUfleii. 
31n funDa et lapiDe in nomie 
Diii aBminii Dei iftL ^. 2iMn 
lit etgo opp20t)?iii a filii^ if= 
tael. In. iSr. a§onte0 gelDoe 
nec to0 nec pluuia Deniant fu 
pet DO0. ^bi ceciDetunt fo^ 
te0 iftael. \). HDmne^ monte0 
qui in citcuitu tin^ funt Difi= 
tet : Dominu0 a geltioe autem 
ttanfeat. ^bi. <©Io?ia. ^bi. U 
aBrcelfu0 fupet omne0 gete^ 
C 3in lauDibu0 antipf)ona. 
*g3(ZBgnauit Dominu0 pie 
,lIicinctU0 fo^tituDine cu^ poft feliu trinitatis; JFo, xit 

moit tJirtutu cuiu0 fetieg eft ra rutilang cboiufcat nifitjus 

ineternu»ps, Diisregna.an. totig rogitemus oe0 cuctipo 

^ciamu0 oes q? Dris! ipfe eli tete. 0[t oeus nc miferatus 

Deus! cui iutJilem^ et eraltem^ oem pellat laguoiem tritjuat 

et launemu0 nome tim l eter falute : oonet <$ noftig pietate 

nu.ps. JuMlate.iln. 15ttl)ica patrisregnapoloi?. B?eliet 

te Hne in tJita mea t)t tiiDeam j)OC mU^ oeitag fieata patris 

Dirtute tua et gfiam tua. p0. ac nati pariterq^ fancti fpus 

^tm lieu0. an. Dfe creatura cuiu0 reboat in oi gfia muDo 

celi et terre iJiiDicat Ditm Jpm ^men. 16. 2Dfi0 regnauit. lii. 

nii Dicat et fupereraltet eum Decoie inDuit alfa. a IPater 

in fecula. ps. 'IBeneoicite. an. peccaui.ps. 15iiDictU0.£iuere 

^piritu0 omni0 lauoet 00= bac an ^ oes alios a. fug pfal. 

minum : quia ipfe Dirit et fa= 15riDictU0. et a^gt. cu otone 

cta funt oia maoauit et crea= oiiicali et erpoficioift^ euage- 

ta funt tmiuerfa. p. LauDate licoi? i fine tpaf. fc^ pofl bplio. 

5)e atie fupiaoifte cu fui0 pfal OiDiOnf .o^. De^itefperaciti 

f)acr)ie^ceteri0riotttinici0t)ie ^emo^ia fiat d bafteatur De 

bm ao inicium t)niufcuiuf^ aliquo fancto tintie ao Defpe 

telio?ie Oominicali0 tiixt eue ra0 facta fuerit memo^ia po 

nerit tjfcp ao aDuentum Domi liea De trini. an. lLii)era no0. 

ni cantetur. aiii0 Dero Domi= 13 Sit nomen Domini fteneDi 

nici0 quaDo teflo^ia non in^ ctum. £D?acio. £Dmnipoten0 

cftoatur: ettamefitferuiciu^ fempiterne Deu0 qui. il5ulla 

oe oominica tunc ttt fola. an flat memojia De cruce aD ma 

Eegnauit. fuper omne0. pfal. tutina^ neq^ De fancta matia 

in lau. D|. CiuaDo t)ero t)Itio in Diei)U0 Dominici0. Dmni- 

flt feruicium De Dnica ante aD bm Dominici0 Df(]^ aD aDuen 

uetum Domini : tunc oe0 aiie tum Diii quaDo De Dttica agi^ 

fuper lauDes Dicatur. Capfm tur Del De Dominica fit memo 

lOBneDictio etclarita^et ria ecia fit meoiia De trinita B _ fapiencia et graciaru te aD piima0 Defpera0 ntfi in 

actio J)ono? Dirtu0 et fo^titu feflo oium fftoi? qit i faftftato 

Do Deo noflro in fecula fecu^ cotigerit Del i Diiica. aD Jma 

Io?um. amen. C r^pmnus. et aD alia0 tom oia fiant fi 

eCce iam nocti0 tenua^ cut i pfalte. notatu efl : 9D. it 

tur t)mt)2a Iuci0 auro Defjpa^. an. ^eDe a Dertri^. p Domtnica ptima Dirit Dfi0 Domino, Captm» 

»i)minu0 aute Oitigat 
coina et co?po?a nf a i 
cfiatitate oei et paciecia rpi. 
te^» Hucis! cteatoi optime. 
tJt in pfaltetio notaf. ti. Di- 
tigatut X}m ao te oro mea» Br 
^icut inceCii in cofpeftu tuo 
an. jFili tecoioate» ps» a^gt. 
£Dto tjtg. an bas tie^. nulla 
fiat meo nifi oe coipo^e rpi 
bac Oie tm : tjel nifi feliu. iiU l 
in ctaflino cotigetit : tiic eni^ 
fiat memo» ne ipo feflo %i ^o 
feflii. ir. lec. in ipa. ii. fetia co 
tigetit tiel a Oiiica tefetuatut 
^ptet incftoacionem iifioiit 
Uie iune celeft^et : et tiic fiat i 
nfiica tjefpe. te feflo : et meo, 
He Ditica : nilt fo^te ipa Oitica 
fui0 piimi0 cateat t)efpe. tiic 
eni coitet opo^tet t)t Oiiica fu 
a0. ii. tje^. bafteat : fift fiat oi^ 
tm lihiti^ t)fq^ an aoue* nrii 
iFetia. iU $ in oit)^ fetiijS t^fq^ 
ao atiue. tJiii Oe 3lnuita. afiiiB; 
pfal. $ ^. fetuet o^tio fli i fetiis 
pofl Diie ne in ita. 8)pm. iJo 
ao matu. an lau. et ao Mt^. fi 
cut in Oiiica pceoeti Oiciit ta 
in t)iiici0 $ in fetiis t)fq^ aD 
aouen. Oiii qii De tpali agitut 
ao matu. tio i fetii^ t)f(0 ad 
aDuen. Oiii Oiit ffit. De biflo. 
Dtiicali fcdm o^Oine noc. ita 
tfi qp iR. fetia no omittantut 
fi comooe potetft Dici ibi t)el alibi ficut in. iiit fetia p?ime 
tbt}, aOUEt^ ofii notatii e. ^i 
una fetia t)el oue tin Dacaue-' 
tit ibi catet pitet t)f Oiuifim 
i^ia fetialia. €iii ^o la Oe iii 
noc. Dicunf in fetiis : tiic fiat 
tetciiiiSrmt)nut)efetia. iI5u$ 
oicunf . iii. !& fetialia fimul p 
eflate : nec oicuf ©ria fetialia 
p?iuf$ tota catef fjpflo. Cum 
^o nulla fetia t)acauetit: tiic 
oio ptetmittat : et fi fuetit. iii 
iBria fetialia i t)na fetia fjui^ 
tpis cantaDa t)nii ptetmitta! 
ai) f)ac oie t)fq^ aD aoue. Oiii 
ta i fetia $ i fefti^.iii. lect. fine 
tegi. cboii et i octa. ^ infta qfi 
tf^oim no tegit Diit be txts 
meo fc? De ctuce oe facta ma 
tia : et oe oibus fanctis. Cum 
t)eto in fefli0. iii. lect. aliquoD 
feflum fanctoium contigetit 
tunc m piimiiS fiat memo^ia 
De faticto et poflea memo^ie 
fupiaoicte. pet octa t)eto te- 
liquiatum fiue fiat De fanftis 
fiue oe fetia fempet fiat in p^i 
mismemo.lieteliquii0. a^eo 
tia De ctuce ao matutinas an 
11300 autem gloiiati opo^tet 
in ctuce oomini noflti iefu 
cb^ifli. ;d9. HDmni0 tetta aoo 
tet te rieu0. 51. Ct pfallat tibi 
pfalmum Oicat noi tuo. SDco 
^yiriDeflo not)i0 ofie oeu0 
,JjIl.noflet: etquo0fancte 
ctuci0 letati faci0 Sono^e : ei^ pofl trinitati$ JFof. xiiu 

Quoq? petpetms netenne inb fancto^um tuo^u interceflio= 

fiHiiiS. IPet nfim» Qel o^acio. neauette. JPet. Ocl o^acio. 

»(Bm mi fanctam ctu-- V m 3[De tJiie infitmitate^ 

cemafcenoifii ^munoi vJLnofttas: etintetcetien^ 

teneiiia.s iUuminafti/ tu co?-- tib^ oitj? fcig tuis : celeti noliisi 

Da (f co^poia nofita illumina pietate fuccutte. p. Oel oco 

tenignate. CiuitJi. Oeloto. /^^nium fanftoium tuo 

»^^€tpetua nojS Diie pace v^tum quefumus Oomine 

/-^^cuftoni: QUO0 fi lignii fa intetceflione placatu0 : et ne^ 

fte ctuci0 teuimete tignat^ es niam noMg Deliftoi? nofttoi? 

faluatoi muni. ^ni t)i. et teg. ttibnz et temetiia fempitetna 

^eoiia De. f. matia aD mat. a concetie. Pet tio. Oel o^acio. 

15 ta matet et innupta tJitp ^4l^sJiRit)ueq[uefum9tiomie 

gloiiofa tegina miitii itetce^ vJLomne0fanctO0tuo0iu 

ue P20 notii0 ati tiominum. U gitet o?ate pio noliig : et eos 

Poft pattii. ©^acio. jFamu= fempet clementet erauDite Hi 

Io?um tuo^um. Oel o^acio. gnetig. pet Do. 3D p?ima tt 

Oa§p0 f epitetne De^ no0 aD alias hom oia fiant ficut 

famfO0 tuo0 Derteta po in. ii fetia in pfaltetio. ao tjj 

tecie tue a ciiai0 jptege jBicuIig ae ^t pfal. fetiale^. Capitulu 

et gfiofa tite matie f ejp tiitgi 2Dominu0 aute Ditigat. fjp^^. 

ni0 intetcefOtone fac no0 .pie^ Huci0 cteato?. ti^. Ditigat 

fenti gauDete ^fpetitate $ fu Dfie. ^ujp pfal. a^agnificat. 

tuta. Pet. Jf36 Dicitut o?acio. oicitut afta illius fetie. C>fo 

ConceDe q0 mifetico20 Deu0, Dtiicali0. ?)ic o^Do fetuetut in 

aD memoiia De fcta matia p omnitiu0 fetii0 ufq^ aD aDuen 

totii annu : feD aD ^celfione tu Drii qiuaDo De fetia agitut 

et aD pple. oe ea tin. ^eo^ia ^eo^ia De ctuce. SD dcS. an 

De fefto loci. o^eoiia De oid^ ^alua no0 rpe faluato? mii 

fancti0, 9D matutina0. an. Di pet tJittute fcte ctuci0 m 

^rultafeiit fcti i gfia letatut faluafii pettum in mati mife 

in cut)ilit)9 fui0. ^ a^itatili^ tetenot)i0.Del. an. petfignu 

Deu0 in fancti0 fui0» ©lacio. ffte ctuci0 De inimici0 nofiti0 

XjBfitmitatem nofitam litieta no0 De^ nofiet. Del an 

q[uefumu0 Domine pio* HDoiamu^ te rpe et fieneDici 

piciu0 tefpice et mala omnia mu0 tit)i: Qipet factam ctuce 

que iufle metetemut omniii tua teDemifii muDii. ii^ i)i0 

B C C Dominica p?ima 

tetra. ©co Dt^. e^tom tie f a Uer infelir nimis ego fii. Oi 

cta maria. 9D tjs. a. ^fta ma num et omne quon inetj^iare 

ria ;dgo interceDe |) toto mu poteU non tjitji : feo eftuni ani 

00 quia genuifti regem oitiis ma mea in confpectu otii. Bt 

nel an. ^fta oei genitrir i3g:o reputes ancilla tua quafi tjna 

tc. an. 3in |)le mater : i partu De filiatjus tjelial : q? er multi 

tiirgo gauoe et letare pia ma tuoine Dolo^ig (j mero^is mei 

ter Otii, tj^. ^fta oei genitrir locuta fii Ufq^ in p?efe0, Cuc 

©co ut5. ^eoiia De fefto lo Jelp aitiUi. Oatieipace: etoe 

ci. ^eoiia oe oitius fctis. ao m ifrf Oet titji peticione tua 

nes. an. ^ancti Dei oe0. an. qua rogafti eum. at iUa Oirit 

^ctoi? piecitius cunctoi? reD 2Itinam inueniat anciUa tua 

De falute tom^ $ aie rpe tui0 gracia in ocuUs tuig. (Bt atJiit 

famuli0» a. £Dej5electiDeime mulier in tJia fua et comeDit 

mo?amini ante Deii t)t tieftris tjultufq^ ilUu0 no funt apUus 

P^ecitJus aDiuti mereamur t)o in Diuerfa mutati, Ct furrere 

bi^ aDiiigi. an. D qp gfiofum riit mane et aDoiaueriit co?a 

eft regnii i quo cii rpo gauDet Diio : reuerfiq^ fut et tjenerunt 

oes fancti amicti ftolis altJi0 in Domii fua in ramatfia. Co 

fequuntur agnii quocii^ ierit gnouit aiit belcana anna tiro 

t). iLetamini in Dfio. ©co tits rem fuam. dBt recoiDatuis eft 

ao matu. ifti Duo. tj. fciUcet. ei^Dii^. €t factii eft poft circu 

Letamini in Drio. ij. tj. ^ira^ lii Diei? : pcepit ana $ pejpit fi- 

tJiUs De^, no Dariatur aD mc^ Uii : tiocauittg nome ei^ famu 

mo^ia Dc oitius fftis nifi qii ^ el: eo q? a Diio poftulaflet eum 

ILetaminiinDfio. aDpmasDs afcenDit aute fjelcana et ois 

Dicitur : tunc aD memo^ia De Domu0 tim t)t imolaret Diio 

cit)us fctis Dicet. ^. (Bxnlttt lioftia folene $ t)Otu fuii : ^ an 

imi. %itx aD matu. qii. ij. a^i na no afcenDit» Dirit eni t)iro 

rat)Uis Deus. in lau6. t^i: tunc fuo. Bo t)aDa Donec atJlactet 

aD mco^ia De oit)9 fftis Dicet. infans t)t Duca eii $ appareat 

i^. 3Iuftoi? aie q6 per totil an in cofpectu Diii : et maneat itii 

nu otjferuetur nifi in aDuetu iugiter. C 31" fatit)ato aut p 

Dni et i tpe pafcfjaU. ©co. t)ts totu boc tep^ plenfi feruiciu^ 

Lectiones per et)DomaDam. DefcamariafoIetfieri:nifita 

*^3(?BfponDens anna. Bt-- le feftum intercurrat t)nDe. ir 

,l-iqua$Dtiemi:nammu= lect. fieri DetieantDel octa. cu poft fcflu trimtatis JFo» xiiiu 

regimine cboii : tJCl fcftii. iii, f . ue necelfitate in eatic zbt, fue 

tinoc ^jpiia ®ia tjcl piop^ie ritcataoa: tiic eni aD titrafq^ 

lau6. ()abentur : t3cl aliquam D^ ^ au mat fiat mco. futj fi= 

P?opiictatcm ao miflam ba^ lccio Dc ofiica et De trinitatc. 

tieat: erceptis oracio fecreta f tJiDcl? aD pmag t)§ f aD mat. 

poftcoio tJCl ieiunium iiii, th fifr piiuati, IP^oceflio tii tjfcp 

poium : t3Cl tJigif. impcDicrit aD crucc flue fiat mco. fiue no 

Cum autem in ipfo fatitiato oino Diflleraf . Ctt fi feflii eral 

Piopter p?eDifta impcDimcn^ tacionis fcte crucis i Driica co 

ta fcruicium De fancta maria tigerit tiic aD. i t)5 fiat mco. 

fieri no poterit: tuc in aliqua futi filecio De Dtiica $ De trini. 

feria ipfius etii^. fiat Dtii coue et folcnis mco De m^. et poft 

nicci^ fieri poterit. Ct tu fue ea fiat jpceifio ante cruce cum 

rit fcftii alicui^ ffti tJCl oc. finc mifl*a Dnicali in capfo. Ct aD 

regi.c()0|i: ^plcniifcruiciiiDc ii, Dcl* fiatmeo^futi filecio De 

fcta maria fucrit DiccDu : tiic Dtiica et De fafto nicftomeDe 

De fcfto fiue Dc octa. fine regi. ^i ^o in. ii, tzt !)0C feftu pti 

cbo. fict tin mco. £ifi fi jp to= gerit fiat folcnig mco. De Diii 

ta eftatc fiue in fab. fiue in ali ca f De mi?. 3In DuplicitJ^ aut 

Qua fcf . toci^ et)d. ix. lec. fiant feftis fctoi? ^ featict mco. illijs 

nulla tiic aD t)0 neq^ aD mat aneras ficut i feftls ffti iacotJi 

fiat mco. nifi i ipo Die aliqft fe facti. t)art6olomei : auguftini 

ftii fftoi? eue. tjt i fcfto ffte ma Docto. et ffti matt)ei apfi $ pfi 

mag6. fiat mco. De ffto DDan militjus : fiat illz meo folcnif 

D?ag:efilo t i cofimitit)^ : f nifi i auDiccia ne omittatur. ^e- 

in fefti0. ix* fc. q cotingut ifra cretii et p^co De fftis q i miflis 

oft.fft6i? : tunc eni fiet mco. De intitulatur. Camcn quanDo 

oft. fcD poft t)e5 De Die aD De5 fefta t)uiufmoDi in Diiicig cele 

De ffta maria fiat meo De ffto t^^atur : tiic meo fancto? aDiu 

fpii : De fefto loci : De reliquiis cte cum mco De Diiica ct De tri 

De oit)^ ffti0 $ De pace t)t fup^a nita : fiant futi filen. 3ln fefto 

Diftii eft i Dfiica pma aDuetus fcti auguftini Dofto. ^D. ii, t)5 

Drii. ixa fi a fefto ffte trinita. fiat fole. mco De ffto ioftane u 

Dfq^ aD aDuctu Dfti aliqfi Du= Defftafaftina. ^ifcftiifctiau 

pler feftii in Dfiica eue. totum guftini Dofto. in Dfiica cotigc 

fcruici, fiat Dc fefto (j nici)il De rit fiat meo De fftis m pDictu 

Dfiica nifi fo^te milTa DfiicaUs eft : u meo De Dfiica : <$ De trini. 

(B ii fuft fileno. atJ t)l qn fit meo qua Untca infra octa cu regi. 

De trinitate femper nicaf an. cfjo. cocurrat : fiat feruiciu ue 

^pe$ nfa. ti^. oBntiicam^ pa^ fefto et meo. ne oc. (j oe bgao. 

tre. S)co. £Dp0 f epiterne Oeus et ceteris q pertinet. €\x itaq? 

ao matutia^. a. ILibera no0. ab aliqua caufai^ pDictai? ali 

ti. ^it nome titii. £D?acio t)t5 qua f)pflo in fua Ofiica cu fuis 

%i feftu oup i fabba. ptigerit ^. incboari no poterit : tunc 

fiat meo ne Diiica et De trini. per ebd. fi ferie tiacauerint ici 

fub filecio et nuUa ^cef. ante piatur. %i iJo nulla feria t)a 

cruce. au. ii. t)l oiei? purifi. $ cauerit : et bpfio. illa turatu* 

natiui. bte marie et niiice i al ra fuerit plufq? p t)na ebfi. tuc 

bi0 et ^cte trini. et coipo^is Differat t)fq^ ao ^rima Dftica 

rpi nulla oino fiat meo ue fe tjel ebfi. fequente. Oeriitamc 

ftis!. iit lec. in craliino cotige. fi no fueritOuratura nifi per 

nifi fellum. ir. lect. coiunctum t)na eboo. tm tunc er neceflita 

fuerit tunc ue t)trif(5 fiat fo= te in. iii. meoiis ferii^ per ebft. 

Ieni0 meo ficut in feffo apfoi? tota catet bpffo. et erpoficio 

petri et pauli : nuUa fiat meo euage. et i3r. feria eo anno no 

oe oct. fcti iol)i0 bap. neqj fo- Uiir pieter t)nu foUi ©. feria 

let fieri meo ue trini. in feffo le q8 uicet in ultima feria lo 

coijpis rpi nifi fiant cum regi. co. ix IRii. 3lta tfi ip fi aliquou 

cbo. ^eo Ue Uuplicib^ feff i0 $ feffum. iii. lec. ibiue cotigerit i 

uealii]5feffi0 5oc.curegi.cl)o. illo ano oino p^etermittatur 

et ue comeo. f. loci fcti tbome €iit aut fimpler feffum. ir. fc. 

m?. et bte marie ecia i Uuplici alicuius ffti in Uiiica celet)?af 

bm feffig eriit folenes. %i tio et fi eoue uie aUqfi feflu. iii, f. 

feffii fimp. ir. lec. alicuius fcti uel octa. fine regmie cbo^i eue 

infra pieuictum tpg in Ufiica nerit : tunc i p^imis fiet meo. 

cotigerit : et i ipa uiiica bpffo. ue feffo fiue ue octa. au pmas 

incboaua fuerit feffii uifferat t)0 $ au matu. Ueiue ue ufiica 

in craftino nifi fit aliqft tale et ue trinita. et pceifio fjp fiat 

feffii. ir. lec. qft in craftino fe= ante cruce nifi mifla UfiicaUs 

quat aliuU feflu. ir. lec. et nifi i illa Uiiica oino uebeat uiffet 

fint oc. cum regi. cbo?i q folet ri : et nifi in feflis uupUcibus 

in Uiiici0 infra ofta. plenariii tunc eni nuUa fiat ^icef. £X6 

fuii feruiciii bf e. %>i ^o feflu fi feftum fimpler, ir. lec. i fab* 

ir. lec. et incboacio bpfto. i ali bato celeb^atur tunc au uel. m \}nim occurretibu0 JFo. jrt3 ue Dominica in fa(j. fiet i p?i= 
mi0 memo. De feflo. ir. f c. <$ po 
flea oe feOo altcuiu^ factt iti. 
lec. fi ftatjeaf : oeiDetietrinita. 
^i fero feftum. ir. lec. in fecii 
oa feria celeti^atur et in eooe 
Die feflum. iii, lec. euenerit tuc 
aD t)§ in Dfiica De fefio in p^i^ 
mi0 fiet meo. De feflo. iii. lect. 
et poflea De Dtiica. JJ)oc eni in 
oitms Diiici0 f)uiu0 tpis otjfer 
uetur nifi in Duplicidus fefli0 
fefe inuice cocomitatitiuisi fc? 
qii memo De Dtiica aD titrafq^ 
De^ et aD matu. D| tunc meo 
De trinita. fit aD p|ima0 Def 
et aD matu. p^oceflto fiat aD 
pmas tje^ ante cruce et milTa 
DtiicaU0 in illa Dtiica cataDa 
erit in aliqua feria jp ebDo. fi 
tiacauerit Del t Dtiica mifla Do 
minicalis Dicaf in cap fi nul= 
la feria toacauerit. Cifi fi ptin 
gat nuUa p tota ebDo. De mif 
fa DtiicaU mecione fieri u tp0 
4)Uru fuerit tJiDel^ in Die Dtii 
ca in cap ijpter Dupler feflu? 
nec in feria ^ etjfi. ^pter fefla 
ir. lec.Del.iii.lec. feu oct.cum 
regimine thoii tunc in Domi^ 
nica p?eDiae memo. fciUcet De 
Dominica et De trinitate et ^ 
cefl^io ante crucem oino Diff^e= 
ratur. Camen fi aUquoD fe= 
flum fimpler. ir. lec. Del octa. 
fine regimine cbo^i in Domi= 
nica contigerit et per ebDo. fe quetem nuUa feria aD t)oc M 
cauerit: $tp0t)?euefuerit: tuc 
in Dtiica t^i miifa DtiicaU0 in 
cap et fiat meo^ia aD t)0 et 
aD matu. De ipa Dtiica et De 
trinitate: et jpceflto ante cru^ 
ce. ^ifr fiat i eraltacione ffte 
crucis qticiiqj fuerit: I5 Dup fe 
flu fuerit ^i aUQuoD Dupler 
feflu p 60C iDe tps in fabftato 
ptigerit nuUa tuc fiat 4)ceflio 
ante cruce aD fecuDas t)efpe* 
ras q eriit De feflo ne^ meo. 
in auDiencia De Diiica : nec De 
trinitate/ fiue teflo?ia icboa^ 
Da fit fiue non nifi in eraUa= 
cione facte cruci0 tunc enim 
fiet folenis memoiia De octa. 
t)te marie et De fcto nic{)ome= 
De martp?e futi filecio Dfir me 
mo^ie fC5 De Dfiica $ De trinita 
te. €t quociefcunqj aD t)e0 in 
fat)t)a. t)el aD matu. i Dtiica jp 
pDictu tp0 6? meoiia De Dfii^ 
ca Dicef ecia meoiia De trinita 
te : nifi i feflo oiutn fctoi? qii i 
fat)t)ato Del t Diiica cotigerit 
OBtnotaDum efl ip qii feflii. ir 
lectio. p?opter incftoacionem 
f)pflo?ie a Dominica Differtur 
in.ii.feriam: eteiDemfefloafi 
quoD feflum. nt. lect. coniun^ 
ctumfuerit feflum.iii. lect. no 
Det)et Differri : feD in ipfa Do= 
minica fiet memoiia De eo aD 
tjefpas et ao matutinas t)t0. 
Dirimu0 et meDie lect. fi pio^ JRubnca tie feftis 

Plie IbaDeatut» ^inaute tatu tiefpe. ue Uiiica erut ^oc eni 

meo?ia : trt U iUa bifloiia tiu generalif obferuet s totu an 

ratura fuerit: ita qp iSr. De, iU m t)t qfilitiet feftu ir. iec tiel 

noctur. no poflut catari i no triii lec, cii regi c6o|i $ ois Hi 

minici^ : nifi in ferils» tiic no e^ nfiicus tinas ao min^ J)a= 

fiant meDie lec. De fel!o i pma fteat tjefpe» nifi aliqfi oupler 

Dfiica i aua icboet f)iflo. Diii-' fef. impeDierit t)t i tJigi. Diei 

calis : feD meo. tm De fefto» iii nati, Dni tiel fi Dies Dfiic^ i Di 

iec- (fi i oitius Diiicis Jui^ te gi. epipfia. eue. tjel fi feftii apo 

po?is in qt)9 incipieDe fut f)i ftoloi? pl)ilippi (j iacofti i fab 

l!o. oi)feruet P^eterea pfiDe= l)a. cotige. tuc in ipo fati. eriit 

raDu eft q? ©ia De ii. noc. nui Defpe. De apfis et i Diiica erlit 

io mo cantet p el)Do. ni(i qii Defpe. De cruce : et tiic Dies Do 

Duo fefta aD min^ tiacauerit minica nuiias beat t)ef. ^ifr 

I15a fjB jB t)naQua(5 ei)Do. i p qii octa. alTupci. in fai)t)o pti 

mis Diir iR De. i. noc. DeiDe De ge. tiic in ipfo fat). erut t)efpe. 

fcdo n poilea De iii, tfi jp totit De octa. et i Dfiica eriit t)ef. De 

annii otiferuet qii oia l^ De fcto tartboiomeo et Uc fiat i 

tifto Do. u <^^^ci. catet 3[n me cofimiiit^ (Bt fic nota q? oes 

Diis ;^o Do. qfi De Do. agit qd Do. et no aiia fef. q oino care 

cunq^ fell. iil ie. eue. fp meo $ ant Defpe. J13a in oit)us fefiis 

meDie fc. De eo fiat fiue mi^ Dupiici. jp totu annii eriit p^ 

iec. J)eat fiue no. nifi ©. De ii me et iU t)ef. De fef. nifi aiiuD 

noc. cata. fuerit it)iDe t)t^. Di Dupier feftii ipeDierit Dei nifi 

rim^ €ifi fefiu ir. iec. 4)pr in^ in et)Do. natiuita. Dfii $ i c6fi= 

cftoacione {)il}o. a Dfiica Dif= miiit)^ : $ nifi i feflo fcti aDiee 

fert in it fer et i eaDe fer. fe^ apfi t octa. eiufDe qfi i fab. cb 

ftu iil iec. eue. fiat iDe meo. et tigerit et nifi i Dupiici. feflis 

mefi iec. fi |)pe fteant : finau cotige. i fabbo paifiois <$ pai 

te tm meo. Cii aiit fef ir. fc marii (j in. iiii. fef . |)ri. afi paf 

infra 6oc pDictii tps i fat)t)o cja q tm J)et)ut j)mas t)ef. t)t 

ceietiiat: iDi.fer.pceDen.tjef. it)iDe fupiaDictii e C <2Bt no 

De iiio ppf aiiqft feftu ir. iec tanDii e qp i octa cii regi. cbo 

fieri no poteriit : tiic i fat). t)e ri DiDeiicet epipF)a. Difitacio^ 

fpe. De eo fiat fiue bifto. icfto nis alTupci. ^ natiui. t)te ma= 

anDa fit fiue no et meo. et ^- rie $ co^porj rpi f DeDica. tc- 

cef. t)t fup^aDictii e : aiias tfi ciefie fp eriit. ii. tjefpe. De ofta Eub^ica De feftis JTo. x\)i 

tt tm meo. ue fef. tjel ne tiiii^ nica. eccfe tjna nifferaf %i tie 

ca in craflino fequen. et qua* ro fuerit rrtjii tuc uue niffe, 

no fit comeo. fancti loci tiel Dtraq? (i fieri pot ifra pDift. 

Ijte marie i crallino alicuius octa f U ibi no poflOtt nifi tma 

fancti Oe ^ p?ime tief. no tii= tinnifferri : tuc tJbiciiqj alias 

cetjaf tiic fiet meo. oe bnV^ fi poterit pueienci^ oifferri nif 

come %i feflCi fce marie mag: feraf (iue jp octa co^por^ rpi : 

oalene tjel fcte margarete tjf fcti iofiannis baptilie tjel apo 

fancti laurecii : tjel fcti mar^ lioloi? petri et pauli tiel fan 

tini i oiiica euene. tiel Ulz fe* cti laurencii tjel fancti mar 

ftum liicti0 cofuetis meo p^i tini qfi tJtiq? iieri femp no po 

mo eat jpcef. an altare eoiii= teft nifi qft fefta illorum i uo 

Dem DeiDe aii cruce ^cieDu^ contingiit Cti quaDo nati= 

eli qp Due fiit caufe q cogunt uitas facti iotjannis bapti^ 

miffa Dfiicale^ ati tma Do. in lie in t)i fe. et feliu fancto?uf 

alia oino Differri. f. iJliritas iofjis $ pauU i Do. ptige. tunc 

tpis et euet^ affiip. tjel nati. poterit itii tJna mif. Do. Differ 

iJte marie Del DeDica. eccfie jp ri : qfi tota feqns ebDo. i ofta 

boc tep9 in Do. Cluociefciiq^ tjel in feftis fcto? q iiji ptige 

Dilita. affiip. tjf nati. iJte ma poterit erpeDi : tjel fi octa ffti 

rie Del DeDi. eccle. p 6oc tep^ laurecii i Do. contige. tiic ibi 

i Do. ptige. De neceifi. opo^tet Dna miffa Diiicalis Differat 

eo ano ^jpc ofta q fiit cii regi et miffa De octa fcti laurencii 

cfjoii Dt Dna mif. Do. Del Due in capfo Dicat ^imiliter tJtii 

Diffe. at) Dna Do i aliam : (iue Dicif feruiciii i ebDo. De fco lo 

tj?eue iiue ^Jlirii tps fue. fc? co ti pot altera miffa Do. Differ= 

tine0 rriiii Df rrD Del plures ri ifra octa co^por^ rpi Dicen 

3Ite Qciefciiq^ atj icepcioe fjp= Do in craftino octa De fcto lo 

iio?ie De^ oium tjfq^ aD aD= ci t3el tJltima etJDo. DiceDo in 

uen. Diii ptinet Dfiice rrtJi Del Di. fer De feriali ferui. cii oco 

rrDii tunc opoitet De necef= ne pieceDen. Domini et miffa 

fita. Dt tjna Del Due Dfiicaleis De cruce Cum autem rrDii 

miffe DtJicu(0 puenien. Differ Dominice fuerit et littera Do 

ri poterit Diffe. %i ^o fuerit minicaf X) ^"f ^"^ ^^^» ^ 

Diiice rrDi tiic infra ofta pDi fra octauas affump. <$ altera 

ctai? feftiui. tJte marie Del De^ ifra ofta DeDicacio. Differtur €)^tio Hnicatum €16 fi fuednt Unice rrti. tjel 
ifra : tuc milTa Dfiica! i capo 
Ur et milTa ne octa. fcti laure 
cii U Do. fuerit i illo anno oi 
no ptermittat IXij fi fuecint 
Do. rrt). \3el infra tunc nulla 
oino Differat miiTa Driicalis 
nifi alterutra feftiuitas ftea 
te marie Del DeDica. eccfie tJtl 
Dirim^ in Do eue. Cii aut rrD 
t)el infra fuerit Do. et fef» na 
tl t ioftan. tiap. tiel apfoi? pe 
tri $ pauli in Do. cotige. totii 
fiatferui. De fet et min*a Do. i 
aliqua fec infra octa. q a fe^ 
lio t)acauerit : cantef jp ma= 
gna milTa illi^ Diei. ^i pmeo 
racio icti pauli t)el felJii fcti 
lauren. Del fcti martini i Do. 
eue. totu ferui. fiat De felio cii 
miflfa Do. i capi. Cii tio fuerit 
Do. rrii. $ Ica Diiicalis! CC. tiic 
opo?tet t)na mif. Do. Differri 
p?opter fellii alTiipcio. beate 
marie et Duas mif. q 43pa Wt 
ofiScia t)ltia etDo. in. iiit $ t)i 
fec. catari opo^teat et matu. 
fieri De feliis iiu lec. et milTe fi 
Do. q refiat cantan. ficut fit i 
ter oc. epi. et Irr qrt Dna tatii 
Do. ii)iDe euene. Cii ^o fuerit 
vxiiii, Do. t)el infra Dc oco Cr 
cita q0. aD t)e5. et aD matu. ^ 
aD oe$ alia0 i)oc. illi^ t)Itime 
Diiice $ an. De euange. fujp IBz 
neDict aD matu. et fup q^gt 
aD ii* t)e5. %i ^o tp$ ^lixnm fuerit c^ fingulis Do. fufficiat 
oco DiiicaIi0 fi p?orima Diii* 
ca ante aDuentum tjel altera 
Do. pieceDe$ non Dacauerit a 
fefto. ir. lec. non Dicetur inAii. 
Do. pccDe. ante aDuen. o^acio 
Crcita qs. nec aD miflfa. Cpfa 
€cce Die0.nec aD miffa euage. 
Cii iui)leuairet. fuis t)Itimo 
QuaDo fit Diiicale feruiciu : oes 
aiie fuper lauDes tunc Dici De 
ficant et t)Itimum. &. fcilicet 
^umme trinitati. J^oc itaq^ 
bh oiiferuetur qp quocienfcun 
c^ t)na Del plures miffe Driica 
le0 Differantur nicftilomin^ 
cetereq refiant cataDe fuo o^Di 
ne Dicuntur. 3Ita tii qp officiu 
Dicit Dii0. cum fua o^acione. 
Crcita q0. Cpfa et euangef. 
et ceteri0 Dt p?eDictii eft Dlti* 
ma Diiica fi Dacauerit catetur 
^i autem non t)acauerit tiic 
in feria p^imo loco cantetur : 
DeinDe relique que reflant ca 
tanDe. ^i autem acciDerit qp 
Due milfe Dominicale0 q ofOt^ 
cii0 carent p?o ftieuitate tem* 
po?i0 nequeat cantari non cft 
inconuenien0 fi omnino p^e- 
termittantur. Cum t)ero p?o 
tempo?i0 pioliritate cantan* 
De fuerint : tunc officium. 
Dicit Domin^ in ttib^ mi(l!0 
DiiicaIit)U0 cantabitur. H^^o 
rima Dominica tame ate aD- 
uentum Domini Dicitur. an. Dnica. il poG feftu trinitat^ jrolio xW. 

Cu fubleuairet ^ an. Jili f)0 aperiat. €t ^rima Oiiica poll 

mines Um ^tiliia^ ^ a^agt t). fealfi. noueti^i^ incfjoaou e 

uel ao meo. De Do. cu oe ali^ tiffo. CliDi Dttm. ^t jpria Do. 

fefio ir. fc. fit feruiciu cu oco poft t). feaf. DecemtJ. Ic&oetur 

ne €rcita 50. <2Bt tuc ftec oro fiiflo. afpiciens. ^cienDu eft 

Dicat QUOtiDie jp etJDo. i feriis aute qp in inicio Dniufcuiufqj 

aD tie^ et aD matu. et aD ali- !)i(io. ftui^ tpis feQuetis femp 

as tom : licet jp ebDo. ipfam tmu l^, De f)illo. q incipieDa 

Due t)el tre0 miflfe Driicale0 ca ell cantet aD pma0 1)0. t)t in 

tent ^cienDu efi aute qp pDi ftiflo. lutJnota. el!. nifi qii bU 

cta f)iI!o?ia Oe^ ofm. qftcuq^ fto. in mefi. feriig etiDo. inci^ 

incipiatur fp Dicet tjfc^ aD p pitur t)el Differtur in aliam 

ma Ditica poll t). feale. augu. eftDo. t)t in fine magne rutin 

IPlima aute Dnica q Dc augu ce ante l)il!o. Dne ne in ira» 

fti no ip infra auguftit inci= pleni^nota. e c2!)rtica.ii. f.i 

pit I13a ell ita q? qft Ditica i in JQft ait ei ftelcana t)ir fu= 

lio incipit $ factt in iulio. ii. v^ ti0. JFac qd titi t)onum 

Del. iil fef . et tit Df tota etiDo. t)iDetur : et mane Donec at)la 

augufti no ivlii €ift fi mefi0 cte0 filiu tuu lg)?eco?^ t3t im 

augufli in. t). t)el t)i. fef . icipit pleat Dft0 t)ert)ii fuii ^anfit 

ipfa titc Do. no augulli feD in ergo mulier et lactauit filiii 

lii eli OnDe i pma Dftica pofi fuii Donec amoueret eii a lafte 

t). fealft. augulii femp icftoet GCt poll$ at)Iactaue i^t, iL 

Woiia 3!n p^icipio De icf)0 rat eii aDDurit eii fecu in t)itu 

acione Woiit qre in loci0 fu li0 triti^ et txib^ moDii0 fari 

i0 cti f)ifto. BuM^ eni menfi0 ne. $ ampf)Oia t)ini ^ aDDurit 

fjatiet plena t)el pfecta et)Do. eii in Domii Dfti in fplo, Jl. iil 

in inicio fui fine. iiii. feria <Bt "jQutx autem famuel erat aD 

p^orima Ditica poft t). fealen. 6uc infantulu0. Ct imolaue 

feptet)?i0 incipieDa eft f)ifto. tiit t^itulil : et otitulerut pue- 

%i ftona. (2Bt piorima Dftica rum fjelp : et ait ana £Dt)fecro 

poft iii. iom feptet). incipien mi Dfie t)iuit aia tua : ego fii 

Da eft f)ifto. IPeto Dite. oBt |) mulier illa que fteti co^am te 

rima Dftica poft. rii. feaf. octo iic oim^ Diim 9 puero ifto. 

hm incf)oetur f)ifto. ^Dona O^^uietDeDit micf)i tAiii. 

(Bt piorima Do. poft t). feale Dft0 peticionem mea qua po^ 

oato. incf)oaDa eft I)ifto. 3D ftulaui eu. 3lDcirco et ego co Dnica. iiU poli feliu ttinitatis moDaui eum Ofio omiti^ Die= 
tus tiite eiu0 qmbm fuetit 
accomooatus nomino, t, ti 
^no^auit itaq^ anna ^ ait. 
(ZBrultauit coi meii i Ono : et 
eraltatu e(i cornu meii i Deo 
meo Dilatatii eH 00 meii fu 
pet iimicos meo0 : quia leta^ 
ta fum in falutati tuo. le. t)i 
IJon eli fanctu0 t)t eli Dit0 
neq^ eni eli alius ertta te : et 
non eii fo?tis ficut neus no- 
flet iBolite multiplicate Io= 
qui fuiJlimia gloiianteg» 
jOT teationess etJliomatia 
VjL^ ^^"f fjelcana in no^ 
mum fua in tamatfia* IPuet 
autem famuel etat miniiier 
in confpectu ofii ante faciem 
l)elp facetlioti0 IPoito filii 
belp : filii telial etat nefcie^ 
m Ortm : netp ofiSciu facetoo 
tum ao populii Ciuicii^ au^ 
tem imolabat tJiftimas uenie 
iiat puet facettioti0 Dii coq- 
tentut catne0 : et baliefiat fu 
fcinula ttioente in manu fua 
(Bt mittebat ea in lefiete : tiel 
in caloatia aut in oUa fiue i 
cacatju : et omne q5 leuafiat 
fufcinula tolleiiat facetoos 
Uhi : (ic facietiat filii belp tjni 
uetfo iftaeli t)enienti i fplo. 
<Bt ante^ aooletet atiipe : t)e 
niet)at puet facetootis et tii= 
cetiat imolati Da micf)i cat^ 
ne t)t coqua facetnoti : no eni accipia a te catnc coctam feo 
ctuoa Dicetiatq^ illi imolas 
3lncenrjat piimii iurta moie 
aoeps l)Ol)ie : ^ tolle tit)i qua 
tiiciiq^ Defioetat aia tua £Xui 
tefpontiet)at Bzq^. Buc eni 
nat)i0 alioqui toUa t)i OBtat 
aute pcttn pueto^ii gtaoe ni 
mi0 coia ofto qi Detta{)et)ant 
bomines a factificio Domini 
^Jjr C Dominica. iii, tzA, 
J5^ amuel aute minilita^ 
t)at ante facie Ofii puet accin 
ctu0 ept)Ot lineo. OBt tunica? 
patua faciet)at ei matet fua : 
qua affetebat liatutis Dieti^ 
afcenoe^ cu t)ito fuo : t)t imo 
latet f)Oliia folenne. ttc, ii, 
g[t bnnixit })elp fielcane : et 
t)ro?i ei^ Diritq^. iReOtiat ti 
hi De^ feme De muUete J)ac ^ 
feno?e qb pmoDalii Dito : et 
at)ietiit in locii fuum, Lec. iii 
tXifitauit afit Dfts anna f c6 
cepit 5 pepetit ttes filios et 
Dua0 filia,0. <Bt magnificat^ 
eli puet famuel nimi0 ait Dft? 
I>elp aiit etat fener tcc. iiii 
t)alDe ^ auDietiat oia q facie 
t)at filii ei^ t)niuetfo iftaeU : 
et quo DoimieDat cii mulieti 
t)U0 q otifetuat)at aD oGiii ta 
Y>irit aiit (t)etnacuU. 1. 1) 
mv filiis fuiis IXuate te0 fa 
citi0 J)uiufcemoDi qua0 ego 
auDio te0 pe(itma0 at) omni 
populo. JBoIite Ulii mei non HDommica. iiiU So. xWi. 

eni ell f)ona fama quam ego tJOcalTet puei?/ 1 ait aD famu 

aunio Dt tranfgteni faciati^ elem Oaoe $ tio?mi : et U M- 

^i peccaue (ppfm Otti. Le. t)i ceps te uocauerit oices loq= 

rit t)ir in tJiru : placari potell re Dtie : m auoit feru^ tu^ r. iii 

ei De^ ^i aute i neii peccaue jELMt ergo ^amuel ^ no?mi 

tit : Qui0 o?at)it|) eoi^ (2Bt non uit in loco fuo 23enit autem 

auoieriit t)oce pfig fui : qi ne Uris et lietit et t)Ocauit ficut 

U]5 t)oluit eo0 occioere. Lfto t)ocauerat fcdo» ^amuel fa 

Hp^tler aute ( nes p ebno. muel €t ait ^amuel Loqre 

/^;^ f amuel p^oficiebat atq? Drte : q? auOit feruus tu^» f . iiii 

crefcebat : et placef)at ta oeo GCt Dirit Dfi0 ao famuelem. 

$ holbm JFactii eft ergo Die (ZBcce ego facio mbu i ifrael 

quanam 6eli iacebat in lecto et qciiq^ auoierit tinniet abt 

fuo : (f oculi ei^ caligauerant Xn Oie illa (aures ei^, f. d. 

nec poterat t)iDere lucernam fufcitafio aouerfii ftelp oia q 

Dfii ante$ ertingueret ^a-- locutus fum fufi Domii tim* 

muel aute ooimiebat i teplo 3lncipia et complebo, iLe. t)i. 

t)f)i erat arc{)a nei (2Btt)ocauit !Q?et)in eni ei qp iuDicatur^ 

Dris ^amuelem i^ni refpo^ elTem Domii eiu0 in eternii jp^ 

De0 ait <2Bcce ego Curres er- pter iniqtate eo qp nouerat i 

00 an f)elp Dirit oBcce ego Oo nigne agere filios fuo0/ u no 

caflienime IXuitiiritii5ot)0 co?ripuit eo0 3tccirco iuraui 

caui te : reuertere et oo?mi. Domui belp q? no erpiet iiqui 

at)iit famuel et oo^miuit €t tas Dom^ ei^ t)ictimi0 $ mu-- 

aniecit Dfi0 rurfii t)ocare eu? nerit)^ t^fq^ i eternii, iLftonejS 

Cofurgef^ famuel at)iit aD V^©?miuit (p et)Doma. 

l)elp (j Dirit Ccce ego t)ocalii c^^aute famuel t)f(p ma^ 

eni me €iui rfiDit Bo t)Ocaui ne/ aperuitt^ oflia Dom^ Dfii 

te fiU mi : reuertere et Do^mi. <Bt famuel timet)at inDica- 

«^^ CDominica iiii. He. i. te tJifione ftelp Oocauit et= 

J^:^^lxo famuel noDu fcie go fielp famuele et Dirit ^a 

6at Dfim : neq^ teuelat^ ei fue muel fili mi Ciui tfiDens ait. 

tat fetmo Dfii OBt aDiecit Dfis Piefto fum, (2Bt itettogauit 

f t3ocauit famuel tetcio !^m tn i^im e fetmo que locut^ 

cofurge0 at)iit aD ftelp : et ait e Dfig aD te ©|0 te ne celauerl 

€cce ego : qi t)ocafti me» l ii, me ©ec faciat tibi Deu0 / et 

Xntellerit ergo Selp : q? Dii0 bec aDDat fi at)rc6Deri0 a me 

JFii Oominica. t). et tji. Cermone er W oitm utbis 
Que nifta funt titJi. SinHicauit 
(^ ei (amuel tmiuerfo^ fermo 
ne0: u no atjfcooit a!) eo. (2Bt il 
le rnOit Diis e. £ia tjonu efl 
t ocfi0 fui0 faciat Creuit aiit 
f amuel : f tiftg erat cu eo : (t nd 
ceciUit er oibm tjertJis zim in 
terram/ $ cognouit tmiuerfusi 
ifraela ta tjfq^ lierfatjee i^ fioe 
Ii0 famuel ^jpfteta eet Orii. OBt 
aoriiiiit riti0 tJt appareret i fp 
lo qm reuelat^ fuerat niis fa 
mueli in fplo iurta tjertJii nni 
(Bt euenit fermo famuelis tjni 
uerfo ifraeli Dnica. )o. JLco. i. 

eC factum el! in Dieljus 
iIIi0pueneriit ptjilifliim 
in pugnam aBgreflu^ efl naq^ 
ifrf otJUia pfjilifliim in pliii : $ 
caflrametatu0 efl iurta lapi^ 
nem aniuto^ii. lectio fecfilja 
^Qoiro pljiliflei tjenerut co= 
tra ifraeL 31nitoqj certamine 
terga tjertit ifrael pjjilifleis. 
(ZBt cefl funt in illo certami^ 
ne paflim per agrog giuafi 
quatuoi milia tJiroi? : $ reuer 
fu0 efl populu0 an caflra, r.iii 
^ireriittg maio^es natu De 
wa. Ciuare jpcuflit no0 {joOie 
titi0 co?a p{jiliflei0 : afferam^ 
ne fplo arcfta feoeris Ofii f tje 
niat t metio nritJtfaluet nos 
ne manu inimicoi? nfoi?. tAiii 
jftifit erffo ppf0 1 fplo: $ tule 
runt arcljam feoeris Diii erer cituii fetietig fuper cfterulJin. 
OBratq^ nuo filii 6elp cum ar= 
cfta feoerig tiiii : opjjni et pfti 
nees^Cuaiit. Lccrioquinta. 
Q;unq5 jpuenilTet arclja feoe^ 
n0 oei i caflra : tjociferat^ efl 
ot0 ifrf $ jpfonuit terra a tjoce 
clamoiig eoi?. OBt auoientes 
pfjiliflei tjoce clamoiig eoiii 
nirerunt. £iuena Jjec tjor efl 
clamoii0 magni in caflrig fje 
tJieoium. Cu. lectio ferta. 
6;t cognouerunt ip arcjja nei 
tJenilTet in caflra. Cimuerut 
aiit pfjiliflei nicete^ Oe nolJis 
1136 et fuit tata erultacio Ijeri 
et nuniufterci^, iLcoes g etino. 

a(2Bnobi0. €iui0no0fal 
uatJitnemanuneo?um 
futJlimiii iflo?um. 3ifli fut qui 
perculTerunt egpptii oi plaga 
Pugnauerunt igitur et cefus 
efl ifrael : et fugit tjnufquif^ 
in tatjernaculum fuum. €t fa 
cta efl plaga magna nimis. 
<Bt cecineriit ne ifrf trigita mi 
lia penitii : $ arclja niii capta e 
Duoq^ filii Ijelp mo^tui funt 
Curres aCit tJir ne tJeniamin 
er acie tjenit in fplo. €uc^ tje= 
nifl*et fjelp fenetiat fujp fellam 
cotra tJia fpectas. OBrat at coi 
tim pauens ^j arcjja nomini 
C Dominica. ni, Lectio pma 

a3[r aute ille pofl$ nu^ 
ciauit:tJlulauitomni0 
ciutras, Jfeflinans aiit tjenit 
Dominica. t)it. iFo. rir. 

ao fjelp et nunciauit ei« Dirit gon in a^oto tifq^ i boDiernu 

aute 6elp ao nuncium. CiuiD Die> Dfu ca. t)ii. Lectio p^ima, 

actum eG fili mi. tccrio (c6a. "/ w (ggrauata eH aute ma 

Ht ille. jFugit inauit ifrael JUJLnus Diti fuper a^otios: 

et ruina magna facta elJ i po et oemolitus eil eo0: et jecuiHt 

pulo : infuper et nuo filii tui i fecrecio^i parte natium a^o 

moitui fut opbni $ pbinee^ $ tum. ^n aut. ilcctio fecunDa 

arcfta Hei capta eli. Lccto. m. CJCitietes! aute a^otii Suiufce 

CCuil? iUe nominalTet arcW motii plagam oirerunt Jl5on 

nei : cecioit De feUa retroifum maneat arcfta Dei ifrael apuD 

iurta oftium et fractis cecuici no0 quonia Dura eG manus 

bm erpirauit. ^n. LtnioAiii tim fuper nos et fuper Dagd 

TQtiWiim aute tienerunt et Deum noflrum. lcctio tcrcia. 

tuletunt arcftam Dei : u afpo? CCogregauerunt aute oeg fa 

tauerunt eam a lapiDe aDiuto trapas pfjiliflinoium aD fe: 

rii in afotum. ^n. Lectio. t), et Direriit ei0. £iuiD faciem^ 

tluletunt autem pfjililiei ar De arcfta Dei ifraeL iLcto. iiii. 

cf)am Dei $ intulerunt eam in G[t circunDureriit arcf)5 Dei 

templu Dagon. OBt Hatuetunt ifrf : illig aitt circiiDucetib^ ar 

eam iurta Dagon. Lcctio. t)i. cf)a : fiefiat man^ Diii fup fing= 

OCumq^ furrerilTent mane al ulas ciuitate^ interfectiois ma 

tera Die a^otii : ecce Dagon ia gne nimis. ^n mt Lectio. t». 

cebat jpnus in tetra ante ar= 6Ct percucief)at t)iros t)niuf 

cf)am Drti. Lcoes p cbDomaDa cuiufq^ ciuitatig a paruo t)fq^ 

eC tuleriit Dago et refii aD maio?e : et coputrefcetant 

tueriit eumilocum fuii. ^mimm ertaleis eo^ii» fc, t)i, 

IRurfiic^ mane Die altera con 0iferiit aute arcf)am Dei in 

futgete^ inuenetiit Dago iace accf)ar6. Ciiq^ tienilTet arcja 

tem fujp facie fua i terra co^a Dei in accf)aro : erclamaueriit 

arcfta Diii Caput aute Dagon accf)aronite Diceteg» ^DDure 

et Due palme manuii tim at) runt aD nos arcf)a Dei ifrf : t)t 

fcife erat fuper Umen. Ipo^ro interficiat nos et oem ppfm 

Dago triicus foUis remaferat ncm. Lcctioncs p cbDomaDa 

in loco fuo. Piopter 6ac cau dT\ 3lf^rut itac^ $ cogrega 

fam no calcant facerDotes Da 3| * weriit oU fatrapas pf)i 

gon : et oes qni ingreDiuntur Uftinoi?. €iui Direriit. Dimit 

templum tim : fuper Ume Da tite arcfja Dei ifrael : d reuerta Dnica. tiiii» et ir. tut in locu (uu : u no interfici 
at no0 cii ppf o nto. jFietJat au 
te pauo? moiti0 i (ingulis t)| 
bibm : et grauiflima man^ no 
mini. Oiri quo(5 qui moitui 
non fuerant: ficucietiantur 
in fecrecioii jpte natium. OBt 
afceoetJat ijlulat^ tmiufcuiuf 
q^ ciuitatis in celum. JFuit er- 
go arcSa oomini in regione 
p{)ilillino?um Cepte mefitjus; 
Dominica. \}iiL Leftio ppna 

eC tjocauerut pfjiliHiim 
facemotesettiiuinostii 
te0. CiuiD faciemus ne arcfja 
uei. 3!ntiicate noftig Quomo 
remittemus eam in locum 
fuum. €:n. Lectio fecunoa. 
CXui Direrut. %i remittitig 
arc&a Uei ifrf : nolite Dimitte^ 
re ea tiacua. ^eti (fi netietijS 
reUDite ei mo peccato : et tunc 
curatJimini. ^u. lectio tetcia 
GCt fcietis quate non tecetiat 
man^ ei^ a t)o6i$. 3lurta nCie 
tu ipuinciai? quiq^ anos aute 
os facietis : $ quiq? mutes au 
teos : (II plaga tjna fuit oiti^ 
tiodis et fattapis tjefltig* L iiii 
E^cietifq^ fimilituuines a- 
no^ii tjelJtoi? et mutiii (ini tie 
moliti fut tetta : $ tiatiitig neo 
iftael gloiiam: li foite teleuet 
manii fua a tiobis et a tiiis iie 
fltis: ^atettatieftta. £Xuate 
gtauatis coiua Delita: flcut 
aggtauauit egpptus et pfja-- tao coi fuum. lectio quinta. 
XJone pofiq? jpcuir^ eli: tCic ni 
milit eo0 ^ atiieut. B\xt etgo 
attipite et facite plaufltii no 
uii : et tiuag uaccas fetas qui 
tiU0 non ett impofltii iugii iii 
gite in plauftto et teclutiite \}i 
tulos eatum Oomi. Lectio. ui. 
'tl^ll^t^f^^ ^^^6a Dfii (j pone 
ti0 in plauGto et tiafa autea 
Que eroluiliis p?o tielicto po= 
netis i capfella ao latus tim 
et tiimittite ea t)t tiatiat et af 
picieti0. Hectiones per etitio. 
£^^ fiquitie per tiia finiti 
VjL^w'^^ contra tietfifames 
afcetierit : ipfe fecit notiis fioc 
malii graoe. ^inaute mini-- 
me fciemus qi nequaqp man^ 
eiu0 tetigitnos: feti cafu acci^ 
Dit, JFeceriit ergo illi f)OC mo: 
et tollentes tiuas t)accas que 
laftatiat t)ituIO0: (j iiirerut ati 
plauCrii : t)ituIof(5 eai? coclu 
feriit tiomi : t pofueriit arcfia 
Dei fujB plaulirti $ capfella que 
tatietiat mures auteos $ limi 
lituDine anoi?, Dtiica. ir. fc. i. 

XIBat in Ditectii tiacce jp 
t)iaqDucittietf)fame0et 
itmete t)no gtaDietiatut jgge 
tes $ mugietes : ^ no Declina= 
fiat mc^ aD Derteta neii^ aD (i 
nilita f? $ fattape pfiiliflinoi? 
feqtiant t)fq^ aD tetmios tietft 
^Qoito tietfifami (fames. f. a 
te metetiat ttiticii in tialle <^t Dnica. ix, poll trinitatiis JFo. rr. eleuanteg oculos tJiUete.s ar= 
c6a et gauifi funt cii tJiHiiTent 
$ plauflrii Denit i agro 3lofue 
tjet6famite et fletit ibU IL. iii, 
(Jrat ibi lapi0 magn^ $ ;:>tiliz 
xnt ligna plauflri : tiaccafq^ t 
pofuect fujp ea olocaullfi Hrio 
Jleuite aut oepofueriit {l iiii 
arcfta Dei et capfella : q erat in 
xta ea i qua erat tjafa aurea $ 
pofueft fujp lapioe gratiL F n 
OCiti aiit 6et{)famite otitule 
riit olocaulla/ <$ imolauerut 
tJiftimas i nie illa tJfio (Bt qui 
q? fatrape p6iIiftino?um t)i= 
nerunt et reuerfi funt i acclja 
ron in Die illa. ilectio ferta, 
%>ercuflit aute Dfig Ue t)iri0 
tJetbfamititJU0 eo qp tJinilTet 
arcfta ufii» OBt jpculfit ne ppfo 
feptuagitatJirosi $ quiquagita 
milia pletis. Lconcs y ctDo. 

EOritq? ppf0 eo q? ficuf^ 
fiiret nfis pletie plaga 
magna et nirerunt tiiri, IBz-- 
tSfamite» IXuis poterit flare 
in confpectu nomini nei fan 
cti Wim et an quem afcen= 
net a notJis, ^iferuntq^ tie^ 
tbfamite nuncios an ftatiita 
to?e0 cariatF)iari nicetes, Ee 
nureriit pt)ilil!iim arcba nfii. 
Defcennite ^ renucite eam an 
t)O0. ^enerunt ergo tJiri ca= 
riatftiarim et renurerunt ar 
cf)am nomini : $ intulerfit ea 
in nomo aminanat) in gatiaa iRegula ^) tefio 31n p^icipio 
ILca nfifcali. jg[ iii U augufii 
tota catet J)pfto. 31n p?icipio. 
et tfn meo ne mi? abno $ f enen 
31n lau5. oe]5. an. nfir jFer. iU 
ne fcto germano epo.ir. f.iFec 
iiii, et t)f . iiunt pmeo. JFet ff f . 
t). (j fat). ne fctoi? fefif iterme- 
nff0 <$ feftii. f. ofdt)ainf nfffert 
t)fq^ i cftfnii nois iefu. C Do, 
fi. ne trafft. no. min^ fi et meo : 
ne no. etne trinf. fut) itiecfo et 
nulla j)ceftto et mflTa no. nfcet 
fn capfo fctie nef. eriit ne noie 
f efu f5 fine oct. cii pleno feruf . 
i craftino $ nicf)il ne mi?. JFec 
fff. ne fcto oft)t)aino mea t ne 
mi? fec ffii ne ffto romano cfi 
noc. ^pter t)igi. jFef . t). ne ffto 
laurecio fcfie t)ef. eriit ne fcto 
tlaano nfft i eccfia ne eo ne= 
nicata tfn meo ne. f. tgt)urcio 
fut) filecfo ^ati. ne. l marfa ^ 
tin meo ne octa. ffti laurecff. 
C Do. fif. ne. f.ppolito fr f. cCi 
meo.neno.$netrf.f|)cef.jFec 
if. 6 f. euftt)eo cli noc. ;)pt t)igi 
jFec. iii. ne alTfip. ti. marie iJgi 
fef. fifi.t).t)i.^ fat). ne oc.alTiip 
cf 0. C Do. fffi. ne oc. alTup. et 
tfn meo ne no. ^ ne trini. $ 4)= 
ceflio milTa no. nice! i capfo u 
an mifl^ ne nie nulla flet meo 
JFec.ff.et.fii.ne oct. fec. iiiiM 
ffta etitia ^gi. ir* f . fec. t). ne fco 
t)arti)olomeo fec t)i ne fafto 
p?ct)arno fat). ne pme.ti.marie Jaulj^ica p^o F)ifto?ia C Dnica ti» De fco maltubio 
atifjate ir. lec» menie f c. De ffto 
rupl)o ^ tin meo. ne no. u tie 
trini. (j jpcef. ^ mifla Do. nicet 
fifr in cpo JFeria. iU iit iiii. t). 
$ t)i» De fci0 occurretitj9 ^ati 
tato De comeo. marie ^gfe. 
Sr. fec. eo ano oino ptermit= 
tantur. littera tnicali B 
Plinie kaf. auguUi incSoetur 
|)iao. 3in p?incipio cu meo 
foienniter et ne trini. (j totu^ 
ferui. titi erit De ffto germa= 
no epo t)niuerfi. aberDonett 
patrono Jfec. iii et t) fiat 
commeoia. et fefiu oft)t)altii 
mar. tie fer. t)t§. i JBC C Dni 
ca fc6a ne folenita. noi0 iefu 
et ne no. fiet meo. tm fut) file 
cio. jfer. ii. tie fcto oft)t)altio 
feria. iii. tie ffto romano cum 
noctur. fei?. iiii. tie fco iaurcn 
cio. Stt t) tie fcto tilaano fer 
t)i. tie pmeo tite marie ^at). 
tie fcto ppolito* ir. lec» C Dni 
tercia. tie tiriica 3[n lautiitms 
oU afie tiicat u tm meo. tie, f. 
eufitiio et milTa tie tiigi. tiicet 
in cap. W^ feria. nd tiicant 
jFeria. ii. De alTupcio, tite ma^ 
rie i3gi. et p etitio. tie oc. eiuf tie 
C Dnica iiii. tie octa. affup. 
t)t5. i jff iFef . il tie octa. et i 
craliio tiartftolomei fiat fer^ 
uici. tie fco prcftarDo epo jFef 
t)i. tie comemo. tite marie i^g 
C Diiica t). tie fcto auguflio et tm memOn tie tio. et tie tri^ 
ni. et nuUa pcelTio milTa no. 
X}ictt in cp. JFef . t)i. qt fatitio fi 
ant comemo. littera tio. OC 
feaf. augufii icjioat 1)^00« 3n 
Plincipio. cu meo. ^Jpf feftu? 
ati t)incula fcti petri. Jferia ii 
et iiii. fiat comeo. OBt feliu fci 
oft)t)altii eo ano tiiffert t)f(5 
au Die p^itiie itiug augulii. 
C Diiica. il tota catet fiillo. 
et trh meo. tie fcto ciriaco eo 
($ folenni. noiis iefu no fit cCi 
octa. 3[n lau. oe^ ae. tiicatur. 
jFef. ii. tie fco romano cu no= 
ctur. fei?. iit tie ffto laurencio 
feria iiii. tie fcto tilaano tit^. 
i jEL JFef . t). tie fcto oft)t)alDo 
eo q? tiiffert JFef . t)i. tie fanfto 
ppolito focio^uq^ eiusi ^at)= 
tiato De fcto eufetiio cii noct. 
C Driica. iii. tie aHupcioe tite 
marie i3gi. p^incipale tiup. to 
tu ferui. jB !)ac etitio. erit De oc. 
C Onica iiil tie octa. ^ tatu? 
meo. tie tio. tit^. ijS. JFef . iiii 
tie fcto p?c6artio jFef . t3. tie fa 
cta maria. JLf a tiiiicali. D» 
fc6a tiie auguHi tota cantet 
liifio. et ati t)e5. q eriit tie ffto 
petro fiet meo tie fcto flepl)a 
no tie tio. et tie trini. fcfie tief 
eriit ne tio. $ tm meo. tie iuen 
cioe fcti liepfiani jFef . iii fiet 
comeo. De fcta maria fatitio 
tie fancto oft)t)altio martp. 
C Dfiica iU tota catet ftiao. 3ln p^incipio iFof- rri. 

$ tm mco. De fco.romano 3In ceflio nidi aliqua Uo» uelieat 

lau. ocs aiie ttir $ milTa De Di nifferri JFeria, ii. iil iiii.t), $ t)i 

gi» Dicet i cap, jFec, iii, tt (fto De oc, ^atJ&o tie ffta etJta ^g 

tilaano. fei?» iiii* De fca maria C Diiica. iiii, De fancto ftar^ 

feriat)»tie(ctoppolitoir. lec. t()olomeo cii meo ue fancto 

meoie lec* De ffto laurecio. jFe foleniter et oe no. et trinita^ 

ria t)i« tie tJigi. ^atJlio oe af^ te fud (ilencio et nulla ^cef, 

fupcione C ^nica. iii. tie oct, JFeria. ii. De fco p^cSaroo epo 

aflupcio. et tm meo. De oo. et jFeria» iii, ne fcta maria reliq 

trini. cu milfa eiuftie i cap* et fec fiat Ue factig intermeDiijs 

fi tota elmo. fiet ferui. tie ocf . iLittera Diiicali jgi iiii. tJie 

C Dtiica.iiii. tje fca etJtja^gi augufti tota cantet {jiflo. fe= 

ir. lec. cii meo. tie fctis De Do. cuDe tjefpe erlit De feflo fan= 

De trini» et ^ceflio. aii crucem cte marie De niuitj^ et feflum 

fcfietJefpeeriitDefctotjartljo fancti oftitjaioi Diflerf tJfq^ 

lomeo cii pleno ferui in cra^ i craflinu nois iefu nulle per 

flino jFeria» iii. t fcto prcfjar Ijanc tbm, fiant commemo. 

Do epo jFec iiii, De fcta maria C 2:>riica, ii. tota cantef fti' 

relique fec De fais itermeoiisi flo^ia. mefi lec* De fcto titiur^ 

ilittera tiiiicali GC iii. Die au cio $ meo, De octa fcti lauren 

gufli tota catet Jiflo» u fet in cii et De trini. jFer it De facto 

ueciois fcti flepfjani DiflTert i tJlaano Dup. feflu jFer iii De 

craflinii 3ln laua oeg aiie Di fcto ppolito ir. lec. JFer iiii, 

tmt jFeria tJi, De fcto oftJtjal De fcto eufetJio jFef t)» De aflii 

Do ^atJtJo De fcto romano ptione tjeate marie tiirg. jFer 

cum noctur. C 21>nica ii. De tJi. et fatJtJo De octa. afl^iipcio 

fancto laurecio et tm meo. De C Dfiica. iil De octa aflump 

Driica et De trinita» futi filen^ et tm memo. De facto magno 

cio et mifl^a Do» in capi. jFeria martp. De» Do. et De trinitate 

fc6a De fcto tJlaano jFen iii^ et ^ceflio miflU Diiicaf Dicef i 

De fancta maria JFef ♦ iiii De f a cap JFef . ii, iii, iiii, et D. De oft. 

cto polito ir. lec* jFef ♦ t). De jFef Di. De fcta etJtja )6Qi. fati 

fancto eufltiio cum noctur. tiato De fco bartfjolomeo apo 

jFeria t)i. De aflupcione tjeate flolo fc6e Delpe eriit De fef. cii 

marie ^atjtjo De octa. afliim meo. De Do» $ De trini. et feflii 

C Diiicaaii^De octa. ettantii fcti picfjarDi Diff^ert in fef ii, 

memo. De Do. et De trini, et^ cum pleno feruicio eiufDem. 

B C (^ Dnica p?ima augufti 

C Diiica» iiiu tota catet f)p(io fei?« p^etermittatur» Diiica. i. 

i laufi.oes. an*nicatur»JFet Ji pol!» t). feafas augufti. 90 \35 

oe iafto p?c6aroo eo q? oefert an IBeneOictug. ps. 3(pfum. 

fec.iii.iiii. t).t)i.etCatJ»rieffti0 Capitulu. llBeneOictus oeus! 

illiis feriis cotingetit)U0. Lfa ISr* ^pium celi. ^v^. HD lur fte 

oiiicali. O" tota catet ftpflo. ata. tj. Oefpertinaoiacio. an 

3ln p^icipio. $ tin meo Oe mi?. Dmnig fapiecia a oomio oeo 

t feflii f olaui mi? oefert i ^jri eU: et cum illo fuit femper : et 

mii niit fafte fue. i quat^a. in efl ate euum* p0. apagnificat 

lau6. oe0 an oicatur fec. iiiM ^e fequentes aiie feruiut b^'- 

fftogermanoir.Lfet.tJ.dtfal). flo^ie 3In p^incipio. foiuou 

fiant pmeo. CDo. HM feUo. rat fuper pfal. ^qu in faftba 

fanctemarie^meooeoo.otue to M ao memo oeoominica 

trinita. fui) filecio milTa tiero cum oe aliqiuo feflo nouem ie 

Dtiica. Oicet capfo ^ feftiifafti ftionum fiat feruiciii atipjjo. 

oft)t)alOi Differt i craftinum ^apiencia eoificauit Ubi Oo^ 

noi0 iefucumeo et mefiiec. De mum ercioit colunnasfeptem 

ffto. fett). oe ffto romano fai) fufioioit fitii gentejs: fuperi)o- 

nef.tJlaanoeponuiiefue.pme rum^ ^ futilimium coUa p?o 

C Ditica. iii. tota catet teflo pna t)irtute calcauit. jjs, ^a 

iFer.ii.Def.ppolitoiFec.iii.De gnificat. an. ^apiecia clami= 

fafto eufebio. JFer.iiii.t3^t)i^ <$ tat i plateis: fi m^ oiligit fa 

fati oe aflup» et octa eiufoem pienciam ati me oeclinet et ea 

CDitica.iiii^Oeoc.aflupcioiisi inueniet:eteamtiuminuene- 

et tantu meo oe martp oe to rit: teatus eft fi tenuerit illa. 

et Oe trinita. of miflii Diticalig ps. a^agnificat. an. Domin^ 

Dicet in capfo nifi aliqua Dfii polTeDit me aii inicio t)iarum 

ca fue. DiffereDa jFer. ii. iii. et fuarum ante$ quic^ faceret 

iiiiM ofta. fer. D. Deffta zhM a piincipio : necDii erat aiipfli 

tJirgi. jFef . Di. De apfo (abba. et ego parturieftar quanDo p 

De fancto pK&arDo nulle per paratiat celos aDeram: cuf eo 

Ibanc ei)Doma. fiunt pmemo. componenis omnia. ps. ^a^ 

C Ditica. D. tota catet ftpfto» gnificat. a. OBgo in altiflimijs 

in lauii. oe0. an. Dicatur nuUe ftatito : ^ tiionm mzm in co 

per f)anc ei)Do. fiant pmeo f? lunnanutiis. pg» ^agnificat 

De faftig per totum in eifDem 9D matutinas. Jfnuita. Lau= 

ferii0 contingetiftujBi tt JRria Demus iefum cft^iftum. ^ac Dnica piima augufli jFo» xxiu 

Die incipiatut libet fapiencie calcaui. ^. €9:0 in altiflimis 

et legatut tifqj aD Jma Dixica ftatJito : et tf)?onus me^ in co 

poft QUito fefas fepteb?i0. il. i. luna nubis. ^ujp. Hectio. iii. 

OQ^ni0 fapiencia a Dno tXnug efl altiflimu0 et ctea= 

Deo efl: et cum illo fuit to? omnium / et omnipotens 

femp (j efl ante euum atenam ter (j metuenDu0 nimis feoes 

matig : ^ pluuie guttas et Die0 fupet tbionum illm et Oomi 

feculi Quts oinumetauit.^ ai- nans Deu0. 31pe cteauit illam 

tituDinem celi et latituDinem fpititu fancto/et DiDit et Dinu 

tette: et piofiiDu^ atipfli quis metauit et menfus eft/et effu^ 

Dimefus efl. ^apiccia Dei p?e= Dit illam fupet omnia opeta 

ceDente oia quis inuefligauit fua. €t fupet omnem catnem 

P?ioi oium cteata efl fapien- fecunDum Datum fuum/ <$ p^e 

cia: etintellectug piuDecie afi Det illam Diligentitu.0 fe. iR:. 

euo. Ulm. 3ln p^incipio Deu0 €mitte Domine fapiencia De 

ante$ tettam facetet piiuf^ feoe magnituDini^ tnz 2Jt 

atipfl^o^ conflituetet : pnuf$ mecum fit et mecum latioiet 

P?oDucetet fonte0 aquatum : U fciam quiD acceptum Ut co 

anteqp monte0 coUocatentut tamte.i)mnitempo2e.ti.Da 

3nte oe0 coUe0 genetauit me micbi Domine feDiu? tuatum 

Dfi0. «. IXuanDo p^epatatiat aflifltice fapieciam. Ut mecfi 

celO0 aDeta cum eo cuncta co (^loiia. HDmni* lectio quatta 

ponen0. ante» Lcftio fecunDa tjtinto? Dfii gfa u gfiacio (j co 

'E.^^^ fapiencie DetDum Dei tona erultacioi0. Cimo? Drii 

in ercelfi0 : et ingteflu0 illim Deleftatiit coi / et DatJit leticia 

manData etetna. EaDir fa^ et gauDium in longituDinem 

pienciecuiteuelataefl:etaflu Dietum. Cimenti Dominum 

cia0iUiu0 qui0 agnouit* ©ifci tene etit in erttemi^/etinDie 

plina fapiecie cui teuelata efl Defunctioni0 fue tieneDicetut 

etmanifeflata/etmultipUca= Dilectio Dni f)onoiatiiU0 fa= 

cionem ingteiru0 iUiu0 qui0 piencia quitiu0 autem appa 

inteUerit. Hi. (^pium ceU tiX' tuetit in Difu Diligunt eam 

tmm fola/ et in fluctit)U0 ma in Diiione $ in agnicione ma 

ti0 amtjulaui in omni gente : gnalifi fuoi?* B> t)a mif)i Dfie 

et in omni populo p^imatum feDium tuai? aflifltice fapien 

tenui. ^upetDo?um ttinblU cia/$noUmetep?ot)ateapue 

mum coUa p^opiia Dittute ti0 tui0. ^m iztnm tixm in 

i3ii Dnka p^ima Sugufli 

ego et fiUixsi acille tue, t3. Do- tutiinemuilerifapienciam: et 

mine pater et tje^ tjite mee ne piopofui p^o iuce fiatiete iUa 

nerelinquas me in cogitatu Oenetiit miclji oia tjona pa* 

maligno. Ciuonia» Lcctio. u. ritet cum illa* U. ^ixi fapien 

Xnicium fapiencie timoi no cie iom mea es : et piuoencia 

mini : et cum iuliig et fioeli^ tjocaui amica mea. Oenetut. 

i)U0 agnofcitut. Cimo? Do= Jn.iii.noc.l^. 3lniciumfapie 

mini fciecie teligiofitas! : iocii cie timoi tirii : inteUectug to- 

Ditatem att^ gauOium oatiit nu0 omnifius facietibus eum 

Cimenti tiiim tiene etit: et in ilautiacio tim manet in fecu 

t)iet)U0 cofolacionis iUius te lum fecuU. U^^. Dilectio illim 

neoicetut. IpienituDo fapien cuHotiia legum efi: quia om= 

ciz timete neum. Co^ona fa= nis fapiencia timo? Domini. 

piencie timo? titii teplens pa lautia. Cl. Oetbu? iniquum 

cem et falutig fcuctii. }^, Do et Dolofum longe fac a me oo 

mine patet et tie^ tJite mee ne mine: Oiuicias et paupettates 

DeteUnqua0 me in cogitatu neDeDetismicbi. ^eD tatum 

maUgno ertoUecia oculoiu^ iJictui meo ttitiue necelTatia. 

meo^um ne DeDetig micjji: et tj. Bz fotte faciatug euoma : 

DefiDetiii maUgnum auette a iUuD : et petiutem nomen Dei 

me: Drieaufet a mecocupifcen mei. ^eD tantii* H^ia fetialia 

ciam. Ct animo itteuetenti Bz DeteUnquas me Domine 

et iftunito ne ttaDas; me Diie. patet et Dominato? tJite mee: 

,t5. Bz Detelinquag me Dfie ne tit non coituam in confpectu 

acctefcantigno2anciemee:et aDuetfatioium meo^um. Bz 

muUipUcentDeliftamea. l.Di gauDeat Deme umicug meus 

33aDirfapiecie e0 timete Deii U. app^ejienDe atma et fcutii : 

tami enim iWm longeui. 3In et zxuxbz in aDiuto?iii mic^i. 

tftefautis fapiencie inteUect^ ji3e. ISctn, ^agna enim funt 

etfciencie teligiofitas : erecta iuDicia tua Domine : et inenat 

cio autem peccato^itjus fapie tatiilia tiettia tua. a^uItipU-- 

cia. Cimo^DfiierpelUtpecca cafli populum tuum et fiono 

tum : nam qui fine timoie efl : tafli. tj'^. DeDurifli flcut oues 

nd potetit iuflificati. Of^ in populum tnn in manu mop^ 

tepusfuflinetiitpaciens: $ po fi et aaton.^ulti. Lectiones 

flea teDDicio iocunDitatis. R. *^2>f)nus (p ctiDomaDam ^upet falute et oem pulc&ii ^VJ fenfus Dfr^ in tempus H Dnica, iU auguft JFo* xxiii abfcontiet tjettja fua: et latiia 
multo^u enarratjunt fenfum 
illiu0, 3In tbefauris fapiencie 
lirjniftcacio OifcipUne OBrecra 
cio aute peccatoii cultura Dei 
jFili concupifcens fapienciam 
coferuaiufliciam: etoeugpie 
fielJit illam titii» ^apiencia 
enim et OifcipUna timo? oo^ 
mini: ^quoo tjeneplacitumefl 
ilU: fioe0 et manfuetuOo (j im 
pletJit ttiefauros illim* Con^ 
tumarnonfis: etincretiitJili0 
timoii Oni: et ne accelTeri^ ao 
iUumtiupUci coioe. Befue^ 
ri0 fjppocrita in confpeftu ijo 
minum et non fcanOaUjerig 
in latJiis tuisi» attenoe in ih 
Ii0 ne fo^te canais et aotiucais 
anime tue xnljono^acionem. 
C Dominica fc6a» ilco pma 

E3IU accetjens atJ ferui= 
tutemtiei:liainiul!icia 
et timoie et piepara animam 
tuam ati tentacionem» Depii 
me toi tuum et fufline: u incU 
na aurem tuam: et ercipe tier 
fia inteUeftus! et ne fellineg in 
tempoie otitiuaioni?. ^nni'- 
nefuflentacionesmei: coiuge^ 
retieo et fufline n crefcat in 
nouiflimo tJita tua» Lco fc6a 
OCr etie neo et recuperatiit te : 
tiirige i3iam tua et fpera in il= 
lum, %erua timoiem ilUus <$ 
in iUo tieterafce. a^etuentes 
oeum fuflinete miferico^Oia eiu0 et no Oeflectatig ati iUo 
ne catiatig, £Xui timetis titim 
creOiteiUi: etndeuacuatiitur 
mercestjeflra. Ciuitimetistie 
um fperate in iUum et in otile 
ctacione tjeniet tJotiis! miferi 
co^tiia* ^n mu Lcctio rcrcia 
CX^i timetis tiominum nili 
giteiUum: et iUuminatiutur 
coiDa tjca. iRefpicite fiUi na 
cione0 fjominu $ fcitote quia 
nuUu0 fperauit in titio et con 
fufu0 eft» i^ni^ eni permanfit 
in maoatis tin^ et DereUaus 
efl.^ Znt (iui0 inuocauit iUum 
et Defperit ilUi quoniam pius 
et miferico?0 eft Deus?» L. iiii, 
X)^^^ ^ni remittit in tepoie 
tritiulacionig peccata ^ p^ote 
ctoi eft omnitjus erquirenti^ 
tJU0 fe in t3eritate, Uz Duplici 
coiDe $ latJiis fceleratis $ ma 
nitiu0 male facientitius! ^ pec 
catoii terram ingreDieti Dua 
tiu0 t)ii0 ^z DifliJlutis coiDe 
qni non creDut Deo: iDeo non 
p^otegentur ati eo, Lcnio, tj. 
OCe 6i0 qui jpDiDerut fuftine 
cia: ^DereliqueruttJiagreaas 
et Diuerterut xn tiias p^auas 
(Bt ^D facietis cu infpicere ce 
perit Dnisf» ^ni timet Diim no 
eriit icreDitiUesf tjertio illins 
(j qui DiUgtit ilUx: coferuatiixt 
tjertiix illin^. £xni timet Dfim 
inquiret que tiiiplacita fiit ilU 
Qjii DiUgut Deum (Lco. t3i. Dommica. iiu auguftt repleljuf lege ipfi^: ^ ^ timet 
Diim pparatJiit coitia fua et f 
cofpectu iW fctificatJut aias 
fua0 £Xui timet nh^: cuflooi 
unt maoata illi^ et paciecia? 
baljebut t)f^ an ifpectione il 
liuis nicetes ^i penitecia no 
egerim^: icioem^ i manu0 oei 
et non in manuis bominum, 
^jC LectioeiB p etJOomaoa 
J^ (Btmlin eni magnitu^ 
tiine illi^: fic et mia ijpi^ cum 
ipo eft jfilii fapiecie eccfia in 
aoiui et nacio illoi? otjeoien 
cia (j nileftio 3luriiciii pfi^ au 
nitefiUitJilecti: etficfacitetJt 
falui fitig De9 eni Jjonoiauit 
patre i filiig / $ iwoicih mris! 
crqret i filio0 €iui Oiligit ne 
um / ero^atJit ^ pcti0 et ptine 
ijit fe atj illig 3ln orone niei? 
erauniet /(j ficut ^ tljefauri^at 
ita f q 6onoiificat mcem fua 
J^ni 6ono?ificat pre^ fuii / io 
ciinatJit i filiig t i nie oronisi 
fue eraunietC 2:>iiicaiii.iL.i» 
g^ Oi ijonoiificat prem 

Vj^ ^"" ^^f^ ^i"^^ longio 
re/iq otjenit pri refrigeratJit 
matre £im timet neii fjono- 
rat parete^ et quali niiig fer 
uiet Ijis 4 fe generauerut i o= 
pere et fermone et oi paciem 
cia I&onoia pf em tuii t)t fu^ 
perueniat titJi tJiinictio a neo 
et tJiinictio illi^ i nouiflimo 
^Senenictio pa^ (manet. f. ii. tris firmat nomos filioiii: 
malenictio mfis eranicat fii 
nametii Bt gfieris i cotume 
lia pfisi tui: no e eni titJi gfia 
fen cofufio (Sfia eni Jjois er 
Jjono^e pfi0 fui: et nenec^ fi= 
lii pf fine fjonoie Sili fufcipe 
fenefta pf is tui $ ne cotrifies 
eiiitJitailli^: etfinefeceritfe 
fu:t)eniana: etnefpernageii 
in tJirtute tua. Cu. Lccto. iii. 
(GCIemofpna eni pfis no erit 
in otJliuione : na 4) pftis mf is 
refiituet titJi tjonii: et i iufli= 
cia enificatJitur titJi: et in nie 
tritjulacioi0 comemo^atJitur 
tui f ficut f fereno glacies fol 
uenf pfta tua. jCiin male fa-- 
me e q nerelinquit patre: u e 
malenictu0 a neo qni erafpe 
yt^Ii f ma= ( rat matre. l. iiii 
fuetunine opa tua jpfice: etfu 
per omnem gfiam niligeris; 
£Xuato magn^ ts fiumilia te 
in oitjus: et co^a neo iuenies 
graciam: qin magnapotecia 
neifoli^: et atJ {jumilitju^ {jo 
no^at 3lgne arnete ertiguit 
aqua: ^elemofpna refiflit pec 
cati0 €01 nurii male fe ijetJit 
in nouiflimo. Lectio tiuinta. 
^ili elemofpna pauperj ne 
nefraunesi: et ocfog tuo0 ne 
tranfuertag a paupere ^ni^ 
mam efuriente ne nefpereris 
et ne erafperes paupere in in 
opia fua €01 inopis ne affli £)ommica. iiit augufti jFo. xxiiii 

xtti^: et ne piottaftas tiatu? as te tomim pio pfto* Jl3oli 

anguftianti ab iope ne auet tefiaece cotta facie potentis 

tas oculos tuoi5 ^ptet ita et nec coneti0 cotta ictu fulmi 

no teliquag qtentib^ titJi te- nis: p?o iuliicia agoni^ate 43 

tto malenicete Congtegacio aia tua/et tjfq? ao mo?te cet 

ni paupetu affabile te facito ta mo iuflicia / et lieus etpu^ 

5Q?eft)pteto f)umilia L. ui. gnatiit .p te inimicos tuos, 

aiam tua et magnato ftuilia C ^ominica, iiii, ILectio. i. 

caput tuii et tttoe pacifice in ^^^£Dn tatties couetti aD 

manfuetuoine, 3In iunicatio ^JL^jP Iifim:etnetiiffeta0tie 

elJo pupillis mifeticois tit pt Uie in nie ^utiito eni tienit 

et mifetedit tui magis f mat ita illi^ $ i tpe tiiDicte nifpet 

^apiecia filiis fuis Dita ifpi net te Jl^oli fieti 43 amico ini= 

tat et fufcipit erqtetes fe & micm ^Jtimo. 3lmp?opetiu5 

4 illa Oiliffit: niligit tiita (Bt eni et contumelia malu0 l)e= 

4 nigilauetit coplectent pla tenitabit et ois pctoi inuin^ 

co?e ei^, lictones p etinoma, et tiilinguis. jfl5o netiles te in 

E31li cofetua tepus $ ne omni neto : ^ no eas in omne 

uita a malo p?o aima nomu / fic eni peccatoi .pbat 

tua no cofunatj nicete netum nuplici lingua B6 te ertol' 

OBff eni pfufio annuces pftin las i cogitacioe aie tue nelut 

et eff cofufio annuces gtacia tautus ne fo?te elinatut tJit 

et g:lo?ia Jl3e accipias faciem tus tua jp flulticiam. ilec. iU 

anuetf9 facie tua. nec anuet-- Ocettium nulce multiplicat 

fus aiaf tua menaciu jl3o te amicos: et mitigat iimicos ^ 

umam ^rimum tuii i cafu lingua eucbatis gtaciofa in 

fuo: nectetineas nettiii i tpe iioie liono atiunnatJit ^ulti 

falutis B6 atifconas fapien pacifici fint titii/et confilia- 

ciam tua i neco?e fuo 3ln lin tius titii fit nnus ne mille, 

gua eni agnofcit fapiecia: et ^i polfines amicum / in ten= 

fenfus $ fciencia et nocttina tacione pofline eum/et no fa= 

in nettiis fenfati: et fitmame cile ctenas te illi Cfi eni ami 

tum in opetiti^ imitit il5on cusfcam tempusfuum, ot no 

cottanicas tjetitati nilo mo petmanetiit in nie ttitiulacio 

et ne mennacio inetuniciois nis et eff amicus qui conuet 

tue confiinete B6 cofunna^ titut an inimiciciam. iLco. iii. 

tispfiteti pfta tua $ ne futiiici (Jfl amicus q oniu et tijta et Dnica. iiit (apiencic | couicia Uenutiafiit dBt l ami Qjxihm aut eft agni L, tii 

cus!fociu0mefe: etnojpmane tafapiencia: gmanet tjfq^ ati 

tiit i nie neceOitatig amicus; confpeftu Dei auoi fili et ac^ 

aute fi jpmaferit fir^ : erit titii cipe cofiliu intellectus : et ne 

quafi coequali^: $ i nomelii- atJiicias cofilium meii 3lniice 

ci0 tuis fiuucialiter aget %i petiem tuum in compenes! il 

Jjiiiliauerit fe cotra te $ a fa- \im\ et in toiqucjS illius col= 

cie tua aijfconnerit fe: tmani lum tuu ^uiiiice f)umei? tuii 

me 6et)i0 amicicia tona ^ti et poita illa: et ne accinieriis 

inimicistuisfejBare: et alJa* tjiculiiS ei^ 3in omni animo 

mici0 tui0 atteoe Lectio iiii tuo accetie an illa: ^ in omni 

jgCmicus fitieli0 ^teftio foi ijirtute tuaferuatiiasei^: in 

ti0: ^ aute inuenit illii iuenit uefliga illa u manifeflatJitur 

tjjefauru amico fitieli nulla tiU iLectiones ^ ctiDomaDa. 

eli coparacio: (j no eft Digna /^ 2Ii tetigerit pice i^na 

ponDeracio auri ij argeti co vA-tiituratiea^dquipmu 

tra tionitate fiDei i\W ami- nicauerit fujgtjo : iDuet fuper^ 

cu0 fiDeli0 meDicametii tiite tJia: $ poDus fup fe toUit qui 

et imo?talitati0: et qui metu 6one(iio?i fe comunicat $ Di 

unt Dftm iueniet illii €iui ti cio?i te ne foci^ fueris £XuiD 

met Deii eque fjatjetiit amici- comunicatiit cacatj^ aD olla 

ciam tjona : qinfcfim illii erit qfi eni fe coIUferint oUa con 

amicicia illi^ jFiU a iuuetute fringetur Diueg iniulJe aget 

tua ercipe Doctrina: u ijfq^ aD et fremet: paujp aute lefu0 ta 

cano0 iuenie0 fapiecia: qfi i0 cetiit %i largit^ fueri0 ei af- 

qui arat $ feminat acceDe aD fumet te: et fi no Jjatjueri0 De 

^uftine tiono0 fru (illa f. lu reUquet te %i ljatie0 couiuet 

ctu0 illi^: in ope eni ipfi^ txU tecum : eteuacuatJitte: et ipfe 

guii IatJO?atJi0: ot cito eDe0De no DoIetJit fujp te %i necelTa' 

0eneracionitj9 iWim IXuam riu0 ilU fueri0 fupplatatiit te 

afpera eft nimiii fapiecia iDo et futjriDe^ fpem DatJit nar= 

cti0 !joitJU0: et no jpmanetJit ra0 titii tjona OBt Dicet IXuiD 

in illa erco?0 Ciuafi lapiDi0 opu0elltitJi:etcofunDettein 

uirt^ 43tjacio illi0 erit : ^ non citJi0 fui0: Donec te erinaniat 

Demo^atjunf ^jUcere illa ^a tJi0 et ter: $ i nouilTimo Deri- 

piecia eni Doctrine fcfif nome Deat te : pollea tJiDe0 Derelin 

efi ei^ : u no muW e manifelia quet te : et caput fuum moue Dnica \}, augufti jFolio rrt). 

bitaXi tz, CSr>mca.tJ. iLfto. u coiW boni tt facie tiona Dif 

»3lige neu u fuoca iWn ficile inuenies et cum laiJO?e 

in falute tua £De aial Cl «a ftonfi efi arguere t, iiii 

Mic^it fimile iifji: fic $ 01060 $ irafci et cofitentem in oto 

^rimu fiiJi ©10 caro ao fimi ne non piobitiere ^apies in 

le fifji ^Diixc^it et 010 66 fimili tierliis; |)Oucet feipfum / et 60 

fui fociabit ^i comunicatJit p^uoens placedit magnatis. 

Iupu0 agno aliqiti fic pfto? in >Ciui operaf terra fua eralta 

flo Ctue coicacio ffto ftomini 6it aceruu frugu: et fli opera^ 

ao cane: aut que pars fiona tur iuliicia ipe eraltatiit £i,m 

nimti aD pauperem. Lcto. ii, Dero placet magnatj effugiet 

OCcnacio leoni0 onapr in iniquitatem, Cu. JLectio, D. 

fieremo / fic et pafcua tiimtiii 6Crenia et Dona ercecat ocu- 

fut paujpes (Bt ficut aftbomi IO0 iuDicii et quafi mutus in 

nacio eft fujptjo bumilita^, fic o^e auertit co^repciones eoi? 

erecracio Diuiti paujg. ^im^ ^apiencia atifcoDita et tbe^ 

comot^ confo^taf ati amicis faurus inuifus; fli tjtilitas in 

bumilis aute cu ceciDerit er- tJtrifq^j^ a^elio? efi qui celat 

pelletur et a notig ^initi De- infipiecia fua $ {)o qui atjfco 

cepto multi recuperatoies / lo Dit fapiencia fua JFatuu0 i ri 

cutus efl fuperlia et iuflifica^ fu eraltat tjoce fua. fapiens 

ueriit illii ij)umili0 Deceptus DirDirtacite riDebit ilce. t)i» 

efl $ infujB arguit locutus efl 'JEjH fi peccafli / no aDiiciaier 

fenfate t no e Datus ei locus itei? feD De p?iflini0 Dep^eca 

;O^ue0 locut^ efl et oH, f . iii te Dt tibi Dimittant quafi a 

tacueriit et DertJii illius tjfq^ facie coluftii fuge pfta / ^ fi ac 

aD nufjes pDucet, IPauper lo ctKtti^ aD iUa fufcipient te. 

cutus e et Dicunt qg e {jicf (Bt Detes leonum Dentes eius 

fi offenDerit fufiuertet illum et interficietes aias Jjominu 

IBona efl futjflacia cui no efl jCiuafi riipfjea tJisacuta om 

peccatiiincofciecia: etnequif nis iniquitag plage illi^ no 

fima paujptas in oie ipii / qa eft fanitas» €iui oDit co^rep- 

facies et colo? imutat^ Dilu- cione Defligiii efl pftorisi / u ^ 

ciDe Demoflrat aut puDium timet Deii cduertet aD co?fuii 

animi aut Doloie» €oi ijois i£^ni eDificat Domii fua ipen 

immutat facie illiu0» fiue in Dii$ alienis quafi qui colli^ 

fiona fiue in mala, Oefligiii git lapiDes fuo0 in ftpeme» 
B c f^ Dnica quinta 

•f-lQ ttib^ pla Hec. g cftDo ISr 3D nutu Uni JFef . ii» iii. et 

JL^citueUfpuimeo: qfuti) iiii. fiant ne octa. JFetiat). Ue 

Bata co?a oeo et boiij^ Coco? eraltacione fcte ctucig. jreria 

nia fratrii et amo? |)rimo|u t)i. De oc. et feliu^ fcti mereni 

et tJir et mulier fibi cofencien oiffert ufqj i xiiiu feaf. octotn? 

tes Cres fpecieg oniuit aia ^atiljo ne fcto niniano. Lfa 

mea $ aggrauo^ naine aie eo nfiicaU S fitiie nonas fepte 

ru Paupere fufibii : et niuite biifi tota catet fjifto. u tin me 

meuace et fene fatuii ^ ifefa mo. ne fcto cutfttierto nifi fa 

tu 3[n iuuentute tua no pgre cta fuerit in rl qit ^o fellum 

gafii: et quo iuenies ea in fe= fcti cutfjlierti in rl. celetiiatii 

nectute tm$ Ciua fpeciofum no fuerit tiic feftu eiufDe Dif 

caniciei imtin: et pftpterUo ferat i craainii quo tie fiant 

gnofcere cofiliii Co^ona fe= meti lec ne fco liertino cu «. 

nii multa pericia : et glia iUo et IR. ne u. noctur. JFef ♦ n. iii 

ro timo? Hiii IXui UiUgit fiU= $ iiii. fiat comeo. tit fi fiat fer 

um fuii aflitiuat iWi flageUa uiciii ne fco cutljfterto tuc ni 

t)t letetur i nouiifimo fuo et c&il fiet eo ano He iii comeo. 

non palpet primo^um oftia C Dftica ii. totii ferui» fiet ne 

Ciui nocet fiUum fuum lau= octa nati. cii meo ne fctig ne 

DatJit in iUo : et in meoio no- no» et ne trini. cCi pcef. 3ln re 

mefiicoi^ gloiiatitur in iUo. neuno an. ^aluato^ an ma 

C Regfa e bifloiia %i bona tuti. iii ». if3atiuita0 tji. la 

HitteraniiicaUJBCiii.niefep (^Uofe iJgis. ir. i^^n nutii 

temtJiis; tota catef bifto. ©i niii et miffa niiicaUg nicet in 

tjona. 3[n iauni. oeio; atie nicu capi. cum meo. ne trini. et an 

tut. ifef . ii, ne fcto cut&derto mifla ne nie fiet memo. ne iiii? 

nifi facta fue. in rl. et fi fic bic et ne oift^ tctis tin. Jf ef . it iii 

fiat tin iii. lec. cu iui.nup. jFef et n. ne octa. nati. jFef . iiiU ne 

iii, iiii o^ t). fiat pmeo. I^ia fef . eraUacione f cte cruci0 menie 

ptermittat.fef tji. ne nati. ma lec. ne mar. cu^ 15. et JR. ne n. 

rieiJgi. ^abtjoneoc* eiufne? noc. pfimoi? mar. an matu. 

C Dfiica u 6 ot: natiui ^ tin ne fcta maria ertra cfjoi? ni* 

meo. ne no. ne trini. $ ijceifio cant ]& ne iii, noc ni. ]^ erit 

in reneiino. anfealuatoi mif» <Sloiiofe. an. fup pfal. '^rini 

no. nicet i cpo an matu. iii » ctus et ^gt fc6m o^ninem, 

EegaU. tji, ©. ii5atiuitas. ix an neg fiet folen. mlo. ne oc. auguilt jFoL xx\)i $ feftu fci mereni epi Uifferat 
tjCq^ aU riii. feaf octobi? JFec 
\)u De fcto niniano epo mai^ 
uup et tin memo He fctiis fufi 
filecio ^abto tie fca maria. 
Hittera niiicali CC »»♦ ^^f* 
fepteti?i0 incftoet Wo. cum 
meo aD ^mas 130. q erunt ne 
fcto au0uflio cii meo ne Ho. u 
He trini. fud filecio neioe fole 
niter De fco ioftane <$ De facta 
fatina milfa ne fcta fabina il- 
la nie dicef t cpo et mifla Dfti^ 
cali$ Dicet i cpo i t). feria JFec 
fc6a oe fcto fiacro aiibate. fec 
iiu oe fcto aioano. fef* iiii De 
fcto egioio JTec t) t)t et faijijo 
fiat pmeo tii qii fefiii fct cutb 
lierti t xl celeb^atii non fue- 
rit tiic in fafttio totii ferui* oe 
eo fiet et t feria ti. et t)i. tattt 
fiant pmemo C 2Diiica ii. to- 
ta cateti)iao*^i tona. et ttn 
meo ne fcto tiertino* 3In lau6 
oe0 aite nicitt JFef iu et iii. fi* 
antcomeo» $ nicf)iinet)igilia 
nifi itimiix tm ^n nefpe. oco 
feupplicacione, jFec iiit t). t)t 
et fatitiato ne natiuitate JLf a 
niiicali X) iii ^af feptetJ^ijs; 
tota catet lbti!o* %i tona an 
pma0 nefpe. q eriit ne necol^ 
lacione fctt io&t0 tiapti. fiet 
meo ne no. et ne trini. ^ feflii 
fcti fiacri nifterat t)i(5 i cra 
flinit fcti eginii jFeria ii. ne f a 
cto ainano tef iiii. ne fcto egi nio JFef . t) t)t et fabtio filat co 
memo nifi feflii fancti cutb* 
i)erti t)t0. in CC ^^ ^^ factum 
non fuerit et Ria feria» pter 
mittant C Si^ttica ii. tota can 
tetur i)ifl02ia %i bom fcde 
nefpere ne fcta maria cii meo 
ne no. jFef a. ne fcta maria et 
nici)il ne t)ig:ilia niii ieiuniit 
Littera niticali Gi t)itto nie 
augufli tota catetbiflo. et fe 
flii fctt ainani niflerat i cra 
flinum fancti eginii t)t fupja 
in X) i^^^J^ "♦ ^^ fancto egi 
nio nupler feflum jFeria iiU 
ne fancto ainano epo jFeria 
Quarta t)i et faiiiiato filat co^ 
memo^aciones* jFeria t). ne 
fancto cutJ)lierto t)t0. in jg_ 
C Ditica fc6a tota cantetur 
iiQom ictt t)efpe ertitne na 
tiuitate et tin memo. ne niti* 
ca fui) itiencio per tota banc 
eiinoma. flet feruicium ne na 
tiuitate et ttti memo. ne fcti0 
$ I^ia feria. oino ptermittat 
£ittera niticali E tota can 
tetur ftifloiia %i tJona et fe-' 
flti fcti eginii niflferat in cra« 
flinii et ^oc piopter mai^ nu 
pler feflit natiuita. btatt ma 
rie in fcba niiica biiim i)iflo 
rie contingett. fci^e t)e(pe eriit 
ne fancto eginio JFeria. iii t)t 
et fai)i)o fiat pmemo. jFef iiii 
ne fcto cutl)t)erto t)t0. jFef. t), 
ne fcto iiertino cii iuita. nup. 
f^ii Dnica. i. pofi t) kallnas C Dnica.u.Denattuitate iiea 
te marie ^qU u tin meo Oe Do. 
et ne trini futi filecio nifi ali^ 
Qua 00 fuerit tiifferenoa ^jpt 
IJliritate tj^is. OBt in. iiiu fef . 
milTa liiiicali.s Oicetur in cpfo 
fatibato oe eraltacione fancte 
cruci,0 meoie leftio. oemartp. 
Ira Oriicali OTfcba nie fepte 
tm tota catetur Ijplio, et in= 
cboetur ao. i. t)l. cCi meo p?o 
pter feftu fcti tc^ioii 3ln Iau6. 
oes an Dicatur, JFer. il t). ij . t)i 
fiat pmeo. JFef . iii. Oe ffto cutl) 
berto. t)t5. JFef . iiii. ne ffto htx 
tino cu, 3nui» Dujp» fat)» De na 
tiuita. marie» CDiiica, ii. ne 
oft. et tin meo. lie uo» et ne tri. 
nilt aliqua Do. Detieat omo 
Differri. jFef . t)i» Defafta cruce 
fat)i)a« tt oct et fefiCiffti me- 
reni Differt t)fq^. xiiii ht octo 
l);i0 CDiiica piima pol!. n. 
ML fepte. aD t)§» an. TBftlJict^ 
P0. 3Ijpm« Cpm. '^attoift^ oeus 
lam. anteqp comeDa. Tdp'^ £D 
lur tJta. ti Oefpertina olacio 
an, Cu^ autiiffet iot) nucio^ii 
t)ert)a fuflinuit pacieter (j ait 
(i tona fufcepimu0 oe manu 
Dfti mala aute quare no fufci^ 
piamu0 in oibm f)is no pecca 
uit ioi) lat)ii0 fui.$ neq^ ali^ti 
ftultu contra Otii locutus eff 
ps a^gt. an. 3In oitiu0 bis no 
peccauit ioh lat)ii0 fuis neq^ 
ftultii QUiD cotra Deit locutus eli.ps Q@gt,3D matu. inuita* 
LauDemus nome Dtii Qm fua 
m efl. 3ln f)pmni0 cofitemini 
illi qi ipfe eft Dit.s Deu0 nofler 
ps. Oeft. it)ac Die icipiat libti 
iot) ^ lcgatur pcr. rD. Del octa 
Dies fcfim cp tcpuserigit. fc. i. 

a3Ir erat i terra l)U0 no^ 
mieiot)fimpler(jrea9 

ac timc0 Deit et receDes a ma 
lo. il^atiq^ funt ei fepte filii et 
tre0 filie. Ct fuit poffeffto ti^ 
fepte milia ouiu et tria milia 
cameloi?. IXuinQuagita quo 
q? iuga tioii: $ quingete afine 
et familia multa nimi0. Crat 
c^ Dir ille magn^ inter oe0 oii 
entale0 Ct itiat filii $ facietjat 
couiuia per Domo0 fua^ Dn^ 
Quifq^ in Domo fua. E. %i bo 
na fufcepim^ De manu Dtii ma 
la aiit qre no fufcipiam. 2Dft0 
DeDit Dii0 atifiulit Itcut Diio 
placuit ita factii eft fit nome 
Dfii DeneDictum. li. |n omni= 
t)U0 t)i0 non peccauit iot) Ia= 
t)ii0 fui0 ntc^ fiultum quiD c6 
tra Deii locutu0 eff. Dfi0. f . il 
g[t mittente0 Docatiant tres 
foio?e0fua0: Dt comeDeret et 
tiiDeret cum ei0. €\xc^ in oibl 
trafiret Die0 couinii mittetiat 
aD eo0 iot) f faftificatiat illo0 
Confurgefq^ Diluculo offere^ 
Dat olocaufla per fingulo0. 
SDicetiat eni. s^t Coitt peccau 
erintfiliimei: ettieneDirerint 11 feptemb^i5 JFoLjcnju 

neo in co^tJilj^ fuls. ^ic facie eius creuit in terra. ®eli erte 

tat ciicti0 oietius. l>. ante$ tJemanutuapaululu: ettage 

comeoam fufpiro et taqp inCi cufta que pofliliet nifi in facie 

Hates aque fic rugitus me^ : qi tifitiirerit tilii B-in £luare tie 

timoi que timeba euenit mi- trarifti^ fermonili^ tjeritatis 

tbi: (jqfitjerebaraccitiit. jl3on ati increpaoum tjerba coponi 

ne Oiflimulaui nonne filui et tis et fuduertere nitimini ami 

iam quieuit et tienit fuper me cum tieftru^ Oerutamen que 

intiignacio tuatine.y'^. J15oIo cogitati^ erplete. u^. a^ilicia 

multa fo^titutiie coteoat me^ eft tjita fiominis! fuper terram 

cii ne magnitutiinis fue mole et ficut tiies mercennarii tiieis 

me piemat equitatem p^opo* zim. Oerutamen. Lfctio u. 

natcontrame.il3one.lLco.iii. X>inf ^nsi aD fatf)a(!Bccet)m 

Q uaDa aute nie cu tienifl^et uerfa que badet in manu tua 

filii tiei t3t aflifleret co^a tiiio funt: tantii in eu ne ertentjas; 

affuit inter eo0 eciam fatfian. manii tuam. (2Bgrefliif(0 efl fa 

Cui tiiis tiirit. Ontie tienisf tban a facie tifii. Cum autem 

£Vui refpontic0 ait. Circuiui quatiam Die filii et filie ei^ co 

terram et peramtiulaui eam. meoerent et tiitieret tiinum in 

Diritqj oominus ati eu* I13un nomo fratris fui piimogeniti 

quio cofioerafti feruii meum nucius tienit an iofi qui nice^ 

iob ip non fit ei fimilis i terra ret ei IBoues! arabant et afine 

liomo fimpler et rectus ac ti= pafcetiatur iurta eo0: <$ irrue^ 

mens neum et recenes a malo rCit fabei tulerutt^ oia : at pue 

E. Otina appeneretur pecca to0 percufl^erutglanio: ^ tm 

ta mea quifius ira merui. Ct fi ego folus tJt niiciarem titii. 

calamitas qua pacio? in ftate Em. 3lnnuta eft caro mea pu 

ta.ii. jCiuafi arcna maris 6ec trenine et fo^nib^ pulueris cu 

grauio? appareret tmne ^ ner tis mea aruit et contracta eft 

fta mea nolo^efiitplena. Ctca ^emento mei nfte quia t)en= 

lamitas. (^fia. Ct cala. fc. iiii tm eft tjitamea.iv^ Dies mei 

6[ t nirit an niim fatfta. jQu- ficut timti^a neclinauerunt et 

quin fruftra timet iotj neum. ego ficut fenii arui. a^e. fc. t)i. 

J136ne tu nallafti eii et nomu (Xm fltiftuc ille loqueretur 

tim: t)niuerfa^ fubftanciam tienit ali^ et nirit. 3lgnis nei 

eius per circuituf' £Dperil)us nefcenit ne celo (j taftas oues 

manuiiei^bfinirifti: ^pofl^eflio et pueros confumpfit: et eflfu 3 Onica. i. pofl t). fef. feptefaiiiB 

0i ego folU!5 t)t nunciare tibi nebo titji aut cette loquar: et 

^eo aoftuc illo loquente vie^ tn tfitie micbi. (Bt E fcrialc. 

nit alius (j oint. Cbaioei fece Jl3ofte 00 meu petfo^atut no 

tiit ttes tutmag et inuafetiit loiitius: et qui me cometjunt 

camelo0 $ tuletut eo0: necno non doimiunt a multitunine 

et pueto0 petculTetiit glatJio eoi? cofumitut tjellimetii meu 

et effugi ego fo!u0 t)t nuncia Copatatu0 fum luto, Ct alTi 

tem tiiji» aofjuc loquetiatut milatus fii fauille et cineti. d 

ille: $ ecce aliug inttauit $ ni ffl) cu0o0 Jjominii: quate po* 

rit. JFilii0 tui0 f filiatJ^ tjefce fuifti me cottatiii titJi: u faft^ 

titJU0 panem in uomo ftatti0 fii micljimetipfi gtaui0: patce 

fui piimogeniti : tepente tjen- miclji nomine nicbil eni funt 

tu0 t)ebeme0 ittuit a tegione tiie0 mei. Copatat^. (^f ia. Ct. 

nefetti: u cocuifit quatuo? an C Lectiones pet etJOomaOa. 

gulo0 tiomu0: q coituen0 op f^^yBntintmitiob etfci 

p^effit litjeto0 tuo0: $ mo?tui \JL ^^^ tjeliimeta fua et to 

ftmt: et effugi ego folu0 tJt nii fo capite co?tuen0 in tettam 

ciate titJi. ^u. R. Paucita0 atio^auit et Dirit. ii^utJ^ egtef 

Dietum meo^um finietut tj^e^ fu0 fii tje tJteto matti0 mee : $ 

ni : tiimitte me nomine. ^ine nuuu0 teuettat illuc. ^m ne 

plangam paululum uolo^em Dit: nti0 atjftulit : ficut nomio 

meum» ante$ nanam an tet placuit ita factii efl: Ut nome 

tam tenetj^ofam et opettam niii tjenenictii. 31n oitj^ jji^no 

mo|ti0 caligine» ij^, (^Bcce in peccauit iot) tatJii0 fui0 neq^ 

puluetefeneo : et i puluete no? ftultum quin contta neum lo 

mio: et fi mane me qfieti0 no cutu0 eft. jFaftum eft aiit cum 

futJfiftam. ^ine. (^loiia. an quana nie tjenifllent filii nei $ 

tef . Jn iit noct. ^. ^emen^ ftatent coia neo nenifl^etq^ fa 

to mei neu0. IXuia t)entu0 eft tftan intet eo0 : $ ftatet i cofpe 

t)ita mea : nec afpiciat me t)if ^ ctu eiu0 : t) t nicetet nfi0 an fa^ 

6omini0. \S. €)e p?ofunni0 cla tftan. Onne t^eni^f* Ciui tefpo 

maui an te nomine : nomie er nen0 ait. Citcuiui tetta u pet 

auni t)Oce mea. IXuia. IR . K5e amtJUlaui ea. Ct nirit nii0 an 

atjfconna0 me nfie a facie tua fatl)a» Jl5iiqn cofinetafti fetuii 

manii tua longe fac a me. Ct meum iotj: qp no fit ftmili0 ei 

fo^tituno tua non me tetteat in tetta: t)it (impler et teftu^ 

ij. flJoca me niie et ego tefpo- actimen^neum: ettecenens a Dnica, iu fcptcmb]|is. ifoL rrtJiii 

malo : $ anbuc retinens inno- (I unq? eleuaff et ^cul oculos 

ceciam, C^^uJca, ii. Lco pma fuo0: non cognouerut eum: t 

c4%JQautc5mouifiimeatJ erclamateg ploiauerut. ^tit 

vJLuerf^eu/tJtaflaigereeu fifqj tjefiitms fparferunt pul 

fruflra. €m tnDzm fatfta ait uerem fuper caput fuum in ce 

IPellem |) pelle: $ cunfta que lu : et feoeriit cum eo in terra 

babtt f)6 oalJit |) af a fua. aiio fepte oiefius et fepte noftiftus 

Quin mitte manum tuam : et et nemo loque&atur ei tiertiu 

tage 00 ei^ <$ carne : $ tuc tJitie (KiOefjant enim oolo?em eiug 

liiiS q? i facie bitliicat tibi. U. ii. elTe tjeftemetem, k cctio quita 

X)int ergo tifis ao fatSan. X?oft bec iotJ aperuit 00 fuQ 

OBcce in manu tua efl: t)erun== et maleoirit i^iti fuo Oicens, 

tamen animam illius ferua, Ipereat Oies in qua natug fu : 

^QXtKm igitur fatftan a fa= et nor in qiua r^iSivi efl/ conce^ 

cie oomini: perculTit iot) t)lce= ptu0 eS bomo. Dies ille t)er* 

re peflimo : a plata petiig t)fq^ tatur in tenet)?a0 no requirat 

ao t)erticem, €iui tefia fanie eu tieu0 oefujp/ f no fit i reco? 

rat)et)at: feties in flerquilinio nacione/ nec iUuHret lumine 

Dirit autem illi t)ro? fua, ao £Dt)fcuret eCi ttntbit (j t)mt)^a 

l)uc tu permaneg in fimplici- mo?ti0/ occupet eu caligo ^ in 

tate tua. TSeneOic t)eo et mo- uoluatur amarituoine. Sftto- 

rere. ^n aute. He crio tcrcia, cte illa ttntbioi^ turtio polTi 

X>irit autem 3lot) t)ro?i fue. Heat/ nec computetur in tiieti^ 

IXuafi tjna oe ftultig mulieri anni nec numeretur in menft 

6u0 locuta e0, ^i fiona fufce bn^ ^it nor illa folitaria: nec 

pimu0 tie manu tiomini: ma= lauoe Oigna. €n. Lcctio, t)i, 

la aut quare no fu(lineamu0. Q,uare tiata el! mifero lur ^ 

3[n omniI)U0 l)i0 no peccauit t)ita {)i0 qui in amarituoine 

iob lat)ii0 fui0. Jffitur auoie aie fut. £!^ni erpectat mo?te $ 

te0 tre0 amici iot) omne malii no inueniiit quafi effooietes 

quoti acciOilTet ei : t)eneriit fin tftefaurum gauoet^ tiefteme 

guli tie loco fuo. Clipba^ tfte ter cu inuenerint fepulcbium 

manite0:ett)aHiatJ)fuite0:et (Hiro cuiu0 at)fc6tiita ell t)ia 

fopi)ar naamatf)ite0. ConOi et circunDeOit eum tenet)|i0. 

rerant enim Ubi t)t pariter t)e 9nteqp comeoam fufpiro/ et 

niente0 tiifitarent eum et con quafi inutiate0 aque fic rugi 

folarentur. Ilectio quarta tu0 meu0. Ciuia timo? que ti Dnica. l po(! t). fea!. Cepttj^iis metja euenit micfti : ct tfi tiere 
ijar accinit iI3onne tiiirimula 
ui : none filui nonne quieui: $ 
Denit fujB mc intJignacio £e^ 

Bctiones 4) ebtiomatjam 
(2Bfpotien$ autem (ZBli- 
pfjas t6emanite0 tiirit ^i ce 
perimus loqui titJi: foifitan 
molelle accipie^ : feti coceptu 
fermonem (im tenere pof- 
Ut €cce tiocuifii plurimos et 
manu0 lafl*as rotJO?afti iRe- 
fpontiens! autem iolJ ait e^i 
licia efl tJita f)oi0 fuper terra 
et ficut tiies mercenarii tJiesi 
tim %imt ceruus DefitJerat 
tjmtj^a : et ficut mercenarius 
Piefiolat finem operis fui : fic 
et ego fjatjui menfeg tjacuos: 
et noctes latjo?iofa0 enume- 
raui miclji %>i tjoimiero Di- 
cam qn confurga : et rurf ^ er 
pectatjo tjefpera/ et repletjo? 
noIo2itJU0 tjfq? atj tenetj^as, 
il3on enim ait iotJ perii piopt 
imminente^ tenetj^ag : nec fa 
ciem mea operuit caligo at) 
omnipotete non fut atJfcon- 
nita tepoia qui aute nouerut 
eum : igno^at X\its illim 3lii 
terminos ftatueriit: tiiripue 
runt greges: afinum pupillo 
rum atJigeriit: atjftulerut p?o 
pignoie tjoue tJitiue ^utiuer 
terut pauperij tJia : et oppief 
ferunt manfuetog terre aiii 
quafi onagri in Deferto \iiQi lantes ati p^etia^ egretiiiitur 
C Hegula pio {jifto^ia pe- 
to Dtie. JLittera niticali jg; 
rt). feaf. octotJiis tota cantet 
Ijifto^ia ipeto tine» et trn meo 
De fcto fn laufi, oes aite tiiir 
jFer. ii. tie fcto mereno epo ir. 
lec. f eria iil tie fcta maria jFer 
iiii. ne feria cu i^io feriali ct 
nicfjil De tJigilia nifi tin meo 
ria ati mifla tie ieiunio jFeria 
t). De fcto matf)eo apfo jFeria 
t)i\ tie Cco mauricio focio^fiq^ 
eiusi et feftfi fancti lolani epi 
niffert t^fqj in craftinu fancti 
anampna ^abtiato ne facto 
anapnano atitjate $ milTe iiii 
tepoi? cantent poft mifla ne 
nie an auttenticu altare Ira 
nnicali ^Q niii feaf. octotJ^is 
tota cantet Ijifto. ipeto ntie. 
feria il ne fcto mereno epo eo 
^ nifferetjat feria iii ne feria 
tfx Wo feriali milTa ne tJigi- 
lia. JFeria iiii. ne apfo $ mifl^a 
tiii. tepoi? catet poft miiTa ne 
apfo an piicipale altare jFef 
t). ne fcto mauricio feria t)i. ne 
fcto anapnano ^atJtJo ne fa 
cto lolano epo f mifle iiii. te 
poi? nicat tJt^ i jS. ilittera 
niiicali OC P^i^ itJ^ feptetJ?i0 
in fjifto. Ipeto niie ne octa na 
tiui. cfi memo. ne ntiica et ne 
trini. jFeria ii. ne octa feria 
iii. ne fafta cruce feria iiil ne 
octa. 3lnuitato. tripler ^ mlf i Dnica pma poft iil iD^ feptetj^fe jFof. rrir 

fa iui. tepoi? cantet titl i ^ Dicet i cpo cu meo tl ttini. tm 

$ feflu fcti mereni nifferatur iFer. it De octa. et tiic fer t). De 

tifq^ in craftinii fcti niniani. icto mereno. fer. iil oe fcto ni 

jFeria t). oe fcto niniano epo niano» fer» iiii t)i. $ faiiiio te 

feria t)i. oe fcto latierto cii no feria $ nulla pmeo. fatbo aD 

ctur. milTa erit Oe ieiunio iiii, milTa De ieiunio fiat meo Oe 

tepoi? ^atJiJo Oe fcto mere= tJigilia fcti matftei JLf a Diiica 

no epo miflTa oe itin. fiet pofi li jE ^Dii. Iiaf octoli?is ferui 

milTa De oie aD pncipa. altare ciu oe octa $ icfioet jjifio. cu? 

C 2:)tiica ii. tota catet biflo. meo et nulla ^jcelfio ot Defert 

IPeto nht 3|n lautJi. oes aite fefiii fcti mereni jFef . ii. oe fio 

Dicant. feria ii. oe fei?. cCi JEt. niniano fef iii. tt fcto. mere- 

feriali jfef . iii. oe apfo feria no meoie lec. De fcto latjerto. 

iiii, oe martp. JFeria t). De ffto fef . iiii. t). et t)i. tota catet 6i^ 

aoampnano. jFeria t)i. De ffto fto?ia p oiDine noct cii W* 

lolano ^aiJlJo De iliao fpm fef.$iiiii.fef.DicatmiiraDeie 

tjerro ilittera Otticali D ioi iunio $ t) mifla ritiicali^ f fati 

tius fepteti?i0 De octa (j icjjoe tiato De apfo t mifl^a De ieiu= 

tur ijifio. cu meo. $ milTa Dtti nio catet p9 mifla De Die tJtra 

calis; i Die Oicet i capi. jFef . ii t^ aD p^incipale altare Hitte 

De cruce fef. iii. De octa;$ fef. ra Diticali0 Q rDi Itaf octo== 

fcti mereni ejpi Dfq^ i crafiinii ti^ig De fcto niniano Dup fefiii 

fcti niniani fef ♦ iiii. De fcto ni et incftoet liifio. cii meo futi U 

niano cii mif. De ieiunio. fef . D lencio xniKa Diticaliis: Dicetur 

De fcto mereno Di. et (atJtio. De in iiii. fef jFef . iU De fcto me- 

fef ♦ cii Wi^ U DlDine C 2Do reno eo q? Diftert fef . iii. De fa 

minica il tota catet fjif. fcfie cta maria jFef . iiii et D. De fef 

Def. eriit De apfo cii pleo fer* JFef Di. De apfo ^atJbato De 

uicio i craftio. fef . iii De mm mar. ^ feftii fcti iolani Diff^er 

feftu lolani Dififert. fef . iiii. De tur Df^ i Die cijani i fjiis Die 

fcto aDapnano. fef D. De fcto tiu0 ntilTe De ieiunio Dicat fejg 

lolano fef. Di De fcto fpmtier poft mifl*as De Die aD pncipa^ 

ro ^atjtjo De fca maria. Hf a le altare C ^hita pma poft 

Diticali GC rDiii. Ul octotJ?ii5 iii. iD^ feptetiiig ao Defpe an 

totii ferui. De cruce $ icljoet Jji IBitDict^, ps. 3Ipm Cpm ^ti 

fto. cii meo. Dtl i £) futi file Dict^ De^ la £Di tepo^e Ijpm. 

cio $ De mar. folenit mifl*a Do i) lur. i3 Oeffitina o?acio an 

• BC 3 Dnica. L pol! ni. iUus. 

3lngreflu0 rapfiael arcbage^ nentes te tite. i). £Dia iutiicia 

Iu0 an tbotiia falutauit eu Di tua iufla tut/ et omeg tjie tue/ 

ces gauoiii titii f ejp (it cui tf)0 mia $ tieritas u nunc Domine 

bm ait: quale gauoiu micbi mementomei. Jf3e, Lcctio, ii. 

erit qui in tenebiis feDeo/ (j lu CIw^ ^^t tfjotJias iunioi oi 

me celi no tJioeo/ cui agel^ in tm in trilju neptalim/ nicftil 

Quit/ fo^ti aio el!o in ^irimo tn puerile gefliti opere. Deni 

eft Dt a oeo cureri^. ps. s^gt. (5 cii iret fioies ao tJitulos! au 

an.il3ereminifcari0Dtierieli= reos quos ftierotioa^ fecerat 

aameat)elparetumeoi?/ne^ rer ifrael. ^ic folus fugiebat 

Dioifta fumaiS oe pftis mei^. p cofo^cia oium/ $ pergetiat ao 

^agt. ao matuti. inuitato, ftierfm ao teplii Ofii/ $ itJi aDo 

lautiem^nome Dni. p. 2^enite ratiat Diim Deii ifrf/ oia pmiti 

J^ac Die incipiatur liber tf)o^ ua fua <$ oecimas fuas fioelit 

t)ie/et legaturper.rtJ.Diestjel offeres;/ itatJt i tercio anno 4) 

per oft. fcfim q^ tempus p^oli^ felitis! $ aouenls miniflraret 

rum fuerit tjel tj?eue quanDo oem Decimacione. JJ)ec et 6is 

De tempo^ali agitur. ileftio. i fimilia fci^m lege Dei puerul^ 

r^SJ5)otiias er tritiu ^ ciui^ otjferuatiat. H. £Dmni tpe tjft 

vJLtateneptali/queefiifu DictJcii/ et pete atj eo tJt tJias 

perio^itj9 galilee fupia naafo tuas Dirigat. (2Bt omni tpe co 

pofl tJia que Ducit ao occioete filia tua in ipo pmaneat. WK 

in finiflro ftatjens ciuitate ce e^zmoi eflo fili qtn paupere 

Pljet. Cum captug efl^et in Die tJita gerimus/ batjetJis multa 

tJU0 falamanafar regig aflpiio tjona fi timuerig Deii. Ct. f. iii 

rum/ i captiuitate tn pofltus OCunq^ faftus fuifl^et tJir/ ac= 

t3ia tjeritatis no Deferuit/ ita cepit tjro^e anna oe tritju fua 

tJt omnia que Ijatjere potuit/ genuit(5 er ea filiii nome fuii 

quotiDie cii cocaptiuis fratri imponens ei/ que atj infancia 

tjus q er eius genere erat im^ timere oeii oocuit/ $ atiflinere 

partiret. B Peto One t3t De atj oi pfto. Jgitur cii per capti 

tJincuIo impioperii Ijuiu.s atj uitate tieueniiret cii t)ro?e fua 

foluas me/autcertetJefujp ter et filio in ciuitate niniue cum 

ra eripias me. Bz reminifca= omni tritju fua/ et oes eDeret 

risi Delifta meatjel parentum er citiis getiliii ifle cufloDiuit 

meoi? neq? DinDifta fumag De anima fua/ f nunig cotamina 

peccatis meis/ quia eruis fufli tm efl i efciis eoi?. l^. ^emo? Ceptemb?i0 jFo. xxx. 

efio fili qm paupete toita ge- mo^tuo falmanafar rege cu? 

rimug, ^adetJis multa ftona regnaret fennacberitj fili^ ei^ 

fi timueris oeum. i). iFiOucia ^ eo / $ filio0 ifrf erofog bafte 

magna eft co^a fiimo Deo ele ret in cofpectu fuo» Cfiotiias 

mofina oitjus qui faciunt ea perge&at per oem cognacio^ 

^abzbi^, (&lom, %)U Lco. liii ne fuam et confolatiatur eo$ 

fliemo? fuit Oiii tftoto in DiuiOelJatq^ tjnicuitp p?out 

toto coiOe fuo / (j OeOit illi tie^ poterat oe facultatitius fui0. 

gramincofpeftufalamanafar €furiete0 aletiat/ nuDifcp tje 

regi0» (Bt tetiit illi poteflate ftimenta mtbzbat / ij moituis 

quocunq? Dellet ire fjatien.s li atq^ occifis fepultura foUici^ 

tiertate qciiq^ facere tioluiflet tm erWtietjat. B. Cepu0 efi 

Pergetiat i^itnx u oU q erat t)t reuertar au eu qui me mi= 

in captiuitate / et monita falu fit / t)O0 autem tienenicite oeii 

ti0 tiatjat m. a. ^uflScietjat (Bt enarrate oia miratiilia ei^ 

notJi0 paujBta0 nra tJt r^imciz U. 'Bnoicite neii celi ^ coia oi 

coputaretur nuq^ fuilTet pecu tJU0 t)iuentitJU0 confitemini 

nia ifia ^ qua mififii filiu no zi. (Bt (Sfia. (Bt. Jn. iii, noct. 

ftrii» 'Baculii feneftuti^ nce* ij l^. Critjulacione0 ciuitatii 

l&eu me fili mi/ t)t qti te mifi-- autiiuimu0 qua0 palTe funt et 

mu0 peregrinari lume oculo tiefecimu0 / timoi et etietutio 

rii noctroiii, TBaculii. Lco. u. menti0 cecioit fuper no0 et fu 

OCii aute tjenilTet in rage0 ci per filio0 noflro0 / ipfi mote0 

uitate meDoi? / <$ zx f)i0 qti^ fjo noluit recipere fugam noftra 

no?atu0 fuerat a rege 6at)uif Dominemiferere^U. Ipeccaui 

fet oece taleta argeti/ $ cii in mu0 cu patritJU0 nofiri0 / in 

multa turtja generi0 fui gatje inaz egimu0 iniqtate fecim^ 

lu ZQZtz tJiOeret q erat er tri-- Dne. ^. jeo0 aliii Deii nefci= 

tju fua futj cirograpljo Detiit mu^pietertitimin^fperam^ 

illi meo?atu poDu0 argeti ^ €luinoDefpicietno0necamo 

TBiiDicite tieii celi 5 co^a oftJ^ uit falutem fua a genere nco. 

t)iuetitJU0 cofitemini ei €iuia ij. 3lnDulgecia ei^ fufi0 lac6?i 

fecit notJifcum miam fua tj^. mi0 pofiulemu0 ^ t)iiiliemu0 

Cepu0 efi t)t reuertar ao efi aia^ nofira^. Ciui. rSc, feriale 

qui me mifit/ t)O0 autem bznz ^nz Deu0 qui c6teri0 tjella ati 

Dicite Deum. Ciuia. ilecto. Di. inicio eleua tj^acfjium tuum 

^QoIl multii Dero tempo?i0 fupergete0quecogitatferui0 

3ii 5>nica fc6a 

tui0 mala* <Bt nertcta tua glo fepelieliat ea Conttgit aut tJt 

rificet i noiii$. l^. anioe t)ir quaoam tiie fatigatus tbotii 

tute illoi? i t)irtute tua: caoat m a fepultura tjeniens oomii 

tjirtus illoi? in iraciioia tua. fuam: iactalTet fe iurta parie= 

(Bt Dertera. iLcones p etJOo. tem (j otiooimiffet: et er nioo 

aOmOiegfeflustittieiret fjp^utiinum oo^mieti calioa 

et factu elTet piaoiii tio flercoia incioeret fufi oculosi 

nu in tjomo tfiofiie tiirit filio eiu0: fieretq^ cecus. Lcto fcija. 

fuo. Oaoe ^ aotiuc aliquo^ tie IJac aiit tentacione ioeo per 

terra nf a timeteg tieii tit epu mifit tiri0 euenire illi t)t polie 

letur notifcii Ciiq^ atJiilTet re ri0 oaret ereplii paciecie zim 

uerfus nunciauit tmum er fi= (icut $ ffti iob CftolJias cii ab 

Iii0 ifrael iugulatum iacere in infacia fua fejp tieii timuerit: 

platea» ^tatiq^ eriliestieaccu et matiata ei^ cuflotiierit: no 

tJitu fuo relinquens p?antiiu eft cotrillatug cotra oeum: ^ 

ieiunu0 tienit ati co?pu0 tol- plaga cecitati0 euenerit ei feD 

Ief(5 illuti poitauit ati tiomu imot)ili0 in tiei timo^e perma 

fuam occulte: t)t oii fol occu= fit age0 gracia0 tieo oibm tit 

tmilTet: caute fepeliret illuti. tiu0 tiite fue. Cu» iLcctio. iii. 

Cum occuItalTet coipu0 man jgnna t)ro2 tim itiat ati ter^ 

Ducauit panem cum luctu et trinii opu0 quotioie et tie Ia= 

tremo?e: memoian0iIIumfer tio^e manuii fuarii tiictu Que 

monem quem tiirit tiominu0 confequi potuiflet oeferebat. 

jp amo0 ^p6eta. Die^ felli t)e Ontie factii eft t)t ttOn cap^a 

flri couertetur i lametacione rii accipien^ tietulilTet tiomi. 

etluctum. Cumt)erofoIoccu €mm cum t)oce tialati0 tiir 

tiuiiret atiiit et fepeliuit eum. eiu0 auOilTetDirit Lccno. liii. 

C_Dnica fcfta, Hectio p^ima tl^^^f^ ^^ ^^l^^ furtiuu0 fit 

^•gnpBctuetiant autem illii reOtiite eum tiiii0 fui0 qi no I5 

Ji^ omne0piorimitiicen= notii0 er furto aliqO aut etie^ 

te0 : iam buiu^ rei caufa inter re aut contigere. 30 f)tc t)ro? 

fici iuir^ e0 : ^ t)ir effugifli moi tim irata tiirit s^anifefle t)a 

ti0 imjpiii : et itei? fepeli0 moi-- na facta efl fpe0 tua : <$ elemo 

tuo0. ^^ tf)ot)ia0 plu0 time0 fine tue mo apparueriit. at^ 

tieum $ regem: rapietiat co?= f)i0 ^ alii0 t)uiufmot)i t)ert)i0 

po?a occifoiii $ occuItat)at in erp20t)?at)at ei. Hectio quinta 

tiomo fua : (j metiii0 noctit)U0 •i^mit ttohim ingemuit $ ce fcptet)|i0 jTo. xxxi 

pit oim Wt^. 3[uflu0 es tne cadatut tieu tit ati iHo imp^o 

et oia iunicia tua iufla fut: et perio liberatet eam. jFaftu eli 

oe0 t)ie tue mia et t)etitas et tetcia Oie tiu^ completet fata 

iuOiciu, €t nunc Oiie memoi o^acione: lienetiicen.s Ofim Di 

elio mei <$ ne tiinoicta fumag rit 'BeneOiftu eft nome tuu^ 

oe pttis meis: ne^ teminifca' Ufie tieus pattu nolltoi? : ^ cu 

tis Oelifta mea tjel patentum itatus fuetis mifetico^oiam 

meoi?: qm no otieriiuim^ pce= facis: $ i tepoie ttitmlacionis 

ptis tui0: i$ ttaoiti fumu0 i Oi peccata Dimittis Us qni inuo 

tepcione $ captiuitate u moi cant nomen tuu. 3D te Domi^ 

tem ^ in fa&ula (j in imp?ope= ne facie mea conuetto : ao te 

tin oibus nacionitius in qui' oculo0 meo0 etigo : peto One 

bm Oifpetfiai no0. iLectio, Di t)t a tiiculo impiopetii 6uius 

X)uc Oiie inqt t6ot)ia0 fctim atifoluas me. ^u im oomie 

t)blutate tua fac mecii : $ pci= inquit fata : q^ nun$ cocupiui 

pe i pace tecipi fpm meu. (Bx t)itu : et muOa fetuaui anima 

peoit eni micfti mo?i magig $ mea at) omni concupifcencia, 

t)iuete. €aDe itaq^ Oie cotigit Eegula 4) tefto^ia Srjonap» 

t)t fata filia taguel i ciuitate Hta oiiicali. jg[ tjiii. fef. ofto 

meooi? auoitet ipiopetiu er b?is tota catet teCo. in lauO 

t)na at) acillis pattis fui: qin oes an Dicat iFef . ii»lie. f. fpm 

ttatiita fuetat fepte t)itis u oe tietto. JFet. iii. De fafto lolano 

monia noie afmooeus; occioe mefi fc.De mi?» jFec. iiii, De ffta 

tat eos mojt tit ingtefli eflfent matia. jFef . t). De. f. macftano 

ao eam. ^n. Lcoes pet etmo ejpo t fefiu ffti coualli oiffetl 

GOm etgo ^ culpa fua i tifqp in. ii. oftot)|i0. JFetia. tJi. 

ctepatet puella tfitiit ei oe mictiaeli fat)t)6. De. t ieto. 

Dices. amplius er te no tJiDea Hta Dtticalis B t)ii. fef. ofto 

mus filiu aut filia fujp tetta: t)?i$ tota catet tiplio. aDonap 

intetfefttir t)itoi? tuoi?. jBii^ et tm meo. De ffto fitmino <$ fe 

quiD (t me occiDetet)i0: ficutia ftu ffti fpmtetti Diffett i cta 

occiDifii fepte t)itoSv^ ao t)ac (linu et mefi. fc. De mi?. jFetia 

Doce jpterit in fupetius cut)i= tetcia De fancta matia. JFetia 

culum Domus fue <$ ttib^ Die^ quatta De fanfto macftano et 

t)U0 <$ ttit)us noftitius no ma felium ffti conualli. t)t fup^a 

Ducauit neq^ tiitiit: feD in oia in. jgi» aD tetciam oftoti^is 

cione jpfifies lac})?imis Dep^e jFetia. t). De fanfto micfiael : Dnica. i. poft xii, feaf. iFetia tJi. De Cacto ieronimo 
^atitio tie fcis temigio $c ix l 
If a Diiicali CC ^i- ^^^f «JCto-- 
ftlis; tota cantet Ijillo. et tatu 
memo ne mar. jFec ii, ne fafto 
lolano epo $ metiie lec De m^ 
JFeria iii. oe fcto macbano et 
feftii fcti pualli Differt m fu 
p?a in. jg; tjfq^ Quitu octoftr^ 
tztiiiU X}Z fcto micfjaele fef. tj 
ue fcto ieronimo JFec Di De fa 
cto remigio ^L ^atitjo oe ^ 
cta maria Hra Uriicali. X) 
D. feaf. octotj^is tota cantet 
tilloiia et tm meo. ne martp 
jFec ii» ne fcto macbano et fe 
fiii fanctx pualli niffert I3fq[? 
in fcfim octotj^i0. jFef. iii. De 
fancto micftaele. jFef ♦ iiiU De 
fcto ieronimo JFef t). ue f afto 
remigio fef . tji» De fcto pual- 
io epo« ^atitio De fcta maria 
ilittera Driicali GC ici* fealen* 
octot)2i0 totCi ferui. erit De fa 
cto matbeo et tm memo De fa 
cto lauDQ fcme tiefjpe ertit De 
Dtiica et De trinita. futi Ulttio 
jFef ii. De martp. et tuc in iiii. 
feria fiet feruiciu De fcto lola 
no« fef * tii. De fcto aDapnano 
jFeria. t). De fco fpmberro fef 
tii« et fat)t)o De fef cu5 B* feri 
alt $ ttu meo De fctt0 fuiisi Die 
hm nulle per fjanc etiDo. £(at 
comemo.lLittera Diticali BL 
r. feaf. octot)^i0 et aD pma^ De 
fpera$ q erut De apfo fiat me mo. De Ditica et De trini» futj fi 
lecio et fellii fcti mauricii q6 
Differt in iii. feria JFef. ii, De 
Icto aDampnano JFef. iiii, De 
facto fpmtierro jFef . D. De fa 
fto lolano eo q? Differt jFeria 
Di. De facta maria ^atJtio De 
fcto macbano et feftii fcti ca 
ualli Differt Dftp in fcfi^ ofto 
tj^is. JLf a Dttcali OT. ir fealeit 
octot)?i0 tota catet ftilJo. et fe 
ftii fcti aDampnani Differtur 
in craflinii 3[n lauDi. oes atte^ 
Dicant jFef ♦ iii. De fcto fpmt)er 
ro jFef ♦ iiit De fancto lolano 
meDie lec. eriit De ini?. jFef t). 
De fancta maria jFeria Di. De 
fancto macbano et feflum fa 
cti coualli Differt t)fq^ aD ter 
cium octot)2i$. ^at)t)o De fan 
cto micl)aele maius Dupler. 
C Dttica p?ima poll rii, ktu 
ottohii» 3D t)efpe. an. IBttDi 
ctus p0. 31pm Cpm 'BeneDi^ 
ctusDe^ ^, Dtte rer bv^,0 
lnx ftta. «9, Oefpertina o^a- 
cio an. ^Donap Dtte De^ ma= 
gne et miratiilig q DeDilii fa- 
lutem in manu femine: erau^ 
Di p^eces feruoium tuoi?. ps. 
^agt. ao matuti 3Inuitato 
LauDem^ nome Diti Dt fup^a 
in {)pfio. ^i t)ona ^ac Die in 
cipiatur Iit)er iuDit6 et legat 
pereibDomaDa qit De tpe agit 
"^nrEpfjarat itaq? iicto i 
^JtljL rermeDoj^futJiupue- 
oftobiis JFo. xxxiu 

rat muUas getes ipetio fuo : fita: et non efl qui polGt refi^ 

et ipfe etJificauit ciuitate ma (iere tjoluntati tue, ILitJera 

gna qua appellauit egtjatfta nos jppter nomen tuii. li. Cr 

nis er lapiOitiUiBi quaoiis (j fe auni Diie o^acionem noflra^ 

ctis: fecitcp muros ei^ in alti et conuerte luctum noflrum 

tuoine cubitoiii feptuaginta in gauUium. Litiera» Lctoiii. 

et in latitunine cutjito^u tri= £^^ «lifit ^^ ^^^ ^ 6afti'' 

ginta Curres ^o ei^ pofuit vJLtatjantincilicia^tiama 

in altituoine cutJitoi? centii : fco $ litjano: aU getes q fut i 

per quao^ii \3er0 earii latus carmelo ^ ceoar ^ ifjatJitates 

titriit^ tjicenoiii peOii fpacio galilea i capo magno efO^elo 

tenoebaf Pofuit^ po^tas ei^ et ao oes q erat in famaria ^ 

in altitutJine turriu (Bt glo- tra? flumen ioitiane tjfq^ in 

riatjatur quafi potens in po Ijierfm: $ oem terra iefl*e quo 

tencia erercitus fui et in gIo= ufq^ gueniat an mote0 etfjio 

ria quati?igarii fuai?, B-. 9D pie \^ Ofiato^ tiiie celo^um 

onap tiiie tjeus magne et mi* et terre creato? aqrii rer tini 

ratJilis qui Detiifli falutem in uerfe creature tue OBrautii o- 

manufemine. OBrautii p?eces racione feruoi? tuo?, ij. ^n 

feruo^u tuoi?. ^ TSeneniftus Hiie cui Jjumiliii femjp u man 

es tiiie qui non nerelinquiis p f uetoy p lacuit tiepcacio (Bx-- 

fumentes tie te et tie fua tJir^ ^jnrautii^SIiaaBjrau» tAiii, 

tute glo^iates fjumilias (Bx-- jJZlj:) fjos oes mifit nuci' 

Sautiip^ecesferuo. il.ii 00 natjucftotionofo^ rer alT^ 

J13no igitur tiuotieci= rioi? q oeg tino aio ptratiire 

mo regni fui natiucbotiono riit $ remiferiit eo.0 t)acuo0: 

fo? rer alTpiioium qui regna ac fine ijono^e atiieceriit Ciic 

tjat in niniue ciuitate magna itiignat^ e natiuctjotionofoi 

pugnauit cotra arpfjarat: et rer an oe^ terra illa (j iurauit 

otJtinuit eum in campo ma g regnii <$ t{)?onii fuu i^ tiefe 

gno qui appellat ragau cir^ tieretfetie oiti^ f)i0 regionitj^ 

ca eufrate et tpgrim et iatia \3e, ^pe i aliii nii$ Jjatiui pie 

fon in campo eriotfi regi0 eli ter i te tie^ ifrf ^ni irafceris 

co^ii. Ciic eraltatii eft regnii 5 ijpici^ eri0: (j oia pfta fjoiuf 

natjucbotionofo? et coi ei^ ele in tritjulacioe tiimitt^ UDfie 

uatum efl. R. Dtie rer omp0 tie^ rer celi et terre refpice ao 

in oicione tua cuncta funt po ^umilitate nram €tui. ite. ti Dnica» l pott xiU feaf octobr^. 

r^y* Onc tjocauit Jjolofe^ launate eu oes ppn. £Xui (^lo 

\JL nemp?incipemmilicie ria, £Xui Jn iii. noc. IS:. Cri^ 

fuer^DinteiOBgreriereatiuer tiulacione0 ciuitatii autJiui- 

fum regnit omne occinentis: mus Bc. s^o^ aliii Deii nefci 

et cotra eojs piecipue qui con mus, Eequire bec ouo i^ia 

tempferunt imperiii meum» in bifiioiia 43rima pceDcte. U 

Cuc Solofernes tjocauit Hu fcriale. 2IO0 Qui in turri(jus 

ce0 et magilirat^ tiirtutiis af el!i0 aperite poitag: Dfts ops 

fpiioium : et Hinumerauit t)i fecit tJirtute (Bt tJifto^iam nt 

ros in erpetiicione ficut pie-- tiittie inimicis nw, u. ilau- 

cepit ei rer* R Confo^ta me tiate tifim tieii nfm ^ no tiefe 

rer fancto^ii p^incipatum te ruitfperategife (BU Lctones 

nen0 Ct tia fermone rectum »^^iRecepe= p etitjomatia 

et tienefonante in 00 meum Arr ^^^ boloferni JI5atiuC' 

\}'^, Da notji0 tiiie locum pe^ ^otionofo? rer tit oe0 tieo0 

nitencie : et ne clautia0 o^a ca terre ertermiaret tiitielicj tit 

neciii te Diie Ct^ iLectio ferta ipfe folu0 tiiceretur tieu0 ati 

MTX*^ P?ofectu0 el! 6olo^ J)i0 nacioniti^ q potuilTent 60 

^jL f^tne0 (f 010 erercitu0 Ioferni0 potencia futiiugari 

t\x Quati^igi^ et equitit)U0 et Cunc autiiente^ fiec filii if^ 

fagittarii0 ^ cooperueriit fa rael qui fiatiitatiat i terra iu^ 

ciem terre ficut locufie ^t ce tia: timueriit tialtie a facie ei^ 

citJit timo? iWim fujp omne0 Cremoi ecia et fio^roi inua- 

inf)atiitate0 terra Cantufq^ (it fenfu0 eo^ii ne fjoc faceret 

metu0 |)uincii0 illi0 icutiuit: fiierufale et teplo Dni q6 fece 

t)t tjniuerfarii "oihin 6at)itato rat ceteri0 ciuitatit)^ $ tepli0 

re0 p?incipe0 et f)ono?ati fi= earii €t miferunt in oem fa= 

mul cii populi0 erirent i ot)- mariam p circuitii: et muri0 

uiam t)enienti: ercipiete0 eii Circiitietierutt)ico0fuo0: ^co- 

cum coioni0 et lapatiit)^ tiu- gregaueriit frumenta in pie 

cente0 cf)O|O0 in tpmpani0 $ paracione pugne ^cfjio? tiur 

t^Ui% B lautiate Ofim t)eii omniii filioi? amon tiirit ao 

noflrii £iui non tieferuit fpe f)Oloferne %i tiigneri0 autii 

rante0 in fe: $ in me atiimple re me Diie meu0 tiica tieritate 

uit mifericoitiia fuam quam in confpectu tuo tie populo 

4)mifit tJomui ifrael. 11. ilau iHo qui in montani0 Jatiitat 

uate Dfim ome0 gente^: $ col et no egretiietur t)ert)um fal- Dnica U pol! xit feaf. octotiii^ JFolio xxxiii 

fum tx oiz meo. Cu. C ^e^ tjirgi. nuHe fi fjanc ebno» fiat 

0Ula pio biftona anaperiat commemo, et fefiu fcti muDi 

celetJiaii, Littera Unicaf jg; atitja» niffert in nie fci roma 

iBlaf octobiis tota cantet 6i= ni man <$ ibi fiat ir, f c cu me6 

flo?ia $ an pma^ tjef. i faljtjo lec, ne eifnem mar. C HDriica 

q erunt tie fcto ieronimo fiat iiii, tota cantet 6ilio. JFec ii, 

memoiianefctomelo^oneno: ne fancto miino atJliate $ me 

ct ne trini» futi iilencio et nul nie lec. ne fcto romano mar. 

la |)ceflio an matu* in launi. feria iii, ne fancta maria. St 

oe0 arte nicant u feflii fancti ria. iiii, ne fcto mernoco epo* 

remigii nifferaf in iii, feriam feria tJ. ne fancto tieano ejpo; 

jTeria ii. ne fcto couallo eo ^ feria ni. ne feria cu iii, l^. ne 

referuatiat in ftiflo, iirima u feria piopter tiigilia. ^abiio 

meniate pcene. fef iii, ne fafto ne apfis cii milTa ne nigilia* 

remigio ijc* fc. fec iiii, ne fcto littera nriicali |Q tota can 

fracifco fef . t) t)i. $ fabijo fiat tetur Jjiflo^ia t)i. nonas octo 

commemo C 2:>iiica. ii ne fa i)ii0 etincftoef cu memo j^mo 

cta trinuana ^gi* ix itt. (j titi ne fcto fci5o ne nftica et ne tri 

memo. ne niiica et ne trinita. nitate et p?oceflio. iFer» ii, ne 

gt mifla niiicalis nicet i capfo fcto conuallo epo tJtl in jBC 

JFec ih ne fcto nionifio* feria feria iii. ne fcto francifco Mt 

iii. tj« et faiJtJo fiunt comemo. iiii. t). et t)i. fiant comeo. ^at) 

feria iiii. ne fcto canpco atJtja tjato ne fancta trinuana tigi 

te» JFef . t)i» ne fancto cogano C Ditica. il ne fcto nionifio 

et fef. tiffi niff^erant t^fq^ i cra et miffa niticalig nicet in cpo 

flinu fancti luce euangelifle» jFeria ii, iiii, tt fatJtjato fiant 

C 2Ditica iii. tota cantef J)i- comemo, feria, iii. ne fcto ca^ 

flo^ia et p^oceifio fiat jFeria npco atjtjate» feria t), ne facto 

fc6a ne fancto micfjaele ^ tuc congano ^ in t)i* feria ne iJgi. 

in tJi feria fiet ferui. ne facto fincana et finnoca» C 2Diti= 

colmano epo, fef , iit ne fafto ca iii. ne fancto micfjaele et 

regulo atjtjate nifi facte fue^ ttti memo. futj filencio ne niti 

rint i Quan^a» jFef iiiu ne fcto ca et ne trini» miffa nrticalls 

luca euange. fef » t). ne tJirgi» nicetur in capfo et feflu fan^ 

fincana et finnoca ix lec. fef. cti colmanni niffert in crafli 

t)i. ne fcto colmano t)t nictu? num fancti luce euange. jFef 

efl* %at)tJo ne tjnneci militJ^ a, ne (ancto regulo nifi fafte 

B C i^ Dnica p?ima fuerint in xl fetia» iiu tje fafto 
luca feria iiii De fcto colman 
no epo. fetia t). oe fanfta ma- 
tia. fec tJi. oe xi* militjus iJit- 
gi« %)at)t)ato fiet fetuicium 
oe fcto munoo abtiate ir lec« 
CC^fiica iiii. tota cantet U- 
flo^ia $ tm memo oe fcto 31n 
Imt^ib^ oU ane Hicant jFec, 
fc6a oe facta matia» fec iii. ne 
fcto metnoco epo fec. iiiir^t fa 
cto tieano fetia ti ne fetia cuf 
miifa oe )3igilia fet loi De apo 
0olo %)^bb6 Oe fcta iienneta 
tjitgi. et mattp ijt lec. Hitteta 
Ofiicali. OC t). nonas octofttj 
tota cantetut biflo 3ln laud 
oes atie Dicant jFetia ii. ne fa 
cto ftancifco tec iii tie fancto 
conuallo p^iusi ttaflato. fec 
iiii et r) flunt comemo fec t)i 
oe t)itginil)9 ^al)t)o oe mat- 
tp. tJt^ in ^ C Driica it to 
ta cantet i)iflo et meDie lec. De 
mattp iFetia ii. ne ffto canp^ 
co iFetia iii $ t)i fiunt comeo 
tacioneg. *etia iiii De facto c6 
gano et fetia t3 oe Ditginib^ 
^abbato De fancto mici^ae^ 
le et niffetatut colmann^ tjt 
fup^a in OC C Driica tetcia 
tota cantet ftiflo^ia cum me* 
mo. et meoie lec. oe fancto te= 
gulo nifi facte fuetint i qua^ 
otage. et fl fact nd fue. tuc oe 
Dnica etit tantuf memo cum 
mifla Drticali in capfo 3fla aute Otiica t)ttif(0 catebit t)e 
fpetig pioptet fefla Duplicia 
ante et tetto contingen. jFec 
fc6a ne fancto luca t)t0. fetia 
tetcia ne fcto colmanno. fet. 
iiiU et fat)t)d flant commemo 
fetia Quinta oe tJitgi. fetia 
t)i. ne fancto munno at)t)ate 
C 2:>ttica quatta tota cante 
tut tiflo. 3ln lautiiti9 oes ae 
oicat iFetia fcfia oe fcto met^ 
noco fetia tetcia oe facto bt- 
ano. fetia iiii Oe t)igilia* jFec 
t). De apfo. fetia t)i. De tjitgi. 
^at)t)ato t)e ^cto talatica^ 
no epo Hitteta Oriica X) ^iH 
nona^ octot)ns! tota catetut 
biflo^ia et feflum fancti ftan 
cifci niff^etat in ctaflinu 3ln 
lautiit)9 oes arte Dicant. jFet. 
fcfia oe fcto ftancifco. fet. iii 
iiii. et fat)t)o flant comemo. fe 
tia t). Oe t)itgi. fec t)i. lie mat 
t^tit)9 C Drtica fcfia oe fcto 
can|)co at)tiate cum memo. De 
Dftica et De ttinitate cii mrfl^a 
DfiicaU in capo. jFetia ri. et D. 
fiant commemo. jFetia. iiiDe 
fancto congano. fetia iiiu De 
Ditgi. flnDoca et fincana ix, 
lec. fetia Di. De fancto micf)ae 
!e. ^at)t)ato De fancto tegu^ 
lo nifl facte fuetint r QuaD^a 
gefima Dt^ in JBE et Diffetat 
colmanu!8i f ii. fetia et)Doma. 
fc5e C Dfiica. iii. De fScto lu 
ca et tantii memo. De biflo^ia ottobii^ SoL xmiii 

et milTa tinicalis! i cjpo jFef it quarta ne fancta maria jFef 

De facto colmano epo» fef ♦ iii* quita oe fancto micftaele. fec 

tji et fabtJo fiat comemo fec. t)i De fancto colmanno et fi 

iiiU oe t)irgi et teria ti. in cra= ant meOie lectio* oe fanfto re 

flino oe tJirgi. oe fancto mii gulo nifi facte fuerit i xl titl 

no abfiate ir lec C ^itica iiii ^ab. oe apo» $ euage. mi^ oup 

te fancto mernoco epo et tin C Dnica iiii tota catetur bp 

memo. oe Ofiica et oe trinita» floiia et in lauoib^ omnesi ni 

cum memo in pjimiis ne mar, catur afie. iTeria ii iiii et tJi fi 

et meoie lec. milTa onicalis in ant pmemo feria iii oe tiirgi 

capitulo jFeria ii. te fcto bea t) oe fafto muoo atitjate fad. 

no. feria iii. oe feria et miflfa tt fftd mernoco meti l oe m? 

De t)i0ilia. feria iiii. tie apfo. C SDitica t3 De ffto beano ejpo 

feria t). De tJirgi. feria t)i* De fa et tin meo et De Diiica et oe tri 

cto talaricano ^abbo oe fa- nitate et milTa titticali i capfo 

cta begfta t)irgine cii meDii0 JFeria ii catetur ©ia ferialia 

iec. ne fancto quintino mar. et milTa De t)ig:ilia JFeria iii oe 

fcfie t)efpere eriit Oe folenita apfo feria iiii oe ffta feennera 

te oim fanctoi? Littera Oiii' tJirgi. jFeria t3 oe fanfto tala 

cali 6; tota cantet J)iflo?ia ricano feria t)i De t)eg6a i3gi. 

matp et fefia fancto^tt ma^ et mei) iec. De martp fai)i)ato 

cbani et conualli Differatur De folennitate oium fanfto? 

feriaii Defanctomicbaeie.fe LraDiiicaliE incboeturj)? 

ria iiU De fcto ieronimo feria fio^ia cum memo fut) filencio 

iiii oe fcto remigio. fef . t). De p^opter fefium fancti micijae 

fcto macl)ano et mefi lecf . De li0 et milTa l)fiicalii5 Oicetur i 

mar. feria t)i De fcto couallo capfo. jFef . ii De fanfto ieroni 

epo ^at)t)o De fcto francifco mo feria iii De fanfto remigio 

nulle fic ip {)ac et)Do. fiat pme feria D et fat)t)ato fiant pme 

C 21>iiica ii. tota cantet f)iflo mo Di De fancto francifco co= 

31n lauDi. t)na an. jFef . iU iiU felTo^e. C 2Diiica iu tota cate 

et Di. fiat pmeo. fef ♦ iiih De i^g tur Jpfloiia feD cum memo $ 

fef . D. De mar. %atb6 De fcto meDie iectioeis; De fancta fiDe 

canpco C Diiica iit tota fifr Dirgi. JFeria. ii t). ^ fat)t)o fiat 

catetur l)iflo. jFef . iu De ^cto pmemo. fef iii De ^gi triDua* 

congano et in iii. feria De Dir na. jFef iiii De m?, jFeria. Di. 

gi. fincana et finDoca. jFeria De fancto canpco at)t)ate ir. f 

mii Dnica p?ima 

C ^nitdi. iiu ne f. cogano ab. t3i. et fabtio fiat pmeo. JFec. tJ 

ir. f. cu meo ue uo. ettje trini. De Cfto fraciCco. cofeObie. ir. fc 

ac milTa no- 1 cpf o $ ijcef. fcfie CDnica. ii. tota catef bpfio. 

tjef. erut ne i^gi. finnoca $ fin et tin meo tie m?. jFec. ii. ne. f . 

cana cu pleno feruicio i* it fec triHuana i3gi. JFec. iii. ne mi?. 

cii meo, $ mefi. f ♦ ue mi?. iFef . JFer. iiii u t). fiat pmeo jFef . t)i 

iii.^faiJ.fiatpmeo.JFef.iiii.ne nefftocanpcofafi^nefftocoga 

ffto micftaeli. jFef.n.ne.f.col^ no $ fef. iJginifferat i fef ii fe 

mano. ntj. in ©[• JFef . ni. ne quetis efid C Diiica. iii. tota 

apfo et euangelifie min^ nup. catet bpflo. i lau. oe^. a. nicat 

C Ditica. iiii. tota catet biflo. cu meo <$ mefi f ne ffto. jFef . ii 

i lau. nna ttn. a. jFef ♦ ii. ne iJg. ne fftis fincana $ finnoca iigi 

jFef . iil neffto miino al), jFef . JFef iii. ne ffto micfjaeli $ feftu 

iiii. $ tj. fiat pmeo. jFef . ni. et ffti colmani niffert i craftinu 

fab ne fftis mernoco^ tieano fftiluceeua.qe.ni.fef.ei^eiiD 

nt fupia et ieiu. apfo? innice JFef . iiii. ne ffto regulo nifi fa 

nu eft populo i falj. C Dftica ftefue.lqnia.ntl. jFef.n.ne.f. 

tj. tota catetur fjpfio. in laufi. luca fati ne ffta maria C ^o. 

oes a nicatur fctle nefpe eriit iiii* ne ^gi. cii meo ne no» ^ ne 

ne apf cii pleno feruicio i cra trini. ^ miffa no. i capfo* JFef . 

llino. jFef . iii. ne ffta feennera iU ne ffto miino aij, jFef . iii. et 

iiii. ne fafto talaricano. tJ. ne iiii* fiatpmeo.JFef.tJ.ettJi.ne 

ffta Ijegija tigi. tJi. ne folenita fftis mernoco <$ ijeano fatj. ne 

te oium fftoi? faljtjo nepmeo. fef et nicant. ii. JSria ferialia. 

aiai? et eo nie an matu. ne ffta C Dfiica. tJ. ne fefio apf oi? et 

maria fiet memoiia ne mar^ ttn meo ne no. t ne trini. futj 

If a niticali. tJltimo fep* filecio <$ nulla ^jceflxo f? miflTa 

tetJiis in nie fafti iero. incljoe no. nicet i capfo cii meo tin ne 

tur teflo. cii meo. futj filecio trini. jFef ii. ne fca feenera ;dgi 

fen foleniter ne ffto micbaele jFeria. iii. ne fafto talaricano. 

fctie tjefpe eriit ne ffto iero* cii JFef . iiii, ne fanfta teglja i3gi. 

meo. ne ffto remigio $ cii ple^ JFef . tj ne folenita. otu^ fftoi? 

no feruicio t craflino $ ne no. jFef . tji. ne pmeo aia?. fatJtJo. 

tt ne trini. fifr p^iuatim. jFef . ne ^gi. tjepa et maura pluri^ 

ii. ne ffto remigio. jFef . iiiU ne mai? tJirgi. et feflu? fanfti en 

ffto couallo eo qp traflatii fue glacii niffertur in fecunnam 

rit in fjpflo. p^ecenete. jFef .iii feriam fequentis etjnomane. octotJ?is iFo. mt) 

C 2^nka p?ima pofl. tj. feale ^nfC factum efl poflf per 

Das oftotjRS. ao tiefijas. an VjL cuflit aleraoer pbilippi 

TBnDift^ai. 3ipfu. Cprm, laft rer maceDo qui piim^ regna 

Dift^ oe^. \Bc Cua efl potecia uitingrecia: egrelTusDeterra 

W^' © lur. ij. Oefptina oco cetjjim. Dacium regem perfa- 

an ^Daperiat Dns coi tieflru rum et meooi? et coflituit pie 

in lege fua et in p^ecepti^ fuis lia multa : et oium obtinuit 

et faciat pace» ps ^agnificat municiones: et interfecit re* 

©e fequetes ae feruiut bpflo. ges terre et pertrafiit tJfq^ an 

^Daperiat in fabbato ao tief fines terre. B aDajpiat Dtts 

(poiu catatitur fuper. q^agt m \)tm in lep fua et in pie* 

tjcl ao meo. De Dfuca quanDo ceptisfuis: et faciatpacem in 

Dc fcflo. ir. lec. fit fcruiciu. an. Diefi^ tjfis. CoceDat t30tiis fa 

Da pace Dfie i Diefius noflris lute u reDimat tios a malis, li 

qi no efl alius qui pugnet 4) CrauDiat Drii5 ocones tjcas f 

notiis nifi tn Deus nofler» ps recofilietur t^obis : nec tios De 

^agt, hn Cua efl potencia ferat i tpe malo.CoceDat. f . ii 

tuu regnu Dtie tu es fup oes GLt fpolia muItituDinis gen 

gentes Da pacem Dtte in Dieb^ cium cepit et filuit terra in co 

noflris. alfa. ps. a^agt» an. fpeftueius.CtcogregauitDir 

accingimini filii potentej et tute et erercitum foitem ni- 

eflote parati in p^elio qin me mis : et eraltatu et eleuatii efl 

lius efl nodis! moii in bello $ coi ei^. Ct olJtinuit regiones 

tJiDere mala gentis noflre et geciu $ tpianos: $ fafti fitt il 

fctoi? ficut fuerit tiolittas i ce li in triljutum. Ct pofl tec De 

lo fic fiat, fiG ^agnificat an ciDit in lectu: et cognouit qi 

CrauDiat Dfts ocones Dcas moieretur. l> CrauDiat Diis 

et recofilietur t^otiis nec t)os ofones tieflrajQi et reconfilie^ 

Deferat in tepo^e malo Domi tur tjoliis: nec Dos Deferatin 

nus Deus nf. ps. a^agnificat tepo^e malo. DitsDeus nf. ti 

an mat, muitato, aoaperiat aoaperiat Diis coitjeflrii i le 

Diis m tjeflrum in lege fua. gefua: et in piecepti0 fuis et 

Ct in pieceptisi fuis! et faciat faciat pacem. 2Dii0. ii cctio, iii 

pace. ps. Uzfi. ipac Die icipiat GCt tiocauit puero0 fuosi no 

litier macljati, <$ legat Dft^ aD ftilesi qui fecum erant nutriti 

pma Do. pofl. t3. kL noueti|is a iuuentute fua: t Diuifit illis 

quanDo De tpali agitur. ile. i, regnii fuii cum aD6uc ttiueret Dnica. i octob^is 

(Bt regnauit aleranoer anniis €t honm Wm el! Cermo in 

nuooecim $ moituus ell. (Bt oculiis eoium et oeftinauerut 

otitinuerut pueri tim regnu aliqui oe populo: et abierut 

t3nufquifq5 in loco fuo, i^m. an regem et tenit ilU^ pote= 

Cua efl potecia tuum regnii fiatem nt facerent iufticiam 

nomine tu es fuper omnes ge gencium* Bn\ 3lntpetum ini 

te.0, Da pacem nomine in nie micoiu? ne timueritis memo 

tiuis noflris, li Creato? oium tesi eftote quomono Calui fa- 

ne^ terridilis et foitis iuftus fti funt patres noftri. Ct nuc 

et mifericois. Da pacem. <^lo clamemus in celum et mifere 

riapatri.Dapace. iLeftio.uii tiitur noftri neus nofter. \j"^ 

e;t impofuerunt fitii omnes Q^ementote mirabilium m% 

npanemata poft mo^tem ei^: que fecit pftaraoni $ erercitui 

et ftiii eo^um poft eos annis ei^ i mari rub^o. <Bt nuc. f . nt 

multi0: et multiplicata funt j6Ct enificauerunt gpmnafiii 

mala in terra. OBt eriit er eig in ijierofolpmis fecunnum le 

ranir peccati mtiocbm illu- ges nacionum: et fecerunt U 

ftris filiu0 antiocfti m fue= i)ip?epucia:etrecefl*eruntate 

rat rome otifes: u regnauit in ftameto fancto. OBt iuncti fut 

anno centefimo tricefimo et nacionitjus: et nenunnati fiit 

feptimo regni grecoium* B. tJt facerent malum. OBt para 

Cogregati fiit inimici noftri: tum eft regnum in confpectu 

et glo^iantur in nirtute fua antiocbi et cepit pugnare in 

contere fo^tituninem illo^uf terra egppti tJt regnaret fujp 

nomine et nifperge illos. Ot nuo regna. Ct intrauit antio 

cognofcant quia no eft aliusi c6u0 in egpptum in multitu 

Qui pugnet p^o noijiis! nifi tu nine graui: in curribus etele 

neus noften u.Difperge illois; pbantig et eqiuitiijug et copio 

in tjirtute tua et neftrue eo0 p fa nauiii multitunine ia iRe 

tecto? nofter niie. Ot iLcto. n fulfit fol in clipeois aureos et 

Xn nielJU0 illis : erierunt er tefplenuerunt montes aii eis; 

ifrael filii iniqui et fuaferunt Ct fo^tituno gecium nifljfpa 

multis nicentes* Camus $ ni ta eft. tj. Crat enim erercitus 

fponamus teftamentum cum magn^ naine et app^opiauit 

gentitius que circa no0 funt iunais $ erercitus tin^ in p^e- 

quia er quo receflDtmus atj m lium» Ct fo^tituno (^fia. Ct. 

inuenerunt nojs multa mala 3ln. iii. noft. i^ flD^nauerunt Dnica. ii, octo&?i6 iFo» xxx\)U 

facie tepli co?oni0 aurcis et t5o?o maritali lugetiat Ct co 

nenicauerunt altare Oito» (Bt mota e terra fujp fiabitate^ i 

facta eli leticia magna t ppfo ea: $ t)niuerfa Dom^ iacol) in 

^- Snftpmnis et cofelltonib^ Duit cofufione» (Bt poll nuos 

tJiilJicebat Ditm. dBt* iilm. 3in anos mifit rer piicipe tritJUto 

|)pmni0 et cofeflionitJ^ tititiice rit i ciuitates iuoa : $ t)enit bie 

tiant Dttm, i£i.m magna fecit rufale cit turt)a multa et ma 

in ifrael et Dittoiia Deoit illis gna et locut^ efl ao eos t)er5a 

titt0 omp0, Dinaueriit fa= pacifica i oolo $ creDioert €t 

cie tepli co?oni0 aurei0 et oe irruit fujp ciuitate repete: <$u 

Dicauerunt altare oito* IXui. cufltt ea plaga magna: ^sot 

B. feriale. Cogregate fitt ge- Dit populit multum zx ifrael 

te0 i multituoine t)t Dimicet OBt accepit fpolia ciuitati0 et 

cotra no0. (Bt igno?amu0 ifi fucceoiteamigni: f Deflrurit 

agere Defieam^. Dtte Deu0 aD Domo0 tim et muro0 tim et 

tefunt ocuUnolirinejpeam^ captiua^ Durit muliere0 et 

U. ^n fci0 que cogitat i no0 nato0, tDftica. ii, itectio j^ma 

QuomoDo poterimu0 fubfifle iQT^ fcripfit rer mtiocp 

re ante facie illoi? nifi tu aD- vjL Di regno fuo DfelTet oi0 

iuue0 no0. (2Bt. B-m. Dirit iu ppf0 Dn^. (Bt reliqueriit Dnuf 

Da0 fpmoni fratri fuo elige ti quifq^ lege fua $ pfeferut oe0 

bi Diro0 et tjaDe libera fra= gete0 fcfim tiftit regi0 atiocftt 

tre0 tuo0 in galilea. €go aitt (Bt multi er ifrf cofeferCtt ei: f 

et ionatl)a0 frater meu0 ibi'- facrificauerttt pDoli0 ^ coin? 

mu0 i galaDit()im. ^icut fue quinauerutfafjfiatu. Cu. t, H 

rit t)olitta0 in celo fic fiat. li. GCt muliere0 riue circunciDe 

(Bt nunc clamemu0 in celum ftat filio0 fuo0 truciDaftatut 

et mifere{)itur noflri. ^icut. fcfim iuflfum regi0 antioclji t 

C itectiones per cbDomaDa. fufpenDeftat puero0 a ceruici 

eC factu0 eft planetu0 bm: <$ eo0 4 circuciDei)at eo0 

magnu0 in ifrael $ in oi truciDafiat. OBt multi De ppf o 

loco eo^um : et ingemuerunt tfrf DifiSnierttt apuD fe Dt no 

Piincipe0 et facerDote0 imt' maDucaret immitDa et elege 

ne0 et Dirgine0 infirmati fitt ritt magi0 mo^i $ cit)i0 coin. 

et fpecio(ita0 mulierit immu^ quinari immunDi0. Lcto. iit 

tata eft. 2Di0 maritu0 fitpfit In Dieii^ illi^ ^urrerit ma 

lametum: etquefeDebant in tatbia^ filiu0 iol)ani0 filii Dnica. ii et iii. ottobii^ 

fgmeonfe facertios tx filii& cf)0 obeliiut t)t OifceOat Dnuf 

ioarim al) bierufale: et confe quifq^ a feruitute legis pa= 

nitin monte moOin: et iabt- trum fuo^u $ confenciat ma 

iiat filios QuinQ5 iobannem Dati0 eius €qo et filii mei et 

Qui cognominabat gaDDiiei $ fratre^ mei ot)eniemu$ legi 

fpmone ^ cognomlatjat tija patrum nofiroi? p^opicius 

a $ iuoa k nocatiatmaciiatie^ no&i$ fit neug non ea nobijoi 

et elea^aru qux tjocatiat aba titile reliuQuere lege et iulii^ 

ron et ionatba? Qui nocatur cia$ nei. €t m celTauit Ioqui 

6Ct fcioit ma (app6u0, f. iiii nerfta ftec: accellxt Quioa iu^ 

tatj)ia0 et filii tim nellimen teugi in omniu oculis facrifi 

tafua: et operueriit fe ciliciis; care iooli^ fup ara in ciuita 

planreruntq^ t)aIDe et nene- te monin fc5m iuflum regiis 

runt illuc Qui mifit erant a re €t t)iDit matatl)ia0 et noluit 

ge antbioco t)t cogeret eoiS ^ et contremuerunt rene^ tim 

fugerant in ciuitate moDin i et accenfus eft furo? ei^ fc5m 

molare et acceoere tlbura: et iut^itiu Iegi0: et infilien^ tru 

a lege nei fui nifceoere llc. ti cioauit eu fuper ara. ^en et 

G;t multi er ifrael confenci- t)irum Que miferat rer antio 

entes accefferut aii eos f? ma cbus Qui cogeliat immolare 

tatiim et filii tim confiater occinit in illo tepo^e et aram 

fteterunt, OBt refponoetes U Defirurit C Dnica. iii, iiec. i. 

Qui mifli erant a rege antio- ^^VC erclamauit t)oce ma 

cbo : nirerut matatl)ie ip^in^ \3L ^^^ matatbia^ in ciui^ 

cepjB! et clariflimu0 et magn^ tate Hicenist £Dis Qui ^elum le 

es in liac ciuitate et o^nat^ fi gis l^abet ftatuens teflametii 

lii? et fratrit)U0 Lectio ferta ereat pofl me (Bt fugit ipfe et 

Gltgo accene mioi et fac iuf filii eius in montes <$ reliQue 

fum regi0« ficut fecerut om- runt Quecunqj J)at)el)at in ci- 

nesi gentes: et tJiri iuna: f Qui GCt circuiuit ma {mtm. fc. ii 

temanferunt in tierufalem tatbias! et filii tim tt amici: 

et erijs tu et filii tui inter ami et neflrurerut aras: et circun 

cos regijs et amplificat^ arge cinerunt pueros incircunci- 

to et auro, iLectiocsp Setino* fos QuotQuot inueneriit in fi 

jnrc refponnit matatti^ nibm ifrael in foititunine: ^ 

\3L ^^ ^f ^i^i^ magna tjoce jfifecuti ffit filios fuperl)ie et 

€t fi omes gete$ regi antio j)fperatu e opus manuii eoi^ Dnica iii, et iiii, octobiis SoL mtJii 

GCt appiopinquaue^ Lc. lii. iz loiitm ficut gpgas et fuc= 

tunt Dies matatbie mo?ieDi: cinrit iz arma tiellica fua in p 

tiirit filii0 fui0 Jl5unc confo? liis et pioteg:el)at caftra gla= 

tata eft fuperbia et caliigacio Dio fuo ^imills fact^ leoni 

et tempusi euerfionis et ira i in operibusfuis!: et ficut catu 

tiignacioni0. Oos ergo filii lu0 leoniis rugiens in t)ena= 

emulato?e0 eftote legis et tia cione fua <Bt fiamliulauit ci= 

te animasf tjefiras p?o telJa^ uitates iiioz et peroinit omes 

mento patrii et tJiriliter agi impiosereis: et auertit iram 

Q uia cum (te in lege. l iiii^ ab ifrael : et noiat^ eft t)f(5 an 

feceritis qfi t^oftis p^eceptum nouiflimii terre: et congrega 

efl a Diio neo tjco in ipfo glo uit pereuntes (ZBt congrega- 

tiofi eriti0 Ccce fpmo frater nit appoUoniu0 gentes: et a 

tjefier fcio qp tiir cofilii c ipm famaria tjirtute multa ^ ma 

aunitefemjp: $ipfet3oMj5erit gna an Ijellanii cotra ifraeL 

6[t iuDa0 ma= (pater. L,d. C Dommica quarta Lcto i. 

thahtm fo|ti0 tJirib^ a imz ^QTt cognouit iutia? et er 

tute fua p?icep0 milicie fit t30 VjL"t oduiam ei : et jpcuflit 

tiig: etipCe agetpopulifjellii: et occiDit eu: etcecineriit tml 

et atiDucetis ati t3O0 oe0 fa= nerati multi et reliqui fuge= 

ctoie0 legi0 et tJintiicate tiin tunt et accepit fpolia eo?um 

tiictam popuU tieflri Lcto tii et glatiiii appoUomi atifiuUt 

GCt ftenetiirit eo0 et appofi'^ iutia^: et eratpugnan^ in eo 

tu0 efl aD patre0 fuo0 et Defii omnil3U0 tiiebu0. Lcctio ii. 

ctu0 eft centefimo quaD^age- G[t auDiuit feron p?incep0 

fimo ferto anno : et fepuUu0 erercitu0 fpiie ^ congrega- 

eft in fepulcf)ii0 patrii fuo^ii uit iutia0 congregacione: et 

in monin: et planreriit eum ecclefia fitieliu fecii (j ait. f. in 

oe0 ifrf plaftu magno. lec. jp yraciam micfti nomen $ glo 

/^C furrerit i\X' (eftooma tiaftoi in tegno: et DeiieUaiJO 

VJL ^^s! qui tjocatut macfia iuDam et eo0 qui cum eo fiit : 

iieu0 fiUu0 ei9 p?o eo: $ aDiu quifpetniitt)etl)iitegi0. r. iiii 

uatiant eu oe0 ftatte0 ei^ et GCt ^riuit iuDa0 olmiam illi 

tmiuetfi qui fe coniunretant cum pauci0 Ot autem tJiDe^ 

patti eiu0 et p?eUaljaf pieUii tunt eretcitum tjeniente fitii 

iftael cii leticia. Ct Dilatauit ofiuia Diretunt iuDe IXuomo 

glo^iam populo fuo: et iDuit potetimu0 pauci pugnate c6 

BC IL Dnica. t). tra multitutimem tantam ct 
tam foitemf €t nos fatigati 
fumu0 ieiunioftouie. Lccrio. t) 
^t ait iuoas : jFacile eft coclu 
tii multos in manilj^ paucoi? 
no elJ nifferecia i cotpectu Dei 
celi litietare in multig aut in 
paucis: q? no in multituoine 
erercituis tJictoiia tieUi fed De 
celo fo^tituDo ei! t)O0 autem 
ne timueritisf» ^u. tcctio. t)i 
pCt aut ceflfauit loqui fubito 
in eo0 infiluit (Bt cotrit^ ed fe 
ron : t erercit^ eiU0 i confpeftu 
ipfi^, (Bt cecioit timo^iune ac 
fcm tP ^ foitituDo fujB oeis ge 
te^qeraticircuitueoi? f.jp.cb 
^C jpuenit an rege no- 
^me ei^ ^ne jpliigiuoe nar 
raMt"oe0 getes» 23t auoiuit 
rer atiocfiuis fermone^ ifios: 
iratu0 eft aio : ot mifit $ cogre 
gauit erercitu tmiuerfi regni 
fui calira fo?cia tialtie $ ape- 
ruit erariii fuii $ DeOit flipe* 
Hia erercitui i anii, OEt maDa 
uit iUi0t)t eflTet parati an oia 
et co0itauit ire i jpiiDe <$ acci^ 
pere tritiuta regionii ot cogre 
gare argetii multii: $ reUquit 
Ipfia noIiUe ue genere regaU 
fujB negocia regia: <$ t)t nutri 
ret atiocliii fiUii fuii oonec reOi 
ret. (Bt tranitiit ei nimitiiii er 
ercitii $ elepjates: $ madauit 
ei tie oiti9 q tioletiat: $tie itia 
tiitatitiug iuoeam u Iiiertm et 
tit mitteret ati eo0 ejcercitum et ati conterenoam t ertirpa 
nam tiirtutem ifrael $ reliqui 
a0 liierufalem et auferetiam 
memoiia eoi? tie loco et tit c6 
fiitueret bitato^eg fiUo0 aUe= 
nigenas in oitiu0 finitiug eo= 
rum et foite niftritiueret ter^ 
ram eoi?» Dnlca. ti. 1x6 pma. 
(T^^ elegit \^M% ptolo* 
VX^^" ^^^" tio^imini d ni* 
canoie et go?giam tiiros po* 
tentes er amicig regis : t mifit 
cum ei0 quaD^aginta miUa tJi 
roium etfepte mUia equitum 
t)t iret in terra iuoa et Oifjgtie 
ret ea fcfim tiertiii regi^. f. u. 
gCt tiitiit iutiag $ fratre^ ei^ 
qi multiplicata fiit mala i ter 
ra f erercit^ appUcatiat ati fi* 
ne0 eo^ $ ieiunauerat (j itiuef t 
fe cUicii0 : ij ciner e pofueriit in 
capitefuo: t fcioeriit tiefiime 
ta fua et clamaueriit tioce ma 
gnaiceliitiiceteg.Cu. ttom 
Q,uiD faciemus \^\% et quo 
eo0 Ducem^ i» OBcce nacioes c6 
ueneriit aouerfii no0: titno0 
DifperDant. €.w im que cogi 
tant in no0 quomotio poteri 
mu0 futififtere ante facie0 U- 
lo? niii tu atiiuue0 no0. t. \\\\ 
6Ct aUiutia0: accingimini f 
eftote ftlU potete0 et eftote pa 
rati mane t)t pugneti0 atiuer 
fu0 nacione0 l)a0 que couene- 
runt OifperDere no0 et fanfta 
noftra. IXin meliu0 eft notii0 
mo?i in tiello: $t)itiere mala octobiis JFo, xxx\)iiL 

Qtnti^ noflte et factoium f . t) fta eft Calus magna i M i Die 

Jgf icut fuerit tjoluntas in ce- illa Dirit aute iutias an fra^ 

lo : Ut fiat OBt cu^ tiie0 factus tre0 zim €cce cotriti funt ini 

elTet tJioerunt cadra gencium mici nofiri. afcentiamu0 mii 

tjalitia $ loiicatos $ equitat^ oare facta et renouare: et ob 

in circuitu eoium: et U tiocti tulerunt facrificium fecuntiii 

Pielio €t ait iutiag tiiris qui legem fujp altare olocauSoi? 

fecum erat Bz timueritis tiir nouii quoD fecerat <Bt ceciDit 

tutem illo^um et impetum eo 010 pplg in facie et atio^aue^ 

rum ne foimitietig. ^emen^^ runt et tritiirerut in celum eu 

tote Quomooo falui facti fut (ini jpfperauit eos (Bt fecerut 

pre0 nolJri i mari rud^o f tii Detiicacione altaris tiieti^ ofto 

GCt nunc clamemus in celu? et olituleriit olocaufla cii leti 

et mifereditur noliri tieu0 <Bt cia $ falutaria lautiis ij o?na 

memo? erit teftamenti patrii ueriit facie tepli co^onig au* 

noliroi? : et conteret erercitu? rei0 u tietiicauert poitas $ fa 

iOum ante facie noHra ftotiie fta eft leticia magna i ppfo $ 

etfcietoe0g:ete0:q[?efitieu!8i auerfii efl oppioW geciii. 

Qui retiimat et lilieret ifrael Eegula 4) lipfioiia Oitii Ditm 

Hectiones per etmomatiam. ilfatiiiicali. jg;aiii.fealetia!5 

eCIeuauerunt alienige nouetJ^is; tefto^ia incf)oetur 

ne oculos fuos et tiioe^ cii meo aD tct^m t)$ in tiie fa 

runt eo0 tienienteg er atiuer* fto. apfoi? in Iau6 oes an tiica 

fo : et erierunt tie caiiris i pie tur et feftii ffti feenere ^gi Oif 

lium. <Bt tuM cecinerunt fii 4 feratur t).(5 in tiigilia fancti 

erant cum iuoa: et congrefli martini jppter alia fefla iter 

funt et contrite funt gentes : $ meoia. jFef ii De Ifto talatica-' 

fugeriit in capum nouiflimii no. jTef iii. He ffto tiegffja IJgi. 

et cecioerunt er illis tJfcg aD jFef iiii tie oitiu0 f actig. jiFef tJ 

tria milia tJiro?. OEt reuerfus De pmeo. aiai? JFef tJi tie ^gi. 

efl iuoas et erercitusi zin^i ati tiepa $ maura $ fati tie ffto en 

fpolia cafiroi? et acceperiit au glacio et fic nulle e Jac etitio. 

rum multum et argentum et fiat pmeo ne in icerto fefia fa 

{liacpntii et purpura marina ctoium atifq? tilla pmemo. He 

et opes magnas; $ puerli bpm anno in annum tjagarentut 

num canetiant et tieneoicetiat C 2:>o ii. tota catef ftpfio. jFef 

in celum tieum qm tionus efl ii. tie ffto leonarDo. JFef iii De 

qtiiifeculummiaeiuis!. (ZEtfa fafto tJtJiltj^oitio mat. jFetia 

fi ii 2Dnica qumta 

iiil tt fafto moioco epo. iFec C 2Dnica ti tota catet Jjpfto. 

D. oe ffto geruaoio pfeflfoie et piime tiefpere erut oe fancta 

mea lect ne fancto tfteoooio featberina f^ cu meo oe oo» cu 

m?. jFec tJi oe fanfta Itennera Jjac an. £vui celoi?» oco €xtita 

i5gi. fab Oe ffto martino quo- qs ac eciam cu memo (j me5. 

tioie per oft. fiet meo oe fafto lec. oe ffto linopapa cu euagie. 

martino ao matu. et ao tjel. €n futJleualTet iefu0. (j ir. R. 

et ecia mefi lec nifi i oie fanfti ^ume trinitati i lau. ocs an 

macbarii quo Oie nulla fiet oe Oicatur. iFer. ii ue fanfta me= 

eo meo in auOiecia nec in oo. oana tiirgi. JFer. iii. oe fancta 

et fit nulla pmeo. C Ditica maria. jFer. iiii oe fafto fatur 

iii. Oe ffto macftario mai^ oup nino cCi nofturno p^opter tJi^ 

et nicftil oe ofiica p^eter meo. gilia. jFef . tJ oe fanfto ano?ea 

fub filecio et feflu fafti leuini fer t)i oe ffto eligio epo iabbo 

Differtur tifq^ in tJigilia p^efe He fafto etfternano eppfcopo. 

tacionis marie. jFef . ii. oe ffto ilf a oiiicali. ^ tota catetur 

iJ^icio et feflii fanfti oeuinici Jpllo u feliii fci talaricani oif 

pfef. Differat tiftp in tiigiliam fert t3f^ ao craflinu ffti leo^ 

liatfrerine. jFef iii. tie ffto mo= naroi. JFef ii iii iiii $ ti oe fan 

oano epo. jFef. iiit ne ffto ma ctis et pmeo. aiai? fef tji oe fa 

cutf)0. jFef . t) Oe ffta margare cto englacio fat). t)t OictCi efl 

ta regina fcocie. jFef . t)i. oe fa ne fcto talaricano et fic nul^ 

fto aniano epo falitio oe fafto la erit pmeo f)eate marie t)ir 

fergufiano epo per tota f)ac ginis oti caufa fuperius i jg. 

etJOo. fiant mefi lect» tje octa. erpieflata no oljflate ecia re^ 

fanfti martini et in ecclefia. gula oe pmemo» lieate marie 

aijerljoneii. tie oft. ffti macSa tJirginig et fefli loci femel in 

rii C 2:>tiica iiiU to ta catetur quali. etJOo. C 2:>iiica. ii, Ue f a 

Ijpflo. et feflu meoane t)irgi$ fto leonamo et tantii meo oe 

oifferat t)fq^ in craflinu^ lini Oo. $ oe trinitate cu miffa Oo. 

pape« jFef . ii oe fanfto leuino in capfo et feflti ffti tJtJillJ^o^ 

p?i^ tranflato. jFef . iii ue pnta Oi eo oie cotigete niffertur in 

cione marie. jFef . iiil ne fafta craflinu fef iii oe ffto moioco 

cecilia tJirgi. jFef . tj. Oefancto fef iiii De ffto geruaoio fef . tJ. 

clemente. jFeria tJi. oe fancta ne ffta maria fef tJi. Oe fancto 

maria fatjliato tie fanfta fea= martino fafjlio ne fanfto ma 

tljerina iJirgine minus oup cljario et leuinus oiffert t)fq? octot)2i0: JFo, xxxix 

in tJigiUa ffte featberine iJgi. mattini C Dominica ii. to 

CSDriica iii ne^fto ti^icio et ta cantetur tpftoiia in lauoi 

meo tm oe oo et oe trini cum bm omnes; an oicatur fec ii, 

miflfa 00 in capfo et ao milTa oe fcto mo^oco. JFe, iii, oe ffto 

oe Oie fiet meo tie oct et oe oi o:eruaiiio feria iiii oe fancto 

bm fanftisf ^ fellu fancti Dmi miibiom jferia ti oe fafto 

nici eo anno oino p?etermit= martino feria t)i Oe fafto ma 

tatur nifi in eccfia Oe eo oeoi cftario et fettu fanfti leuini Oif 

cata in qua totii feruiciii erit fertur tJfq^ in Oie grifogoni 

tie ffto oeuinico $ nicjjil oe fa fabfjato oe fanfto b?icio et oif 

cto biitio, jFec ii iii iiii ti t)i et fertur Deuinicus \Mc^ in crafti 

faiJtio oe fftis t)t in fealeoario nu fafte featberine. C Dtiica 

notantur et nulla comemo. iii, oe fanfto mooano et tatu 

C Dfiica. iiii, tota catetur fj^ meo. ne oiiica et De trinitate 

fto^ia in lauoitiu.s oes aiie oi et milTa oo» in capfo per tota 

cantur tjt^ i. jgi, reliqua oia tbho, fietferuiciii oefanftistJt 

erpleatur notatum eft. jFer. ii in fealenoario faftljato oe fan 

oe p^efentacione fteate marie fta maria C Dtiica iiii Oe p^e 

jFer. iii, oe ffta cecilia fef iiiiDz fentacione fjeate marie tJirgi 

ffto clemete. fef tj oe fanfto le nis memo. Oe oo piiuatim et 

uino martp. eo ip fuperi^ oif milTaliiiicaUis Oicetur in quat 

fertur feria tji oe fanfta featfie ta feria. iFeria ii oe cecilia tJit 

rina fabtjato fiet pmeo beate gi. iFetia iii oe fancto clemen 

matie et tantum meo oe ffto te fef iiii oe (fto leuino fetia tJ 

lino papa et mattp. ilitteta oe ffta featjjetia fef tJi De ffto 

tjominicali. (X tota catetut oeuinico fafj De fanfta matia 

fjpftoiia et fiet meo et meoie ilf a OiiicaU. D. kl nouetj|i0 

lec oe fanfto quintino et fellii tie folennitate oium (fto^u et 

tjegbe tJitgis eo anno omni incjjoetut {jpfloiia cii memo. 

no pietetmittatut fetia u De piiuatim» JFetia. ii, tie pmeo. 

omnitjus fanctig fef iii tie co aiai?. jFef . iii. tie tJitginitJU.0. 

memo. animatuf fetia iiii De jFetia. iiii, tie f acto englacio. 

tjitgi. fetia t) tie fanfto engla quinta oe fanfta matia. jFe- 

cio atitiate fetia tJi tie ffta ma tia ferta tie fanfto leonattJo 

tia fatjtjato tie fancto leonat et fatjtiato tie fanfto tJtJiltJ^o? 

00 et feftu fanfti t)tJiItj?o?tJi Do eppfcopo et mi;j C Domi 

Oiffettut tjf(0 in tjigilia fanfti nica. ii tie fancto moioco gt ta Dnica quinta tum memo Demartp.tieliriica 
et De ttinita, et uiffert feftum 
geruanii in crallinu. feria, iii 
ne Ccta maria feria iiil De (a 
cto martino feria ti De fcto 
macbario et feftu fancti leui 
ni eo anno p^etermittat ^pc 
alia felia itermeuia, feria tii. 
De fancto iiiicio epo et feftu^ 
fancti tieuinici Diflrert tifq? in 
Oie grifopni ^a&tiato tie fa 
cto moDano. CDftica iii. tie 
fancto macbuto et tm memo 
ne tiiiica et ne trinita $ milTa 
Dnicalisi in capfo JFeria iu iii 
iiit <$ ti. tie Qt0 tit t l^aletiario 
ttotant feria tii. tie facta ma 
ria ^atibato tie pieCentacioe 
eiufOe CDfiica iiiu tota can 
tetur l)i(lo?ia 3In lautii. oes 
aite tiicant et feftit cecilie tJir 
0ini0 tiiffert tifq^ in craftinu 
featberine tJirgi. et erpleant 
oia De tiicta tifiica tJtl in jg; 
notat jFeria ii. tie fcto cleme 
te. fer iit tie fcto tieuinico epo 
fupia tranflato cit memo. et 
metiie lec. De mar. fef. iiii. tie 
fancta featfterina feria % De 
fancta ceciUa cit meo et meiH 
lec. De facto lino papa $ mar. 
ferta t)i. et fabbo fiant come. 
iLittera Diticali GC fc6o Die 
noueti^is! tota cantetur btao 
ria 3ln lauDi. oH atte Dicant 
et comme. aiarit Differtur tn 
crafiinum $ fefia fanctoium tia^e et maure et englacii ab 
tiatis Differant per oiDinem 
in iii* et iiii. fec. eiuftiem etiDo 
ma. teria t). De fancto leonar 
Do. feria t)i tie fcto titiilti^o^tio 
epo %)at)t)ato De fancto mo« 
roco epo et itc nuUa Uzt com 
memo De fancta maria ntc^ 
De fefto loct et fedum fanctt 
geruaoii oiffert in fcfiam fe- 
riam etiDomatie fequentig 
C Ditica fcfia tota cantetur 
Woiia cum memo. tantft De 
fanfto tbeoDoio. 3ln latiDitJ^ 
omnes afte Dicant iFeria ii. 
De fancto geruaDio. feria itt. 
De fancto martino. feria iiit* 
De fancto macbano et feHum 
fancti leuini eo anno pieter^ 
mittatur. feria D. De fancto 
tJiicio et feflum fancti Deuini 
ti Differtur in craliinum fan 
cte featberine tiirgi. feria Di. 
De fancto moDano ^atJtta^ 
to De fancto macduto epo. 
C^fticaterciaDefacta mar^ 
preta regina et ttn meo. me 
Die lec. De octa cum memo. De 
Ditica et De trinitate et miffa 
in capitu. JFeria fciia iii $ iiit 
De facti0 Dt in feallDario no 
tatur. feria D. De comemo tie- 
ate marie feria Di. De piefen^ 
tacione eiufDe ^atitiato De 
fancta cecilia Dirgine C ^ni 
ca iiii. De fancto clemete mar 
t^. cum memo De facto felict octoti?ts iFof.rl 

martp te Onica et oe tnnita tant C C>nica iiu De fancto 

te et milTa tnicalis i cpo jFec aniano cfi meo. et meoie lec. 

fctia t) et t)i. fiat comeo. feria ne fcto bugone et tin memo. 

iii. oe fancta featberina feria He oiiica et oe trinita. ^ miflTa 

tiii. De fancto oeuinico cu me Oo. in cpo jFeria. iU tie fancto 

mo. et meoie lec. oe fcto lino fergufiano epo. feria iii. oe fa 

martp. %)at)i)ato oe facto fa cta meDana tiirgi. feria. iiii. 

turnino cii noc. ppter tJigif. De fafto leuino mar pu0 traf 

Hittera oiiicali E "^» ^J^ ^^ "^^^^* ^^^* ^* ^^* ^^ ^^^^^ ^^ ^^^^ 

nmbiifi incljoet biOoiia cii tJtl.in.gTCSDrtica.iiii.tota 

memo. et mifla oiiica. in capi. cantetur5iI!o. 3in lauoi. oes 

et totum feruiciii erit oe fan afie oicant cii memo et meoie 

ctis tiepa et maura t)irg:init)9 lectioneis oe fancto grifogo^ 

et feflum fancti englacii oif^ no mar. cu euange. an. t col^ 

fertur in crafiinii cum plenq lecta tJtl in jgi jFeria. ii. Oe 

feruicio eiufoem in ii. feria fancta featfterina tJirgine. fer. 

feria iii. ue fancta maria. fef iii* De fancto Oeuinico ejpo et 

Quarta oe fcto leonaroo fef. confeflij^e p^ius traflato tJtg 

t). oe fcto t)t)iIt)ioiOo. fef . t)i. fef . iiii. et t). fiant comeo fef . 

He fancto mo?oco epo et fat)- t)i. tie fancto faturnino mar. 

fiato oe fancto geruaoio co- cii noctur. %ditb6 oe fcto an 

fefli). C Diiica fcfia tota can D?ea apfo maiujs oup. Jlitte^ 

tetur J)ifio?ia. Clioi ofim. 3ln ra Diiicali 0" poie nonas no 

lauoi. t)na aiia fcfie t)ef]pe ef t uemb^is tota catet biflo. 31n 

Oe (ancto martino cii pleno lauoi. oe$ aiie oicant JFeria 

feruicio eiuftie ! ii, feria JFef . fcHla Oe fcto leonaroo. fef iii. 

tercia oe icto macbano mai^ oe fcto t)t)ilt)?oDo epo n mar 

ouplejT t)t0. in jBL et feflu fa tp. fef . iiii. tie ffto moioco. fef 

cti leuini niff^ertur Dfq^ in t)i t). oe fio geruaoio ^af)t)6 Oe 

giliam piefentaciois btl ma fcta maria C 2Dtiica ii. nt fa 

rie. feria iiii. Oe fancto biitio cto martino min^ oup. $ tatii 

epo (j feflu fancti Deuinici Oif meo. Oe Oo. $ Oe trini. puatim 

fertur in craflinii fancte fea iFer ii. Oefctomacbario^fef. 

tberine t)irgi. fef . t). t)i. ^ fad- fcti leuini Difter. t)t5 E ^^^ 

t)ato oe fanctig motjano ma iii. oe. f. t^icio (j fef. fci oeuini 

c6uto et margareta regina ci Oiftert t)t§ fifr i 'Ei. M HH 

U oiOine t)t in&aleoario no t).t)i.$faI)t)ot)tiiiaIen. notat Dnica. i. poft t). fefas noueijris C Dnica fc6a ue fcto fergu^ 
fiano epo cu memo. et meoie 
!ec. ue octa. et tin memo tje Do 
et ne trinitate. Jfec. iu ne fan 
cta meoana Jfec iiu ue fanfto 
leuino martp. JFef iiii* ne p?e 
fentacione marie. fef . t), He fa 
cta cecilia» feria t)i oe fancto 
clemete ^atibo tie facta ma= 
ria. C Dnica iii. tota cantef 
6ifto?ia 3ln lauoi. ocjS atie oi 
cantur ir. ©:. ^umme trini- 
tati et laia feria. ptermittat 
et feftii facti fergufiani Dif= 
fert in iii. feria. JFec. ii. tt fa 
cta metiana feria iii. t)t Diftu 
eft. ter. iiii. t) et t)i te fctis in= 
termeoiis %abbo ue fancta 
maria C 2Diaica t)ltima ante 
aouetu Dtii te fcta liatberina 
et tm memo. ue tijiica cu bac 
an. ^uflineamu0. ofo. €xti 
ta qs. miffa Uiiicalis i cpf o Di 
cetur cum memo ue trinf. et 
Ue olbm fanctis OBt fi fuerit 
plures mifle Uiiicales canta= 
ue Iboc ano ptermittatur. JFe 
ria ii. Ue fancto Ueuinico cu? 
memo et meuie lec» ue fcto li- 
no martp feria iii* et iiii» fiat 
commemo. feria t) ue fancto 
faturnino martp. cii noctur 
p^opter t)igilia. feria t)i ue a? 
pofio. m memo ue fancta ma 
ria ^atitjo ue fcto eligio epo 
cofef. C 2)iiica pma poft. t). 
fealenuas noueb^i^. ^U t)e5. an 15eneUict9» ps. 3|pm. Cp? 
ISriUictus; ue^. ^. afpice uo 
mine ue W^ © lur» ^'^ ^t- 
fpertina o?acio. an OiUi Un? 
feuentem fup foliii ercelfum : 
ct plena erat ois! terra maie= 
fiate eiu0: $ ea q fut) ipfo erat 
replel)ant templu. ps. a^agt 
JDe fequentes ane feruiut |)i= 
flo^i. 2liui Unm» #Uiu canta 
t)itur in fatibatis fup a@agt 
t)el au meo. ue Ufiica : cum ue 
aliquo feflo ir. \tt fit feruiciu 
an. a^uro tuo inerpugnabi^ 
U circuncinge nojs uomine: 
et armijS tue potencie piotege 
nosfempue^nofler» p. q^gt. 
an. £iui celoi? continesi tftio 
no$ et atipirosi intuerisi Uiie 
rer regu motes poueras ter^ 
ram palmo cdcluuiis: erauui 
nojS ufie in gemitit)^ noflris. 
ps. a^gt an. ^uflinuim^ pa* 
cem et no t)enit Une fup nos 
quefiuimus t)ona et ecce tur 
tiacio : cognouimus Une pcta 
nf a ne in eternu irafcaris no 
U% ueuis ifrael» ps. ^gt ^i 
t)ero in t). Unica i mefe noue 
t)?isfoue cotigerit: tucrepc= 
tatur an. £iui celoiu* au t)5. 
in fat)t)a. t). Unice au matuti. 
Jnuita De^ rer celeflis £iui 
feues in t6?ono miferere no- 
W* ps. Oenite tx. S)ac uie in 
cipiate^ecbiel: etlegaturufqj 
au auuentum Uni qn ue tpali 
Dnica. i. noucb?is JFolio rli 

agitur, ilec. fima oe billoiia. ctuatio tuo et oe ercelfo celo 

eC faftii eii i tricefimo rum babitaculo» aperi. L» iii 

anno: io e quarto i qn- GCt er metiio eoi? fimilituno 

ta menfis cu elTem in meoio quatuo? aialium: et J)ic aCpe 

captiuoiii iurta fluuiii cl)0= ctus eoiii. ^imilituoo fjois 

fjar aperti funt celi. (2Bt nit^i in ei0: et quatuo? facies t)ni 

t)ifione0 oei in quinta mefis et quatuo? penne t)ni OBt pe^ 

ipfe elJ annu0 quintuis tranf* Des zoiu peoes recti: et plan 

migracionis regi0 ioacbim. ta peDi^ eoi? quafi planta pe 

i^ec Dicit nh^ Deus conuerti Di0 Dituli : et fcintille quafi 

mini ao me et falui eritj aDes afpectus eri0 cantienti0 ©ec 

lectiones oe p^opbecia finia nicit IR- ^fpice tiiie qi facta 

tur cii f)ac claufula ^ec oicit eft nefolata ciuita0 plena tii 

IRr ^itii t)iim fet)ete fujp fo= uicii^ fetiet in trilJicia tiiia ge 

lium ercelfum et eleuatum: $ cium Bo eli qui cofolet eam 

plena erat 010 terra maiefla nifi tu Deu0. ti pioian0 plo 

te eiu0 OBt ea q fut) ipfo erant rauit in nocte $ lacftipme ei^ 

replebat teplii. U. ^erapf)in in marilli0 tim Bo tU (^lo 

fiaOat fuper illuti fer ale t)ni ria jfi5on efi lectio quarta 

et fer ale alteri. €t. Lcto ii, Qit manu0 l)o!0 fuf) penni0 

Eactum eft t)erf)um tifii eo^u i quatuoi jptif)U0 €t fa- 

ati e^ecbiele filiii ftu^i tit^ et penna0 per quatuoi jp 

facertiote in terra cftaltieo^ii te0 f)af)ef)ant iuncteq^ erant 

fecu0 flume cj)0f)ar (2Bt fafta penne eo^u alteriu0 ati altei? 

eft fuper eum ibi man^ tini : et J13on reuertetant cum incetie 

t)itii: et ecce t)entu0 turfiinis rent: feti t)nuquoD(p ante fa^ 

t3enief)at afi aquilone: et nu= ciem fua graDief)at ^ifitutio 

f)e0 magna et igni0 inuolue0 aute t)ultu0 eoi? facie0 6010 

et fplentio^ in circuitu tim. et facie0 leoni0 a tiertri0 ipo 

(2Bt tie meDio ei^ quafi fpecie0 rum quatuo? !J)ec tiicit. ©-m 

electri. f)oc eft tie meoio igni0 ^uper muro0 tuo0 f)ierufa^ 

©ec tiicit. Vf afpice tiiie tie fe f em conftitui cuftotie^ Cota 

tie fancta tua : et cogita tie no Hie et nocte no tacefiut lautia 

f)i0: inclina tieu0 meu0 aure? re nome tfii. u. jCiui remini^ 

tuam et autii. aperi oculo0 fciminitifiinetaceat^:$net)e 

tuo0 et tJitie trif)uIacione no* ti0 filencium ei. Cota, Hco. t) 

ftram. ij Eefpice utie tie fan Ea^i^JS! autem f)oui0 a fini^ 

B c o^ Dntca pma nouebiiis ftris ipfoi? quatuo? : et facies! 
aqle oefujB ipoi? qtuo? OBt fa= 
cm eoi? $ pene eoi? ertete tie 
fupec t)nz pene finguloi? in- 
getiat $ Due tegetiat co?pota 
eoi? : et tinuquotiq^ eoi? co?a 
facie fua atiulabat. t[XU erat 
impetus fpirit^ illuc graoie^ 
bantur : nec reuertefiant cu^ 
amtJularent» l^. a^uro tuo 
inerpugnatili circiicige nos 
Qiie: et armi0 tue potencie jp= 
tege nos femp, Litiera oiie oe 
m ifrael clamates ao te, tj^, 
(Bxnz nos in miradiliti^ tuisi 
et oa glo?ia noi tuo. Mt. t. \)i 
Qlt (imiliturio aialiii $ afpe 
ct^ eoi? quafi cartjonii ignis 
aroenciii et quafi afpect^ ia= 
paoarii lj)ec erat tiifio nifcur 
rens in meoio aialiu ^plen 
Do? ignijS et ne igne fulgur 
egreoiens jR, ^uftinuimus 
pace et no Denit qfiuim^ ijo= 
na et ecce turiiacio: cognoui= 
mus oiie pcta nfa iBon i jppe 
tuum obliuifcaris nos, ij^» 
lg)eccauimu0 cii patriii^ nris 
iniufle egimu0 ini^tate feci^ 
mu0, jfI3on (^lia. B6. 3in. iii. 
noc. 6r. ^ngufiie mic6i funt 
tJnOicj^ et quiD eliga igno^o* 
^eliu0 efl micj)i incioere in 
manus Sominu. Ciua nereli 
quere lege Dei mei. \5. ^i eni 
fjoc egero mo?s mic6i e U au= 
tem no egero no effugia ma= nus tjeGras a^eli^* ^ Lau 
Oatiilis popul^ que Otts erer 
cituii tjeneoirit Oicens: opus 
manuii mearu tu es. K)ereoi= 
tas mea ifrael» i3. "JBeata ges 
cuius efl oits neus ei^ popui^ 
que elegit in beretiitate litii. 
^ereoitas. R. ferialia a^iiit 
tiits angelii fuum et conclu^ 
fit o?a leonii (Bt no me conta 
miaueriit : q? coia eo iufticia 
inuenta eft in me* ij. a^ilit oe 
m miferico^Dia fua et tierita 
tem fua: aiam mea eripuit tie 
meoio catuloi? leonii. OBt. B 
€iui celo^ii contines tft^onu^ 
et atjpflum intueris tiiie rer 
regum montes potieras: ter= 
ram palmo concluois OBraU' 
tii nos tieus in gemititi^ nris 
13. il5on enim in iuftificacio^ 
nitius noftris p?ol!ernimus 
P^eces ante facie tua : feo imi 
feracionit)9 tuis multis» ^x-- 
autii (^lia. &* Hec. per etiDo. 
g^r^ aialia itiant et reuer 
^X. tctiantur in fimilituoi^ 
nem fulguris c6o?ufcantis. 
Cii(5 afpicerem aialia: appa 
ruit rota tma fuper terram 
iurta ea quatuo? Ibatiens fa^ 
cies* €t afpectus rotarum et 
opus earum quaiji tiiiio ma= 
ris : et tma fimilitutio ipfarti 
quatuo?» (Bt afpectus earum 
et opera quaii U Ht rota in 
meDio rote Per quatuoi par Dmca. it nouzbm Stol xlii 

m earum euntes itiant et no alas fuas. !^ec nicit. Lec. iiii. 

reuertetiatur cii amtiularent 6Ct fuper firmamentii quoD 

^tatura quocp erat rotis u al erat imminens capiti eo?um 

tituoo 5 bo?rit)iUs afpeft^ et quafi afpect^ lapioi0 fap!)p= 

totum CO1PU0 plenu^ oculis ri fimilitutio tj)?oni €t fuper 

in circuitu ipfarum quatuo^ (imilituliinem tb^oni (imili^ 

Oominica. i\. ilectio p^ima tuoo qual: afpectus Jominis 

aUtnc^ adularet afalia. Defuper* dBt \)iOi quafi fpecie 

amfjulatjatpariter^ro electri tielut afpectum ignig 

te iujTta ea. Ct cum eleuarent intrinfecu!5 per circuitum ei^ 

animalianeterra: eleuatiatur a lumtiis tim Defuper. iLe. D. 

fimul et rote. IXuocunq^ itiat GCt a lumtiis tim tJfq^ tieo^ 

fpiritus: illuc eunte fpiritu et fum tJiDi quafi faciem ignis 

rote pariter eleuatiant feque^ fplenDentis in circuitu tielut 

tes eii. ^pirit^ enim tJite erat afpeftum arcus cum fuerit in 

in rotis. Cum euntitius itat nutie in Die pluuie. IJ)ic erat 

et cum flatitius flatat (Bt tu afpectus fplenDoiis u O^grii. 

eleuatis a terra ^iter eleuatia ]pec t)ifio fimilitu- (Hfto. t)i. 

tur et rote fequentes ea : quia Dinis glo^ie Diii. 3In Diet)^ ii* 

fpiritus Diteeratin rotis. f. ii. lis factum efl t)ert)um Dfii aD 

6Ct iifituDo fujp capita aialiii e^ecfjielem piopjetam Dices. 

firmametiquaiiafpea^^criaal jfili ftominis OBcce ego mit^ 

li l)Oirit)ilis et erteti fujg capi to te aD filio0 ifrael aD gen* 

ta eoi? Deiujp» ^ut) firmame^ tes apoflatrices que recelTe'' 

to aiit pene eoi? refte alteriug runt a me, ©ec, iLectiones 

aD alterii* Onuqfiq^ Duat)us ^if^ P^^ et)DomaDam. 

ali0 t)elat)at co?pus fuii : (j al-- ^-^^atres eo?um pieuarica 

teru iimiliter t)elat)atur» f. iii, ti funt pactum meum t)fq^ aD 

g[t auDiet)a fonii alai? quafi Die t)anc: et filii Dura facie et 

fonii aquai? multai? quafi fo inDomabili coiDe fiit aD ^0 

nii fut)limi)5 Dei. Cii at)ularet ep mitto te: (j Dices aD eos. 

quaii fon9 erat muItituDinis ^ec Dicit Dominus Deus. ^i 

Dt fon9 caflroi? Ciiq^ flaretiDe fo?te tiel ipfl auDiat: $ U fop 

mittet)atpeneeoi?.il5acufi(e'' te quiefcant quonia Domus 

ret t)or fupia firmamentum erafperans efl : et fciet q^ pio 

quoD erat fuper caput eo^ p&eta fuit in meDio eoi?. €u 

rum ftatant et fut)mittet)at ergo fili f)ofs ne timeas eos 

e^ ii Dnica iii. et iiii, nowtbm ntc^ metua0 : qm incretiuli et 
fut)uetfo?es funt tecum: et tix 
icomonibm tn batiitag. €>n 
ergo fili Sominis auni que= 
cunq^ loquo? aD te : et nolielTe 
erafperas iicut nomus erafpe 
ratrijr efl 3?nica. iii. liectio. i. 
" / w Igeriostuuetcometie 
J5J.oiaqueti()iDo.aBtt)itii 
et ecce manu0 milTa an me in 
qua erat inuolutus litier : $ er 
panit illu co?a me q erat fcrip 
tu0 it^ $ foii0: $ fcripte erat i 
eo lamctationes $ carme <$ \)t 
gCtnintnttsan me ( Heftio.ii 
S^ili f)ois qficiiq^ iueneris co^ 
mene. Comene Dolume iliun 
$ t)anes loquere an filios ifrf 
OEtaperuiOiS meum: et cit)a= 
uit me Dolumine illo» Lec. iii, 
gCt nirit an me: fili Soi^ t)en 
ter tu9 comenet: (j t)ifcera tua 
coplet)utur t)olumine ifto qfi 
ep no titii. oBt comeni t)olu= 
men illun : et faftum ea in o^e 
meo tan$ mel nulce, Lco iiii. 
X)int aut nfig an me JFili 60 
minis t)ane an nomii ifrael: u 
loqri0 Derfta mea an eos, Bo 
eni an ppfm |)fitni fermonis 
et ignote ligue tu mitteris an 
nomum ifrael : quo?um ncn 
pollis aunire fermones, fc. \), 
g[t fi an iUo0 mittereris: ipli 
aunirent te. Domus autem if 
rael nolfit aunire te : quia no 
liit aunire me. ©mnts quip= pe nomu0 ifrael attrita fron 
te efl: etnuro co^ncCcceneni 
faciem tuam t)aIecio?e facie* 
i)U0 eoium: et frontem tuam 
nurioie frontitus to^. fc. t)i. 
Oct anamate (j ut filice neni 
facie tua» iBe timeas eos neq^ 
metuas a facie eoi? : qi nomus 
erafperas efl» Ct nirit niis an 
me JFili f)ois oes fermoes me 
os quos loquo? an te aflume 
i coine tuo $i auriti^ tuis auni 
iLectiones per ebnomanam. 

eCtiane ipenere an traf 
migracioneanfiliospo 
puli mei: $ loqris an eos u ni 
ceseis.S)ec nicit nris neus»%i 
fo?te auniat $ quiefcat $ alTii 
pfit me fpiis: (j auniui pol! me 
t)Oce pmocionis magne: tfini 
aa gfia niii ne loco fuo : $ no^ 
ce alarii aialiii 4)cucieciii alte 
ra an altera: auniui $ t)oce ro 
tarum fequeciu aialia: (j t)oce 
comocionis magne ^piritus 
quoq^ leuauit me $ aflumpfit 
me: $ aftii amarus iinignacio 
ne fpus mei. a^anus eni niii 
erat mecii confo?tans me. €t 
t)eni an tranfmigracionem $ 
an aceruum nouarum frugii 
an eos qui !)at)itat)ant iurta 
fluuiiic&obar.Diiica.iiii. L. i. 

e C feni t) t)i feneftant: et 
manfiit)ifeptemnief)us 
merens in menio eoium. ^n^^ 
autem pertranfifl*ent feptem 
Dnica, u, nombii» jFo. xliiU 

rsim factu cft titiu tni ati me quia tomu^ erafpetans eli. 

Uiceng» jFili ftomini^ fpecula Cum autem locutus fueto ti 

toiem netii te nomui ifrael: $ bi aperiam 00 tuum et X}im 

auoies oe o?e meo tierbum : $ au eo0, pzt Uicit tJominus De 

annunciafiig ei0 er me, ile. ii, us. IXui autiit auDiat u ^ quie 

jgi oicente me ao ipiu mo?te fcit quiefcat/ qi oomuis erafpe 

mo?ieri0 $ no anuciauerig ei: ranis efl. JLeftione$ per etino- 

neq^ locut^ fueris Dt auertat /ZjT^ ^w fi^^i l)omini0, ^u- 

atJiafuaipia^tiiuat: ipeipi^ vJLnie tidi laterem (jpones 

in liqtate fua mo?iet: faguine eum coiam te/ et oefcritieiB! in 

aiitei^tiemanutuareqraJjii eo ciuitatem fiierufalem» <Bt 

Si aute tu annuciaueri0 im= oitiinabig atiuerfu0 eam oM 

pio et ille no fuerit couerf ^ ad Oione/ $ etiificaf)i0 municioe^ 

impietate fua/ ipe quitie i ini= Ct copo^tatii^ aggere/ $ Oa' 

quitate fua mo?ietur/ tn aute (Ji0 contra ea caflra et pone0 

aiam tua litierafli, ^en ft con ariete0 in gp?o» <Bt tn fume ti 

uerfu0 inan^ a iuflicia fua fue fjifartagine ferrea/ ^pone0 ea 

rit/ et fecerit iniquitate pona in murii ferreii inter te f itet 

offentiiculum coiam eo. t uii. ciuitate. Ct otfirmaf)i0 facie 

Ipfe mo^iet qi no aniiciafli tua ati ea/ $ erit in otifitiione 

ei i pfto fuo monet $ no eriit i et circiiDatii0 ea. ^ignii efl Do 

meo^ia innicit tin^ qua0 fecit mui ifrf ♦ OBt tu tio^mie^ fupet 

^aguine ^o ei^ oe manu tua Iatu0 tuii finifltii/ f pone0 ini 

teqta. ^i aiit tn aniiciaueti0 quitate Dom^ iftael fujg eo nu 

iuflo t)t no peccet iuflu0/ (j ih meto Oiei? 4t)U0 tioimie0 in^ 

le non peccauetit t)iuen0 t)i^ illuo/ $ aflume0 ini^tatef eoi? 

uet/ quia annunciafli ei/ et tu Dominica. ti. Heftio p^ma, 

animam tuam libetafli. f. t). J^T^^o aute tetii titii ano0 

GCt fafta efl fupet me manu0 vjLi^i^f ^fi^ ^^V- niieto Hie 

nhi/ et tiirit ati me. 3lngtetiete tfi tteceto0 ^ nonagita tiie0/ 

et incluOete i meOio tiom^ tue et po?tat)i0 iiquitate tiomu0 

€t tu fili 6010 ecce tiata funt iftael. Ct cii copleueti0 fiec/ 

fujp te t)icula <$ ligatiiit te i ei0 tioimie0 fujp latu0 tuii Derttii 

$ no egtetiiet^ i meoio eoi?. ftJi fcfio/ $ aflume^ iiqtate oom^ 

GCt linguam tuam atifjetete iutie quati?aginta tiietiu. fc.ii. 

faciam palato tuo/ et eti0 mu gCt tn fume titii ftumentii et 

tu0/ nec quafii t)it otiiutgan^ o?tieii $ fatia et lente/ et miliii <2Brpofttioes cuagelio^ Htiicaliu Dnica pma et tjiciam: $ mitteis ea in tias 
tjnum <$ facies titii panes nu 
mero Dierum quitjus noimies 
fuper latug tuum ^ trecentig 
nonaginta OietJUis comeDeg 
illuo f)ec oicit* ileftio tercia. 
CCitJUis aute tuuis quo tiefce^ 
ri0 erit in ponoere tJiginti fla 
tere0 in oie» a tepo^e tjfq^ ao 
tempu0 comeoes illur} €itm 
autem tuus! erit (ZBt aquam in 
menfura tiitiejS fertam parte 
f)in/ a tepo^e tjfq^ ao tempus 
hitz^ illuti/ $ Quafi futicineri 
cium o^oeaceum cometiejS il= 
lun {)ec Oicit lectio quarta. 
6Ct faftus efl fermo nomini 
ati me Oiceg» jFili l)omini0 po 
ne faciem tuam ati monteg if 
raei/ ^ p^opfjetatiijs ali eo0 et 
tiicejS» a^otes ifrael auoite t)er 
tium tiomini tiei» ©ec Dicit Do 
minus tieu0 montit)U0 u col^ 
litiuis d t)aUit)U0» l)ec Oicit. 
tiominug Heftio (jutnta. 
gCcce ego intiucam fuper t)0]5 
glatiium/ (j oifperDam ercelfa 
t)eflra/ et oemoliar ara^ ne- 
flra0 ^ confringentur flmula 
cb^a t)eflra/ ^ tieiiciam interfe 
ftois t)f 00 ate pDola t)ra. f . t)i. 
gCt tiatio caoauera filio?um 
tfrael ante faciem fimuIacf)io 
rum t)eflro2um/ $ Oifpertiam 
olTa tieflra ante ara0 tieflra^ 
tn omnit)U0 t)at)itacionit)U0 t)eflri0. 23rt)e0 tieferte erunt 
et ercelfa Demolientur ^ Oiifl^ 
patiuntur. OBt interibunt are 
tieflre $ confringentur. $ cef^ 
fat)unt goola t)eflra/ (j conte^ 
rentur oelut^^a t)eflra/ et oe'- 
letiuntur opera t)eflra. ^ec. 
Leftiones per ebtiomatiam. 
g^^ caoet interfeftu0 in 
^^X, ^^'^^^ t)eflri/ et fcieti0 
qma ep tiominu0. €t relin^ 
quam in t)ot)i0 eo0 qui fuge= 
rint glaoium in gentit)U0 tvi 
tiifperfero t)O0 in terra/ et re^ 
co?liat)untur mei lit)erati wz 
flrt in gentit)U0 ati qua0 cap^ 
tiui tiufti funt/ quia contriut 
m eoium foinican0 et rece= 
tie0 a me/ ^ oculo0 eoium fo? 
nicante0 pofl ptiola fua. & 
faftu0 e fermo oomini ati me 
tiice0. €t t\x fili f)omini0/ Jec 
tiicit t)ominu0 Deu0 terre ifrf 
jFini0 t)enit/t)enit fini0 fuper 
quatuo? plaga0 terre. Bunc 
fini0 fuper te: ^ emittam fu= 
ro?em meum : et iutiicatio te 
iumt3ia0tua0: (jponam co^ 
tra te oe0 at)f)ominacione0 
tua0 C 3lncipiitt erpoflcioe? 
euageliojum Domintcalium 
cum oiactomt)U0 $ attt0: a Do^ 
mtntca p^tma pofl tttnttatt^ 
tifq^ ati atiuentum tiomtnt. 
C Domtntca p^tma pofl fe^ 
flum fanfte trtnttatt^. D^acto poft feflu fftc tnnitatis JFo. rliiii, 

»(Bm in te fperancium 6oc in erpoficionig noGre oi 

fo^tituoo aoefto pio^ Dine ferueturpoflremu: quia 

picius inuocacionib^ nofiris ea plerumq^ folent melius re 

quia fine te nicbil potefl mo? coli que contigit poflmooum 

tali0 infirmitas: p?efla auri^ (gjrauOire.Cu. Leftio^tJiii 

liumgracietuetJtinerequen Jc^ OBnfus ergo allep^i'- 

Dis maDat^ tuis : $ Doliitate co0 futi fiieuitate tranCcurri= 

titJi (j aftione placeam^, iper. mus: tit ao mo?talitatis! la= 

^ecuDum lucam« rtii, capfo. tituDinem cicius uenire t)a= 

Ijl^illotempoieDiritie^ leamus (^omo quioam erat 

fusDifcipuli0fui0para Oiuesi qui inDuetiatur purpu^ 

tola Sanc. S)o quioa erat Di ra $ tpflli: et epulatiatur quo 

ues et inDue&atur purpura $ tMz fplenoioe ) quem fra= 

b^aco: et epulabatur quotiDie tres cftarifltmi: quem Diues. 

fplenDiDe. <Bt reliqua. ©met. 31fle q inDuetiat purpura et 

deati gregoiii pape. ilfto. r^ii, bifCo $ epulatiat quotiDie fple 

IB tjerbis facri eloquii Di. iuDaicum populum fignat 

fratres cfjariflimi piius qui cultum tJite erterius f)a= 

feruanDa efl tieritas ftpfloiie : tuit: quiacceptelegisDiuiciis 

et poflmoDu requirenDa fpi-- aD nitoiem tjfus efl no aD t)ti 

ritualis intelligencia aUego- litatem. £Xuem tiero la^arus 

rie. Cunc naq^ allego^ie fru t)lceritjus plenus : nift genti^ 

ftus fuauiter carpitur : cum lem populum figuraliter er^ 

P?ius per l)pfloiiam in t)erita piimit : qui Dum couerfus aD 

tis raDice foliDatur. ^eD qi Deum peccata fua confiteri 

nonuncip allego^ia fiDem eDi non erutuit: f)uic t)ulnus in 

ficat: ^ J)pflo?ia moialitatem cute fuit in cutis quippe t)ul 

Bos qui auto?e Deo iam fiDe nere t)irus a t)ifcerit)us trabi 

libus loquimur non at) re cre tur et foias erumpit. €:n m- 

Dimus fi« ipfum loquenDi op tem Domine. tcftio nona. 

Dinem poflponamus quate-- g^ OiD eft ergo peccato- 

nus qui fiDem iam firmam te \Jl^t\xm confeCDto : nifi que 

netis piius De allego^ia ali^ Dam t)ulnerum rupcio quia 

quiD bizmttt auDire Del)eatis peccati t)irus falub^iter ape= 

et quoD Dobis De mo?aIitate ritur in cofefltone qii peflifere 

l)2flo?ie t)alDe efl necefl^arium latetat i mete. fl^ulnera eteni Dnica fecunta 

cuti0 in fujBficiem trabiit tu cit cena magnam et tiocauit 

mo^em putretJinig OBt confi multo0 OBt mifit feruii fuum 

tenoo peccata quio aliuo agi bo^a cene Dicere inuitatis; t)t 

mm: nifi malti qfi in notiisi tjenirent: m ia parata funt 

iatetat aperim^ ^en la^ar^ oia dBt xzL ©mef. iJti grego 

tjulneratus cupieijat fatura^ Xiot tifiare (rii pape» f. t3ii. 

ri De mim que caoeijat oe me fratres! cariiHtmi inter telici* 

fa tiuitis!: et nemo illi Datat a0 co?po?i0 et co^niis folet: qp 

(juia getile queq^ an cognici^ coipoiales nelicie cii no ftalje 

onem legig aomittere fupb^ tur graue in fe neittieriii acce 

ille popul^ oefpicieljat: q oii Hunt cii tiero baliite eOuntur 

uoctrina legig non ao cjari comeoente jptinug i fafliOiii 

tatem Ijatiuit fen ao elacione per facietate tiertiit 3t con= 

quafi ne acceptis; operiti^ tu tra fpiritales nelicie cu^ non 

muit et quia eitjerba neflue^ {jatietur in faflinio fiit: cum 

tjant ne fciecia: quafi mice ca tiero Jjatjent in nefinerio: ta^ 

netiant ne menfa. ac contra toq^ a comenente ampli^ efu 

iacenti0 pauperis tjulnera li riuntur: quato atj efuriete a= 

getjant caneg €u. an. Pater pliu0 comenunt» 3in illi0 ap 

atj^aljammifereremei: (jmit petituis placet: erperiencia 

te la^arii t)t intingat ertre^ nifplicet: in M^ appetit^ tJi= 

mum nigiti fui in aqua tJt re lis efl: erperiencia magis pla 

frigeret lingua mea, ps» IBn-- cet 31n illi0 appetitu^ faturi 

nictu0. an tjeS an. JFili reco? tate: faturitag fafliniii gene 

nare: quia recepifli tjona in rat: in iflig appetitu0 faturi= 

tJita tua et la^arug fimiliter tate faturitas appetitii parit 

mala, p ^qU C Oiiica. fcba augent eni fpiritales nelicie 

^^ancti tui noi]5 €)fo. nefineriii in mente nii faciat 

J55 niie timo^em pariter et quia quato magiis earii fapo? 

amoie fac nos batjere perpe^ percipitur: eo ampli^ cogno 

tuu: quia nun$ tua gutjerna fcitur qp auiniu0 ametur €t 

cione neflitui^: quos in foli- incirco no jjatjite amari non 

nitate tue nilectioiis iflituaj5 poflimt: qi earu fapo? igno* 

Per» %ttm lucam. xiiiu cpo. ratur £Xuii5 eni amare tiale^ 

X1I5 illo tepoie Dirit ieP at qb igno^at» ^u. 1 ec. tJiii. 

nifcipuliis fuis fimilitu ©^oinne pfalmifla no0 am 

ninem ftanc Ijjomo quina fe monet nicens; (^uflate et tji* Dnica tetcia jFoL rltJ 

tjctc qm fuauis cG Hns. 0c fi rc inuitatis t)t Dcnitcnt quia 

apcttc ticat. ^uauitatc tim omnia patata funt alfa» p0» 

no cognofciti0 fi {)ac minimc TBritiict^. ac tjcs. an» (!Bri ci= 

guflatis: fcn cibn tJitc cr pala to in platcas ct t)ico0 ciuitatj 

to co?Ui0 tangitc: t)t piot)an ctpaupctcfif acDct)ilC0: cccos 

tcs tim Dulccuinc amatc t)a ct clauoos copcUe inttate t3t 

lcatis. ©as autc Jomo ncli^ implcat nom^ mca allclupa 

cia0 tiic amifit cii in pataDi- p: a^agt C Dfiica iii. fiDco 

fo pcccauit: crtta crict cu 00 V^€p?ccacionc nofitam 

a tibo ctctne Oulcctiinig clau cV-r ¥ t^nc ticnignus crau 

dnoc nos quoq^ (fit. fc. ir. Hi : et qmbm fupplicantii p^e-' 

nati in 6uiu0 pctcgtinacioig fias affectu: ttitme Dcfcnfio^ 

etiina: f)uc faftitiiofe ia t)eni nig auriliii. Pet Uo. ^cfi? lu 

mu0: nefcimu0 quiD ticfitieta •r^il^illotpe (cam.rt).cap. 

te Dcftcam^ : tantoq? fe apli^ jLaccelTctut aD icfum pu= 

fafiiliii noftti mo?t)U0 erag:* filicani et pct6ic0: t)tauDitct 

gctat: quato fe magi0 al) efu illu : et mutmutabat pftati^ 

illiu0 DuIccDini0 anim^ elon fei et fctifte DicctC0. Ciuia Ut 

gat: ct co iam tettcna0 Dclici pcccato^e0 tecipit et manDu 

a0 non appetit: quo ca0 come cat cum illi0. (Bt teliq. ©me< 

Dete Diu longeq? Difucuit. fa lia teati fi[tego?ii pape. 1. t)ii 

fliDio etgo noflto tabcfcim^ gCfiiuu tempu0 qfi coipo|i 

et longa incDic pcfle fatiga^ meo t)aIDe conttatiu eft: lo^ 

mut (ZBt qi guflate intu0 no= me De erpoficione euangelii 

lum^ patata DuIceDine: ama longa mo?a itetuenicte pio- 

mu0 fo|i0 mifcti famam no- f)it)uit: fcD non quia lingua 

fltam ^cD fup?a no0 picta^ tacuit atDcte cbatita^ celTa^ 

ncc fe Defetente0 Defetit Con uit ©oc etenim Dico qfi apuD 

tempta0 eni illa0 Delicia0 aD fe t)efltii t^nufquif^ cogno^ 

mcmo^ie noflte oculo0 tcuo fcit. Iplctiiq^ cbatita^ quibuf 

cat: cafq^notopioponit: in Dam occupacioniti^ p^cpcDi^ 

Piomiflione toipoie ercutit ta et intu0 flagtat in totot/ u 

atq^ Dt fafliDiu nofltu tepel^ tii non monfltat i Ojpc: quia 

Icte Det)eam9 iuitat. ^n. an. et fol cii nutie tegitut non t)i 

©omo quiDa fecit cenam ma Dctut in tetta/ et tft atDet i ce 

gna et Docauit multo0 et mi lo ^ic fic elTe occupata tta-- 

fit fctuu fuum bo^a cene Dice tita^ folet: et intu0 fui t)i at- 
BC 113 2I>ominJca. iiii. t)o|i0 erurit et foiis flammasi 
operiis non ofletiit. ^eo quia 
nunc ao loquenoum tempusi 
reoiit tjeflra me fiutiia accen 
Ount: t)t micj)i tanto ampli^ 
loqui litieat: $to t)0c t)f e me= 
te0 De(irieraf)iliui5 erpeftant» 
€:vi autem nrie. Leftio octaua 
j^utiillis in leftione euange 
lica fratreg mei : quia peccato 
res et publicani accefletiit 
ao retiemptoiem noGrii $ no 
folum at) coUoquentium/ feti 
ecia ao couefcetiii recepti fiit 
£iuoti Ditieteg pftarifei tietii 
gnati fiit. Cr qua re colligite 
quia tiera iuliicia compaflto^ 
nem batet/ falfa iuflicia oetii 
gnacionem/ ^ixifi <$ iufti foleat 
peccato?itiu0 tietiignari, ^eti 
aliuD eft quoti agitur tppo fu 
pettiie aliuti quoD ^elo Difci- 
pline. ^n mt Lectio nona. 
X)eDignantur eteni feD non 
DeDignantes Defperat/ feD no 
tiefpetantes; perfecucione co^ 
mouent: feD amateg: quia ${i 
foiig increpaciones per Difci= 
plinaerasfferant: intusitame 
DulceDine per cbaritatem Cer 
uant IP^oponiit Ubi i aimo 
ipfos pleriiq^ quo0 co?rigunt 
melioieg eflimant eos quoq^ 
quo0 iuDicant» jCiuod tJiDeli^ 
cet ag:ente0 $ per Difciplinam 
futiDitog et per liumilitatem 
cufloDiunt femetipfo0, at co= tra bi qui De falfa iuflicia fufi 
tiire Colent: ceterog quofq^ Def 
piciunt nuUa infirmitatitius 
mifericoiDia conDefcenDunt: 
et quo fe peccato^es elTe no cre 
Dunt eo Deteriu0 pftoies fiiit 
an. i^ni^ er Dotiis fjo q 6at)et 
centQ oueg $ fl peiDiDerit t)na 
er illi^i nonne Dimittit nona= 
ginta nouem in Deferto et Da 
Dit aD illa que perierat Donec 
inueniat iUam aUeluga» p. 
Q5eneDiau0. aD toefpera^. an 
Ciue mulier 6110 Diag:ma0 De 
cem et (i peiDiDerit Dnam er U 
li0 nonne accenDit lucernam 
et euertit Domum et querit Di 
ligenter Donec inueniat. pg. 
^agnificat Dnica. iiii. SDfo. 
«^^Boteftoi in te fperaciti 
/^^Deu0 fine quo nict)U efl 
t)aliDum nic!)U fanftum mul 
tipUca fujB no0 mifericoiDia 
tuam t)t te reftoie te Duce flc 
tcanfeamu0 per tiona tempo 
ralia t)t non amittamu0 eter 
na. Per Dominum. Lucc. \)i. 

1113 illo tepoie Dirit ief^ 
Difcipuli0 fui0* Cflote 
mUerico?De0 (icut et pater t)e 
fler miferico^s efl. J15oUte in- 
Dicare et no iuDicatiimini. €t 
ref* ©mer. ti. aurtu. epi.LtJii. 
gT\ £DDo fratre0 cum euan 
* i^ geUumlegeretur auDi^ 
uimu0 Dicente Domino. 5f3o 
Ute iuDicare Dt no iuDicemini Dominica qiunra jFo. xM. 

in quo enim iutJicaueriti^ in natc/noiiiuDicarectuHelem : 

OicatJimini: quio ell boc cum quia fo^fitan non fit mo^tio 

ipfe Oomin^ in alio loco eua itacunoie : feD ^elo OifcipUne 

gelii Oiretiti' l^olite fecunou et amo?e iuflicie. IPioptet cfi 

faciem iuoicate : feo iullum illuo fctiptum efl. 5elu0 Do- 

iutJicium iuoicate. J13on enim mu.0 tue comeoit me» ^n au^ 

Ubi Oina leftio conttatia elTe tem oomine. iLectio nona. 

potefi: feO intelleftum fotiiiu Eo?te aliquis tJicin^aut ami 

Quetit 3!n conuetfacione hn tm tum Uum animum fuum 

mana Oileftiflimi funt aliqua tjafiet in tebu0 Ubi fatis necef 

Que tacionabilitet tep^eftutJu fatiis occupatum/ aut tatOi^ 

tut: funtDeto que no finepec te falutauetit: auttattiiu0 oc 

cato inouant apetta eni ma^ cuttetit $ Detiuit noli eum fu 

la et iuoicati et atgui tietjent pettju iuoicate/ noli malig:nu 

3na i^eto que igno^am^ Dttti cteOete: et magig; l)OC aut pet 

tono an malo animo fiat fci otJliuionem/ aut pet negligen 

te non poflumus : iutiicate pe ciam $pet tiefpeftum/autpet 

nitu0 non oetiemu.s. Lco. \)iii fupettiiam faftum ctetie quia 

OCettii gtacia tiities; Somine fo^te et titii ijoc t)t eft f)uma= 

ftequeciuis ieiunate/ congau^ na ftagilitag ftequentet eue^ 

tie : (j noli nimi.s lauoate quia nit/ t)t xtbm aliig nimis inte 

poteft i)oc quoo facit pio f)u= tm aliquio minus caute/ aut 

mana glo^ia fieti» ^eo et no minug foUice fecilTe t)itieati.s 

li t)itupetate quia potea et 9 et tamen noluifli te p^o f)ac te 

tieo et pio anime temeoio ie- malo aimo iutiicati» an. oBflo 

iunate t)itiifli alium i Oifto ie te etgo mifetico^tiesficut ^ pa 

iunio putilice t)eUe p^antiete : tet t)eflet mifeticoi0 efl Oicit 

cum tiileftione amone. ^i tii-- tiominus. ps» IBenetiiftus. 3D 

retit fe p?o flomacbi lalfltutii Defpetais. antipf)ona. n^olite 

ne ieiunate non pofle ctetie $ iutiicate et non iutiicatiimini 

noli iuOicate/ quia Dttumq^ in quo enim iuOicio iuoicaue 

potefl fleti/ t)t p?o gula/ t)el titis iutJicat)imini tiicit Domi 

P?o Iurutia/piatietet)elit: et nu0. pfalmus. a^agnificat 

Pit infitmitate non poflit. Oi C C)ominica quinta. ©^acio 

l}iUi altetum fut)tiiti0 im tix V^^ not)ii5 Dite quefum^ 

Ceuetitate oifciplinam impo^ «V-/ t)t et mutii cutf ^ pacifi 

nete:5inDuIgenciamtarDiU]5 ce notiiis tuo o^Die Ditigatur 

J13 ii Diitca quinta. ct eccfia tua traqlla neuocioe 
letetut. u* ^cftni luca. n. cap, 

XjBiUotjpecuturtjeirrue 
rentaDietutJtautiirent 
tierbu nei» OBt ipfe fiatiat fec^ 
ftagnum gena^aretf) et tJitiit 
Dua.0 naues ftantes itcm M-- 
gnu/ pifcato^es aCit oefceoerat 
et lauatiat rftetia. (Bt reliqua 
Dmeiia u. amb^ofti epi. l \>il 

aloi nri0 multi0 impar 
itJit naria genera fani 
mu/ nec tepoie nec loco cepit 
a liutiio fanaoi turtia coftitie 
ri: nefper icutjuit. fequetjatur 
fiagnum occurrit: tj^getiant» 
<Bt iDeo afceoit i petri nauim 
8)ec eH illa nauis que anbuc 
fcfimmatfjeiifluftuatjat: fecit 
num luca repletur pifcitju^: 
u et p^incipia ecclefie fluftua 
tis et poflerioia erutierantis; 
agnofcasf. pifceg eni funt qui 
Ijanc enauigat nitam» 3itii an 
6uc nifcipuli0 rpus no^mit : 
bic piecipit no^mit enim tre^ 
pinis perfeftis nigilat f. Mi. 
jgen quemanmonum noimi= 
at rpus auni nicentem in pio 
pbeta. €go no^mio et coi me 
um nigilat (ZBt fanctus ma= 
tfjeug refte non pietermitte^ 
num putauit eterne iunicium 
potellati0: ntJi imperat \)tti^ 
iBon efi enim bumana noftri 
na ficut auniflis iuneos nice 
re. tlertJO imperat fpirititJU? fen celefli0 maieftatis infigne 
q? turtjatii fenatur mare: et ni 
uine tjocis impio obfequiitur 
elementa at^ fenCitJilia fenfu 
accipitit otjfequenni. Diuine 
mplieriii gracie reuelatur cp 
MM% mitefciit feculi: nertjo 
immiinus fpu0 coquiefcit 1155 
alterutrii altero refellitur: ff 
ntrumcp celetj^atur. Lcto ir. 
Hatjes miraculii in elemetis 
jjatjes nocumetii in mpGeriis 
(BxQO q? fanftuis lucas ea ittii 
nauimin qua petru0 pifcaret 
elegit. iBon turbatur ifla que 
petrii fjatJet/ turtiatur illa q 
iunam fjatiet et (imulata illic 
nifcipuloi? merita nauigatiat 
tame anfjuc ea perfinia ^jni- 
tO2i0 agitatiat. 3n ntraq^ pe^ 
tru0/fen qui fuis meritis fir- 
mu0 eli: turtiatur alienis. Ca 
ueamu0 igitur pfinum cauea 
mu0 4)nit02e: ne per ninum 
plurimi fluftuem^. oBrgo no 
turtjatur fjec nauig i qua p^u 
necia nauigauit atieli jpfinia 
finesfpirat. £Xuemanmonum 
enim turtiari poterat cui p?e^ 
erat i0 i quo ecclefie firmame 
tum ell: illic ergo turtiacio 
ntji monica fines/ Ijic fecuri- 
ta0 ntii perfecta nileftio €u : 
an, 3fcennen0 iefu0 in nauem 
et fenen0 nocetiat turtia^. al 
leluga.pB, QBenenictu^. an ne 
fpera». an. IPiecepto? u tota I Dftica ferta jFo. xMu 

noftem latioiantes nithii tz- auoD tietas a&fconoi/ et p?o 

pimus/ in tjertio aute tuo la= quo i\x\}z% oia tolerari. il3un* 

ratio retbe. ^s. ^agnificat. quio alia oiaurus t% contra 

C 2:>ominica ferta. Dzacio. ea que in lege fcripta fut. J13o 

^^^^(Bm qui liiligenti{)U0 inquit. H^olite eni putare quo 

A^ te tjona inuifitJilia p^e niam tieni foluere legem et |) 

parafti/ infunoe co^oitius; no p6eta0.il3ont)enifoluere/feD 

flri0 tui amoils affeftum/ tit aoimplere. ^w. Leftio octaua 

te in omnitjus $ fuper omnia •tt^iQ ftac f entencia oupler 

tJiligenteg p?omifliones tuas g M .Cenfugefl/fetiutrflq^tra 

que omne oefitierium fuperat ftaOum efl. Bam qui Oicit no 

cofequamur. IPer oominum. Deni foluere legem feo aoim^ 

^ccunDum matljeu. t). capfo plere/ aut aDDeDo Dicit quoD 

Xj[f3ino tempoieDintie' minus liatiet aut facieDo tfi 

fUi5Difcipuli0fui0.ame Satjet. 3[lluD ergo p?iu0 con^ 

Dico t)Otii0/ quia nifi ftatiuDa fiDeremus quoD piimum po= 

uerit in^iti^ t)ca plu0 $ fcri^ fuimu0. Jl^am qui aDDit quoD 

tiarum $ pf)arifeo?um non in minu0 ftatiet/ non tJtiq^ foluit 

tratiiti0 in regnum celo^um. quoD inuenit feD magi0 perfi-- 

& reliqua. £Dmelia tieati 9u cienDo confirmat. OBt iDeo fe 

guflini eppfcopi. Lectio. tJii, quitur et Dicit. ^men ame Di 

»fiDflea $ Domin^ coiio?- co t)obi0 Donec tranfeat celii 

tatu0eflauDiente0 Dtfe et terra/ iota Dnum aut tinu0 

Pieparent aD omnia fuflinen aper non pieteritiit a lege 

Da pio t)eritate atq^ iuflicia: Donec omnia fiant. ^n. r, ir. 

et t)t non atifconDerent tionu V^CIm enim fiunt eciam perreftii quoD accepturi erant/ feD ea A^ iHa que aDDuntur aD 

tieneuolencia Difcerent t)t ce^ perf?ftione multo magi0 fiut 

tero0Docerent/non aD lauDe illa que p?emifl*a funt aD im 

fuam feD aD glo^ia Dei tiona cboacione. £XuoD autem ait/ 

opera fua referente^/ incipit iota tmum ait t)nu0 aper no 

iam eo0 info^mare et Docere trafiet a lege/ nicfiil aliuD po 

q^ Doceant tan$ fi quererent tefl intelligi nifi tieftemen^ er 

Dicente0* (2Bccet)olumu0(j om pieflto perfeftioni^ quanDo g 

nia fuflinere pio tuo nomine Iittera0 fingula0 Demonflra^ 

et Doftrina tuam non atifco^ ta efl/ inter qua0 littera^ io^ 

Dere. ^eo quiD efl tiocipfum ta minu0 efl ceteri0 quia Dno Dnica feptima huM fit : aper aute eft ipim 
aliqua fumo patticula, ^ixi 
tjus t)ertii0 ofientiit i lege ati 
effectii eciam minima queq^ 
petDuci.DeinOefutiiecit. €vui 
enim foluetit tjnii ne manna 
tis i\ii^ minimig: et Docuetit 
flc })Oie0: minim^ tjocabit in 
tegno celo?um» an autiiliig 
Quia Dictii eft antiquig no oc 
cilie0 qm aute occioetit ttm 
etit iuoicio, ps. OBenetiictug» 
an tjeS an. %)i offetg munus 
tm an altate et teco?tiatu0 
fueti0 Quia ftatet tu^ ftatjet 
aliqti atiuetfum te telinque 
ibi mun^ tuii ante altate et t)a 
ne pii^ tecociliati ftatti tuo 
et tiic t)enie0 offetes munus 
tuii alfa ps. s^agt C 2:>nica 

»(Bm Dittu (t)ii. ©fo 
tii cuius eft totii qfi e 
optimu infete pectoiit)^ no= 
fftis amo?e tui nois: et pfta i 
not)is teligionis augmetum 
t)t q fiit l)ona nuttias ac pie^ 
tatis flutiio Que funt nuttita 
cuGotiia.s. Pet %ct^ mmix 

Ije illo tempo^ {Mt ca. 
te«Cummultatutt)aef 
fet cu iefu: nec ftabetet quon 
mantiucatet conuocatis Hi- 
fcipulis ait illis ^ifeteo? fu 
pet tutbam: quia ecce iam tti 
nuo fufiinet me: nec tatient 
qO mantiucent dBt tef ♦ ©me* 
!ta teati augudtni ileftto t)tt. ^ltitutiine tiiuinitatis fue 
$ miam Sumanitatis multis 
et t)atii0 motiis in fctiptutis 
fanctis tiiis noGet iefus rpus 
olientiit queatimotiii folet i 
mifletiis et factamentis t)t $ 
petentes accipiat: et quetetes 
inueniant: et pulfantit)^ ape 
tiatut HDmnia eni que in f)oc 
nmtio fut) ftagilitate noffta 
ejcf)it)uit mitacula notiis p?o 
ficiiit 3I3on t)ti(5 fine caufa 
facietiat ea tiiis : t)el quafi ftu 
ffta et inanitet. Oettiii nei e 
rps: quino folum fonis: feD 
eciam factis loquitut ftomi^ 
nitius» ^n aute Lec. octaua. 
Hoc eni ecia qi!i ftotiie tie fan 
cto euangelio leftum eft: que 
titintellecto?em: et ciifuetit 
itelleftit fpitituale facit gau 
tin. (Bt in f)ac lectione fimul 
coniitietatia e: in t)no eonetg 
tetieptoie noffto tiifiiicta o^ 
petacio niuinitatis et liuma 
nitatis: atq^ oimotiis tieteiia 
tius ettoi Cuticetis qui t)na 
tantii in rpo tiogmati^ate p 
fumit opetacione. 3ln altetu 
tta enim patte t)el qui folum 
bomine fuiffe tiiretit: glo^ia 
negatiit contiitoiis: t)el q fo- 
lum tieii: negabit mifetico^ 
niam tenempto^is. lectio. ir. 
Xl^ntpe q? fupet tuttiam mi 
fetetutntis:net)elinenia:t)el 
longio^ts t)ie neficiat latio^e Dnka octaua JFoL xMii 

nouenm^ affectum elTe atq? ^r^oummattbeumtjn.cap 

compafljtone fiumane fragi= .JLif3 illo tempoie Oint ie^ 

Utatts. £16 aute ne fepte pa= fus nifcipulisf fuis» attent)i= 

nit)9 et pauci0 pifcitius facia te a falfis p^opbetig/ qui U-- 

ixit Quatuo? milia bominum niunt ao t)os in tJeUimentis 

creoim^ oiuine opus effetiir ouium: inttinfecus aute fut 

tuti0, attenoat ergo fancti* lupi tapaces» €t ref. ©meL 

tas tjefltra: quia l)oc notJis 4) beati augiullini epi Hecto W 

pofitum eft q6 cn Dellra cba D^ inuefligantia ac poffioe 

ritate tractem^: quio ftbi tie na fapiencia oominus ia in- 

lit f)uiu0 rei tantu mifleriti/ cipit loqui IXuoO ell lignum 

q? eo mooo fe Oeu Difcipuli0 t)ite/ cuiu0 Dtitg: inueftigan- 

oemonftraire fancta tellatur De ac pofltoentie io eG conte= 

fcriptura» quomooo euange planoi. talig oculu0 per om= 

lium narrat ait eni euange^ nia fuperio?a jBtJua^ tH quo 

lilia in {)0lJierna leftione {€\x Dioeri iam polltt arta t)ia et 

multa turt)a elTet cu iefu: nec angufla po?ta» quoo ergo ne 

J)aberent tfi mantjucaret: co^ incep0 oicit 3[ntrate per an^ 

uocati0 r)ifcipuli0 ait illi0) guGam po^tam: quia lata 

aiifereoi turbe Wc* Cu* an poita et fpaciofa Dia efl que 

a^ifereo? fuper turbam quia tiucit at) peroicionem/ ^ mul^ 

ecce iam triouo fufiinent me ti funt qui intrant per eam. 

nec babent quon mantiucent £Xuam anguSa efl poita $ ar 

et fi Oimifero eo0 ieiuno0 De^ ta t)ia que oucit ao t)itam/ et 

ficient in t)ia» alleluga. pfai. pauci funt qui inueniiit ea^/ 

'IBenetiictu^» an ues an. <Bt noniOeotiicit/quiaiugumtio 

accipien0 iefu0 feptem pane0 mini afperu eft ^ farcina gra 

gracia0 agen0 fregit et oeDit ni^/ feD quia Iatio?e0 finire 

Difcipuli0 fui0 t)t apponeret pauci t)olunt/ minu0 creDen^ 

et appofuerunt turbe alfa» p. te0 clamanti» Oenite aD me 

0@agt» C 2?nica t)iti. ©co. omne0 qui labo?ati0 et one-- 

»€u0 cuiu0 piouiDen- rati efii0 et ego refilciam t)O0 

cia in fui Difpoficione toUite iugum meum fup t)O0 

non fallitur te fupplice0 ero et Difcite a me/ q? miti0 fum 

ramu0 t)t noria cuncta fub^ et 6umili0 co?De/ iugum eni? 

mot)ea0 et omnia not)i0 p?o meufuaue eft et farcina mea 

futura conceDa0 Per. ^ecu- leui0 eH, Lectio octaua. Dnica nona Uinc autc ifle Cermo fupfit 
ero^Diu oe f)umiUt)u.s et miti 
tu0 coine. £Xuon iugii fuaue 
et leue farcina multi recipi^ 
unt : pauci futieut : eoq^ fit ar 
tatJia q Ducit ao Dita: et an^ 
gufta po?ta qua intratur in 
ea : f)ic ergo illi qui i^mittiit 
fapiencia cognicione^ t)eri= 
tatis qua no ftatet p^ecipue 
cauenoi funt ficut fut ftereti^ 
ci: qui plerii^ fe paucitate co 
menoat» OBt ioeo cum niriiret 
pauco0 effe qui inueniiit an^ 
guflam po?ta et arta tJia: ne 
fe illi fupponat noie paucita 
ti0: ftatim fufiiecit Cauete a 
pfeuno ^p&et^ qui tieniut ao 
1)0$ in tjeflimetis ouiii itrin 
fecus aute funt lupi rapacejs 
j^eD iM non falliit ocu* (f.ir. 
lum fimplicem: m art)o?em 
ninofcere er fructit)^ nouit 
Zit eni (0 fructit)U0 toin co 
g:nofceti0 eo0 ) Deinoe fimili 
tut)ine0 aDiiiffit, jSiiquit) col 
ligunt ne fpinig t)ua0: aut ne 
triftulis ficusf ^ic 010 art)o? 
i)ona t)ono0 fruct^ facit : ma 
la aute art)0| malos fructug 
facit jBo poteft art)o? t)ona 
fruct^ malos facere: neq^ ar- 
boi mala fructu0 tonos fa= 
cere. DiiS nxboi que no facit 
fructii t)onu ercitef : $ i igne 
mitteL 3l0iJ a fructit)^ eoi? co 
gnofcetj m* ^u. an. atteDi^ te a falfis ^jpftetis ^ t)eniunt 
at) t)O0 in tjeftimetis ouiii in 
trifec^ aute fut lupi rapaces 
a fructit)9 eoi? cognofcet^ eos 
p. TBfiOict^. 911 t)5 a Bo oijS 
^ Dicit micji Dfie Diie itrat)it i 
regnii celo? feD ^ facit t)oIu= 
tate pfis mei ^ i celis e ipe in 
trat)it i regnii celo? alla» p* 

Ear:=(9^gtt[ 2:^o.ir. oiz 
girenot)isOfieqsfeme 
fptn cogitaDi q recta fiit ^pi^ 
cius t ageDi tJt ^ fine te ee no 
polfumus fciim te tjiuere tja 
leamus IPer ^co? luca, rtoi» 

Xje illo tpe. Dirit ief9 Di 
fcipulis fuis parat)0la5 
i)ac» !J)omo quioa erat Oiut^i 
quil)abet)att)iUicii: ttUt Dif 
famatus efi apuD UIu: quafi 
DifiOfpalTet t)ona ipfius OEt re 
Uqua £DmeL De eaoe lectione 
(iuis ell (augufiini Hec. t)ii 
iotno Diues nifi rps/ Diues i 
celo: Diues in terra :Diues t)t)i 
^, Diues plenus gracie et t)e^ 
ritatis. <lBt nos oes De pleni= 
tuoine eius accepim^» Diues 
apuD quem atfcoDiti fiit om 
nes tbefauri fapiencie et fcie^ 
cie, Diues in oit)us : et in om 
nes qui inuocant iUii. 2IiIU= 
cus aute eft t^nufquifq^ rpia 
nus: qui in baptifmate Milli' 
cacionem fui accepit et p?ori^ 
mi. Cf)?iflianus eni Dnufqffp 
non tantii fui caufa t)iuit: f? Dnica Decima jFoUo rlir 

ct mttii/ et no tm retinituc^ nofijpo0 cetiucim^ u ^ita0 in 

efl racione ^ aia fua/ fetJ et ^ nofiig no t Cu» a Dirit 0110 

ei^ cu ^ tJiuit i bac tiita/ erer^ uillico qO t)OC autJio oe te reo 

ce0 fe co^po^e et aio/ et atiiu De racione t)illicacioni0 tue 

uan0 p^orimii tiocumenti0 $ alfa. ps. 'BiitJia^. 30 t)0. an. 

ereplo. Jl3ec tin qren0 q fua £iuir) faciam qi tiri0 me^ au= 

funt/ feti i$ q alioi?» Cu. f. tiin fert a me tJiUicacione: fotiere 

Xltc eft rpiano^ii cura notJi no tialeo meoicare erutjefco: 

li0 et fcta tJillicacio, l^inc eft fcio quiti facia tJt cii amotu0 

iutiiciiirpitrementJii: 5 futu fuero a tJillicacione recipiat 

ra eractio. €t 6ic oiffamat^ me i Uomo0 fua0 p0. a^agt. 

eft aputJ iM/ quafi tiiflipaft*et *^^ C Dnica Oecima. ©ro 

(jona ipfiu0» CiuotiDie tJiffa /-^^ateataure^mietuetitie 

mamur apuD oeii/ qi angeli piecid^cupplicaciii^ettJtpete 

nci fep tJitiet facie pn0/ et nii titJU0 tiefitierata cocetia0 : fac 

ciat ei oia ojpa nf a. CiuiD er eo0 q titJi placita funt poftu 

p faciem^i^ tJtJi atJfcoDemur lare Per. ^cb^ luca. rir. capi 

3IIU no0 Diffamat/ qui nca i "tt^iQ iUo tpe Cii app?opi= 

terioia tiiDent 3IU no0 infa , M qualfetief^&ierufale/tJi 

mant/ qui omni bo^a no0 in De0 ciuitate fleuit fup illa Di 

tuentur et Deu. 3lntuenf om cen0, iSXi fi cognouiffe0 <$ tn 

nia nf a et Deii/ q? nf a intue* OBt ref. Dme. tJti grego. pape Do niiciant Deo. Lcctio nona *^ TOBctione tJ^eue fc. t3ii. 
XI on eft otjftaculii/ no fiit te JLJ_fcti euageUi tj^eui fi pof netj^e quiti^ impeDiant DiDe-- fum tjolo fermone ficurrere: 

re oia noftra qi Diuinii lume tJt illi^i i ea jplirioi Det itecio 

quo illuminant penetrat om q fciut er pauci0 multa cogi- 

nia £1? lur i tenetJ?i0 lucet/ $ tare. CitJ flete Dfio Ijierofolp 

nor ficut Die0 illuminatJit moi? futjuerfio DefcritJaf: q a 

€t 6ic Diffamat^ e apuD illii tjefpafiano et tito romani0 

quafi Diffipaffet tjona ipfi^. piincipitj^ facta e: null^ Oi 

£Xui0 oia fitJi traDita ftona fto^ia euerfioi0 eiufDe legit: 

tjene Difpefat i omitj^f £iui0 igno^at Eomani eni piinci^ 

nd aliqri Do^mitat^ Cinq^ tjo pe0 Denuciat cii Df ♦ £i? tjeni* 

nu0 Do^mitat bomer^. (ZBt in entDie^i te: ^ circiiDatJut te 

multi0 offeDim^ oe0. €t fi Di inimici tui DaUo : et circuDa-- 

rerimV q^ pftm no batjemu^ tjunt te: ^ coanguftatiunt te 

B C . flD Dominica. ri. tjntiiq^: tt ati terra ^fiernet 
te/ et fiim tuo0 qui i te funt 
IJoc quoq^ qfi aDOit/ L. tyiii 
et no relinquet in te lapioem 
fujB lapioe/ ecia ipfa iam eiuC 
Dem ciuitati0 tranfmigracio 
atteflat/ qi Ou nuc in eo loco 
conflrufta el!/ Dtii ertra po?= 
tam fuit ntis crucifir^ piio? 
illa i)ierufale/ m Dicit funoi 
tus efi euerfa. Cui er qua cul 
pa euerfionis fue pena fuerit 
xUata/ futJiugitur (OBo qp non 
cognoueris tepu0 tJifitacio- 
(Xreato? m% tue) €n. rc. ir. 
quippe oium per incarnacio 
ni0 fue mpfieriu Ijanc t3ifita 
renignat^ ta/ feo ipfa timo^ 
xifi et amoii0 ilii^ reco^oata 
nonefi. Onoe ecia perjppfte^ 
tam in icrepacione coiois hn 
mani aue^ celi ao teflimoniu 
HeOucunf cu oicit a^ilu^ i ce 
lo cognouit tempug fuu/ tur 
tur et biruno (j ciconia cullo 
Hierut tepug atiuet^ fui/ po= 
pul9 autem me^ no cognouit 
iutiitiix riiii»Cu. an. €}\ appio 
pinquaret t)ti0 {)ierufale Di 
tjen0 ciuitatem fleuit fujp ea? 
et Oirit/ q? fi cognouifles f tu 
quiatjeniettiieg inteet circit 
oaliut te et coanguflatjunt te 
t3ntii(0 et atJ terram piofler 
nent te eo q? no cognouer^ te^ 
pu0 tJifitacionis tue alfa. ps. 
IBiitiict^. ati t)5. an, ^criptu 
efl eni q? Dom^ mea Dom^ oro niis e cucti0 Qttib^ : tios aute 
feciflis illa fpeluca latronfi $ 
erat ^tioie ooces i teplo. ps, 

»^0:tC^i"Ka.n, ofo 
€u0 qui oipotecia tu 
am parceDo marime et mife= 
ranoo manifeflas: multipli^ 
ca fujp nos gcam tuam tJt ati 
tua piomilTa currentes cele^ 
Mn bonoin faciais efl*e cofo? 
te0. jB 00 %)Ci)m iuca rtjiu. c 

£315 iUo tepoie. Dirit ie^ 
fus ati quofOa q in fe co 
nt tanq? in^i et afjpna 
bantur ceteros paratiola oi- 
cen0. Duo boiesi afcetierut i 
templii t)t oiarent On^ pja 
rifeu0 et alter putiUcan^. (^t 
reUq. Omef . tti augufli. epi. 
Xiectio fancti euan ( Le. t)ii. 
^tlii eoificat no0 ati oianDfi 
et creoeoii: et no oe notiis f^ 
De Otio pfumeou. Ctue ao 
o^antiii maio? erl)0?tacio $ 
t)t not)is tie iuoice iniquo |) 
poneret fimiutuoof 3Iutier 
enim iniqu^ nec tieum times 
nec tominem reuerens/ autii 
uit tame t)iOua interpeUan= 
tem fe t)ict9 teoio no pietate i 
clinatus. ^i ergo erauOiuit 
tfi otierat. q6 rogabat quo= 
motio no erauoiet q t)t roge 
mus f)Oitat f €n ergo not)is 
ifla e contrario cooperacione 
tins fuaoeret qi opoitet fejp 
oiare et no oeficere/ aoiecit f 
ait. Oerutti cii t)enerit filius Dominica. rii» jFo» l 

6010 puta$ iuciet fiDe i tetra IO0 an celu leuare: Cen jpcucie 

%i firies Deficit/ of perit. k tat peft^ fuu oice^. De^ ^pi^ 

Q,uis ei o?at (fi no cre t3iii ci^ efio mic{)i pftoji. p, apagt, 

tit/ Ofi tJtiis aplu0 cu ati o?a /"A^jps- C 2:^itica ni. ©1? 

oii ertoitaret ait Dis ^cut^ V^Cepiternene^: ^a&iitian 

inuocauerit nome tini falu^ cia pietatig tue (j merita fup^ 

erit (Bt tJt ofleoeret fiDz fon plicii ercetiig ^Dota: effiitiefu 

tem elTe oconi0/ nec poffe ire per nois miam tua Dt tJimit^ 

riuulii tJiii caput aque ficcat tas q pfciecia metuit : u aoiici 

aoiiirit atq^ ait. IXuo ergo in ag qt^ oco no pfumit Pet Do 

uocatiit i que no cretJioeriit •Tr"if3il:=%)Cb5marcii.t3ii.c 

OBrgo t3t o?em9 creoamug/ $ ^JLlotpeCrie^ief^tiefini^ 

ipfa fioes non Deficiat q o^a hm tpii: tjenit per fptione ati 

mui5 tjel oiemV fitieg funOit mare galilee inter metiios U 

oiacione/ fufa o^acio ecia ip ne0tiecapoleo$,(2Btref. ©me. 

fa ipetrat finei firmitate Cu tIWlater(fctigre.pa. LtJii. 

GC^ einei tetacionitj9 oe' f. ir ituetiii e qp tjoce niii ati 43p6e 

ficeret fitie^ |)ptea tie^ ait Oi ta tir : tit p^i^ fermoes ei^ au* 

gilateij o^ate neitretU teta^ tiat: <$ pofimooii loquat au 

cione. jCiuiti e i tetacioe? itra tiiuim^ eni titia tiei fi facim^ 

re : nifi a fitie erire. 3ln tatum ^ tiic ea ijrimig recte lo^mur 

eni tetacio ^ficit: i quatii ft' m pii^ ipi fecerim^. £Xd ftene 

ties oeficit. Ba tit aperci^ no marc^ euagelilia pfirmat: cii 

uerit cbaritas tjca tie fitie ne faftu tiiii miraculii narrat tii 

tieficeret $ periret OiriflTe tifi? ces. anoucut ei furtiu t mutu 

Oigilate u o^ate ne itretig in $ tiepcatiat eu tit iponeret illi 

tetacionem: eo loco euagelii CCwi^ oitiine (manii. fc. tJiii 

ait. JJ)ac nofte poflulauit fa= curaciois ifinuat fubties! mi 

tftanas tierare tjos ficut triti fit tiigito0 fuo0 in auriculas 

cii et ego rogaui ^ te petre ne ei^ : erpuefq^ tetigit ligua ei^ 

neficiat fitieis tua. Eogat qui ^ fufpicieisi celii igemuit $ ait 

tuet : $ no rogatq fiiclitat Cu illi. (ZBffeta tfi efl atiapire. <Bt 

an, SDuo fjoieg afceoeriit i te flati ajpte fut aures ei^ $ folu 

plii tJt oiaret : tm^ pfjarife^ $ tii e tJicuIu ligue ei^ $ loqtiat 

alter putilican^: nefcetiit fjic recte. IXuiti e enim ^ creato? 

iuflificat^ i Oomii fua ati illo oim tie^ cu furOii (j mutii fa 

alfa. p 15fiD9. an t)S a. ^tas nare tjoluifl^et/ i aures ei^ tiigi 

a loge putilican^ noletiat ocu tO]5 fuoiS mifit et erpues ligua 

£D ii Dnica. rni. 

ei^ tetigit j* £Xuili ^tJigitos re ^Tr' jB illo tpetiiritieCus W 

Deptor^ nifi tona Cfti fpusi tie gJLfcipuli^fuislBeatiocuU 

agnati^ ^h cu i loco alio eie qui tjitiet q tios tiiUetis: Oico 

ciflTet Demoniu nirit. ^i i ^m eni t)ot)i0 qp multi reges $ |) 

to oei eiicio nemonia: |)fefto pbete t)oluecut t)itiere q tios 

jguenit in t)O0 regnii tJei* f. ir. t)iDeti0: ^ no t)iDeriit u auoire 

Qw^ tJe re jp euagelifla alifi q t)osi aut)itii8i et no autiierut 

DirilTe tiefcrit)itur. %i ego in €ti^mtt b, abio epi. f. t)ii 

fpii tiei eiicio tiemonia igit e *yw"lg)erittittgcelel!empge 

uenitit)O0regniiliei. OBr quo ^JjZjLriii/qpplacuerittieot^t 

t)troq? loco coUigit/ ^ tiigit^ paruuUs magi0/ $ piutietib^ 

nei fpu;5 t)ocat Digitos aiit ifiiug miitii fua gcam reuela= 

in auriculais mittere: eft e tio xzt ixa apfg paulus flUo ple 

na ffti fpiis mentem furtii ati nioie tiigeifit tiiceng, Jl3onne 

oiienietiii aperire, £Xuili efi tie Gulta fecit tie^ fapiencia Jui^ 

ro ip erpuesi Ugua ei^ tetigitf miioi» J15a qin tiei fapiecia no 

^aUua not)i0 e er o^e retiep cognouit bic miiti^ jg fapiecia 

mi^ accepta fapiecia i eloqo placuit tieo fi flulticia p^etii^ 

niuino ^aliua qppe er capite cacionis faluo0 facere cretie^ 

Defluit in oit. (Ba ergo fapie= m. paruulu ergo accipiam^ 

cia q ijpe efl/ tiii lingua nf a ta qui fe eraltare no nouerit/ et 

gitur/ mor ati ptiicaciois; t)er pbaleratis; fermonib^ arcem 

iia foimatur. an €rie0 iefus fue iaftare p^utiecie qfi pftilo 

tie finitius tpii t)enit/ per fp= fopbi pleric^ faciiit. Paruul^ 

Donem ati mare galilee inter erat qui tiirit* Diie no efl eral 

metiios! fines tiecapoleos alfa tatii toi meum ntc^ elati fiit 

ps OBiitiia^. ati t)0. an 'Bene ocuUmeineq^ingrelT^fiiima 

oia fecit $ furDosi fecit aunire gni0 neq? i miratiiliii^ fujp me 

et mutos lo^, p 9^Qt Do. rui ^t t)t fcire^ paruuiii ( f . t)iu 

Oa^ps et miferico^si ( oe !)uc no etate no fefu fuifle/ feti 

tieu0/ tie cui9 muere t^e- ^iiilitate fui $ quaoa Declina 

nit t)t titii a filielit)^ tui0 tii^ cione iaftacie atioioit/ f^ eral 

gne <$ lautiabiliter feruiatur : taui aiam mea, Oities $ ercel 

tritiue notiis quefumu0 t)t ati fus fuerit bic jQUUl^ $to t)ir= 

p^ometfiones tuas fine offen tutii fut)limis t)erticei' Cales 

fione cucram^, Iper oominii, no0 jbuuIos t)uU efle apfs cii 

^ecuntium lucam, x, capfo. tiicit ^i quis i^itief inter t)O0 Dnica. xiin JFo, li, 

fapies elTc i fjoc feculo liultus ^^^ffti.3na:ufiiniepiJ,t)ii. 

fiat Dt fit fapie0. ^apiecia ei A^^ ^ttl lep?ofts f[% tins 

Jui^ feculi Qulticia e apS neu ita munauit cii ait ite oGenite 

'X^ulcbetrim^ coneftitur r ir DO0facernotitj9:qripotelicur 

ne fine loc^ : qiii oia fi5i trani an facernotes eos miferit nt 

ta nicit a pf e fuo. €\x oia le- cu iret munaretur t^\x\\\\ eni 

gi0 oipotete agnofciis/ no ne eoi? qbus; coipoialia j)ec tjfifi 

coloie/ no negenere pcis. €w^ cia jpflitit/ iuenit mifilTe an fa 

tranita legisi fiUu pfiter^ : cui cernotes nifi lep?ofo0» Jl3a ^ il 

jB natura oia nni^ futJflacie i\x \\x a lepia munauerat cui ni-- 

re fint jpp^ia : no nono coUa= rit. CJane oliene te facernoti: 

ta fi gca^ anninit: nemo fcit etoffer ^ te facrificiu qi!! jpce= 

qui.0 efi fili^ nifi pater/ $ qg pf pit moj^feg i teflimoniu ilUs, 

nifi fili^/ (j cui noluerit fiU^ te jCiuerenu efi i^il qn ipa lepia 

uelare, 3ineo tieatog nitit ocu fignificet il^o ei fanati f^ mii 

los iUoi? qb^ natii efl nei falu nati nicut q ea carueriit f , \iiii 

tare rpm tJifere, an. JE)o quina (Joloiig ^ppe niciii efl no na 

nefcenebat ati ftirfm i biericFjo Utuninig aut itegritat^ fefuu 

et incinit i latrones q ecia nef atq^ met)ioi? lep?ofi ergo non 

poUauerut eii: u plagi^ ipofi atJfurneiteUigiitur: q fciecia 

tig atJierut femiuiuo reUfto, p tjere finei no ftftte^ : tiarias no 

TBiinift^. an t)s. an. €iui0 tit)i ftrina^ ^fitetur erroiis, jl3ul 

t)inet primu0 fuilTe iWi q ici^ la po^ro falfa noftrina efl/ q 

nit i latrones: u ait Ule qfecit no aliqua t)era intermifceat 

miam i illo : tiane $ tu fac fifr Oera ergo falfig io^ninate p 

alfa. p. Q90t» C Do. rnii. oe mirta i t)na nifputacione t)el 

O0^p0 fepiterne neu0/na narracide l)oi0 ta$ i t^ni^ coi 

not)i0 finei fpei $ cj)ari= po|i0 colo^e apparencia figni 

tan0augmetu:tt)tmereamur ficant lep^am tanij t)eri0 fal 

alTeq q6 |)mitti0 facno0 ama fi0q^ coloi? Ioci0 ftiiana coijga 

re qd pcipi0. jp. %c6m. luca, t)ariate atq^ maculate» rc. ir. 

•Tr-'ia iUo tepoie(rt)ii.cap. ^acernociii t)ero iuneoi? ne- 

JLcuiretiefU0i6ierfmtra mo fere fineliii nubitat figu= 

ut)at jp menia fam^aria (j gali^ ra fuilTe futuri facernocu re^ 

lea OBt cii ingreneret quonna gaU0 qfi efl i eccfia quo pfecra 

caflellii: occurrerunt ei nece tur oe0ptinete0 an co^p^ rpi 

t)iri lep^ofi. (2Bt reli. £>melia fiimi (j neri p^incipi0 facerno Dnica. rtJ. 

tu. 115 a nuc et oe0 tinguntuc/ cogruit (j punicu nome: nS lu 

Qfi tuc regif)U!8i tin tj faceroo^ crii punice mamo % ^5 ^ fer 

titi^ fieijat. €t qfi ait petr^ aD uit mamone illi titiq^ feruit/ ^ 

rpianu ppfm fcrifjes regale fa retj^ miisi terrenis merito fue 

ceroociii i tJtriic^ ppfo illi no jpuerfitatig jppoQtV magiGra 

me couenire Declarauit ^ illa tm bnP feculi a niio nicit aut 

tjnftio fitinefjat an. Dii igre ergo fjiic ooio fjatJelJit Fjomo 

ueretur iefujs quonna caftellit et alterii oiliget io eft Deii aut 

occurreriit ei oece tJiri lep^oli alteru pacietur/ et alterii cote 

([ lieteriit a loge u leuaueriit net. IPacietur eni ourii $ jgni 

tjoce nicete^ : iefu pcepto? mi^ ciofii niim qfqs feruit mamo^ 

ferere nofiig, ps. IBtinift^. an ne: fua eni cupinitate ipiicat^ 

t30.an.iI5onenecemiinatifiit fufJOit npafjolo (jnonii niligit 

et noue tJfJi fiit no e luet^ q re Q*.ui0 eni ell q niligit ^ (, tJiii 

niret $ naret gfia^ neo nifi fjic npafjolii. ^en tame pacietur 

alienigena: tjane q? fines tua ficut i aliqua nomo maioie/ q 

te faluii fecit» alfa, p$. a^agt. ancillealienecoiuft^eli/^pter 

C Dommica. rtj. ©latio. cupinitate fua nura patitur 

y^dJfioni q0 nfie eccfiam feruitute ecia U no niligat zn/ 

VjLtua ^piciacione jppetua cuius acilla niligit. aiterii au 

(j qiune te lafjitur fjuana mo? te cotenet nirit/ no onio fjafje 

talitag tui0 fejp auriliis $ afi^ fjit. il5ullu0 enl nera cofciecia 

flrafjatur a noriis $ an faluta neii poteft oniiTe/ cotenit aut/ 

ria nirigatur. Per nominii. ineflnotimetciiQuafineeius 

^ecuDum matbcii. tJi. capfo. fjonitate fecur^ efl. afj Jjac ne 

IJI5 illo tpeniritief^nifci gligecia $ jpniciofa fecuritate 

pulisfui0. Bmo potefl reuocat fpu0 idim cii p ^pfje 

nuofjus niiig feruire. ^ut enf ta nicit/ fili ne aniicias pfttn $ 

tjnii onio fjefjit/ $ alterii nili nicas. ^iferacio nei magna e 

get aut tjnii fuainefjit f altei? ignoias qi paciecia nei an pe^ 

ptenet .OBti^.gDme.tJ. afj^oepi nitenciam te annucit. lco.ir. 

JL,Jfcofineranafiit JI3aqiint teft/$ ei^ q oianonat pfto co^ 

nuo niii neicepg oUenit cii ni uerfis: <$ oleaftrii facit jpticipe 

rit. jl5o poteflis neo feruire et pingueninis» €t tmm tata fe 

mamone* ^amon ap6 fjefJie ueritas $ ei qui naturalifj^ ra 

00: niuicie appellari niciitur/ mis no peparcit f? ijpter ffine Dnica. v^t ifo, lit 

litate fregit ilte ^eti fi ^0 te/eoqpfftaeccnappfmiunio 

tiult tiligere teu et cauere ne re a popa fumm/ atc^ a fup^e 

offeoat/ no fe arftitretur ouo mi0 fepulcf)?i fuai? reuocet ao 

tj9 onis feruire/ 5 itecione co? tJita coteplacioe lac&iimaru. 

Oi0 fui refta ab 01 Ouplicitate O,"^ ^^^^ jpbibetur eu ^T. uiii 

erplicet» 31ta ei feciet oe tiio cui refurreftio oetJetiaf ^ qni 

in tjonitate et in (implicitate Oe moituus i loculo materia 

coiOiis qret illu. an jf3olite fo liti^ quatuo? ao fepulcbi? fere 

liciti effe oicete^/ quio maOu^ tatur elemetig/ f^ fpe refurge 

cat)imu0 aut ^o tiitjem^ fcit ei Oi fjatietjat qi ferabat i ligno 

pater tjeffer celelii0 qo t)otJi0 £ifi fi notis ante no ^joerat: 

neceffe fit alfa. j) IBnoiH^» aD tame poffea $ ief^ io tetigit jp 

tt9» an. jCVuerite ergo pmu re= ficere cepit ao tJita/ t)t effet in 

gnii nei etiufficia ei^ $ ftec oia Oicio falute ppfo 2 crucis pa 

aoiicietur tjobig. alfa. p. q^gt titJUlfi refunoetia. ^n, t. ir. 

C Oommica. rm. €)iacio, JluOitoigitlJei^tJOfteteriit 

eCclefiatuatJtiemifera^ acertii illi^ funeri^ po^titoies 

ciocotinuatamunoetet qui coip^ Jjiianu letali fluru 

muniat $ qi fine te no pot fal nature materialig t3?g:etiant. 

ua cofiCtere/ tuo f efi miiere gu IXuiti ei aliutJ : nifi i ^Oa fere 

tiernetjB. ^cftmluca.tni, cap. tro/ ^oc e fup?emi funeris in 

XB iUo tpe. Sltiat ief^ i ci flrumeto iacem^ eranimeg cu 

uitate q tjocat naim/ et tiel igni^ imooice cupitJitatis 

itiat cu iUo tJifcipf i ei^ ^ turtia ereftuat tjf frigiti^ bumoi eru 

copiofa. Ct. 1?. ©mef. ti. ab|0. uat/ tiel pigra quana co?po^is 

/jjf 3|c loc^ijtriqj i epi. Ltiii Ijetietutiie tiigo? fjetjetaf aioi? 

J55^ reoiitjat ati gfam/t)t ci tiel cocreta nr fpiis latie/ pure 

to flefti Diuina miam mri0 t)i lucis t^acu^ aUt mete. IJ)i fiit 

tiue lametacione c^etiam^ : ei^ nci funeris poititoie$. a atiiit 

P^ecipue q t)nici filii t3el lat)0 ief^ i ciuitate q t)ocat napm f 

re t)el mo^te fragatur/ cui tti ecce oefuft^ efferebat fili^ t)ni 

tJitiue grauitati0 meritu ere- cu0 mris fue. ps. TBiitiia^. aD 

quiai? turtia cociUat et Jjac t)i tis, a. ^ccepit aut oe$ timoi ^ 

tiua ppforu turtia fepta plus magnificatiat oeii tiiceteg/ qi 

t)itieri effe $ femina q refurre ijpbeta magn^ furrerit i no^ 

ftione tmici atiolefceti^ fiUi/ t)ii8i: $ quiaoeustiifitauitple^ 

fuiislacfj^imismerueritipetra tiem fuam, pfal. ^agnificat. Dominica. rtjit et rtJiii. H Dominica rtJii, £D?acio. 
r^Y^CIa no0 Dite gca femB 
\JLp?eueniatetfeQuat: ac 
tjoni0 operit)9 iugiter pllet ee 
itetos! per^^cD^ luca xiiiu c 

XB illo tpe Cu intraret 
iefusinDomucuiurDam 
p^incipigi p&arifeoi? fatJbato 
maDucare pane: et ipfi otifer 
uatjant eu» €t ecce quiDa 6^= 
Diopic^ erat ante illu (Bt ref. 
£>melia fcti at)?ofii epi. f. t3ii. 
OCttratur teDiopic^ in quo 
fluruiS carni0 erutierfe: aime 
grauatjat oflScia/ fpirit^ erti 
guetiat arDo^e» DeinDe Doce= 
tur l)umilita0 Dii in illo con 
mnio nupciali appetencia lo 
ci fuperio^is arcetur. Cleme^ 
ter tame tJt perfuafionis fju 
militas afperitate coerciois; 
ercluDetet: racio pficeret aD 
perfua(ioni0 affectu |)inc q(i 
Piorimo lumine fjumanitat^ 
copulat: queita Dnicefenten 
cie DifiSnicione Diflinguit: (i 
in pauperes et Detiileis confe- 
ratur. Jl3a f)ofpitalem elTe re 
muneraturis: affect^ auari- 
5poflremoqua= (ciee.L t^iii 
a emerite milicie Diro conte^ 
nenDarii SipenDiii piefcrifiit 
facultatum: qp neq^ ille q iiU' 
Dii0 intent^ iferio^iti^ poiref^ 
iioes fitJi terrenas coemit re 
Qm ttloin poflit aDipifci cuf 
Dn0 Dicat: tjenDe oia tua <$ fe quere me. 3linpio quippe (iti= 
re efi buiug muDi tjona cocu^ 
pifcere. OnDe et reDepto? in= 
tra pbarifei Domu ftpD^opicu 
curat: et cu cotra auariciam 
Difputaret fcriptu efl. auDie^ 
t)ant aute^ oia f)ec ptarifei q 
erat auari <$ DeriDeftat illum. 
CiuiD ergo eCt qp intra. H. ir 
pbarifei Domu f^pDiopic^ cu 
ratur: ni(i ^ p alteriu0 eg:ri= 
tuDine co?po^iis in altero er^ 
Plimit egrituDo co^Dis. J&p^ 
D^opic^ quippe quo amplius 
t)it)it ampU^ Utit: qt (j omis 
auarus! er potu fitim multi^ 
plicat: ^ cii ea q appetit aDep= 
tu0fuerit: aD appetenDa iUa 
ampli^ anftelat. Ciui eni aDi 
piCcenDo plus appetit: f)uic fi 
tis erpotu crefcit. Cu. a. Di 
rit iefu0 aD legifperitog tj pfta 
rifeo0 U Ucet fabtato curare 
at ilUtacuerut: ipfe Dero ap= 
p?ef)enDe0 f)^D?opicum fana 
uit eu acDimilit.ps. IBiiDia^, 
^D. t)l. an. Cum t)ocat9 fue-- 
ri0 aD nupcias xttubt in no= 
uiflimo loco Dt Dicat tihi qui 
te inuitauit amice afcenDefu 
peri^ tuc erit tibi glo^ia co?a 
(imul Difciit)entit)U0 alfa. pis 
Q^agt C Dnica rtJiu. ©fo* 

»3 ^s Diie populo tuo 
Diatiolica t)itare cota 
gia et te folii Deii pura mete 
feftari.fi. Do.^cb^ mat.rru.c Dominica. rir. jFof. liii 

X5l5inotpe3cceircrutati care cii Diceri0. jOuquiD rpo 

iefumpf)arifei:(jiterro- fo^cioi e^ U quos ille no pla 

0auit eu t)n9 er W legig rio= cauit tu places. '£>zb\izmt ^^ 

ftoi temptas eu» s^agiOer qfi nem timere fatiuceo?u erem= 

efl maoatu magnu i lege. €t plum: t)t ne fimiliter interro 

reL ©me» tJti iol)i0 epi. f. tiii. gantes confunDatur : fen ar 

Etequenter inXiti niuerfig i tien^ malicia nii fe faciare fe 

terrogacionifius rpm tepta^ fiinat non afpicit eritu rei t)t 

tes: Ubi quioem acquiiierunt tatiimo alteri noceat nec fiti 

interitii: mbi$ autem p^oui- parceg. ^5 nemine ate t)icif 

Heriit falutem. Jl3am ner&a fet:foifitaiuflaracionefefpe 

rpi p?ofeceriit iUiis ao confu rarentpolTeeiinincere a quo 

ijlonem: mbi^ aute ati enifi^ nullu0 ell t^ict^. ii^iic aute U 

cacione : qin refponfis ei^ Din nentes qrn quotquot eii iter^^ 

cebanf ^ non placabant JI5a rogare auG funt: omnes t)i= 

malicia frequeter quioe Din cti recelTerunt: qo eUimantii 

citur : nii^ aute placaf . IPfta funt illi. J13iiquit) foicioies $ 

rifei fiit omne^ ^ contra tieri ceteri ^ t)icti0 olbm Dincere 

tatem contennut ^ no t)erita pollint. ^eti imp^utiecioies 

tem oefentiere cupienteg cer^ q? omnes confulig oiti^ ante 

tant : feti futmertere feUinant fe/ iimiliter erubefcere non ti 

Q^ui enim p|0 t)erita^ L Wi muerunt. ^n. an. ^agifler 

te contentiit: cognita t)erita quoti ell mannatii magnii in 

te confentit t)eritati. £im m lege: ait illi ief^. Diliges Oiif 

tem contra t)eritate non con tieum tuii er toto co?tie tuo 

fentit t)eritati: manifeliii eft alfa. ps. 'IBtitiictug. HD t).s. a. 

qtn piiu0 no p?o t)eritate : feD CiuiD t)O{)i0 t)iDet De rpo cu^ 

contra t)eri partem certatiat iu0 fili^ zH: Dicut ei omes Da 

3uDi igitur bomo fiDeIi0 qui uiD, Dicit eigief^: quo DauiD 

contra fiereticii litienter con in fpiritu t)ocat eum Diim Di 

tenDi0. ^n at. iLcctio nona. cen0. Dirit Dfi0 Diio meo feDe 

©ipjarifei placatino fiit: <$ a Dertri0 mei0. pfaL a^agt. 

tu certanDo contra ftereticii V^C Diiica. rir. HDiacio. 

pote0 eum placare cii t)iceri0 A^ Srigat coiDa nca que 

%i autem pljarifei t)icti ^De^ fumu0 Dfie tue miferacioni0 

funt: placati autem no funt: operacio: q? tiOi fine te place 

quomoDo tu poteri0 eo0 pla re non poOUmu^ per Ditm. 

BC P ^ecuntiu mat6eum. ir. capfo carms In illo elTet ociofa fu^ 

XB iUo tpeafcenes iefu0 fcepcio.Cu autem» Lectio» ir. 

in nauiculatrafftetauit ^uftinuit ergo 6a0 neceflxta^ 

et tjenit in ciuitate fua. <BU ?. tes u ftomo \)txm buanisi ne* 

C>meliabeatif)ieronimiJ.i3ii ceflitatitms! ^Mxzt afceoit 

a5)2ilJum i J)umanii5 afti in nauicula. Cf)2iflu0 nauim 

tm oiuina gefltlTe mp- feculi fluft^ n^ mitigas afce 

fieria: $ in retjus tiilifiililjuis/ nit t)t creoetes in fe ati celeae 

inuifitiiliaejcercuiirenegocia/ patria tranquiUa nauigacio 

lectio l)otJierna monfirauit nejpriucat:$municipesfaciat 

(afceoitinqiuit in nauicula (j quos f)uanitati0 fue fecit co- 

traffretauit/ ^ Denit i ciuitate fo^te0efl*e. if^oergo jcjpjs; ioiget 

fua) Bont J)ic eft qui fugatis naui/feo nauis ioiget rpo Ci^ 

fluftiftus; maris |)futja nuoa fine celefii gubernatoie nauis 

uit/ m ifraeleticu0 ppf0 inter eccfie jp mutianumpelagus:^ 

fiupetes wom ficco t)efiigio/ tata et talia oifcrimina ati ce 

tjelut mociu cocaua trafiret. lefie portii no t)alet puenire. 

Jl^onne ipe efi ^ petri petiifjus! 5)ec tiinmug tm $tu ati itel 

ma?ino0 t)Oitice0 inclinauit/ ligecia fpuale/ tjeru ipfi^ J)p= 

t)t tuc liqt)u f)uani0 grefliti^' fio^ie o?tiine |)fequamur. an. 

foliou ptieretoftfequiu. f. t)iii. Dirit tiiis paralitico cofioe fi 

g[ t ^o efi ij> ipe fitii marig fic li remittunt titii pfta tua alf a. 

nenegat feruitute: t)t ti^euiifi ps. 'Bfitiift^, au ds. an. OiHe 

mi Iacu0 trafitu futi mercetie te0 aut turtie timuerut ^ glo- 

nautica traffretaret ^fcetiit rificauerut tieu qui Deoit po^ 

inquit i nauicula $ traffreta tefiate tale l)oit)U0. p$. a^agt 

uit. (2Bt tfi mitu fratres tbii- C SDominica. rr. ©zacio. 

^m t)enit fufcipere ifirmita- /^^ps $ miferico^s neuis 

m nf a0: ^ fua notiis coferre v>r tmiuerfa notiig atiuefa^ 

metiicamina fanitatis q? me- cia .ppiciat^ erclutie tit mete $ 

tiicu0 q no fert ifirmitateg cu co?jpe jpiter erpeoiti q tua fut 

rare nefcit/ $ ^ no fuerit cu in litierig metiti^ erequamur. jp. 

firmo ifirmat^: ifirmo no po ^ecunUumatfteu. rrii. capfo 

tefi coferre fanitate. c2:f)?iflu0 *Tr^ B illo tpe/tiicet)atiefu0 

ergo fi i fui0 mafifl*et ^tutit)^ JL turtii^ paratiolam 6anc 

coe cii f)0iti9 nicfiil f)eret/ f ni ^imile faftum efi regnum ce 

fi impleflet carni0 oininem/ lo^um fiomini. regi qui fecit Dnica. rri. jFo. liiii 

nupciag fiUo fuo. €t reliqua» Jgepeaute iammemini cp pie 

HDmelia. f.gregom pape.f.tJii tumq^ in fanfto euangelio re 

r^y^CrtuIeftioni^ euageli gnum ceIo?um p?efe0 ecclefia 

vJLc^fce0ci)ariinmit)olo noiatur. Congrepcio quip-- 

fi polTii futi b^euitate trafcur pe iufioi? regnii celoi? Oicitur 

rere: tptin fine zim tialea aD Ctuia eni qui per POTftctam 

loquetiiilargiu0tiacare. ^eD DicitDii0.CeIiimic6ifelJesel} 

quereoii piiu0 efl: an Jjec apd Ct falomon ait anima iulii 

^atbeii ipa Ut leftio q apuD feDes fapiecie. PaulUiS eciam 

luca ciiappellacioecene Defcri Dicit rpm Dei tJirtutem et Dei 

tJitur. Ct quiDe fiit ndnulla fapienciam. iliquiDe collige^ 

que Ubi DilTona eflTe DiDentut re Detiemug: qi fi Deu.0 fapien 

qi f)ic p^aDiii: illic cena me cia/aiaiuflifeDe0fapiecie:Dii 

mo?af : bic qui aD nupcia^ no celum Dicitur feDesDei/celum 

Digni0 tiefliti^ intrauit repul ergo eC aia iuM. ij)inc jp pfal. 

fu0efl:illicnullu0quiitraire De fanfti0 p?eDicato^it)U0 d?. 

Dicitur repulfu0 elTe jpfjitjetur Celi enarrant glo^ia Dei. He 

Ci? er re refte colligit ^ $ bic gnii ergo celo^um efl ecclefia 

per nupcia0 pn0 eccfia: ^ illic iuflo^um/ qi Dum eoi? co^Da i 

per cena eternii $ Dltimii cdui terra nil ambiunt per f)OC q? 

uiii Defignat: q? (j Jac ndnulli aD fuperna fufpirant ia i ei0 

erituri itrant u illa qfq0 f emel Dii0 quafi in celefliti^ regnat. 

itrauerit Dlti^ nd er it)it. f . Diii an . Dicite inuitati0 ecce pian 

jgU fi qui0 fo?te cdteDat Sac Dium meum paraui Denite aD 

eaDe efle leftione/ ego meliu0 nupcia^ alfa. p9. TBeneDiftu^ 

puto (falua fiDe) alieno itelle 3D Defpa^. an. ii3upcie quiDe 

Stni ceDere^ cdtefionit)^ Defer parate fut feD qui iuitati erat 

uire : qin et iteliigi cdgrue foi nd fuerunt Digni : ite ergo aD 

(ita potefl qi De jpiefto eo qui eritu0 t)iai? et quofciicp iuene 

cii nupciali Defle nd tienerat: riti0 Docate aD nupcia^ alfa, 

q6 Iuca0 tacuit a^atfte^ Dirit ps^agt. C Dnica. rri. ©e 

q? t)ero per illii cena per ftunc *rn^argireq0 Diie fiDelitiu0 

aiit p^anDium ti: nequaq^ tiel JLJLtui0 inDuIgenciam pla^ 

i)Oc noflre intelligencie ot){x= catu0 etpacem/t3t pariter at) 

flit/q?cii aD t)0?a nona apuD omnit)U0 muDentur offefi0 $ 

atiquo0 quotiDie p?aDiii fie^ fecuratit)imenteDeferuiat.p. 

retijpm quo^ cena Docat. f. ir ^ecunDum io{)anne. iiil cap. Onica. xxu 

XiBillotepoieerat^nam locustJbi no elTct tieu0. €jcp 

regulus! cui^ fiU^ infit^ te ergo magna Uiffif^ eft qui 

maliatur cap&arnau, IJ)ic cu tiirtutem no Oeoit maieSati: 

auoiaet Q? iefus tieniret a iH'' feO piefencie co?po^aU. OBt fa 

neain gaUlea atJiit au eu/^ro lute fiUo peciit: et tame in fi^ 

galiat eii t)t nefceoeret $ fana ne nubitauit/ q? eii an que no 

ret fiUu ei^* (ZBt reUqua^ ©me tienerat: et potete an curanu 

Uabeati <©rego?ii pape» L tjn creninit et tame mo^ieti fiUo 

*r~p2Bftiofaftieuag:eUiqua elfe atifente putauit» Hfto. ir» 

I ^ monofresaunifliserpo gen niig qui rogatur t3t Da^ 

ficione no inniget ^en ne bac nat: qi no nefit nbi inuitatur 

taciti jpterilTe tJineamur txboi innicat : folo iulTu falute ren= 

tanno pociuis $ erponeno in ninit quitjolutate oia creauit 

ea aUqn loquamun ^oc aute jCiua in re boc efl noftis foler 

foliimono ne erpoficione tJi- ter intuenii qp ficut euageUfia 

neo requirenfi cur iis q an fa= aUo teflate ninifcim^ ceturio 

lute fiUo petena t)enerat auni t^enit an nnm nices Diie puer 

uit Biii figna et p^onigia t)i meus iacet paraUtic^ i nomo 

neritig no creniti^, €iui enim et male toiquetur. Cui iefus 

falute fiUo qretiat ^cuinutJio p?otinu0 refponit^ Oenia (j cu 

crenetjat JOeq^ eni ati eo qre^ ratio tu. £Xuin eft qp regulus 

retfalute/quend creneret fal rogattJt an ei^ fiUutJeniat: t 

uatoie, IXuare ergo nicit: nifi tame ire coipo^aUter recufat 

figna et ^nigia t3ineriti0/ no an feruii aiit ceturioni0 non 

creniti0 qui ante creninit $ inuitatur/ et trt co^poialiter 

fignu tJineret ^en memetote fe ire poUicetur reguli filio jb 

quin peciit ^ ajpte cognofceti0 co?po?ale pief ecia no nignat 

qi in fine nulJitauit Popofcit anelTe ceturioni0 feruo no ne 

naq^ nt nefceneret et fanaret nignatur occurrere, hn. OBrat 

fiUum tim. Cu» Leftio. t3iii, quina regulu0 cui^ fiU^ infir 

OCoipo^ale ergo niii p?ef^cia matiatur capfjarnau: f)it cu? 

qreftat q p fpm nuf$ neerat. aunilTet quia iefus anueniret 

a^inu0 ita^ in iWix creninit/ in gaUlea rogatjat eii t)t fana 

que non putauit falute poflTe ret fiUfi fuii* p0. I5eneniau0. 

nare nifi p?efen0 elTet $ co?po an t^efpae. an. Cognouit aut 

re^^ieniperfeftecreninilTet: pater q? iUa f)0?a erat i qua 

P20Cuinut)io fciret qi no eflTet nirit ief^ fili^ tuu0 t)iuit $ cre Dnica. xxii. JFo, It). 

DiUit ipfe et nomu0 eius tota illum peccaflfet^ quefiuittitrii 

auelupa. pfal. a^agnificat. fufficeret fepcie^. EefponOit 

C C^ominica, rrii. ^D^acio. illi Dominu0, iI3on folum fep 

Eamiliam tuam qs ofie cie0 : feD eciam f eptuagies fep 

continua pietate cuflo- cits. DeinDe narrauit fimili^ 

Di t)t a cunfti0 aDuerfitatit)U0 tuDinem tialDe territJilem, 

te iJtegete fit libera : (j i tionig £iuia fimile eft regnum celo- 

aatiijug tuo noi Cit Deuota jb. rum fjomini patrifamilias : 

^ecuDum matfteCi rtJiii. cap qui pofuit racionem cum fer 

IJI3 illo tepoie Dirit iefu0 ni^ fuig in quitjus inuenit De 

Difcipulis fui0 fimilitu- tJitoie Dece miliii taletoi?. l ix 

Dine fjanc, ^imile faftii eU re Ht cum iufliiret t)t omnia q 

gnQ celoi? boi regi/ q Doluit batjetjat: et omnig eiU0 fami^ 

racione ponere cu ferui^ fui0 lia/etipfetjenunDaretur/otDe 

(2Bti?. £[)mef,t)»au0uflini. fDii tJitum folueretur aDuolutu0 

^aEfternaDiefanftii eua* peDibus Domini fui EogatJat 

gelium monuit no0 no eum Dilacionem/ f meruit re 

negfigerepeccatanra: (ipec^^ millione (e^ifertug efl enim 

cauerit in te frater tuus : co^ tim Domin^ (icut auDiuim^) 

ripe eum inter te et ipfum fo- et omne DetJitum Dimifit illi. 

lum. %)i te auDierit lucratus at ille DetJito litjer : feD iniqui 

e0 fratrem tuum. ^i autem tati0 feruu0 poflea ij egreflu^ 

cotempferit aDftitie tecQ DUO0 efl a facie Domini fui/ inuenit 

tjel tre0: Dt in oiz Duo?um Del eciam ipfe DetJito?em fuii qui 

trium tefliii flet omne Dertju? DetJebat non Decem milia ta^ 

%i autem et ipfo0 contempfe lentoium: $tum ipfiu0 DetJi* 

rit: Dicecclefie. CiuoD fi eccle^ tum fuit: feD cetum Denario0 

fiam contempferit: fit titJi fi= Cepit eum fuflfocatum trajje 

cut ettjnicu0 et putJlicanu0. re et Dicere reDDe quoD Det)e0 

}E)ODierna eciam Die aD ipfaf 3t ille rogatjat conferuum fu 

rem pertinet capitulum quoD um/ ficut ^ ipfe rogauerat Do 

fequitur/ qfi moDo cum lege minum: feD talem non ifle in 

retur auDiuimu0. Cu. f. tJiii. uenit conferuum qualem ille 

CXum enim DirilTet bot Domi Dominum. iSon folum remit 

nu0 iefu0 petro : futJiecit et in tere illi DetJitii noluit feD nec 

terrogauit magiflrum quo= Dilacionem DeDit: contoitum 

cien0 ignofceret fratri qui in rapietiat aD folucionem : iam necrte Oominica. xxiiL 

nebito tjominico litict. Difpli nifi confciencia fola. Bntfi 

cuit c6ferui0: ^ renuciauetut compuntit eos timo? pecca= 

nito fuo ^O factum elTet €:\i. ti$ H^uquiri copefcuit eos tiel 

an. Dirit aute tins feruo ren confioeracio libertatis f ^eti 

De q6 uefies: p^ocioe^ autem tinir} (afiierunt et cociliu ac^ 

feruus iWt rogaftat m Uiceng ceperiit : m eum caperent i fer 

paciencia 6abe in me et omia mone) CiuematimoOu U ali= 

renna tifti. ps. aaftniftug. an qui^ claunere noluerit aque 

U5. an. ^erue nequa ome ne currentis meatu U btc erclu^ 

fiitum nimiii tilii qm rogalii fa fuerit aque niolencia: aliii 

me: none ergo opo^tuit te mi ne Hhi femitam rumpit. ^ic 

fereri conferui tui (icut $ ego eo?ii malignita^ er nna par^ 

tui mifert^ fum aifa. p. a^gt te confufa: alium Ubi anitu^ 

C Dominica. rriii. ©^acio. aninuenit» ^u. iLectio tJiii. 

»<Bm refugiu noHrii $ ^icut enim non potefi fieri 

t)irt9 aneflo pils eccle t)t ligna mittenno ertiguas 

fie tue piecit)U0 auctoi ipe pie incenniii : fic non poteft fieri 

tatiset p?ei!a: nt cfi fineliter t)t racione niceno places 60 

petim^ efiOlcaciter pfequamur mine malii. ^icut ignis f to 

per no. ^cfim matfteu. rrii. c amplius ligna fufceperit : in 

XiI5illotjpe.af)eiite0p6a maio^em flama erigit %ic 

rifei confiliii inietiitnt aia mala Quato magis Xizti'' 

capetent iefii in fetmone. €t tatem aunietit : eo ampli^ in 

teliqua. Dmef. btl iobis epi. malicia ercitat atietiit etgo 

Oinnis malicia cofunnitut et confilium accepetiit £iuo 

QUine: aliquocies tacione tje atotiit an f)etoniano0. Ji3a 

titatisf. Coitigit aute nun$/ er eo ip no nicit confiliati fiit 

marime eoium Qui p^opofito fen cofiliii accepetiit: er quo 

malo et no igno^acia peccat patitet cu betonianis t)ene= 

^acetnotes pofi$ tettete no tiit: appatet qi cum illi0 eiuf 

minii nd potuetunt nicetes. moni citciiuencionis confili^^ 

3In qua poteliate faci0 bzc^ um ttactauetut. iJ)omo colo 

lPofl$ patat)0latU5 tacione nu0 cuiu0 tettam poflinet: il 

conflticti fuo iunicio ipfi fe lius aurilio opu0 ftabet. jCiui 

teo0 fecetunt nicentes. a^a^ iufliciam tenet : nullius pa- 

IO0 male petnet. j(I3emine co^ ttocinio iniget : nifi nei» Cu» 

tta eo0 nante teflimonium : Q^ui in ngatioli iniqui f. ir Dominica. xxiiit SoL M 

mtibm amfiulat HiaiJoU ati •Tr^BiUotpe. ilOQuenteie 

iutoiiu necelTariii b^btt €o , 1 .fu ao turtjas/ ecce p^in- 

lonu0 em oei : tiiatioU aun= ceps tm^ accelltt et aooiauit 

lin non requirit Colon^ au eum Diceng. Dtie fiUa mca oe 

tem DiatioU auriUu Dei et fi q functa efl: feD tjeni ipone ma 

rat : non inueniet» (LliDifli aU num fUjB eam et r)iutu €t reL 

quanDo eutem aD furtu Deu ©melia faeati ambiofii. L )Dii 

o?are t)t tjene p?ofperet i fur 'jQtUqntm in gerafenis fp= 

to f aut qui tiaDit aD fomica napga jrp$ $ que fui no rece 

cionem/ niiquiD fignii crucis perant ercepim^ aUeni: erce^ 

filji ponit in tronte/ t)t no c6 pim^ que erpectatam^, ii3ec 

PieftenDaf in criminef £ifi fi notJig ergo a ^ti^ erpectatiaf 

fecerit: no folum no aDiuua^ Diu atjfuit: nec aD iUo0 H xo- 

tur feD aDljuc ampUu0 traDi garef fafliDit reDire, Oir eni 

tur : quia nefcit iuflicia Dei pa ifle pnceps fpnagoge pereut^ 

trociniii Dare criminiti^, ^ic remeDiu pcatjat : q t)?ffebat i 

et iUi erpugnare rpm cupien mo^tem : q^ Deferetiat a rpo. 

te0/ conuenienter non aD fer £Xue fpnagoge putam^ pnci 

UO0 Dei tjiros reUgiofos : feD pe efl^e: nifi legei* €m^ cotem 

aD gentileg fe ptulerut iD efl placione Dnis fpnagoga non 

aD BeroDianos» £iuale confi penit^ DereUqt/ cii meDicinaf 

liu:tale0etpfi'Uato?e0. IXui0 falutis creDetiti^ referuauit. 

autem Dare poterat confiUii St» bac ergo pncipig f, tjiii 

cotra rpm nifi Diatjolus qui fiUam Dii ijperat Dei iJtiii/ t)t 

erat aDuerfari^ rpi» ^u* an, faluo0 faceret fiUos ifrf fcta 

0@agifler fcimus! quia t)erar eccUa er getitJ^ pgregata : q i 

e0 et tJiam Dei in Deritate Do ferio^i lapfu criminii Deperi 

ce0 aUa. ps. IBiiDict^. ao t)s« tiat: parata aUig fioe pcipit 

an. IReDDite ergo que fiit ce- fanitate» a^o^aliter fjlic locii 

faris cefari $ que funt Dei Deo fatis putam^ erpmeDii: $ iDeo 

aUa. p. ^gt C C^tiica. rriiu no iUa q Difta fut recenfem^ : 

"VnrlBfolue q0 Diie SDfo, feD miflica tiieui tJolum^ fer 

J^Ul tuoi? DeUcta populo? mone pflrigere. ac no ita fa 

et a pctoium ntxih^ q p|o no ftii e/ t)t Dei i^tjii cu t^enilTet 

flra fragiUtate contrarimus aD iuDeos aflifleret a getit)^ 

tua tienignitate litieremur» (j p^i^ atj i\li% q i lege no creDi 

per Do, ^cbm lucam. t)in. c» Derat i gca creDeret Cu. r. ir Dominica. rrtj» liam ftcut illa q i menicos 
erogauetat omne fubftacia^ 
fua: ita ecia cofftegacio geciii 
amiferat oia genera nature: 
et patrimoniu tJitale 43tiege= 
rat: facta t)ereciitia religiofa 
fioe p?6pci02: puooie cuncta 
cioi. i^oc efl enim puOoiis $ 
fioei agnofcere ifirmitatem: 
non oefperare t)enia. Oere^ 
ciioa ergo fimf)?ia tetigit: fi- 
Deli0 acceflit: religiofa creoi 
nit: fapieng fanata fe efle co- 
gnouit, ^ic fancta plef)0 ge 
ciii: qoeii creOioit: peccatum 
erutiuit u tiefereret fioem tie 
tulit : Dt creoeret Deuocione 
erbifjuit: m rogaret fapiecia 
intiuit: tJtfanitate fua et ipa 
fentiret fxtiuciam fumpfit: m 
fateretur : qp pripuiiTet alie^ 
nii. ^u. an loquete iefu ati 
turtias ecce p^inceps tin^ ac= 
ceflit ^ atioiauit eii tiiceg: tiiie 
filia mea mooo tiefiicta eft: 
fed tieni impone manii tuam 
fuper ea et Diuet alfa* ps iBn 
Dict9. ati tje.0. an. Confitie fi 
lia fities tua te falua fecit et 
faluata efl mulier er illa 60- 
ra alfa. ps ^agt C ^omi 
jnriPcita (nica rri). ©fo» 
VjL Q^ ^fi^ ^^^V' fitieliii i)o 
fiitateg tit Diuini operis fru 
ftum piopefi9 erequetes : pie 
tati0 tue remetiia maio^a per 
cipiat. jp Do, %ct} io6c5. tii. c. XJI5 illo tempo^e. Cii fufi 
leuafl^etoculogief^^^tii 
tiifl^et qi multituoo marima 
tienit ati eii: tiicit ati pbitippii 
Onoe emem9 panes tit man 
tiucet J)i, Ct reliqua. aDmelia 
lieati auguflini. Heftio tiii. 
lll.iracula q fecit titig nofler 
iefu0 rpu0/ fiit quioem r^im 
na opera/ et ati intelligentiii 
tieii De tiifitiiliti^ ammonet 
fiumana mente. £Xuia eni il^ 
le no efl tali^ fufiflancia que 
tiitieri oculis poflit: et mira^ 
cula ei^ qfi^ totii miitiii regit 
tmiuerfa(5 creaturam ammi 
niflrat aflitiuitate tiiluerut: 
ita t)t pene nemo tiignet atte 
Dere opera Deimira et flupen 
tia in quolifiet feminis gra^ 
no: fc6m ipfam miamferua 
uit fifii qoam q faceret opo^ 
tuno tepo^e p^eter tifitatii 01 
tiinem curfiiq^ nature: no tit 
maio?a : feD infolita tiiDenDo 
fluperent/ qfi^ quotiDiana tii 
JliaiU0 eni (luerant f. \)iii. 
miraculu efl gufiernacio to* 
ciu0 miiDi/ $ faturacio quiq^ 
miliii fiominu De ^nq^ pani^ 
fius: et tfi fiec nemo mirat 311 
luD mirant fiomines; non qi 
maiu0 efl: feD quia rarum cfl 
€iui0 enim et niic pafcit tini 
uerfii munDii: nifi ille qui De 
pauci0 granis fegetes creat, 
jFecit ergo quomoDo Deujs* Dnica. rrti. JFo, loiu 

< 
^nu eni multipUcat te pau cit an pfjilippum: t)nDe eme^ 
m grani0 fegetes: inte inma mus panes; tit mantiucent f)i. 
nitjus fui0 multiplicauit qui 5)oc autem Dicebat temptas 
q^ pane0. Poteftasi enim erat eum ipCe enim Ccietat quitJ ec 
in manit)U0 cbiifli/ pane0 au* fet fafturus» ps. 'laeneoiftus. 
tem illi quinq^ quafi femina ao t)efperas. an. 3ini bomi* 
erant non quioem terre man nes cum fig:num tiiOilTent qb 
Oata:fetiat)eoquiterramfe^ faftum fuerat glo^ificabant 
cit multiplicata. ^u autem neum et oiceftant quia bic eft 
Domie miferere. Lectio nona faluato? munoi* auelupa. 
I>oc ergo aomotum elJ fenfi pfalmus. a^agnificat. 
bm quo erigeretur mens eter 
bititn oculis t)I)i ererceretur 

intelleftUiS t)t inuififtilem Heu C jFinit tempo^ale partis 
per t)ifif)ilia ojga miraremur efiiualis 
et refti an finem et purgati u 
finem/ et iam ipfum inuifibi- 
Iitert)inere cuperemus : quem 
ne utm inuifit^ilib^ iuifit)ile 
nofcerem^* Btt tfi fuflBtcit 6ec 
intueri in miraculis cbMu 
3lnterrog:emus ipfa miracu* 
la quin not^is; loquantur ne 
cbii^o^ ^at)ent enim fi intel 
ligantur linguam fuam. Ba 
quia ipfe cftiifiusi nerfium nei 
eft. ecia factu ^t)i t)ert)Ci no* 
U^ e 8)oc ergo miraculii ficut 
auniuim^ $ magnum fit que- 
ramu0 eciam $ p^ofiinum fit 
il3on tantum zim fuperficie 
neleftemur: fen eciam altitu- 
ninem perfcrutemur. Cu afit 
an. Cu fut)Ieuairet oculos ie- 
fu0 et t)iniflret quia marima 
multituno t)enit an eum ni= 

BC £1 3Iunms Cranflacio fancte margarete regine Sot pmo 

f[ Jncipft p?opim Canctoiu fo^oie berici regi^ aglie eiuf 

p?o tepo^e elJiuali C ^^"^ ^^^ ^d^tm pmogenita cii tia 

fte margarete regine %)Cocie riig (j ^pluriti^ regni iui epi 

»€m QUi trafla^ €)fo. fcopis/ abtiatitJ^/ oucitJ^/ co= 

cione tieate margarete mititJV oiiis/ tiaronitJV et mi 

regine pia recolim^ mete p?e lititjug: clericis et laicis Deuo 

clari0 potencie tue miraculls cionis et peregrinaciois cau= 

illuflrata : conceoe p^opicius fa ao ecclefia De Oufermlgngf 

ipflusi meritis et interceflio^ conuenietjant ieiuniis at o^a- 

ne a iatioie ao requie ati eri- cionib^ piurimii oetiiti. f. iiU 

iio aD patriam nos tranffet jgitc^ nocturno in cotepla- 

ri celeflem. ao matuti. Lcto cione u ocone fopito fomno. 

aOia cum a fan» pma» a^ane facto pontifices facri 

ctifltmis patriti^ oti po palliis/ mitris/ oiatiemate et 

puli Deuocione fanctoi? reii^ pontiflcalitius folitis $ oeuo 

dniz tranfferri ct alcio^i i te tifljlme fefe inouebant: et t)i* 

plo Hei traoi cultui foleat: to^um quoq^ religiofoi? De* 

eo^uq^ tranflacionum Dies a uotoi? facerDotiiq^ f clerico? 

clero et populo nenerari : tie cii tienllis/ crucitiV tburitiu 

rum oeuoto^ii rpi fioeliii De^ lis/ teDis arOetiti^ $ cerofera 

uocio fcocie non fuit coteta : riis $ DecetifiSmis iiceilione 

Quin tieate reliquie facte mar folenit pftitueriit cu capana 

garete regine De liumili futi rum fonitu et oiganoiii me^ 

terraneo loco aD tieneracio^^ looia ac cantu fuauilflmo Di 

nem maio?e tranfferaretur uinii piimit^ inuocates auri 

et De tiitia lapioea in ecclefia lium tieatiflimaqj eius Dei ge 

eiufoem De Diifermlpng:, tJtii nitricem maria oefq^ fctos 

per annos centum feraginta et fanctas ciuium celefliu pu 

fepte requieuerat ertrafteret ris et finceris mentiti^ pias i 

'ttranfactis igitur a tt, ii. pIo?antes intercelTiones tit fe 

cfiiiflo faluatoie nco annis tigni tanto erequenoo ofiOi' 

quinqiuagintis Ducetis f mil cio reDDeret iLectio quarta 

le aieranoer illius nofs ter:= jp;cceirerut in$ potifices fi* 

cius ^cotoi? rer inclit^ (a po nitis folenitatibus et o^acio 

pulo perCuafus piemilTo^um nitius cogruis ao fepulcri lo 

erequenoi gca) cii matre fua cum tJtii tieate reliquie in pfa 

iojianna fcocie iitunc regina to lapioeo monumeto inclu 
B c a 3[uniu0 3n fefio fancti nebantur eafue facratig fui0 
manitjujs fjono^ifice leuaue- 
runt: et in tbeca argentea au 
ro gemifq? peroinata Oigno 
cu Jonoie et reuerencia traf^ 
ferentes collocaueriit He. tJ. 
XJitt nefuit itiiDe oiuine gra 
cie miraculii. J13a(5 cu tfiefau 
rus ille reliquiai? ^cefliona- 
liter a tumfta illa lapioea ou 
cum et comitii manitj^ nepo^ 
taretur oe ecclefia inferio^i 
ao thoin eiufoe t3fq^ ao arta 
cancellarie parte tjtii tiic quo 
Dam mariti fui malcolmi re- 
gi0 fcoto^um oITa et reliquie 
eiufoe in fjo^iali jpte nauis ec 
deCle t)lterio?i0 fuft teliuDine 
arcf)uali ! oppoQto iacebat 
mor ferenciii bmbi^ reooe- 
tantur in tatu fatigata ^ laf 
fa p?e nimia ponoeris graui 
tate ^ feretrii ipm cii reliqisi 
ne loco amoueri no poterant 
01iiuctis infujp potificii ma- 
tiati0 alii0 poitito^it)U0 ilii^ 
foitioiib^ q quato magis le^ 
uare conabanf tato min^ fe= 
retrii ipm leuare feu remoue 
jfTtimirati (re poterat» fc« tJi 
mii ciicti0 maio^ii inito con 
filio omes ofonitjusi fe DeOe 
runt. ^eD ciictis oiatiti^ tjor 
cuiDa t)iro Deuoto celit^ inii 
nuata eH Dicens : reliquie t)te 
margarete longi^ Depoitari 
polTe minime p^iuf$ reliqui^ tiiri fui malcolmi itiDe De ter 
ra leuarenf quit)9 ertiic erju 
mati0 amt)o fimul feretra 
at)f^ grauitate $ facilime Df 
qj in locii Dt)i aD pfens Dene= 
rantur foleniter Depo^taue- 
runt aD Decimumterciii feale 
Darii inlii ^nno fuper anno 
tato qui quiDe Die0 in 6uiu0 
neneraDe traflacionig; memo 
ria in piefenjs coUt ^ nenerat 
Cetera oia De erpoiicioe eua^ 
gelii et Wi^ tmi^ matrone. 
C ^acti alt)ani p^otbomar 
anglojum ^ID ^mas D^. &. 
Jpercepturus. fuper ^agt. 
an, aue p?ot6omartpi am 
gloium miles regis ang-elo- 
rum alt)ane flos martp^ii 
Delut rofa Del liliii funDe p^ 
ceg aD Diim P20 falute fiDeli 

»um. p0. ^agt. Dfo. 
(ZBus qui f)unc Die t)ea 
ti alt)ani martp^io cofecrafii 
tribue qs Dt cui^ annuo gra 
tulamur officio : tim conti- 
nuo foueamur aujrilio* jp Do. 
aDmatuti, noue lec, Ifto, i, 
' g m Jl^noDtiice incarnacio 
JJjunijs; Ducentefimo octo 
gefimo ferto Dpocleciano in 
oiiente ^ marimiano in occi 
Dente naftantit)^ ecclefias Dei 
in t)|itania palTug eft teat^ al 
t)anu0. De quo pieffipter fo? 
tunat^ in lauDe t)irginii cum 
t)eatoi? mart^^ii qui De toto albani anjlie |)t6omat. jFolio. ii 

oitz atJ Dnm tienirent mefio gionig nifcetiere tentas. 1 1). 

nem faceret ait: aitianfi egre ^anctus altianus accinctus 

gium fj^itania fecuDa ^jfert armig milicie fpualig palam 

Qjui Dioelicet alba^ ilec. iu fe iulli.s illi^ parere nolle jp- 

nu0 aoftuc pagan^ : cu perfi* nunciatjat Cunc^ iuflu^ fa 

Oo^Q piincipii manData ao^ crificare niriiret: facrificia 

uerfum rpianos feuirent: cle- ifla que oemoniis; offertis t)o 

ricii Queoam perfecutoies fu t)i0 non poflunt auriliari: fen 

gientem : bofpicio recepit. €t t)O0 qni ea offertig inferni pe 

cum eu oiacioni()9 ac t)igiliis; nas p^o merceoe accipietis : 

Die noftuq^ fluoere confpi^ iuoer iuflit eum grauiflime 

ceret: mor Oiuina gracia re-- Gum iQit (to^queri. iLe. t)i. 

fpectu0 eremplii fioei ac p^e- to?menti0 a cultu c6?ifliane 

tati0 illiu0 cepit emulari. (Bt religionis reuocare non pof 

relictig iDolatrie tenet)?i0 rpi fet: iulT^ efl capiteplecti, £iut 

anu0 er co^oe integro fact^ e cum ouceretur aD locu mar- 

^ofl f)ec peruenit ao le, iii tmii peruenit ao flumen lo- 

p^incipe confelTo^e rpi apuD couicinii: cui^ pontem ita oc 

alMm latere. OnDe flatim cupa()at mftituoo populi aD 

iufltt milites ziX Diligenter in obfequium martp^ig t)enien 

quirere» £Xuit)9 cum aD tugu tis : t)t citra t)efpera t)ir trali 

rium al&ani peruenifl*ent al= re pofl^et» Cectio feptima. 

tianug p?o {)ofpite ac magi= j^anctu0 igitur alt)anu0 cui 

firo fuo in Defie f)ofpiti0 fcili arDen0 inerat Deuocio men« 

cet caracalla t)Itro fe erl)it)uit ti0 aD martpiium acceDen^ 

Ojnctufq^ perDuct^e^ i^.iiii aD to^rentem ficco peDe per^ 

aD iuDicem ea hoia qua ari0 tranfiuit. CiuoD DiDen0 car= 

aflat)at et Demonii0 f)oflia0 nifer qui eum erat percuflli^ 

offeret)at Ciui cu? t)iDiffet ($ ru0 4)iecto enfe aD peDe0 ei^ 

alt)anu0 t)Itro fe p?o bofpite ceciDit DefiDeran^ t)t cum eo 

fuo ot)tuIiffet: mor ira fucce- pateretur. Hectio octaua. 

fu0 iuflit eu Duci aD fimula^ CCum ergo Deo Dignu0 alfia 

ci)?um Dicen0. quia facrilegii nu0 in monte confifleret in 5 

celare poci^ $ miIitit)U0 reD nunc requiefcit: in articulo 

Dere maluifli: quecu^ illi De* fue paifioni0 a Deo aquam fi 

t)et)antur fupplicia tu foluere U Dari poflulauit» ^tatimqf 

l)at)e0 fi a cultu noflre reli-- 31 ii 3luniU0 %>ctc etbclUietic ^qu no m? antc PCDC0 ciu0/ fons fibcnis 
cro^t^ cft : tJt ocs! agnofccrct 
ccia toitctcm ticato martg^i 
otifcquium DctuUlTc» Jlec. ir. 
JQalTujBi cll autc ticat^ allja^ 
nus! nic nccimo fealcnas iulii 
iujcta ciuitatc ncralanu quc 
nunc a gcntc angloi? nucrla 
niaccfter Mz nualingaccfter 
appcUatur» ^cn Qui eii pcr= 
cuifit : gauncrc fuper mo^tuu 
no eft pcrmimijS. JOam ocuU 
tim tmacii capite martpn^ 
in tcrra cccincrunt» DccoUa 
tm el! ccia ibi miles illz qui 
nutu nci coireptu0 : fanftum 
nci fcrire rccufauit» 3ln quo 
quinc loco reneute tcmpoiii 
cbiifliano? fercnitate/ ecclc^ 
fia mirani opcri^ eU conlJru 
fta, 31n quo ninclicet loco t)f 
f$ an l)ac niem curacio infir= 
mo?u $ frequcnciii opcracio 
tiirtutii celcn^ari no nciinit 
(Bt cctera ne coi tmiU0 mar. 
%)i fefiu fanati altiant in nni 
ca in qua incboana el! b^fio 
ria, Deu0 oium, fo?te conti 
gcrit feflii niffcrat in crafli, 
et tunc fiant menie Icc» ne fan 
fta etbcinicna/ et miffa ne fc^ 
i!o nicet pofi terciam* ^ilTa 
ticro nc iciunio poQ fertam 
tJtra$ an p?incipale altarc» 
fl 3n fcfto fanfti et6ein?cne 

»tjir0:inis no mn* ©fo 
<Bm qui erimic calli^ tatis picuUcgio factilfimam 
nirginem ctbein^ena multi^ 
pUcitcr neco?afli : na notJis fa 
muU0 tui0 : tJt ficut tim c6= 
mo^acio nobifcum agitur in 
tcrriis ita jp cius intcrucntu^ 
noflri memoiia apun te fcm 
pcr babcatur in czlis. u tirim 
an matu. trcis lec. fiant cum 
noft. ^pter tiiffiUa (Bt efl fcie 
nu q? boc fcflii fcjB nicat cii. 
iii, lcc. ct cii noc. nfiiciiq^ cjrtra 
niiica tjcl oft. coifiis rpi eucne 
rit. %i autem infra ofta coi 
po2i0 cbiim euenerit nicliil 
ecit ne feflo niii tin mco co q^ 
funt oft. cii rcgimie cboii f. i. 

aOing angloiii rcr cui 
nomc cnfri09 acccpit 
coiugc noie ctbcinicna fiUa^ 
regi0 oiictaliii angloi? : qua 
antc illii p?inccp0 auflraUii 
fg^ioi? {jaliuit t)ro?c. IXuo ne 
funfto : nata cfl rcgi picfato. 
aLuim confoicio cum nuone 
cim anni0 ntcrctur/ pcrpetua 
nirgo permanfit. tcftio. ii, 
Ber tjcro :i^miUt tinilfrino 
qui fc alTcreljat cfl*e tefle tJirgi 
nitati0 zi^ tznm <$ pccunia^: 
fi rcgine pofl*et fuancrc zi^ tJti 
combio/ qi fcieljat qp nuUum 
plu0 eo nilerit. ^f cii tita tJir 
go ptinui0 p^ccili^ tJir a rege 
impctrafl^ct: tjt fccuU curig 
rcliftis rcgi rpo ncfcruirct: 
ipfa mor itrauit monafleriii 3ln tJigilia fcti ioM0 tiapte jFo, iiU 

tbbt atibatiire amice regig eg: teatum/ fanfte ioftannesf. 

frigi accepto tielamine fafti I>ucius celfo tjenieng olim 

monialis l)atJitu0. Pofl anu po/ te patci magnum fo^e na 

tjero apuo f)elp atJtjatiflTa eft fciturum/ nomen et tiite fe^ 

effefta/ tJtii tjirginum oeo oe riem gerenne/ oioine piomit 

uotarii mater ^qo et ereplis Xli^ p^omiiK oubius fuper^ 

eirecepitetmoniti0. Cu.f lii ni/ perDiOit piopte mooulos 

Rec ecia pani0 lineis tantii loquele/ feo refo?mafli geni- 

tJtes calioafq^ ftalnea^ fp^e* tuis perempte/ o?gana tjocis. 

uittraroplufffemeljpoieco OCentris oblJrufo pofitus; 

meoit arauata taoe marille tnhiM/ fenferag regem tbala^ 

tumoie f nolo^e colli poft an mo manete/ ftinc pare^ nati 

no0 fepte er quo atitjatiffe fu meritis titerq^/ atJHita paOit 

fceperat oflOtciii : reotiitiit Deo JiauOitJ^ ciues celet)?at fujp 

fpitt/ cui fucceflit fertiurga ni/tetie^fimplerpariterq^tri 

fo^o^ eiu0. Ciiq^ feoecim ani0 ne/ fupplice0 $ no0 tjenia pca 

fuiffet fepulta co^p^ ei^ oino mur/ ^ce reoepti^. amen. i^^* 

inco^ruptii intra ecclefla efl Jfuit fiomo miiru0 a tieo» ®. 

traflatii/ t3t)i tjfq^ booie i ma €m nome erat io6ane0. an. 

gna t)eneracione l)at)etur. a Slngrefl^o ^acbaria teplii ofii 

EegnG miilii. <Bt cefa ne coi apparuit ei gat^iel angelu^ 

t)niU0 uirginis no martpiis flan0 a Oejctri0 altari0 inceCi 

C 3In t)ig:ilia fanfti io6ani0 hTX^^^ a^agniflcat. HDfo. 

tiaptifle ao piima0 tiefpera^. J^^Eeflaq0oi)0tJeu0t3tfa 

an. DefcentJit angelU0 niti aD milia tua u t)ia faluti0 iceoat 

^acfjariam tJice0 : accipe pue et tJti iol)ani0 jpcurfo|i0 f)0| 

rum in feneftute tua: <$ ftat^e- tameta feftatJO ati eu que p^e 

liit nome io6anne0 tiaptifla Dirit fecura jBueniat tiii? nf? 

»#^P0 feriale», Capitulu, iefii jcpm filiii tuu. Ciui tecii. 

#-^:^iaiuf^ te foimare l tjte fei aut infra ofta. co?fii0 rpi 

ro noui te et antef erire0 tie t)0c feflii fo?te cotigerit tunc 

t)ulua factificaui te $ p^opfte ati ba^ tie^ f aD matu. fiet fo 

tam in gentit)U0 oetii te. ^m leni0 meo. De oct. $ iDe moB^ 

alnter nato0» ©pmn^ feruet De feflo f fti moloci ifta 

C queant lari0 tefo* Diftu ofta. cotinge. dBt tut eat 

nate fitiii0/ mira geflo?ii fa* :^ttl aD altare. f. iobani0 eu? 

muli tuoi?/ folue poUuti latiii cetofe. t tf)uti» fine ctuce cata Slunius; 31n Uie 

Do. l^. ^n puer. cu Cuo, iJfu. tins* ps. Dne quiti multi» iJ^. 

Du ^^ camtut tfturificet fa (^loiia ot f)ono?e co?onafli eii 

cetDos altare. Deftje Hicat fa Drie, l^m.ct coftituifli, iLco. i 

cerDO0, iJ. (^fia et f)ono?e. oiz *^^atale ffti iobanis; fta 

^0jfZi\^i iol)ani0 tjaptifle ^jCttejS! cftarifDtmi celetj^a 

J55 et martpiis tui ofie qsi mu0 nie/ qfi nulli t)n$ fftoi? 

tjeneranoa fefliuitas faluta legimus fuifle cocefl^ii. ^oli^ 

riis aurilii notJiis pflet effeftu. eni oiii $ tieati iobanig oieis 

Per jcpm. 3|n reueiiDo De ffta natiuitatiis in tmiuerfo miitio 

maria. aD ppL oia fiat ficut celed^at $ colit. 3flu eni fleri 

! feflo. f. trini. 90 mat. iuita. li^ pepit/ illii ijgo cocepit. 31n 

Hegc p^ecurfo^ig Diim. Sleni eli^atietb flerilitas tiincit : in 

teaooiem^, ps. Oenite. 5)p^. tita maria cocepcioig pfuetu 

^JjrBtxax^timitzmtlinh oo mutat. (ZBIi^atJetJ) Dirii co 

,JJ!!jLanni0/ciuiiiturma0fu gnofccoo filiii genuit/ maria 

gien0 petifli/ ne leui falte ma angelo creoioit $ cocepit. la. 

culare Ditam/ famine poflTes. jFuit 60 milTuis a Deo cui no^ 

^etiuit birtu tegimc came me iol)ane0 erat/ f)ic Denit ut 

lu0/ artut)9 facri0 flropfteii bi teflimoniii pftitieret De lumie 

Dete0/ cui later fiauflii fociata (Bt parare Diio pletiem perfe 

paflu/ mella locufli0. CCeteri ftam. ^. (2Brat iobanne^ in oe 

ttncecinereDatii/co?rjepfago ferto p?eriican0 taptifmum 

iutjar affuturii/ tu qOe miioi penitencie.(ZBtparare. Lro. ii. 

fcelU0 auferente/ inoice ^rji0 illagnu0 igit iobane^/ cui^ 

X16 fuitt)aflifpaciiip o?t)i0/ magnituDini0 faluato? tefli 

fanftio? quif$ genit^ iobane/ moniii pf)it)et Dice0. 5I5o fur 

^ nep{)a0 fecli meruit lauate/ rerit iter nato0 muliecii ma 

tingere limpbi^» IlauDit)^ ci ioi ioi)ane taptifla/ piecellit 

ue0 celet)2at. 3In pmo noc» an ciifti0/ eminet Dniuerfi0. ante 

lP?iuff te foimare in Dtero ceDit ^pf)eta0/ fupgreDit pa= 

noui te ^ ante$ erire0 De De- triarc6a0« €t qfq0 De muliere 

tre fftificaui te. p0. 'Btii0 Dir. natu0 efl/ iferioi efl iobane* 

an. ao oia que mitta te Dicit ft. (^aft^iel angel^ apparuit 

Dfi0 it)i0 ne timea^/ (j que ma facftarie Dice0/ nafcet tibi 6- 

Dauero tibi loqri0 aD eo0. p0. Iiu0/ nome ei^ ioi)ane0 Do^ 

£Xuare fre. an. Bz timea0 a cabit €t multi in natiuitate 

facie eoi?: qi ego tecQ fii Dicit tim gauDet)iit. ti. (2Erit enim 


fctf iobis fiaptifte JFo. iiiu 

magnusf co^am tno tiinum ^ tate tim gauDelJunt. ti 31pfe 

ficeram non bibzt €t» Le, iu p^eitit ante nfim in fpititu <$ 

X3icit fo^taflTe aliq0/ U intet Dirtute belpe. €t. tectio. tj, 

natos mulierii nemo maio? 'XJ^emittitur ergo iofjannes 

iobane e: ioftaneis maio? e fal Um mtim ate p?icipe: (icut 

uato^e: adfit. Jobanes eni na Dicit t)fi0 jp jppbeta. (Bccz ego 

tus elJ mulieri0 : rps aiit t)ir mitto angelii meii ante facie 

gini0 : ille co^ruptitJilib^ fini tua q pparabit tiia tua ate te 

bm effufu0 eft: ifle ipollute ^ 3Ipe p^eitiit ate iUii i fpii 

tjulue flo^e mtnit^. ^ €:n et Dirtute fjelpe. Ut couertat 

puer 43p&eta altiflimi Docate coioa patru i filiog $ icreHu 

ri0 pibi0 ei ate facie Ofii. Pa IO0 aD piutiecia iufloi? jpare 

rare t)ia0 tV\ ti, aiD Daoa fcie Hfto pletie perfeftam. ^, OBrit 

cia faluti0 ple&i ei^ i remilflo enim magnu0 co^am Iiomi== 

ne pftoi? eov. IParare. (^fia. no et fpiritu fanfto repletJi- 

Parare. |n ii. noc. an, ^ifit tur. Ot couer. Ilectio ferta. 

tifi0 manu fuam $ tetigit 00 Quam pulcftie Uicif. 3lnter 

meii $ ^pbeta in getib^ nenit natO0 mulierii ioSanne non 

meDfi0.p Cuiuoca^ an. OBcce efl maio? IXuia ille omnibu0 

Derii tjertja mea i o^e tuo ecce morji0 maioi erat iobanne 

coflitui te fup gete0 ^ regna. qui natu0 efl tie tJirgine. 

P0. Oertja mea. an, Dfi^ ab JI3O0 ergo fratrc0 illiu0 ati* 

tjtero tiocauit me tie tientre iuti fuffragii0 : muntiemu0 

matri0 mee recoitiat^ e noi0 no0 ati omni inquinamento 

mei*p,Dtietifi0nf.^. Pofui carni0 et fpiritu0 quatenu0 

fli tJiie fup caput ei^. ^. Co» flcut tie iHiu0 JjotJie natiuita 

rona De lapioe pieciofo. L iiii te gautiemu0/ ita tie noflra 

5Q?emiflu0 efl eni io[janne0 refurrcftione gauoere merea 

tjelut tjor ate tJertJii/ lucerna mur. ^m, €li^abet6 f acjja^ 

atefole:p2ecoateiutiice/fer== rie magnum tJirum genuit 

uu0atetifim:amic9atefp6fii iofjannem fiaptiflam p?ecur 

€t qi tjniuerfii miitiii pftoi? foiem tiomini. Ciui tJiam tio 

teneij^e (j nor ifitielitati0 op mino pieparauit in fjeremo. 

Piefl^erat: $ fole iuflicie afpice ti^?. jfujt jomo miflii0 a Deo 

re no tjaletjat. i&, 3lol)ane0 cui nomen erat iojjanne^. 

tJocatJit nome ei^ tJinii u fice Ciui. aioiia. £t.ui. Jn rcrao 

ra no tJitjet €t multi i natiui noftutno. a. IPofuit 00 meCi 3luniuj5 3ln Bie 

tin0 quafi glaniu acutu fud tjocem in tieferto, E. 3lnnue 

tjmtJ^a man9 fue jpterit me. y bant ^jci ei^ que tjellet tJoca= 

31n tirio cofirio. an. jFoimas ri eu et jpftolans; pugiUarem 

me er t)tero feruu fitJi tifig in fcripfit nice0. 3lo6anefl! e no 

luce gencia m fim falu^ tim men ei^. ti. aptii eft 00 5ac6a 

atiertremi0 terre. P5< Dtie qg rie et ^jpbetauit nices» 3loba. 

an. laeges tJitJeliiit et confur Ileq^ eni tJlla infa Le. \)nl 

gent piincipes; et ano^atjunt cie fentit etate : ^ fup?a natu^ 

nfi^ nefi tuii q elegit te. p. IBo ram fup?a ctate in tJtero fit^ 

nu eft pfiteri. d. 3Juft9 tJt pal matris: a mefura pfecte cepit 

ma flo^elJit. I^» ^icut cenr^. etatis plenitunints rpi €t re 

X^ecunnumlucam ca. i. fponit mater tP $ nirit. iQo: 

iB illo tpe (ZBlifatjetf) u fen tjocaljif ioljannes. Ct re 

pletu eG tep9 parieni et pepe fponneriit an illa : q? nemo e 

rit filiii : et aunieriit tJicini et in cognacione tua ^ tjocetur 

cognati ei^ : q^ magnificauit Ijoc noie. 3lnnueijat ergo pfi 

nri0 mfam fua cii illa: et con tim : que tjellet tjocari eum. 

gratulatjant ei. €t ref. ©me ct accepit pugillare et fcrip 

lia tjeati amtJioiJti epi. Jle. tJii. fit. 3loljane0 efl nomen eiu0. 

©eperit ergo filiii Cli^atjetfj €t mirati fiit oe0. Cotinuo 

et cogratulatjant tJicini. 5)a aute foluta eft lingua ei^: et 

Ijet fctoi? enicio leticia pluri- apertii eft 00 ei^ $ loqtjat tJii 

moiii : qi comune eft tjonum nicen0 neii. E. P^ecurfoi no 

3lufticia eni coi0 eft tJirt^ oBt mini tjenit ne quo ipe teflat. 

ineo in oitu iufli future tJite K^uII? maio? inter natoa mu 

inflgne pmittit et gfa fecutu liei? iofjane tjaptifla. ii'^. J^ic 

ra tjirtute0 erultacione tJici^ efl eni p^opfjeta et plu0$ jj^ 

noiii jpfigurante fignat IPul pfteta ne quo ine ait. isull^ 

thit aute tep9 quo fuit i tJte- Jft.ire fanct^ euageli- iLec. ir. 

ro ijpfjeta memo?at : ne ma* fla pmittenii putauit qp plu- 

tie piefencia taceat. ^en tem rimi infante pf i0 noie ^acfja 

pu0 (ilet infancie eo qp pfecia ria appellanii putariit: tJt an 

nfii mfi0 in tJtero rotjo^at: ^ uerta0 matri no nome alicu* 

infancie ipenimeta nefciuit. iu0nifpIicuiirenegeneri0:fen 

<Bt ineo in euagelio nicfjil fu in ei fancto infufii fpiritu qd 

per eo legim^^ : nifi o^tii ei^ et ati angelo ante ^acfjarie fue- 

oraculii: ejrult^cioe^ itJtero $ rat pniiciatii OBtquineille mu fanctf iobanl0 ftaptifie jFo, t) 

tm intimare tjocatjulu filu ^^JOimisfelirmentiq^cel 

nequiuit tiro^i : feD jg ^JPfi^cia \_/fi : nefciens labem niuei 

oiOicit eli^atjetf) qfi no Oioice putio^ig : p?epote0 martpi fte 

rat a marito iobanes inquit remic^cuIto^*marimet)atum 

eft nomen ei^: f)oc el! nos no jg^erta teroenis; alios co^o- 

einomeniponim^: qi ia aoeo nant: aucta cremetis Ouplica 

nome accepit. ^abet Docafiu ta quofta: trina ceteno cumu 

lum fuu qD agnouim^: no qS lata fruftu : te facer o^nant. 

elegim^ l^. 3[nter nato0 mu I>unc potes nci meritis opi 

lieru non furrerit maioi io= mi0 : pecto?i0 tiuro0 lapioes 

tanne tjaptifta. Ciui Dia Oiio repelle : afperu planas iter et 

P?eparauit i fteremo. tj. Snit refleros: Dirige calles tlt pi 

i)omo milT^ a Oeo cui nomen m miioi fato? $ reoeptoi: me 

iol)ane0 erat £i\it (^lia. 3fn tibm pulfa liuione puris: ri= 

fteremo. J3*^. jFuit t)omo milP te Dignet tizniU facratos : po 

a Deo. l^. Cui nome. Jn lau nere grelTug. Hautiiti^ ciues 

elifa&etl) ^a= Dib^ gn. ij. 31ufi9gcr.DefUeicipiaf.a 

cjarie magnii Diru ge^ apertu e 00 ^acftarie et4)p6e 

nuit iojane baptifia pcurfo tauit Dice0 btiliict^ rifi0 lieu0 

rem tifii. ps. lDn0 regna. an. ifrael. p0. 'Btitiictu0» ©^acio. 

3Innuet)at patri ei^ que Del- V^aBu0 qui p^efente tiie^ 

let t)ocari eu et fcripfit Dice0 g^^bonoiMlt nobi^ i bz 

iof)ane0 e nome et^, ps. 3Iut)i ati toSanni^ natiuitate feci^ 

late. an. 3o!)ane0 \)otabit no fli : tia populi0 tui0 fpiialium 

men ei^ multi i natiuitate ei^ gram gautJioi? : et oim fioe' 

gautJebCit. pg. De^ De^ meu0. lium mete^ Oirige in t)ia falu 

an. 3ol)ane0 eft nome ei^ ui ti0 eterne. Per Do, ao pmam 

nii et ficera no iJitjet et ittulti an. di^al)etf). p^.De^ f noie. 

in natiuitate ei^ gautJefiiit p an. ^m. p0. £Xuicunq^» %>i 

^tltiicite. a; 3!fle puer magn^ {joc fef, infra octa. trinita. co 

co?a titio tJocatJit na et man^ tigerit: titc Uicat fup ps jCtui 

e£cuipfo L p. lautjate. €p. cunq? tjult. an. ffl) fita et tjene 

' £j OOite infule et attetii tJicta. au. iil an. Slnnuetjant. 

,X-Xte populi tie longetiii0 p0. Lege pone. cp. autJite ifu 

atJ ijtero t)ocauit me tie t)en le. ?a. eti5. ne coi tini^ martp. 

tre matri0 mee reco|tiatU0 e ati oe0 i)of . tJicunt am t)i. an 

nomini0 mei. IE)pmnu0 Jotjanne^. jp^.Defecit. Cpm 

B c T5 ^ancti molocl JL,J^me er titero fetuu fibi: 
Uetii te in luce genciii/ tJt fis 
falu0 mea tjfq^ ao ertremum 
terre. 9D. iv. an. 31fle puer. 
p0. a^iratJilia» Capitulum. 
*g3Cge0 uioetjunt et con 
^ticurget piincipes $ aDo 
ralJunt Onm Deum tuum et 
fanftum ifrael qui elegit te. 
^cfie ijefjpe eriit De fafto mo 
loco fup jp0. teria. an. 3(ul!ii 
DeDurit Capfm. €cce facer^ 
Dos. iH-. ^fimo patrono. p^. 
3ifle cofelTo^ \j, amauit, ©. 
^tola gloiie* an. PieDonu 
tatJiem feDafti fafte moloce : 
Quo magi regnatJat Demon 
cum DireratDnus: quoD fatis 
eli comeDam reliquum titii 
fafte relinqua : furgere cona- 
tem ferit ipfii lapfa tipeni?: 
nec e qni rep^imit meDicina 
fluenta cruo^is/ qui fua feq^ 
DeDit feruu^ feruire moloco 
ps. a^agnificat €)mcio. 

»(ZBu0 natura miferi^ 
CO10 et affeftu mifera^ 
toi p?ecifi9 petenciii tenignis 
alltlie: t)t interueniete tieato 
moloco pontifice tuo gracia 
noliis Dignerisi infiiDere : et 
Denia Deliftoi? impetrata re 
qmt cofeft tjaleam^ eterna. fi. 
DeinDe fiat (olennis meo. De 
fanfto iofjanne cum Ijac. an. 
jFaftum ea in Die oftauo tje^ nerut circuciDere puerfi (j do 
catjant eum nomine patrisi 
fui facfiaria et refpoDes ma 
ter zin^ Dirit: neQua$ feD Do 
calJitur ioftanes. ps, ^i^agt. 
ij. iFuit bo, 01?. Deus ^ ptite. 
3D matutinas. 3lnuitato. 
Piefulis in feflo q Ditat glo 
ria \)itz. (SauDentes Diio lau 
Des moDolare Denite. ps. Oe 
nite. W^, 3lfie confelTo^ Jn 
p?imo noc. an. ^anft^ p^eful 
fmius fefii : nunc molocus in 
celelii : gauDens Deget curia. 
€ni cefltt in tirone : Ijui^ mit 
Di in agone: quelitet Difto^ia 
ps. 'Beatus Dir* an, Oertmm 
Domini pieDicatiat: cunftis fe 
eremplum Daftat: operis cle-' 
mencie : eius creDitur Doftri 
ne: quiDeftigatfinefine:femi 
ta iuflicie, ps. Ciuare fre. m, 
^implerpotus paucustjift^: 
per quos luget Demon Udin^i : 
erat Jjuic in feculo: nficij ma 
cipatus Dano : nam fe DiDit in 
munDano : naufragum peri 
culo. ps.Dfie qD. U^. ^mauit 
eum Dominus. leftio pma. 
/TVHDlocus qui er fcoto? 
5'^ noliili familia oitum 
fufceperat fub teato tiianDa 
no atJtiate Diro magne fan* 
ftitatis et Deuociois al) infan 
cia litjeralifjus et Diuinis in^ 
flruetjatur Difciplinis Cuius 
Doftrinam fltitiunDo peftoie ^ epi et cofeflfo Sol \}i tenaci memo^ia metiitantjo/ 
mfeftatus eft et moie^. JBaq^ 
m teliquis fuis coOifcipuliS 
eoificia piopfianis fuis DCi^ 
bm necelTatia confltuentib^ 
tJiuina infltuft^ gtacia eccle 
fias et altatia niuino cultui 
apta etiificate foletiat. ^u, 
R. ConfelTo? fanfte quo niic 
$ t3itginitati0/ aufa cupioi 
ne flo^e tjiolate fagitta (3m 
ttm centeno ftuftu Decoia- 
m in aliti0» iJP» autes f)ii0 
PiecitJU0 facile0 p^ebeto mo 
loce. aaunen0. iLettio fecuoa 
jg^eo et Die quaUa cit fettea 
campanam et qiuati^ata fue 
ecclelie petneceflfatiam tati^i 
canoam ftatjetet et fal)?um 
tjicinum ati iOe op^ facienoii 
mftatet petfuatjetet: Uiflimi 
late fatJio oti cattionii caten 
ciam fe no potuilTe Suiufmo 
ni fati^icate: aflBltmauit mo 
IOCU0 : ita^ De ip(xu0 fummi 
tiei marima confi(fu0 clemen 
cia fati?i oflScinam erien0 fa 
fciculum Queoam iunccoi? 
feu ciipo?um iliico eitiem at 
tulit et P20 cattionitiu0 mi 
poauiauit itiignatu0 fatiet 
fafciculum cum fetto accipi^ 
en0 in fo^nacem iecit tjt faci 
li intie illo tJitiente cofumetet 
^etJ et cunai0 atimitatitiu0 
fafciculu0 ille licet confum^ 
ptu facillime alii0 appatue^ tit tiiuino tamen nutu cat-- 
tonum oflOlcium 6at)untJan= 
tet fuppleuit et eretcuit et fet 
tum intie malleo aptum tetJ 
tiitiit er quo capanam fatJ^i* 
cauit que baftenu^ in ecclefia 
lifmo?eii i magno pcio fjatie 
tut in tiotiietnum Oiem. ^n. 
Domine mifetete» E. 3[n te^ 
Quieta quie0 Iat)o?e0 flincopa 
catni0 : continuu0 futioi pie 
ta0 tjotiua moloci ^ata tuii 
metete flltmauit pontifl(cali. 
13. -Ciuo ftatetnu0 amo? tiiui 
no nupfllt amo?i. ^ata tuii. 
CUiitie eoDem (Hefto tetcia 
tiiflOlfli pioptet Quoti ipfe fet* 
UU0 Dei molocu0 ^ 6uiufmo 
tii facto ne a coftattit)U0 fui0 
uana notatetut glo^ia/ pet 
plutima0 matium aguflia^ 
ati t)O|iale0 pt)etnie fl(ne0 fe 
contulit t)t)i aliquantifpet 
mo?atu0 focio0 t)ito0 tieuo 
to0 et fue pioceflO(oi0 petito0 
i nauicula tepetit a qiiibm 
ttanfftetanoi cum eifoem ati 
tiefetcio^a loca futiC(tiium po 
fiulauit. 3llli aiit tietente^ ne 
ot) ipfiu0 moloci mitaculo- 
tum multituoine folu0 ap6 
ttanfmatino0 illo0 quo0 t)i 
Dete cupiet)at piz ctttm t)in 
tiicatet bomizm ipfo fepiu0 
imploiante ttanfl(tum p?o^ 
l)it)uetunt atqj illi0 p^ofpete 
nauig:antit)U0 beatii molocii 
IBii feancti moloct 

omni teGitutii focietate i ma ni fpacia euntie trafuerit nu 

rina liao?a reliquerunt. & uinitu0. atq^ ceteris fuis fo= 

3lnQgnis p^eful fpeculum tel cii0 ao lifmoiefi ecclefie po^ 

luri0 ao alira. (2Bmacipatu0 tum quem optafiat p^imitus 

migrauit carcere carnis, £i applicuit quo in loco lapis il 

ter afi erilio folium confce^ le ceteris illiu0 infule lapi* 

tit eternii. >3. 3!ulii feptenag tibm Difltfioi a motu quie- 

celetianoo iure fealenoas fii uit. &. Paujge pauperio? Hbi 

htt, 3ln. iu noftutno an. ^ic pau^it^ feti abitlia^: Dt cit oi 

teren0 aquiloni^: femper ar uicii^ nafceng u fuppenita^ 

Den0 feptem oonis : caritatis; rent : cGfta Hbi quiciiq^ tenet 

gemine: legeng legenoas fan quaoiangulug o^tiig. ti. £iua 

fto^um/ quis tutatug d tiono ni^ multa oatiat tjeruf oare 

rum/ operum munimine. pjs. plura tjoletjat. Citfta iitJi. l ti 

Cuminuocarem. an. Cccetie j^plicato autem eo in lif= 

ru0 pafloi gregis : qui talen moiefi infulam cupiens gen^ 

tum fummi regi^/ cum lucro tem illam bartiara tjertio tio 

poitauerat. Cuius futitiitoi? ftrineeteremplotJiteaDrpift' 

no?ma: a oini fcripti fo^ma: nem conuertere. ^eo cii ean 

nun$ oeuiauerat* fis. Oertia oem infleritiilem et min^ 00 

mea» an. (S^lo?iofe mileg tW tilt copareret cum nonnul- 

(ii:quiteipfumpofuilii:fcutii li0 alii0 fue 4)feiHoni0 tJiris 

Ploecclefia:quemnecminelio clariflOtmi0 an meloiofeft ce^ 

minoi? : nec tfjefaurus ipioi? notiium peruenerunt et ab il 

flerit a iufiicia» f g. Dite niis liu0 monafierii atitiate tunc 

nofier» W. 3lu(!um nenurit tempo^is tiiro famofiflimo 

nominu0 per tJias. Lcto. iiii* religioniioi arcio?i0 fiatii^ 

^anau0 tiero nei paululum tum fumpflt monac&alem et 

ingemefceg alacriter neii W tiiueni noima quo0 inter ab 

mili tjoce nepiecatu0 eft neq^ tiag ipfe aimanuerten^ tan- 

illi operati p?o t)oto nefuit tam cftiilJi finem conflancia 

gracia/ res que rare affuit in tieato moloco conceperat 

aunitu euenit: lapi^ fatig per t)t illum in tJirtute fue otie^ 

natura immobilig fufa oco niencie an eannem infulem 

ne fupia quem ipfe molocus lifmo?eii illis pienicannum 

penes %erat greifug nauicu nenuo remiiit quo0 niuina 

lo t)elociu0 jB plurima occea= tiirtute et tiertJi nei continua epi etptet SoLW 

Pienicacione eoftiem a genti IO0 confcentJit fealennig iiX' 

litatis erro?e aD ueri lum!0 lii feptimo et in ecclefia tieati 

fioem conuertit ifiiq^ tiiuina tonifacii epi in rofmarfep 

tJirtute monafteria ^ alia pia magna in tjeneracione fepul 

loca omnipotenti oeo etJifi^ tu0. Cu autem» lEl. QJas I3i= 

care cepit in quitjus tJiros re treum carnis tanti fe ferri tii 

gulari otiferuacia infiruatos p?em: otJlJupuitaie. Jl3apii 

ibioem famulatifiug iflituit mo lumine loite : cafligata ca 

ft. Piofper in atiueriis! fecu ro tiitiicit feruire tonati. iJ^ 

li cum plura ferebat : capta^ I13il nift Diuinum tiirtutum 

perpetuo manfura p?ofperi= tfieta recepit I13am p^imo» 

tatem. ii3a tior tieclarat pau Jn. iit noftut. an. jFonstJirtu 

li tritiulacio feculi. -b^. jSon tum in 6ac tJita : macerare no 

ett in not)i0 tiecoii conDigna uit ita: carnem atjftinccie: ip 

futuro. Ji3am t)or» Leaio. tji, pieuenerat etatem : Deo tio^ 

X>eintie et aD infulam tple ueng caliitatem : p?ofcripta/ 

nuncupata^ applicuit in qua lururia» ps. Domine Qui0 6a 

tjariosi i rpi tioftrina fua m ^ita. In. ^anfte moloce infi= 

tiicacione inflrurit et ifo?ma gni0:nofirafufcipetienignis: 

uit ^anfto^um interea tunc auritiug p?ecamina : ne nos 

rer fua perfualione lifmoien piemat inferoium : pena feD 

infulam fup?atiifta et eiufOe auftoi tiono^ii : nofira nofcet 

eccleliam uariisi polTeflioni' crimina, p0. Domine in tJir-- 

tius Dotauit at^ illi0 quag tute» an. £D tioftrine tiiues t)e 

DeDerat at) omni eraftione na: nosperDucasaD amena: 

Quietas litierauit tjfq^ in Jio fanftoium confo^cia : tJtii nec 

Diernum Diem quitiug geflig mero? nec luft^: ffoperis tio 

aD aquilonales partes fcocie ni fruftug : reDDunt eternalia 

conuertit tiiDelicet rofliam. p0. Dfii efl terra» IJ 3[uflu0 t)t 

^bi multi0 Iat)o?it)U0 et p?e palma. fecbm luca. rii. cap 

Dicacionit)U0 populu in tbii •Tp'iBiIlotempoie:Diritie 

fli flDe firmauit atq^ ecclefia0 ^JLcu0DifcipuIi0 fui0 ^int 

plurima0 in Dei ftono^e et ge Iumt)i Deflri p^ecinfti et lucer 

nitrici0 marie DeDicauit: tan ne arDente0 in manit)U0 t)e= 

Dem gracia plenu0 et miracu flri0» Ct t)O0 fimile^ Somini 

loium p?efagii0 iam in fenio bm erpeftantit)U0 Dominum 

reDaftu0 Ditam eralauit $ ce fuum quanDo reuertatur a 31uniu0 ^ancti moloci cpi ct pfcf. nupcii0. €t rclipa» fi)mclia 
tx Ccrmonc fulgccii. Lfto. W 
5Q?cccpit itacg titig pcr tica^ 
tum Dauio niccns Dcclina a 
malo ct fac tjonii IPcr cfiam 
timt^ OC0 f)i0 amonct tJcrtJis 
aufcrtc malii cogitacionum 
tJcUrarum afj oculis mci0/ 
quicfcitc agcrc pcrucrfc/ Oifci 
tc tjcncfaccrc. ?)oc crp nunc 
tin0 pcr fcipfum picccpit qfi 
t)o()i0 cciam pcr fancto0 pa= 
triarcSa^ piopftctafq^ man= 
tiauit» £Xuir) cft cnim. ^it lu 
tii ticfiri piccincti: nifi occli^ 
natc a malo. Ciuiti fint luccr 
nc tjcftrc arDcntc0 nifi facitc 
tionum» £Xuiti cOf (int lumti 
tjcflri piccincti nifi quicfcitc 
agcrc pcrucrfc. ^nio cft lu= 
ccrnc arricntC0 nifi Hifcitc tt 
ncfaccrc» ^u autc* B pau- 
pcritJU0 niuc0 ficicnti potU0 
nuDi0 amictu0 : infipioo po^ 
pulo mctJicina faluti0 : tJifi* 
tat ifirmo0 iuuat catljapIaD 
matc t)oti0* tj^. jnuict^ mii' 
Do fco muntiu0 t)ictu0 ab ip- 
fo. 3lnfirmo0. lcctio octaua 
•Q^ccinguntur crgo fiocliii 
iumt)i Dii concupifccncia ma 
la comp^imitur Dum iniqua 
cogitacio coftiftctur : tium li= 
tiitiini rcfiflit animu0 : Dum 
lafciuic ocncgatur cffcctu0 : 
tium calcatur lururia : tiu a^ 
uaricia contcnctur $ rapina num piorimi Icfi ticliita rcti^ 
tiuntur: tium fupcrbia t)inci 
tur : tium inuitiia fupcratur. 
arocnt ticro luccrnc fiticliuf 
tium rcctc fioci rcgulam fcr^ 
uant : num in finu matri0 cc= 
clcfic longanimitcr pcrfcuc^ 
rant/ num tcrrcna contcniit 
ct ctcrna concupifcunt/ tium 
folliciti paccm cuflotiiiit/ tiu? 
fcinuiccm purc Diligunt/ Oii 
mutuo fc l)onoic picucniunt/ 
tium manfuctuOinc coitii0 ct 
fiumilitatc pcrficiunt : Du mi 
fcrico^Dic opcra liticntcr att^ 
tilaritcr faciunt ^nc^ i opc 
rit)U0 t)oni0 non bomini fcD 
Dco placcrc contcnDunt ^n 
autcm* ©. ipaflo?ali0 apcr 
l)Uiu0 flO0 ct DCCU0 tuU lifmo 
rcnfi0 J)onoi fon0 fcruc fi'Dc 
Ii0 : pontifici0 fumi mcmoiii 
iugitcr mcmo? cfio. i3^. iRc u 
turtict itcr fcruoium calliD^ 
l)olii0, a^cmoiu, Hectio ir. 
Onini0 crgo rpianu0 piccin 
ctO0 fjatict Iut)O0 t)t fugiat li 
t)iDincm arDcntcm luccrnam 
t)t cufloDiat caflitatcm Pic= 
cincto0 ftatict Iumt)O0 t)t Ja 
t)cnti non aufcrat citium/ ar^ 
Dcntcm batict luccrna Dt cfu 
ricnti tritiuat alimcntii» Pic 
cinctO0 f)at)Ct Iiit)O0 t)t aliqD 
alicnum non rapiat ncc furc 
tur. arDcntc t)at)cat luccrna 
t3t oppicfli) tjclamc iuflicicDii 3[n fedo ioftanis tt pauli jfoL Diii. 

tarat nefencionis impenuat cula. ps, Lautiate. Capitulu. 

ip?ecincto0 ftatjet lumtjos tjt €cce faceroos» fjpmn^. Xecu 

non erpoliet Deftitum. aroe reoempto? omnium. ti^. 3|u. 

te ftadeat lucerna ut Defliat flu0 germinatiit. E. €t 

nuoum. Cu aute. I^. ^um^ flo^ebit an. jLatro libm fu 

mo patrono oetjemu? folue^ rat^: ad eoe p?efuli0 egrelT^: 

re grateg : conOignas mente illico p?iuatur lumine : peni^ 

oeuoto co^oe fioeli. ^ni ta^ tencia tamen ouctug : merit^ 

lem nobis! coceflit Satere pa fancti eil reliitutu0 : gracias 

tronum. ^'^ Eer regum oo^ agen^ fummo oeo: <$ fieato p 

minu0 per fecula fit tjenetii^ fuli moloco, ps.OBeneOictu.s* 

ctu0. €iui talem. (^lom pa^ oco. m fupia. ao fias matu. 

tri. IXui talem. tlA £Dia |) no non fiet memo. ne octa. fanfti 

t)i0. 3ln lautii&u0 an. 3[n ftoc iojannis p^opter oupler fef. 

mari conflituti : te fauete fci ^D. iii, et ao oes alia^ fto^as 

mu0 tuti : ne no0 inimicu0 le oia fiant ne comuni wi^ co= 

Dat : at iniquus f)inc atjfce^ felTo. et potifi. ff tu ae que an 

oat: cuflo0 tuo?um peruigil. lauoes Uicuntur. gt ofo t)t§. 

ps. Dfig regnauit. an, ^an^ ao fcaas tiel. fuper pfal. m. 

cte pieful regempoli: oepcare 3|n 6oc mare. cpm. hv^ ne coi 

ne nos ooli: piauitatis (j tier IR. ^a^ tjitreu» an. p^ofper 

futi : t)ofli0 feoant feo tJirtuti : in aouerfis; feculi cii plura fe 

intenoamus iugiter : ps. 3|u* rebat/ captas ppetua mafura 

t)ilate* an. pitb^ fioelis nuc p^ofperitate» ps: ^agt. oco 

applauoe: multiplici Dipo t)t5*l)etDefiatmeo*Defctt0io 

lauDe: m aflat in celeflit)us: f)ane ^ paulo cu a. 3ifii funt 

fummi regi0 afpectit)U0 : Der Due oliue: $ Duo caDelafi^a lu 

t)o niteng et opere. ps^Deus cecia ate Diim &at)et ptatem 

Deu0 meu0. an. ^piritus fan clauDere celii mbib^: ^ ajgire 

cti gracia : 6uiu0 fequi Defli^^ po^tas ei^ : qi ligue eoi? claues 

gia: Donec per at)flinenciam: celi fafte fiit alfa. tj.Hetami i 

m per carni0 miiDicia : finit Diio. ^* €t glo. p, ^gt. ©12. 

Dei gloiia» ps.oSeneDicite. an g^ ^tinmm op0 De^ : t)t 

S)ic pofl miiDi miferiam : per ^JS^nos gemiata leticia f)o 

Ducat no0 aD patriam: t)t in Dierne fefliuitatis ercipiat: q 

fanctoium gIo?ia : coionetur De tJt6?ii iobanis t pauli glo 

men0fot)|ia: per feculo^umfe rificacione |)ceDit: QUO0 eaoe 31uniU!S! 3!n fedo iobmiB et pault fines et paflio uete fecit t^t 
germano0. Iper oii^ ^emo. 
tjc fcto iobane. an. Jnter na- 
to0 mulieru no furrerit ma* 
ioi ioftane baptifta. ti. jFuit bo 
miir^.flDco. De5^ ^ pfente Oie? 
tercia Oie. 90 matu. 3lnuita, 
Q^iraliile Oeu i fct!0 fui0 ^z 
nite atJOiem^ coIIauOateg» p. 
Oenite. bp^. ^ctoi? meritig. 
aiie et pfal. oe coi pIurimo|(i 
martpc, tt. letamini in Oiio 
et tx. G (Bt gliamini. Hfto i, 

Xappiifltmo iuliano cefa 
?eimperatoiefacto:pue 
nit ati tn: f$ paul^ et iobanes 
omni oie rpianog reficerent 
in Domit)9 fui0. Ciuo.s coue= 
nit co^afe: oices eo0 filJi aobe 
rere oetiere £xui oirerfit 02 
oereliquifii religione VJirtuti 
tu0 plena et fecut^ es oe^ iiq 
tate : a te oif cefljlm^ <$ a focieta 
te imperii tui nofmetipo0 atj 
firaxim^. Cu» ®. Paul^ i$ io 
f)ane0 oirerunt ao iulianum 
no0 \)m oeu colim^» £^m fe 
cit celu et terra. iJ^, il3on tilii 
Pieponim^ pfona qualeciiq^ 
oeii titJi pponim^. jSXiii, tt. ii. 
^^sJOnc ait 3!ulianu0 %i 
\JL. conteptus fuero a tjo^ 
tii0 necelfe micbi erit agere ut 
conteni non pofljtm. Paulus 
et iol)anne0 Oirerut. J13on ^- 
ponim^ titii pfona qlecuq^: 
oeu titJi jpponim^. Cotenim^ ^ tua0 amiciciag ne efni oei 

icurram^ iimicicias. U. IBtl 

martp?e0 rpi io&anne^ (j pau 

Iu0 Oirerunt iuliano JOotJis 

aute aliu0 non eli nifi tjnus 

Deu0 Pater filius et fpiritus 

fanctu0. 15. tlnu0 fpii0 $ t)na 

fioe0 erat in ei0. pater. l iil 

(Qlifit ergo iulianu0 terecia 

num: q eo0 fi facrificare nol^ 

lentoecollaret. IXui ait. jBifi 

facrificaueriti0 : atJO0 tJO0 u 

terficiam. 3luflit^ fouea fie* 

ri intra oomii toj^ et cii eo0 

oecollare fecifl*et: fiatim in ea 

repofuit eo0 quafi iuflii cefa 

ri0 miifi fuifl^ent in eriliii. S 

Paulu0 et ioF)anne0 Oirerut 

ao terencianii : fi tuu0 0110 e 

iulianu0: batjeto pacem cum 

illo. Il3ot)i0 non efl aliu0 ni= 

fi tifi0 iefu0 rps. 15 ^emel eni 

a facie oei pioiectu0 tjult et 

alio0 fecum in interitii oeue' 

nire. JJ)atjeto. (^lia pci. Jl3o= 

tJi0, 0®eliie lectio. oe octa. fft! 

xobani0 tJaptifie. JJ. (^Io?ia ^ 

'^t^initatt (Sono^e. le. iiii 

Piefente? fratre^ cfjarifljfmi 

ueneranoi iol)ani0 t)aptifle 

gemina natiuita0 confecra^ 

uit: qui iocirco in 6oc feculii 

fuperna pietate Directu0 efl : 

tJt non foIU5 ipfe p^optjetali 

fciencia fublimaretur: feo t)t 

omnium p?op})etarii per eu^ 

p^econia firmarentur. €\i. 3!uniU]5 3in fefto ioftanis; et pauli JFof» ir 

R. JFuit F)omo miflim. ile. t). flo^um b^mnii XiitiU Oeo in 

Xlec imetito illii jpcipuo tje^ eternii. ps. Q5iiliicite. an. 3o= 

neramut tono^e: qui fpeciali {jannes et paulus oiretiit ao 

gtacia ob Soc teoepto^e mii gallianii. fac tjotii tieo celi $ 

ni nouiflim^ ^jpftetauit t)t eii zm U ictoi meli^ $ fuifli» pg. 

Plim^ ofleoetet. E <^a{)iiel. TPv31 fiit (ilautiate. Cpm 

OCeniente Oiio ati tiap L. Di ^Jftiitimie quo^u^ in^iciz 

tifmii: ficut tefett euagelifla: olilmione no accepetiit : cii fe 

teat^ iobanes tiaptifla fjuiuf mine eoi? petmanet tiona 6e 

mooi 43tupit in Docem. €ccz teoitas fcta nepoteg eoi?. neo 

agn^ oei ecce q tollit pfta mii gcas. jjj)^. Ber glo?iofe mar 

ni. B. Piiuf$ te fo^mate in tg^ii, t3. ^itSjilis Oe^» a 'Be 

tJteto noui te. (j ante$ eriteg ati mattp?es rpi iojjanes et 

oe tjette fanctificaui te. €t jp paulus Oiretiit iuliano : no- 

pfieta in getiti^ Oetii te. tj. ^D bi^ aute ali^ no e nifi tjn^ oe^ 

omnia q mitta te itJi^: et que patet $ fili^ et fpitit^ fanft^ 

maoaueto titJi loqti0 ati eo0 alta* oro. duefum^ ops De^ 

et ante$. (^lom patti» €t |) e^toiia De ffto iobane tapti 

Pbetam. lectio nii. ue erpofi Ga. an, ^n puet jppSeta altif 

cione euajelii OiOesi itt^ tur fimi tjocatjeti^ p?eitiis enim 

tja0 afcetJit in mote cii l^ii% ante faciem Otii patate tJias 

eiuf oem. €)ia oe coi plutimo eiuis. ^"^, jFuit Ijomo» oto. De 

rum martp?. iJ. 3lufti autem m qui pfente oie.ati. pma a. 

»gnkaulu0 $ 3|n lautii. an. Paulus et iofjane?. pg. ^zm 

^J^^iofjaneg Diretunt iulia in noie tuo. an. Ce iute lau. 

no : no0 tjnii tjeii colim^ : q fe 50. IXuiciic^ tjult. ao. iii. an. 

cit celii et tettam. ps. Dii0 te lPaulu0. 50 iLege pone» cpm. 

gnauit an. Paulu0 et iojjan ^i funt tJiti. jB.. ct iJ, tie coi 

ne0 tiiretiit ao tetencianu: U plurimo? mari^. aD oe0 fjof 

tuu0 titi0 efl iulian^ : fjatieto uicant. aD. t)i. an. 31o6anne0 

pace cii illo : notii0 ali^ no efl et paulu0. p0. Defecit^ Cpm. 

nifitiii0ief9rpu0.ps. SutJi- g^^mi^ fancto? in pa 

late. an. 3oljane0 et paul^ co \JL^^ fepulta funt ^ tJiuent 

gnofcete0 tpian^oe iuliani : noia eoi? in eternu.ao ir. an 

facultate0 fua0 paupetitiu0 3lol)anne0 et paulu0. ^^0. ^i 

etogate cepetiit.pjs. De^ tie^ ^^ratiilia teflimonia* Cp 

meu0.an. ^cti fpii0 et aie in j!^ apiencia fancto)? nat 

B C C 3luniu0 3n fefto fancti leoniis pape 

ratjunt oe0 popuU ^ lauOem Oi: quia necoum fetmone po 

eo^ii ijniiciat oig eccfia fftoi? tetat: p^opftetali fpititu teue 

aofcfiastJ^. Cuj) pfal. a. IPau laiiat ^n aute. Ceteta m 

im et ioftanesDimiitp. ^i notatum eft C ^ancti leo- 

rit 0110. $ ceteti pfa. Diiicale.s niis pape et confeflfo^ig;. ©co, 

cpm. ©i funt tiiti. 6^9. ^er *^^Cu0 m btatn leone? 

gloiiofe mattpi?. ^^, ^itati cV^^ontificem fancto^um 

lis Oe^ in.an. abfletget lieu0 tuom metitisi coequafii coce 

ps. ^0t oco. CVuefum^ ops Ue piopici^: t)t aui comemo^a 

He^, a^emo. oe ffto iobane. a. cioni0 zim fefla petcolimus: 

Puet ^ nat9 ell no&i^ pluf$ r^itz Quot^ imitemut erepla. 

P?opi)etaell:f)ic elJenioeQuo IPet oo. ^emo. Oe fanfto io 

faluatoi ait : intet natois mu fianne an. €jtt)teto fenectut^ 

lietii no futterit maioi io&a t lletito ioSes nat^ e p^ecut 

ne fiaptiCa. ij^. jrujt 65. oco fo? Oiii. iJ^, jfuit 6omo» oco. 

t)t0. IXuattarJie Ifta oc, fc. i. t)t fupia. ao matuti. tteg Ie= 

^eatu0 iotanne^ taptiM ctiones cii noctut. t^bicunqf 

cui9 niic fefliuitate letamut : ertta Oiiica/ tjel fellum ttini 

celeflia miioo gauDia fietili tatis t)el octa. coipo^i^ ctii- 

al) t)teto {)Oliie natu0 inuerit fii euene. piopter tJigilia oia 

5)ic et nafcitutii Oiim ^^pfie- fiant oe fefto t)fq^ an milTam 

taliis fpii0 illuminacione pie que etit Ht t)igilia. ^i 6ec tii- 

uioet et natii pieuilegio gce gilia infta octa. coipo^i? rpi 

fingulatiis ofleoit. ^u. L. ii fo^te contige. tunc nicftil fiet 

33eniq^ eli^atietl) illa t^etuis oe felio nifi trn memo. eo qp 

muliet: et noua matet: 4 an^ octa. co^poiiis cWfii fiunt cii 

te pattii fuii oe fututi filii le regimi ne cf)0?i. Lectio jima. 

tatiat offitcio. ^leniente aute "| rdBo iunio?/ er nacioe fi 

ao fe t)eata matia in ipfo fa= JLd-CUIaerpcepauIo: feoit 

lutacionis occutfu ait. Ccce papat^ catfteoia anis ttibm 

t)t t)or falutacioig tue facta mefit^ oece: OielJ^ t)eto oece? 

eli in autit)9 meiis : erultauit et feptem» iE)ic leo fuit t)it elo 

in gauOio infas i t)teto meo. quentilfimuis et i Umni^ fcti 

tX^te 6ic teatilfim^ JLec. iii ptuti0 fufficientet infltuftus 

omniii patuuloiii qni intta ^ufcepit fertam fgnooii in= ! 

t)ifceta aobuc matetna con- tta tegiii palacium confian^ j 

clufuis : aOelTe faluatote mun tini magni tunc t)iueti0. 3ln i 3!n tiigilia aproi? petri et pauU jfolio, r 

Qua contienati funt beretici : petrus et fuper ftanc petram 

Qui Direrunt tinam tantii ee eoificatjo ecclefia mea. P^al. 

tjolutatem et operacione in 'T^feriales. Capitulum, 

Xhim bmi (chii^o. ^ec. ii g^^(Bttm quioem feruaba 

pape tempo?itJ^ reflituta efl turincarcere:o?acioautefie 

ecclefia rauenne futi o^oina* fjat fine intermiflione afj ec* 

cioneferji0apoQolice:t)talie^ clefla ao oeii p?o eo, ^- €oi 

functo arcfjicpifcopo qui ele= neliug centurio I3ir religiof^ 

ctU0 fuerat iurta antiqua co ac timens oeum : i^itiit mani= 

fuetuoine tieniat romam co fefle angelum oei oicente U^ 

fecrantiu0. ^n autem, ^t* iii ti. Coineli mitte et accerfl fp 

iSoc eciam fecit conflitutu^ monem qui cognominaf pe^ 

qp i arcbiuo ecclefle romane tru0« !^ic Dicet tilJi ^O te opo? 

continetur : tJt qui o?liinan' teat facere. ^- Cii o^afl^et coi 

riu0 fuerit arcljiepifcop^ : nul neliu0 nonoum in cbiiflo re- 

lam confuetuoinem p?o tJfu natu0 apparuit ei angel^ ni^ 

pallii aut tJiuerfi0 ecclefie of ceng^ C oineti. 0lo?ia patri» 

ficii0 perfoluere netjeat \^ic "ZJffeictiicettitJi» fPI?mn9» 

fepult^ efl aputi fieatii petrii ^ M.nirealuceettieco^ero 

apoflolu futJ Die quarto fea- feo : lur luci0 omne perfutiifli 

lentia0 inUt €n autem» ^t feculum: tiecoian^ celo0 incli 

mo^ia De fancto iojjanne» an to martpiio : ijac facra tiie q 

Pio eo qp non cretiitiifli tier* tiat rei0 tjenia, Xanitoi celi 

fti0 mei0: eri0 tacen0: et non Docto? o?lJi0 pariter : iutiice0 

poteri0 loqui tJfq^ in tiie na^ fecli tiera muntJi lumina: per 

tiuitati0 zinfi. i^* JFuit l&omo crucem alter/ alter enfe triu-- 

mip, oco. tJtS. Cefa oia aD pfjan^: tjitefenatum laurea-- 

t)5 (j aD matu. u aD alia0 fjoc ti poflitient. lam tjone pa= 

De coi t3niu0 confeflbii^ ot po floi petre clemen0 accipe: tjo^ 

tifici0 Dicuntur. fr 3n tJigi ta piecantum/ et peccati tJin 

lia apoflolo^um petri et pau cuIa:refoIuetitJipoteflatetra 

li an tiefpe. f ufi pfal an ciue Dita : qua cuc^ celii ^tjo clau 

Dicunt F)omine0 eflTe fiiiii Ijo Di0 aperi0. Xjocto? egregie 

mini0 : Oirit iefu0 Difcipuli0 paule moie0 iflrue: ^ mete po 

fui0. refpontjen0 petr^ Di= iuno0trafferrefatag:e:tjonec 

rit: tu e0 cf)?iflu0 filiu0 tieitJi perfectii largiatur pleniu0 : 

ui : et ego tiico titJi : quia tu e0 euacuato qti er parte gerim^ 

€ii 3luniu0 3!n tJigilia apfoi? petti et pauli 

Oliue iJine pietat^Dnice: fitie certJOtum/ iefu que tjos inte= 

tieuoto0 fpe rotjuflos mari= remi(!i$ fufpenoetes i ligno 

me: fonte repletos cbaritatis bunc oeus fulcitauit et piin= 

gemine : pofl mo^tem carnis cipem ac faluato^em eralta^ 

impetrate tjiuere» uit/ ao oanoam penitenciam 

jgit trinitati fepiterna gtia: in remiCDtonem peccatoi?. ps 

6ono? poteflas atcp iubilacio : IBenetiicam. an. ipetrus apo 

intmitatecuimanctimperiii: flolu0 nirit paralitico: enea 

ertiic et moDo per eterna fe= fanet te Dii.s iefus cjj^ifl^: (ur 

cula. i39, ^n CJ5 petrus. an. ge et flerne titJi qui continuo 

"Beatus petrus! apoflolus tJi furrerit/ et omnes qui tJioe^ 

Dit fibi rpm occurrere aoo^ tjant conuerfi funt ao tifim, 

ras eum $ ait: tJite quo t^atJis ps. aBruftauit ^. 3[n omnem 

vjenio romam iterum cruci^ terranu Brm. (Bt in fines! o^ 

figi. ps. Q^agnificat. ©^acio tJis terre. ^tttio p^ima. 

»(Bm Qui no0 teatoi? ^"\^nium quioem folen 

apfoi? tuo^ii petri et v^nitatii fftai? tJileftiilimi 

pauli gloiiofa natalicia p?e= totus muntius efl particeps 

uenire c6cetii0:tritJueqs eoi? ett)mu0fioeipietaserig;it:tJt 

no0feper ettJiificiisp^eueni^ quicquio p?o tmiuerfo^ii fa= 

ri et oronitJUjS atiiuuari. p fi lute geflum recolitur : comu* 

jSuUa fiat meo De fanfto io- nitjus tJtJic^ gautiiis celetj?e= 
Jane aD Jas tiS neq^ aD mat. tur : tieriitamen fjotiierna fe 
neq^ aD. ii. tjeffia^. ^D compf fliuitas/ p^eter illam reueren 
ofa fiant iicut in fefio fanfte ciam/ quam toto oitie terra^ 
trinitati0. 9D matu, inuita. rum piomeruit fpeciali et p 
Cjjiiflii rege regii aooiemus p^ia romane t)?tJis erultacio 
tiiim» Ciui martp?io crucis ne tjenerantia efl. Ot tJtii p?e 
tJttn glo^ificauit petrii apfm cipuo^um apoflolo?um glo^ 
p». 2Jenite. W* aurea luce. rificatus efl txitm/ ibi in tiie 
3ln. i. noc. an. 3in plateis po* martgiii eo^um fit leticie p?i 
nebatur infirmi in leftulis tJt cipatus. I&^ ^pmo petre an- 
tjeniete petro: falte timtj^a il teq? tie naui tjocarem te no- 
lius otiiitJ^aret quem^ iUoi? ixi te: et fuper pletiem meam 
et litierarentur atj infirmita p?incipemteconflitui:etcla= 
titjus fuis. ps. €t\i enarrat. ues regni celo^um tratiitii ti 
an. ait petrus p^incipitmsi fa tii. ^^. Ciuoticun^ ligaueris 3ln nie Cfti petri apfi jFo. xi, 

fupet tettam : etit ligatum (j te negatio. (2Bt animam mea. 

in celi0/ et quoncumq? folue^ &loim patti» <Bt animam» 

tis fupet tettam etit folutu? 31n fecuDo nottutno. atipbo, 

et in celi0. €t claues tegni iFaftum eft t)t quenam nifci- 

celo^um. itectio fecunna, pula nomine tbabita ple- 

Ifii funt tJiti: pet quo0 tibi na opetito tonis et elemo^ 

euangelium c6?illi toma te= finis infitmata mo?etetut : 

fplenouit (Bt que etas magi= mifetunt autem Oifcipuli ao 

fita etto^is fafta es tiifcipu= pettum togantes/ ne pigtite 

la t)etitati0» 3|Cti funt pattes ti0 tienite tifqj ao no0* pfal. 

tui mic^ paflo^es/ qui te te= ©mnesi gentes. an. aouenie 

gnis celeftifiu0 infetantiam te petto citcunfletetunt illu 

multo amplius multoq^ feli omneg tJitiue flente^ et oflen 

ciu0 conoioetunt $ illi quo Dentes tunicas (j uefleg quas 

tum fluoio piima meniii tuo facietjat illig tiOKa^. ptalm^. 

tum funoamenta locata fut OBtautii tieu0 Dep?ecacionem 

€n autem. E. €go m te to meam. ps. pone^ pettuis ge^ 

gaui pette, Ot no Deficiat fi nua fua o?auit/ et conuetfus 

De0 tua. (Bt tu aliquanDo co^ aD co?pu0 Dirit : tbaliita fut^ 

uetfu0 confitma ftattes tu= ge at illa apetuit oculog : et 

00- i^. ^pmon ecce fatbanas tiifo petto tefeDit: Danfq^ il-- 

erpetiuit t)O0/ t)t ctitiatet fi li manum eterit eam/ et fan 

cut ttiticu/ ego aut togaui |) fti0 ac t)iDui0 aflignauit t)i' 

te. Ot non Deficiat, iLcto. iii, uam* ps. (ZBrauDi Deu0 o^acio : 

Xfli fut qui te toma aD ftac tj. Conflitue0 eo0. iLecto. iiit 

glo^iam p?oueretunt t)t ge0 OCunt DuoDecim apofloli jp 

fanfta: populu0eleftu0: ciui^ fpititum fanftum omni locu 

ta0 facetDotaIi0 et tegia pet cione liguatum imtuenDum 

factam t)eati petti feDem ca* euangelium munDo DiMtn 

put o?t)i0 effefta Iaciu0 piefi^ ti0 fit)i pattit)U0 tettai? fufce 

Dete0 teligione Diuina $ Dfta pifl^ent/ t)eatiflimu0 pett^ pii 

cione tettena. ^ix autem* B cep0 apofloIo?um aD atcem 

%i Diligi0 me fpmon pette : tomani Deflinatut impetii/ 

pafcfte oue0 mea0/Domine tii t)t lur t)etitati0/ que in omni 

nofli quia amo te. <Bt anima um gencium teuelabatut fa^ 

meam pono p?o te, W, ^i lutem: efiScaciu^ fe at) ipfo ca 

opoituetit me mo^i tecum no pite pet totum miiDi co?pu0 1 Suniuia; 3n Die fcti petti cffunncret. €u autcm. ©m. 
^n cs pctrus ct fupcr f)ac pc 
tcam etiificatjo ccclcfiam mc 
am/ et po^tc infcri non p?cua 
letunt anuerfus eam. <Bt tibi 
DatJO claucs rcgni ccIo?fu i). 
OuoDcunq^ ligaucris fupct 
terram erit ligatum et in ce= 
ii0/ et quoncunq^ foIueri$ fu 
per terram erit folutum et in 
celis. & tihi nabo. Leftio. t). 
yrn fiac igitur tj^be tu tea= 
tiffime petre apfe tienire no 
metuis! et confo^te glo^ie tue 
paulo apoaolo aliarum ao 
^uc ecclefiarum o^Oinacione 
occupato iiluam Ifiam fre^ 
mencium tcniarum/ et tur= 
Imlentillime p?ofutiitatisi o- 
ceanum : conflancioi $ cu fu 
per mare amtulanjs tnpene 
ris;. €:n autem, &. €:n es pa 
llo? omnium p^inceps apo^ 
fiolo^um tilJi traoioit Deus; 
omnia regna munDi. €t itieo 
traoite funt tibi claues regni 
celo^um. t^, ^ibi enim a 00= 
mino collata ei} poteQas li- 
ganoi atq^ foluenui* Ct ioeo 
traDite funt tilii. Lectio ferta 
IJec ecia miiDi Homina ro 
ma petre times q i cappfte 00 
mo tiocem ancilie facemoti^ 
erpaueras. Oincebat ergo 
materia fo^mioinis tJis amo 
rijBi. il3ec eflimalja.s terro^i ce 
Dennum : Dum (oiurn faluti confuleres: quos fufccpcras 
Diligcnnos. augctiant quo^ 
fiouciam tuam tot (igna mi 
raculo^um : tot nona att^ er 
perimenta t^irtutu. £iuo ecia 
fjcatus coapollolus tuus ct 
fpecialis magiQcr gcciu pau 
lus occurrens concm tibi c6= 
fociatus eH animo tjos aute 
et clectioneparcs et lato^um 
fimilcs : et fini.s fccit equales 
Bm. ipetre amas me/ tu fcis 
nomine quia amo te. Ipafce 
oucs mcas i).^pmo iofjanis 
niligis me plus ftis/ tu fcis 
nomine quia amo te. Ipafce 
oues. (Slo^ia patri. Ipafce. 
Jn iii, noft an. Co^nelius ce 
turio t3ir religlofus ac timcs 
Heum tJinit manifefie ange^ 
lum nei nicente dbi : co^neli 
mitte et acccrfi fpmoncm qui 
cognomiatur petrus/ 6ic ni-- 
cet tibi quin te opo^teat face 
re. ps. Cofitetimur. an. pe* 
riens petrus os fuum nirit in 
tjeritate compcri qm non cH 
perfonarum acceptoi neus: 
fen in omni gente qui timet 
neum et operatur iufliciam 
acceptus efl illi. ps. £)fis re^ 
gnauit erultet» an.an&uc lo-- 
quente petro cecinit fpiritus 
fanftus fuper omnes qui au^ 
nietjant nertium et erant lo- 
quentes liguis et magnifica 
tej5 neum: tunc petrus iuliit €t paiili apro? So. xii 

000 tiapti^ati in nomine tifii fecuti l)erotii.s tiiccti^ ati pue 

iefu rpi^po, Dominus tegna tos fuo0* f^ic tH iobanes ba 

uit irafcantut. ij. Jl^imis to- ptilla ipfe furterit a mo^tuis 

noiati» ^cfim matft. rui. cap itieo Dirtutes operantur in 

XB illo tempo^e tjenit ie illo. aiii autem tielpam eum 

fu0 i partes cefaree pbi Hicefiant : tiitielicet efliman^ 

lippi/ et interrogatiat oifcipu tes c^ aut fecuntiam natiuita 

los fuo.0 tiice.0, £iuem oictit temaccepilTet: auter eo tepo 

l)oie0 elTe filium 6010. OBt. 1?. re \)i\iH in tempoie apparuit 

©met. cr pme. ongenis. f \^ii illo. B. Domine ft tu e0 iubz 

XiI3terrop&atiefu0liifci me Denire ati te fuper aqua^. 

pulo0 fuo0 tiice0. jCiue (Bt ertentien0 manum app^e 

enim nicut eum 6oie0 elTe t)t iientiit eum et oirit iefu0/ mo 

er apfoi? refp6{ionit)u.0/ no0 Dice fioei quare oufiitalii. ij. 

tiifcamu0 Oiuerfa^ opini6e0 Cum^ tiiOiOTet t)entum t)aU 

tuc apuo iurieo0 fuilTe oe rpo num tienientem timuit: et cfi 

t)ntie fequitur. 3ini autem Di cepiflfet mergi : clamauit ni^ 

rerunt. aiii ioftannem dapti ce0/ nomine faluum me fac^ 

fiam: alii autem lielgam: alii €t ertennen^ manum app^e 

t)ero {)ieremia: aut t)num er ftennit eum et nirit iefu0/ mo 

Piopbeti0» Cu autem. jftm nice finei quare nutiitalii. f. ir 

IXuem nicfit 6omine0 elTe fi Q-Uinam cf)?il!um fiieremi' 

lium t)omini0 nirit iefu0 ni- am elTe putaf)ant : piopter il^ 

fcipuli0 fui0/ refponnen0 pe= la que an bieremiam iam ni 

tru0 nirit tu C0 cl)?ifiu0 fili^ rerat neu0/ ecce confiitui 60^ 

nei t)iui. (Bt ego nico titii : qi nie te fuper gente0 enificare $ 

tn e0 petru0 et fuper Janc pe nemoliri : pernere et reenifi^ 

tram enificat)o ecclefiam me care: et circunplantare. ^ni 

am. u I5eatu0 e0 fpmon t)ar nam enim t)num er p^op&e^ 

iona : quia caro et fagui0 no ti0 tKt putat)ant : pioptet il 

reuelauit tibi fen pater meu0 la que Iocutu0 efi neu0 an p^o 

q efii celi0. €t egonico» f. tJiii pbeta0/ non tamen xn ipfi0 

tjnne p^opter niuerfa^ opi erant completa. ^en petru0 

nione0 iuneo^um ne cftiifio er reuelacione nei patri0 ni^ 

Qua caufa quinam eoium ni= rit eum elTe filium nei t)iui» 

ctbmt eum iobannem fiapti €:n autem nomine miferere 

flam:t)ineUcet eflimacionem nofiri» Jt. Ciuoncunq^ liga- Juniuis 3ln Uie apfi petri 

ueris fujp terra: erit ligatii et an. ipetrus et iobanes. p. De 

in celi0. OBt cfitii^^ foluerj fue us in noie tuo, an. 0ca0 tibi. 

terra erit folutii (j i celi0. t3'^. ps. Ciuicru^ t3Ult» 9ti. iii. an. 

Cu e0 inqt petr^ rps fili^ nei argentii. pjs. ilege pone» cpm 

tJiui: refponnens; nn^ ait. €t Petrus; quine. Ift. et ^. te coi 

ego nico titJi ta tn es petr^ et apfo? atJ oe$ tor nicantur. 

fup t)ac petra enificafio eccf ia^ 3ti tJi. an» i:)irit angelus» pg. 

mea. €t qficuq^. ®lia pri» €t Defecit in falutare. Capfm. 

^ Cu ej5 petr^. tEt €t fujg 3n *jnriI3gelu0liriia(iitit| lu 

«^^OBtr^ et io!)an== iau. an JtjLmen refulfit in fjatiita 

Air ne^afceDetiantinteplii culo carceris pcuOo^ iatere 

an l)0|a o^acionis; nona. ps. petri ercitauit m nicen^/ fur 

Dh^ regnauit. an. argentii ^ ge nelociter et cotinuo cecine 

aurii no efl micbi: cfi autem runt catftene ne manib^ eiusi 

Jjabeo : f)Oc titi no» ps. 3lutii^ an ir. an. ^n e0 petr^. p. ^i 

late. an. Dirit angelus an pe /nf^iens pe^ (rabilia. Cp^ 

trii circiina titii t)eftimetum vjL^^"^^^^"^^^^^^9:elum 

tuii etfequereme.ps. De^ ne^ et nefciebat qi tierii e qd fie= 

me9, an. petre amas mef pa^ Mt p angelii eflimafiat aute 

fce oue0 meas : tu fcls niie qa fe nifii tJinere^ an fciias! tjeS. 

amo. ps. TBiinicite. an. Cu es an. 3Iurauit nfi0. ps. Dirit no 

petrus ^ fup fiac petra enifi^ min^» et cetere ae cii Mfi pfa!. 

catio eccIeCta mea* ps. ILaud. ne coi apfoi? etnicunt quoti* 

m Petr^ qne. ftp^. GCrultet nie jp octa. qit fit ferui. ne apo 

celii launit)9» tJ. annunciaue l!oli0. cp^. 3lam non efli^» i^ 

xut opa, an. Cii^cuq^ ligauerj £iui funt iUi. J)p9 autea luce 

fuper terra erit ligatii et i ce-- fpic tp^ nf fingulig niet)^ per 

Ii0/ et quoncii(5 folueri0 fup octa. ta an ne^. $ an matuti. 

terram erit folutii et in celi0 qfi nf feruicium ne apfi^, IJ9, 

Oirit nrt0 fpmoni petro* p0. 3[n oem terra txiiiit. an. <5Io 

«'Benenictu^. ©lacio. riofi p^incipe^ terre qud i ni 

aBu0 qui f)onierna nie^ ta fua nilereriit fe : ita ^ i mo? 

apfoi? tuo^um petri et pauli te no funt feparati. p0. a^gt. 

martpiio cofecrafti: na eccle oco. Deu0 qui ftonierna. m 

fie tue eo?u in oitm fequi p* fiant ueS ne tJtrifq^ apfi^: ni? 

ceptii: jp quo0 religioni0 fup loco fc8a? tjefpera? ne ilfto 

fit eromiii. Per no. an jima petro/ ^ loco Jma? tjefjpe. ne 3ln comemoiacione fcti pauli JFoL riii 

fancto paulo: De quo fit ple= uit: feD illiu0 cecacione toti^ 

nu feruiciu in crafli. Comple munni illuminacionem fecit 

to. Dicat ficut pofi pma0 tje5 3fn paratiifum illu rapuit : i 

bui^ fefli notatu e. C 3[n co^ celum terciii futileuauit: inef 

memo^acione fct! pauli apti fatJilis arcfjani fecit eii parti 

30 matu. 3[nuitato. !Lautie= cipe: taliii^ miflerio^li con* 

mu0 iefii rpm ! paflKone apfi fcium: que nuUi fiomini fas 

pauii. ps. Oenite. ftp^. jqo* fuit cofiteri. tln. ia. ^ni ope 

ctoi egregie.ij. jg;nnuerpe. rat^ efl petro in apoflolatu^ 

3|n pmo noctur/ an. Ctui ope operatus efl et micfji inter ge 

ratus efl petro in apoflolatii te0. €t cognoueriit graciam 

operat^ efl et micbi inter gen Uei q nata e micfji.tJ. (^racia 

te0 et cognoueriit gracia que Hei in me tiacua non fuit feu 

nata efl micSi a rpo tifto. ps. gracia ei^ femp in me manet. 

€^i enarrat* jFinito pfal. fla ^t cognouerunt. ilectio. ii. 

tim ucJb.duimefegre.Dein JQaulus ! terra granies fic 

De tf tota an. puicta qa p to agetjat in cunctis : quafi an« 

tu annu oftferuef qii iJ. pofl gelo^ii focietate frueret €t 

atta06aftet.;d. Ctuimefegre- pafltfjili anbCic co^po^e colli^ 

gauit afi tJtero matris mee u gatus : illoi? perfectione gau 

tjocauit me per gcam fua. an netiat. Jl3am et tanq? penat^ 

^cio cui crenini et cert^ fum totii noceno oibt puolauit : 

qi poten0 efl nepofitu meum €t quafi iam inco^poie^ co^ 

feruare in illii nie in^^ iuner. po?i0 latioieg periculaq^ con 

pi5. IBitnica* ^. De reliquo re tempfit. €t quafi ia celii pof^ 

pofita efl micji co?ona inM^- fineng cuncta p^oifug terre= 

cie. an. Q^icbi toiuere rp0 efl$ na nefperit. Can$ uero cum 

mo^i lucru glo^iari me opo? ipfi0 ia !co?po?ei0 tJirtutilJ^ 

tet in cruce niii mei iefu cbii* negeret: ita iugi mentig inte* 

fli.ps. OBruftauit ti. Per que? cione Digilauit. ^n. R. ^cio 

micji mun^ crucifirus efl et tni crenini ^ certug fum quia 

ego munno. ^j. 3ln omne ter poteg efl nepofitii meu ferua 

ram eriuit fon^ eo?. iLcto. i. re in illu nie iuflus iuner. U^ 

>^£Dnfineremus fratres iRepofita efl micbi co^ona in 

\1 cfjariflimi quatis apo flicie quam rennet micfii nft0 

lJo!u fuii ntt0 paulu ertulit 3In illu niem. Lectio tercia» 

|3ono2iti9. ati tepu0 illu ceca ja;ngeli0 fepe niuerfaril gen 

B C ^ 3luniu$ 3ln comeo^actone ciu cuta comilTa eli» ^en nul 
\m eoi? ita populu QtJi creui 
tum gu&ernauit : tJt paulus 
tjniuerfum o?liem, a^icbaeli 
gensi comilTa eft iuneoi? : pau 
lo tjero terre ac maris ac \)ni 
uerfi oibi% fjatiitacio, ^n.B, 
IBonu certame certaui curfii 
cofiimaui fine feruaui. 3ltieo 
tp repofita eC micbi co^ona 
iuflicie» ti. <^racia Dei fum iD 
quon fum et gracia eiujs i me 
Dacua non fuit 3llieo, (^fia. 
3neo» 3ln fc6o noatutno. an 
15onum certame certaui cur 
fum cofumaui: fiDem feruaui 
p0. HDmne0gentei5.t3, Decete 
ro repofita eft micbi co?ona 
iufiicie. an, Cu es w eleftio 
nis ffte paule apfe pnicato? 
tjeritatig i tmiuerfo mfino.p 
OErauni tzm nepiecacionem 
ti^. Per quem omnes gentejs 
cognouerunt graciam nei. an 
^agnu0 faftu0 pauluis tias 
eleftionis tiere nigne efi glo- 
rificanu0 : qui et meruit tb^o 
num nuoDecimum poifiDere 
jp0. (^BrauDi DeuiSi oiacionem 
meam.ti^. 3n regeneracione 
cum feDerit filius Ijominis in 
feDe maie(!ati0fue.tj. Conl!i 
tues eos piincipej5 fupet om« 
nem tettam. leftio quatta. 
"jQmm paulu0 apoliolus: 
magifiet a Deo conflitutus : 
et omnium gencium ipfe p?o teftoi etat beUantiii : ipe fe- 
Dulugi minifiet egtoto^um. 
jBec in fpititualit)us; folum 
tam egtegium confetuatjat 
Duce/ feD in catnalibusi quo* 
(0 plutima foUicituDini0 ac 
PlouiDencie fue Documenta 
Pieflatiat. ^n. Cl. Eepofita 
efl micbi coiona iuflicie qua 
teDDet mitU Dominus in il- 
la Die. ^uM^ iuDet. H ^cio 
cui cteDiDi et cett^ fum quia 
pote$ efl Depofitum meii fet 
uate. 3!uflus iuDer. Heftio, tt 
jgficut enim fettum in igne 
mifliim totii ignis efiScitut/ 
fic paulu0 catitate fuccenfu0 
totu0 faftu0 efl catitas. £Xui 
quafi comuni0 tociu0 miiDi 
eflTet patet : ita omnium non 
moDo catnale0 patente0/ feD 
eciam fpitituale^ pietate fu^ 
petatjat pecunia0 et ^iia coi 
pu0 et animam p?o ilU% im- 
penDen0. €^u. ©r, (Stacia Dei 
fum iD quoD fum. €t gtacia 
tin^ in me Dacua no fuit feD 
fempet in me manet. ^ £Xui 
opetatu0 efl petto in apoflo^ 
latii opetatu0 efl $ micfti in* 
tet gente0. (Bt gtacia. IL co, Di 
(iuia etgo paulu0 faftu^: 
imo tot^ faau0 efl catita^/ 
iDeo catitatem plenituDinem 
Iegi0 Docafiat et Dinculum p 
feftioni0 omniumqj mattem 
Donoium iniciii finetg Dittu fctf pauli apri» iFoL xiiii 

tu. 31t)eo Diceijat fini^ p^ece^ nofler Diuites tifficile re- 

pti eft caritas. Cu, Iftm. ^i gnum celonim intrare Ui^ 

c6i tJiuere rjp0 eCt et mo^i lu^ jCilTet : Difcipuli tim fiouciali 

crum (©lo?iari me opo^tet in ter refponoerunt Uicentes. 

cruce niii mei iefu rpi. ij.per OEcce no0 reliquimus; omnia 

quem micji munnus cruci^ etfecutifumu0te.€iuitierg:o 

fim eft et ego munno. aio erit nofiig. tl!:\i autem nomi* 

tiari. Jn.iii.noft.an.CertJir ne miferere noftri. Eium. 

gi0 cefusi fum femel lapina-- Damafci p?epofitu0 gentis; 

tu0 fum ter naufragium per aretfte regi^ tjoluit me com^ 

tuli pio jcpi nomine. ps. Co^ p^ebennere» a fratritiu$ pet 

fitebimur. li. iI3ofte acniein muru fubmilP fu in fpo^ta 

p^ofunnfi mari0 fui. an. Ee^ et fic euafi manus; tim in no 

pofita efi mic6i co?ona iufli mine nomini. ij^. Deus et pa 

tit qiua rennet micjji nfis i ih ter nomini mei iefu tbii^i fcit 

la nie, inn^ iuner. ps. Domi quia non mencio?. a fratri^ 

nu0 regnauit er. i3. Coopera fJU0 per murum* iLeftio. tjiii. 

te pacia fpiritug fanfti. an. (QftanniiB; enim etat finucia 

Jl3e magnituno teuelacionu illo^um qui quam$ niuites 

ertoUat me natus efi micbi non fuerant fen tJiftum ma^ 

fiimul^ carni0 mee angelus nu et arte querefiant: Came 

fatftane qui me colapfii^et ij- confinenter niceljant fe teli- 

ptet quon tet niim togaui tJt quiiTe omnia annenno $ fecu 

aufetetut a me: 5 nirit micbi ti fumus te* HDmnia enim ne 

nominu0 fuflScit tibi gtacia fetuetant/ qui cunfta que ati 

mea. ps. Diis tegnauit itaf. aliis; nefinetati potetant : et 

ti^. il3a tJittus in infitmita* eciam nefinetate poflpofue* 

te petficitut i). Il3imi0 bono tant. Jl3on enim l)oc folum 

tati funt amici tui neu0. an petfeftionem fuf[itit fi flifii 

^ecunu matfjeum. rir. capfo niuicia? Ijuiug; munni conte 

XJ13iIIotempoie:niritCp pfetit/ nifi poll contemptas 

mon pettusi an iefum. niuiciais faluato^e fequatut : 

Ccce no0 teliquimu0 omnia in efi r^U teliftis mali^ faciat 

et fecuti fumus te : quin et- bona. \^m. ^n e$ tiag electi 

go etit not)i0. Ct teli. £Dme!. oni0 fanfte paule apfe p^eni^ 

abeati bieto ebri. f. t)ii cato^ ^itatig i tmiuetfo mu 

^m neu0 et faluato? no. Pet que omes gente^ co 

^ii aunius; 3n comeo^acione ifti pauit gnouerunt gtacia Dtu ^. 3ln 
tercene jp nobis; an Hiim qui 
te elegitper queomnes» f. ir 
lEacilius eni facculus re^ 
linquitur $ tJOlunta^, e^nh 
ti eni niuicias relinquente^/ 
tiiim no fequutur : q ait» B6 
tieni facere t)oluntatem mea 
fen tP qui mifit me» 3|efusi au 
te nirit ei0* amen nico tiotiis 
^ tjos (im fecuti eflis me in 
regencracione cum fenerit fi 
lim l)Oi0 in fene maieflatig; 
(ue: fenebitis et t)O0 fuper fe- 
ne0 nuonecim iunicates; nuo 
necim tritiusi ifrael, ^u. R. 
^afte paule apfe p?enicato? 
t3eritatis et nofto? gencium. 
3lntercene pio noiJis an neii 
qui te elegit» i^. Ot nirjni eflS^ 
ciamur gracia nei, 3Intercene 
<^lo?ia patri» 3(ntercene» iJ^. 
Denifii Ijerenitate, 3ln lau. a 
€go plantaui apollo rig:a 
uit, 2Deus aiit incremetii ne 
nit,aira» ps. Dris; regnauit ^ 
Onuiquifq^ ei piop^iam mer 
cene accipiet feciinit fuum la 
lio^e. an, £itienter gfiaao? in 
infirmitatii)U0 meis: t)t in 
ftabitet in me t)irtu0 rpi. jps. 
3luiiilate. i3. ixuano aiit ifir 
mo? tuc foicio? fii $ poten^. 
an. (^racia nei i me tjacua no 
fuit: fen gracia ei^ femper in 
me manet. ps. ^zm ne^ me^ 
^^. C^racia nei fii i|3 quon fu an. Damafci piepofitus; ge 
ti% aretbe regiis t)oIuit me co 
P?e{)ennere/ a fratribus; per 
murii miifus; fum in fpo^ta/ 
et fic eualt man^ ei^ in noie 
niii. ps. IBenenicite omnia.^» 
De^ et pater nfti mei izin rpi 
fcit q? non mecioi. an. ^fte 
paule ap!e p^enicato? t)erita 
tis et noftoi geciti/ intercene 
pio not)i0 an nitm qui te ele- 
git. p0. Haunate. o Ut nigni 
efficiamur gracia nei. Cpfm 
^^^^^tii t)Ot)i0 facio eua-- 
JL^£Qtlin quon euangeli^a 
tum eft a me/ qi no eli ieciinii 
l)omine neq^ eni ai) f)Oie acce 
pi illun ne(5 ninici: f^ u teue 
lacione niti noftri iefu cftiiHi 
l)p9, (jBruItet celii» ^. annun 
ciaueriit opera* an. Cgo eni 
iam nelii)02 et tepu0 mee re= 
folucioni0 inflat bonii certa 
me certaui curCii cofummaui 
finem feruaui/ fuperefl micfti 
coiona iuflicie qua rennet mi 
c!)i ntt0 in illa nie tuflU0 iH' 
ner» P0. 'Benenictu0, Diacio. 

»(?Bu0 qui multitunine 
genciitfieatipauUapo 
flolt tni pnicacione nocuifli : 
na not)i0 q0 t)t cui^ natalicia 
colim^ ei^ apun te patrocinia 
fenciamu0» iper nominum» 
a^emoiia ne fanfto petro. an 
IPetre ama0 me pafcbe oue0 
mea0 : tu Cci0 nomine q? amo ^fti fetuani epi et pf. jfoL rti 

te.^ Cuespettu0,B. €tCu nis oia De coi tinius cofelTo^ 

pet 6anc pettam» ©?acio. tii5 $ potifi. ^5 cu ftac ofone 

»<ZBu0 Qui beato petto Y^<2Bu0 qui teatii fetua^ 

apofiolo tuo coHati0 cV-^num 4) ftumani gene= 

clauitJUis tegni celefli0 aia0 tij5 falute mitafjilitjus fecifli 

ligantJi atq^ foluentii ponti^ cboiufcatemitacuUsreiusqs 

ficium ttaniDifii concene qs intetceCDtone tienigna : tiincu 

Dt intetceflioni0 zm aurilio Ii0 peccato^uf folutis; tegna 

a peccato^ii noHtoium neri nobis ttitme celeftia. fi no. 

bm litjetemut. Ciui tJiuis ^, ^emo^ia De comemoiacione 

peo. De ffto iotjane tjaptifia apfo? petti et pault cum ijac 

an. 3[ntet nato0. ti. jFuit tjo an Jn tegenetacioe tequite 

mo. 01?. Deu0 qui p^efentem in coi unius apfi aD fecuDas 

Diem. 3D p?ima. an (Bqo pla tjefpeta^ eiufDe. «9. jn oem 

taui. P0. Deu^ in nomine tuo tettam. o?acio. Deus qui fjO' 

(ZEt Dicatut oe0 ae fup Ijo^as Dietna. ut0. DeinDe fiet meo 

fine.l5«9D.iii.an.iLitjetet.p0 De ofta. fandi io^anni^ cum 

ilege pone* capfm. n^otii Do meDii0 le£tionitJU0 in ctafito 

tji0, a. et. ^. De coi Dni^ apf i cum bac. a. Sngtefli). U. JTuit 

aD oe0 ijO2a0 Dicatut. aD Di ijomo. oiacio. Deu0 qui p^e^ 

an.araDei.p0. H:)efecit»cprm fente Die. ^i in fabtjato fjoc 

/T\31c6iauttJiueterp0efi feflum cotigetit fiet meoiia 

XLL^ moii luctii gfiatime De Dominica et De ttinitate. 

opojtet in ctuce Domini no- ^D matutina0. Heftio pma. 

fiti iefu clj?ifli pet que miclji (GjraBtuanu0 qui De fcoto 

munDu0 ctucifiru0 efi $ ego j^ tum nacione o^iginem 

munDo. 3D ir. an. ^iafte pau fumpfetat futJ titu et fo^ma 

le. p0. a^itatJilia. Capitulu p^imatiue ecclefie Dirit tJft]^ 

B£Dnu cettame cettaui aD tjeati patti0 pallaDii pon 

cutfu cofiimaui fiDem tifici0 aDuetu qui a tJeato ce 

fetuaui/ De teliquo tepofita lefiino papa miCT^ fuetat aD 

efi micfji co^ona iufiicie qua fcoto?um gentem cduetteDa 

teDDet miclji Dominu0 in il^^ qui itJiDe faftum inuenit fet 

la Die iufiu0 iuDer. SecunDe uanii. <Bt quia tante geti mp 

Defpete etunt De fanfto fet- fietia pafio?alia folu0 impe= 

uano ep^fcopo atte fupet. p0 Dete no fufiOicietjat tjeatu fet^ 

fetiaf. cum. Wo, cpfo $ tj^m uanu Dt in Dinea Dtii fecii ope 31uliu0 3n feflo fancti feruani 

taretur noctrina ecclefiafii^ locusi tjfq^ mo in bono^e fan 

ca fufiScieter imtjutum et per cti feruani celeb^is! babetur : 

eunoem in epifcopum oioi' tmoe tiiafiol^ t)ilie)5 fe cotra 

natum in omni fcotoi? gen* fanctu tJiru nil pieualere pof 

te fuum conliituit fuffraga- fe in fitii comiflis grauiter in 

neum. Cu autem, teftio. ii iuria facere conatus; eft tmoe 

j^anctug itaq^ feruan^ cu in ao miferu quenOa J)Oiem in- 

opu0 euangelii Oirect^ $ tjii^ trauit qui tantu ei appetitu^ 

!a$ calleUa et tJicos circuiret tritiuit ^ nuUo mooo fatura 

et \}txbn Orii feminaret/ coti^ ri poterit ^eruan^ t^ero pol 

0it t)t ipfe tn clericis fuig apfi licem in os eius pofuit et oia 

QuenDa paupere nocte qua^ Mm territ^ atq^ jjomtiiU^ 

nam ftofpitarentur : qui ne ta ter claman^ lideru nimifit il 

ti0 f)ofpitit)Ui$ immenfa$ neo lum. ^u. ^enie iec ne octa. 

referens launes nnicii fuum fancti io&anig tapti. i5.(^Io- 

po^cii in refectione fancto^ii ria et bonoit. Hectio quarta 

an eoi? t)ictii mactauit* ^an ^ll iUum facrofanctii niii 

ctu0 itaq^ feruan^ pietate mo nofiri natale nie nuUius 60 

tuj5 po^ii Quem an fuo^ii re- minis legimusi natiuitate ce 

fectione mactauerat in area leniari : nifi folii beati ioftan 

fua meriti0 facti feruani ma= nis tiaptifle: in aliij5 fanctiiS $ 

ne iam niuii reperit/ ficq^ io-- electis nei nouim^ iUii nie co 

fpes t)Ofpite alternati fe refii U: quo illOiS poH confiimacio 

ciens : pauperem fanctiifim^ nem labo^ii et neuictii trium 

pater inpacenimi(it:aq[uam pbatiiq? munnii in perpetu- 

quocj^ in ninii conuertit. dBt a0 eternitatejsi piefenjs nita u 

cuina monacl)0 egroto an hi tntiiu ia.JFuit6omo. lec. t) 

tennii nenerit tx quo fiauflo X^ ^^"s; fanftijBi confumata 

fanitate iUico receperit^ r. iii t)Itimi niei merita celeft^atur 

'tSempoie autem quonam i 3ln bot ecia piima niei 5 ipfa 

fpelunca ne npfert npaftoluis! ftominisi inicia confecrantur 

l)eatii feruanum t)arii]5 que- Pio Jac aftfq^ nunio caufa 

llionU)U0 temptauit qiii niui confecrantur quia per t)unc 

na nirtute confufug abcefltt nominujs anuentum fuuf ne 

et ab illo nie nemon illt i fpe fufiito infperatum bomines 

lunca illa nemini apparuit q non agnofcerent noluit efle cpifcopi et cofelTo. jFoL rl3i 

teCatum. iE:n autem» Kr. 3[o lit occioit et cometiit et tan- 

Ijannes ilectio Ccrta. tiem Oum Diligensi inqiuificio 

Xof)anne0 figuta fuit tjete De fjac re fietet fufpectus la^ 

tis tefiamenti et in fe foima? tto ao fanctum t3itum p^ope 

P^etuUt legis. dBt ioeo ioSan tauit tiolenfq^ feipfum in^i 

nes p^eniiciat faluato?em fi- ficate fupet taculuf : magnii 

cut ler gtaciam p?ecucuttit. p?efiitit iutamentum: qp Wi^ 

IXuoD autem nonoum nat^ fceletis erpets innoces <$ mu 

ne fecteto matetni tJteti ^^ tn% etat: mita te^/ boc ^ l)u= 

Pbetauit:eterpetsluci0effe- mani0 non potetat ueclata* 

ctus efi teflis Detitatis : iot xi inUtiisi/ om illa mooo co 

ell inteUigeOum qp lates fufi mefia i guttu^e futig Doce ta 

Delamine et catne littete et lanoo foimauit» 23nDe latto 

teoempto^em munoo fpiti^ confufug in tetta p^ofttat^ 

tu p^eoicauit : et nobig tifim mifetatiilitet tieniam petens 

nofitum oe quonaf legis tite P20 quo fanctus nominii o?a 

to p^octeauit OBtgo inr^ti et nit. tizix autem* iLectio nona 

tauetut a tjentte : io efi a lege t)?aco ingeng et iiomfjilijs 

que cft^iflo etat gtauioa : et in loco qui Dunpne oicitut i 

ad tJteto locuti funt falfa» populig et pecutiitius ceoem 

Cu» iS-. 3lntet natos muUe- gtauiflimam fecit/ an quem 

Xnfupet (tum. ilectio nii, fanctuis folus accenens! loii- 

Quenam muUet paupetcula ca finei atmatus IiacuU fui 

quafi amen0 effecta fanctum cufpine pungens tettifiilem 

fuppUcauit fetuanfi tit nuos illum intetfecit maconem in 

fuos infanteg quos mo^tu^ cuius mitacuU memo^ia tial 

os ante penes fetuani p^oiec lis illa tiaUiis niaconis nici= 

etatfuapiecet)iuificatet£iui tut, Cteis eciam nito^ cecos 

pietate et mifetico^nia mot^ ttes clauno^ et ttes futnos! 

compacieng piecesf niio effu= ne alpfiifius p^o fanitatc te= 

nit et tJttofi^ nefunctojs tiite cupetanna an eum nenien- 

P^ifiine teftituit ^n. 11. Wi tes quo0 in aqua pet tn tiene 

(iuinam tieto latto noftut nicta tet tialneatefecit: eter 

na 6oia mutonem quenam inne ereuntes metitig fan^ 

in nomo eiufnem fancti fet* ftiflimi tiiti fanitati omnes 

uani nepaflum fecum aiiflu^^ teftituti funt^ (2Bft et alius! 3IuliUj5 3n feflo Ccti rumalDi epi et cofef. fanft9 feruan^ nacione ifrale 
tic9 ^ tepop9 ijeati aoapnani 
atJbatigi in infula petmoofe 
multijS miraculis claruit ^ut 
geCta p eu in ei^ t)ita lucitiiUiS 
complectut Cu. Cetera oia 
Ue coi tjni^ coteffo. et ponti. 
c^emo^ia De ffto iobane tiap 
tifla tu 6ac an. jfactu e i tie 
octauo. Witiitz i)ac anam. tp 
ma Die aofcdasDef.fup pfal. 
^agt. oco. De^ 5 pfente Die 
^emo. De apfi?. an. petru0 
ap!u0 et paulus tioctoi geciu 
ipfl nos nocuerut lege tuam 
Hiie. i5. anniiciaueriit opera. 
ofo.De^pooier. ©efeaue* 
te0 ane. Oicant ao t)eipe. $ aD 
matu. fup pfal. a^agt 5 iBii^ 
Oictu0. Qti He apfijs flt ferui. 
Del aD meo. eoi;^ cti ne aliquo 
fancto flt feruictu cu repetict 
one earuoe. an. petr^ apfus 
titf . an. £D petre paflo? fiime 
et paule nocto^ magne no0 
rpo pia pce purgatos coiiigi 
te. an. (^lo^ioii p^inci. Quere 
i)ac anaf i ^ma tiie. ao fc6a0 
tiefpe. ftippfal. a^gt. an. IBea 
ti eriti0. an. CraOet eni tiO0 
£iuere &a$ Dua$ anaioi in cot 
apofloloiit. C ^'actt riimal 
Dt ept et mart^nis^. an. %tixpt 
natu0 er ferena rumaio^ tJir 
inclitv au celoi? p amena fu- 
fpirat meoullituis/ oiiuti^ er 
fcocie regali piofapia/ 6one flate tJita moifi omat ati i^ 
cia. ps. ^agnificat. ©lacio. 
^#"\Cus! Qui intercenente 
€\Jbtm rumaioo mar- 
tpie tuo atc0 pontiflce flumi 
nii ladenciii tmtiag tua tiir-' 
tute foliriafli : et triouo fuli^ 
merfo a mo^tis nerifiug oe 
aquarii iiumoie eripuifli. Oa 
Quefum^ eiuCOe interuetu no 
tii0 oe mo?te an t3ita traffer» 
rifempiterna. an matu. il. U 

IB regno fcocie rer ^na 
noie nauin qui ciuitate 
fieruici inclita p|0 tuc coSa^ 
iiitatiat fiic coiup notiile ce== 
ciliam noie illuflriiai regis ce 
cilii nurit in tiroie qui flmul 
tit coniuge0 niu coliatiitarut 
fefe mutuo niligentes fen fer 
uenciu0 oipotenti neo gfas 
inuice referetes in femie fuo. 
CXui tu facri tiaptif llec. ii 
mat^ tmna regenerati fuerit 
nitam fua fancte in omni no 
ctrina nei nurerut : liii cu no 
fiatierent iile qua lierene fu^ 
turam in regno fcocie erpefta 
rent: oipoteti neopieces^fte 
rene nie ac nocte eff^unnere no 
cefl*arut. ^u autem Hec. iii. 
jg;n quena igitur magne (S 
ctitati0 et religionis tiirum 
ntiallafei? noie p^o tuc nune 
Ienfi0 ecclefie epum €ui9 tjiri 
fanctitas per omne regnum 
fcocie niuinit^ erat niuulga-- i 


31uliu0 Jn feGo fct! tumaiDi epi ^ mar. jFoL rtiii 

ta Wc rogauerut m cunftipo ne fufcepit Puer aute riimal 

tentem neum oiare nignaret rius iurta pieceptii nfii paren 

Quaten^ m p?ole i Dicto fuo tifius oftenies an paternii re 

regnofuccelTo^c pceneretJiiii Bin tienit palaciu : feD oes Di 

»3lctu0 epifcop^ 00111== uicias regales/ oefq^ munDi 

Dem acquiefcen0 p?eci pompas et fionoies/ caDuca$ 

bm inuice rege et cii regina i reputauit : (j tanf anime fue 

o?acionitj9 fefe^Hernut: quo contrarias refpuit Cu, L \)ii 

in loco tale a Dtio angelicum Eiif^ Dibu0 fpietig fefe fiu- 

receperiit refpofum : p^ole no mUianDo in ecclefia et regia 

fiilem no folii meb?is Deco^a capella Die nocteqj Deuotisi i 

tjerii t)irtutit)9 iUuflrata fu= o?acionitJU0 iacuit pioflrat^ 

fceptura Satieg in qua Deo bz oia que Hbi Datiant pauperi^ 

neplacitii fieret u jp quem ma bm et epntiti^ Diftritjuit/ De 

gna ppfi multituDo couerte- biit^/ infirmos : et captiuo0 

ref aD Diim. Cu autem. JL t). uiiitauit : operaq^ mie iurta 

X)emii iurta Diuinii oiacu* Diti pieceptii DiUgenter aDim 

lum regina concepit ac mire pleuit : quare in eius lauDe De 

puIcrituDinis fiUum inDe pe- mtis tmimP Docitus. ^uft 

perit DnDe parenteis no mo- teneUa mor etate crefcens fa 

Dicti gauiix eptn p^eDictii De- piencia/ Dite floieng! fanctita 

uote ero^ariit Dt biic eo^ii U te fpernit tra(ito?ia. Cu aut 

lium facti0 fui0 manifi^ tiap DeinDe teati Diri fc. Wi. 

ti^aret q eifDem erbo^tacio^ meritig infula pontificaU De 

nitiuis annuens euDe fuii fili coiatuis in fuperioiitiusi par 

um in noie Dfii nome impo^ titiug gaUie Dii itiiDe fermo^' 

neDo riimalDii Diuinit^ tiap nem populo faceret lep^ofusi 

CXui qui (ti^auit ^n. fc. Di. quiDa ati eo pecnt elemofina 

Dem Deincep0 tenerrime nu- Ucet gentilis fuerat : cui rum 

tritu0 fpii0 fancti gca reple malDus refpoDit terrena ele- 

tu0 in quito etatis fue anno moUna : quia aurii neq? arge 

P?efato epo fcienciis et moii- tum DnDe titji Dem non {ja^ 

bm traDit eDucanD^ : ^ tione tieo feD fpiritualem et Ijoc qfi 

inDoIis futi eoDe patre Diro miclii e titii Do quare i nomie 

famofifljmo fcienciarii fapi^ Diii noliri iefu rpi Deloci^ ti^ 

encieq^ et Dirtutii pocula cu? tii Dico furge et De loco i quo 

fiima Diligencia <$ ferueti toi feDes tete erige/ creDe in Deii 

B c ^ 3IuliU]5 3n fe0(J 

f a tua curafterisi lep^a u {)oc fpernen0ignominiam»p0»j)o 

tierfio continuo reCurrerit : $ minus regnauit. an. %)Olum 

reflituta efl caro ei^ ficut ca^ ueum concupifcens nefcen= 

ro pueri paruuli crenioitq^ $ nit ne glo^ia/ loca tennit an 

ftapti^atus eli: pernucto aute neferta/ cotempnit fublimia. 

eo romam a romano tiic po^ pj5. 31ut)ilate. an, Canem nu 

tifice tienigne recept^ eft. Cu ctu0 in neferto facro nuce fpi 

tQegrelTusi autem Lcto. ir. ritu tibi nunc macblinia fita 

a romana ciuitate per lii&ar quieuit a flrepitu. gs. Deus 

Uiam vienit tJbi mxm lan^ neu0 me^. §n. 3[n macWinia 

0uente0 et nolentes pio auri p^enicauit cfjiifluf/ tJitam co 

lio fuai? infirmitatum rejpit. fummauit felici martpiio. p. 

Oir itaq^ fanctus riimainus 'Benenicite. an. 8)o(ie0 tan- 

intelligens q? a nemonio tae- nem pietatis cultu fut) iopie: 

rati erant piece fufa pmitus efiimates paupertatig t)iru5 

neuota ocone nome niii no= mactant impie. ps. launate 

firi iefu cftiifii inuocanno: ne Capitu. £Dmi0 pontifer. te^. 

moniu illun eriuit app^eben 3O^U0 tuo?um militum. iJ^. 

nenfq? manu0 infirmoi? M-- 3|uflu]5 germinauit» a, piebs 

tim fanitati reflituti funt/ ta fancta t)eneratur pia cuius; 

ne per gallia renies macble- monuletur launes pleno pe» 

niam t)enit t)t)i ^ tunc locuis cto^e/ t)ita cuius et noctrina 

erat multii nefertus t)t)i poH quonnam flo^uit macblinia 

t)aria et $ anmiranna e eun niic notata co^poie» pfal. IBz 

nem \)ix\x nei comilTa miracu nenictu$. €^f o. t)t fupia. an 

la fut)iit pio cbiilii nole mar fcftaj5 tjefperag fuper pfal. fe 

tp^ium $ ibine requiefcit i pa riale^. an. ^ec eU piunesf. cp? 

ce fieata: infirmi^ et langui^ tp^ tje comuni tmi^ mar^. 

nis in p^efens fanitatem 6a^ an. flD pieclarum finus raru 

ctenujB! p?el)en0» Cu autem. nefcie^ folacium: nefperati^ 

©♦an.pfal.ftpm.etcapitu.ne fofpitatijs naujs et t)ite fpa^ 

communi tmi^ martpjis; 9 po cium : ceci0 t)iam/ armoniam 

tificis. 3ln launib^ an. f^it t furni0 : meflis gaunium : et 

p?uneng et finelisi: iacof) foi languoiii niuerfo^um rele^ 

mam et racfteliis parentes et uans fupplicium. pfaL ^a* 

patriam nerelinqueg an afpe gnificat» Dfo. titl. f[ jFellii 

ctum nei tennit per nefpectii tiifitacioiiS i)te marie celebie Oifltaclonl0 fteate marie jFolio. x\)iiu 

tur in ecclefia Ccoticana l cra pietatis tjifcerofe graciam er 

fiino pofi oct fancti iobani^ pofiulet/ quam cognata co^ 

liaptiffe ao p|ima0 t)e5« an : piofe fenfit f)ic eli^afjetft» 

eCetni pn0 fili^ maria ^HecunOata fenectuti0 fteri 

c6cupiuit:lJefct6|ufple lem aggreoitur: quam r^im'- 

toiibm in matre introiuit. ne iam tJirtutis mater clam 

pfal. Dirit tiii0» an» JLiliu c6= efficitur : gratulatur cum fa- 

ualliu fragran0 in ooo?em : Iuti0 confo^tem alloquitur. 

iter o^nat menciu feren0 celi pCor non loquen^ erulta- 

floiem» 50* ILauDate pueri, a. uit ao tiertJi piefenciam : feo 

ParatJifu0 celicu fructu affe eli^afjetfj erpauit matri0 er- 

retjat: grauioe qui puei? gau ceUenciam^ljenetiictaq^clama 

Oio repletjat f 0. JLetat^ fum. uit fructu0 affliuenciam. 

an. ilucerna tjeri lumini0 Do pCnOe miclji quif$ putet fjoc 

minu0 acceoit : quo ti?agma ait pfagiu: u oeuote me falu 

noftram peroitam faluas ap tet mater regi0 omnium: tje 

Pieljenoit» 50. JI3ifi 0110 eoifi. tri0 mei fruftu mutet in no* 

an. Confo^ta mater filiO0 : uum tripuoium. 

fimul et ijeracem: tociu0 ftie^ OCirgo oum fic commenoa^ 

rufalem ponen0 fine0 pacem tur:canticumleticie:pfaUen0 

P0. Lautia Ijierufalem. Cpm pure glo^iatur : in auto^em 

e(S5o mater pulcljie Oile- gracie : quo Ijeata p^eoicatur : 

ctioni0 et timor^ $ agni in omni piogenie» 

cioni0 et facte fpei: in me om 'tttine Oeu0 fumme pie re- 

ni0 gracia tJie <$ t)eritati0: in gnan0 eternaliter : piece tJir- 

me omni0 fpe0 tJite et tJirtu- gini0 marie no0 conferua iu 

ti0. Deo gracia0» B. Crulta giter : tJt poft finem 6uiu0 tJi 

uit infan0 gauoii^ in fpiritu te tJiuamu0 perenniter» iJ^, 

{jelie: cuiu0 mater mirafjili0 Diffufa eff gracia i lafjii0 tu* 

fit c6po0 piopjjecie. Celi ma i0. »» p^opterea tjeneoirit» 

nat tieUcii0 introit^ marie. an. 3ln pfalterio Oecaco^lio 

i39. jp^opter arcjjam tjomini pfallit tJirgo regia tiominu 

tjeneoirit tJomui lieu0 ^aclja magnificanto qui fecit ma^ 

rie. €t\i manat. (^lom pa* gnaUa peUen0 potente0 oe 

Etri* Celi. i&pmnu0. Ceoe Oiuina iufficia : feruo0 6u 

Cffum matri0 gloiio- mile0 eraltan^ miferico^oia 

fe pletj0 fancta conceletJiet : pfal a^agnificat. flDco: 

C ii 3Iulmj5 3n fefto tJifitacionijj 

»(ZBu0 Qui facratiflima faluato^em nubiljus pluemi 

tJirgine maria tjnige tus, OLirgo cara cjaritatis 

niti tui matre mutue cofola ferue^ Uefinerio : cafle confa^ 

cioiis gracia fteata ele^afietl) guinitatig fauet minifierio : 

tJifitare fecifli/ cocene ^mi^ gautieg 6uiui5 nouitatiis ffto 

notJis famuliis tuis: t)t er ei^ puerperio. EeUr Uomus ^a 

tJifitacioniftus afliliue confo cftarie talem fjafteng Sofpite : 

lemur : u a cunais atiuerfita^ felir cognata marie qua fu-- 

tifiu0 tuo munimine piote^^ fcepit comite : feti ioMnis et 

gamur. iper eiioem nominu mefl^pe tu niflingue limitem, 

^eoiia ne mattpiibus p^o» Jlauis; fit fumo genito^i qui 

ceflb. 9 martiniano fuli filen regnat fi omnia/ laus fit no^ 

cfo. 3n ppleto^ium. an. ^a* flro renempto^i per Quem ne 

fta maria. ps, €n fuocarem. nit gracia/ p?ocenenti creato 

^f. 659. ^aluato^. an, (Bloii'- ti fit equaliis glo^ia. amen. 

ficam^. gtc pg, iBuc nimittis 3ln, i. noc. an. pater matris 

an mat. 31nuita. Eegina ce^ filio fingula futiiecit er infa^ 

li gfie neuote collaunemug. tis gaunio launem que pp'- 

a^atrem miferico^nie tjenite fecit» ps. Dtie niis nofler. an. 

ano?emus. ps. (Kenite. ©p^. ^ol in tabernacula folug il 

jrt\ Onni fal^ affUtura tJir lucefcit/ num fponfus in tfta^ 

JLl£.gomaterincIita:geflu lamo fponfe requiefcit. ps. 

fimpler mete pura fpecie pie Celi enarrant. an i^ec eft ter 

fulgina/ cum celefli genitura ra niii quam ipfe fiinauit ger 

Pioceifit in pulJlica. OC^put mine q^ filii fui feciinauit» pj5 

coteres niacbonis! rulius; qui Domini eft terra et ple* iJfuis 

non tJiitur : aaron nirga/ ge Diffufa eft gracia. Hco pma. 

neoniis tjellus; quon perfunni ^^^anioiiofetJirginigmarie 

tur: bec pfefto falomonisi te^ V-r matrisfniii: narie fefti^ 

plum ftene nicitur. 0enitrir uitateg eo celeliiius atq? neuo 

emanuelig i3ga izKz floiuit/ ciu0 in ecclefia nei recolenne 

ianua e^ecftieliis q niro no pa funt/ quo conftat eam fieacio 

tuit/ mofqj lapis nanielijs fta= rem ee poft cft^iftii piefertim 

tua cominuit. ^ic in munno cum tim celfituno miralJi= 

Pieter moie notii fecit niig/ Iii5 incomparalJiliter afflfuat 

cafti0 mater conito?em circu^ neliciis graciarum : ipfa na 

nat tJifceritJU0/ terra gignit q^ refinet an nerteram maie* FP tjeate matie jFo. xk 

flatiis m ercelfisi magni regi^ uitatitius antiauis feaiuita 

aOueri confo?^ effefta» ^pe- tem nouam fuperannere ne- 

ciali0 interuetrir p?o fuo ge^ creuit: Dt Difitacionis; ei^ me 

nere ficut Sefler Delicata i ne mo^ia frequentaretur : qua 

celfitatis tempoie pieparata poft concepcionem tierlii oi- 

tanto cunftis celi ciuitiug po uini cognatam fua eli^atjetft 

tencio? atq^ fublimioi Quan^ f)umilirer falutauit» ^pera^ 

to tiiffereciu0 pie illis; nome uit inem potifer: necfaUi po 

matris! nei fingulariter Ijere tuit/ qp contra tJirus peUiferu 

Ditauit, ©ec efl tiere tienerjiaa fcifmatis introoufti : quo tW 

fuper oe0 mulieres inacceflt- fliane plebis pmunio Diffolu 

tili luce niuine maieflati^/ in ta efl/ et ecclefie militatis tini 

quantum fine perfonali tjnio tas rupebatur accepcioi me- 

ne connicio creature patitur niatrir apb neu effe nequiuit 

an6erens! et coniunfta* l^anc $ ipfa que neum genuit nt nii 

igitur nirginem tft^onusi nei feflum tJifitacioniis eiu0 a cle 

reginam fufcipit/ tboim an- ro et populo neuotis celefiia 

geloi? niiam tienerat fctoi? co tur ofiScii^/ nignetur tm pie 

cio launit)U0 ertoUit» 3[\i^i tas congrua noce afferre re- 

tJiato^es fpeculum tJirtutum menia: flatum ecclefle recon* 

p^eflituunt : et tieri penitetes cilianno in fine et gracia fa- 

anuocatam fenciunt lafte bz lutari» ^n autem nomie. B. 

nignitatiis tim fuauiter im^ (2Erultat infang gauniis i fpi 

tjuti ne tatiefcat in lacbiimi^ ritu fjelpe/ cuius mater mira^ 

luftu0 et mero?i0» ^u autem tJiUs fit compois p?opf)ecie, 

Ift. (ZBli^atjet!) t)t tjirgini fene €tli manat neUciiis introit^ 

ftu0 p?efentatur : {)anc t)oce marie. ti^. IPiopter arcf)am 

t3enerat)Ui falutat amplera^ nomini tienenirit nomui ne 

tur. 3lntaaa mater fteriU ma m ^acftarie» Celi manat neli 

tri congratulatur, ti, 3ln fa^ ciis; introitus marie» iLcQJii. 

cris! clauflrisi tJifcerum : p^e^ Xjf autem neuocius et atte 

curfo? puer puerii: meffgam tim an inem feflum ttltbia-- 

Pioteflatur» Jntafta. ico. ii. num inuitaretur pletjsi fine* 

Iiaunes igitur et pieconia Ii0/ p^efatus pontifer roma* 

tam ercelfe matris; romanusi nu0 aufto^itate apoflolica fla 

pontifer t)it)anus! fertusi pio tuit niem folennitatisi ferto 

flunio nolensi ampliare : fefli nonas; i\i\ii per fingnlosi an* Julius! 3!n feflo tJifitacioni» 

nos celcb^anoum concetien$ jFloiioa fietilitas fener t)i^ 

pii0 buius fefii cultonljus fpe tuofa oe te oei cita0 oirit glo 

ciales intiulgencias perpe^ riofa. ps. jFunoamenta eiug. 

tui^ tempontJU0 outaturas H^. ^pecie tua et pulct^itu^ 

^woz omnitm t^ere penite- Dine tua. Heftio quarta : 

titJU0 et confefli0/ qui matu^ tlitos igitur fanftos atq^ 

tinali officio feu miflTe aut De Oeuotos ao bnim l^iti fefti^ 

fpis eiufoem fefliuitatig i ec^ uitatem celebiaoam alliciiit 

clefia p^efentes affuerint: cen tam auftoiitas et euangelio^ 

tum tJie0, €i0 tjero qiui pn- rum fioes $ miraculoium co 

me/tercie/ferte/none/accom curfu0, <Bx qnibm tante fole 

pleto^ii oflScii^ interfuerint nitati0 materia cercio? effe 

P?o qualiftet ipfarum bom Pioftatur : et efiScacio? in lau 

Quao^aginta t^im 3ini0 au^ Oe p?ofpicitur» iRefert enim 

tem Qui per oftaua^ eiufoem euangeli(!a cotinuo poft an= 

matutinalit)U0 milTe: tjefjea^ gelicam falutacionem maria 

ru ac p^eoiftarum l)o?aium t)irginem elifaftett) cognata 

offi[cii0 intereflfent: fing:uli0 fuam DifitalTe perfonaliter: 

tizbm centum Die0 oe iniii^ ^ fienigne falutalTe 3lneflima 

cti0 penitecii0 mifericoioiter bilis namqj et fingulari0 l&u 

relarauit» Cu aut oomie, W^ milim : que menti marie fir 

IBenetiiaa pieoicat fener po? miter aoftefit et linguam t)ir 

tam fpei : Dnoe ftoc tot Deniat gineam in buiufmooi t)ocem 

ao me mater oei Ce loquete pio^umpere fecit Ccce ancil 

iubilat 3lnfan0 t)entri0 mei la Dfii fiat micbi/ ipfa quoq^ 

-tt^» 15eata que creoitJifli : per grelTu^ tim Oirigen0/ l)ac in 

ficientur q auoifli: ecce fignii montana cofcenoere fecit ao 

rei Ce loquete. (^fia pci 3ln falutanoum eli^afjetj): t)t ftec 

fan0» 3[n fecunDo noftur. an» eaoem t)irtu0 et oeo p^efjeret 

^tat in regi0 oertera glo^ie ofjfequium et p^orime confa 

regina tJioe regi0 fiiia (j aure guinie folacium erfjitJeret. 

tut iclina. ps. aBruftauit coi ^ic enim Oecuit t)t angeloi? 

meii* an. Dei taf)ernaculum uomina per 6umilitati0 et 

quoo ipfe facrauit er te t)ite cl)aritati0 ofScium fponte fe 

fluuium cunfti0 oeriuauit. miniflram erbiben^ omnem 

P0. £)eu0 nofler refugi» an» iufiiciam per meritum aoim (jeate made So, xx 

plemt. ^n aute nomme. iR. pieng celefli infpiracione pie 

iLauOis; cum pieconio cultu uenta : cognouitq^ p^eCencia^ 

fingulari : letatjat catico fuo liter aoelTe Caluato^em/ cuius 

falutari. Cum puoo?i0 Ulio in titero fenfit gauDere P2e= 

parens; abfqj pari. ii^, Jl3am curfo?em. ^n autem tiomi^ 

nebet ab omni()U0 generacio ne miferere nofiri. Wc^ ^iiU 

nibus Ijeatificari. Cum pu^ fli fanctuarium fpiritus fa^ 

rjO2i0 lilio parenisi abfq? pa^ crarium mater pietatis. P?e 

ti. Leftio QUinta, gnanti folacium cognati fub 

flliraculoium eciam affuit fioium aominillrat gratis, 

gracia copiofa/ tjum tjirgo W ^ic maria notiiUs! fo^ 

t)eneratiiUi9! et femina fleri= mam tiere finguUg nat Iju^ 

U0 amlie p^egnantes occur- miUtatig. IPiegnanti folaciii 

reriit fibi infancium i ntero cognate futjfioium aomini' 

QUO0 necoum partu0 eoilie^ ftrat gratis. Lectio ferta 

rat muUa noticia comperta 6[ruUemu0igiturin6actiie 

eft/ uum puer p^opbeta nomi tot et tam ercelfa fioei no^ 

num p?opl)etaru5 piefentem flre facramenta oetjita nene 

erultanoo reuelauit/ qui aD racione recolente^/ in qua ce 

buc fermone tjocis p^eoicare letj^iter ertoIUtur tieate tJir 

non tjaluit Q^ater quoqj pue gini0 marie matris! nei glo^ 

ri fpiritu fanfto repleta/ ma riofa fecuntiitag» atiuentu.0 

trem tiei mariam p^opbetica cfi^iai bominig in carne p?e* 

lauoe confeOa eft/ fioem tim nicatur : pueri erultantis no 

cum fecuntJitate comentiang uafuntp^elutiia^ufanftemu 

et flo^em cum fruftu Deuote lieris eU^atjetlj gracia confir 

tjenetJictioni0. 5)i0 euitienter matur. © maria t)irgo piiflt 

panoitur incarnacionig mp- ma : qui0 potefl tiigne tua re 

flerium/ cum fancta muUer ferre p^econia/ cuiu0 fingu- 

eli^atjetl) ageUce falutacioni larig t^umilitas in angeli^ 

confo^mem fe reotiit/ et tam ca collocucione concep* 

egregie tam congrue pero^a tum tiiuinum ftatjete p?ome 

tio pjoponit. 15eneDifta tu ruit. Cuiu0 gratiflima clja' 

inquit inter mulieres : et te^ ritag in fancte cognate t)ifi= 

neDictug fructug nentris tui tacione miratiiUs apparu= 

^ic pioptjetauit femina fa^ it/ cuiu0 falutacio tienigna/ %vilim 3in fello i3tfitaciont<s 

puetu in tientre claufu erul- flDmelia fcti atj?ofii, epi. l, M 

tare pnocuit : et matre pueri fllo^ale efl oibu0 tit q fittiem 

P?opt)etare fecit. Jl3emo file- erigCit: fioe? aflruant OBt ioeo 

at a lauoe tua cui^ materia anrjelus cii aljfconoita nun^ 

miirifi replet tjniuerfu. ^alu ciaret : Dt fiiDeg afirueretur 

temu0 ergo te multiplices et eremplo fenio?i0 femine fte^ 

immefais titii referentio gra rilifq^ conceptu tiirgini ma= 

cia0 : tu nos Uifita ]p freqiuen rie nuciauit : tot poflitiile oeo 

m tua0 $ inumeras mias t)t elTe omne qfi ei placuerit aflTe 

tnz fieatituoini cogauoetes : reret Oti auOiuit fiec maria 

regni filii tui mereamur eflTe no quafi increoula De o?acu 

participeg. Cu. Wt. HDigna lo:necqua{iicertaOeniicio: 

qua refpiceret: cui^ cocupifce nec quafi tiutiitans De ereplo 

ret Dti0 Deco^em. ^e tjelut feD quaft leta pio tjoto : reli- 

paujgcula p^ebet et ancillam giofa p?o oflBtcio : feUina pio 

poll matris bono^e. ti^» ll3a gauDio in montana perrerit 

tjirgo ci)?iiJifera gcai? mune quo eni iam Deo plena nifi aD 

ra refert in Dato^e. ^e tjelut fuperio^a tjirgo cii feflinacio 

(3lom patri. Pietiet et ancil ne confcenDeretf Cu aitt. a. 

lam. 3!n, iil noctur. an. Per JFelir pareng et puerperiii ^^ 

te mater oi0 terra cantat no bm aDeft regina tjirginum. 

ua cantica lauDans; q pfecit Mi nequit elTe periculii : tJbi 

Deu0 in te miraliilia. ps. Ca- falus qui curat feculii. iJ. (^a 

tate» i. an. Per te lur eli o^ta tiiielem iurta piefagiii : tunc 

inQisi et recti? leticia : fgo au efl natii multo^ii gauDium^ 

Dit $ letaf cu iuDee filia. pfal 3ibi nequit. Hectio octaua. 

JDit0 regnauit erultet §« Dii Xiefcit ta^Da molimina fpi 

cepit tJirgo falutare fene piis ritU0 fancti gracia. K>itcitt $ 

t)ocitm0/ milTii fuii falutare tjosi fancte mulieres feDuIita 

notii fecit Dits. pjs. Catate. ii tem qua piegnantitjug Detiea 

l)i>« aoiuuatiit eam Deu0. %>e tis erljitiere cognatis;, ^aria 

XcunDum lucam. pmo ca que ante fola in intimi$ pene 

B illo tpe aBrurgejS ma tralitius tierf atiatur : no a pu 

ria : atJiit in motana cii fefii- tJlico tjirginitatis puDo? : no 

uacioneinciuitateiuDa:$in a fluDio afperitas moncium 

trauit Domii ^acljarie et falu non atj ofiScio pioliritas iti= 

tauit eli^atjettj. Ct reliqua. nerijs retarDauit. 3ln monta fieate marie jFof. xxi 

na t)ftgo cu fefiinacione: Dir inferio^ aoiuuet ^aria aD 

go ofiScii memo? : iniurie im- eli^atietb^rp^aOiobanne.De^ 

memo? : affectu tiigente non ni^ ecia po(!ea t)t fanctifica 

feru: relicta preritoomo. ^i ret tiaptifmu ioftanis nfisi t)e 

fcite Dirgines facre no circii nit ao tiaptifmu. Cito quoq^ 

curfare per aliena^ etie^: non atjuentus marie et p^efencie 

Hemo^ari in plateis non ali- Ofiice lieneficia Declarantur. 

quo$ in publico mifcere fer-- ^imul autem Dt auDiuit fa 

monesf. ^aria in Domo fera lutacione marie elif atietl) : er 

fefiina in putilico. a^anfit ultauit infang in tJtero ei^ : 

apuD cognata fuam ecia tri= u repleta eft fpu Ccto. ^n mt 

bm men(ifJU0. €teni que ^= S. iRegali^ flirps tiirgine oti 

pter officiu tienerat : inftere^ fui pulcb^ituDine rer fiimuiB; 

fiat officio. ^afit menfi(ju0 aDamauit ClanDeUinu con* 

tritiu0: no qp Dom^ ea Delefta nubiu infans; per matris t)te 

ret aliena: feD qi frequeci^ t)i rum erultan^ reuelauit ii^. 

Deri i publico Difplicebat ^ 31ofep6 noli. metuere q5 na= 

(^loiiofa celoi? Dria fpofa re tum elJ a coniuge De fpiritu 

gis! et mater inclita celi me^ manauit ClanDeliinu. (3lia 

lo0/ miiDi fiDucia iBoftra cle 3lnfan0» tJ^. £D^a p not)i0 fa 

me0 auDi p^ecamina» il^tel cta Dei. R. ^t Digni effiicia. 

la mari0 occafu0 nefcia pla- 3lfte ti. Dicat quotiDie p ofta 

ca not)i0 munDi cectamina. uas 3!n lauft. an. ^caDit mo 

XDiDici^ (il3ofira. Lectio ir. te0 auro?a gre : luce fulgens 

l!i0 t)irgine0 puDo^e marie : celel!i0 glo^ie : iulli0 fere0 fo 

Difcite 5umilitate. 93enit ^)- lemiuflicie:Diemol!ratnoue 

pinqua aD ^Jrima: iunio? aD leticie. ps. Dfi0 regnauit an. 

fenio^em : nec folii tjenit: feD 3[n concurfu matrii cii gau-- 

eciam piio? falutauit. Oecet Dio : pieco paruu0 caren0 elo 

eni Dt Quato caflioi tjirgo ta quio : fecuu0 rege nofcen0 in 

to tumilioi fit. ji^ouerit De- t)tero : puer infan0 coIluDit 

ferre fenio^iti^ : fit magiflra puero. p0. 3lutiilate. ^ener 

l)umilitati0 in qua eft p^ofef plena celeUi munere/ ro?e fu 

fxo caflitati0: efl et caufa pie- fum cernen0 in Dellere/ flam 

tati0 : efl ecia et no^ma Doftri mam igni0 rutiii non Diere. 

ne, ContuenDu efl eni: qi fu* ielTe Dirga clamat flo^efcere 

perio? t)enit aD inferioie t)t p0. Deu0 De^ meu0t an. ^al^ 

B c JF 3[ultu0 3ln fefio t3tfitactonijSi uatoii0 coceptus pantiitur: 
Dirgo pura mater efficitur: 
lienetiiaa p^enigne Dicitur/ in 
Qua tJite fruftus! ero^itur. p0. 
'BiiDicite, an, a^ater pia ple^ 
na t)irtutitJU0 oeum lauoat 
feruoie fpusi ipii pfallens cu 
Ieti0 t3ocitiu0/ qi refperit an= 
ciUa Djis;» p0, Laud. cp^ Cgo 
mater pulcfiie Uileftioni^, v^ 

a^alutarijs fulges; fiel^ 
amari0: generangipio 
le ^itatijs fole : mater tionoi? 
clemegfamuloi? : fufcipe tjotii 
CCongratulamur et tuas 
conamur: canere lauties que 
tieo pgauties: ff no ptiignis p 
ualem^ fjpmnis : tJicere totu 
Ctua tjeterana trarit t mo- 
tana : grelfu feflina rofa ma= 
tutinam: titii iubilamus et co 
celet)?amu0 : 6ec tua fefla» 
tXoce racl)eli0 erautii tie ce^ 
Ii$ : que te nunc o^at filiofq^ 
ploiat: potens regina gra= 
cia Diuina : pelle molefla, 
Q metiiatrir: o^Iiis repera^ 
trtr : Iau0 angelo^um : falus 
ifirmoi?: flos femina? : lioGe 
animarum : repiime feuum» 
Jgit tjfitiiaa trinitas inuifta/ 
jB qua lieata t)irgo co^onata/ 
meruit frui fruftu tjentris fui/ 
nunc et in euum. amen. li^A 
OBIegit ea tieus. an. iRetiepto? 
rer ifrael tienit in tJirgine : re 
pletur eli^alietl) facro fpira^ mine/ piopfietat puerulus in 
rei? oitiie miratia fit nouitas 
Iauj5 titii tirte, ot, ms, t)L oc. 
/'"^^ps fepiterne tieus fl[ 
V^ ^^ 6at)untiancia pieta^ 
ti% beatam mariam filio tuo 
impiegnatam ati falutacio= 
ne eli^atietb infpiralli : pie= 
fla qs t)t per tim tJilitacione 
tionijs celefliti9 tepleamur et 
at) omnit)us atiuertitatitius 
eruamur, Per oominum, 
Bulla fiat meopa tie Cctis. 
atJ piima. an, ^canoit. P0. 
Deus in nomine. 30. iii, an. 
3|n cocurfu. ps. ilegem pone 
cpm. (ZEgo mater. &. Diffufa 
t59, ^pecie tua et. 30. t)i. an. 
^ener»p0> Defecit.Capitulu 
C^g^t^z Piopera amtca 
J55 mea columtia mea/ foi 
mofa mea et t)eni ia SiJemps 
atiiit et receint : flo^es appa^ 
rueritt in terra noflra/ tepus 
putacionis atiuenit. !&. ^pe 
cie tuat t^^. aoiuuatiit eam. 
aiJ. ir, an. ^ater pia plena. 
pg. ^ iratiilia. Capitulum. 
^rnrcni coliitia mea t foia 
VJLminiti^ petre icauerna 
macerie/ oflenoe mic&i facie 
tua: fonet t)or tua in auriti^ 
meis/ tjor enim tua tiulcis efl 
et facies tua tiecoia. Deo g. 
Br,atiiuuat)it eam. ^, (BUpt 
ea tieus» ^c. 30 fcfias t)s. an. 
^canOit montes. ps. Dirit fieate marie (cba tit jfoL xxii 

Dn0.$ ceti. pi* ne fcta matia. Dicantur. t)t5. ^D p^imas t)e 

Capfm Cgo mater pulcft^e, fperas oicebatur quanoo fit 

W^* ifelir paren^» p^. jH^eflu feruiciu tie ofta, tit quaoo fit 

matrig. tj^. Cleffit eam oeus feruiciu oe aliquo fancto tiic 

an. (2Brultat Dirgo tjirginii atj memo^ia De octa. Uicatur 

in neo falutari/ c6fo?ta0 fe= afie oe noct. ficut in feflis tri 

me afj^afie gfa fingulari/ qa nitatis et co?poii0 cf)|ifli. 

patrit)^ P^omilTu eft in fioe re (Bt notanoum efl ^ in feflis 

gulari/tjertiumDecelomifl*u tranflacionis fanfti martim 

efl in raoio folari. ps. ^agt et fancti tftome martpii0 U' 

^emo^ia inb filecio oe apo ant meoie lectiones De apo« 

ftoli0 cu ftac. an. ipetrus: apo flolis et nicfiil Ue octa. nifi ta 

flolu0. $c. et cum ifla ocone* tum memoiia : fen in feflo fa 

De9 4 ftotiiernu Oie. a^eo^ia cti pallaoii eppfcopi p^opter 

De ottica fi cotigat pple. Dicat Dup. feflum eiufoem nicbil fi 

t)t5. i. t)5. <$ quotioie qti fit fer et oe octa. t)ifitacio. feu apo- 

uiciti De ofta nifi in feflo fan floloi^ nifi tantum memo^ia 

cti martini fancti pallaoii il^otantium efl ^ in feflo fa- 

ejpi et traflacione fancti tbo^ cti martini et in alii0 fefli$. 

me martpii0. Cunc ao ppf. ir. lectio. infra oct. tjifitacio. 

Dicatur. an. a0iferere.fus. ps teate marie contingentibu0 

€n inuocarem. ^c bp^. ^al= Dicantur tielpere et matu^ 

uato? et in fine. bpmni. Dica. tine De fancta maria ertra 

Deo patri. an. Huce tua Dfie tbo^ ficut ertra octa. eiuftie. 

IXuotitiie infra ofta. fiat fer €)cOa Die infra oc. ilco pma 

uicium De tiifitacione cum re (Qjf acrofancte militanti 

gimine cbo^i nifi feflum. ir. !. J^ ecclefie congruum re^ 

intercurrat. HD mat. 3Inuit ftiiq^tJifum efl/ tJt que regine 

temnu0. afie. etpfal. ficutin celi gfiofe rsti genitrici0 ma= 

Plima Oie. iJ. ^. ©. fecunDum rie t3ifitacioni0 graciam in 

oiOine nofturno? ante lau- fue trit)ulacioni0 aguflia co 

De0. ^9. £[)|a p|o nolii0. ^c. gitur ero^are : piiflXme tiifita 

3ln Iautiitj9 jec fola. atipijo^ cioni0 iUiu0 : qua falutauit 

^canDit monte0. ps. Domi eli^afjetft fefliuitatem Defjeat 

nu0 regnauit. Capituf. 6^9. celefj^are. %i enim piece0 ma 

et. »9. ficutinOie. an.fufi.p0. ieflati tim tjenerafjiliu0 offe 

T5eneDictu0. et. sgagnificat. runtur : tJt er antiqua fjeni^ 

Sii ^cda Die ifta oc. tiifita. t)« ma* Cetcia Die. Crafla. 

uolencie Decantacione fua hz tati^ cele(ii0 i ipa comifcuit/ 

niuolencia congtue eft capta tJt ftagtfe tiitga fumi er ato 

Da. ^agna 6ec fefliuitas matitug ante cofpeftii orti iu 

nomui ^ac&atie iocunOilI!= gitet afceoetJat. ^ttenuita- 

ma fuit. €t tanto notiiiS iocii ti0 inoiciii : piuOecie citciifpe 

tiio? elfe oetjetet quo ipfius! ftio : tJitginalisi etutiefcencia 

inefifatiilem bumilitatem tiit notatut cCi aneftitut/ cii felii 

ginitatifq^ fuauitatem in ea nacione» jFo?titutiini0 oonii 

fpecialitiujs; celet)?amu0. ^n, ipfa tjatiuit/ qn attupta mo* 

©ia Ue pmo noc. Leftio. ii. cin feflinantet afceoit. IP^u- 

GCrutgen0 matia atiiit i mo nencie citciifpeftione aouetti 

tana cum feHinacione/ atiiit mm/ qrt uagis! no efl t)fa Di* 

0ema tJitginum : mattii glo fcut(itiu0:ferifetiulaceptis!in 

tia/mulietumDecu0: aquie^ Gitit Deuotis opiti^ viitgina 

tis Dallitiuis : a tfialami riili= lis ecia etutiefcecia i ijpa cla^ 

cii0/ ao latio^eis in motitiug/ tefcit : qi X}in in putilico Dilie 

fon0 afiJues in motana afce ti noluit» Cetcia Oie oe ttaf 

Detiat. Jl3iiquiD non fiit Dili- lacioe ffti mattini et me6. f. 

cieDitginitati0: Decu0 cii mu De ofta. Diiitacionis et tantii 

nete fecunDitatis/ l)umilita= memo^ia De apfig. ffl)?acio. 

tis : infigne catitatiiS. jFauu0 V^(2Bu0 qui ppfo tuo etet 

DiGillans : mie Difceta pleni^ g^^nz falutis tieatii mat= 

tuDo gtacie fingulatig fanfte tinii minifltii cdcelKfli piefla 

feni eli^atiett)/ fanftig agelis. qs; Dt qui erecuto? maDato? 

fpeciofa fafta eft et fuauis. tuoi? ertitit i tettis itetcefli)^ 

in liuiufmoDi Deliciig fuiis noftetfempetelTeDignetutin 

fafta Dei genittir» ^os mgt celiiS. IPet Dominii. Lcftio. i. 

rbe : mong tliutis; : cuiu0 iuUi *^Z^(Batm mattinu0 cii aD 

cia (icut monteg Dei : monteg JC3 fttic aD epatii tutonice 

fcanDit tomiz et non min^ eccriepetetetut:(jeriteamo^ 

mente confcenDit* Leftio. iii. naftetio fuo Defacili no poflet 

OCette non Dani0 afpeftiti^ quiDa fimulata Dro?i0 fue in 

non ociofig fatiulig intenDe fitmitate togauit eum erite 

tiat/ feD piatum meDitacionii Dt eam tiifitatet/ tiic taptus 

futfii aftionitiu0 Deuotig o^a licet inuit^ oium cofenfu ep0 

cionitiu0 : et Dniuetfatii \}it' cofectat %)iipto aute epatu 

tutii eretcicii0 quas pigmen eaDem in co^De zim 6umili? ^cti martini epi jFof. xxiiu 

m : eanl in \3eflitu eius tjili^ fitacionis, Leftio quarta. 

ta0 erat que p?iu0. ^icq? epi GC^ intrauit Domu ^acbarie 

tJignitate ipletiat tJt tJirtute felir ^acbarie nomus q tata 

monacbi no nefereret. iLco. ii ftoCpite letari ^meruit. jFelir 

^nno feragefimo quarto nomus: nbi ell congregacio 

pofl trafitu titi martini/ fieat^ fftoi? feliciu. iFelir naq^ eli^a 

perpetu^ P?enifte fenis cpiig/ tjetjj/ felicio? iobanes feliciCK 

co?pus! fteati martini traffer ma maria/ fen iefus felicitas 

re nifpofuit. Couocatif^ tii^ eterna : et falutauit elifa- 

cinis! afJiiatitms; et clericis cii tetb: feOinat ffta fener in ob 

ftoc in fealeni0 iulii agere tiel uia puelle: (en leticie mater 

let: tjigilata p?iu0t)na nofte: iereno nultu puris; manitjus 

per totii nie latjo^ates; nicbil et neuotiis eam arripuit am* 

Pioficietjat. Ciic quina er cle pleritius. llcctio qumta. 

rici0 ait. ^citis quia poft tri X)wlci noce iociinoq^ eloqo 

nua natalis epatus eiusi efl/ fauo latiio^um niflillate me 

et fo^te in 6ac nie nos tranf^ liflua ea falutacione p?eue= 

ferre fe anmonet. ^iu fc. ni. nit. iFons melleus fcaturies 

(iuarto aiit nie accenentes in ijtero/ riuos melifluos in 

no tialetjat mouere fepulcb^ii tm fjatiuit/ et erteri^ mellea 

lPauo?e aut oes erterriti M labiis nirgineis nulceninem 

fculum terra cooperire cogi neriuauit er cjjaritatis feruo 

tatjant tiic apparuit eis uene re fletiat/ tit falutacionem 

rana canicie fener/ nicens fe tante falutis effectiuam non 

efl^eatJtJate^etait. duintur- niff^erret» €t factum efl Dt 

tjamini ^ tarnatis/ none tjine auniuit falutacionem marie 

tis tjeatii martinii aflate tjo eli^atjetb/ erultauit infas in 

tJis iuuare fiatu : U man^ ap= tJtero zim. €^n mt Hcto. t)i. 

ponatis. <2Bt iaftas palliii/ po O tJor tjere talutacionis/ t3e 

fuit manu cii aliis an farco re^ falutis : in fjac tjoce fa= 

pfjagii. €i6 iJtinus cii fiima lutifera curatur infantulus 

leuitate comotii in locii quo a reatu peccati o^iginalis an 

niic ljono?atur/ cum ijpmnis te tempoiis tJfii accepit fan 

niio annuente pemucitur. ctificacionis nonum. ^pi= 

IPofl Ijec requifitus fener nec ritufanfto affatur cfj^iflum 

eriretJifus efl:necitJiinueni intuens innicitJili repletur 
tur. ^enie iettio. ne ofta tji gaunio. 3n geflu erultacio^ Julm Ciuarta Die ifra octa, tiifita. tjtc marie 

nis mem()?a infantula robo Dum complacita tienignita- 

rantur» duio mirum : fi i t)te te piomittit ticens» Oentiite 

ro matri0 Mtbi multa fuit que poflioeti0 : et Date elemo 

effifcacia f Oere piopbeta et finam. ^ix autem» lectio. ir. 

piuf^ p^opbeta : qui in ma^ XXolite inquit timere Bt jp* 

tre piopftetat Oere tunc lu= pter regnum Dei militanti* 

cerna aroeng et lucens : que? hm 6uiu0 tJite necelTaria oe* 

iic pieoccupauit flamma ce- (int/ quineciam pocius polTef 

lefli0 : t)t iam cfjiilii fentiret fa p?opter elemofpnam tjen-- 

aouentum» qui nec fcntire po nere fjoitatur. IXuoo tunc Oi 

terat tjel feipfum. Cu autem gne fit : quanoo qm femel |) 

oiie. Cres tJltime lectiones nomino fui0 omniI)U0 fpie- 

De erpoficione euangelii. ^e ti^i : nic{)ilominu0 pofi Soc la 

XcunDum lucam rii. ca. boiz manuum tmoe et t)ictu 

B illo tempoie Dint ie tranliger e : <$ elemofinam Da 

fufii Difcipuli0 fui0» iSoIite ti* re queat/ operatur. Umz glo 

mere puiill^ grer : quia com^ riatur apoftolu0 Dicen0. ar 

placuit patri meo oare tjo^ gentumetaurumautt)eliem 

bi» regnu (Bt reliqua* S)me^ nulliu0 concupiui : ipii fciti0 

lia beati auguQint epifcopi. quoniam ao ea que mitbi o-- 

©ufillum ilectio feptima pu0 erant: et 610 qui mecum: 

gregem electoium : t)el ot) co fubminiflrauerunt manu0 

paracionem maio^i^ nume= iiie omnia. ©lienDi t)ol)i0 

ri rep^ol)02um : t)el pociu0 ot) quoniam fic Ial)o;ante0 opo^ 

f)umilitati0 Deuocionem Do- tet fufcipere infirmo0» ^u 

minu0 nominat : quia t)iDeIi Cetera oia De coi mim con 

cet ecclefiam fuam quantali= felToii^ et pontifici0. Ciuar^ 

bzt numerofitate iam Dilata '^f^^^ ^i^ Hectio piima. 

tam : tamen t)fq^ aD fine mii^ r*^ 'Slmirii nou^ ille igni0 

Di {)umilitate tjult crefcere: u qui recen0 elapfu0 e celo per 

ao piomifilim regnum tumi 00 gal)?ieli0 in aurem t)irgi= 

litate peruenire. ^n aute 00 ni0 intrauerat : rurfum per 

mine mifere. tectio octaua. 00 t)irgini0 ao iobanni^ ma 

XDeoq^ zim Ial)oie0 tlanDe tri0 aurem introiuit ao par^ 

confolatu0: quia tantum re uulum/etal)eai)oiat)a0ele^ 

gnumoeiquererepiecepit/et ctioni^ fue fpiritu0 fanctu0 

iDem regnum a patre Dan-- impIeret:etIucernac62iflorio Ciutta Die De ffto pallaDio Sol xxiiii mino pataretut. Cu autem 

EDomine. l.cctio (ecuDa 
Oit etgo tunc lucetna 
atUeg : (eD intetim anbuc iui) 
monio nonec fupet cannela- 
bium ponetetut Dt lucetet 
omnibu^ qui in Homo funt 
ecclefie, ^olum anftuc illu^ 
minate potuit monium fuu 
intta mattis tJifceta conflti 
ctu0 fen lur etat munoi qua= 
Do De 6oc monio etat enuct^ 
© magnii pietatis factamen 
tum in ipfo motu erultacio^ 
nis etat teuelatum num la^ 
teaat atnens lucetna fuli ta= 
li monio totum munnii pau 
lo poft illufltatuta fuIgoii= 
bm catitatis €u autem niie 
*C teple- lectio tetcia, 
taeftfpititufanctoeIi= 
5a&et6t Confolati: confo^ 
tate et opem faluti^ ei confet 
te anuenetat tjitgo pia. <Bt 
mz in piima oliuiacione te^ 
pletut fpititu fancto tW^n 
tacito erpectatum neiinetio 
cetnit anelTe p^efentem : et ei^ 
genuiire confpicit piecutfo^ 
tem. qui ocuIo$ apetuit filii: 
oculos appetuit et mattig: tJt 
et ipfa cetnetet quin filii er- 
ultacio neftgnatet <Bt fi fene 
teneat gtauinati/ quin efi q? 
tanto inbatiitate pataclito/ 
et in tantatii nouitatum gau^ 
nii0 leuitet non fetatut» Cla mauit tjoce magna et nirit 
ISenenicta tu in mulietifjus 
et tienenictus ftuctus nettis 
tiii, ^u autem no, C ^m\" 
ta nie ne folennitate niui paf 
lanii pontifitci0 et fcoto?um 
apoiloli fupet pfal. fetiales 
an» capitu. IR. tem. omia ne 
communi tmi^ confeflo. ^ po 

»€\i% (tificis. ^mio, 
Qui fcoto^um populo 
tieatum pallanium pontifice 
et finei catbolice apollolum 
patitet et noctoiem p^ouini 
fii/ concene noliisi quefumus 
ipfius intetuentu tuam inef^ 
fabilem confequi mifetico^ 
niam et tjita te meniante pet 
ftui fempitetna IPet nomi^ 
num. Deinnefiat memoiiane 
octauis apofioloium petti $ 
pauli cum fjac an. 45Io?iofi 
apofioli/ colunne ecclefie tje- 
titatis p^econes/ lapanes at^ 
nentes/ tjos igne fancti fpiti 
tm fugatis ettoiu teneftias 
munnii illuminaflis intetce 
nite ;) nobis an nfi^ ^ uos eie 
Qit 16^, 3In omnem tettam. 

J^^acio, X)^^^ ^"^"^ ^^^^^'' 
ta fieatum pettum apofiolu 
amfiulate in fluctifj^ ne met 
getet Deine fiat meo. ne oc. 
oifitacionis )3t necet. an ma 
tuti* 3lnuita. b^m. an* capitu 
et ]^ia omnia ne coi tmi^ c0 
fefloiis et pontificis. Hcto. l 'SiHlm ixutta Die ue (cto pallanto 

»^"^llatiiii0 pontifer egre tjntiecimo noftrif^ faluatot^ 

J^:^giuseregipciacag:ente iefu rpi anno quan^igentefi^ 

iliuflris o^t^ natalitJUiS fud mo tJiceCimo quarto tjeatum 

niuo Cuagrio monacfio t)i= palianiu que nuper o^nina^ 

ro reiigioiiflimo q nuoi? ma uerat antiHite $ finei miiite 

cbarioi? nifcipul^ elTe fert/ nu perfuafit ut fcotoijj genti ro= 

iuueniles i eu erpugnaret an mana catftolicaq^ finem p^e^ 

ni fuij reiigioforu ftabitu et nicaret. ^n aute. Lectio. m. 

no?ma fancte $ neuote miii^ CXuii)U0 cu omni ftumiiita 

tauit: futi cui^ nicione ^ regu te qua enarrare pbas eU an^ 

la rpiana enuciare fine nini nueng tiltro confenfit fecuq? 

cit (j cognouit/ qui paulo pol! acceptis monacl)i0 nonnul- 

tim p^opter tiita app^oiiata lis aUiic^ piuriiius niris tii* 

at) angeio alTupto o^aculo te app^otiatiflimis neii time 

comilitonibus nirit : oppo^ tifiu0 \)ZtP fcocia (niuina in 

tunum mc^ ect fi iilu que p^e {lunc qui fequitur monum ne 

nicamus infequi t)oluerimus iatere accipiens! iegacioncm) 

nos ea que ninifcim^ aiiijS in piofectug e0/ in tui apolJoia 

i^Um bonoiz qui f)ec fingu^ tus fo^te fcotoiii regnu fufci 

la noiii0 iuiiminilirat paiam pe opuft^ fac euangelilie po= 

enocere et que circa Fiuiufmo tens elJ enim neu0 t)t augeat 

ni finem min^ inteiierimus titii graciam. Cu. iLcto. iiil 

fineiiter afi aiiijS nifcenno in XJi^lzc^ nicto teatilfimo ce- 

uefiigare» ^n aute. Hectio. ii lefiino paiiani^ epus fuis cii 

j^nmonitu tiero piefati an comiiitonitiui5 t)iri0 clarilli^ 

geii er egipto roma t)enitt)tii mis marij5 grannia pericula 

a ceielJino papa plurimii i p minime fo^minantiti^ in fco 

cio j)at)itui5 elJ et reputatus/ ciam peruenerunt ante quo- 

qui ot) eius tiic t)ite fanctita rum anuentii fcotoiii gens jp 

tem a nicto tieato ceielJino in fata/ per marcii et nionifium 

epm fpiritus fancti gracia in t)iro0 reiigiofc0 rpi in ma= 

flitutus efi/ tieat^ interea ceie gnam partem i)atietiat finem 

flinuis nei feruoie nuct^ cupi romano p^efinente imperio 

ens oitonora ampiiare fine t)ictoie 6uiu0 nois p^imo q 

niuino munit^ fuffuitu apd pio rpi nomine nuruj tnbiit 

fcoto$ eugenii liui^ nois fci^i martp^ium/ t)at)ete0 finei no 

regisi fcotoi? imperii fui anno ctoies t)t facramento^ii mi- 
JulmjBi £Xumta Die oe ccto paUaDio jTo!. rrtt 

ntatoff pie(btteto0 et mona X)tmu tn Dictnas plufita 

ci)o$ p^imattue ecclefte foUt? tet p^outciais tiettiu Dite $ ec 

mono (equete0 titii et cofue- cleUe nogmata falutatia pet 

tuUine He cuiu0 Jilloiii telli tocuit. jFella fimul et eo^itDe 

monio fequit catme. €WQi folenitates oljfetuati ac fa- 

ttanfactis ttitjus annis atq? ctamenta ecclefiattica mini^ 

Uucentis ^cocia catfjoUcam fitati et necentet tecipi infti= 

cepit inite fioem. Eoma tJi-' tuit/ ecclefias cofectauit tiefli 

fto^e pmo papa tefiDete. ip?i menti$ facetnotaUft^ motiit 

cipe feueto mattp? et occuftu impofuit/ et ab eifoem boias 

iu Cu autem. Lectio quinta canonicas! niceoag p^out ec^ 

^Qegnante inclito p^incipe clefia infiitueljat tomana fo 

eugenio fcotoiii tege fupetil lenitet iulfit ^acetnotes et 

lufiti qui teatit pallaniit tii^ aUos in eccfia nei minifitos 

ilU^ eit cocomitantib^ gau* o^ninauit : pcta cofiteti facet 

ne0 l)onoiifice fufcepit Cta notib^ pnicauit : et plutima i 

ninit naq^ eicne pofTefiiones ne mitacula p eu quotinie fie 

natias et tatiitanni mafio- tiant : in tantii ^ tot^ popul^ 

ne0 aUaq^ nite necelTatia qut tan$ a neo miifit celit^ babe^ 

cii fui0 fequacib^ p totum te tant et nenetatant 3lnter= 

gnit pienicantes et euageli^a nii intet ceteta fua magnifi^ 

tes \)txb\x nei eniiciauetut/ eii ca gella cu tetnanuis potifer 

tes tjeto fi tjniuetfa fcociam nafcetet atj onfiitticiti^ netii 

tJfq^ an culto0 petueniiit quo U0 natute eife iunicatet : q? ne 

in loco tieat^ paUani^ fancttl ipfius tiita plutimu nudita^ 

tepetit fetuanu tiitii neuotCi tent fic qp ecctie nefetti p fa= 

manfuetii et piii que ei^ eri- ctamento fiaptifmatis teci= 

gentili9 metitis catliolicum pienno plutimii foiminatent 

turta tomane ecclefie moiem aflfuit : et tiic htufi pallaniu0 

tite o^ninauit epifcopii et in qui aqua tjnne puetii tiaptt' 

eanem fine niuinit^ infoima ^atet no lialietet fafto ctuci0 

uit: ta tanti genti miftetia et fignaculo in tetta euulfo ce* 

ecclefie nogmata folu0 tpene fpite fon0 inneficies falieti0 

te minime fuflO(cie0 ertitetat aq co^a ciicti0 efjuliuit i ^ lo 

fanctit nei fetuanii in omni co fpii0 fctt nofe iuocato nea 

fcotoi? gente fuum coftituit tii puetii fiaptif auit iQomen 

fufftaganeum* €\i. lLct5. t)i eine imponen0 tetnanu0 qui 
B c ^ 3[ulius £iuita nte De ffto pallanio ejpo t pfef, 

poCiea Dt p^eceptoie fuu ^ pa piimo 6omini ti&n efl. Cer^ 

trem in ciiaij5 tiiueni motJis ra e0 et in terra itiis/ loc^ p^o 

infectat^ efl/ tanoe litus; pal p?ie carni0 terra eU. ^eo iiie 

Ialiiu0 tjariis g efitie miracu bomo peregre jpfect^ efl/ quia 

lis tiiuinit^ ollefig anoi? ple caro qua aflfiiplit/ non co?ru 

nuis apun lagforgunn i mer^ pcionem nitiit/ feu pofi refur 

nis in pace requiefcit teata» rectione i celo0 afceoit» t. mn 

€^n* ^cfim matijeum. rn* ca. I>uiu0 ftois ferui bomines 

•Tr^j8ilIotpeE)iJcitief9Di=' funt/ quos Ubi ao feruiennii 

J^fcipuli0fui0paratJOlam feq^ launannu racionabiles 

panc» 5)omo quine peregre p conninit ^uic aute {)oi fer= 

ficifce0 nocauit feruo0 fuo0/ uire fuma literta^ eft/ afi ei^ 

et traninit illi^ tona fua, (2Bt feruitute recenere turpiflima 

reliq» ©mef . ftapmoni?. U M feruitus efl, f^iiim zKz feruu^ 

Xn iimilituniniij9 quas an gloiiabatur paulu0 cii nice= 

igno^ancia nofira inllruen' ijat. ipaulu0 feruug rpi iefu. 

nam niiief p^opofuit/ foUicite (Bt itei? graciag ago neo meo 

confinerannii efl : quia fic q^ cui feruio a jpgenito^itJ^ me= 

nam an noflra p^oponutur i0: etpfalmifta. OBgoferu^tu 

ammonicione nt fpecialiter U0 et filiu0 anciUe tue» €t itt 

an ipfum nei et fjoim fitineat rum ^eruu0 tu^ fii ego. 15o= 

meniato^e» IXb in Ijui^ leftio na autem 6uiu0 J)Oi0/ fpiritu 

ni0 ferie copioiiatur cli nicit aUa nona fiit in eft nirtute^ 

©omo quine peregre p^ofici anime/ q ne tni^ bonitate fiit 

fcen0 nocauit feruo0 et trani nate/ et iW largitate notis 

nit illi0 tjona fua. lE)omo eni coUate/ quali0 efl cftaritas/ 

ifle per fimiUtunine nri0 ief^ par* paciencia. fiumilitas. ca 

rp0 accipiennu0 eli: q cum fit flita^* folJ|ieta0/ $ 6i0 fimiUa 

neu0 ante fecula: fjomo faft^ oBrp peregre ^jfectur^ tjoca 

efl i fine fecuIo?um* De quo ti0 ferui0 traninit tjona fua. 

fcrtptu efl/ Ijomo fact^ efl in quia fpiritualitj^ fpirituaUa 

ea et ipfe funnauit ea altifli' nona conceflit^ €i quia eane? 

mu0* 31fle aute Jjomo jpegre nona no oe0 equaliter accipi 

Piofectu0 efl qti carne fuam unt/ fen fc6m nati0 niflrit)u= 

quam er t)ominitJU0 afliimp cionem ali^ plu0 aliu0 min^ 

fit: arcennenno in celum ele= p^oficit et ineo recte ticitnx, 

uauit/ er eo enim tepo^e quo (Bt nni nenit quinq? talenta: ^erta nie ne trafla. ffti tftoe epi $ tnar. jFolio» rrui 

alii autem Ouo. alii tiero Dnii 3Ifli fwt nue oliue. ij'^. ^nnu^ 

tinicui^ fecunDii p?op?ia t)ir ciauerunt opera nei, oco S)e 

tutem et p?ofectus efl flatim. m cuius oertera» Deinoe fiet 

jgicut talentu ^^iu Lfto. ir. memo. oe octa. et ne tranfla^ 

apun atiQuo.s nariis monis cione fancti tftome martpriiaf 

litjeraljatur/ ita nona fpirit^ c ^erta nie ne tranflacione 

fancti niuerfa funt iurta acci facti tfiome martp. fup pfal. 

piencium merita/ no in fe fen feria. 3n nefpe» oia ne comu* 

in alii0 qui ea accipiunt. Ba ni tmi^ mar. et potifi. cli ftac 

tjt ati tmo nfio niuerfa nona V^(ZBus ^ (o^acioe. ©fo 

ferui0 nantur/ iurta illun qfi ^kJ notii.s tranflacione bz 

ait apofloUis aiii qmnt per atrtfiome martp^is tui atq^ 

fpiritum natur fermo fapien pontificis celetiare cocenisi : 

cic/ alii autem fermo fciencie te fupplices ero^am^: nt tim 

fc5m eiinem fpiritum : alteri meritig et piecifi^ a tJiciis an 

fine0 in eone fpiritu : alii gfa nirtute^: et a carcere tranffe 

fanitatii in tmo fpiritu : alii ramur an regnum. IPer niim 

operacio tJirtutu : alii ^jpfte^ Deinne fiet memo. ne octa. 

cia : alii nifcrecio fpirituum : tJifitacionis fcfi? o^nine quo 

alii genera Unguaru: aUi in-- fup^a i noftur. et ne apfiis cu 

terp?etacio fermonCi. 5)ec au 6ac an. 3[n regeneracioe» iJ^. 

tem oia operatur tmus atq^ annunciaueriit opera. ©fo» 

inem fpiritus niuinens fingu De^ cuius; nertera teatii pe= 

li0 p^out nult. 3In quinqj er* trum» an ppleto, oia fiant fi 

go talentis qui^ fenfus co^ cut i feflo trinitati^» an ma 

po?i0 nefignantur/ per quos; tuti. et an alim hom omia 

erterio? 6omo regitur. Wm fiant ne coi tjni^ martpii0 $ 

tJineUcet : aunitus gufl^. ono pontificis cum capitu. anis 

ratu0« et tact^: in nuob^ aute g^ttttipotoMixmXtoA 

inteUect^ <$ operacio nefigna \J ILo^iofiflimi martpris 

tur. (Bt tmiu0 talenti nomie tftome traflacione ffes cfta-- 

inteUeftus folumono erp^i^ riflimi : niffnis i nfio launib^ 

mitur* Cu autem. Jn launi. recefeteg pie metig affeftu pe 

feo^is et an fcfias tiefpe. om^ femus: quequafifeUcipfagio 

nia ne comuni tjni^ confefllD. in ipfius traflacione concur- 

et pontifi. fen cum memo. an retiant anno iQit quiquag^e 

matuti ne apofloUs cii l)ac a. fimo a paflione fua : ei^ traf^ 

(S^ ii JuUusi Jn tranaacione (cti tbome 

lacio aoimpleta efl. JJ)ic enim lut tjna ne cetetisi mulierib^ 

anu0 iutjileus ell/ iu efl remif oftetiebat/ q et quata erat Di 

fionis, Clnne ftonoii^ papa gne Cpu0 Caftug; neclaradat* 

tercius acceffuris ao foleni^ Clamauit tjoce magna : non 

tate traaacioni0 tim annua ta clamoCa ^ neuota : nec fo< 

tim remiflKoneis talegpceflit: lit ao intecione loquetis re* 

quales retroa^tis tepo^itms fereDit efl ip 5; \)ocz magna : 

nuf$ meminimus romanos feo qp tierlja magni mpflerii 

pontifices inoulcifl^e. lco. ii, j)latura efl^et inflnuat. a^a^ 

jgcn memo?ia reuocemV q^ gna eni tjor aliqii magnu fe 

Die martis tranflacio ipleta tire nemoftrat: magna eciam 

efl: Uie eni martis multafpe- tjoce Oicetia eft t)fa fuifl^e : qi 

cialiter ^juenerut ^iz igitur illa tjoce cu magna co^uis; er 

martis nat^: Die martis i txi ultacione i comeoacione ma 

liii aft9 eft: nie martis appa^ gne iJginis iJfereliat. a^iiDi' 

ruit ei niis apuO potiniacum fta in iJginibV q tjrtOici ffi op 

tices/ tboma tftoma gfifica' tatiat» flDfferent regi ^gines 

liitur in faguine tuo ecclefia feo poft ea. iRa fitii tjenoicat 

mea. Die martis ati erilio re ipa pmatii/ fi rerii pcia ne ca- 

uerf9 : nie mart^ occutjuit. f. iii ritate pefam^ : q pma i terris 

Q.ualiter traflacio ei^ iple ^jpofuit agelica tJita Hucere 

ta eft auniamus : tjeneratJilis fufi oes eft 5>ec e q fola fii ere 

pater ftepban^ catuarieii eps plo illitiata oeo tjouit fftimo 

ricftartius faliftierieit epits: $ nie puritate» IXue ecia puri- 

titialter^ P^ioi couet^ eiufoe tas ;t3ginitati illi t)aleat copa 

loci/ cii temnis et caticis fpi ri/ q ta aliena at) oi ipuritate 

ritualitius ao fepulcb^ii incli inueta eft tJt Digna iunicaret 

nato iam nie jBueneriit/ d to^ q facrariCi fpiis ffti et nei tjni 

ta nofte q nie traflaciois ei^ geniti fieret i)at)itaculii. L t). 

Pieceflit/ in tJigiliis et oroni ]Qec e illa fpeciofa rofa cui^ 

t)us agetant. a^enie lectio« carne neus efl^e miinicie inni 

ne octa* t)ifitacionis* ilco. iiii cauit: ^ ea fue niuine purita^ 

jQiuIier graciofa iuenit glo ti nnire no nefperit» IPioinne 

ria neuotiflime tiifitacionis nouit illun caticit quon folis 

officiofiflime pieuenientisq^ nat)itur in regno cantare t)ir 

falutacionis : gfiam nigne p ginitus/ ipfa regia nirginu^ 

meruitt)erelaunis.€iuefet)e t)irginitatis p^imitiua eft ejpi et mi2 jFo, xt\)ii 

Pie ceteris catatura. ^Benelii ceteri oes i afpeftu Ueleftatiru 

fta(fiumcili9:inquaeuema mentes p^eciofas reliquias/ 

leoictio mutata efl/ que fola in Quaoa capfa repofuertit : 

a generali maleoiftione libe* et ea ferreig feris firmantes: 

ra/ fine iniquitate/ fine co^ru in locii boneflu Detulect tjftp 

pcione fpu fanfto fuperuenie in Oie traflacionis foleniter 

te cocepit, fine guamine tulit facienoe. Qin auu Leftio. tiiii 

(inenolo^efiliujBturiit. f. \5i. JHJDueniente igitur trafla^ 

Q.uoti fi attenriimu$ cuius cionisi nie piite marima mul 

mater que iam patuit lingua tituoine ta oiuitii $ pauperu 

ecia ft angelica fit oignisi er* paoulpbus apoflolice feoisleg 

toUere lautiitiu.0 matrem oei atuscantuarienfis ^remenfis 

non fufficit, €)ptima tiirgo arcbiepi:epi(]^etatJljates!cuco 

tiirginitas fecunnata marie mitibus et tjaronibus poifta 

p^euilegiu efl no oatitur al-- capfam prite rege ftenrico ter 

teri/ Qi non auferetur f)oc fin cio : fuper bumeros fuos fufce 

gulare aft ea in eternii. iBene perunt/ et in loco \)bi mc bo 

Dicta tu in mulierifjus que fo no^atur cum omni gauoio 

la i qua tJirginitas et fecuoi- coUocauerunt» ^n mu t. ir. 

m otiuiauerut Uti. opagnii Bfatuis itaq^ martp^ fignis 

efl eflTe tjirgine feo longe am et miracuUs p^eamtiuUs : cd 

plius per oem moou maius mitatidus et fequentinus : to 

efl efl^e oei matrem fjoc tjnu ta fue tranflacionis folenni 

efl/ quia nuUam fimUe/ tJifa tate ario?nauit : cecis an tJifu 

efl/ nec Jabere f equetem : gau furoiis ao auoitum/ mutis ao 

oiCi matris ftafjens cii tjirgi- loquelam : et mo?tuis ao t)i- 

nitatis puooie/ Qi fola fine er tam reflitutis» Cofumataqgr 

emplo placuit genitrir t)irgo efl fjec tranflacio anno oomt 

genito^i fuo» Hectio. t3ii» abf ni gracie mUlefimo oucente* 

qj erpoficione euangelii. fimo tJigefimo : nonas iuUi : 

Bofl menia noftem quatuo? fjo^a quafi tercia/ a pafltone 

electi ao fjoc facerooteiBi an fe ipfius martp?is anno quin- 

pulcb^u acceoetes: fftifltmit quagefimo- €:n autem Diie* 

ipfius caput cum fjono^e le- ^i oies orttcus tfra. octa. eue 

uabant et cum neuocione fin nerit et tiacauerit a feflo. ijr* 

gulis neofculanoum offere-- leftio. fjoc mooo fiat feruictu 

fiat. Cuc arcf)ieppfcopus/ et an.p^imas tiefperas. atip^o; ^nlim Dnica infra ofta, 

©cannit» ps. Dirit tiomin^» t)mb?a legi0 quafi noui tpis 

Qt ceteti. pj9f. Cetera omnia ix= gracie auroia cofurgens : fo 

cut l piima Die ptet» &. tfi no letg iufiicie montes illuflras; 

Dicetur. q^eo^ia De Dnica De Uiem falutis aouenilTe mon= 

ttinitate u ^jceflio ante ctu= fitauit. (Bt inttauit tJomum 

cem. 3ln teDeunno De omni= ^acftatie. ©ec nomus nni/ te= 

tus fanctis. an. ^aluato|.t5. plu tei/ factatiu fpus fanfti. 

Letamini» oi?. 31nfttmitate. <Bt i0m niuinitatis non fo 

an mat. 3lnui. p^, a. ps. ^» et Id fpiiali : netueciam co?po^ 

ISt ixcut in pma Oie nicat» Tc. i tali gloiiofa talJitacione te* 

»©0$ fummi tegisi nu- pletii. lS)ec ell atcfta noui te- 

ciu$ falutifetum illun ftamenti ipm continens tef!a 

aue nefetes eli^atietf) cogna toiem/ Que nomum ^acfiatie 

te mitificum conceptii tegie inttauit. ^u aiit. lectio. iii. 

nitgini itimalTet/ erbilata^ O#^^fi^6^cnomu0:multo 

ta et gaunio et fetuo^e cftati namc^ felicio? an eiujs tene^ 

tatis accefa. aBrutgens afiiit nicena inttoitii $ nomus oii 

in motana cum feflinacione afi eonem an netetijoi f)uiu.s fi 

erutgenis inquit a quiete ni^ gute ingteiTti. ^cta et imma 

nelicet fancte contemplacio- culata nitginitas in maria : 

ni0 fui nilecti aplenfiuis fpi* falutauit eli^afietf)/ pulcf)?ii 

tituaIif)U0 fponfum fuii ni* etat et nignii nmni anmita^ 

cf)ilominu0 in finu fetens ip cione fpectaculii ta eminetis 

foq^ fuggetente, ij)ec fpeciofa att^ amantilTime cognaciois 

amica ttinitatija; ne fuo tf^a- neuotum intueti occutfum. 

lamo/ coliifia punicicie p?ope ^alutacionis ofifequio p^e^ 

tat ne cauetna : non fine an- uenit fetuam nfta/ fenio^em 

gelice comitatu milicie: nt pi puella plena celefti nulcenine 

um officiii cf^atitatiis petfol* cognatam nulcitet amplera 

u